edu.klimaka.gr

Πρόσκληση για Εξεταστικά Κέντρα Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για τη συμπληρωματική επιλογή «Εξεταστικών Κέντρων» διενέργειας των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης

30 Σεπ. 2016

Σας ενημερώνουμε ότι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) προβαίνει σε παράταση για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της Ανοικτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμπληρωματική επιλογή Εξεταστικών Κέντρων διενέργειας των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 22 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Γ.Π./20082 Υ.Α. «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 2844 τ. Β’/23.10.2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Συγκεκριμένα ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η: Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016

 


ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για τη συμπληρωματική επιλογή «Εξεταστικών Κέντρων» διενέργειας των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης Περιόδου 2016

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Γ.Π./20082/2012 Υ.Α. «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 2844 /Β’/23-10-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Βάσει των διατάξεων της παρ. 22 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Γ.Π./20082/2012 Υ.Α. με τίτλο «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 2844/Β’/23-10-2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας διενεργούνται σε Εξεταστικά Κέντρα.

Η αξιολόγηση διενεργείται στους χώρους (αίθουσες) των Εξεταστικών Κέντρων εξασφαλίζοντας τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και την κατάλληλη πληροφορική υποδομή.

Ως Εξεταστικά Κέντρα για τη διενέργεια πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων δύναται να χρησιμοποιηθούν πιστοποιημένες/αδειοδοτημένες από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δομές του Εθνικού Δικτύου Φορέων παροχής υπηρεσιών Διά Βίου Μάθησης, Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι., το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και Εκπαιδευτικές Μονάδες του Τυπικού Εκπαιδευτικού Συστήματος.

Η διαδικασία πιστοποίησης θα πραγματοποιείται στους δηλωθέντες χώρους των επιλεγέντων – αδειοδοτημένων για το σκοπό αυτό, από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εξεταστικών Κέντρων.

Η εν λόγω πρόσκληση είναι συμπληρωματική και δεν αφορά τα ήδη επιλεγέντα Εξεταστικά Κέντρα διενέργειας των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου 2014 και 1ης περιόδου 2015.

Οι απαιτούμενες ελάχιστες προδιαγραφές των Εξεταστικών Κέντρων αφορούν στις κατηγορίες:
Α) Αίθουσες και λοιποί χώροι Εξεταστικού Κέντρου,
Β) Απαιτούμενο Προσωπικό και
Γ) Υλικοτεχνική και Πληροφορική Υποδομή,
και θα αποτυπώνονται από τους υποψήφιους φορείς στο έντυπο της Αίτησης.

Ειδικότερα και ανά κατηγορία ελάχιστων Προδιαγραφών το Εξεταστικό Κέντρο απαιτείται να διαθέτει τα ακόλουθα:

Α) Αίθουσες και λοιποί χώροι Εξεταστικού Κέντρου

αα) Αίθουσες

Οι χρησιμοποιούμενες αίθουσες για τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης θα πρέπει να είναι δυναμικότητας τουλάχιστον είκοσι (20) ατόμων.

ββ) Λοιποί χώροι

Θα πρέπει κατά τις ημέρες και ώρες διενέργειας των εξετάσεων πιστοποίησης να διασφαλίζεται η αποκλειστική χρήση των λοιπών χώρων του Εξεταστικού Κέντρου.

Θα συνεκτιμηθεί η προσβασιμότητα τόσο των αιθουσών όσο και των λοιπών χώρων του Εξεταστικού Κέντρου από πολίτες με αναπηρία.

Β) Απαιτούμενο Προσωπικό

Για την απρόσκοπτη διενέργεια της διαδικασίας των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης, τα Εξεταστικά Κέντρα απαιτείται να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον το ακόλουθο προσωπικό κατά τις ημέρες και ώρες διενέργειας των Εξετάσεων Πιστοποίησης:

αα) Έναν (1) Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου και έναν (1) αναπληρωτή αυτού, ο οποίος έχει ως έργο την οργάνωση της διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης και από κοινού μαζί με τον Επιτηρητή, που ορίζεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μεριμνά για τα ακόλουθα:
i. Κατανομή των εξεταζομένων στις αίθουσες όπου διεξάγονται οι εξετάσεις πιστοποίησης,
ii. Διενέργεια ελέγχου στοιχείων ταυτοποίησης των υποψηφίων (Αστυνομική ή Στρατιωτική Ταυτότητα ή Διαβατήριο) και την καταγραφή των απόντων,
iii. Ανακοίνωση και διανομή των θεμάτων στους υποψηφίους,
iv. Συγκέντρωση και ταξινόμηση των γραπτών δοκιμίων, των σχεδίων μικροδιδασκαλίας και του τυχόν συνοδευτικού υλικού αυτών καθώς και των οπτικών δίσκων (DVD) καταγραφής των μικροδιδασκαλιών των υποψηφίων. Τα παραπάνω παραδίδονται στον ορισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Επιτηρητή και αποστέλλονται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με τον ασφαλέστερο τρόπο.

ββ) Γραμματεία Εξεταστικού Κέντρου:
Ο υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου επικουρείται στο έργο του από: έναν (1) τουλάχιστον υπάλληλο γραμματειακής υποστήριξης ανά εξήντα (60) υποψηφίους, δύο (2) τουλάχιστον υπαλλήλους γραμματειακής υποστήριξης ανά εκατόν είκοσι (120) υποψηφίους και τουλάχιστον τρία (3) για άνω των εκατόν είκοσι (120) υποψηφίων.

γγ) Υπάλληλος Τεχνικής Υποστήριξης:
Κάθε Εξεταστικό Κέντρο θα διαθέτει ένα (1) άτομο, τουλάχιστον, ανά 60 υποψήφιους, δύο (2) άτομα ανά 120 υποψήφιους και τρία (3) άτομα για άνω των 120 υποψηφίους που θα χειρίζεται/ονται και θα υποστηρίζει/ουν τεχνικά τον εξοπλισμό βιντεογράφησης (βιντεοσκόπησης) που θα είναι εγκατεστημένος ανά αίθουσα διενέργειας Εξετάσεων Πιστοποίησης.

Γ) Υλικοτεχνική και Πληροφορική Υποδομή

Τα Εξεταστικά Κέντρα απαιτείται να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον την ακόλουθη υλικοτεχνική και πληροφορική υποδομή:

αα) Υλικοτεχνική Υποδομή

i. Ένα φωτοαντιγραφικό μηχάνημα, με δυνατότητα αναπαραγωγής πολλαπλών αντιγράφων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και σε ετοιμότητα ένα δεύτερο φωτοαντιγραφικό μηχάνημα, σε περίπτωση που χρειαστεί άμεση αντικατάσταση του πρώτου.

ii. Μια μηχανή προβολής (overhead projector) και οθόνη προβολής ανά δηλωθείσα αίθουσα.

iii. Ένα διαφανοσκόπιο

iv. Εξοπλισμό βιντεογράφησης (βιντεοσκόπησης) ανά δηλωθείσα αίθουσα (ψηφιακή βιντεοκάμερα, τρίποδας στερέωσης, ψηφιακά μέσα καταγραφής των μικροδιδασκαλιών).

ββ) Πληροφορική Υποδομή

i. Δέκα (10) Η/Υ συνδεδεμένους σε δίκτυο και με σύνδεση στο διαδίκτυο.

ii. Έναν (1) τουλάχιστον εκτυπωτή ανά δηλωθείσα αίθουσα.

iii. Ένα (1) laptop, συνδεδεμένο με τη μηχανή προβολής ανά δηλωθείσα αίθουσα

Τυχόν ειδικότερες απαιτήσεις θα καθοριστούν με Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 21 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. ΓΠ /20082/2012 Υ.Α. «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 2844/Β’/23-10-2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),

έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της διά βίου μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 163/Α’ /21-09-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του υπ. αριθ. 4115/2013 Νόμου με θέμα «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 24/ Α’ /30-01-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ. αριθ. ΓΠ/20082/2012 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844 /Β’/23-10-2012) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της υπ΄ αρ.10472/2013 (Φ.Ε.Κ. 2451/Β’/06-09-2013) Υ.Α. «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. ΓΠ/20082/22−10−2012 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (2844/Β΄/23−10−2012) «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης»» και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/Α’/11-5-2016) και την υπ’ αριθμ. Β/2387/17-01-2013 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εξειδίκευση Μεθοδολογίας για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΠ/13515/24.05.2013 όμοια απόφαση και ισχύει, όπως κυρώθηκαν με την παρ. 12 του άρθρου 47 του Ν. 4624/2014 (Φ.Ε.Κ. 118/Α’/15-5-2014) καθώς και την υπ΄αρ. ΔΠ/48322/15-06-2016 Απόφαση της υπ’ αρ. 172/15.06.2015 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 15: «Θέματα σχετικά με τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου 2015».
4. Την υπ’ αριθμ. ΓΠ/36852/2013 Απόφαση της υπ’ αρ. 85/15.10.2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 4: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΠ/12236/17.05.2013 Απόφασης της υπ’ αριθμ. 64ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 10ο «Επιλογή των Εξεταστικών Κέντρων διενέργειας των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης».
5. Την υπ΄αρ. ΔΠ/48445/2-9-2016 Απόφαση της υπ΄αρ. 224/1-9-2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 24ο: «Προγραμματισμός εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης Περιόδου 2016».

ΚΑΛΕΙ

Τις πιστοποιημένες / αδειοδοτημένες από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δομές του Εθνικού Δικτύου Φορέων παροχής υπηρεσιών Διά Βίου Μάθησης, τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και τις Εκπαιδευτικές Μονάδες του Τυπικού Εκπαιδευτικού Συστήματος που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως Εξεταστικά Κέντρα για τη διενέργεια των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου 2016, να υποβάλουν:

1. Αίτηση Συμμετοχής (στην οποία θα αναγράφονται ο κωδικός πιστοποίησης / αδειοδότησης του φορέα – σε περίπτωση πιστοποιημένων ή αδειοδοτημένων φορέων).

2. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα του Υπεύθυνου Εξεταστικού Κέντρου και φωτοαντίγραφα αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών και συγκεκριμένα πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

3. Αναλυτική κατάσταση υλικοτεχνικού - πληροφορικού εξοπλισμού κάθε δομής.

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του Υπευθύνου Εξεταστικού Κέντρου στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 i. Εάν διαπιστωθεί συγγενικός δεσμός μέχρι και τρίτου βαθμού συγγενείας με τους υποψηφίους για πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας που θα εξεταστούν στο συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο θα αιτείται της εξαιρέσεώς του από τη διαδικασία της διενέργειας των εξετάσεων πιστοποίησης.
 ii. Όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση καθώς και όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι ακριβή και αληθή.

Ο φάκελος με την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα συναφή δικαιολογητικά κατατίθεται στο Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη διεύθυνση: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία, ή αποστέλλεται ταχυδρομικά, με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή μέσω ταχυμεταφοράς σε κλειστό φάκελο, όπου αναγράφονται ευκρινώς, αφενός τα στοιχεία του/της αποστολέα και αφετέρου η ένδειξη:
 «Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Εξεταστικών Κέντρων διενέργειας των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης 1ΗΣ Περιόδου 2016».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα παραπάνω έως τις 30/09/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προμηθευτούν το έντυπο της Αίτησης από το Τμήμα Διοικητικού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 - Νέα Ιωνία και ώρες από 11.00 π.μ. – 13.00 μ.μ. καθώς και από την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διεύθυνση: www.eoppep.gr.

Πληροφορίες – διευκρινίσεις από 13.30 μ.μ. έως 15.30 μ.μ. στο τηλέφωνο: 210 27.09.000.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

Σχετικά Άρθρα