edu.klimaka.gr

Εκπαιδευτές σε τμήμα μετεκπαίδευσης τουρισμού

Αιτήσεις για Ωρομίσθιους σε Τμήματα Μετακπαίδευσης Υπουργείου Τουρισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 7/2022 τ.ΑΣΕΠ

Αριθμ. 2249
Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 23 και του άρθρου 25 του ν. 3105/2003 «Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 29), καθώς και το άρθρο 11 του ν. 1077/1980 (Α΄ 225).
2. Τις διατάξεις του ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρισμού» (Α΄ 187).
3. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΑ’ (ΨΗΦΙΑΚΗ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) του ν. 4727/2020 (Α’ 184).
4. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 155).
5. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 157).
6. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
7. Τις υπ’ αρ. 4177/22.4.1981 (Β΄ 253), 13281/526/28.9.1982 (Β΄ 749), 15043/573/2.11.1982 (B΄ 1071), 6696/218/16.5.1983 (B΄ 272), 6808/386/5.6.1984 (B΄ 493) κοινές υπουργικές αποφάσεις ίδρυσης τμημάτων μετεκπαίδευσης του ν. 1077/1980 στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο, Κέρκυρα, Λουτράκι και Πάτρα.
8. Την υπ’ αρ. 2/106902/0022/10.12.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός ωριαίας αμοιβής εκπαιδευτών ενηλίκων Δημοσίων φορέων γενικής τυπικής εκπαίδευσης και μη τυπικής εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)» (Β΄ 3276).
9. Την υπ’ αρ. 11506/2.7.2018 απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Κανονισμός Λειτουργίας των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού» (Β΄ 2705), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 4111/6.3.2020 (Β΄ 1203) όμοια απόφαση.
10. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./78/12994/15.7.2021 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ:33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, Α΄ 280), όπως ισχύει με θέμα «Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης εκατόν σαράντα πέντε (145) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022».
11. Την υπ’ αρ. 22319/10.12.2021 απόφαση του Υφυπουργού Τουρισμού «Προκήρυξη για την εισαγωγή 1250 μετεκπαιδευομένων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Προγράμματα / δράσεις κατάρτισης - μετεκπαίδευσης εργαζομένων και πρόσκαιρα ανέργων εμπειροτεχνών στον τουριστικό τομέα με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών» με κωδ.2017ΣΕ01100000, για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022» (ΑΔΑ: ΡΛΔΤ465ΧΘΟ-ΕΒΔ).
12. Την υπ’ αρ. 14108/5.8.2021 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού «Κατανομή εγκριθέντος αριθμού εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022 στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού» (ΑΔΑ:ΨΞΦΘ465ΧΘΟ-66Ψ).
13. Την υπ’ αρ. 23300/23.12.2021 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ.14108/5.8.2021 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού με θέμα ‘’Κατανομή εγκριθέντος αριθμού εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022 στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού’’» (ΑΔΑ: ΨΧΣΟ465ΧΘΟ-ΓΙ3).
14. Τα υπ’ αρ. 2619/13.9.2021, 2797/28.9.2021 και 3602/14.12.2021 Υπηρεσιακά Σημειώματα της Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
15. Τις ανάγκες των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, σε εκπαιδευτικό προσωπικό για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022, όπως αποτυπώνονται στα με υπ’ αρ. 2619/13.9.2021, 2797/28.9.2021 και 3602/14.12.2021 Υπηρεσιακά Σημειώματα της Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
16. Το από 27.12.2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Σχεδιασμού Τουριστικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
17. Το από 28.1.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη από αυτή που ορίζεται στο υπό 10 στοιχείο, αποφασίζουμε:

Προκηρύσσουμε την πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά εβδομήντα (70) ατόμων ως εκπαιδευτικό προσωπικό, που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) κατ’ ανώτατο όριο μηνών, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, ως εξής:

Α. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Αρμόδια εκπαιδευτική μονάδα: ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
Τρεις (3) θέσεις ωρομίσθιων Αγγλικών (ΠΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ)
Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Ιατρών ή Υγιεινής (ΠΕ ή ΤΕ)
Τέσσερις (4) θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ζαχαροπλαστικής Τέχνης (ΔΕ)
Τρεις (3) θέσεις ωρομίσθιων Τεχνικών Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (ΔΕ)

2. Αρμόδια εκπαιδευτική μονάδα: ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
Πέντε (5) θέσεις ωρομίσθιων Αγγλικών (ΠΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ)
Επτά (7) θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ζαχαροπλαστικής (ΔΕ)

3. Αρμόδια εκπαιδευτική μονάδα: ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Αγγλικών (ΠΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ) με έμφαση στον Επισιτισμό
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Τεχνικών Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (ΔΕ)
με έμφαση στην Οροφοκομία
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)

4. Αρμόδια εκπαιδευτική μονάδα: ΑΣΤΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Αγγλικών (ΠΕ)
Τρεις (3) θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ιατρών ή Υγιεινής (ΠΕ ή ΤΕ)

5. Αρμόδια εκπαιδευτική μονάδα: ΙΕΚ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Αγγλικών (ΠΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ) με έμφαση στην Υποδοχή
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ) με έμφαση στον Επισιτισμό
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Τεχνικών Ξενοδοχειακών & Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (ΔΕ)

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Αγγλικών (ΠΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ) με έμφαση στον Επισιτισμό
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ) με έμφαση στην Οροφοκομία
Μία (1) θέση ωρομίσθιων Τεχνικών Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (ΔΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ζαχαροπλαστικής Τέχνης (ΔΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)

6. Αρμόδια εκπαιδευτική μονάδα: ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Αγγλικών (ΠΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ιατρών ή Υγιεινής (ΠΕ ή ΤΕ)
Τέσσερις (4) θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)

7. Αρμόδια εκπαιδευτική μονάδα: Α.Σ.Τ.Ε. ΡΟΔΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ιατρών ή Υγιεινής (ΠΕ ή ΤΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)
Μία (1) θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ) με έμφαση στον Επισιτισμό

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: 70

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τα τυπικά προσόντα για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού ανά κατηγορία και ειδικότητα έχουν ως εξής:

Β.1. Εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ)

Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και ένα έτος (1) τουλάχιστον διδακτική εμπειρία

Β.2. Εκπαιδευτικοί Γαλλικής Γλώσσας (ΠΕ)

Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής, ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και ένα (1) έτος τουλάχιστον διδακτική εμπειρία

Β.3. Εκπαιδευτικοί Ιατρών (ΠΕ) ή Υγιεινής (ΤΕ)

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Πανεπιστημίου τμημάτων Ιατρικής οποιασδήποτε ειδικότητας ή ΤΕΙ τμημάτων Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (πρώην τμήματα Δημόσιας Υγιεινής και Επισκεπτών Υγείας) ή Διατροφής και Διαιτολογίας ή Τεχνολογίας Τροφίμων ή Τεχνολογίας Ιατρικών Εργαστηρίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και ένα (1) έτος τουλάχιστον διδακτική εμπειρία

Β.4. Εκπαιδευτικοί Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΤΕΙ Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Σχολής Στελεχών Επιχειρήσεων, τμήματος Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ ή Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) της ημεδαπής, ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία από την οποία το ένα (1) έτος τουλάχιστον πρέπει να είναι διδακτική εμπειρία

Β.5. Εκπαιδευτικοί Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ) με έμφαση στην Υποδοχή

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΤΕΙ Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Σχολής Στελεχών Επιχειρήσεων, τμήματος Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ ή Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) της ημεδαπής, ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία από την οποία το ένα (1) έτος τουλάχιστον πρέπει να είναι διδακτική εμπειρία

Β.6. Εκπαιδευτικοί Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ) με έμφαση στον Επισιτισμό

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΤΕΙ Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Σχολής Στελεχών Επιχειρήσεων, τμήματος Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ ή Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) της ημεδαπής, ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία από την οποία το ένα (1) έτος τουλάχιστον πρέπει να είναι διδακτική εμπειρία

Β.7. Εκπαιδευτικοί Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ) με έμφαση στην Οροφοκομία

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΤΕΙ Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Σχολής Στελεχών Επιχειρήσεων, τμήματος Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ ή Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) της ημεδαπής, ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία από την οποία το ένα (1) έτος τουλάχιστον πρέπει να είναι διδακτική εμπειρία

Β.8. Εκπαιδευτικοί Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΕΠΑΣ ή Τ.Ε.Ε. Α΄ ή Β΄ κύκλου στην ειδικότητα Μαγειρικής Τέχνης ή ΙΕΚ (με πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στην ειδικότητα Μαγειρικής τέχνης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής ή πτυχίο τεχνικής και επαγγελματικής σχολής Μαγειρικής ή πτυχίο κατώτερης τεχνικής επαγγελματικής σχολής Μαγειρικής ή πτυχίο Μαγειρικής βασικής εκπαίδευσης ΣΤΕ διετούς κύκλου σπουδών και να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Γ’ Γυμνασίου της ημεδαπής, ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή πτυχίο / πιστοποιητικό μετεκπαίδευσης του ν. 1077/1980 συναφούς τμήματος και πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία, από την οποία το ένα (1) έτος τουλάχιστον να είναι διδακτική εμπειρία

Β.9. Εκπαιδευτικοί Ζαχαροπλαστικής Τέχνης (ΔΕ)

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΕΠΑΣ ή Τ.Ε.Ε Α΄ ή Β΄ κύκλου στην ειδικότητα Ζαχαροπλαστικής ή ΙΕΚ (με πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στην ειδικότητα Ζαχαροπλαστικής της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής ή πτυχίο τεχνικής και επαγγελματικής σχολής Ζαχαροπλαστικής ή πτυχίο κατώτερης τεχνικής επαγγελματικής σχολής Ζαχαροπλαστικής ή πτυχίο Ζαχαροπλαστικής βασικής εκπαίδευσης ΣΤΕ διετούς κύκλου σπουδών και να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Γ’ Γυμνασίου της ημεδαπής, ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή πτυχίο / πιστοποιητικό μετεκπαίδευσης συναφούς τμήματος του ν. 1077/1980 και πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία από την οποία το ένα (1) έτος τουλάχιστον να είναι διδακτική εμπειρία

Β.10. Εκπαιδευτικοί Τεχνικών Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (ΔΕ)

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΕΠΑΣ ή Τ.Ε.Ε. Α΄ ή Β΄ κύκλου στην ειδικότητα Ξενοδοχειακής Τέχνης ή Επισιτιστικής Τέχνης ή ΙΕΚ (με πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στην ειδικότητα Ξενοδοχειακής ή Επισιτιστικής τέχνης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής ή πτυχίο τεχνικής και επαγγελματικής σχολής Ξενοδοχειακής Τέχνης ή Επισιτιστικής ή πτυχίο κατώτερης τεχνικής επαγγελματικής σχολής Ξενοδοχειακής ή Επισιτιστικής ή πτυχίο Ξενοδοχειακής ή Επισιτιστικής Τέχνης βασικής εκπαίδευσης ΣΤΕ διετούς κύκλου σπουδών και να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Γ’ Γυμνασίου της ημεδαπής, ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή πτυχίο / πιστοποιητικό μετεκπαίδευσης του ν. 1077/1980 συναφούς τμήματος και πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία, από την οποία το ένα (1) έτος τουλάχιστον να είναι διδακτική εμπειρία

Β.11. Εκπαιδευτικοί Τεχνικών Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (ΔΕ) με έμφαση στην Οροφοκομία

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΕΠΑΣ ή Τ.Ε.Ε. Α΄ ή Β΄ κύκλου στην ειδικότητα Ξενοδοχειακής Τέχνης ή Επισιτιστικής Τέχνης ή ΙΕΚ (με πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στην ειδικότητα Ξενοδοχειακής ή Επισιτιστικής τέχνης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής ή πτυχίο τεχνικής και επαγγελματικής σχολής Ξενοδοχειακής Τέχνης ή Επισιτιστικής ή πτυχίο κατώτερης τεχνικής επαγγελματικής σχολής Ξενοδοχειακής ή Επισιτιστικής ή πτυχίο Ξενοδοχειακής ή Επισιτιστικής Τέχνης βασικής εκπαίδευσης ΣΤΕ διετούς κύκλου σπουδών και να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Γ’ Γυμνασίου της ημεδαπής, ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή πτυχίο / πιστοποιητικό μετεκπαίδευσης του ν. 1077/1980 συναφούς τμήματος και πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία, από την οποία το ένα (1) έτος τουλάχιστον να είναι διδακτική εμπειρία.

Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι τριμελείς Επιτροπές επιλογής και αξιολόγησης των υποψηφίων του κεφαλαίου E΄ της παρούσης θα προβούν σε έλεγχο, αξιολόγηση και μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων και θα συντάξουν πίνακες αξιολόγησης ανά προκηρυσσόμενη ειδικότητα ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΕΚ

 Γ.1.1. Επιστημονική και Παιδαγωγική συγκρότηση

 ΜΟΡΙΑ

 α. Τίτλος σπουδών που απαιτείται για τη θέση (μοριοδοτείται μόνο ένα πτυχίο)

 

 για ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΑΣΤΕ:

Βαθμός Πτυχίου
x 1

 για ΙΕΚ, ΤΕΕ, ΕΠΑΣ, ΤΕΣ, Βασική ΣΤΕ, μετεκπαίδευση:

Βαθμός Πτυχίου
x 0,5

 β. Πτυχίο, τίτλος σπουδών, Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας ΑΣΠΑΙΤΕ, Βεβαίωση πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης ΕΟΠΠΕΠ*
* Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των οποίων ο βασικός τίτλος σπουδών εμπεριέχει παιδαγωγική επάρκεια, μοριοδοτούνται μόνο για τον βασικό τίτλο σπουδών τους και όχι για παιδαγωγική επάρκεια.
Κάθε τίτλος σπουδών μπορεί να μοριοδοτηθεί μόνο μια (1) φορά
Σε περίπτωση υποψηφίου που κατέχει περισσότερους του ενός τίτλους για απόδειξη παιδαγωγικής επάρκειας μοριοδοτείται μόνο ένας.

 5

γ. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master)**
(μοριοδοτείται μόνο ένας τίτλος)

 7

δ. Διδακτορικό Δίπλωμα **
(μοριοδοτείται μόνο ένας τίτλος)

 

** Σε περίπτωση υποψηφίου που κατέχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό.

Επισημαίνεται ότι η μοριοδότηση των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων δεν συνεπάγεται διαφοροποίηση στην αμοιβή των προσληφθέντων. Για τη διαφοροποίηση της αμοιβής όσων προσληφθούν στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης, αξιολογείται από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο η συνάφεια του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σε σχέση με το αντικείμενο της ειδικότητας στην οποία προσλήφθηκε ο υποψήφιος και σε σχέση με τα μαθήματα η διδασκαλία των οποίων του ανατίθεται.

 

ε. Βεβαιώσεις Επιμόρφωσης σε συναφές αντικείμενο με την προκηρυσσόμενη θέση ή σχετικά με το θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

(Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 25 ωρών, καθώς και ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια κ.λπ. και επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση εκπαιδευτών μητρώου ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ).

0,25 μόρια ανά 25ωρο,
με μέγιστο αριθμό
μορίων 2

Γ.1.2. Ξένες Γλώσσες

ΜΟΡΙΑ

Ξένες Γλώσσες εκ των Αγγλικής, Γερμανικής, Ιταλικής ή Γαλλικής, Ισπανικής ***

(μοριοδοτούνται
έως δύο
ξένες γλώσσες

Άριστη γνώση:

3

Πολύ Καλή γνώση:

2

Καλή γνώση:

1

*** Από τα πιστοποιητικά γνώσης, σε διαφορετικά επίπεδα της ίδιας γλώσσας μοριοδοτείται μόνο το ένα, δηλαδή το ανώτερο επίπεδο. Οι υποψήφιοι για διδασκαλία ξένων γλωσσών μοριοδοτούνται στο κριτήριο αυτό μόνο για τις επιπλέον, των αιτούμενων προς διδασκαλία, ξένων γλωσσών, γλώσσες (π.χ. υποψήφιος για διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας που καταθέτει πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής και Γαλλικής δεν μοριοδοτείται για την Αγγλική γλώσσα αλλά μόνο για την Γαλλική).

 

Γ.1.3. Εμπειρία (Διδακτική και Επαγγελματική) *

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και μοριοδοτείται μόνον εφόσον αποκτήθηκε μέσα στην τελευταία 15 ετία ως εξής:

ΜΟΡΙΑ

α. Διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΑΣΤΕ και λοιπές ανώτερες σχολές) για 4μηνη απασχόληση με πλήρες ωράριο ή τουλάχιστον 150 ώρες διδασκαλίας ετησίως για ωρομίσθιους

 

• για κάθε εκπαιδευτικό έτος (Σεπτέμβριος - Ιούνιος) της πρώτης πενταετίας:

3

• για τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά έτη και μέχρι την 15ετία:

0,5

β. Διδακτική προϋπηρεσία σε δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση για 4μηνη απασχόληση με πλήρες ωράριο ή τουλάχιστον 150 ώρες διδασκαλίας ετησίως για ωρομίσθιους

 

• για κάθε εκπαιδευτικό έτος (Σεπτέμβριος - Ιούνιος) της πρώτης πενταετίας:

2,5

• για τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά έτη και μέχρι την 15ετία:

0,5

γ. Διδακτική προϋπηρεσία σε τμήματα μετεκπαίδευσης ν. 1077/1980 ανά εκπαιδευτική περίοδο με μέγιστο αριθμό μορίων 2:

1

2. Επαγγελματική

 

α. Επαγγελματική προϋπηρεσία σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα για την οποία υποβάλλει αίτηση πρόσληψης ο υποψήφιος για 4μηνη απασχόληση με πλήρες ωράριο ή 100 ημερομίσθια κατ’ έτος

 

• για κάθε έτος της πρώτης πενταετίας*:

3

• για τα υπόλοιπα έτη και μέχρι την 15ετία:

0,5

* Τα έτη εμπειρίας μοριοδοτούνται ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνουν συνολικά (διδακτική και επαγγελματική εμπειρία) την 15ετία.

 

 

Για τη διδακτική εμπειρία ο υπολογισμός γίνεται ανά εκπαιδευτικό έτος με έναρξη από το 2006-2007 μέχρι και το έτος 2020-2021. Για την επαγγελματική εμπειρία τα έτη υπολογίζονται ημερολογιακά, δηλ. από το 2007 έως και το 2021.

Διδακτική εμπειρία σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό έτος μπορεί να μοριοδοτηθεί μόνο σε μια βαθμίδα εκπαίδευσης, είτε τριτοβάθμια είτε δευτεροβάθμια είτε μεταδευτεροβάθμια.

Δ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για οποιαδήποτε από τις προκηρυσσόμενες θέσεις. Θα προσληφθεί δε, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής του, μόνο σε μία θέση.

2. Η εμπειρία (διδακτική και επαγγελματική) λαμβάνεται υπόψη για κατάθεση δικαιολογητικών και μοριοδοτείται μόνον εφόσον έχει πραγματοποιηθεί σε συναφές αντικείμενο εργασίας με την ειδικότητα για την οποία ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση πρόσληψης.

Ειδικότερα, η επαγγελματική εμπειρία θα υπολογίζεται ως πλήρες έτος μόνο αν υπερβαίνει το ένα τετράμηνο (4) πλήρους απασχόλησης κατ’ έτος.

Η διδακτική εμπειρία θα λαμβάνεται υπόψη και θα μοριοδοτείται μόνον εφόσον έχει πραγματοποιηθεί σε τριτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και σε τμήματα μετεκπαίδευσης του ν. 1077/1980 και θα λογίζεται ως πλήρες έτος, όταν πρόκειται για τετράμηνη απασχόληση για αναπληρωτές / εκπαιδευτικούς με πλήρες ωράριο, ή τουλάχιστον για 150 ώρες ανά εκπαιδευτικό έτος διδασκαλίας για αναπληρωτές / εκπαιδευτικούς με μειωμένο ωράριο ή ωρομίσθιους.

Οι βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας προκειμένου να γίνουν δεκτές θα πρέπει να αναγράφουν τις ώρες διδασκαλίας ανά εκπαιδευτικό έτος (Σεπτέμβριο έως Ιούνιο).

Εντός του ιδίου εκπαιδευτικού έτους (Σεπτέμβριο έως Ιούνιο) μπορεί να μοριοδοτηθεί εμπειρία επαγγελματική και διδακτική.

Ειδικότερα, για την απόδειξη της διδακτικής εμπειρίας σε τμήματα μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, η μοριοδότηση γίνεται σε συναφή μαθήματα με βεβαίωση του φορέα στην οποία αναγράφεται η εκπαιδευτική περίοδος απασχόλησης χωρίς αναφορά ωρών διδασκαλίας

Η διδακτική προϋπηρεσία σε ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. αποδεικνύεται με: α) Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος, διδακτικές ώρες ανά μάθημα και το είδος της απασχόλησης του υποψηφίου και β) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

Γίνονται δεκτές παλαιότερες βεβαιώσεις προϋπηρεσίας επικυρωμένες από τον πρώην Ο.Ε.Ε.Κ..

3. Η συνάφεια της ανωτέρω προϋπηρεσίας κρίνεται από τις κατά τόπους τριμελείς Επιτροπές του Κεφαλαίου E΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.

4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων, για την επιλογή θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος ανεργίας με προτεραιότητα αυτού που έχει το μεγαλύτερο χρόνο ανεργίας. Εάν υπάρξει εκ νέου ισοβαθμία τότε θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος κτήσης του βασικού τίτλου σπουδών (αρχαιότερος). Εάν η ημερομηνία κτήσης του βασικού τίτλου σπουδών είναι η ίδια, θα επιλέγεται αυτός που έχει το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου.

5. Τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού δύναται να λειτουργούν σε πρωινό και απογευματινό ωράριο. Κατά συνέπεια η ανάθεση εργασίας σε πρωινή και απογευματινή βάρδια γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 22319/10.12.2021 Προκήρυξη για εισαγωγή μετεκπαιδευόμενων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού.

6. Η Διοίκηση του Εκπαιδευτηρίου διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση ή να μεταβάλει τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας ενός ωρομίσθιου εκπαιδευτικού οποτεδήποτε στη διάρκεια του σχολικού έτους, χωρίς καμία συνέπεια για το Υπουργείο, εάν υπάρξουν αντίστοιχα μεταβολές στις διδακτικές ανάγκες του εκάστοτε Τμήματος Μετεκπαίδευσης.

7. Η Διοίκηση του Εκπαιδευτηρίου διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας σε εκπαιδευτικό που έχει ήδη προσληφθεί σε περίπτωση διαπίστωσης πλαστού δικαιολογητικού ή δικαιολογητικού που αναφέρει ψευδή στοιχεία (Υπεύθυνη Δήλωση), που υπεβλήθησαν κατά την πρόσληψη, και να προβεί στις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες.

8. Ο υποψήφιος υποχρεούται να συμπληρώσει την επισυναπτόμενη αίτηση του Παραρτήματος (ΙΙ) και να απαριθμήσει διεξοδικά τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.

9. Πτυχία που προσδίδουν Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια εμπεριέχονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ IV και V.

10. Η διδακτική εμπειρία που προέρχεται από τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) [ν.4763/2020] από την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021 και εξής, προσμετράται στην κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΤΡΙΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Η αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων, η μοριοδότησή τους και η κατάρτιση πινάκων ανά προκηρυσσόμενη ειδικότητα ανά Τμήμα Μετεκπαίδευσης, κατά αξιολογική σειρά, και η επιλογή όσων προσλαμβάνονται θα πραγματοποιηθεί από τριμελείς επιτροπές, τα μέλη των οποίων θα ορισθούν με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, ως κατωτέρω:

i. Τριμελής Επιτροπή Αναβύσσου για τους υποψηφίους των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης Αθήνας.
ii. Τριμελής Επιτροπή Θεσσαλονίκης για τους υποψηφίους των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης Θεσσαλονίκης.
iii. Τριμελής Επιτροπή Ρόδου για τους υποψηφίους των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης της ΑΣΤΕ Ρόδου.
iv. Τριμελής Επιτροπή Κέρκυρας για τους υποψηφίους των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης Κέρκυρας.
v. Τριμελής Επιτροπή Αγίου Νικολάου για τους υποψηφίους των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης Αγίου Νικολάου.
vi. Τριμελής Επιτροπή Ηρακλείου για τους υποψηφίους των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης Ηρακλείου.
vii. Τριμελής Επιτροπή Πελοποννήσου για τους υποψηφίους των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης Λουτρακίου και Πάτρας.

Με την απόφαση ορισμού των μελών ως άνω επιτροπών θα οριστεί για κάθε επιτροπή και ο Γραμματέας με τον αναπληρωτή του.

2. Οι τριμελείς Επιτροπές, αφού παραλάβουν τις αιτήσεις των υποψηφίων, μοριοδοτούν τα προσόντα καθενός έτσι, όπως αυτά προκύπτουν από τα κατατεθέντα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Δ΄ «ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ» της παρούσας απόφασης και συντάσσουν πίνακες ανά προκηρυσσόμενη θέση στους οποίους συμπεριλαμβάνονται κατά φθίνουσα σειρά μορίων όλοι οι υποψήφιοι ανά ειδικότητα.

3. Συστήνεται τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων με έδρα την Κ.Υ. του Υπουργείου Τουρισμού και έργο την εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων· τα μέλη της θα ορισθούν με απόφαση του αρμόδιου οργάνου. Με την απόφαση ορισμού των μελών της άνω Επιτροπής θα οριστεί και ο Γραμματέας με τον αναπληρωτή του.

4. Υποψήφιος που έχει υποβάλει αίτηση για περισσότερες από μία θέσεις θα περιλαμβάνεται σε όλους τους πίνακες κατάταξης των ειδικοτήτων για τις οποίες υπέβαλε αίτηση, θα προσληφθεί όμως μόνο σε μία από τις θέσεις για τις οποίες αιτήθηκε με βάση τη σειρά προτίμησης που θα έχει δηλώσει στην αίτησή του.

5. Οι πίνακες και τα πρακτικά των ανωτέρω επιτροπών θα υποβληθούν διά της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υπουργείου για επικύρωση στο αρμόδιο όργανο. Μετά την επικύρωσή τους, επιστρέφονται στους Προϊσταμένους των Εκπαιδευτικών Μονάδων, οι οποίοι θα προβούν σε ανάρτηση των πινάκων, με σύνταξη πρακτικού ανάρτησης, θέτοντας στους υποψηφίους προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών για υποβολή τυχόν ενστάσεων. Μετά το πέρας της προθεσμίας ενστάσεων, ο Προϊστάμενός της κατά τόπον αρμόδιας Εκπαιδευτικής Μονάδας διαβιβάζει τις ενστάσεις στην αρμόδια τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων για εξέτασή τους. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, η επιτροπή της παρ. 3 του Κεφ. Ε΄ συντάσσει πρακτικό με τη γνωμοδότησή της επί των ενστάσεων· ειδικότερα, στο πρακτικό της Επιτροπής, κατόπιν του κατ’ ένσταση ελέγχου της, θα γίνεται αναλυτική αναφορά στη μοριοδότηση και στην προκύπτουσα τελική βαθμολογία του ενιστάμενου, καθώς και κάθε συνυποψηφίου του για τη συγκεκριμένη θέση. Το πρακτικό της Επιτροπής, με ευθύνη του Προέδρου της, υποβάλλεται διά της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υπουργείου στο αρμόδιο όργανο προκειμένου να αποφανθεί οριστικά για την απόρριψη ή αποδοχή κάθε ένστασης.

Η Επιτροπή Ενστάσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της εντός (8) εργάσιμων ημερών από τη λήψη των ενστάσεων.

6. Η κατά τόπον αρμόδια τριμελής Επιτροπή της παρ. 1 του Κεφ. Ε μπορεί, με ειδική αιτιολόγηση, να απορρίπτει αιτήσεις υποψηφίων, εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους πειθαρχικές κυρώσεις ή έχουν παραπεμφθεί στα αρμόδια όργανα για αντισυμβατική συμπεριφορά. Υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται περιλαμβάνονται με τη σχετική αιτιολογία σε χωριστή ενότητα του πίνακα κάθε ειδικότητας με την ένδειξη ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ.

7. Αρμοδιότητα της ανωτέρω Επιτροπής Ενστάσεων της παρ. 3 του Κεφ. Ε΄ είναι επιπλέον να κοινοποιεί υποχρεωτικά στους υποψηφίους που έχουν υποβάλει ένσταση, την Απόφαση του αρμόδιου οργάνου όσον αφορά στην αποδοχή ή απόρριψη της ένστασής τους.

8. Οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι των κατά τόπον Εκπαιδευτικών Μονάδων καλούν για πρόσληψη τους υποψηφίους ανά ειδικότητα, αρχής γενομένης από αυτόν που έχει καλύτερη σειρά εγγραφής στον πίνακα της ειδικότητας, έως ότου καλυφθούν οι προκηρυχθείσες θέσεις.

9. Κάθε υποψήφιος μπορεί να προσληφθεί μόνο σε μία από τις προκηρυσσόμενες με την παρούσα θέσεις.

10. Το Υπουργείο Τουρισμού διατηρεί το δικαίωμα μετά την επιλογή των υποψηφίων να μην καλέσει τους επιλεγέντες για ανάληψη υπηρεσίας λόγω αδυναμίας λειτουργίας τμήματος ή τμημάτων. Στην περίπτωση αυτή, ο επιλεγείς μπορεί με αίτησή του προς την αρμόδια Επιτροπή της παρ. 1 του Κεφ. Ε΄ να ζητήσει την πρόσληψή του σε θέση επόμενης προτίμησής του.

11. Ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας λογίζεται η ημερομηνία έναρξης της διδασκαλίας του/των μαθήματος/μαθημάτων, όπως αυτά προβλέπονται στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του τμήματος μετεκπαίδευσης, που έπεται της ημερομηνίας υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού ή συμπίπτει με αυτή.
Επίσης, για την πρόσληψη του ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού απαιτείται η έκδοση απόφασης πρόσληψης, ονομαστικής, από το αρμόδιο όργανο.
Οι προσληφθέντες υποχρεούνται να διενεργήσουν τις επόμενες πρώτες επαναληπτικές εξετάσεις των μαθημάτων που δίδαξαν μετά την λήξη της σύμβασης τους. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρείται ότι έχουν εκτελέσει πλημμελώς τα καθήκοντά τους και θα αποκλείονται από την επιλογή σε επόμενες προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών του Υπουργείου Τουρισμού.

12. Επιλεγέντες υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα θελήσουν για οποιονδήποτε λόγο να προσληφθούν, θα πρέπει να το δηλώσουν εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών με Υπεύθυνη Δήλωσή τους. Μετά την παρέλευση του πενθημέρου θα αναπληρώνονται αυτοδίκαια από τους επόμενους κατ’ αξιολογική σειρά υποψηφίους του πίνακα κατάταξης που έχει επικυρωθεί από το αρμόδιο όργανο.

13. Αν μετά την πρόσληψη των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης προκύπτουν κενές θέσεις, ο αρμόδιος Προϊστάμενος της κατά τόπον Εκπαιδευτικής Μονάδας δύναται να εισηγηθεί στο αρμόδιο όργανο την πρόσληψη υποψηφίων χωρίς επαγγελματική και διδακτική εμπειρία, αν κατά την κρίση του, από τα συνημμένα στην αίτηση των υποψηφίων δικαιολογητικά, προκύπτει ότι έχουν την ικανότητα να διδάξουν συγκεκριμένο μάθημα υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν το βασικό τίτλο σπουδών στην κατηγορία της κενής θέσης.

14. Σε περίπτωση περαιτέρω έλλειψης υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων από τους πίνακες κατάταξης με τις διαδικασίες της παρούσας Προκήρυξης, όπως επίσης και στην περίπτωση κένωσης θέσης κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου που δεν δύναται να πληρωθεί κατά τη διαδικασία της παραγράφου Ε.13. από τους επόμενους κατά αξιολογική σειρά του πίνακα κατάταξης υποψηφίους, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των κατά τόπον τμημάτων μετεκπαίδευσης, αυτές θα πληρούνται με απευθείας πρόσληψη τυχόν ενδιαφερομένων από την αγορά εργασίας, με σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου και έπειτα από εισήγηση του αρμόδιου κατά περίπτωση Προϊσταμένου της κατά τόπον Εκπαιδευτικής Μονάδας και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα (βασικό πτυχίο), χωρίς όμως να απαιτείται εμπειρία διδακτική ή επαγγελματική.
Όσοι προσληφθούν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου ΣΤ΄ της παρούσας.

ΣΤ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν απαιτείται Ελληνική ιθαγένεια για τους ομογενείς από Κύπρο, Ίμβρο, Τένεδο, Κωνσταντινούπολη και Βόρεια Ήπειρο.

2. Για τους υποψηφίους που είναι πολίτες των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, που αποδεικνύεται με απόκτηση Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου Γ1 ή τίτλο σπουδών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής.

3. Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει της στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Όσοι είναι αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους οποίους δεν προβλέπεται τέτοιο κώλυμα στη χώρα τους.

4. Οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, δημόσιες επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και ΝΠΙΔ, των οποίων τη Διοίκηση ορίζει το δημόσιο, άμεσα ή έμμεσα με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, ή συνταξιούχοι, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και θα καλύψουν μόνο τις κενές θέσεις ωρομισθίων που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής εκπαιδευτικών.

5. Να έχουν ηλικία από 21 έως 65 ετών.

Ζ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλουν το ειδικό έντυπο «Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση» υποψηφίου που επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης και των συνημμένων απαιτούμενων δικαιολογητικών βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο.

Η αίτηση υποβάλλεται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με ταχυμεταφορά (courier). Αιτήσεις που θα υποβληθούν ταχυδρομικά με ταχυμεταφορά (courier) θα γίνουν δεκτές, όταν προκύπτει από την σφραγίδα του ταχυδρομείου ότι ταχυδρομήθηκαν το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής.

Αν η ημέρα λήξης της προθεσμίας συμπίπτει με τις ημέρες Σάββατο ή Κυριακή ή άλλη επίσημη αργία μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

2. Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, καθώς και έντυπα αιτήσεων θα μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mintour.edu.gr και στις παρακάτω διευθύνσεις, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Α.Σ.Τ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΤΟΥΣ 25 - Τ.Κ. 72 100 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 28410 28565
28410 28828
Α.Σ.Τ.Ε. ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2
Τ.Κ. 85 100 - ΡΟΔΟΣ
22410 24190
22410 24290
Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου Πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ», 49ο χιλ. Αθηνών-Σουνίου, 19013 Ανάβυσσος Αττικής 22910 36998
22910 42294
Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου Πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ», 71500 Κοκκίνη Χάνι Κρήτης 2810 761363
Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας Ξενοδοχείο «ΔΕΜΠΟΝΟΣ», 49100 Γουβιά Κέρκυρας 26610 90030
26610 91541
Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης Πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ», 57019 παραλία Περαίας Θεσσαλονίκης 23920 25551-4
Ι.Ε.Κ. Πελοποννήσου Κωνσταντοπούλειο Μέγαρο, Δαναού 29, 21200 Άργος 27510 20127

3. Το ειδικό έντυπο «Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση» θα αναρτηθεί στην προαναφερόμενη ιστοσελίδα του Υπουργείου. Θα χορηγείται επίσης από τις κατά τόπους Εκπαιδευτικές Μονάδες. Η υποβολή του θα γίνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε δύο καθημερινές Εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας.

4. Αίτηση ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη δεν γίνεται δεκτή. Η αίτηση επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Διόρθωση ή συμπλήρωση της αίτησης, καθώς και η υποβολή τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, με νέα αίτηση, η οποία θα αντικαθιστά την προηγούμενη και πρέπει απαραίτητα να έχει την ένδειξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ», διαφορετικά δε θα γίνεται δεκτή.

5. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.

6. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.

7. Πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ με την οποία θα αποδεικνύεται η ανεργία, προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο χρόνος ανεργίας σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων. Η ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω βεβαίωσης δε θα απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη της ανεργίας με υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.

8. Πρόσβαση σε διοικητικά ή και ιδιωτικά έγγραφα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, έχουν υποψήφιοι με ειδικό έννομο συμφέρον κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει.

Η. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ, ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται πλέον αποδεκτά από τις Υπηρεσίες ευκρινή φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014

Η.1. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Η γλωσσομάθεια αποδεικνύεται με την κατάθεση από τον υποψήφιο των κατά περίπτωση τίτλων γνώσης της ξένης γλώσσας, όπως αυτοί αναλυτικά καταγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης.

Η.2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές.

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.

Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του ν. 148/26.12.913/1.2.1914. Ειδικώς όμως μετά τη θέση σε ισχύ του νέου «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36 του ν. 4194/2013 / Α΄ 208), από την 27.9.2013 και μετά, η μετάφραση ξενόγλωσσου εγγράφου από δικηγόρο γίνεται δεκτή μόνον εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Η.3. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

Η.3.1. Δημόσια έγγραφα ημεδαπής

Δημόσια έγγραφα ημεδαπής δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά - βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Η.3.2. Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής

Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως χειρόγραφες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών από 1.1.2014 και αποδείξεις παροχής υπηρεσιών μηχανογραφικής έκδοσης με χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού από 1.1.2015, ECDL και άλλα πιστοποιητικά απόδειξης γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς πιστοποιημένους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και παλαιότερα τον Ο.Ε.Ε.Κ., Πιστοποιητικά Α.Σ.Π.Ε. κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 για την εξυπηρέτηση των πολιτών στο σύνολο των συναλλαγών τους με το δημόσιο έχει καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων χωρίς τούτο να σημαίνει απαγόρευση χρήσης - προσκόμισης αυτών από τους υποψηφίους.

Η.4. ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Σε περίπτωση κατάθεσης τίτλου που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:

α) Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:

Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

Στην περίπτωση που από την ανακοίνωση ζητούνται όλα τα πτυχία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) που εκδίδει το εκπαιδευτικό σύστημα της ημεδαπής, απαιτείται Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία του τίτλου και την αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.

Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) και αναφέρονται στο π.δ. 299/1977 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν από:

i) Το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή

ii) Το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά ή

iii) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

iv) το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.), εφόσον στην περίπτωση αυτή οι απαιτούμενοι βάσει της Ανακοίνωσης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, αρμοδιότητας του (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.), σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του π.δ. 165/2000, [«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στην ανωτέρω περίπτωση που αφορά τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο ούτε επίσημη μετάφραση αυτού. Αρκεί η υποβολή των απαιτούμενων πράξεων ή πιστοποιητικών ή αποφάσεων ή βεβαιώσεων των αρμοδίων οργάνων που ορίζονται ανωτέρω.

β) Προκειμένου για Δευτεροβάθμια μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαίδευση: Βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και βεβαίωση για την αντιστοιχία του βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν από:

i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

iii) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στις ανωτέρω περιπτώσεις α) και β) που αφορούν τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο ούτε επίσημη μετάφραση αυτού. Αρκεί η υποβολή των απαιτούμενων πράξεων ή πιστοποιητικών ή αποφάσεων ή βεβαιώσεων των αρμοδίων οργάνων που ορίζονται ανωτέρω.

Θ. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Η επαγγελματική εμπειρία μπορεί να έχει αποκτηθεί με οποιαδήποτε μορφή, δηλαδή, είτε ως ελεύθερο επάγγελμα είτε ως απασχόληση με εξάρτηση σε φορέα του δημόσιου τομέα ή σε ιδιωτικό φορέα και αποδεικνύεται ως εξής:

Θ.1. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης συνοδευόμενη από αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτει και το είδος της εμπειρίας.

Θ.2. ΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

α) Με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισής συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας, και

β) Με την υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.

Θ.3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΤΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις ανωτέρω 1 και 2 παραγράφους ο υποψήφιος προσκομίζει:

(1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική:

  • Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και
  • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση.

(2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική:

  • Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου.
  • Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 στην οποία να αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται περί νομικού προσώπου και
  • Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου.

(3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής, μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα.

(4) Στις περιπτώσεις εργαζομένων σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αναγνώριση τυχόν προϋπηρεσίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος στο κράτος – μέλος που παρασχέθηκε η εργασία. Για την αξιολόγηση αυτής απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του κράτους - μέλους προέλευσης (παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4148/2013).

Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο και συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ

Προϋπόθεση για την ανάληψη υπηρεσίας από όσους επιλεγούν είναι:

α) Η υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού.

β) Για τους υπηρετούντες σε θέσεις του δημόσιου τομέα που θα επιλεγούν, όπως περιγράφονται στην παρ. 4 του Κεφαλαίου ΣΤ. της παρούσας, υποχρεούνται να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ο φορέας του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα που κατέχουν θέση, και ότι η Υπηρεσία τους έχει λάβει γνώση της πρόσληψής τους σε θέση της παρούσας Προκήρυξης.

Οι Προϊστάμενοι των Εκπαιδευτικών Μονάδων υποχρεούνται στην εφαρμογή της παρ. 2β του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 όσον αφορά στον δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στα φωτοαντίγραφα των εγγράφων που έχουν κατατεθεί από τους υποψηφίους με την αίτησή τους για πρόσληψη.

Οι Προϊστάμενοι των Εκπαιδευτικών Μονάδων υποχρεούνται να διενεργήσουν έλεγχο νομιμότητας όλων των πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού που θα προσληφθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4305/2014, όπως ισχύει, συνδυαστικά με τα αναφερόμενα στην υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843/20.3.2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΒΙΞ4Χ-ΠΕ4).

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά που κατέθεσαν οι επιλεγέντες για την πρόσληψή τους δεν είναι γνήσια, η πρόσληψη θα ανακαλείται με απόφαση του Προϊστάμενου της Εκπαιδευτικής Μονάδας.

Κ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Οι προσλαμβανόμενοι που θα καλύψουν τις προκηρυσσόμενες με την παρούσα θέσεις ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης θα αμείβονται, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/106902/0022/10.12.2013 (Β΄ 3276) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ρητά ορίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155).

Τυχόν μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών θα λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο μισθολογικής ένταξης για όσους προσληφθούν σε θέσεις εκπαιδευτικών στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης, μόνον εφόσον συνδέονται άμεσα με την ειδικότητα για την οποία προσλαμβάνονται και, σε κάθε περίπτωση, κατόπιν σχετικής κρίσης για τη συνάφειά τους από το αρμόδιο προς τούτο συλλογικό όργανο του Υπουργείου Τουρισμού, ήτοι του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Υπουργείου (άρθρα 7 και 9 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

(...)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

(...)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

(...)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

(...)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΠΤΥΧΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

(...)

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης θα τοιχοκολληθεί σε εμφανές σημείο στο κτήριο του Υπουργείου Τουρισμού (Λ. Αμαλίας 12) και στις κατά τόπον Εκπαιδευτικές Μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού.

Τέλος, θα αναρτηθεί μαζί με το υπόδειγμα αίτησης και την ακριβή ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.edu.gr

Περίληψη της παρούσας απόφασης θα δημοσιευθεί μία φορά σε δύο (2) καθημερινές εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2022

Ο Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Σχετικά Άρθρα