Πρόγραμμα εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) Δεκεμβρίου 2017

Αξιολόγηση Χρήστη: 4 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (ΚΠΓ)
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

(Μετάβαση στη ανακοίνωση διεξαγωγής των εξετάσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΠΓ Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017 (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 16  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 ΓΛΩΣΣΑ

ΧΡΟΝΟΣ

Αγγλική

Γαλλική

Γερμανική

Ιταλική

Ισπανική

Τουρκική

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ
(σε λεπτά)

08:00 – 09:25

Β, ενότητα 2

Β, ενότητα 2

Β, ενότητα 2

Β, ενότητα 2

Β, ενότητα 2

 

85΄

09:00 – …

 

 

 

 

 

Β, ενότητα 4

20΄-25΄ 

09:40 – 11:05

Β, ενότητα 1

Β, ενότητα 1

Β, ενότητα 1

Β, ενότητα 1

Β, ενότητα 1

 

85΄

11:20 – 11:50

Β, ενότητα 3

 

 

 

 

 

20΄-30΄ 

12:00 – 12:30

 

 

Β, ενότητα 3

 

 

 

20΄-30΄ 

12:05 –  ...

Β, ενότητα 4

 

 

 

 

 

20΄-25΄ 

12:30 – 13:00

 

Β, ενότητα 3

 

 

 

 

20΄-30΄ 

12:45 – …

 

 

Β, ενότητα 4

 

 

 

20΄-25΄ 

13:00 – 13:30

 

 

 

Β, ενότητα 3

 

 

20΄-30΄ 

13:15 – …

 

Β, ενότητα 4

 

 

 

 

20΄-25΄ 

13:30 – 14:00

 

 

 

 

Β, ενότητα 3

 

20΄-30΄ 

13:45 – …

 

 

 

Β, ενότητα 4

 

 

20΄-25΄ 

14:15 – …

 

 

 

 

Β, ενότητα 4

 

20΄-25΄ 

14:20 – 15:45

 

 

 

 

 

Β, ενότητα 2

85΄

16:00 – 16:30

 

 

 

 

 

Β, ενότητα 3

20΄-30΄ 

16:45 – 17:10

 

 

 

 

 

Β, ενότητα 1

85΄

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 ΓΛΩΣΣΑ

ΧΡΟΝΟΣ

Αγγλική

Γαλλική

Γερμανική

Ιταλική

Ισπανική

Τουρκική

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ
(σε λεπτά)

08:00 – 10:00

Γ, ενότητα 2

Γ, ενότητα 2

Γ, ενότητα 2

Γ, ενότητα 2

Γ, ενότητα 2

 

120΄

09:00 – …

 

 

 

 

 

Γ1, ενότητα 4

25΄

10:15 – 12:15

Γ, ενότητα 1

Γ, ενότητα 1

Γ, ενότητα 1

Γ, ενότητα 1

Γ, ενότητα 1

 

120΄

12:30 – 13:00

Γ, ενότητα 3

 

 

 

 

 

30΄

13:00 – 13:30

 

 

Γ, ενότητα 3

 

 

 

30΄

13:10 – 14:40

 

 

 

 

 

Γ1, ενότητα 2

90΄

13:15 – …

Γ, ενότητα 4

 

 

 

 

 

30΄

13.30 – 14:00

 

Γ, ενότητα 3

 

 

 

 

30΄

13:45 – …

 

 

Γ, ενότητα 4

 

 

 

30΄

14:00 – 14:30

 

 

 

Γ, ενότητα 3

 

 

30΄

14:15 – …

 

Γ, ενότητα 4

 

 

 

 

30΄

14:30 – 15:00

 

 

 

 

Γ, ενότητα 3

 

30΄

14:45 – ... 

 

 

 

Γ, ενότητα 4

 

 

30΄

15:00 – 16:20

 

 

 

 

 

Γ1, ενότητα 1

80΄

15:15 – …

 

 

 

 

Γ, ενότητα 4

 

30΄

16:35 – 17:05

 

 

 

 

 

Γ1, ενότητα 3

25΄


Εκτύπωση