edu.klimaka.gr

Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) (Οργάνωση - Διεξαγωγή)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (ΚΠΓ)

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1474/2022

Αριθμ. 35480/Α5
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 14420/ΚΒ/04-02-2008 υπουργικής απόφασης «Εξετάσεις - Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β’ 218).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Της παρ. 1 και της παρ. 2 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 19α του άρθρου 13 του ν. 3149/2003, Α’ 141) του άρθρου 1, της παρ. 1 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4452/2017, Α’ 17), της παρ. 2 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 19β του ν. 3149/2003, Α’ 141) και της παρ. 3 του άρθρου 2, της παρ. 1 του άρθρου 3, και του άρθρου 4 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 128 του ν. 4763/2020, Α’ 254) του ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 186),
2. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
3. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
4. των άρθρων 13 και 15Β του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
5. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
6. της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
7. της παρ. 5 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
8. της υπό στοιχεία 14420/ΚΒ/04-02-2008 υπουργικής απόφασης «Εξετάσεις - Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» (Β’ 218).
Β. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/117/33297/Β1/23-03-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., δεδομένου ότι με αυτή ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διοργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων του ΚΠΓ, καθώς και τη σύσταση και συγκρότηση των αναγκαίων οργάνων. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την αποζημίωση των επιπλέον μελών κάθε ομάδας υποστήριξης της ΚΕΕ ανέρχεται στο ύψος των 92.520,00€ (ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ), και θα προσδιοριστεί με έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης.
Γ. Την ανάγκη βελτίωσης των διαδικασιών των εξετάσεων του ΚΠΓ,

αποφασίζουμε:

Η υπό στοιχεία 14420/ΚΒ/04-02-2008 υπουργική απόφαση «Εξετάσεις - Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β’ 218), τροποποιείται ως ακολούθως:

1) Η παρ. 3 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Σε κάθε Ομάδα Υποστήριξης της ΚΕΕ για κάθε εξεταζόμενη γλώσσα της εκάστοτε εξεταστικής περιόδου του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ορίζονται έως σαράντα ένα (41) μέλη ως ακολούθως:

α) ως συγγραφείς θεμάτων (κειμένων- δοκιμασιών/δραστηριοτήτων- ερωτημάτων) ορίζονται έως δεκαέξι (16) μέλη, συμπεριλαμβανομένων των μελών της ΚΕΕ της εξεταζόμενης γλώσσας και των Εισηγητών Θεμάτων της εξεταζόμενης γλώσσας,

β) ως εμπειρογνώμονες-πειραματιστές ορίζονται έως δεκαέξι (16) μέλη, συμπεριλαμβανομένων των μελών της ΚΕΕ της εξεταζόμενης γλώσσας και των Εισηγητών Θεμάτων της εξεταζόμενης γλώσσας, έως επτά (7) για κάθε ένα από τα τρία (3) μακροεπίπεδα γλωσσομάθειας (Α, Β, Γ), γ) ως εκφωνητές προφορικών κειμένων ορίζονται έως πέντε (5) μέλη, δ) ως γραφίστες ορίζονται έως δύο (2) μέλη και ε) ως τεχνικοί ήχου ορίζονται έως δύο (2) μέλη».

2) Η παρ. 4 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τα μέλη της Ομάδας υποστήριξης της ΚΕΕ, καθώς και το έργο που επιτελούν:

α) Οι συγγραφείς θεμάτων (κειμένων-δοκιμασιών/δραστηριοτήτων-ερωτημάτων), μέλη ΔΕΠ ή μέλη ΕΕΠ ή ΕΙΔΙΠ από Τμήματα Ξενόγλωσσων Φιλολογιών και Σπουδών ΑΕΙ των κλάδων των εξεταζόμενων γλωσσών στα οποία λειτουργούν προγράμματα ξενόγλωσσης διδακτικής και αξιολόγησης γλωσσομάθειας, ή συντονιστές εκπαιδευτικού έργου των κλάδων των εξεταζόμενων γλωσσών, ή εκπαιδευτικοί της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης των κλάδων των εξεταζόμενων γλωσσών, ή πτυχιούχοι από Τμήματα Ξενόγλωσσων Φιλολογιών και Σπουδών ΑΕΙ των κλάδων των εξεταζόμενων γλωσσών στα οποία λειτουργούν προγράμματα ξενόγλωσσης διδακτικής και αξιολόγησης γλωσσομάθειας, ή κάτοχοι μεταπτυχιακού ή πτυχίου σε γλωσσικές ή γλωσσολογικές επιστήμες, ή δημόσιοι υπάλληλοι κλάδου ΤΕ7 Μεταφραστών-Διερμηνέων-Ακροατών με ειδικότητα στην εξεταζόμενη γλώσσα και εμπειρία στη συγγραφή κειμένων, δοκιμασιών/δραστηριοτήτων και ερωτημάτων της εξεταζόμενης γλώσσας, ή πτυχιούχοι Σχολών στις οποίες λειτουργούν προγράμματα σχετικά με την εκπαίδευση με εμπειρία στη συγγραφή κειμένων, δοκιμασιών/δραστηριοτήτων και ερωτημάτων της εξεταζόμενης γλώσσας, κατάλληλα εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό με αποδεδειγμένη εμπειρία στη συγγραφή κειμένων, δοκιμασιών/δραστηριοτήτων και ερωτημάτων της εξεταζόμενης γλώσσας καθώς και στη διδασκαλία της γλώσσας αυτής, με συνεκτίμηση το να είναι φυσικοί ομιλητές της εξεταζόμενης γλώσσας ή δίγλωσσοι στην ελληνική και την εξεταζόμενη γλώσσα, εκπονούν ενότητες εξέτασης/όργανα μέτρησης γλωσσομάθειας που συνάδουν με τις προδιαγραφές του συστήματος αξιολόγησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και με τις ειδικές οδηγίες συγγραφής. Κάθε ενότητα εξέτασης/όργανο μέτρησης γλωσσομάθειας εκπονείται από έως δύο (2) συγγραφείς. Ειδικότερα, έργο τους είναι η συγγραφή ή η επιλογή και προσαρμογή κειμένων γραπτού ή προφορικού λόγου, η επιλογή και προσαρμογή οπτικών και πολυτροπικών κειμένων, ανά μακροεπίπεδο και μικροεπίπεδο γλωσσομάθειας και ανά ενότητα, στα οποία βασίζονται οι δοκιμασίες των οργάνων μέτρησης κάθε επιπέδου και κάθε ενότητας και από τα οποία έλκονται ερωτήματα κατανόησης και παραγωγής λόγου.

Έργο των συγγραφέων είναι, επίσης, η συγγραφή ποικιλίας προδιαγεγραμμένων τύπων δοκιμασιών κατανόησης ή/και παραγωγής γραπτού ή/και προφορικού λόγου με ερωτήματα, η παρασκευή κλείδας απαντήσεων για τα ερωτήματα-items συγκλίνουσας παραγωγής λόγου και δειγματικών απαντήσεων για τα ερωτήματα- items αποκλίνουσας παραγωγής λόγου. Πιο συγκεκριμένα, έργο τους είναι για τα 4 όργανα μέτρησης γλωσσομάθειας για το επίπεδο Α η εκπόνηση περίπου 60 δοκιμασιών, η συγγραφή 600 περίπου ερωτημάτων και η παρασκευή απαντητικών κλειδών στα ερωτήματα συγκλίνουσας και αποκλίνουσας παραγωγής λόγου, για το επίπεδο Β η εκπόνηση περίπου 80 δοκιμασιών, η συγγραφή 800 περίπου ερωτημάτων και η παρασκευή απαντητικών κλειδών στα ερωτήματα συγκλίνουσας και αποκλίνουσας παραγωγής λόγου, και για το επίπεδο Γ’ η εκπόνηση περίπου 100 δοκιμασιών, η συγγραφή 800 περίπου ερωτημάτων και η παρασκευή απαντητικών κλειδών στα ερωτήματα συγκλίνουσας και αποκλίνουσας παραγωγής λόγου. Επιπρόσθετα, έργο τους είναι η διόρθωση προβλημάτων που προκύπτουν από τις παρατηρήσεις των εμπειρογνωμόνων και από τις δοκιμαστικές εφαρμογές των οργάνων μέτρησης της γλωσσομάθειας, η συνεργασία, όπου είναι δυνατόν, στην επίβλεψη της γραφιστικής επεξεργασίας των οργάνων μέτρησης και των τευχιδίων για τις εξετάσεις προφορικού λόγου και στην καθοδήγηση των επαγγελματιών-εκφωνητών προφορικού λόγου κατά τη διάρκεια ηχογράφησης, και τέλος η συνεργασία με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της εξεταζόμενης γλώσσας στην αξιολόγηση των συμπερασμάτων της ανάλυσης των αποτελεσμάτων της τελευταίας εξεταστικής περιόδου του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, με σκοπό την ταυτοποίηση των καλών και προβληματικών χαρακτηριστικών που θα αποτελέσουν οδηγό για τα ερωτήματα της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου.

β) Οι εμπειρογνώμονες-πειραματιστές, μέλη ΔΕΠ ή ΕΕΠ ή ΕΙΔΙΠ από Τμήματα Ξενόγλωσσων Φιλολογιών και Σπουδών ΑΕΙ των κλάδων των εξεταζόμενων γλωσσών στα οποία λειτουργούν προγράμματα ξενόγλωσσης διδακτικής και αξιολόγησης γλωσσομάθειας, ή συντονιστές εκπαιδευτικού έργου των κλάδων των εξεταζόμενων γλωσσών, ή εκπαιδευτικοί της δημόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης των κλάδων των εξεταζόμενων γλωσσών, ή πτυχιούχοι από Τμήματα Ξενόγλωσσων Φιλολογιών και Σπουδών ΑΕΙ των κλάδων των εξεταζόμενων γλωσσών στα οποία λειτουργούν προγράμματα ξενόγλωσσης διδακτικής και αξιολόγησης γλωσσομάθειας, ή κάτοχοι μεταπτυχιακού ή πτυχίου σε γλωσσικές ή γλωσσολογικές επιστήμες, ή δημόσιοι υπάλληλοι κλάδου ΤΕ7 Μεταφραστών-Διερμηνέων- Ακροατών με ειδικότητα στην εξεταζόμενη γλώσσα και εμπειρία στη συγγραφή κειμένων, δοκιμασιών/δραστηριοτήτων και ερωτημάτων της εξεταζόμενης γλώσσας, ή πτυχιούχοι Σχολών στις οποίες λειτουργούν προγράμματα σχετικά με την εκπαίδευση με εμπειρία στη συγγραφή κειμένων, δοκιμασιών/δραστηριοτήτων και ερωτημάτων της εξεταζόμενης γλώσσας, κατάλληλα εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό με αποδεδειγμένη εμπειρία στη συγγραφή κειμένων, δοκιμασιών/δραστηριοτήτων και ερωτημάτων της εξεταζόμενης γλώσσας καθώς και στη διδασκαλία της γλώσσας αυτής, με συνεκτίμηση το να είναι φυσικοί ομιλητές της εξεταζόμενης γλώσσας ή δίγλωσσοι στην ελληνική και την εξεταζόμενη γλώσσα, έχουν ως έργο τους τις πειραματικές εφαρμογές των κειμένων - δοκιμασιών/δραστηριοτήτων-ερωτημάτων των οργάνων μέτρησης γλωσσομάθειας σε συνθήκες παρόμοιες με τις πραγματικές, με σκοπό τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων, όπως ακαταλληλότητα θεματολογίας, ευκολία/δυσκολία δοκιμασιών/δραστηριοτήτων ή/και ερωτημάτων, ανεπάρκεια χρόνου, τυχόν γλωσσικά, τυπογραφικά ή/και γραφιστικά προβλήματα κ.λπ. Τις προτάσεις/παρατηρήσεις των εμπειρογνωμόνων για τα θέματα αυτά επεξεργάζονται οι συγγραφείς θεμάτων υπό την επίβλεψη του Επιστημονικά Υπεύθυνου κάθε εξεταζόμενης γλώσσας.

γ) Οι εκφωνητές προφορικών κειμένων, απόφοιτοι σχολείων ή πτυχιούχοι ΑΕΙ σε χώρες όπου η υπό εξέταση γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα του κράτους φυσικοί ομιλητές της εξεταζόμενης γλώσσας ή δίγλωσσα/πολύγλωσσα άτομα (με κύρια γλώσσα τους την εξεταζόμενη γλώσσα) με εμπειρία στη δραματοποίηση κειμένων προφορικού λόγου και στην εκφώνηση κειμένων (voice over), ή πτυχιούχοι Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών ή εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών ή κλάδου ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης ή απόφοιτοι σχολών θεάτρου ή όσοι έχουν παρακολουθήσει μαθήματα αγωγής λόγου, ορθοφωνίας και υποκριτικής τα οποία διδάσκονται στις σχολές θεάτρου ή εκπαιδευτικοί των κλάδων των εξεταζόμενων γλωσσών με πιστοποιημένη την άριστη γνώση της εξεταζόμενης γλώσσας (επίπεδο Γ2) και με αποδεδειγμένη ευχέρεια προφορικού λόγου στην εξεταζόμενη γλώσσα, ή πτυχιούχοι Σχολών/Τμημάτων Ανθρωπιστικών Σπουδών φυσικοί ομιλητές της εξεταζόμενης γλώσσας ή δίγλωσσα/πολύγλωσσα άτομα (με κύρια γλώσσα τους την εξεταζόμενη γλώσσα), με εμπειρία στη δραματοποίηση προφορικών κειμένων, στην ελεύθερη προσομοίωση αυθεντικού λόγου και στην απόδοση διαλόγων, αναλαμβάνουν ανά επίπεδο γλωσσομάθειας τη δραματοποίηση/προσομοίωση των προφορικών κειμένων και την εκφώνηση των οδηγιών εκτέλεσης των δοκιμασιών της Ενότητας 3, σε συνεργασία με τους συγγραφείς και υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη του Επιστημονικά Υπεύθυνου κάθε εξεταζόμενης γλώσσας.

δ) Ο γραφίστας, μέλος ΔΕΠ ή ΕΕΠ ή ΕΙΔΙΠ ή ΕΤΕΠ από Τμήματα ΑΕΙ στα οποία λειτουργούν προγράμματα με αντικείμενο σχετικό με τη γραφιστική τέχνη, ή μέλος ΔΕΠ από Τμήματα Ξένων Γλωσσών ΑΕΙ στα οποία λειτουργούν προγράμματα ξενόγλωσσης διδακτικής με αποδεδειγμένη εμπειρία στη γραφιστική και στην εικονογράφηση, ή εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ89.01 Καλλιτεχνικών Σπουδών ή κλάδου ΤΕ02.05 Εφαρμοσμένων Τεχνών με ειδίκευση στη Γραφιστική ή στις Γραφικές Τέχνες, ή εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86 με αποδεδειγμένη εμπειρία στη γραφιστική και στην εικονογράφηση, ή κάτοχος διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με αντικείμενο σχετικό με την Πληροφορική με αποδεδειγμένη εμπειρία στη γραφιστική και στην εικονογράφηση, ή κάτοχος διδακτορικού ή μεταπτυχιακού ή πτυχίου ή τουλάχιστον τίτλου σπουδών με αντικείμενο σχετικό με τη γραφιστική τέχνη, με συνεκτίμηση τη γνώση της εξεταζόμενης γλώσσας, με εμπειρία στη γραφιστική και στην εικονογράφηση υλικού αξιολόγησης της γλωσσομάθειας ή/και μαθησιακού υλικού, αναλαμβάνει ανά επίπεδο γλωσσομάθειας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της ΚΕΕ, την εικονογράφηση και γραφιστική επεξεργασία των φυλλαδίων των δοκιμασιών των ενοτήτων 1, 2 και 3, και του φυλλαδίου του εξεταστή και του έντυπου τευχιδίου του εξεταζόμενου για την ενότητα 4, το οποίο παράγεται και τυπώνεται σε τετραχρωμία, καθώς και τυχόν διορθώσεις μετά από ποιοτικό έλεγχο.

ε) Ο τεχνικός ήχου, μέλος ΕΕΠ ή ΕΙΔΙΠ ή ΕΤΕΠ από Τμήματα ΑΕΙ στα οποία λειτουργούν προγράμματα με αντικείμενο σχετικό με την επεξεργασία ήχου με χρήση νέων τεχνολογιών, ή μέλος ΕΤΕΠ από Τμήματα Ξένων Γλωσσών ΑΕΙ στα οποία λειτουργούν προγράμματα ξενόγλωσσης διδακτικής με αποδεδειγμένη εμπειρία στην επεξεργασία ήχου με χρήση νέων τεχνολογιών, ή εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ79.02 Τεχνολόγων Μουσικής Τεχνολογίας, Ήχου και Μουσικών Οργάνων, ή κάτοχος διδακτορικού ή μεταπτυχιακού ή πτυχίου ή τουλάχιστον τίτλου σπουδών με αντικείμενο σχετικό με την επεξεργασία ήχου με χρήση νέων τεχνολογιών, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην ψηφιακή επεξεργασία ηχητικών κειμένων εξέτασης γλωσσομάθειας ή/και μαθησιακού υλικού, αναλαμβάνει ανά επίπεδο γλωσσομάθειας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της ΚΕΕ, την παραγωγή των ηχητικών αρχείων της Ενότητας 3, και ειδικότερα την ηχογράφηση προφορικών κειμένων, οδηγιών εκτέλεσης των δοκιμασιών και παραδειγμάτων, την ψηφιακή επεξεργασία κειμένων ήχου, τη χρήση ηχητικών εφέ, όπου είναι αναγκαίο, τη σύνθεση ηχητικών μακέτας και τυχόν διορθώσεις μετά τον ποιοτικό έλεγχο του συνολικού ηχητικού υλικού, και τελικώς την παραγωγή ηχητικών μηνυμάτων σε ψηφιακή μορφή».

3) Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως εξής:

«Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος μεταφορτώνει υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή ως απαραίτητο δικαιολογητικό, ανάλογα με την περίπτωση της αναπηρίας ή/και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), αξιολογική έκθεση/διάγνωση/γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή από Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 (Α’ 63) ή από Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) (πρώην Κ.Ε.Σ.Υ.) ή από Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.) ή από Κέντρο Ψυχικής Υγείας ή από Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.), από τα οποία να προκύπτει η συγκεκριμένη πάθηση την οποία επικαλείται ή/και οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του με λεπτομερή περιγραφή της κατάστασης και των ιδιαίτερων δυσκολιών του».

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 29 Μαρτίου 2022

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 635/2015

Αριθμ. 54359/Α5
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. της 14420/ΚΒ/12−02−2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 218 Β΄).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 1 του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄) «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13, παρ. 19 (στ) του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 τ.Α΄) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. 14420/ΚΒ/2008, (ΦΕΚ 218 Β΄) υπουργική απόφαση «Εξετάσεις − Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την αρ. 49699/ΚΒ/2010 (ΦΕΚ 678/Β΄/2010) υπουργική απόφαση.
4. Την υπ’ αρ: 2/30147/0022/10−05−2012 (ΦΕΚ 1696 Β΄) υπουργική απόφαση «Καθορισμός αποζημιώσεων των απασχολούμενων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας».
5. Το Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233 Α΄) με θέμα «Κατάργηση Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
6. Το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ A΄ 226/27−10−2011) με θέμα «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.
7. Το Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ Α΄ 2−10−2008) με θέμα «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».
8. Το υπ’ αριθμ. 114/2014 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Α΄) με θέμα: «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
9. Το Π.Δ 24/2015 (ΦΕΚ Α΄ 20/27.1.2015), Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
10. Το Π.Δ 25/2015 (ΦΕΚ Α΄ 21/27.1.2015), Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
11. Την αρ. Υ100/ 2015 (ΦΕΚ 299 Β΄) υπουργική απόφαση. με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη».
12. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 300 ευρώ επιπλέον για την επιτροπή Οργάνωσης των εξετάσεων και την επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων για κάθε εξεταστική περίοδο του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αρ. 14420/ΚΒ/2008 (ΦΕΚ 218 Β΄) υπουργική απόφαση ως εξής:

1) Η παρ. 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«...υποβάλλουν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα παρακάτω δικαιολογητικά ».

2) Η παρ. 1β του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

παράβολο δημοσίου με υπουργική απόφαση Υπουργών Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού».

3) η παρ. 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«...με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.....».

4) η παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«...καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων....και ανακοινώνεται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δημοσιοποιείται δε,...».

5) η παρ. 5 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«...τα οποία γνωστοποιούνται στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου».

6) η παρ. 6 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Κριτήρια για τον καθορισμό σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ο αριθμός.....».

7) η παρ. 7 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«...ύστερα από αίτηση του προς τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, η οποία εξετάζει...».

8) η παρ. 8 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«...από την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ...»

9) η παρ. 10 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«...μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ...».

10) η παρ. 3 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«...από την επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ και κυρώνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με βάση τον πίνακα αυτό, η Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων εκδίδει και χορηγεί...».

11) η παρ. 4 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«...στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου είχαν υποβάλλει την αίτηση...».

12) η παράγραφος 4 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«...Ομάδα χειριστών μηχανημάτων μεταξύ Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ και Επιτροπών Εξεταστικών Κέντρων».

13) το άρθρο 10 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα μέλη...».

14) η παρ. 1 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται διοικητικούς υπαλλήλους του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ....».

15) η παρ. 2 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«...δήλωση στην αρμόδια Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων».

16) η παρ. 1 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται...».

17) η παρ. 2 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής:

«Την Επιτροπή αυτή αποτελούν:

α) Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ ή άλλος διοικητικός υπάλληλος της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

β) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ ή άλλος διοικητικός υπάλληλος της ίδιας Διεύθυνσης.

γ) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών − Δικτυακών Υποδομών του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ ή άλλος διοικητικός υπάλληλος της ίδιας Διεύθυνσης.

δ) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Β΄ της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ ή άλλος διοικητικός υπάλληλος της ίδιας Διεύθυνσης.

Με την ίδια απόφαση ένα από τα μέλη της Επιτροπής ορίζεται ως Πρόεδρος.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται διοικητικός υπάλληλος της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ».

18) η παρ. 3 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής:

«...από διοικητικούς υπαλλήλους του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ, και οδηγούς αυτοκινήτων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.».

19) η επιγραφή του άρθρου 13 αντικαθίσταται σε «Ομάδα χειριστών μηχανημάτων ν.Β,Ι.» και «Ομάδα συνδέσμων μεταξύ Επιτροπών Εξεταστικών Κέντρων και Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής στο Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.».

20) η παρ. 1 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. συγκροτείται Η ομάδα χειριστών αποτελείται από εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.».

21) η παρ. 2 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με την ίδια απόφαση Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής στο Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.. Η ομάδα των συνδέσμων αποτελείται από διοικητικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς της Κ.Υ. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.».

22) Το άρθρο 14 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, ως Πρόεδρος».

23) η παρ.1 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Πρόεδρος της Επιτροπής αυτής ορίζεται εκπαιδευτικός, ο οποίος, κατά προτίμηση, υπηρετεί...».

24) η παρ.2 (α) του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:

«...και της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.».

25) το εδάφιο 2 της παρ. 2 (η) του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:

«...ή διοικητικού υπαλλήλου του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ...».

26) το άρθρο 17 αντικαθίσταται ως εξής:

«...Ως επόπτες ορίζονται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έργο αυτών...».

27) η παρ. 1 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής:

«...κατόπιν συνεργασίας με τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, στην οποία τηρούνται...».

28) η παρ. 2 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής:

«...πρόσκλησης ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ....».

29) η παρ. 3 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής:

«...ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων και υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση...».

30) το άρθρο 20 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων δύναται να συγκροτείται ».

31) η παρ. 2 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:

«...Η έκθεση υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων...».

32) η παρ. 3 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με την έγκριση της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια επιστρέφονται μέσω του εξεταστικού κέντρου στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων....».

33) η παρ. 4 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με τη μέριμνα της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων...».

34) η παρ. 1 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής:

«...Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται πριν...».

35) το εδάφιο γ της παρ. 7 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής:

«την αποστολή της βαθμολογίας των υποψηφίων μέσω της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. για την επεξεργασία και την έκδοση των αποτελεσμάτων».

36) η παρ. 1 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής:

«...κατόπιν συνεργασίας με τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων στην οποία τηρούνται...».

37) η παρ. 2 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής:

«...κατόπιν ειδικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος της Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.».

38) η παρ. 1 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής:

«...Με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων στα Βαθμολογικά Κέντρα συγκροτούνται από...».

39) η παρ. 1 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται στο Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ τετραμελής Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων αποτελούμενη από:

α) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ή άλλο διοικητικό υπάλληλο της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

β) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ή άλλο διοικητικό υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.

γ) Τον Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ή άλλο διοικητικό υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.

δ) Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Β΄ της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ή άλλος διοικητικό υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται διοικητικός υπάλληλος της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.

Με την ίδια απόφαση ένα από τα μέλη της Επιτροπής ορίζεται ως Πρόεδρος».

40) η παρ. 3 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής:

«...Με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων ορίζεται επικουρικό προσωπικό.... υπαλλήλους του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ ή εκπαιδευτικούς λειτουργούς ή υπαλλήλους...».

41) η παρ. 4 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής:

«...υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.».

42) η παρ. 1 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως εξής:

«...για υποψηφίους με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, απαιτείται ειδική διαγνωστική έκθεση από Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) ή από Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που έχει πιστοποιηθεί από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.».

43) η παρ. 7 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται η έδρα των ειδικών...».

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 2 Απριλίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 218/2008)

Αριθμ. 14420/ΚΒ
Εξετάσεις − Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 13 παρ. 19 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄)
2. Την υπ’ αριθμ. 60043/ΚΒ/24.6.2003 (ΦΕΚ 821/τ.Β΄) υπουργική απόφαση «Εξετάσεις − Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσ−σομάθειας».
3. Την υπ’ αριθμ. 113400/ΚΒ/11.10.2007 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση συγκρότησης μελών, εισηγητών θεμάτων της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας».
4. Την από 12.10.2007 εισήγηση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, οι ομογενείς, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οι αλλοδαποί που έχουν νομίμως τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.

Άρθρο 2
«Δικαιολογητικά – Τόπος υποβολής»

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας υποβάλλουν στις Διευθύνσεις ή τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτούς με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 είτε, αν είναι ανήλικοι, μέσω των κηδεμόνων τους ή άλλου εξουσιοδοτημένου από τον κηδεμόνα προσώπου, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) αίτηση (μηχανογραφικό δελτίο), στην οποία αναφέρονται η γλώσσα ή οι γλώσσες και το επίπεδο ή τα επίπεδα για τα οποία επιθυμεί να εξετασθεί ο υποψήφιος.

β) παράβολο δημοσίου, όπως αυτό καθορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

γ) μία φωτογραφία του υποψηφίου, για την έκδοση του δελτίου εξεταζόμενου.

δ) φωτοτυπημένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου που αποδεικνύει την ταυτότητα του υποψηφίου.

ε) φωτοτυπημένο αντίγραφο της άδειας παραμονής (για τις κατηγορίες των υποψηφίων που απαιτείται).

2. Οι υποψήφιοι του άρθρου 26 της παρούσης υποβάλλουν και τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού.

3. Η αίτηση για συμμετοχή σε περισσότερες από μία γλώσσες ή σε περισσότερα από ένα επίπεδα την ίδια εξεταστική περίοδο γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, καθόσον είναι πιθανόν από το πρόγραμμα των εξετάσεων να μην προκύπτει τέτοια δυνατότητα.

Άρθρο 3
«Προκηρύξεις – Πρόγραμμα εξετάσεων – Εξεταστέα ύλη – Εξεταστικά Κέντρα»

1. Η διεξαγωγή των εξετάσεων προκηρύσσεται, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων.

2. Το πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής και ανακοινώνεται στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δημοσιοποιείται δε με την έκδοση σχετικού δελτίου Τύπου και αναρτάται στην οικεία ιστοσελίδα του Υπουργείου.

3. Η εξεταστέα ύλη για τις γραπτές και προφορικές δοκιμασίες ορίζεται από την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή και δημοσιοποιείται στην παραπάνω ιστοσελίδα με τίτλο «προδιαγραφές σύνταξης θεμάτων».

4. Η Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή έχει την ευθύνη της διασφάλισης του απορρήτου κατά τη σύνταξη, εκτύπωση και αποστολή των θεμάτων στις αρμόδιες Επιτροπές των Εξεταστικών Κέντρων.

5. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε Εξεταστικά Κέντρα που ορίζονται με απόφαση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης μετά από εισήγηση των Προϊσταμένων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα οποία γνωστοποιούνται στη Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπουργείου.

6. Κριτήρια για τον καθορισμό των Εξεταστικών Κέντρων σε κάθε Διεύθυνση ή Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ο αριθμός των υποψηφίων και οι γεωγραφικές και συγκοινωνιακές συνθήκες της συγκεκριμένης περιφέρειας.

7. Οι υποψήφιοι προσέρχονται για εξέταση αποκλειστικά στο ορισμένο γι’ αυτούς Εξεταστικό Κέντρο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, υποψήφιος δύναται να εξετάζεται σε άλλο Εξεταστικό Κέντρο, ύστερα από αίτησή του προς τη Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών, η οποία εξετάζει το αίτημα και αποφασίζει σχετικά. Για τον ίδιο λόγο και με την ίδια διαδικασία, δύναται να διενεργείται η προφορική εξέταση υποψηφίου σε άλλο εξεταστικό κέντρο από εκείνο της γραπτής δοκιμασίας του.

8. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που οφείλονται, κυρίως, σε ανωτέρα βία, δύναται υποψήφιος να εξετάζεται στην ενότητα παραγωγής προφορικού λόγου από την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή του ΥΠΕΠΘ ή άλλους εξεταστές, μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικού τηλεπικο νωνιακού συστήματος.

9. Κάθε υποψήφιος εξετάζεται γραπτά και προφορικά. Η εξέταση στοχεύει στον έλεγχο των τεσσάρων βασικών επικοινωνιακών ικανοτήτων, δηλαδή του βαθμού στον οποίο ο υποψήφιος είναι σε θέση να κατανοεί και να παράγει γραπτά και προφορικά κείμενα. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι εξετάζονται στις ενότητες κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου. Ανάλογα με το επίπεδο, στο οποίο ο υποψήφιος επιθυμεί να πιστοποιηθεί, είναι δυνατό, ύστερα από απόφαση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής, να ελέγχεται και άλλη δευτερεύουσα επικοινωνιακή ικανότητα. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για όλες τις εξεταζόμενες ανά επίπεδο επικοινωνιακές ικανότητες μέσω «των προδιαγραφών σύνταξης θεμάτων».

10. Για την εξέταση προβλέπονται μηχανογραφικά έντυπα και ειδικά τετράδια, στα οποία οι υποψήφιοι δίνουν τις απαντήσεις τους.

Άρθρο 4
«Κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες – Έλεγχος ταυτοπροσωπίας»

1. Οι θέσεις των υποψηφίων στις αίθουσες των Εξεταστικών Κέντρων είναι καθορισμένες και κάθε υποψήφιος καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη θέση που ορίζεται με αλφαβητική σειρά, με την οποία φέρεται γραμμένος στον ενιαίο κατά γλώσσα και επίπεδο κατάλογο των υποψηφίων που ανήκουν στο ίδιο Εξεταστικό Κέντρο.

2. Η Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου, με βάση τον οριστικό ενιαίο κατά γλώσσα και επίπεδο αλφαβητικό ονομαστικό κατάλογο των υποψηφίων, καταρτίζει κατά κτίριο και αίθουσα ονομαστικές καταστάσεις, τις οποίες, μία (1) τουλάχιστον ημέρα πριν από την έναρξη των εξετάσεων, αναρτά στην είσοδο του Εξεταστικού Κέντρου, έτσι ώστε κάθε υποψήφιος να ενημερώνεται εγκαίρως για το κτίριο και την αίθουσα στα οποία θα εξετασθεί.

3. Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες και ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας γίνεται από τους επιτηρητές, οι οποίοι καταγράφουν όσους απουσιάζουν σε κάθε γλώσσα και επίπεδο.

Άρθρο 5
«Παρουσία και αποχώρηση υποψηφίων – Γραπτές δοκιμασίες»

1. Για τη διαπίστωση της ταυτότητάς τους οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο εξεταζόμενου, την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο, εφόσον τούτο φέρει επικυρωμένη φωτογραφία όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης κ.λ.π. Παρόντες θεωρούνται μόνο οι υποψήφιοι που βρίσκονται μέσα στις καθορισμένες αίθουσες κατά τη λήξη του χρόνου προσέλευσης.

2. Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να χρησιμοποιούν στυλό διαρκείας μόνο χρώματος μπλε ή μαύρου και γομολάστιχα. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού. Δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους βιβλία, γραπτές σημειώσεις ή άλλου είδους βοηθήματα. Απαγορεύεται, επίσης, ρητά να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή άλλα συστήματα τηλεπικοινωνίας.

3. Η επεξεργασία των θεμάτων από τους υποψήφιους γίνεται σε μηχανογραφημένο έντυπο δοκιμασιών και απαντήσεων ειδικού τύπου που διανέμεται σε αυτούς από τους επιτηρητές. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται κακή εκτύπωση του ειδικού εντύπου, αυτό αντικαθίσταται άμεσα από τους επιτηρητές.

4. Ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το έντυπο δοκιμασιών και απαντήσεων με τη λήξη του ορισμένου χρόνου δοκιμασίας ή νωρίτερα και πάντως όχι πριν από τον οριζόμενο χρόνο δυνατής αποχώρησης που για τις ενότητες «κατανόηση γραπτού λόγου» και «παραγωγή γραπτού λόγου» δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής διάρκειας της εξέτασης κάθε ενότητας.

5. Οι επιτηρητές κάθε αίθουσας παραλαμβάνουν τα έντυπα δοκιμασιών και απαντήσεων των υποψηφίων, παρουσία των οποίων ελέγχουν την ορθή καταγραφή των ατομικών τους στοιχείων και επικολλούν το αδιαφανές αυτοκόλλητο στο ενδεδειγμένο σημείο. Ειδικά, στο τετράδιο για την «παραγωγή γραπτού λόγου» οι επιτηρητές υπογράφουν στο τέλος του γραπτού κειμένου του υποψηφίου. Μετά την αποχώρηση και του τελευταίου υποψηφίου, οι επιτηρητές παραδίδουν ταξινομημένα τα έντυπα δοκιμασιών και απαντήσεων στην Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου.

Άρθρο 6
«Συμπεριφορά εξεταζομένων»

1. Οι υποψήφιοι στη διάρκεια των εξετάσεων έχουν υποχρέωση κόσμιας συμπεριφοράς και πειθαρχίας καθώς και πιστής τήρησης των υποδείξεων και συστάσεων, των μελών της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής, της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου, της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου και των επιτηρητών.

2. Το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της παραμονής στην αίθουσα εξετάσεων δεν επιτρέπεται.

3. Ο υποψήφιος που αντιγράφει ή εμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στη συγκεκριμένη γλώσσα με απόφαση της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου μετά από προηγούμενη απολογία του. Ομοίως και με την ίδια διαδικασία αποκλείεται υποψήφιος που διαπιστώνεται ότι, κατά το χρόνο της εξέτασης και παρά τη ρητή απαγόρευση, έχει μαζί του κινητό τηλέφωνο ή άλλο τηλεπικοινωνιακό σύστημα.

4. Σε κάθε περίπτωση αποκλεισμού υποψηφίου από τις εξετάσεις, η Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου συντάσσει σχετικό πρακτικό και σημειώνει το βαθμό μηδέν ένα (01) στο έντυπο δοκιμασιών και απαντήσεων. Κάτω από το βαθμό υπογράφει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου και τίθεται η σφραγίδα.

Άρθρο 7
«Αξιολόγηση υποψηφίων»

1. Όλα τα έντυπα δοκιμασιών και απαντήσεων των υποψηφίων παραδίδονται για βαθμολόγηση στα Βαθμολογικά Κέντρα, που έχουν ορισθεί για το σκοπό αυτό. Η Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου συνεπικουρούμενη από τη Γραμματεία ελέγχει τον αριθμό των εντύπων δοκιμασιών και απαντήσεων που παραλαμβάνει, σύμφωνα με τα στοιχεία που αποστέλλονται από τις Επιτροπές των Εξεταστικών Κέντρων.

2. Τα έντυπα δοκιμασιών και απαντήσεων της κατανόησης γραπτού λόγου και της κατανόησης προφορικού λόγου βαθμολογούνται με ηλεκτρονικό τρόπο με το σύστημα Optical Mark Reader (O.M.R.) με διατήρηση, όπου προκύπτει, του πρώτου δεκαδικού ψηφίου. Η βαθμολόγηση αυτή πραγματοποιείται με το εγκατεστημένο σύστημα ηλεκτρονικής αναγνώρισης στο ίδιο Βαθμολογικό Κέντρο, στο οποίο βαθμολογούνται και τα υπόλοιπα έντυπα με τις απαντήσεις των υποψηφίων.
Η συνολική βαθμολογία και στις τέσσερις εξεταζόμενες ενότητες εξασφαλίζει εκατό (100) μονάδες.
Η τελική βαθμολογία προκύπτει αθροιστικά από τη βαθμολογία όλων των εντύπων δοκιμασιών και απαντήσεων.
Η μέγιστη δυνατή βαθμολογία κάθε επί μέρους ενότητας αποφασίζεται από την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή και περιλαμβάνεται στις «Προδιαγραφές σύνταξης θεμάτων». Όπου κατά την τελική αθροιστική βαθμολογία προκύπτει άθροισμα με δεκαδικό, στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα.

3. Σε περίπτωση που η εξέταση δύο επιπέδων γίνεται με κοινό διαβαθμισμένο τεστ, το τεστ αυτό θα περιλαμβάνει ίσο αριθμό ερωτημάτων και για τα δύο επίπεδα. Το σύνολο ερωτημάτων και στις τέσσερις ενότητες θα εξασφαλίζει συνολικά 200 μονάδες, από τις οποίες οι εκατό (100) θα εξασφαλίζονται από ερωτήματα του χαμηλότερου επιπέδου και οι υπόλοιπες εκατό (100) από ερωτήματα του υψηλότερου επιπέδου από τα κοινά εξεταζόμενα.

4. Κάθε έντυπο παραγωγής γραπτού λόγου αξιολογείται από δύο βαθμολογητές. Ο ίδιος βαθμολογητής δεν μπορεί να παραλάβει για πρώτη ή δεύτερη βαθμολόγηση γραπτά εάν προηγουμένως δεν έχει παραδώσει στη Γραμματεία του Βαθμολογικού Κέντρου βαθμολογημένα τα γραπτά που τυχόν έχει προηγουμένως παραλάβει για το λόγο αυτό.

5. Οι βαθμολογητές των εντύπων παραγωγής γραπτού λόγου, για να σημειώσουν στο γραπτό τις ατέλειές του, χρησιμοποιούν ο μεν πρώτος κόκκινο στυλό, ο δε δεύτερος πράσινο. Η βαθμολόγηση γίνεται σε ακέραιους αριθμούς. Κάθε ένας από τους δύο βαθμολογητές αναγράφει στα ειδικά πλαίσια του εντύπου το βαθμό με τον οποίο το αξιολογεί, τον οποίο και επικυρώνει με την υπογραφή του και την αναγραφή του κωδικού του αριθμού. Όλοι οι βαθμοί γράφονται διψήφιοι με την πρόταξη του αριθμού μηδέν στους μονοψήφιους αριθμούς. Ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή καλύπτεται με αδιαφανές κάλυμμα (αυτοκόλλητο).

6. Μετά το τέλος της βαθμολόγησης των εντύπων παραγωγής γραπτού λόγου και από τον δεύτερο βαθμολογητή αποκαλύπτεται από τη γραμματεία του Βαθμολογικού Κέντρου ο βαθμός του πρώτου.
Τελικός βαθμός αξιολόγησης κάθε γραπτού είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο βαθμολογητών με διατήρηση, όπου προκύπτει, του πρώτου δεκαδικού ψηφίου. Σε περίπτωση που η εξέταση δύο επιπέδων γίνεται με κοινό διαβαθμισμένο τεστ, ο τελικός βαθμός αξιολόγησης προκύπτει από την άθροιση των βαθμών των δύο βαθμολογητών.

7. Αναβαθμολόγηση των εντύπων δοκιμασιών και απαντήσεων δεν προβλέπεται. Εφόσον, όμως, η διαφορά στη βαθμολογία μεταξύ των δύο βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη από το 30% της συνολικής ή διαπιστώνεται ότι δεν ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία ή δεν εφαρμόσθηκαν τα προβλεπόμενα κριτήρια, ο συντονιστής ή η Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου ζητούν από τους βαθμολογητές να επανεξετάσουν τα συγκεκριμένα έντυπα δοκιμασιών και απαντήσεων. Η αξιολόγηση, για την οποία δεν απαιτείται αιτιολόγηση από τον βαθμολογητή, γίνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν τα χαρακτηριστικά του παραχθέντος λόγου και τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους μέσω της οικείας ιστοσελίδας.

8. Οι αποξέσεις ή οι διορθώσεις βαθμολογίας στα ειδικά πλαίσια των εντύπων δοκιμασιών και απαντήσεων ισχύουν μόνο εφόσον μονογράφονται από τον αρμόδιο βαθμολογητή ή τον Πρόεδρο του Βαθμολογικού Κέντρου και σφραγίζονται με τη σφραγίδα της Επιτροπής αυτού.

9. Κάθε υποψήφιος βαθμολογείται στην παραγωγή προφορικού λόγου από δύο εξεταστές. Τελικός βαθμός του υποψηφίου στην παραγωγή προφορικού λόγου είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο εξεταστών με διατήρηση, όπου προκύπτει, του πρώτου δεκαδικού ψηφίου. Σε περίπτωση που η εξέταση δύο επιπέδων γίνεται με κοινό διαβαθμισμένο τεστ, ο τελικός βαθμός αξιολόγησης προκύπτει από την άθροιση των βαθμών των δύο βαθμολογητών.

10. Τα Βαθμολογικά Κέντρα αποστέλλουν σε ηλεκτρονική μορφή τη βαθμολογία των υποψηφίων, μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών, στη Διεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για την τελική επεξεργασία και έκδοση των αποτελεσμάτων.

11. Τα έντυπα δοκιμασιών και απαντήσεων των υποψηφίων φυλάσσονται στο Βαθμολογικό Κέντρο, στο οποίο αξιολογήθηκαν, μέχρι την επόμενη εξεταστική περίοδο της γλώσσας αυτής, οπότε και καταστρέφονται με μέριμνα της οικείας Επιτροπής αφού συνταχθεί το σχετικό πρακτικό.

Άρθρο 8
«Επιτυχόντες − Έκδοση αποτελεσμάτων»

1. Επιτυγχάνει στις εξετάσεις ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τουλάχιστον το 60% της μέγιστης δυνατής συνολικής βαθμολογίας, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει επιτύχει το 30% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας για κάθε μια από τις άλλες εξεταζόμενες ενότητες, πλην αυτής της παραγωγής προφορικού λόγου για την οποία δεν απαιτείται η προϋπόθεση αυτή. Όπου κατά τον προσδιορισμό του ποσοστού προκύπτει αριθμός με δεκαδικό μέρος, στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα.

2. Σε περίπτωση που η εξέταση επιπέδων γίνεται με κοινό διαβαθμισμένο τεστ, επιτυγχάνει στις εξετάσεις ο υποψήφιος που συγκεντρώνει βαθμολογία ως εξής:
Για το χαμηλότερο από τα κοινά εξεταζόμενα επίπεδα θεωρείται επιτυχών ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τουλάχιστον το 60% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας για το επίπεδο αυτό, δηλαδή του 100 και μέχρι 119 μονάδες, για δε το υψηλότερο το 60% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας για το επίπεδο αυτό, δηλαδή του 200.
Και στις δύο περιπτώσεις ισχύει η απαραίτητη προϋπόθεση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

3. Η έκδοση των αποτελεσμάτων γίνεται με πίνακα επιτυχίας που καταρτίζεται από την Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και κυρώνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με βάση τον πίνακα αυτό, η Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών εκδίδει και χορηγεί στους επιτυχόντες το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

4. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την αναλυτική και συνολική βαθμολογία τους από τους ονομαστικούς πίνακες που αποστέλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου είχαν υποβάλει την αίτηση συμμετοχής ή από την οικεία ιστοσελίδα στην οποία, επίσης, αναρτώνται οι πίνακες αυτοί, oι οποίοι είναι προσβάσιμοι με χρήση κωδικού.

Άρθρο 9
«Συγκρότηση συλλογικών ή ατομικών οργάνων»

Για την οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων καθώς και την έκδοση των αποτελεσμάτων συγκροτούνται τα παρακάτω συλλογικά ή ατομικά όργανα:

 1. Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή και Εισηγητές θεμάτων.
 2. Ομάδα γραμματειακής υποστήριξης της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής.
 3. Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων.
 4. Ομάδα χειριστών μηχανημάτων Vertical Blanking Interval (V. B. I.) ή μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας και Ομάδα συνδέσμων μεταξύ Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής του ΥΠΕΠΘ και Επιτροπών Εξεταστικών Κέντρων.
 5. Επιτροπές συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολο− γητικών.
 6. Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων.
 7. Συντονιστές – Βοηθοί Συντονιστές Εξετάσεων.
 8. Επόπτες Εξεταστικών Κέντρων.
 9. Ομάδες Επιτηρητών.
 10. Ομάδες Εξεταστών προφορικής δοκιμασίας.
 11. Παρατηρητές προφορικής εξέτασης.
 12. Βαθμολογικά Κέντρα − Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων.
 13. Ομάδες Βαθμολογητών γραπτών δοκιμίων και απαντήσεων.
 14. Συντονιστές Βαθμολόγησης.
 15. Ομάδες χειρισμού μηχανημάτων ηλεκτρονικής ανα− γνώρισης (O.M.R.)
 16. Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων.
 17. Επιτροπές Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων.

Άρθρο 10
«Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή και Εισηγητές θεμάτων»

1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα μέλη της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής καθώς και οι Εισηγητές θεμάτων με διετή θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186/τ.Α΄). Έργο αυτών είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Νόμου αυτού.

2. Τα μέλη της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής και οι Εισηγητές θεμάτων έχουν υποχρέωση για απόλυτη εχεμύθεια.

Άρθρο 11
«Ομάδα γραμματειακής υποστήριξης Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής»

1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται σε κάθε εξεταστική περίοδο ομάδα γραμματειακής υποστήριξης της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής αποτελούμενη από μέχρι δέκα (10) διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠΕΠΘ που είναι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων ή Τμημάτων της Κ. Υ. αυτού. Έργο της ομάδας αυτής είναι η υποβοήθηση του έργου της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής και των Εισηγητών θεμάτων.

2. Η Ομάδα της γραμματειακής αυτής υποστήριξης αυτών έχει υποχρέωση για απόλυτη εχεμύθεια. Δεν μπορεί να μετέχει σε αυτήν, όποιος έχει συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού που είναι υποψήφιος στη συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών.

Άρθρο 12
«Επιτροπή οργάνωσης εξετάσεων»

1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Επιτροπή οργάνωσης εξετάσεων. Έργο της Επιτροπής είναι η όλη προετοιμασία για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων καθώς και η αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων οργάνωσης που, ενδεχομένως, ανακύπτουν.

2. Την Επιτροπή αυτή αποτελούν

 1. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του ΥΠΕΠΘ ή άλλος διοικητικός υπάλληλος της ίδιας Διεύθυνσης με βαθμό Α΄.
 2. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του ΥΠΕΠΘ, ή άλλος υπάλληλος της ίδιας Διεύθυνσης με βαθμό Α΄.
 3. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Α΄ του Τμήματος Διοικητικής Στήριξης της Διεύθυνσης Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών ή άλλος διοικητικός υπάλληλος της ίδιας Διεύθυνσης.

Με την ίδια απόφαση ένα από μέλη της Επιτροπής ορίζεται ως Πρόεδρος.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται διοικητικός υπάλληλος της Διεύθυνσης Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του ΥΠΕΠΘ.

3. Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής αυτής και για τη υποστήριξη του έργου της, τη συσκευασία και τη διακίνηση του σχετικού με τις εξετάσεις υλικού, ορίζεται επικουρικό προσωπικό αποτελούμενο από διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠΕΠΘ, εκπαιδευτικούς, υπαλλήλους άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή ΝΠΔΔ και οδηγούς αυτοκινήτων του ΥΠΕΠΘ.

Άρθρο 13
«Ομάδα χειριστών μηχανημάτων V.B.I.» και «Ομάδα συνδέσμων μεταξύ Επιτροπών Εξεταστικών Κέντρων και Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής στο ΥΠΕΠΘ»

1. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του ΥΠΕΠΘ συγκροτείται ομάδα χειριστών μηχανημάτων VBI ή μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας για τη μετάδοση των θεμάτων των εξετάσεων. Η ομάδα χειριστών αποτελείται από εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠΕΠΘ.

2. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ομάδα συνδέσμων μεταξύ Επιτροπών των Εξεταστικών Κέντρων και Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής στο ΥΠΕΠΘ. Η ομάδα των συνδέσμων αποτελείται από διοικητικούς υπαλλήλους της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ

Άρθρο 14
«Επιτροπές συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών»

Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ή του νόμιμου αναπληρωτή του συγκροτούνται τριμελείς επιτροπές συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών. Οι Επιτροπές αυτές λειτουργούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχουν ως αρμοδιότητα τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών των υποψηφίων, τον έλεγχο αυτών και τη χορήγηση στους υποψηφίους του ατομικού δελτίου για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

Την Επιτροπή αυτή αποτελούν:

α) Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης ή ο Προϊστάμενος Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ο νόμιμος αναπληρωτής τους, ως Πρόεδρος.

β) Δύο (2) διοικητικοί υπάλληλοι κατά προτίμηση με γνώση ξένης γλώσσας ή εκπαιδευτικοί, κατά προτίμηση των κλάδων ξένων γλωσσών, ως μέλη.
Χρέη γραμματέα της Επιτροπής ανατίθενται από τον Πρόεδρο σε ένα από τα μέλη της.
Αν ο αριθμός των υποψηφίων υπερβαίνει τους διακοσίους (200), με συμπληρωματική όμοια απόφαση, ορίζονται βοηθοί γραμματείς από διοικητικούς υπαλλήλους ή εκπαιδευτικούς λειτουργούς ως εξής: για αριθμό υποψηφίων από 201 − 300 ένας (1) βοηθός, για αριθμό υποψηφίων από 301 − 400 δύο βοηθοί κ.ο.κ. Οι οριζόμενοι βοηθοί γραμματείς δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από επτά (7).

γ) Με την ίδια απόφαση ορίζεται σε κάθε Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών ένας χειριστής ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων από διοικητικούς υπαλλήλους ή εκπαιδευτικούς

Άρθρο 15
«Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων»

1. Με απόφαση του Προέδρου της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής και ύστερα από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κάθε εξεταστικό κέντρο συγκροτείται τριμελής Επιτροπή για τη διεξαγωγή των γραπτών και προφορικών εξετάσεων αποτελούμενη από μέλη που διαθέτουν τα προσόντα συμμετοχής στην Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή.

Πρόεδρος της Επιτροπής αυτής ορίζεται εκπαιδευτικός με βαθμό Α΄, ο οποίος, κατά προτίμηση, υπηρετεί στο σχολείο που διεξάγονται οι εξετάσεις ή ο αρχαιότερος από τα μέλη της.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας και ο βοηθός Γραμματέας από τα δύο άλλα μέλη της Επιτροπής.

Στην ίδια απόφαση ορίζονται:

α) δύο εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι, στους οποίους ανατίθεται ο χειρισμός των μηχανημάτων λήψης των θεμάτων.

β) Μέχρι τέσσερις διοικητικοί υπάλληλοι ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί ως επί πλέον βοηθοί γραμματείας και συγκεκριμένα: Από είκοσι έξι υποψηφίους έως και πενήντα (26 − 50) ένας βοηθός, από πενήντα ένα έως εκατό (51 − 100) δύο βοηθοί, από εκατό ένα έως και εκατό πενήντα (101 − 150) τρεις βοηθοί και από εκατό πενήντα ένα και άνω τέσσερις βοηθοί γραμματείας.
Σε εξεταστικά κέντρα που ο αριθμός των εξεταζομένων υποψηφίων δεν ξεπερνά τους είκοσι πέντε (25) δεν ορίζεται βοηθός γραμματείας.

γ) ένας επιστάτης.

δ) ένα άτομο για τον καθαρισμό των χώρων του εξεταστικού κέντρου. Εφόσον ο αριθμός των εξεταζομένων στο εξεταστικό κέντρο υπερβαίνει τους πενήντα (50) δύναται να ορίζεται και δεύτερο.

2. Κάθε Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου έχει ως έργο:

α) Την οργάνωση, το συντονισμό και γενικά την ομαλή λειτουργία του εξεταστικού κέντρου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής και της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΕΠΘ,

β) Την κατανομή των εξεταζομένων στις αίθουσες του εξεταστικού κέντρου, τον έλεγχο της ταυτότητας αυτών και την καταγραφή των απόντων,

γ) Την ανακοίνωση των θεμάτων στους εξεταζόμενους κατά την καθορισμένη ώρα και την επιτήρηση των διαγωνιζομένων,

δ) Την κατανομή των υποψηφίων για εξέταση στη δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου,

ε) την επιβολή των προβλεπομένων από το άρθρο 6 της απόφασης αυτής πειθαρχικών κυρώσεων,

στ) Τη λήψη κάθε μέτρου, που κατά την κρίση της, εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων,

ζ) Τη φροντίδα για την έγκαιρη τοποθέτηση της μεγαφωνικής εγκατάστασης και τον έλεγχο για την καλή λειτουργία αυτής,

η) Τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και αποστολή των εντύπων δοκιμασιών και απαντήσεων στα Βαθμολογικά Κέντρα, η οποία μπορεί να γίνεται:
1) Με υπηρεσία ταχυμεταφοράς.
2) Με υπηρεσιακό αυτοκίνητο ή οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο κρίνεται απαραίτητο, με τη συνοδεία ειδικού απεσταλμένου εκπαιδευτικού ή διοικητικού υπαλλήλου του ΥΠΕΠΘ και αστυνομικού οργάνου. 2
Κάθε αποστολή εντύπων δοκιμασιών και απαντήσεων συνοδεύεται από πρακτικό παράδοσης και παραλαβής υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο ή το μέλος ή το Γραμματέα της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου.

3. Κάθε Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου έχει απαρτία εφόσον οι παρόντες είναι περισσότεροι των απόντων. Κατά τη λήψη των αποφάσεων, σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος.

4. Η Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη να αντιμετωπίζει οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εξετάσεων.

5. Δεν μπορεί να μετέχει στην Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου ή στη Γραμματεία της όποιος έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού που εξετάζεται ως υποψήφιος στο ίδιο εξεταστικό κέντρο. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση στον Πρόεδρο της Επιτροπής αυτής.

Άρθρο 16
«Συντονιστές – Βοηθοί Συντονιστές»

1. Ως Συντονιστές διεξαγωγής των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας σε κάθε περιφέρεια ορίζονται οι οικείοι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έργο τους είναι ο ορισμός των Εξεταστικών Κέντρων, ο ορισμός των Εποπτών αυτών, η εισήγηση προς την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή για τη συγκρότηση των Επιτροπών των Εξεταστικών Κέντρων και του λοιπού τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού αυτών, η εισήγηση για τη συγκρότηση των ομάδων Επιτηρητών καθώς και η γενικότερη εποπτεία της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων.

2. Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζονται βοηθοί Συντονιστές. Έργο τους είναι η υποβοήθηση του έργου των Συντονιστών.

Άρθρο 17
«Επόπτες Εξεταστικών Κέντρων»

Με απόφαση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης ορίζονται Επόπτες Εξεταστικών Κέντρων. Ως Επόπτες ορίζονται οι Διευθυντές ή οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έργο αυτών είναι ο συντονισμός του έργου των Επιτροπών των Εξεταστικών Κέντρων και η επίλυση τυχόν προβλημάτων στη λειτουργία αυτών σε συνεργασία με τους Συντονιστές. Κάθε Επόπτης έχει υπό την εποπτεία του δύο (2) τουλάχιστον Εξεταστικά Κέντρα. Σε εξεταστικά κέντρα που βρίσκονται σε νησιωτικές περιοχές ή σε περιοχές όπου λειτουργεί ένα μόνο Εξεταστικό Κέντρο δύναται να ορίζεται ένας Επόπτης για κάθε εξεταστικό κέντρο.

Άρθρο 18
«Ομάδες επιτηρητών»

1. Σε κάθε εξεταστικό κέντρο λειτουργεί Ομάδα Επιτηρητών για την επιτήρηση των εξεταζομένων, τα μέλη της οποίας καθορίζονται με απόφαση του Προέδρου της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.

2. Κάθε Ομάδα Επιτηρητών συγκροτείται από εκπαιδευτικούς λειτουργούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή διοικητικούς υπαλλήλους. Από τις ομάδες αυτές αποκλείονται όσοι είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων ξένων γλωσσών. Δεν μπορεί να ορισθεί επιτηρητής εκπαιδευτικός που έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού ως υποψήφιο στο ίδιο εξεταστικό κέντρο.

3. Ο αριθμός των επιτηρητών σε κάθε αίθουσα γραπτής δοκιμασίας ορίζεται σε δύο (2). Ανά δύο (2) αίθουσες ορίζεται επιπλέον ένας επιτηρητής, ως αναπληρωματικός.

4. Για την προφορική εξέταση ορίζεται ένας επιτηρητής για κάθε αίθουσα, προκειμένου να διευκολύνεται η ροή των εξεταζόμενων προς και από την αίθουσα εξέτασης και επί πλέον, ως αναπληρωτής, ένας επιτηρητής ακόμα για όλες τις αίθουσες της προφορικής εξέτασης. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιθουσών της προφορικής εξέτασης είναι πάνω από πέντε (5) ορίζεται και δεύτερος αναπληρωτής − επιτηρητής.

Άρθρο 19
«Ομάδες εξεταστών προφορικής δοκιμασίας»

1. Με απόφαση του Προέδρου της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής συγκροτούνται για κάθε εξεταζόμενη γλώσσα ομάδες εξεταστών στη δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου κατόπιν συνεργασίας με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών, στην οποία τηρούνται τα σχετικά στοιχεία.

2. Οι ομάδες αυτές συγκροτούνται από ειδικά επιμορφωμένο διδακτικό προσωπικό Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ και από ειδικά επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα των κλάδων των εξεταζόμενων γλωσσών, κατόπιν ειδικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του ΥΠΕΠΘ.

3. Δεν μπορεί να ορισθεί ως εξεταστής προφορικής δοκιμασίας όποιος έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού που εξετάζεται στο ίδιο εξεταστικό κέντρο. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών και υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση στην Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου.

Άρθρο 20
«Παρατηρητές προφορικής δοκιμασίας»

Με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών δύναται να συγκροτείται σε κάθε εξεταστική περίοδο ομάδα Παρατηρητών της προφορικής δοκιμασίας των εξεταζόμενων γλωσσών αποτελούμενη, κυρίως, από ειδικά επιμορφωμένους εξεταστές. Η παρατήρηση θα πραγματοποιείται σε εξεταστικά κέντρα που θα ορίζονται κάθε φορά δειγματοληπτικά. Τα αποτελέσματα της παρατήρησης, η οποία έχει ως στόχο τη στήριξη της προφορικής εξέτασης και του έργου των αξιολογητών αυτής, υποβάλλονται στην εν λόγω Διεύθυνση, προκειμένου σε συνεργασία με την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή, να μελετηθούν με σκοπό τη συνεχή βελτίωση και τη διασφάλιση της ποιότητας των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Άρθρο 21
«Βαθμολογικά Κέντρα − Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων»

1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη− σκευμάτων, που εκδίδεται πριν από τη διενέργεια των εξετάσεων, ορίζεται η έδρα των Βαθμολογικών Κέντρων για τη βαθμολόγηση των εντύπων των δοκιμασιών και απαντήσεων. Στην απόφαση αυτή ορίζεται, επίσης, το Βαθμολογικό Κέντρο στο οποίο θα αξιολογούνται τα έντυπα των δοκιμασιών και απαντήσεων κάθε εξεταζόμενης γλώσσας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και η Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου, η οποία είναι τριμελής και στην οποία μετέχουν, ως Πρόεδρος, ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.), μέλη της είναι μέλη της Κ.Ε.Ε., ενώ χρέη γραμματέα εκτελεί ο γραμματέας της Κ.Ε.Ε. ή ο αναπληρωτής του.

2. Κάθε Βαθμολογικό Κέντρο εποπτεύεται από την Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, το κάθε Βαθμολογικό Κέντρο φυλάσσεται και επιτρέπεται η είσοδος σε αυτό μόνο στα πρόσωπα που τελούν σε διατεταγμένη υπηρεσία.

3. Λοιπά θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Βαθμολογικού Κέντρου όπως ωράριο κ.λ.π. ρυθμίζονται από την Επιτροπή αυτού.

4. Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου ορίζονται μέχρι τρεις (3) βοηθοί γραμματείας, καθώς και οι απαραίτητοι υπάλληλοι από το διοικητικό, εκπαιδευτικό ή βοηθητικό προσωπικό για υποβοήθηση του έργου της γραμματείας.

5. Στην τριμελή επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου καθώς και στη Γραμματεία αυτού, δεν μπορεί να μετέχει όποιος είναι ο ίδιος υποψήφιος ή έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού και τα γραπτά του βαθμολογούνται στο συγκεκριμένο Βαθμολογικό Κέντρο. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση στον πρόεδρο του Βαθμολογικού Κέντρου.

6. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου ορίζει με απόφασή του ένα από τα μέλη της επιτροπής ως αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει. Η Επιτροπή έχει απαρτία, εφόσον είναι παρόντα τα δύο από τα τρία μέλη της, ένα εκ των οποίων πρέπει να είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Κατά τη λήψη αποφάσεων, σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.

7. Κάθε Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου έχει ως έργο:

α) την παραλαβή των εντύπων των δοκιμασιών και απαντήσεων από τα Εξεταστικά Κέντρα, την καταμέτρηση, τη φύλαξη και την κατά το δυνατόν ισομερή κατανομή τους ανά επίπεδο στους βαθμολογητές για πρώτη και δεύτερη βαθμολόγηση καθώς και την εξασφάλιση του απορρήτου των ονομάτων και της βαθμολογίας των γραπτών.

β) τη μεταβίβαση γενικών κατευθύνσεων, υποδείξεων και οδηγιών που παρέχονται από την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή προς όλους τους εμπλεκομένους.

γ) την αποστολή της βαθμολογίας των υποψηφίων, μέσω της Διεύθυνσης Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών, στη Διεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΕΠΘ για την επεξεργασία και την έκδοση των αποτελεσμάτων.

δ) τη μέριμνα για τη γενικότερη εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Βαθμολογικού Κέντρου.

Άρθρο 22
«Ομάδες βαθμολογητών γραπτών δοκιμίων και απαντήσεων»

1. Με απόφαση του Προέδρου της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής συγκροτούνται για κάθε εξεταζόμενη γλώσσα ομάδες βαθμολογητών των γραπτών δοκιμίων και απαντήσεων, κατόπιν συνεργασίας με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών στην οποία τηρούνται τα σχετικά στοιχεία.

2. Οι ομάδες αυτές συγκροτούνται από ειδικά επιμορφωμένο διδακτικό προσωπικό Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ και από ειδικά επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα των κλάδων των εξεταζόμενων γλωσσών, κατόπιν ειδικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του ΥΠΕΠΘ.

3. Ο αριθμός των μελών κάθε ομάδας βαθμολογητών καθορίζεται με βάση τον αριθμό των εντύπων των δοκιμασιών και απαντήσεων που πρόκειται να βαθμολογηθούν λαμβανομένου υπόψη ότι κάθε βαθμολογητής μπορεί να βαθμολογήσει μέχρι 400 γραπτά σε πρώτη και 400 σε δεύτερη βαθμολόγηση. Ο αριθμός αυτός μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να αυξηθεί με απόφαση του Προέδρου του Βαθμολογικού Κέντρου. Λαμβάνεται μέριμνα για κάλυψη απρόβλεπτων έκτακτων αναγκών.

4. Το έργο των βαθμολογητών συντονίζει και εποπτεύει η Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου με τους συντονιστές βαθμολογητών. Τα μέλη των ομάδων βαθμολογητών οφείλουν απόλυτη εχεμύθεια. Δεν μπορεί να ορισθεί βαθμολογητής όποιος έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού, γραπτό του οποίου πρόκειται να βαθμολογηθεί στο ίδιο Βαθμολογικό Κέντρο. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος, υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση στον Πρόεδρο του Βαθμολογικού Κέντρου.

Άρθρο 23
«Συντονιστές βαθμολογητών γραπτών δοκιμίων και απαντήσεων»

1. Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου ορίζονται, ανάλογα με τον αριθμό των εντύπων των δοκιμασιών και απαντήσεων κάθε γλώσσας καθώς και τον αριθμό των βαθμολογητών, αντίστοιχοι συντονιστές βαθμολογητών με σχέση περίπου ένας συντονιστής προς δέκα βαθμολογητές, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να είναι ταυτόχρονα και βαθμολογητές, με προσόντα αντίστοιχα με αυτά των μελών της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής.

2. Έργο αυτών είναι, σε συνεργασία με την Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου, η υποβοήθηση του έργου των βαθμολογητών με την παροχή προς αυτούς των απαραίτητων οδηγιών και υποδείξεων, έτσι ώστε να ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία, να εφαρμόζονται τα συγκεκριμένα κριτήρια και να επιτυγχάνεται η ομοιόμορφη και αντικειμενική αξιολόγηση των γραπτών δοκιμίων και απαντήσεων. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι η διαφορά στη βαθμολογία μεταξύ δύο βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη από το 30% της συνολικής, ζητούν από τους βαθμολογητές αυτούς να επανεξετάσουν τα συγκεκριμένα έντυπα δοκιμασιών και απαντήσεων.

3. Δεν μπορεί να ορισθεί Συντονιστής όποιος έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού και το γραπτό του βαθμολογείται στο ίδιο Βαθμολογικό Κέντρο. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος, υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση στον Πρόεδρο του Βαθμολογικού Κέντρου.

Άρθρο 24
«Ομάδες χειρισμού μηχανημάτων ηλεκτρονικής αναγνώρισης (Ο.Μ.R)

1. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών στα Βαθμολογικά Κέντρα συγκροτούνται από διοικητικούς υπαλλήλους ή εκπαιδευτικούς λειτουργούς ομάδες χειρισμού μηχανημάτων ηλεκτρονικής αναγνώρισης (O.M.R.) για την τροφοδοσία του πληροφοριακού συστήματος με τις απαντήσεις και τη βαθμολογία των υποψηφίων.

Άρθρο 25
«Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων»

1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. τριμελής Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων, αποτελούμενη από:

 1. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του ΥΠΕΠΘ ή άλλο διοικητικό υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης με βαθμό Α΄.
 2. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΕΠΘ ή άλλο υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης με βαθμό Α΄.
 3. Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Α΄ Διοικητικής Στήριξης της Διεύθυνσης Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών ή άλλο διοικητικό υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.
  Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται διοικητικός υπάλληλος της Διεύθυνσης Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών.
  Με την ίδια απόφαση ένα από τα μέλη της Επιτροπής ορίζεται ως Πρόεδρος.

2. Έργο της Επιτροπής Έκδοσης Αποτελεσμάτων είναι ο συντονισμός όλων των απαραίτητων ενεργειών για την έκδοση του τελικού πίνακα αποτελεσμάτων και συγκεκριμένα ο έλεγχος για την ορθή καταχώρηση των απαραίτητων στοιχείων, η παροχή των αναγκαίων υποδείξεων για την εξασφάλιση της ακρίβειας, της πληρότητας και της συνέπειας των στοιχείων βάσει των οποίων γίνεται η έκδοση των αποτελεσμάτων καθώς και η έγκριση των σχετικών πινάκων επιτυχόντων τους οποίους υποβάλλει στον οικείο Υπουργό για κύρωση.

3. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών ορίζεται επικουρικό προσωπικό αποτελούμενο από διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠΕΠΘ ή εκπαιδευτικούς λειτουργούς ή υπαλλήλους άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. για την υλοποίηση του έργου της Επιτροπής Έκδοσης Αποτελεσμάτων.

4. Στην τριμελή Επιτροπή δεν μπορεί να μετέχει όποιος έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού και είναι υποψήφιος στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του ΥΠΕΠΘ.

Άρθρο 26
«Εξέταση ατόμων με ειδικές δεξιότητες»

1. Υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων, όπως με προβλήματα όρασης ή ακοής ή λόγου και ομιλίας ή σωματικές αναπηρίες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι αιτιολογημένα αδυνατούν να εξετάζονται με τους λοιπούς υποψηφίους για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, μπορούν, μετά από αίτησή τους, να εξετάζονται στα ειδικά εξεταστικά κέντρα της παρ. 7 του παρόντος άρθρου κατά τον ίδιο χρόνο και με το ίδιο πρόγραμμα, με το οποίο διενεργούνται οι εξετάσεις των άλλων υποψηφίων. Με απόφαση των επιτροπών των ειδικών εξεταστικών κέντρων της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, δύναται να παρατείνεται κατά περίπτωση η διάρκεια της εξέτασης των υποψηφίων της κατηγορίας αυτής και πέραν της καθορισμένης από το πρόγραμμα.

Η αίτηση κάθε υποψηφίου θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου, από την οποία να προκύπτει η συγκεκριμένη πάθηση την οποία επικαλείται. Ειδικότερα, προκειμένου για υποψήφιους με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, απαιτείται ειδική διαγνωστική έκθεση από Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) ή από Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας που έχει πιστοποιηθεί από το ΥΠΕΠΘ.

2. Οι υποψήφιοι του άρθρου αυτού εξετάζονται και στις τέσσερις ενότητες, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 3 της παρούσας.

Ειδικότερα όμως:

 1. υποψήφιοι με προβλήματα ακοής δύνανται εφόσον επιθυμούν να μη συμμετέχουν στην εξέταση της ενότητας «κατανόηση προφορικού λόγου»,
 2. υποψήφιοι με προβλήματα ομιλίας δύνανται, εφόσον επιθυμούν, να μη συμμετέχουν στην εξέταση της ενότητας «παραγωγή προφορικού λόγου»
 3. υποψήφιοι με προβλήματα στη γραφή και όσοι από τους υποψηφίους με δυσλεξία ή συναφές πρόβλημα επιθυμούν, δύνανται να μη συμμετέχουν στην εξέταση της ενότητας «παραγωγή γραπτού λόγου»,
 4. σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από απόφαση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής, δύναται υποψήφιος, εφόσον επιθυμεί και κατόπιν επαρκώς αιτιολογημένου αιτήματος, να μην εξετασθεί σε περισσότερες της μιας ενότητες.

3. Για τους υποψήφιους με προβλήματα όρασης προβλέπεται, εφόσον είναι απαραίτητο, η δυνατότητα εξέτασής τους με σύστημα Braille.

4. Στους υποψηφίους που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, ακοής, γραφής ή κινητικότητας δύνανται, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, να ορίζονται από την οικεία Διεύθυνση του Υπουργείου, «βοηθοί εξέτασης», έργο των οποίων είναι η παροχή της απαιτούμενης προς αυτούς βοήθειας.

5. Όλες οι περιπτώσεις υποψηφίων του άρθρου αυτού πιστοποιούνται για τις ενότητες, στις οποίες έλαβαν μέρος.

6. Η διαδικασία εξέτασης, η οποία μπορεί να είναι προφορική ή γραπτή ή με οποιοδήποτε άλλο επιστημονικά αποδεκτό τρόπο, για όλους τους υποψηφίους αλλά και για κάθε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται στο άρθρο αυτό καθορίζεται από την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή.

7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται η έδρα των ειδικών εξεταστικών κέντρων για την εξέταση όλων των υποψηφίων που εμπίπτουν στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου.

8. Με την ίδια απόφαση σε κάθε ένα από τα ειδικά εξεταστικά κέντρα συγκροτείται τριμελής επιτροπή για την εξέταση των ατόμων του παρόντος άρθρου. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται Σχολικός Σύμβουλος των κλάδων ξένων γλωσσών και μέλη της εκπαιδευτικοί ειδικότητας αντίστοιχης προς τις εξεταζόμενες γλώσσες, εκ των οποίων, ο ένας, κατά προτίμηση, με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Σε κάθε επιτροπή ορίζεται ένας γραμμα− τέας από το διοικητικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό.

9. Η αξιολόγηση των υποψηφίων του παρόντος άρθρου γίνεται με την ίδια βαθμολογική κλίμακα και την ίδια διαδικασία, με την οποία αξιολογούνται και οι υπόλοιποι υποψήφιοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσης.

10. Επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι, σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 8 της παρούσης.

11. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει νόμιμα απαλλαγεί από την εξέταση μιας ή περισσοτέρων ενοτήτων, ο υπολογισμός της τελικής βαθμολογίας στην ενότητα ή ενότητες αυτές γίνεται με αναγωγή του βαθμού που εξασφάλισε στις υπόλοιπες ενότητες στα εκατό (100) ή, στην περίπτωση του κοινού διαβαθμισμένου τεστ, στα διακόσια (200). 12.
Η έκδοση των αποτελεσμάτων για τους υποψηφίους του παρόντος άρθρου γίνεται με τον πίνακα επιτυχίας που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 της παρούσης.

13. Οι λοιπές υποχρεώσεις των Επιτροπών των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων, καθορίζονται από τις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 15 της παρούσης.

Η υπ’ αριθμ. 60043/ΚΒ/2003 (ΦΕΚ 821/τ.Β΄) και η υπ’ αριθμ. 120786/ΚΒ/2005 (ΦΕΚ 1517/τ.Β΄) υπουργικές αποφάσεις καταργούνται.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσιεύσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓOΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Σχετικά Άρθρα