Πρόγραμμα Εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ΚΠΓ Ιουνίου 2021

Εκτύπωση  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (ΚΠΓ) ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

(Μετάβαση στην Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων Κρατικού Πιστοπιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΓΛΩΣΣΑ

Αγγλική

Γερμανική

Ιταλική

Ισπανική

Γαλλική

Τουρκική

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ
(σε λεπτά)

ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ

8:00 – 8:40

Α, ενότητα 2

Α, ενότητα 2

Α, ενότητα 2

Α, ενότητα 2

Α, ενότητα 2

 

40'

8:55 – 10:00

Α, ενότητα 1

Α, ενότητα 1

Α, ενότητα 1

Α, ενότητα 1

Α, ενότητα 1

 

65'

10:00 – …

Β, ενότητα 4

Β, ενότητα 4

Β, ενότητα 4

Β, ενότητα 4

Β, ενότητα 4

Β, ενότητα 4

Δεν προσδιορίζεται

10:15 – 10:40

Α, ενότητα 3

 

 

 

 

 

15'-25'

10:50 – 11:15

 

Α, ενότητα 3

 

 

 

 

15'-25'

11:25 – 11:50

 

 

 Α, ενότητα 3

 

 

 

15'-25'

12:00 – 12:25

 

 

 

Α, ενότητα 3

 

 

15'-25'

12:35 – 13:00

 

 

 

 

 Α, ενότητα 3

 

15'-25'

 

13:30 – 15:30

Γ, ενότητα 1

Γ, ενότητα 1

Γ, ενότητα 1

Γ, ενότητα 1

Γ, ενότητα 1

 

120'

15:00 - 15:30

 

 

 

 

 

Γ, ενότητα 3

20'-30'

15:45 – 17:45

Γ, ενότητα 2

Γ, ενότητα 2

Γ, ενότητα 2

Γ, ενότητα 2

Γ, ενότητα 2

Γ, ενότητα 2

120'

18:00 - 20:00

         

Γ, ενότητα 1

 

18:00 – 18:30

Γ, ενότητα 3

 

 

 

 

 

25'-30'

18:40 – 19:10

 

Γ, ενότητα 3

 

 

 

 

25'-30'

19:20 – 19:50

 

 

 Γ, ενότητα 3

 

 

 

25'-30'

20:00 – 20:30

 

 

 

Γ, ενότητα 3

 

 

25'-30'

20:40 – 21:10

 

 

 

 

 Γ, ενότητα 3

 

25'-30'

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΓΛΩΣΣΑ

Αγγλική

Γερμανική

Ιταλική

Ισπανική

Γαλλική

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΗΣ

(σε λεπτά)

ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ

 

8:30 – 9:55

Β, ενότητα 2

 Β, ενότητα 2

 Β, ενότητα 2

Β, ενότητα 2 

 Β, ενότητα 2

Β, ενότητα 2

85'

10:00 – …

Α & Γ, ενότητα 4

Α & Γ, ενότητα 4

Α & Γ, ενότητα 4

Α & Γ, ενότητα 4

Α & Γ, ενότητα 4

Α & Γ, ενότητα 4

Δεν προσδιορίζεται

10:10 – 11:40

Β, ενότητα 1

Β, ενότητα 1

 Β, ενότητα 1

Β, ενότητα 1 

Β, ενότητα 1

Β, ενότητα 1

85'

11:50 – 12:20

Β, ενότητα 3

 

 

 

 

 

20'-30'

12:30 – 13:00

 

Β, ενότητα 3

 

  

 

 

20'-30'

13:10 – 13:40

 

 

Β, ενότητα 3

 

 

 

20'-30'

13:50 – 14:20

 

 

 

Β, ενότητα 3

 

 

20'-30'

14:30 – 15:00

 

 

 

 

Β, ενότητα 3

 

20'-30'

15:10 - 15:40

         

Β, ενότητα 3

20'-30'

Μετάβαση στον Πρόγραμμα Εξετάσεων ΚΠΓ περιόδου Νοεμβρίου


Εκτύπωση