Προκήρυξη Εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) Μάϊος 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (ΚΠΓ) ΜΑΪΟΥ 2018

(Μετάβαση στην προκήρυξη Εξετάσεων ΚΠΓ περιόδου Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Δελτίο Τύπου

23-03-18
Προκήρυξη εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου  2018

Ανακοινώνεται ότι από τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 μέχρι και την Τρίτη 3 Απριλίου 2018 θα υποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2018.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 για τα επίπεδα:

α)   Επίπεδο Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test), στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

β) Επίπεδο Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

γ) Επίπεδο Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, παρακαλούμε να μεριμνήσουν ώστε έγκαιρα να ολοκληρώσουν την απαιτούμενη διαδικασία εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών για κάθε στάδιο.

Συγκεκριμένα :

Α) να έχουν πληρώσει το ηλεκτρονικό παράβολο Δημοσίου (e-paravolo) έως τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2018.
Η δημιουργία του e-paravolo πραγματοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr ή μέσω Κ.Ε.Π. Η πληρωμή του πραγματοποιείται για μη πιστοποιημένους χρήστες μέσω Τράπεζας ή Ε.Λ.Τ.Α. Οι πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να καταβάλουν το ποσό του παραβόλου μέσω πιστωτικής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας των Ελληνικών Τραπεζών. Η ημερομηνία του αποδεικτικού πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου πρέπει να έχει ημερομηνία το αργότερο 2 Απριλίου 2018.

Τα ποσά των παραβόλων ανά επίπεδο έχουν ως εξής:

α. των 60 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Α (Α1&Α2),

β. των 80 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Β(Β1&Β2)και

γ. των 100 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ(Γ1&Γ2)

Β) να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω του συστήματος καταχώρισης αιτήσεων υποψηφίων, το οποίο είναι προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση : https://kpg.it.minedu.gov.gr/ ακολουθώντας τις οδηγίες που περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο εγχειρίδιο (manual). Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει την Τρίτη 3 Απριλίου 2018 και ώρα 15:00.

Γ) να προσέλθουν στις ΔΙ.Δ.Ε. το αργότερο έως την Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 για την οριστικοποίηση της αίτησής τους, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά :

  • κωδικό υποψηφίου ή εκτυπωμένη την αίτησή τους
  • την απόδειξη πληρωμής παραβόλου
  • την ταυτότητά τους και φωτοτυπία αυτής διπλής όψεως. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού. Ανήλικοι υποψήφιοικάτω των δώδεκα ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από το Δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένοι ή τα ΚΕΠ.

Οι Αλλοδαποί υποψήφιοι, εφόσον είναι πολίτες Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταθέτουν φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου, ενώ στις άλλες περιπτώσεις καταθέτουν φωτοτυπία διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή εγγράφων που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

  • φωτοτυπία γνωμάτευσης από Δημόσιο Νοσοκομείο, Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών του Υπουργείου Υγείας ή ΚΕΔΥ (ισχύει μόνο για άτομα με ειδικές ανάγκες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες)

Η οριστικοποίηση των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας θα πραγματοποιείται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας. Ειδικότερα στις περιοχές Λήμνου, Άνδρου, Πάρου, Νάξου, Μήλου, Θήρας, Κω και Καλύμνου αιτήσεις θα οριστικοποιούνται και σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που θα οριστούν με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα σχολεία που θα ορισθούν.

Διευκρινίζεται ότι οι περιοχές όπου θα λειτουργήσουν εξεταστικά κέντρα αναφέρονται αναλυτικά ανά γλώσσα και επίπεδο στον συνημμένο πίνακα.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις ΔΕΝ αποστέλλονται με το ταχυδρομείο.

 

 


Αρ.Πρωτ.49087/Α5/23-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
Email : protocol(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες :Α. Καψαμπέλη, Σ.Γιαννοθανάση
Τηλέφωνο : 210-3443122
FAX : 210-3442075

ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2018 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής για τα επίπεδα :

α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test), στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

γ) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α’) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 1 του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄) «Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13, παρ. 19 (στ) του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 τ. Α΄) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».
3. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄): «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α'): «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
5. Τη με αρ. πρωτ. 180763/Γ1/27-10-2017 (ΦΕΚ 536 ΤΥ.Ο.Δ.Δ.) Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
6. Την με αρ. πρωτ. 170141/Α5/2017, (ΦΕΚ 3650Β) Υπουργική Απόφαση « Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. 14420/ΚΒ/04-02-2017 (ΦΕΚ 218 τ.Β’) Υ.Α. Εξετάσεις- Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας».
7. Την με αρ. πρωτ. 49030/Α5/23-03-2018, Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της με αρ.14420/ΚΒ/04-02-2008 (ΦΕΚ 218 Β΄) ΥΑ «Εξετάσεις – Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την με αρ. 170141/Α5/16-10-2017 (ΦΕΚ 3650 Β΄) ΥΑ».
8. Την με αρ. πρωτ. 41140/Α5/8-3-2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Συγκρότηση Μελών της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ), Γραμματέα της Κ.Ε.Ε και Εισηγητών θεμάτων των ετών 2016-17», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 64250/Α5/18-4-2017 Υ.Α.
9. Το από 29-01-2018 Ενημερωτικό σημείωμα προς κ. Υπουργό με θέμα «Παράταση της θητείας της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής (ΚΕΕ) του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας».
10. Την με αρ. πρωτ. 222807/Β1/2016 (ΦΕΚ 4294 Β) Κ.Υ.Α. με θέμα: «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολούμενων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας».
11. Την από 20-3-2018 ηλεκτρονική επιστολή της Προέδρου της ΚΕΕ του ΚΠΓ κ. Β. Δενδρινού σχετικά με τα θέματα της προκήρυξης των εξετάσεων.

Αποφασίζουμε

1. Προκηρύσσουμε τη διεξαγωγή εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2018 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 19 και 20 Μαΐου 2018 για τα επίπεδα:

α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test), στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

γ) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

2. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 έως και την Τρίτη 3 Απριλίου 2018, ώρα 15:00.

3. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης, το οποίο είναι προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kpg.it.minedu.gov.gr και θα οριστικοποιούνται στις ΔΙ.Δ.Ε. έως και την Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Οι σχετικές με τις εξετάσεις πληροφορίες θα παρέχονται στους υποψήφιους από την ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ www.minedu.gov.gr, καθώς και από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΠΓ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ 2018
Περιφέρειες Περιοχή Εξεταζόμενες γλώσσες επιπέδων Α(Α1&Α2) , Β(Β1&Β2)   Εξεταζόμενο
επίπεδο Γ(Γ1 & Γ2)
Κωδικός περιοχής
ATTIKHΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ 201
Β΄ΑΘΗΝΑΣ ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ 210
Γ΄ΑΘΗΝΑΣ ΟΛΕΣ   215
Δ΄ΑΘΗΝΑΣ ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ 221
ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ 230
 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΟΛΕΣ   317
ΡΟΔΟΠΗΣ ΟΛΕΣ   316
ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΛΕΣ   313
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ 301
ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ 305
ΠΕΛΛΑΣ ΟΛΕΣ   299
ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΕΣ   295
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΛΕΣ   291
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΛΕΣ   294
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΛΕΣ Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά-Ιταλικά 267
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΛΕΣ   270
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΛΕΣ Αγγλικά- Γερμανικά-Ιταλικά 281
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΟΛΕΣ   284
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΟΛΕΣ   289
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΟΛΕΣ   272
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΟΛΕΣ   263
ΑΧΑΪΑΣ ΟΛΕΣ Αγγλικά-Γαλλικά 249
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΟΛΕΣ   278
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΟΛΕΣ   275
ΕΥΒΟΙΑΣ ΟΛΕΣ   273
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΟΛΕΣ   259
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΟΛΕΣ   257
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΟΛΕΣ   236
ΧΙΟΥ ΟΛΕΣ   238
ΣΑΜΟΥ ΟΛΕΣ   237
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΟΛΕΣ   239
ΡΟΔΟΥ ΟΛΕΣ   244
ΚΩ ΟΛΕΣ   245
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΟΛΕΣ   323
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΛΕΣ Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά-Ιταλικά 319

 


 

Το περιεχόμενο των παρακάτω άρθρων περιλαμβάνει στοιχεία των τελευταίων εξετάσεων ΚΠΓ.

Τα στοιχεία επικαιροποιούνται μόλις υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο.

Λήψη της αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις

Μετάβαση στο τελευταίο πρόγραμμα εξετάσεων Μαΐου

Μετάβαση στο άρθρο με τα εξεταστικά κέντρα ΚΠΓ των τελευταίων εξετάσεων


Εκτύπωση