edu.klimaka.gr

Χορήγηση Επάρκειας Διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας από Πανεπιστήμια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Αρ.Πρωτ.36271/Ν1/02-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’
Πληροφορίες: Π. Τσόκα –Δ. Κουρμπέλη
Τηλέφωνα: 2103442102 - 2103442233
2103442241 - 2103442239 - 2103442707
2103442091 - 2103442093 - 2103442651
Email: dep03(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα «Διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθ.
α. 23537/Ν1/12-2-2018 (ΦΕΚ Β’ 620/23-02-2018) υπουργικής απόφασης με θέμα: Έγκριση του Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
β. 23542/Ν1/12-2-2018 (ΦΕΚ Β’ 620/23-02-2018) υπουργικής απόφασης με θέμα: Έγκριση του Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
γ. 23544/Ν1/12-2-2018 (ΦΕΚ Β’ 595/22-02-2018) υπουργικής απόφασης με θέμα: Έγκριση του Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.).

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α. Η υπ’ αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 υπουργική απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών» (ΦΕΚ Β’ 324, διόρθωση σφάλματος στο Β’ 562), όπως τροποποιήθηκε, με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 77728/Ν1/11-5-2017 Απόφασής μας «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 υπουργικής απόφασης...» (ΦΕΚ Β’ 1773/23-05-2017, διόρθωση σφάλματος στο Β’ 1986/9-6-2017).

Β. Η υπ’ αριθ. 23537/Ν1/12-2-2018 υπουργική απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Έγκριση του Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)»(ΦΕΚ Β’ 620/23-02-2018).

Γ.Η υπ’ αριθ. 23542/Ν1/12-2-2018 υπουργική απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα « Έγκριση του Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)»(ΦΕΚ Β’ 620/23-02-2018).

Δ. Η υπ’ αριθ. 23544/Ν1/12-2-2018 υπουργική απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα « Έγκριση του Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, του Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιου Θράκης (Δ.Π.Θ.)»(ΦΕΚ Β’ 595/22-02-2018).

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία παρακολούθησης του «Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, των Πανεπιστημίων Ε.Κ.Π.Α, Α.Π.Θ και Δ.Π.Θ.. από τους εμπίπτοντες στις διατάξεις της υπ’ αριθ. 6117/Ν1/13-1-2017 Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει οι ανωτέρω να κατέχουν προκειμένου να τους χορηγηθεί η επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΙΣΟΥ ΜΕ 30 ECTS, ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α. ΚΑΙ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ 6117/13-1-2017 Υ.Α. ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ.

Α1. Δικαιούχοι Παρακολούθησης του Προγράμματος

Όπως προκύπτει από την παράγραφο 1 των υπ’ αριθ. 23537/Ν1/12-2-2018 και 23542/Ν1/12-2-2018 υπουργικών αποφάσεων, το Πρόγραμμα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών, ίσο με 30 ECTS, για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών που παρέχεται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης απευθύνεται, αποκλειστικά και μόνο, σε όσους κατέθεσαν αίτηση για χορήγηση επάρκειας, από 26-03-2014 (ημερομηνία έκδοσης του Ν. 4250/2014) έως και 8-2-2017 (ημερομηνία δημοσίευσης της 6117/13-1-2017 Υπουργικής Απόφασης), εφόσον

α) έως και την 8-2-2017 ήταν κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Λυκείου και

β) πληρούσαν, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, τις προϋποθέσεις, σχετικά με τη γνώση της ξένης γλώσσας σε επίπεδο άριστης γνώσης (Γ2/C2).

Διευκρινίζεται ότι, το εν λόγω Πρόγραμμα θα λειτουργήσει μόνο κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018 και 2018-2019. Μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, το Πρόγραμμα δεν θα παρέχεται πλέον.

Α2. Διαδικασία Συμμετοχής

Όπως προκύπτει από την παράγραφο 2 των υπ’ αριθ. 23537/12-2-2018 και 23542/Ν1/12-2-2018 υπουργικών αποφάσεων, προκειμένου να συμμετάσχουν στο εν λόγω Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι της παραγράφου Α1 της παρούσης θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο Ε.Κ.Π.Α ή το Α.Π.Θ. εντός της προθεσμίας και με τη διαδικασία που θα ορίσει το κάθε Πανεπιστήμιο αντίστοιχα. Στην αίτηση πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφονται μεταξύ άλλων τα πλήρη προσωπικά στοιχεία του αιτούντος και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου για την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και για την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής σε αυτό θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Π.Α.: www.uoa.gr , του Α.Π.Θ.: www.auth.gr και του ΥΠ.Π.Ε.Θ. : www.minedu.gov.gr.

Για τη συμμετοχή στο ως άνω Πρόγραμμα καταβάλλονται τέλη παρακολούθησης, ποσού 450 Ευρώ.

Επισημαίνεται ότι το πανεπιστήμιο υποχρεούται να αποστέλλει αυθημερόν ηλεκτρονικά στo αρμόδιο Τμήμα Δ’ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., ημερήσιο κατάλογο με το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των αιτούντων της παραγράφου Α1 της παρούσας και τη γλώσσα για την οποία ενδιαφέρονται, προκειμένου η ανωτέρω υπηρεσία να βεβαιώσει ότι έχει, εμπροθέσμως, υποβληθεί από τους παραπάνω αίτηση για χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας της γλώσσας αυτής. Σε περίπτωση που δεν εκδοθεί η εν λόγω βεβαίωση, ο αιτών δεν εγγράφεται στο πρόγραμμα. Η βεβαίωση αυτή, σε ουδεμία περίπτωση έχει την έννοια ότι ο αιτών συγκεντρώνει τις λοιπές προϋποθέσεις για τη χορήγηση επάρκειας.

Διευκρινίζεται ότι το Πρόγραμμα αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες. Οι δυο πρώτες θεματικές ενότητες θα είναι προαπαιτούμενες για την παρακολούθηση της τρίτης. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αιτείται την συμμετοχή στο πρόγραμμα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση Πιστοποιητικού επιτυχούς ολοκλήρωσης αυτού σε παραπάνω από μια γλώσσα επιλογής, παρακολουθεί τις δύο πρώτες θεματικές ενότητες και μετά από την επιτυχή ολοκλήρωσή τους παρακολουθεί την τρίτη θεματική ενότητα για κάθε γλώσσα επιλογής. Στην περίπτωση αυτή τα προβλεπόμενα τέλη παρακολούθησης ποσού 450 Ευρώ αυξάνονται αντίστοιχα μόνο ως προς τη συμμετοχή στην τρίτη θεματική ενότητα για κάθε επιπλέον γλώσσα επιλογής. Τούτο δηλαδή σημαίνει ότι τα δίδακτρα που αντιστοιχούν στις δυο πρώτες θεματικές ενότητες καταβάλλονται άπαξ.

Α3. Λοιπές Προϋποθέσεις για χορήγηση επάρκειας και Υποβολή Δικαιολογητικών από τους εμπίπτοντες στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 6 της 6117/13-1-2017 Υ.Α., έτσι όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Υπογραμμίζεται ότι η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος δεν εξασφαλίζει τη χορήγηση επάρκειας, εφόσον δεν πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 6 της 6117/13-1-2017 υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της υπ’ αριθ.77728/Ν1/11-5-2017 υπουργικής απόφασης. Πέραν των προϋποθέσεων της παραγράφου Α1 της παρούσης, για τη χορήγηση επάρκειας, εάν ο αιτών δεν είναι Έλληνας πολίτης πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό/Βεβαίωση Ελληνομάθειας (επιπέδου τουλάχιστον Β2).

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν «Πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία της γλώσσας επιλογής σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS» από το ΕΚ.Π.Α. ή το Α.Π.Θ., το οποίο θα πρέπει να προσκομίσουν στο Τμήμα Δ’ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του άρθρου 6 της 6117/13-1-2017 υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 77728/Ν1/11-5-2017 υπουργικής απόφασης προκειμένου να τους χορηγηθεί η επάρκεια για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Συγκεκριμένα, υπενθυμίζεται ότι, πλην του ανωτέρω Πιστοποιητικού, για τη λήψη της επάρκειας απαιτείται η υποβολή

α) Πιστοποιητικού/Βεβαίωσης Ελληνομάθειας (επιπέδου τουλάχιστο Β2) μόνο στην περίπτωση των μη Ελλήνων πολιτών.

Συνυποβάλλονται, μόνον εφόσον δεν υποβλήθηκαν με την αρχική αίτηση

β) φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,

γ) φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου

δ) ο απαιτούμενος για την απόδειξη της άριστης γνώσης της ξένης γλώσσας, τίτλος ή πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, χορηγηθέν από φορείς πιστοποιημένους και αναγνωρισμένους από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της γλώσσας σε άριστο επίπεδο.

Ο παραπάνω τίτλος ή το Πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση εκ του πρωτοτύπου, από δικηγόρο ή από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

Τυχόν ελλιπή δικαιολογητικά σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, θα πρέπει να προσκομίζονται με την επισήμανση ότι, «προσκομίζονται συμπληρωματικά δικαιολογητικά σε συνέχεια της αρχικής κατατεθείσας αίτησης για χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΙΣΟΥ ΜΕ 30 ECTS, ΤΟΥ Δ.Π.Θ.

Β1. Δικαιούχοι Παρακολούθησης του Προγράμματος

Όπως προκύπτει από την παράγραφο 2 της υπ’ αριθ. 23544/Ν1/12-2-2018 υπουργικής απόφασης, το Πρόγραμμα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών, ίσο με 30 ECTS, για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών που παρέχεται από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης απευθύνεται στους πτυχιούχους του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ.

Β2. Διαδικασία Συμμετοχής

Όπως προκύπτει από την παράγραφο 2 της υπ’ αριθ. 23544/12-2-2018 ΥΑ, προκειμένου να συμμετάσχουν στο εν λόγω Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι της παραγράφου Β1 της παρούσης θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο Δ.Π.Θ. εντός της προθεσμίας και με τη διαδικασία που θα ορίσει το Πανεπιστήμιο. Στην αίτηση πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφονται μεταξύ άλλων τα πλήρη προσωπικά στοιχεία του αιτούντος και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου για την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και για την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής σε αυτό θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Θ. : www.duth.gr και του ΥΠ.Π.Ε.Θ. www.minedu.gov.gr.

Για τη συμμετοχή στο ως άνω Πρόγραμμα καταβάλλονται τέλη παρακολούθησης, ποσού 400 Ευρώ.

Επισημαίνεται ότι οι απόφοιτοι Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ. που έχουν παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών κάποιο από τα προαπαιτούμενα μαθήματα του εγκριθέντος προγράμματος, θα πρέπει να παρακολουθήσουν τα υπόλοιπα μαθήματα που υπολείπονται προκειμένου να συμπληρώσουν τα 30 ECTS με ανάλογη μείωση των τελών παρακολούθησης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι απόφοιτοι να έχουν αξιολογηθεί στην γλώσσα επιλογής σε όλα τα εξάμηνα με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 8. Σε διαφορετική περίπτωση θα τους δίνεται η δυνατότητα να εξεταστούν σε αυτή προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάκτηση του απαραίτητου επιπέδου γλωσσομάθειας. Τα εξέταστρα αυτά ορίζονται στο ποσό των 50 ευρώ. Σε περίπτωση που οι απόφοιτοι έχουν ήδη συγκεντρώσει κατά την προπτυχιακή φοίτησή τους 30 ECTS στα παρεχόμενα από το πρόγραμμα μαθήματα και έχουν αξιολογηθεί στη γλώσσα επιλογής σε όλα τα εξάμηνα με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 8, θα λαμβάνουν ατελώς βεβαίωση ολοκλήρωσης του παρόντος προγράμματος.

Β3. Λοιπές Προϋποθέσεις για τη χορήγηση επάρκειας και Υποβολή Δικαιολογητικών από τους υπαγόμενους στην παράγραφο Β1 της παρούσης.

Υπογραμμίζεται ότι η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος δεν εξασφαλίζει τη χορήγηση επάρκειας, εφόσον δεν πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της 6117/13-1-2017 Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 της υπ’ αριθ. 77728/Ν1/11-5-2017 υπουργικής απόφασης.

Επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν «Πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία της γλώσσας επιλογής σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS» από το Δ.Π.Θ., το οποίο θα πρέπει να προσκομίσουν στο Τμήμα Δ’ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της 6117/13-1-2017 Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 77728/Ν1/11-5-2017 υπουργικής απόφασης προκειμένου να τους χορηγηθεί η επάρκεια για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Οι υπαγόμενοι στην παράγραφο Β1 της παρούσας, πλην του ανωτέρω πιστοποιητικού, θα πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία, ήτοι στο Τμήμα Δ΄ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. αίτηση για χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για το αληθές και ακριβές των προσκομιζόμενων φωτοαντιγράφων,

β. φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,

γ. φωτοαντίγραφο πτυχίου.

Όλα τα αναγραφόμενα στις παραγράφους Α3 και Β3 της παρούσας, δικαιολογητικά, υποβάλλονται, είτε από τους τους αιτούντες αυτοπροσώπως, είτε από τρίτο πρόσωπο που προσκομίζει νόμιμη εξουσιοδότηση, ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στο Τμήμα Δ΄ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.). Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΑΓΓΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά Άρθρα