edu.klimaka.gr

Άδεια Λειτουργίας σε Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης - ΚΕΜΕ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΕΜΕ)

(Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 774/2010 -- Τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1030/2012)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 1030
4 Απριλίου 2012

Αριθμ. 29.416/ΙΑ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 63893/ΙΑ/3−6−2010 υπουργικής απόφασης με θέμα «Εξειδίκευση των κριτηρίων νια τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.) που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 177 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ’ αριθμ. 63893/ΙΑ/03−06−2010 (ΦΕΚ 774 Β΄) απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.) που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
3. Την υπ’ αριθμ. Υ18 /30−11−2011 (ΦΕΚ 2748 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού σχετικά με «Καθορισμό αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου».
4. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 63893/ΙΑ/03−06−2010 (ΦΕΚ 774 Β΄) απόφασης.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 63893/ΙΑ/03−06−2010 (ΦΕΚ 774 Β΄) απόφαση ως προς τα κάτωθι:

1. Αντικαθίσταται το στοιχείο α της παραγράφου 2 του άρθρου 5 ως εξής:

«α) Να μην χρησιμοποιούνται για κύρια χρήση υπόγειοι χώροι. Εξαιρούνται μόνο τα εργαστήρια, οι αίθουσες πολυμέσων, οι βιβλιοθήκες και οι χώροι υγιεινής που μπορούν να στεγαστούν σε υπόγειους χώρους, εφόσον πληρούν τους κανόνες της κείμενης νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγιεινή των χώρων. Στην περίπτωση αυτή εξασφαλίζεται ο επαρκής και ομοιόμορφος τεχνητός φωτισμός και ο επαρκής αερισμός με σύγχρονες μονάδες εξαερισμού. Η χρήση τοπικού κλιματιστικού δεν υποκαθιστά τη χρήση εξαεριστήρα ή μονάδων εξαερισμού.»

Αντικαθίσταται το στοιχείο β της παραγράφου 2 του άρθρου 5 ως εξής:

«β) Ο ελάχιστος συνολικός χώρος του ΚΕ.Μ.Ε., ανάλογα με τις προσφερόμενες ειδικότητες, να ανταποκρίνεται στα δεδομένα της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας του άρθρου 1 και των κτιριολογικών προδιαγραφών των άρθρων 8, 9,10,11,12 και 13 της παρούσας απόφασης.
Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι ενιαίος ή, σε περίπτωση πολυώροφου κτιρίου, να είναι σε συνεχόμενους ορόφους, και στον ίδιο χώρο πρέπει να στεγάζονται και όλοι οι χώροι διοίκησης του ΚΕ.Μ.Ε.»

2. Το άρθρο 7 καταργείται.

3. Στο στοιχείο α της παραγράφου 2 του άρθρου 9 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις υπόγειων εργαστηρίων, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο α) της παραγράφου 2 του άρθρου 5, δεν απαιτείται η τήρηση του στοιχείου β) της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος.»

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 καταργείται.

5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις υπόγειων βιβλιοθηκών, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο α) της παραγράφου 2 του άρθρου 5, δεν απαιτείται η τήρηση του στοιχείου β) της παραγράφου 2 του άρθρου 8.»

6. Στο άρθρο 11 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις υπόγειων αιθουσών πολυμέσων, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο α) της παραγράφου 2 του άρθρου 5, δεν απαιτείται η τήρηση του στοιχείου β) της παραγράφου 2 του άρθρου 8.»

7. Το άρθρο 15 καταργείται.

8. Αντικαθίσταται το στοιχείο α της παραγράφου 2 του άρθρου 16 ως εξής:

«Σε ΚΕ.Μ.Ε., όπου εκπαιδεύονται περισσότεροι από χίλιοι πεντακόσιοι (1.500) σπουδαστές, είναι υποχρεωτική η λειτουργία ιατρείου καλυπτόμενου από νοσηλευτή για την παροχή πρώτων βοηθειών. Οι χώροι που προορίζονται νια την παροχή πρώτων βοηθειών πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και υλικά πρώτων βοηθειών, να διαθέτουν τρεχούμενο νερό, και να επιτρέπουν την άνετη είσοδο τραυματιοφορέων και φορείων.»

9. Στο άρθρο 20 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«Η εξαίρεση του στοιχείου α της παραγράφου 2 του άρθρου 5 ισχύει εφόσον προσκομιστούν τα πιστοποιητικά των στοιχείων α και β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.»

10. Στο άρθρο 22 προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

«Όπου στις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης διατάξεις αναφέρεται «Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης» (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), νοείται ο «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π)».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 19 Μαρτίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 774
3 Ιουνίου 2010

Αριθμ. 63893/ΙΑ
Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.) που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 177 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την ανάγκη εξειδίκευσης των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας

1. Η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.) συνοδεύεται από πλήρη και εμπεριστατωμένη οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας με ορίζοντα τριετίας, στην οποία καταγράφονται, μεταξύ άλλων, για κάθε εκπαιδευτικό έτος:

α) Τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία παρέχονται οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης.

β) Το πρόγραμμα και η γλώσσα των σπουδών.

γ) Ο εκτιμώμενος αριθμός των σπουδαστών.

δ) Το διδακτικό προσωπικό και η ακριβής σύνθεση και κατανομή του κατά ειδικότητα.

ε) Ο αριθμός των θέσεων και οι ειδικότητες του διοικητικού, τεχνικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού.

στ) Η κινητή και ακίνητη περιουσία του ΚΕ.Μ.Ε., οι υφιστάμενες υποδομές και ο εξοπλισμός του.

ζ) Οι προγραμματιζόμενες επενδύσεις.

η) Οι εκτιμώμενες λειτουργικές δαπάνες και ο τρόπος κάλυψης αυτών.

2. Σε κάθε περίπτωση, με βάση τα παραπάνω και άλλα αναλυτικά στοιχεία πρέπει να τεκμηριώνεται, μέσα από τα κεφάλαια της μελέτης, η αξιοπιστία και η οικονομικά εύρωστη λειτουργία του ΚΕ.Μ.Ε. για τα επόμενα τρία εκπαιδευτικά έτη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας.

Η μελέτη πρέπει να είναι θεωρημένη από οικονομολόγο κάτοχο άδειας Α΄ τάξεως. Στην έννοια του οικονομολόγου περιλαμβάνεται και η έννοια του λογιστή ή φοροτεχνικού.

Άρθρο 2
Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών

1. Μαζί με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕ.Μ.Ε. υποβάλλεται αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών που συνοδεύεται από σχετικό εισηγητικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται:

α) Η ονομασία κάθε προσφερόμενης ειδικότητας στην ελληνική και τουλάχιστον σε μια ξένη γλώσσα.

β) Η ελάχιστη διάρκεια των σπουδών.

2. Το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να καλύπτει με πληρότητα όλα τα παρεχόμενα γνωστικά αντικείμενα και περιλαμβάνει:

α) Αναλυτικό περιεχόμενο κάθε προτεινόμενου μαθήματος.

β) Λεπτομερές ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο και αθροιστικά, με χαρακτηρισμό των προτεινόμενων μαθημάτων σε υποχρεωτικά και προαιρετικά και σε θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά.

γ) Αναλυτικό πρόγραμμα με τη μορφή στοχοθεσίας για κάθε προτεινόμενο μάθημα ως προς τις επιδιωκόμενες γνώσεις, επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες ανά εξάμηνο σπουδών.

δ) Αριθμητική και περιγραφική κατάσταση μαθημάτων με τον απαιτούμενο εποπτικό και εργαστηριακό εξοπλισμό.

ε) Τα απαιτούμενα προσόντα των διδασκόντων για τη διδασκαλία κάθε μαθήματος του προγράμματος (αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα για τους τίτλους σπουδών, την επαγγελματική εμπειρία, την παιδαγωγική κατάρτιση, τις ξένες γλώσσες κ.λπ. κάθε διδάσκοντα σε συνάρτηση με τα προτεινόμενα μαθήματα).

στ) Τα διδακτικά βοηθήματα (βιβλιογραφία, φάκελοι τεκμηρίωσης, εγχειρίδια κ.λπ.) που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι σπουδαστές σε κάθε μάθημα.

3. Σε περίπτωση σύμπραξης με εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής κατά το άρθρο 10 του νόμου 3696/2008 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τη συνδρομή των παραπάνω υποβάλλεται εγκεκριμένο από το εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και βεβαίωση αξιολόγησής του από την εθνική αρχή διασφάλισης ποιότητας ή τον κατά το δίκαιο της έδρας αρμόδιο φορέα πιστοποίησης, εφόσον η βεβαίωση αυτή προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας που εδρεύει το ίδρυμα.

Άρθρο 3
Αριθμός και προσόντα διδασκόντων

1. Κάθε γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας μπορεί να διδάσκεται μόνο από διδάσκοντα που κατέχει τον ίδιο ή συναφή τίτλο σπουδών.

2. Στην περίπτωση που δεν απαιτείται η κατοχή πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος για τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων, για τα οποία επαρκούν μόνο ειδικές τεχνικές ή πρακτικές δεξιότητες, οι διδάσκοντες πρέπει να έχουν τουλάχιστον επταετή εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο των ειδικών δεξιοτήτων τους.

3. Η εγγραφή του διδακτικού προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου στο Μητρώο Διδασκόντων του άρθρου 15 του ν. 3696/2008, πραγματοποιείται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του ιδιοκτήτη του ΚΕΜΕ περί απασχόλησης του αιτούντος ως διδακτικό προσωπικό κατά το τρέχον σπουδαστικό έτος.

4. Η αναλογία διδασκόντων − διδασκομένων πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με κάθε διδασκόμενο γνωστικό αντικείμενο.

5. Ο αριθμός των διδασκόντων πρέπει να είναι αντίστοιχος με τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών ανά ειδικότητα και ανάλογος με τον αριθμό των σπουδαστών που πρόκειται να παρακολουθήσουν κάθε μάθημα ανά εξάμηνο.

Άρθρο 4
Διοικητική στελέχωση

1. Κάθε ΚΕ.Μ.Ε. πρέπει να διαθέτει το αναγκαίο διοικητικό προσωπικό υποστήριξης, που εξασφαλίζει την επαρκή γραμματειακή οργάνωση, τον οργανωτικό σχεδιασμό, την άρτια συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων και τη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας όλων των χώρων του Κ.Ε.Μ.Ε., όπως προκύπτει και από την οικονομοτεχνική μελέτη.

2. Σε περίπτωση που το Κ.Ε.Μ.Ε. στεγάζεται σε περισσότερα κτήρια, σε καθένα από αυτά πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα μέλος διοικητικού προσωπικού.

Άρθρο 5
Κτιριακές εγκαταστάσεις

1. Οι κτιριακές υποδομές, οι συνθήκες υγιεινής και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός του ΚΕ.Μ.Ε. πρέπει να είναι επαρκείς για την κάλυψη των αναγκών των σπουδαστών σε διδασκαλία, μελέτη και πρέπει να τηρούν τους κανόνες της κείμενης νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγιεινή των χώρων αγορανομικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος.

2. Το κτίριο ή τα κτίρια του ΚΕ.Μ.Ε. πρέπει:

α) Να μην χρησιμοποιούνται για κύρια χρήση υπόγειοι χώροι. Χώροι, οι οποίοι είναι ισόγειοι από τη μία των πλευρών τους, ανεξάρτητα εάν η είσοδος είναι υπόγεια, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ως εργαστηριακοί, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς εξόδου απευθείας σε υπαίθριο χώρο. Επίσης, επιτρέπεται η χρήση υπογείων για χώρους υγιεινής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί διαθέτουν τον απαραίτητο φωτισμό και εξαερισμό.

β) Ο ελάχιστος συνολικός χώρος του ΚΕ.Μ.Ε., ανάλογα με τις προσφερόμενες ειδικότητες, να ανταποκρίνεται στα δεδομένα της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας του άρθρου 1 και των κτιριολογικών προδιαγραφών των άρθρων 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13 της παρούσας απόφασης, να είναι τουλάχιστον 300 τ.μ., στον οποίο δε συμπεριλαμβάνονται οι υπαίθριοι και ημιυπαίθριοι χώροι και οι βοηθητικοί χώροι του ΚΕ.Μ.Ε. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι ενιαίος ή, σε περίπτωση πολυόροφου κτηρίου, να είναι σε συνεχόμενους ορόφους, και στον ίδιο χώρο πρέπει να στεγάζονται και όλοι οι χώροι διοίκησης του ΚΕ.Μ.Ε. που προβλέπονται στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 6
Στέγαση

Κάθε ΚΕ.Μ.Ε. μπορεί να στεγάζεται σε ενιαίο κτήριο ή και σε περισσότερα του ενός κτίρια, τα οποία ευρίσκονται εντός των ορίων του αυτού νομού, τηρουμένων των προϋποθέσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου. Σε περίπτωση που το ΚΕ.Μ.Ε. διαθέτει περισσότερα του ενός κτήρια ως Κεντρικό Κτήριο του ΚΕ.Μ.Ε. λογίζεται το κτήριο στο οποίο τηρούνται όλα τα επίσημα έγγραφα σχετικά με τις δραστηριότητες του και στο οποίο βρίσκεται η κεντρική διεύθυνσή του.

Άρθρο 7
Χώροι διοίκησης

1. Οι χώροι διοίκησης του ΚΕ.Μ.Ε. πρέπει να είναι επαρκείς και λειτουργικοί και περιλαμβάνουν Γραφείο Διευθυντή, Γραφείο Διδασκόντων, Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Γραμματεία.

2. Οι χώροι διοίκησης πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο κτήριο, σε ξεχωριστούς ή σε ενιαίο χώρο, ακόμη και σε περίπτωση που το ΚΕ.Μ.Ε. στεγάζεται σε περισσότερα κτίρια.

3. Οι χώροι διοίκησης δεν επιτρέπεται να έχουν είσοδο από χώρο εκπαίδευσης και κατάρτισης ή να βρίσκονται σε χώρο λειτουργικά ανεξάρτητο από το κτίριο ή τα κτίρια του ΚΕ.Μ.Ε.

Άρθρο 8
Χώροι εκπαίδευσης και κατάρτισης

1. Οι χώροι εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΚΕ.Μ.Ε. πρέπει να τηρούν τις εξής προδιαγραφές:

 Ελάχιστη
επιφάνεια
χώρου
ανά σπουδαστή
σε τ.μ.
Ελάχιστη
Συνολική
επιφάνεια
κάτοψης
χώρου σε
τ.μ.
Ελάχιστο
ύψος σε
μ.
Αίθουσες
διδασκαλίας
1,5 22 3
Αμφιθεατρικές
αίθουσες
διδασκαλίας
1,1 25 3
Βιβλιοθήκη
Αναγνωστήριο
0,2 80 3

2. Οι αίθουσες διδασκαλίας και οι αμφιθεατρικές αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να έχουν:

α) Σχέση μικρότερης προς τη μεγαλύτερη πλευρά, ίση ή μεγαλύτερη του 1/3.

β) Επαρκή φυσικό φωτισμό, με φωτιστική επιφάνεια τουλάχιστον 20% της επιφάνειας του δαπέδου. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατόν ο φυσικός φωτισμός να πραγματοποιείται με φωτιστική επιφάνεια από 10% μέχρι 20% της συνολικής επιφάνειας του δαπέδου, εφόσον υπάρχει επαρκής τεχνητός φωτισμός.

γ) Επαρκή και ομοιόμορφο τεχνητό φωτισμό.

δ) Επαρκή αερισμό με φεγγίτες (που ανοίγουν από πάνω προς τα κάτω με εύχρηστα μηχανικά μέσα) ή με αθόρυβους εξαεριστήρες ή με σύγχρονες μονάδες εξαερισμού. Η χρήση τοπικού κλιματιστικού δεν υποκαθιστά τη χρήση εξαεριστήρα ή μονάδων εξαερισμού.

ε) Πόρτες ελάχιστου καθαρού πλάτους 1 μ. και ελάχιστου καθαρού ύψους 2,20 μ., που να ανοίγουν από μέσα προς τα έξω.

στ) Κεντρική θέρμανση ή ηλεκτρικά σώματα ασφαλείας ή θερμοσυσσωρευτές.

ζ) Κλιματιστικά.

η) Ασφαλείς και επαρκείς εξόδους κινδύνου, σύμφωνα με τους κανονισμούς πυροπροστασίας.

θ) Σύστημα πυρασφάλειας.

3. Η ύπαρξη αμφιθεατρικών αιθουσών διδασκαλίας δεν είναι υποχρεωτική.

4. Στις διαστάσεις και αποστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού δικαιολογείται απόκλιση το ανώτερο μέχρι και 10%.

5. Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρονται διαστάσεις σε σχέση με τον αριθμό των σπουδαστών, νοείται ο αριθμός των ταυτοχρόνως διδασκομένων (ανά βάρδια).

6. Εφόσον υπάρχουν στην οροφή μη σταθερές κατασκευές (ψευδοοροφές) οι οποίες διευκολύνουν τη λειτουργικότητα του κτιρίου και οι οποίες δεν παρεμβαίνουν στο φέροντα οργανισμό του, το καθαρό ύψος των αιθουσών διδασκαλίας μπορεί να υπολείπεται έως και 10 εκατοστά του ως άνω οριζομένου.

Άρθρο 9
Χώροι εργαστηρίων

1. Η ανάγκη ύπαρξης και τα είδη των εργαστηρίων εξαρτώνται από τις παρεχόμενες ειδικότητες.

2. Οι χώροι των εργαστηρίων πρέπει, ανάλογα με το είδος τους σε συνάρτηση με τις διδασκόμενες ειδικότητες, να τηρούν τουλάχιστον τις εξής προδιαγραφές:

α) Τα εργαστήρια πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές των αιθουσών διδασκαλίας που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο με εξαίρεση τις πόρτες που μπορεί να υπερβαίνουν τα ως άνω καθοριζόμενα . Άλλες αποκλίσεις δικαιολογούνται μόνο μέχρι και 10% κατ’ ανώτατο όριο.

β) Τα οχληρά εργαστήρια πρέπει να βρίσκονται σε τέτοια θέση ή να διαθέτουν την κατάλληλη μόνωση, ώστε να μην ενοχλούνται οι σπουδαστές σε παρακείμενες αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθεατρικές αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες πολυμέσων, βιβλιοθήκες − αναγνωστήρια ή άλλα μη οχληρά εργαστήρια.

γ) Όπου οι εργαστηριακές συνθήκες ή λόγοι ασφαλείας το απαιτούν, οι χώροι των εργαστηρίων πρέπει να διαθέτουν επαρκή τοπικό φωτισμό και ειδικές εγκαταστάσεις απορρόφησης, συγκέντρωσης και αποκομιδής αιωρούμενων σωματιδίων.

δ) Στα εργαστήρια που συντελούνται καύσεις πρέπει να υπάρχει κατάλληλος μηχανισμός απαγωγής αερίων.

ε) Τοπικός φωτισμός πρέπει να συνοδεύει συσκευές και μηχανήματα που η λειτουργία τους το επιβάλλει.

στ) Σε κάθε εργαστηριακό χώρο πρέπει να υπάρχει τηλέφωνο, με δυνατότητα και ενδοσυνεννόησης, και αναρτημένος πίνακας χρήσιμων τηλεφώνων (π.χ. πρώτων βοηθειών, πυροσβεστικής κ.λπ.) σε εμφανές σημείο.

3. Η ελάχιστη επιφάνεια κάθε εργαστηρίου μπορεί να εξασφαλίζεται και με δύο συνεχόμενους χώρους, υπό την προϋπόθεση της λειτουργικότητας του χώρου ως ενιαίου.

4. Σε περίπτωση εργαστηρίου, όπου απαιτούνται επιμέρους εργαστηριακοί χώροι (π.χ. σκοτεινοί θάλαμοι, χώροι άσκησης, εργαστήριο συγκολλήσεων), ως ελάχιστος χώρος λογίζεται η συνολική επιφάνεια των επιμέρους εργαστηριακών χώρων.

5. Σε περίπτωση εργαστηρίου που δεν βρίσκεται στο κυρίως κτήριο του ΚΕ.Μ.Ε., πρέπει να προβλέπονται χώροι υγιεινής, αύλειος χώρος και γραφείο υπευθύνου του εργαστηρίου με ανάλογες προδιαγραφές με αυτές που προβλέπονται για το κυρίως κτίριο.

6. Οι χώροι και ο συνολικός εξοπλισμός των εργαστηρίων πρέπει να ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα ή χρήση του ΚΕ.Μ.Ε. ή να τίθενται συμβατικά στη διάθεση του ΚΕ.Μ.Ε. για την κάλυψη των αναγκών των σπουδαστών του.

Άρθρο 10
Βιβλιοθήκη - Αναγνωστήριο

1. Σε κάθε ΚΕ.Μ.Ε. λειτουργεί για τη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου και του έργου κατάρτισης βιβλιοθήκη−αναγνωστήριο που πρέπει να διαθέτει ικανό αριθμό βιβλίων και περιοδικών, ώστε να καλύπτει με επάρκεια τα γνωστικά αντικείμενα όλων των ειδικοτήτων που προσφέρονται σε κάθε ΚΕ.Μ.Ε.. Σε τακτά χρονικά διαστήματα και, πάντως, στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού έτους η βιβλιοθήκη πρέπει να ενημερώνεται με νέα βιβλία και περιοδικά.

2. Ως βιβλιοθήκη−αναγνωστήριο μπορεί να χρησιμοποιούνται περισσότεροι χώροι του ίδιου κτηρίου με ελάχιστη επιφάνεια κάτοψης κάθε χώρου 20 τ.μ. Η συνολική επιφάνεια κάτοψης της Βιβλιοθήκης −αναγνωστηρίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 80 τ.μ. και πρέπει να είναι ανάλογη με το συνολικό αριθμό των σπουδαστών του ΚΕ.Μ.Ε. και να καλύπτει τις ανάγκες των σπουδαστών για μελέτη και ανάγνωση.

3. Κατά τα λοιπά η βιβλιοθήκη−αναγνωστήριο πρέπει να τηρεί τις προδιαγραφές που προβλέπονται στο άρθρο 8 της παρούσας απόφασης, με δυνατότητα αποκλίσεων μόνο μέχρι και 10% κατ’ ανώτατο όριο.

4. Κάθε βιβλιοθήκη μπορεί να λειτουργεί επίσης και σε ηλεκτρονική μορφή. Για την πρόσβαση των σπουδαστών στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη κάθε ΚΕ.Μ.Ε. πρέπει να διαθέτει τον απαιτούμενο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ιδίως ικανό αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών, θέσεις για φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο, εκτυπωτές κ.λπ.

5. Η βιβλιοθήκη−αναγνωστήριο λειτουργεί με βάση σχετικό κανονισμό που εκδίδει κάθε ΚΕ.Μ.Ε. και ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις προϋποθέσεις δανεισμού βιβλίων και περιοδικών, τη διαδικασία και το κόστος φωτοτυπικής αναπαραγωγής τμημάτων βιβλίων και περιοδικών, την είσοδο και παραμονή των χρηστών, την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κ.λπ.

6. Τα βιβλία, τα περιοδικά καθώς και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός της βιβλιοθήκης, πρέπει να ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα ή χρήση του ΚΕ.Μ.Ε.

Άρθρο 11
Αίθουσα πολυμέσων

Σε κάθε ΚΕ.Μ.Ε. πρέπει να υπάρχει, εφόσον απαιτείται από το περιεχόμενο των παρεχομένων προγραμμάτων σπουδών, πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα πολυμέσων, η οποία να τηρεί τις προδιαγραφές των αιθουσών διδασκαλίας σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας απόφασης και η οποία να διαθέτει επαρκή αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών ανάλογα με το συνολικό αριθμό των σπουδαστών, συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο, κατάλληλα οπτικοακουστικά μέσα, εκτυπωτές και όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για την προβολή διαφανειών κ.λπ.
Ο συνολικός εξοπλισμός της αίθουσας πολυμέσων πρέπει να ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα ή χρήση του ΚΕ.Μ.Ε.

Άρθρο 12
Χώροι υγιεινής

1. Σε κάθε κτήριο του ΚΕ.Μ.Ε. πρέπει να υπάρχουν οι ακόλουθοι χώροι υγιεινής:

α) Τουλάχιστον δύο W.C. (ένα ανδρών και ένα γυναικών) για τη διοίκηση και τους διδάσκοντες.

β) Τουλάχιστον ένα W.C. ανδρών ανά 40 σπουδαστές και ένα W.C. γυναικών ανά 20 σπουδάστριες.

γ) Τουλάχιστον ένα W.C. για άτομα με αναπηρία

2. Σε κάθε χώρο υγιεινής πρέπει να υπάρχουν:

α) Προθάλαμος εισόδου.

β) Πλήρης υδραυλική εγκατάσταση καθαρισμού και αποχέτευσης, λεκάνες υγιεινής και νιπτήρες.

γ) Φυσικός ή τεχνητός εξαερισμός.

δ) Επένδυση με ανθεκτικά πλακάκια σε όλη την επιφάνεια των τοίχων, τουλάχιστον μέχρι ύψους 1,70 μ.

ε) Ανθεκτική επίστρωση σε όλη την επιφάνεια των δαπέδων.

στ) Πόρτες που ανοίγουν από έξω προς τα μέσα.

3. Από τις προδιαγραφές των προηγούμενων παραγράφων δικαιολογείται απόκλιση το ανώτερο μέχρι και 10%, εκτός των προδιαγραφών για ΑΜΕΑ.

Άρθρο 13
Χώροι κυκλοφορίας

1. Κάθε ΚΕ.Μ.Ε. πρέπει να διαθέτει επαρκείς χώρους κυκλοφορίας με επαρκή φυσικό και τεχνητό φωτισμό και αερισμό για όλους τους σπουδαστές. Επιπλέον, όταν ο αριθμός των αιθουσών διδασκαλίας και των εργαστηρίων κατά όροφο σε κάθε κτήριο του ΚΕ.Μ.Ε. είναι μέχρι και έξι (6) και οι διάδρομοι εξυπηρετούν διδακτικούς χώρους μόνο από τη μια πλευρά, αυτοί πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 1,50 μ., ενώ, όταν εξυπηρετούν διδακτικούς χώρους και από τις δύο πλευρές, αυτοί πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 2 μ. Για κάθε επιπλέον αίθουσα διδασκαλίας ή εργαστήριο κατά όροφο, οι παραπάνω διαστάσεις αυξάνονται κατά 0,15 μ.

2. Το ελάχιστο συνολικό ύψος των στηθαίων και των κιγκλιδωμάτων:

α) των ανοικτών διαδρόμων πρέπει να είναι 1,30 μ. από τη στάθμη του τελειωμένου δαπέδου και πρέπει στο ανώτατο σημείο τους να αντέχουν οριζόντια δύναμη έντασης 100 Κg/m,

β) των δωμάτων που χρησιμοποιούνται ως αύλειοι χώροι πρέπει να είναι 1,30 μ. από τη στάθμη του τελευταίου δαπέδου και

γ) των κλιμάκων πρέπει να είναι 1,30 μ. από τη στάθμη της τελειωμένης βαθμίδας.

3. α) Οι κλίμακες πρέπει κατ’ αρχήν να είναι ευθύγραμμες και να έχουν πλατύσκαλο σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης. Επιτρέπεται η χρήση κλιμάκων με σφηνοειδείς βαθμίδες με μέγιστο αριθμό τις δώδεκα (12) σφηνοειδείς βαθμίδες κατά όροφο με την προϋπόθεση το πάτημά τους στη στενότερη πλευρά να είναι τουλάχιστον 0,18 μ., ή με την προϋπόθεση της ύπαρξης πρόσθετης κουπαστής για να μετατοπίζεται η γραμμή αναβάσεως, ούτως ώστε το ελάχιστο πλάτος πατήματος στο σημείο της πρόσθετης κουπαστής να είναι τουλάχιστον 0,18 μ. Επιτρέπεται η χρήση σιδηρών κλιμάκων με τις προϋποθέσεις της αντιολισθηρότητας του πατήματος των βαθμίδων και της ύπαρξης αδιαφανούς μεταλλικού ρίχτη. Δεν επιτρέπονται κατ’ αρχήν οι ξύλινες κλίμακες

β) Όταν ο αριθμός των αιθουσών διδασκαλίας και των εργαστηρίων κατά όροφο σε κάθε κτήριο του ΚΕΜΕ είναι μέχρι και έξι (6), το ελάχιστο μήκος κάθε βαθμίδας πρέπει να είναι 1,20 μ. Για κάθε επιπλέον αίθουσα διδασκαλίας ή εργαστήριο κατά όροφο το ελάχιστο μήκος κάθε βαθμίδας αυξάνεται κατά 0,015 μ.
Σε περίπτωση ύπαρξης της πρόσθετης κουπαστής σε σφηνοειδείς βαθμίδες, το ελάχιστο οριστικό μήκος της από το τελικό σημείο της πρόσθετης κουπαστής μέχρι το άκρο της βαθμίδας μπορεί να είναι ελαττωμένο κατά 0,18 μ. επί των ανωτέρω αναφερόμενων διαστάσεων. Το πλάτος του πατήματος κάθε βαθμίδας πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,30 μ. και το ύψος κάθε βαθμίδας μέχρι 0,18 μ. Όταν το πλάτος των βαθμίδων υπερβαίνει τα 2 μ., πρέπει να τοποθετείται κεντρικό κιγκλίδωμα.

4. Από τις προδιαγραφές των προηγούμενων παραγράφων, εκτός των προδιαγραφών για ΑΜΕΑ, δικαιολογείται απόκλιση το ανώτερο μέχρι και 10%.

Άρθρο 14
Αύλειοι χώροι

Οι αύλειοι χώροι πρέπει να πληρούν τα κάτωθι:

α) Οι αύλειοι χώροι του ΚΕ.Μ.Ε. πρέπει να έχουν ελάχιστη επιφάνεια 2 τ.μ. ανά σπουδαστή. Στους αύλειους χώρους του ΚΕ.Μ.Ε. συνυπολογίζονται:

i) οι προς τούτο χρησιμοποιούμενοι διάδρομοι.
ii) τα δώματα, εφόσον αυτά είναι της αποκλειστικής χρήσης του ΚΕ.Μ.Ε.
iii) οι προθάλαμοι.
iv) τα κυλικεία.
v) οι κενοί κλειστοί χώροι.
vi) οι ασκεπείς ισόγειοι χώροι, που βρίσκονται σε επαφή με το κτήριο του ΚΕ.Μ.Ε. και ανήκουν στην αποκλειστική χρήση του.

β) Η συνολική επιφάνεια κάθε αύλειου χώρου πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 τ.μ.

γ) Μέρος του αύλειου χώρου και μέχρι ποσοστού 20% της επιφάνειας αυτού μπορεί να διατεθεί για τη δημιουργία κυλικείου ή εστιατορίου για αποκλειστική χρήση των σπουδαστών, των διδασκόντων και του λοιπού προσωπικού του ΚΕ.Μ.Ε.

δ) Απαγορεύεται η αποθήκευση υλικών ή εποπτικών μέσων ή άλλων αντικειμένων στους αύλειους χώρους.

ε) Δεν επιτρέπεται η χρήση εξωστών (προβολών) ως αύλειων χώρων.

στ) Αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της παραγράφου αυτής δικαιολογούνται μόνο μέχρι και 10% κατ’ ανώτατο όριο.

Άρθρο 15
Βοηθητικοί χώροι

Κάθε ΚΕ.Μ.Ε. πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τους εξής βοηθητικούς χώρους:

α) αποθηκευτικούς χώρους,

β) χώρο ανελκυστήρα, εφόσον το κτίριο είναι πολυόροφο.

Άρθρο 16
Μέτρα ασφάλειας και μέσα πρώτων βοηθειών

1. α) Σε κάθε κτίριο του ΚΕ.Μ.Ε. πρέπει να υπάρχει πυρασφάλεια που πιστοποιείται με ισχύον πιστοποιητικό πυρασφάλειας στο οποίο να αναφέρεται ότι εκδίδεται για τη χρήση του ΚΕ.Μ.Ε., από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία. Ειδική μέριμνα πρέπει να υπάρχει για τους εργαστηριακούς χώρους (π.χ. χημικοί πυροσβεστήρες).

β) Με ευθύνη της διοίκησης του ΚΕ.Μ.Ε. ορίζεται προσωπικό πυρασφάλειας που πρέπει να είναι εκπαιδευμένο στη χρήση των πυροσβεστικών μέσων και στον τρόπο σήμανσης συναγερμού και εκκένωσης του κτιρίου σε περίπτωση πυρκαγιάς. Για την κατάλληλη συντήρηση των πυροσβεστικών μέσων άμεσης βοήθειας ευθύνονται από κοινού ο Διευθυντής και το προσωπικό πυρασφάλειας του ΚΕ.Μ.Ε.

γ) Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο πρέπει να γίνεται άσκηση εκκένωσης του κτηρίου ή των κτηρίων του ΚΕ.Μ.Ε. από το σύνολο των σπουδαστών και του προσωπικού. Κάθε σπουδαστής πρέπει επίσης να συμμετέχει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο σε άσκηση πυρόσβεσης εργαστηριακού χώρου.

δ) Σε όλους τους χώρους των κτιρίων του ΚΕ.Μ.Ε. πρέπει να υπάρχει σήμανση των εξόδων κινδύνου και σχεδιαγράμματα διαφυγής σε εμφανή σημεία.

2. α) Σε ΚΕ.Μ.Ε, όπου εκπαιδεύονται περισσότεροι από χίλιοι πεντακόσιοι (1.500) σπουδαστές, είναι υποχρεωτική η λειτουργία ιατρείου καλυπτόμενου από νοσηλευτή για την παροχή πρώτων βοηθειών και η ύπαρξη ασθενοφόρου αυτοκινήτου.

β) Στους πίνακες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να υπάρχουν ηλεκτρονόμοι διαφυγής ρεύματος.

γ) Οι εργαστηριακοί χώροι πρέπει να διαθέτουν οπωσδήποτε σύστημα συναγερμού και γενικό διακόπτη παροχής ρεύματος για άμεση χρήση σε περίπτωση ατυχήματος.

δ) Όπου λόγοι ασφαλείας το επιβάλλουν, πρέπει μπροστά από τους υαλοπίνακες σε πόρτες εξωστών και σε παράθυρα να υπάρχει προστατευτικό κιγκλίδωμα ύψους 1,30 μ.

ε) Σε κεντρικό σημείο κάθε κτηρίου του ΚΕ.Μ.Ε. και σε όλα τα εργαστήρια πρέπει να υπάρχει φαρμακείο πρώτων βοηθειών. Ο υπεύθυνος κάθε εργαστηρίου πρέπει να είναι επιμορφωμένος στην παροχή πρώτων
βοηθειών.

3. Από τις προδιαγραφές που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού δικαιολογείται απόκλιση μόνο μέχρι και 10% κατ’ ανώτατο όριο.

Άρθρο 17
Πρόσβαση ΑΜΕΑ

Κάθε κτίριο του ΚΕ.Μ.Ε. και τουλάχιστον το 20% των χώρων εκπαίδευσης και κατάρτισης, το 20% των εργαστηρίων, ένας χώρος διοίκησης, η βιβλιοθήκη, η αίθουσα πολυμέσων και ένας χώρος υγιεινής, πρέπει να είναι προσβάσιμα σε ΑΜΕΑ ακόμη και αν δεν υπάρχουν σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό έτος εγγεγραμμένοι σπουδαστές με αναπηρία. Επίσης, πρέπει να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε ΑΜΕΑ σε αύλειο χώρο.

Άρθρο 18
Διαδικασία για χορήγηση άδειας λειτουργίας

1. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΜΕ, υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΥΠΔΒΜΘ σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Συνημμένος στην έντυπη αίτηση κατατίθεται φάκελος, ο οποίος περιλαμβάνει σε 3 αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα), τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζονται από το ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την παρούσα απόφαση, με αρίθμηση όλων των σελίδων του φακέλου και με αναφορά στην αίτηση όλων των συνημμένων δικαιολογητικών. Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από τους σχετικούς φακέλους, διαβιβάζονται στο ΕΚΕΠΙΣ. Ειδικά για την πρώτη περίοδο εφαρμογής της διαδικασίας, οι ήδη κατατεθέντες φάκελοι εξετάζονται χωρίς τη συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης.

2. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΠΙΣ, καθορίζονται οι διαδικασίες παροχής γνώμης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΜΕ σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Στο πλαίσιο των διαδικασιών της παρ. 2 του άρθρου αυτού, εξετάζονται λεπτομερώς όλα τα στοιχεία της αίτησης, γίνεται αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που προορίζονται για τη λειτουργία του ΚΕΜΕ, καθώς και οτιδήποτε άλλου κρίνεται σκόπιμο για την έκδοση άδειας λειτουργίας και πραγματοποιείται επιτόπια αυτοψία προκειμένου να ελεγχθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων και κριτηρίων που προβλέπονται στο ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στην παρούσα απόφαση. Εάν κριθεί ότι ορισμένες από τις διαπιστωθείσες ελλείψεις επιδέχονται διορθώσεων, επισημαίνονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις και καλείται ο ενδιαφερόμενος να προβεί στη διόρθωσή τους εντός τασσόμενης εύλογης προθεσμίας. Στα πλαίσια των ως άνω διαδικασιών επίσης πραγματοποιείται:

α) οργάνωση του ελέγχου πληρότητας – συμβατότητας των υποβληθέντων φακέλων
β) οργάνωση των κλιμακίων ελέγχου
γ) οργάνωση και συντονισμός των επιτόπιων αυτοψιών
δ) ποιοτική αξιολόγηση του έργου των κλιμακίων ελέγχου
ε) εισήγηση για το αποτέλεσμα των επιτόπιων αυτοψιών
στ) διατύπωση γνώμης προς τον Υπουργό ΠΔΒΜΘ

4. Η περιλαμβάνουσα τη γνώμη εισήγηση του ΕΚΕΠΙΣ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υποβάλλεται στον Υπουργό δια της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και καταχωρείται στο Μητρώο ΚΕΜΕ σύμφωνα με το άρθρο 14 του ιδίου νόμου.

Άρθρο 19
Δικαίωμα αναπομπής

Ο Υπουργός ΠΔΒΜΘ, διατηρεί το δικαίωμα αναπομπής στο ΕΚΕΠΙΣ προς επανεξέταση κάθε θέματος που αναφέρεται στο άρθρο 18 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 20
Μεταβατικές διατάξεις

1. Τα ΚΕ.Μ.Ε. που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3696/2008 και την υπ’ αρ. 129450/Δ6/8−10−2008 (ΦΕΚ Β΄ 2105) απόφαση, υπάγονται εφεξής στις διατάξεις της παρούσας απόφασης και υποχρεούνται να προσκομίσουν:

α) την οικοδομική άδεια για χρήση εκπαίδευσης θεωρημένη από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο και

β) το πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για κτίριο εκπαίδευσης, έως την 15η Ιουνίου 2010.

2. Εφόσον η προσκόμιση των προβλεπομένων στα εδάφια α) και β) του παρόντος άρθρου δεν είναι εφικτή έως την 15η Ιουνίου 2010, τα ΚΕΜΕ της παρ.1 του παρόντος άρθρου υποχρεούνται μέχρι την εν λόγω ημερομηνία να υποβάλλουν:

α) Δήλωση i. περί της στατικής επάρκειας του κτηρίου για τη χρήση του ως εκπαιδευτήριο και ii. ότι συντρέχουν οι προδιαγραφές που προβλέπονται από το νόμο ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και από την παρούσα απόφαση, ότι το συγκεκριμένο κτίριο δύναται να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτήριο, υπογεγραμμένη από δύο μηχανικούς (πολιτικούς μηχανικούς ή αρχιτέκτονες).

β) Αντίγραφο της αίτησης που κατατέθηκε στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για την έκδοση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας και υπεύθυνη δήλωση του κατά νόμου υπόχρεου του ΚΕ.Μ.Ε. ότι έχουν ήδη υλοποιηθεί τα προβλεπόμενα μέτρα στη σχετική μελέτη πυροπροστασίας.

Σε αυτή την περίπτωση, τα προβλεπόμενα στα εδάφια α) και β) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου οφείλουν να υποβληθούν μέχρι την 31.8.2011 και 31.12.2010 αντιστοίχως.

3. Εάν η πρόσβαση των ΑΜΕΑ στο ΚΕ.Μ.Ε, σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας απόφασης, δεν είναι εφικτή, το ΚΕ.Μ.Ε. υποχρεούται να συμμορφωθεί στα οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο έως την 31η Δεκεμβρίου 2010.

Άρθρο 21
Εγγυητική Επιστολή

Η εγγυητική επιστολή που προβλέπεται στο εδάφιο ζ, της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008, είναι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και θα εκδίδεται υπέρ του Υπουργείου ΠΔΒΜΘ.

Άρθρο 22
Λοιπές διατάξεις

Από τη δημοσίευση της παρούσης καταργείται η αρ. 129450/Δ6 (ΦΕΚ 2105/Β΄) απόφαση «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κολλέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα