edu.klimaka.gr

Αντιστοίχιση παλαιών Ειδικοτήτων ΙΕΚ με νέες Ειδικότητες ΙΕΚ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΙΕΚ ΜΕ ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΕΚ

Αρ.Πρωτ.Κ1/132209/03-08-2018/ΥΠΠΕΘ

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3395/2018)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Τηλέφωνο : 2131311621, 2131311628

«Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 16 του ν. 3879/2010 (Α’ 163) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», όπως προστέθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24) και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4115/2013 (Α’ 24) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» και, ιδίως, το άρθρο 14, παρ. 2 περ. ζ.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
4. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (A’ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5. Την απόφαση 5954/23-6-2014 (Β’ 1807) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το π.δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
7. Το π.δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
8. Το π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Το π.δ.125/2016 (Α W 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10.Την απόφαση 178761/Γ2/2015 (ΥΟΔΔ 803) του Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
11.Την απόφαση 201408/Υ1/25-11-2016 (Β’ 3818) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη».
12.Τις διατάξεις του ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
13.Την απόφαση 87928/Γ1/04.06.2015 (ΥΟΔΔ 407) του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων «Λήξη της θητείας του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και ορισμός νέου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14.Την απόφαση 82147/Γ1/17.05.2017 (ΥΟΔΔ 235) του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)».
15.Την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί με προεδρικά διατάγματα: α) του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2009/1992 (Α΄18) και β) του άρθρου 4, παρ. 9 του ν. 3879/2010 (Α΄163), καθώς και γ) με την, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου, ισχύουσα νομοθεσία εκάστου καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 18 του ν. 4115/2013 (Α’ 24).
16.Την απόφαση 5955/23-06-2014 (Β΄ 1817) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης «Αντιστοίχιση παλαιών ειδικοτήτων με νέες ειδικότητες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».
17.Την απόφαση 11024/19-09-2014 (Β’ 2641) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης «Αντιστοίχιση παλαιών ειδικοτήτων με νέες ειδικότητες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».
18.Την Απόφαση της υπ’ αρ. 325/26.07.2018 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 9 : «Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί με προεδρικά διατάγματα: α) του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2009/1992 (Α΄18), β) του άρθρου 4, παρ. 9 του ν. 3879/2010 (Α΄163), καθώς και γ) με την, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου, ισχύουσα νομοθεσία εκάστου καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου».
19.Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του ΝΠΙΔ «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

1. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων» του Τομέα Καλλιτεχνικών Σπουδών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Ομάδας Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, η οποία καθορίστηκε με την απόφαση 206968/Κ1/18.12.2014 του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 3573), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 73/2002 (Α’ 55) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης» της Ομάδας Συντήρησης του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών.

2. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών προϊόντων» του Τομέα Χημικών Εφαρμογών της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 72/2006 (Α’ 73) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων» της Ομάδας Χημικής Παραγωγής του Τομέα Χημικής Βιομηχανίας.

3. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Βοηθός Φαρμακείου» της Ομάδας Προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 72/2006 (Α’ 73) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων» της Ομάδας Χημικής παραγωγής του Τομέα Χημικής Βιομηχανίας.

4. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Ομάδας Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με τον ν.2515/1997 (Α’ 154) και το π.δ.340/1998 (Α’ 228) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου» και «Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου» του Τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της Ομάδας Οικονομικών.

5. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Κοστολόγησης» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Ομάδας Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με τον ν.2515/1997 (Α΄ 154) και το π.δ. 340/1998 (Α΄ 228) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ.ειδικότητας «Ειδικός Κοστολόγησης στη Βιομηχανία - Βιοτεχνία» και «Στέλεχος Κοστολόγησης στη Βιομηχανία – Βιοτεχνία» της Ομάδας Οικονομικών του Τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

6. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» του Τομέα Διατροφής και Διαιτολογίας της Ομάδας Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με την απόφαση οικ./3215/03.06.1998 (Β’ 655) του υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την ερμηνευτική εγκύκλιο Α5/ΟΙΚ5797/21.10.1998 στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Ειδικός Εφαρμογών Διαιτητικής» της Ομάδας Αισθητικής του Τομέα Υγείας – Αισθητικής – Κοινωνικών Υπηρεσιών.

7. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής» της Ομάδας Προσανατολισμού Επαγγελμάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με τον ν. 3526/2007 (Α΄ 24) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής» της Ομάδας Τροφίμων του Τομέα Τουρισμού – Μεταφορών.

8. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου» της Ομάδας Προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 210/2001 (Α΄ 165), την απόφαση Υ7β/οικ. 4756/09.08.2001 του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 1082), το π.δ. 268/2003 (Α΄ 240) και τις διόρθωση σφάλματος (Α΄ 235/2001) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Νοσηλευτικής Χειρουργείου» της Ομάδας Υγείας του Τομέα Υγείας – Αισθητικής – Κοινωνικών Υπηρεσιών.

9. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων» της Ομάδας Προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας, η οποία καθορίστηκε με τον ν.4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ.210/2001 (Α΄ 165), την απόφαση Υ7β/οικ. 4756/09.08.2001 του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 1082), το π.δ. 268/2003 (Α΄ 240) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων» της Ομάδας Υγείας του Τομέα Υγείας – Αισθητικής – Κοινωνικών Υπηρεσιών.

10. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας» της Ομάδας Προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας, η οποία καθορίστηκε με τον ν.4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ.210/2001 (Α΄ 165), την απόφαση Υ7β/οικ. 4756/09.08.2001 του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 1082), το π.δ. 268/2003 (Α΄ 240) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας» της Ομάδας Υγείας του Τομέα Υγείας – Αισθητικής – Κοινωνικών Υπηρεσιών.

11. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις» της Ομάδας Προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας, η οποία καθορίστηκε με τον ν.4186/2013 (Α’193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ.210/2001 (Α΄ 165), την απόφαση Υ7β/οικ. 4756/09.08.2001 του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 1082), το π.δ. 268/2003 (Α΄ 240) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις» της Ομάδας Υγείας του Τομέα Υγείας – Αισθητικής – Κοινωνικών Υπηρεσιών.

12. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας» της Ομάδας Προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 210/2001 (Α΄ 165), την απόφαση Υ7β/οικ. 4756/09.08.2001 του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 1082), το π.δ. 268/2003 (Α΄ 240) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Νοσηλευτικής Τραυματολογίας» της Ομάδας Υγείας του Τομέα Υγείας – Αισθητικής – Κοινωνικών Υπηρεσιών.

13. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» της Ομάδας Προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 210/2001 (Α΄ 165), την απόφαση Υ7β/οικ. 4756/09.08.2001 (Β΄ 1082) του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και το π.δ. 268/2003 (Α΄ 240) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Νοσηλευτικής Τραυματολογίας», «Νοσηλευτικής Χειρουργείου», «Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας», «Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις», «Νοσηλευτικής Τραυματολογίας», «Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων» της Ομάδας Υγείας του Τομέα Υγείας – Αισθητικής – Κοινωνικών Υπηρεσιών.

14. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής» της Ομάδας Προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193) που έχουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης έως το Δεκέμβριο του 2021 χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 210/2001 (Α΄ 165), την απόφαση Υ7β/οικ. 4756/09.08.2001 (Β΄ 1082) του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και το π.δ. 268/2003 (Α΄ 240) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Νοσηλευτικής Τραυματολογίας», «Νοσηλευτικής Χειρουργείου», «Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας», «Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις», «Νοσηλευτικής Τραυματολογίας», «Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων» της Ομάδας Υγείας του Τομέα Υγείας – Αισθητικής – Κοινωνικών Υπηρεσιών.

15. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ» της Ομάδας Προσανατολισμού Επιμέρους Τομείς και Επαγγέλματα, η οποία καθορίστηκε με τον ν.4186/2013 (Α’193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με την απόφαση Α5/2005/20.04.1999 (Β’ 749) του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής» της Ομάδας Αισθητικής του Τομέα Υγείας – Αισθητικής – Κοινωνικών Υπηρεσιών.

16. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» της Ομάδας Προσανατολισμού Επιμέρους Τομείς και Επαγγέλματα, η οποία καθορίστηκε με τον ν.4186/2013 (Α’193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με τον ν.2817/2000 (Α’ 78) και την απόφαση Δ22/οικ.11828/293/13.03.2017 (Β’ 1157) της Αν. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης» και «Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες» της Ομάδας Κοινωνικών Υπηρεσιών του Τομέα Υγείας – Αισθητικής – Κοινωνικών Υπηρεσιών.

17. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» της Ομάδας Προσανατολισμού Επιμέρους Τομείς και Επαγγέλματα, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με την απόφαση 4892/1/76-γ’/17.05.2010 (Β’ 664) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας» της Ομάδας Κοινωνικών Υπηρεσιών του Τομέα Υγείας – Αισθητικής – Κοινωνικών Υπηρεσιών.

18. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» της Ομάδας Προσανατολισμού Επιμέρους Τομείς και Επαγγέλματα, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με τα π.δ. 404/1996 (Α’ 271), π.δ.208/2002 (Α’ 194) και π.δ. 337/2003 (Α’ 291) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» της Ομάδας Μεταφορών του Τομέα Τουρισμού – Μεταφορών.

19. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Θαλασσοθεραπείας/Λουτροθεραπείας - SPA» της Ομάδας Προσανατολισμού Επιμέρους Τομείς και Επαγγέλματα, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με την απόφαση 9833/26.05.2009 (Β’ 1055) του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Ειδικός Θαλασσοθεραπείας - SPA» και «Ειδικός Λουτροθεραπείας - SPA» του Τομέα Τουρισμού - Μεταφορών της Ομάδας Τουριστικών Υπηρεσιών.

20. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοτρονικής» του Τομέα Μηχανολογίας της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με την απόφαση Ε’/24747/29.12.2009 (Β’ 2171) του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, τον ν.1575/1985 (Α’ 207), τον ν. 3185/2003 (Α’ 229) άρθρο 18 και το π.δ. 113/2012 (Α’ 198), στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοτρονικής» της Ομάδας Μηχανολογίας του Τομέα Μηχανολογίας – Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικών.

21. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» του Τομέα Μηχανολογίας της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, η οποία καθορίστηκε με τον ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ 112/2012 (ΦΕΚ 197/Α΄/17-10-2012) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων» της Ομάδας Μηχανολογίας του Τομέα Μηχανολογίας – Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικών του ν. 2009/1992 καθώς και τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 114/2012 (ΦΕΚ 199/Α΄/17-10-2012) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Αερίων Καυσίμων» της Ομάδας Μηχανολογίας του Τομέα Μηχανολογίας – Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικών του ν.2009/1992.

22. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, η οποία καθορίστηκε με την απόφαση 206968/Κ1/18.12.2014 του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 3573), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 108/2013 (Α’ 141) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» της Ομάδας Ηλεκτρολογίας του Τομέα Μηχανολογίας - Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικών.

23. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού» του Τομέα Μηχανολογίας της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 1/2013 (Α’ 3) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, αερισμού και κλιματισμού» της Ομάδας Μηχανολογίας του Τομέα Μηχανολογίας - Ηλεκτρολογίας -Ηλεκτρονικών.

Άρθρο 2

1. Η Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

2. Η Απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

 


Αρ.Πρωτ.11024/19-09-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Αντιστοίχιση Παλαιών Ειδικοτήτων με Νέες Ειδικότητες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 17 έως και 27, 44 και 47 του Ν. 4186/2013, (Ά 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (Α’ 163) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4115/2013 (Α’ 24) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α’ 235) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις»
5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α’ 8) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων- Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις»
6. Το Π.Δ. 132/1989 «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης (Γ.Γ.Λ.Ε.)» (Α΄ 64).
7. Tην αριθ. 264/11-01-1995 (ΦΕΚ 41 Β’/24-1-1995) Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και δικαιώματος υπογραφής "με εντολή Υπουργού" στον Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους διευθύνσεων και τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης»
8. Το Π.Δ. 89/2014 (134Α'/10-6-2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Τις διατάξεις του Ν. 5954/2014 ΦΕΚ 1807/2014 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη ΓΓΔΒΜ»
10. Το Π.Δ. 89/2014 (Α' 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Την αριθμ. Φ. 908/ 129864/ Η/ 13-8-14 Απόφαση ¨Περί διορισμού του κ. Δημητρίου Τσιρώνη στη θέση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης" και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 499/ τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ 14-8-14.
12. Το Π.Δ. 117/2014 (ΦΕΚ Α΄186) «Διορισμός του κ. Γεωργίου Στύλιου στη θέση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
13. Το από 17/9-2014 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Προγραμμάτων της ΓΓΔΒΜ
14. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος, δεν προκαλείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αντιστοίχιση παλαιών ειδικοτήτων με νέες ειδικότητες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα :

A. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧHΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΙΕΚ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ (N.4186/2014)

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α/Α

ΠΑΛΑΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Α/Α

ΠΑΛΑΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α/Α

ΠΑΛΑΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

2

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

3

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Α/Α

ΠΑΛΑΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

2

ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΗΣ

ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ

3

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΜΟΝΤΕΡ)

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΜΟΝΤΕΡ)

4

ΜΟΥΣΙΚΗΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

5

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ

6

ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΤΕΧΝΗ ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

7

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΤΕΧΝΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ

8

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΥ - ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΥ

9

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΧΟΡΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΧΟΡΟΥ

10

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΥΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΒΙΤΡΟ)

ΤΕΧΝΗ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ

11

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Α/Α

ΠΑΛΑΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

2

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ)

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Α/Α

ΠΑΛΑΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ –ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Α/Α

ΠΑΛΑΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

2

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

3

ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

B. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΙΕΚ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ (N.4186/2014) ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α/Α

ΠΑΛΑΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α/Α

ΠΑΛΑΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

2

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

3

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

4

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ

5

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α/Α

ΠΑΛΑΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ /WEB DESIGNER – DEVELOPER / VIDEOGAMES)

2

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER–DEVELOPER)

3

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET

4

ΤΕΧΝΙΚΟΣΗ/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ

5

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Α/Α

ΠΑΛΑΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

2

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

3

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Σχετικά Άρθρα