edu.klimaka.gr

Πρακτική άσκηση στον Τουρισμό

Πρόσκληση σε Τουριστικές Επιχειρήσεις για Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΙΕΚ / ΑΣΤΕ) 2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Πληροφορίες: Δ. Βασιλοπούλου, A.
Μιχαλοπούλου, Κ. Στεφανακίδης, Ό. Πετσόγλου
Τηλ.: 2103736097, -110, -109
Fax.: 2103736185
email:vasilopoulou_d(ΣΤΟ)mintour.gr,
stefanakidis_k(ΣΤΟ)mintour.gr,
petsoglou_o(ΣΤΟ)mintour.gr

Θέμα: Ορισμός νέας ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων τουριστικών επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θέρους 2020 των καταρτιζομένων ΙΕΚ και σπουδαστών ΑΣΤΕ του Υπουργείου Τουρισμού.

Σε συνέχεια των έκτακτων προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19 και την προστασία της δημόσιας υγείας, τα οποία αφορούν την απαγόρευση λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων της επικράτειας έως 31.5.2020, ορίζουμε ότι τουριστικές επιχειρήσεις (Ξενοδοχεία, Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής και Τουριστικά Γραφεία) και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής που επιθυμούν να απασχολήσουν για πρακτική άσκηση τους θερινούς μήνες του τρέχοντος έτους καταρτιζόμενους των ΙΕΚ και σπουδαστές των ΑΣΤΕ του Υπουργείου Τουρισμού μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως 10.6.2020.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων παραμένει η ίδια, όπως περιγράφεται στην 2540/12.2.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και στο 5686/6.4.2020 έγγραφό μας, ήτοι :

Α) Για απασχόληση σπουδαστών Α΄ και Β΄ έτους ΑΣΤΕ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 1, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
- αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού (Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, Τμήμα Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Μονάδων, Λ. Αμαλίας 12, 10557, Αθήνα) ή
- με fax (τηλεομοιοτυπία) στον αριθμό 210-3736185 ή
- με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. εφόσον τα δικαιολογητικά έχουν σαρωθεί και η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και η σφραγίδα της επιχείρησης διακρίνονται ευκρινώς στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, και

Β) Για απασχόληση καταρτιζομένων ΙΕΚ και σπουδαστών Γ΄ έτους ΑΣΤΕ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 2, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά στους Διευθυντές των ΙΕΚ για απασχόληση καταρτιζομένων ΙΕΚ και στους Διευθυντές των Ανώτερων Σχολών για απασχόληση σπουδαστών Γ΄ έτους ΑΣΤΕ.

Με δεδομένα τα ανωτέρω, και με την επιφύλαξη ισχύος περιοριστικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, οι ημερομηνίες κατά τις οποίες θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση, ορίζονται ως ακολούθως:

Α. Σπουδαστές ΑΣΤΕ

Οι σπουδαστές Α’, Β’ και Γ’ έτους των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης πραγματοποιούν πρακτική άσκηση 90 ημερών, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός της χρονικής περιόδου από 1.7.2020 έως 30.9.2020.

Β. Καταρτιζόμενοι ΙΕΚ

Οι καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ Α’ και Β’ έτους όλων των ειδικοτήτων («Ειδικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας», «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας», «Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής» και «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού») πραγματοποιούν πρακτική άσκηση 480 ωρών, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός της χρονικής περιόδου από 29.6.2020 έως 30.9.2020.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ακριβείς ημερομηνίες πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης των καταρτιζόμενων ΙΕΚ, θα ορίζονται κατόπιν συνεννόησης του Διευθυντή του ΙΕΚ φοίτησης του καταρτιζόμενου, με τον εκπρόσωπο της τουριστικής επιχείρησης και τον πρακτικά ασκούμενο (καταρτιζόμενο) και θα αναγράφονται στην Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 2) που υποβάλλει η τουριστική επιχείρηση για συμμετοχή της στο πρόγραμμα, όπως επίσης και στη Σύμβαση ( Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης) που υπογράφεται από τον Διευθυντή του ΙΕΚ, την τουριστική επιχείρηση και τον πρακτικά ασκούμενο.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην 2540/12.2.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Επισυνάπτονται τα Υποδείγματα 1 & 2 Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης και τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΜΑΝΟΣ Ν. ΚΟΝΣΟΛΑΣ


Α. Π. : 5686/06-04-2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Πληροφορίες: Δ. Βασιλοπούλου, A.
Μιχαλοπούλου, Κ. Στεφανακίδης, Ό. Πετσόγλου
Τηλ.: 2103736097, -110, -109
Fax.: 2103736185
email:vasilopoulou_d(ΣΤΟ)mintour.gr,
stefanakidis_k(ΣΤΟ)mintour.gr,
petsoglou_o(ΣΤΟ)mintour.gr

Θέμα: Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων τουριστικών επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θέρους 2020 των καταρτιζομένων ΙΕΚ και σπουδαστών ΑΣΤΕ του Υπουργείου Τουρισμού – Αλλαγή ημερομηνιών υλοποίησης πρακτικής άσκησης.

Σε συνέχεια των έκτακτων προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19 και την προστασία της δημόσιας υγείας, τα οποία αφορούν αφενός στην απαγόρευση λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας και υλοποίησης προγραμμάτων πρακτικής άσκησης έως 10.4.2020 και αφετέρου στην απαγόρευση λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων της επικράτειας έως 30.4.2020, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις τουριστικές επιχειρήσεις (Ξενοδοχεία, Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής και Τουριστικά Γραφεία) και τα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής που επιθυμούν να απασχολήσουν τους θερινούς μήνες του τρέχοντος έτους καταρτιζόμενους των ΙΕΚ και σπουδαστές των ΑΣΤΕ του Υπουργείου Τουρισμού παρατείνεται έως 15.5.2020.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων παραμένει η ίδια, όπως περιγράφεται στην 2540/12.2.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ήτοι :

Α) Για απασχόληση σπουδαστών Α΄ και Β΄ έτους ΑΣΤΕ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 1, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
- αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού (Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, Τμήμα Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Μονάδων, Λ. Αμαλίας 12, 10557, Αθήνα) ή
- με fax (τηλεομοιοτυπία) στον αριθμό 210-3736185 ή
- με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. εφόσον τα δικαιολογητικά έχουν σαρωθεί και η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και η σφραγίδα της επιχείρησης διακρίνονται ευκρινώς στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, και

Β) Για απασχόληση καταρτιζομένων ΙΕΚ και σπουδαστών Γ΄ έτους ΑΣΤΕ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 2, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά στους Διευθυντές των ΙΕΚ για απασχόληση καταρτιζομένων ΙΕΚ και στους Διευθυντές των Ανώτερων Σχολών για απασχόληση σπουδαστών Γ΄ έτους ΑΣΤΕ.

Με δεδομένα τα ανωτέρω, και με την επιφύλαξη ισχύος περιοριστικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, οι ημερομηνίες κατά τις οποίες θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση, ορίζονται ως ακολούθως:

Α. Σπουδαστές ΑΣΤΕ
Οι σπουδαστές Α’, Β’ και Γ’ έτους των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης πραγματοποιούν πρακτική άσκηση 90 ημερών, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός της χρονικής περιόδου από 1.7.2020 έως 30.9.2020.

Β. Καταρτιζόμενοι ΙΕΚ
Οι καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ Α’ και Β’ έτους όλων των ειδικοτήτων («Ειδικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας», «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας», «Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής» και «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού») πραγματοποιούν πρακτική άσκηση 480 ωρών, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός της χρονικής περιόδου από 29.6.2020 έως 30.9.2020.

Σημειώνεται ότι το για το τρέχον έτος κατάρτισης και λόγω των τρεχουσών ειδικών συνθηκών, το Μάθημα Δ΄ εξαμήνου «Πρακτική Άσκηση» όλων των ειδικοτήτων («Ειδικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας», «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας», «Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής») το οποίο είχε αρχικά προγραμματιστεί να υλοποιηθεί στις τουριστικές επιχειρήσεις στις οποίες οι καταρτιζόμενοι θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, θα πραγματοποιηθεί εντός των εκπαιδευτικών μονάδων είτε με φυσική παρουσία είτε με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ακριβείς ημερομηνίες πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης των καταρτιζόμενων ΙΕΚ, θα ορίζονται κατόπιν συνεννόησης του Διευθυντή του ΙΕΚ φοίτησης του καταρτιζόμενου, με τον εκπρόσωπο της τουριστικής επιχείρησης και τον πρακτικά ασκούμενο (καταρτιζόμενο) και θα αναγράφονται στην Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 2) που υποβάλλει η τουριστική επιχείρηση για συμμετοχή της στο πρόγραμμα, όπως επίσης και στη Σύμβαση ( Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης) που υπογράφεται από τον Διευθυντή του ΙΕΚ, την τουριστική επιχείρηση και τον πρακτικά ασκούμενο.

Σε περίπτωση νεώτερων μέτρων που θα αφορούν είτε την λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων είτε των τουριστικών καταλυμάτων, οι ως άνω ημερομηνίες ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν εκ νέου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην 2540/12.2.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Επισυνάπτονται τα Υποδείγματα 1 & 2 Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης και τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΜΑΝΟΣ Ν. ΚΟΝΣΟΛΑΣ


Αρ.Πρωτ.2540/12-02-2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Πληροφορίες: Δ. Βασιλοπούλου, Κ. Στεφανακίδης,
Ό. Πετσόγλου
Τηλ.: 2103736097, -110, -109
Fax.: 2103736185
email: vasilopoulou_d(ΣΤΟ)mintour.gr,
stefanakidis_k(ΣΤΟ)mintour.gr, petsoglou_o(ΣΤΟ)mintour.gr

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις τουριστικές επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θέρους 2020 των καταρτιζομένων ΙΕΚ και σπουδαστών ΑΣΤΕ του Υπουργείου Τουρισμού.

1. Το Υπουργείο Τουρισμού απευθύνει πρόσκληση σε Τουριστικές Επιχειρήσεις (Ξενοδοχεία, Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής και Τουριστικά Γραφεία) και σε Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής που επιθυμούν να απασχολήσουν τους θερινούς μήνες του τρέχοντος έτους καταρτιζόμενους των ΙΕΚ και σπουδαστές των Ανώτερων Σχολών (ΑΣΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού, για πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης, να υποβάλλουν σχετική αίτηση ως εξής :

Α) Για απασχόληση σπουδαστών Α΄ και Β΄ έτους Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 1, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι και την Δευτέρα 6 Απριλίου 2020,

 • αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού (Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, Τμήμα Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Μονάδων, Λ. Αμαλίας 12, 10557, Αθήνα) ή
 • με fax (τηλεομοιοτυπία) στον αριθμό 210-3736185 ή
 • με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. εφόσον τα δικαιολογητικά έχουν σαρωθεί και η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και η σφραγίδα της επιχείρησης διακρίνονται ευκρινώς στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση.

Σημειώνεται ότι οι σπουδαστές Α’ και Β’ έτους των ΑΣΤΕ τοποθετούνται βάσει της σειράς βαθμολογικής επίδοσης τους. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να απασχολήσουν σπουδαστές Α’ και Β’ έτους ΑΣΤΕ, στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνουν τον αιτούμενο αριθμό σπουδαστών ανά εκπαιδευτικό έτος (Πίνακας Α-Υπόδειγμα 1).

Β) Για απασχόληση καταρτιζομένων ΙΕΚ και σπουδαστών Γ΄ έτους ΑΣΤΕ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 2, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι και την Δευτέρα 6 Απριλίου 2020 αποκλειστικά στους Διευθυντές των ΙΕΚ για απασχόληση καταρτιζομένων ΙΕΚ και στους Διευθυντές των Ανώτερων Σχολών για απασχόληση σπουδαστών Γ΄ έτους ΑΣΤΕ. Τα στοιχεία επικοινωνίας με τα ΙΕΚ και τις ΑΣΤΕ αναγράφονται στο τέλος του παρόντος.

Σημειώνεται ότι οι καταρτιζόμενοι ΙΕΚ και οι σπουδαστές Γ΄ έτους ΑΣΤΕ τοποθετούνται με τη διαδικασία της ονομαστικής τοποθέτησης. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να απασχολήσουν καταρτιζόμενους των ΙΕΚ συμπληρώνουν το ονοματεπώνυμο, το έτος και την ειδικότητα του καταρτιζόμενου και σε περίπτωση που επιθυμούν να απασχολήσουν σπουδαστές Γ’ έτους των ΑΣΤΕ, το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή (Υπόδειγμα 2).

Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω οριζόμενη προθεσμία δεν θα γίνουν δεκτές.

Οι ειδικότητες των ΙΕΚ ανά εκπαιδευτήριο είναι οι ακόλουθες:

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
  Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
(Υπηρεσία υποδοχής -Υπηρεσία ορόφων - Εμπορευματογνωσία)
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef) Τεχνικός Αρτοποιός- Ζαχαροπλαστικής Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ -
ΚΟΚΚΙΝΙ ΧΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ -
ΡΟΔΟΣ -
ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΡΓΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ -
ΓΑΛΑΞΙΔΙ - -
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - -
ΚΕΡΚΥΡΑ -

2. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 32 του ν.3105/2003 (Α΄ 29) και το άρθρο 23 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στις 4010/6.6.2006 κ.υ.α. «Όροι πρακτικής άσκησης μαθητών-σπουδαστών και καταρτιζομένων του Ο.Τ.Ε.Κ» (Β΄ 919) και 16802/667/27.8.2010 κ.υ.α. «Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄ 1345).

3. Σύμφωνα με την παρ. 1 της 16802/66/27.8.2010 κ.υ.α. (Β΄ 1345), δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης έχουν οι επιχειρήσεις:

α) Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα :

 • Κατηγορίας 5 αστέρων με αριθμό κλινών 50 και άνω,
 • Κατηγορίας 4 αστέρων με αριθμό κλινών 60 και άνω και
 • Κατηγορίας 3 αστέρων με αριθμό κλινών 110 και άνω.

Οι επιχειρήσεις της κατηγορίας θα πρέπει να πληρούν της προϋποθέσεις άρτιας λειτουργίας όλων των τμημάτων μιας σωστά οργανωμένης μονάδας και να λειτουργούν τα τμήματα της αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής, οι οποίες διαθέτουν άρτια οργανωμένα επισιτιστικά τμήματα.

γ) Τουριστικά Γραφεία, στα οποία ο αριθμός των απασχολούμενων είναι τρία (3) άτομα και άνω (όπως προκύπτει από την κατάσταση εργασίας επικυρωμένη  από την Επιθεώρηση Εργασίας).

δ) Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής πλήρως οργανωμένα από πλευράς εγκαταστάσεων και υπό την προϋπόθεση ότι απασχολούν στην ειδικότητα κατ’ ελάχιστο 5 εργαζόμενους (όπως αυτό προκύπτει από την κατάσταση εργασίας επικυρωμένη από την Επιθεώρηση Εργασίας).

Oι καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ και οι σπουδαστές των Ανώτερων Σχολών του Υπουργείου Τουρισμού τοποθετούνται για πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης, ανάλογα με την ειδικότητα σπουδών τους, σύμφωνα με τον Πίνακα της παρ. 2 του Παραρτήματος Ι.

4. Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ανά είδος επιχείρησης, προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι τα εξής:

• Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα - Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής, οι οποίες διαθέτουν άρτια οργανωμένα επισιτιστικά τμήματα

α) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 1 ή 2,
β) ευκρινές φωτοαντίγραφο του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε ισχύ ή Γνωστοποίηση Λειτουργίας Τουριστικού Καταλύματος ,
γ) ευκρινές φωτοαντίγραφο Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε ισχύ ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ή Γνωστοποίηση Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

• Τουριστικά Γραφεία

α) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 2,
β) ευκρινές φωτοαντίγραφο βεβαίωσης συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία Τουριστικού Γραφείου σε ισχύ,
γ) απλό φωτοαντίγραφο του εντύπου «Πίνακας Προσωπικού» τρέχουσας περιόδου, επικυρωμένο από την Επιθεώρηση Εργασίας.

• Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής

α) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 2.
β) απλό φωτοαντίγραφο Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε ισχύ,
γ) απλό φωτοαντίγραφο του εντύπου «Πίνακας Προσωπικού» τρέχουσας περιόδου, επικυρωμένο από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Οι αιτήσεις επιχειρήσεων που δεν θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.

5. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται κατά τη θερινή περίοδο 2020 και συγκεκριμένα:

Α. Σπουδαστές ΑΣΤΕ

Οι σπουδαστές Α’, Β’ και Γ’ έτους των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης πραγματοποιούν πρακτική άσκηση 90 ημερών, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός της χρονικής περιόδου από 1.7.2020 έως 30.9.2020.

Β. Καταρτιζόμενοι ΙΕΚ

Β1. Οι καταρτιζόμενοι ΙΕΚ Α΄ έτους, των ειδικοτήτων «Ειδικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας», «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας», «Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής» και «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού» πραγματοποιούν πρακτική άσκηση 480 ωρών, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός της χρονικής περιόδου από 8.6.2020 έως 15.9.2020.

Β2. Οι καταρτιζόμενοι ΙΕΚ Β΄ έτους, της ειδικότητας «Ειδικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» πραγματοποιούν πρακτική άσκηση 240 ωρών του μαθήματος Δ΄ εξαμήνου «Πρακτική Άσκηση» και 480 ώρες πρακτικής άσκησης, που μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός της χρονικής περιόδου από 27.4.2020 έως 15.9.2020.

Β3. Οι καταρτιζόμενοι ΙΕΚ Β΄ έτους, της ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας» πραγματοποιούν πρακτική άσκηση 60 ωρών του μαθήματος Δ΄ εξαμήνου «Πρακτική Άσκηση» και 480 ώρες πρακτική άσκηση, που μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός της χρονικής περιόδου από 27.5.2020 έως 15.9.2020.

Β4. Οι καταρτιζόμενοι Β΄ έτους ΙΕΚ, της ειδικότητας «Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής» πραγματοποιούν πρακτική άσκηση 90 ωρών του μαθήματος Δ΄ εξαμήνου «Πρακτική Άσκηση» και 480 ώρες πρακτική άσκηση, που μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός της χρονικής περιόδου από 19.5.2020 έως 15.9.2020.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ακριβείς ημερομηνίες πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης των καταρτιζόμενων ΙΕΚ, θα ορίζονται κατόπιν συνεννόησης του Διευθυντή του ΙΕΚ φοίτησης του καταρτιζόμενου, με τον εκπρόσωπο της τουριστικής επιχείρησης και τον πρακτικά ασκούμενο (καταρτιζόμενο) και θα αναγράφονται στην Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 2) που υποβάλλει η τουριστική επιχείρηση για συμμετοχή της στο πρόγραμμα, όπως επίσης και στη Σύμβαση ( Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης) που υπογράφεται από τον Διευθυντή του ΙΕΚ, την τουριστική επιχείρηση και τον πρακτικά ασκούμενο (βλ. παρ. 7).

6. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εφαρμόζουν τους γενικούς όρους πρακτικής άσκησης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι και το προβλεπόμενο, για κάθε ειδικότητα, πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σύμφωνα με τα συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙ και ΙΙΙ.

7. Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θα συνάψουν σχετική σύμβαση με τις εκπαιδευτικές μονάδες προέλευσης των ασκουμένων. Η σχετική Σύμβαση συμπεριλαμβάνεται στο βιβλιάριο πρακτικής άσκησης, το οποίο προσκομίζουν οι ασκούμενοι στην Επιχείρηση με την τοποθέτησή τους σ’ αυτή και στο οποίο σημειώνεται μηνιαία η αξιολόγησή τους.

8. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα ενημερωθούν για τον αριθμό και τα ονόματα των ασκούμενων σπουδαστών Α΄ και Β΄ έτους Α.Σ.Τ.Ε. που θα απασχοληθούν στην επιχείρησή τους κατά το θέρος 2020 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.
Για τους πρακτικά ασκούμενους σπουδαστές Γ΄ έτους Α.Σ.Τ.Ε. και καταρτιζόμενους Ι.Ε.Κ. η ενημέρωση των τουριστικών επιχειρήσεων γίνεται απευθείας από τους Διευθυντές των ΙΕΚ και ΑΣΤΕ.

9. Για περισσότερες διευκρινήσεις σχετικά με τις ονομαστικές ζητήσεις οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων, ως ακολούθως :

 • ΑΣΤΕ Κρήτης, Δ/ντρια Ευαγγελία Σημαντηράκη τηλ. 28410-26691, 28565,
  28828, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , fax 28410-28565

 • ΑΣΤΕ Ρόδου, Δ/ντης Κυριάκος Πετάκος τηλ. 22410-26896, 24190, 24290,
  Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , fax 22410-24356

 • ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης, Δ/ντρια Μαρίνα Μπελτσίδου τηλ. 25510-25288,
  Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , fax 25510-24209

 • ΙΕΚ Αναβύσσου, Δ/ντρια Χαραλαμπία Κοβούση τηλ. 22910-42294, 36998,
  Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , fax 22910-41631

 • ΙΕΚ Γαλαξιδίου, Δ/ντης Στέλιος Μοσχονάς τηλ. 22650-41997, 41998,
  Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , fax 22650-41545

 • ΙΕΚ Ηρακλείου Κρήτης, Δ/ντης Γεώργιος Κερασιώτης τηλ. 2810-332927,
  761363, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , fax 2810-761580

 • ΙΕΚ Θεσσαλονίκης, Αν. Δ/ντρια Ξένη Γερνά τηλ. 23920-75919, 25551,
  Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , fax 23920-25555

 • ΙΕΚ Κέρκυρας, Δ/ντης Δημήτριος Μπακύρας τηλ. 26610-80146, 90030,
  Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , fax 26610-80145

 • ΙΕΚ Πελοποννήσου, Δ/ντης Κωνσταντίνος Καχριμάνης τηλ. 27510-23856,
  20127, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , fax 27510-23856

 • ΙΕΚ Ρόδου, Δ/ντης Παναγιώτης Κουντούρης τηλ. 22410-74445, 71446,
  Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , fax 22410-74447

10. Στις εκπαιδευτικές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού διοργανώνονται πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων «Ημέρες Καριέρας», στις οποίες καλούνται οι επιχειρήσεις, προκειμένου να ενημερωθούν για την παρεχόμενη εκπαίδευση αλλά και να γνωριστούν με τους εκπαιδευόμενους.

11. Οι φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται να ενημερώσουν τα μέλη τους. Το παρόν έγγραφο και τα συνημμένα παραρτήματα θα αναρτηθούν στις «Ανακοινώσεις» των ιστοσελίδων www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr από όπου Επισυνάπτονται τα Υποδείγματα 1 & 2 Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης και τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΜΑΝΟΣ Ν. ΚΟΝΣΟΛΑΣ

Σχετικά Άρθρα