Πρόσκληση σε Τουριστικές Επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση Σπουδαστών 2015

Εκτύπωση  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΠΑΣ-ΙΕΚ-ΑΣΤΕ) 2015

Αρ.Πρωτ.4773/10-032015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
(ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΥΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Πληροφορίες: Ό. Πετσόγλου, Ρ.Δελατόλα, Σ. Τσάτσου
Τηλ.: 210- 37 36 109, 097, 118
Fax.: 210- 37 36 185
email: petsoglou_o(ΑΤ)mintour.gr,
delatola_r(ΑΤ)mintour.gr, tsatsou_s(ΑΤ)mintour.gr

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις τουριστικές επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους; στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θέρους 2015 των μαθητών ΕΠΑΣ, καταρτιζομένων ΙΕΚ και σπουδαστών ΑΠΕ του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας &Τουρισμού (πρώην Υπουργείου Τουρισμού)

1. Το Υπουργείο Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (πρώην Υπουργείο Τουρισμού) απευθύνει πρόσκληση στις Τουριστικές Επιχειρήσεις (Ξενοδοχεία, Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής, Τουριστικά Γραφεία) και στα Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής, που επιθυμούν να απασχολήσουν τους θερινούς μήνες του τρέχοντος έτους, μαθητές Β' έτους των ΕΠΑΣ, καταρτιζόμενους Β' έτους κατάρτισης των ΙΕΚ και σπουδαστές των Ανώτερων: Σχολών (ΑΣΤΕ) του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (πρώην Υπουργείου Τουρισμού), για πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης, να υποβάλλουν σχετική αίτηση ανάλογα με την σχολή φοίτησης, ως εξής:

Α) Για απασχόληση μαθητών Β' έτους ΕΠΑΣ και σπουδαστών Α' και Β' έτους ΑΣΤΕ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο. Υπόδειγμα 1, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι και την Παρασκευή 17/04/2015
- αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (πρώην Υπουργείο Τουρισμού) (Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, Τμήμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Λ. Αμαλίας 12, 10557, Αθήνα) ή
- με fax (τηλεομοιοτυπία) στον αριθμό 210-3736185 ή
- με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση praktikίΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. εφόσον τα δικαιολογητικά έχουν σαρωθεί και η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και η σφραγίδα της επιχείρησης διακρίνονται ευκρινώς στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση .

Β) Για απασχόληση καταρτιζομένων Β' έτους κατάρτισης ΙΕΚ και σπουδαστών Γ' έτους ΑΣΤΕ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 2, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι και την Παρασκευή 17/04/2015 στους Διευθυντές των ΙΕΚ για απασχόληση καταρτιζομένων IEK και στους Διευθυντές των Ανώτερων Σχολών για απασχόληση σπουδαστών Γ' έτους ΑΣΤΕ. Τα στοιχεία επικοινωνίας με τα ΙΕΚ και τις ΑΣΤΕ αναγράφονται στο Παράρτημα I.

Γ) Για απασχόληση καταρτιζομένων Δ' εξαμήνου κατάρτισης της ειδικότητας «Ειδικός Θαλασσοθεραπείας-Spa» του ΙΕΚ Ρόδου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 2, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι και τη Δευτέρα 30/03/2015 στον Διευθυντή του ΙΕΚ Ρόδου.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να απασχολήσουν μαθητές των ΕΠΑΣ ή/και σπουδαστές Α' και Β' έτους των Ανώτερων Σχολών, στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνουν τον αριθμό των μαθητών ή/και σπουδαστών ανά ειδικότητα και ανά εκπαιδευτικό έτος. Στην περίπτωση που επιθυμούν καταρτιζόμενους Β' έτους κατάρτισης των ΙΕΚ συμπληρώνουν το ονοματεπώνυμο, το εξάμηνο και την ειδικότητα του καταρτιζόμενου και σε περίπτωση που επιθυμούν σπουδαστές Γ' έτους των Ανώτερων Σχολών, το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή.

Στην περίπτωση που μια ενδιαφερόμενη επιχείρηση επιθυμεί να απασχολήσει ασκούμενους και από τις δύο παραπάνω Α και Β κατηγορίες, θα πρέπει να συμπληρώσει και τις δύο αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις των Υποδειγμάτων 1 και 2 και να τις υποβάλει, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά αντίστοιχα, στην αρμόδια Υπηρεσία.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω οριζόμενη προθεσμία δεν θα γίνουν δεκτές.

2. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 32 του ν.3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α') σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμό 4010/6-6-2006 (ΦΕΚ 919/Τ.Β'/17-7-2006) με θέμα «Όροι πρακτικής άσκησης μαθητών - σπουδαστών και καταρτιζομένων του Ο.Τ.Ε.Κ» και 16802/667/27-8-2010 (ΦΕΚ 1345/Τ.Β'/31-08-2010) με θέμα «Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».

3. Σύμφωνα με την παρ.1 της υπ΄ αρ.16802/66/27-08-2010 κυα (ΦΕΚ 1345/Β'), δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης έχουν οι παρακάτω επιχειρήσεις:

α) Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα :
• Κατηγορίας 5 αστέρων με αριθμό κλινών 50 και άνω.
• Κατηγορίας 4 αστέρων με αριθμό κλινών 60 και άνω και
• Κατηγορίας 3 αστέρων με αριθμό κλινών 110 και άνω
 Οι επιχειρήσεις της κατηγορίας θα πρέπει να πληρούν της προϋποθέσεις άρτιας λειτουργίας όλων των τμημάτων μιας σωστά οργανωμένης μονάδας και να λειτουργούν τα τμήματα της αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής, οι οποίες διαθέτουν άρτια οργανωμένα επισιτιστικά τμήματα.

γ) Τουριστικά Γραφεία με αριθμό προσωπικού 3 άτομα και άνω. (όπως αυτό προκύπτει από την κατάσταση εργασίας επικυρωμένη από την Επιθεώρηση Εργασίας)

δ) Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής πλήρως οργανωμένα από πλευράς εγκαταστάσεων και υπό την προϋπόθεση ότι απασχολούν στην ειδικότητα κατ' ελάχιστο 5 εργαζόμενους. (όπως αυτό προκύπτει από την κατάσταση εργασίας επικυρωμένη από την Επιθεώρηση Εργασίας)

4. Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ανά είδος επιχείρησης, προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι τα εξής:

• Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα - Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής, οι οποίες διαθέτουν άρτια οργανωμένα επισιτιστικά τμήματα

α) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 1 ή 2

β) ευκρινές φωτοαντίγραφο του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε ισχύ

γ) ευκρινές φωτοαντίγραφο Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε ισχύ

δ) για τη ζήτηση καταρτιζομένων Δ' εξαμήνου ειδικότητας «Ειδικός Θαλασσοθεραπείας Spa», ευκρινές φωτοαντίγραφο Ειδικού Σήματος Λειτουργίας Κέντρου Θαλασσοθεραπείας ή οποιοδήποτε δικαιολογητικό αποδεικνύει ότι εντός του ξενοδοχείου λειτουργεί νόμιμα υφιστάμενη οργανωμένη μονάδα, στην οποία οι καταρτιζόμενοι μπορούν να ασκηθούν βάσει του συνημμένου αναλυτικού προγράμματος πρακτικής άσκησης.

• Τουριστικά Γραφεία

α) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 2

β) ευκρινές φωτοαντίγραφο βεβαίωσης συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία Τουριστικού Γραφείου/Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε ισχύ

γ) ευκρινές φωτοαντίγραφο του εντύπου «Πίνακας Προσωπικού» τρέχουσας περιόδου, επικυρωμένο από την Επιθεώρηση Εργασίας

• Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής

α) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 1

β) απλό φωτοαντίγραφο Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε ισχύ

γ) απλό φωτοαντίγραφο του εντύπου «Πίνακας Προσωπικού» τρέχουσας περιόδου επικυρωμένο από την Επιθεώρηση Εργασίας

Οι αιτήσεις επιχειρήσεων που δεν θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.

5. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται κατά τη θερινή περίοδο και συγκεκριμένα:

Α) Για τους μαθητές Β' έτους των ειδικοτήτων Μαγειρικής Τέχνης, Ζαχαροπλαστικής Τέχνης, Ξενοδοχειακών & Επισιτιστικών Υπηρεσιών των ΕΠΑΣ την περίοδο από 01/06/2015 έως 13/09/2015.

Β) Για τους καταρτιζόμενους Β' έτους κατάρτισης όλων των ειδικοτήτων ΙΕΚ την περίοδο από 15/06/2014 έως 12/09/2014, σύνολο 90 ημέρες. Οι καταρτιζόμενοι Β' έτους της ειδικότητας Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών & Τροφοδοσίας πραγματοποιούν επιπλέον πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών τους και την περίοδο από 02/5/2015 έως 14/06/2015.

Γ) Για τους καταρτιζόμενους Δ' εξαμήνου κατάρτισης της ειδικότητας «Ειδικός Θαλασσοθεραπείας-Spa» του ΙΕΚ Ρόδου από 1/4/2015 έως 31/7/2015, και για σύνολο 350 ωρών πρακτικής άσκησης.

Γ) Για τους σπουδαστές των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης από 01/07/2015 έως 30/09/2015.

6. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εφαρμόζουν τους γενικούς όρους πρακτικής άσκησης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι και το προβλεπόμενο για κάθε ειδικότητα πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σύμφωνα με τα συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙ, ΙΙΙ και IV.

7. Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θα συνάψουν σχετική σύμβαση με τις εκπαιδευτικές μονάδες προέλευσης των ασκουμένων. Η σχετική Σύμβαση συμπεριλαμβάνεται στο βιβλιάριο πρακτικής άσκησης το οποίο προσκομίζουν οι ασκούμενοι στην Επιχείρηση με την τοποθέτησή τους σ' αυτή και στο οποίο σημειώνεται μηνιαία η αξιολόγησή τους.

Στις εκπαιδευτικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (πρώην Υπουργείο Τουρισμού), πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων, θα διοργανωθεί «Ημέρα Καριέρας» στην οποία θα κληθούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, προκειμένου να ενημερωθούν για την παρεχόμενη εκπαίδευση αλλά και να γνωριστούν με τους εκπαιδευόμενους.

8. Οι φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται να ενημερώσουν τα μέλη τους. Το παρόν έγγραφο και τα συνημμένα παραρτήματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr στις Ανακοινώσεις από όπου μπορούν να αναζητηθούν από κάθε ενδιαφερόμενο.

Επισυνάmονται Υπόδειγμα 1 & 2 Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης και τα Παραρτήματα I, ΙΙ, ΙΙΙ και IV.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

Pin It

Εκτύπωση