edu.klimaka.gr

Επαγγελματική Επάρκεια Κομμωτών / Κουρέων Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών / Ποδιών

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΟΜΜΩΤΩΝ / ΚΟΥΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΙΩΝ

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2146/2019)

Αριθμ. K1/87231
Σύστημα πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 239 του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 244 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) και την παράγραφο 4 του άρθρου 25 του ν. 4559/2018 (Α’ 142) και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (Α’ 163) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 3369/2005 (Α’171) «Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 3, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν.4547/2018 (Α’ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (Α’ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/ 2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» και ειδικότερα της υποπαραγράφου Θ3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του ν. 4115/2013 (Α’ 24) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 45 και 46, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010(Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
9. Την Υ29/8-10-2015 (Β΄ 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη».
10. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α’ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» και ειδικότερα τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 21, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης σημασίας της συγκρότησης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων και επιτροπών της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης και της σημασίας της πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας των εν λόγω ειδικοτήτων για την οικονομία της χώρας, τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και την εξυπηρέτηση των πολιτών.
11. Τις διατάξεις της 48077/Υ2/2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).» (Β’ 1133).
12. Τις διατάξεις της 2944/2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)» (Β΄1098), και ιδίως των άρθρων 1 και 10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
14. Την 87928/Γ1/2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 407) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων «Λήξη της θητείας του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και ορισμός νέου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Την 132319/Γ4/2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 459) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Λήξη και Ανανέωση της θητείας του Προέδρου, της Διευθύνουσας Συμβούλου και μελών του Δ.Σ., και ορισμός νέων μελών Δ.Σ., στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).».
16. Την αριθμ. πρωτ. 1222/10-07-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.)», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. πρωτ. 1548/10-10-2017, 34/15-1-2018 και 716/Υ2/29-06-2018 όμοιες αποφάσεις.
17. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Β’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».18. Τον υπό έγκριση Προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το οικονομικό έτος 2019.
19. Την ΔΠ/61450/Α/16-11-2018 απόφαση της 342ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα «Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πραγματοποίησης προϋπολογιστικής δαπάνης για την εφαρμογή του Συστήματος Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας ΚομμωτώνΚουρέων και Τεχνιτών περιποίησης χεριών-ποδιών» και την αριθμ. ΔΠ/61450/Β/16-11-2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
20. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες σε βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.): α) Για το οικονομικό έτος 2019: δαπάνη ύψους διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (220.000,00 €) περίπου που αφορά αποκλειστικά στη εφαρμογή του Συστήματος Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων και Τεχνιτών περιποίησης χεριώνποδιών β) Για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη: δαπάνη ύψους εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ (160.000,00 €) περίπου.
21. Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται από τα εξέταστρα που καταβάλλουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. οι υποψήφιοι [εκτιμώμενα έσοδα για τη διεξαγωγή εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων και Τεχνιτών περιποίησης χεριών-ποδιών (6.500) εξεταζομένων κάθε φορά δύο (2) φορές το χρόνο: ανά έτος 975.000,00 € περίπου].
22. Την ΔΠ/61450/Β/16-11-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Εισήγηση για την έκδοση Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Σύστημα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων και Τεχνιτών περιποίησης χεριών-ποδιών», αποφασίζουμε Καθορίζουμε το Σύστημα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων και Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 239 του ν. 4281/2014, (Α’160), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 244 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) και την παράγραφο 4 του άρθρου 25 του ν. 4559/2018 (Α’ 142) και ισχύει, ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Γενικές αρχές - Ορισμοί

1. Το Σύστημα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών στοχεύει:

α) στη διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών επικύρωσης των αποτελεσμάτων μάθησης που αποκτώνται μέσω προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ή μέσω επαγγελματικής εμπειρίας με τις προϋποθέσεις των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 239 του ν. 4281/2014, όπως εκάστοτε ισχύει και

β) στην ενίσχυση της διαφάνειας των διαδικασιών αναγνώρισης των αντίστοιχων προσόντων.

2. Οι όροι που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

(α) «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση»:

Η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή και αναβαθμίζει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες αποκτήθηκαν από τα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή μη τυπικής εκπαίδευσης ή από επαγγελματική εμπειρία με στόχο την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

(β) «Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)»:

Αδειοδοτημένος, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, φορέας παροχής υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, επαγγελματικού προσανατολισμού και δια βίου συμβουλευτικής σε ενηλίκους, αποκλειστικά στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης

(ζ) «Επαγγελματικό Περίγραμμα»:

Το σύνολο των βασικών και επιμέρους επαγγελματικών λειτουργιών που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας ενός επαγγέλματος ή μιας ειδικότητας, καθώς και οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις λειτουργίες αυτές.

(η) «Επαγγελματική Επάρκεια»:

Η κατοχή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που απαιτούνται για την ανταπόκριση στο σύνολο των επαγγελματικών λειτουργιών που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας ενός επαγγέλματος ή μιας ειδικότητας.

(θ) «Κομμωτής - Κουρέας»:

Άτομο που παρέχει κάθε είδους εργασία κομμώσεως σε παιδιά, άνδρες και γυναίκες, όπως κούρεμα, χτένισμα απλό ή καλλιτεχνικό, απλό ή ειδικό λούσιμο, αποχρωματισμό, αποχρώσεις, ανταύγειες (meches), κατσάρωμα (permanente), ίσιωμα, τοποθέτηση τοπικής περούκας και περούκας, ξύρισμα και λοιπές καλλιτεχνικές εργασίες (περίπτωση α, της παρ. 1 του άρθρου 237, ν. 4281/2014).

(ι) «Τεχνίτης περιποίησης χεριών και ποδιών»:

είναι εκείνος που παρέχει υπηρεσίες στην περιποίηση χεριών (manicure) και ποδιών (pedicure) (περίπτωση γ, της παρ. 1 του άρθρου 237, ν. 4281/2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΟΜΜΩΤΩΝΚΟΥΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ-ΠΟΔΙΩΝ

Άρθρο 2
Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.).

1. Στην Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει συσταθεί και λειτουργεί στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύμφωνα με το εδαφ. στ της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 όπως ισχύει, ανατίθεται η οργάνωση και η διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων και Τεχνιτών περιποίησης χεριών-ποδιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 239 του ν. 4281/2014, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Στο πλαίσιο αυτό, η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τον καθορισμό των Εξεταστικών Κέντρων και των Κέντρων Αξιολόγησης κάθε περιόδου διεξαγωγής εξετάσεων, τον ορισμό των Υπευθύνων, των γραμματέων και του βοηθητικού προσωπικού κάθε Εξεταστικού Κέντρου, των εξεταστών Πρακτικού Μέρους, των βαθμολογητών, των εξεταστών προφορικής εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων», των επιτηρητών, του Υπευθύνου και των γραμματέων του Κέντρου Αξιολόγησης, των ελεγκτών και των μελών των επιτροπών υποστήριξης του έργου της, καθώς και κάθε θέμα που αφορά εν γένει στην οργάνωση, στη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας ΚομμωτώνΚουρέων και Τεχνιτών περιποίησης χεριών-ποδιών και δεν ρυθμίζεται ρητά στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 3
Επιτροπές για την υποστήριξη του έργου της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

Προκειμένου να υποστηριχθεί το έργο της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. κατά τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης εξετάσεων επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών-ποδιών συνιστώνται:

i. Βοηθητική Επιτροπή Διοργάνωσης των εξετάσεων με έργο την υποβοήθηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθ’ όλη τη διάρκεια της Εξεταστικής Περιόδου στην παραλαβή και στον έλεγχο πληρότητας των αιτήσεων των υποψηφίων και στην εν γένει διαδικασία διοργάνωσης των Εξετάσεων. Η Επιτροπή απαρτίζεται από δέκα (10) μέλη.

Ως μέλη της Βοηθητικής Επιτροπής Διοργάνωσης ορίζονται απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. ενταγμένοι στο μητρώο Βοηθητικού Προσωπικού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και εργασιακή εμπειρία σε θέματα πληροφόρησης των υποψηφίων εξετάσεων πιστοποίησης προσόντων, παραλαβής και έλεγχου πληρότητας των αιτήσεων (ενδεικτικά: παραλαβή, αρχειοθέτηση, έλεγχος πληρότητας φακέλων υποψηφίων διαδικασίας πιστοποίησης, ενημέρωση και επικοινωνία με τους υποψήφιους καθ’ όλη τη διάρκεια της Εξεταστικής Περιόδου κ.λπ.). Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ..

ii. Επιτροπή Τεχνικής Υποστήριξης με έργο την προετοιμασία, διενέργεια και διοργάνωση των εξετάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της Εξεταστικής Περιόδου, την προετοιμασία του τεχνικού εξοπλισμού στον χώρο συνεδρίασης της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., τον χειρισμό των Η/Υ, την εξασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και των Εξεταστικών Κέντρων και την εν γένει υποβοήθηση του έργου της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. από πέντε (5) μέλη.

Ως μέλη της Επιτροπής Τεχνικής Υποστήριξης ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή εξωτερικοί συνεργάτες, κάτοχοι τίτλου σπουδών τουλάχιστον επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, με γνώσεις Η/Υ και εργασιακή εμπειρία σε θέματα τεχνικής Υποστήριξης διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης προσόντων (ενδεικτικά: υποστήριξη πληροφορικού συστήματος διαδικασίας πιστοποίησης, εισαγωγή στοιχείων, δημιουργία, ενημέρωση και επικαιροποίηση των αρχείων των υποψηφίων καθ’ όλη τη διάρκεια της Εξεταστικής Περιόδου κ.λπ.).

iii. Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων εξετάσεων πιστοποίησης επάρκειας για κάθε ειδικότητα, έργο της οποίας είναι:

(α) κατά την προετοιμασία των εξετάσεων πιστοποίησης η κατάρτιση των Καταλόγων Θεμάτων των Εξετάσεων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους, λαμβάνοντας υπόψη τα εκάστοτε ισχύοντα επαγγελματικά περιγράμματα ή εάν δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα. Οι ανωτέρω κατάλογοι Θεμάτων εγκρίνονται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και με Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. μπορεί να αναθέτει στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών-ποδιών την αναθεώρηση και τροποποίηση των αντίστοιχων Καταλόγων Θεμάτων των Εξετάσεων, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

(β) κατά τη διενέργεια των εξετάσεων η παροχή τυχόν διευκρινίσεων στους εξεταζόμενους και η παροχή οδηγιών για την αξιολόγηση των θεμάτων του Πρακτικού μέρους των εξετάσεων και κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια για την υποβοήθηση του έργου της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ..

Οι ανωτέρω Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας για κάθε ειδικότητα συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. από τρία (3) μέλη, τα οποία είναι εκπαιδευτές μη τυπικής εκπαίδευσης αντίστοιχων ειδικοτήτων, ενταγμένοι στο μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή εκπαιδευτές ΙΕΚ ή εκπαιδευτικοί επαγγελματικής εκπαίδευσης ή επαγγελματίες με εμπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα ή ειδίκευση, ενταγμένοι στο Μητρώο Αξιολογητών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Άρθρο 4
Οργάνωση και λειτουργία Εξεταστικών Κέντρων

1. Τα Εξεταστικά Κέντρα διενέργειας των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας ΚομμωτώνΚουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών-ποδιών ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. Ο αριθμός των Εξεταστικών Κέντρων είναι ανάλογος του αριθμού των υποψηφίων και της γεωγραφικής τους κατανομής και των συγκοινωνιακών συνθηκών.

2. Ως Εξεταστικά Κέντρα ορίζονται δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα ή δημόσιοι χώροι κατάλληλοι για τη διενέργεια εξετάσεων. Ως Εξεταστικά Κέντρα του Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων αυτών ορίζονται Εργαστηριακά Κέντρα ή κατάλληλα διαμορφωμένοι δημόσιοι χώροι.

3. Σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.:

α) Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου: Έχει ως έργο την οργάνωση και την διεξαγωγή του Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων, την έγκαιρη προμήθεια του υλικού των εξετάσεων και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην διεξαγωγή τους, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ειδικότερα:

i. Τον συντονισμό των συμμετεχόντων στις εξετάσεις (κατανομή επιτηρητών και εξεταστών Πρακτικού Μέρους στους χώρους διενέργειας των Εξετάσεων, εξεταστών «φυσικώς αδυνάτων», την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον γραμματέα και το βοηθητικό προσωπικό κ.λπ.).

ii. Την κατανομή των εξεταζομένων στους χώρους διενέργειας του Θεωρητικού Μέρους και κατανομή των εξεταζομένων σε ομάδες στους χώρους διενέργειας των Εξετάσεων του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων.

iii. Την επιμέλεια για τη λήψη από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και την αναπαραγωγή του Φύλλου Ερωτήσεων των εξετάσεων, τη γνωστοποίηση του χρόνου έναρξης και λήξης των εξετάσεων και την υποβολή στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων των εξεταζομένων.

iv. Την επιβολή των προβλεπομένων στην παρούσα απόφαση πειθαρχικών κυρώσεων.

v. Τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και αποστολή με ασφαλή τρόπο στο Κέντρο Αξιολόγησης των Εντύπων των απαντήσεων του Θεωρητικού Μέρους και των Δελτίων εξέτασης του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων μετά την ολοκλήρωσή τους.

vi. Την αποστολή στο αρμόδιο Τμήμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. του παρουσιολογίου κατά την διεξαγωγή του Θεωρητικού και του Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων

vii. Την αποστολή στο αρμόδιο Τμήμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. του Πρακτικού Αποτελεσμάτων των επιτυχόντων και αποτυχόντων μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων Πρακτικού Μέρους.

ix. Την σύνταξη και υπογραφή όλων των εγγράφων και την ενημέρωση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. για κάθε σχετικό με τις εξετάσεις θέμα.

x. Τη χορήγηση στους εξεταζόμενους, εφόσον ζητηθεί, και στους συμμετέχοντες στις εξετάσεις (εξεταστές/ επιτηρητές) βεβαίωσης συμμετοχής στις εξετάσεις (υπόδειγμα επισυνάπτεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης υπό αριθμό 1).

xi. Καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στη διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών-ποδιών.

Ως Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου ορίζεται Διευθυντής Κ.Δ.Β.Μ. ή εκπαιδευτής μη τυπικής εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία ενταγμένος στο μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή Διευθυντής ΕΠΑ.Λ. ή Εργαστηριακού Κέντρου ή εκπαιδευτικός επαγγελματικής εκπαίδευσης ή εκπαιδευτής ΙΕΚ ενταγμένος στο Μητρώο Αξιολογητών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

β) Γραμματέας Εξεταστικού Κέντρου: Σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο ορίζεται ένας (1) γραμματέας, όταν οι εξεταζόμενοι δεν ξεπερνούν τους διακόσιους (200), δύο (2) γραμματείς όταν οι εξεταζόμενοι είναι πλέον των διακοσίων ενός (201) μέχρι και τετρακόσιοι (400) και τρείς γραμματείς (3) όταν οι εξεταζόμενοι είναι πλέον των τετρακοσίων ενός (401).

Έργο των Γραμματέων είναι η συνεπικουρία του Υπευθύνου του Εξεταστικού Κέντρου και η μέριμνα για τη σύνταξη όλων των εγγράφων και την τήρηση όλων των απαιτούμενων αρχείων των εξετάσεων του Θεωρητικού και του Πρακτικού Μέρους.

Ως Γραμματείς Εξεταστικού Κέντρου ορίζονται εκπαιδευτές μη τυπικής εκπαίδευσης ή απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

γ) Βοηθητικό προσωπικό: Σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο ορίζεται ως βοηθητικό προσωπικό ένα (1) άτομο όταν οι εξεταζόμενοι δεν ξεπερνούν τους διακόσιους (200), δύο (2) άτομα όταν οι εξεταζόμενοι είναι πλέον των διακοσίων ενός (201) μέχρι και τετρακόσιοι (400) και τρία (3) άτομα όταν οι εξεταζόμενοι είναι πλέον των τετρακοσίων ενός (401).

Έργο του βοηθητικού προσωπικού είναι η διοικητική υποστήριξη του Υπεύθυνου του Εξεταστικού Κέντρου (ανάρτηση πινάκων εξεταζομένων, υποβοήθηση σύνταξης καταλόγων κ.λπ.).

Ως βοηθητικό προσωπικό ορίζεται απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή απόφοιτος Ι.Ε.Κ..

δ) Επιτηρητές Θεωρητικού Μέρους: Σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο ορίζονται Επιτηρητές του Θεωρητικού Μέρους με αναλογία ένας (1) επιτηρητής για κάθε δέκα πέντε (20) εξεταζόμενους.

Έργο των επιτηρητών είναι ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας των εξεταζομένων του Θεωρητικού Μέρους (με βάση το Δελτίο Αστυνομικής ή Στρατιωτικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου), η καταγραφή των απόντων, η διανομή των θεμάτων και η παροχή οδηγιών για ορθή συμπλήρωση των στοιχείων των εξεταζομένων και για τους όρους των εξετάσεων σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., η επιτήρηση των εξεταζομένων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπεύθυνου Εξεταστικού Κέντρου, η επιβολή της τάξης στο χώρο των εξετάσεων που επιτηρούν και, εφόσον απαιτηθεί, η υπογραφή Πρακτικού Πειθαρχικού Παραπτώματος, μαζί με την υπογραφή του Υπευθύνου του Εξεταστικού Κέντρου και η παραλαβή των εντύπων των απαντήσεων από τους εξεταζόμενους.

Ως Επιτηρητές ορίζονται εκπαιδευτές μη τυπικής εκπαίδευσης ενταγμένοι στο μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή εκπαιδευτικοί επαγγελματικής εκπαίδευσης ή εκπαιδευτές ΙΕΚ.

ε) Εξεταστές Πρακτικού Μέρους: Σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο ορίζονται τρεις (3) εξεταστές Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων ανά ομάδα υποψηφίων, οι οποίοι διενεργούν τις εξετάσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπευθύνου του Εξεταστικού Κέντρου. Παράλληλα, οι εξεταστές του Πρακτικού Μέρους είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας των εξεταζομένων (με βάση το Δελτίο Αστυνομικής ή Στρατιωτικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου) και την παράδοση των Δελτίων Εξέτασης Πρακτικού Μέρους στον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου

Εφόσον υποβληθούν αιτήσεις «Φυσικώς Αδυνάτων» υποψηφίων, όπως ορίζονται στο άρθρο 11 της παρούσας απόφασης, οι εξεταστές Πρακτικού Μέρους διενεργούν κατά περίπτωση και την προφορική εξέταση του Πρακτικού Μέρους των «Φυσικώς Αδυνάτων» υποψηφίων.

Ως Εξεταστές Πρακτικού Μέρους ορίζονται εκπαιδευτές μη τυπικής εκπαίδευσης αντίστοιχων ειδικοτήτων ενταγμένοι στο μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή εκπαιδευτικοί επαγγελματικής εκπαίδευσης ή εκπαιδευτές ΙΕΚ ή επαγγελματίες με εμπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα.

στ) Εξεταστές Προφορικής Εξέτασης Θεωρητικού Μέρους «Φυσικώς Αδυνάτων»: Εφόσον υποβληθούν αιτήσεις «Φυσικώς Αδυνάτων» υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας απόφασης, ορίζεται ένας (1) εξεταστής για την ειδικότητα Κομμωτών-Κουρέων και ένας (1) εξεταστής για την ειδικότητα Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών, οι οποίοι αναλαμβάνουν αποκλειστικά το έργο της ανάγνωσης των θεμάτων στον εξεταζόμενο και της σημείωσης στο ειδικό έντυπο απαντήσεων των εξετάσεων Θεωρητικού Μέρους της απάντησης που ο εξεταζόμενος επιλέγει ως σωστή.

Ως Εξεταστές Προφορικής Εξέτασης Θεωρητικού Μέρους «Φυσικώς Αδυνάτων» ορίζονται εκπαιδευτές μη τυπικής εκπαίδευσης αντίστοιχων ειδικοτήτων ενταγμένοι στο μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή εκπαιδευτικοί επαγγελματικής εκπαίδευσης ή εκπαιδευτές ΙΕΚ, ενταγμένοι στο Μητρώο Αξιολογητών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Άρθρο 5
Οργάνωση και λειτουργία Κέντρων Αξιολόγησης του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων

1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. καθορίζεται ο αριθμός και η έδρα των Κέντρων Αξιολόγησης των εξεταζομένων στο Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων.

Τα Κέντρα Αξιολόγησης λειτουργούν στην έδρα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα ή Δημόσια ΙΕΚ τα οποία επιλέγονται με την ίδια απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

2. Σε κάθε Κέντρο Αξιολόγησης ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

α) Υπεύθυνος Κέντρου Αξιολόγησης: Έχει την ευθύνη για τον συντονισμό των εργασιών αξιολόγησης των εντύπων των απαντήσεων των εξεταζομένων και μεριμνά για τη σύνταξη όλων των εγγράφων, ενημερώνει για κάθε σχετικό με τη λειτουργία του Κέντρου θέμα την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., συντάσσει συγκεντρωτικό Πίνακα Αποτελεσμάτων Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων και εν γένει μεριμνά για την καλή λειτουργία του Κέντρου.

Ως Υπεύθυνος Κέντρου Αξιολόγησης ορίζεται εκπαιδευτής μη τυπικής εκπαίδευσης με διδακτική εμπειρία ενταγμένος στο μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή Διευθυντής ΕΠΑΛ ή Εργαστηριακού Κέντρου ή εκπαιδευτικός επαγγελματικής εκπαίδευσης ή εκπαιδευτής ΙΕΚ ενταγμένος στο Μητρώο Αξιολογητών /Εξεταστών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή υπάλληλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με αντίστοιχα προσόντα.

β) Γραμματέας Κέντρου Αξιολόγησης: Σε κάθε Κέντρο Αξιολόγησης μπορεί να ορίζεται ένας (1) γραμματέας, όταν οι εξεταζόμενοι δεν ξεπερνούν τους τετρακόσιους (400), δύο (2) γραμματείς όταν οι εξεταζόμενοι είναι πλέον των τετρακοσίων ενός (401).

Έργο των Γραμματέων είναι η συνεπικουρία του Υπευθύνου του Κέντρου Αξιολόγησης και η μέριμνα για τη σύνταξη όλων των εγγράφων και την τήρηση όλων των απαιτούμενων αρχείων.

Ως Γραμματείς Εξεταστικού Κέντρου ορίζονται εκπαιδευτές μη τυπικής εκπαίδευσης ή απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή υπάλληλοι του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με αντίστοιχα προσόντα με πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ ενταγμένοι στο Μητρώο Αξιολογητών - Επιτηρητών - Ελεγκτών - Επιθεωρητών - Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

γ) Αξιολογητές του Φύλλου Ερωτήσεων/Απαντήσεων των εξεταζομένων στο Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων: Κάθε Φύλλο Ερωτήσεων/Απαντήσεων αξιολογείται από ένα αξιολογητή. Σε κάθε Κέντρο Αξιολόγησης ορίζονται ως αξιολογητές των Φύλλο Ερωτήσεων/Απαντήσεων των εξεταζομένων στο Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων, εκπαιδευτές μη τυπικής εκπαίδευσης ενταγμένοι στο μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή εκπαιδευτικοί επαγγελματικής εκπαίδευσης ή εκπαιδευτές ΙΕΚ ή επαγγελματίες με εμπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα ή ειδίκευση, ενταγμένοι στο Μητρώο Αξιολογητών /Εξεταστών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Ο αριθμός των αξιολογητών καθορίζεται με βάση τον αριθμό των εξεταζομένων Θεωρητικού Μέρους .

Άρθρο 6
Κωλύματα Εξεταστών «Φυσικώς Αδυνάτων», Επιτηρητών και Εξεταστών του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων.

1. Οι Εξεταστές «Φυσικώς Αδυνάτων», οι Επιτηρητές και οι Εξεταστές του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων δεν μπορούν να συμμετέχουν στις Εξετάσεις και υποχρεούνται να δηλώνουν το κώλυμά τους εγγράφως στον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου με υπογεγραμμένη από τους ίδιους Υπεύθυνη Δήλωση πριν από την έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας, όταν διαπιστώσουν ότι έχουν συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τέταρτου βαθμού με εξεταζόμενο στο οικείο Εξεταστικό Κέντρο.

Άρθρο 7
Αποζημιώσεις των συμμετεχόντων στην οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης Κομμωτών-Κουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών-ποδιών

1. Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και του Γραμματέα της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ορίζεται για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα, ως ακολούθως:

  • Πρόεδρος: 250, 00 ευρώ
  • Μέλος: 200,00 ευρώ έκαστος
  • Γραμματέας: 150,00 ευρώ

2. Οι αποζημιώσεις των λοιπών συμμετεχόντων στην οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων ορίζονται ως ακολούθως:

i. Μέλος Βοηθητικής Επιτροπής Διοργάνωσης των εξετάσεων:

20,00 ευρώ έκαστος για κάθε ημέρα απασχόλησης, όχι όμως πέραν του ποσού των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400,00€), ανά έτος, μη υπολογιζομένου στην περίπτωση αυτή του ορίου της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν.4354/2015.

ii. Μέλος Επιτροπής Τεχνικής Υποστήριξης:

20,00 ευρώ έκαστο για κάθε ημέρα απασχόλησης, όχι όμως πέραν του ποσού των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400,00€), ανά έτος, μη υπολογιζομένου στην περίπτωση αυτή του ορίου της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν.4354/2015

iii. Μέλος Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων:

(α) κατά την προετοιμασία των εξετάσεων για την κατάρτιση ή την αναθεώρηση των Καταλόγων Θεμάτων των Εξετάσεων ανά εξεταζόμενη ειδικότητα ή ειδίκευση: 2,00 Ευρώ έκαστος για κάθε μία (1) ερώτηση κλειστού τύπου Θεωρητικού Μέρους με την ενδεικτική της απάντηση και 20 ευρώ για κάθε εργασία ή άσκηση Πρακτικού μέρους με τα κριτήρια με βάση τα οποία θεωρείται επιτυχής η εκτέλεση των εργασιών ή ασκήσεων αυτών, όχι όμως πέραν του ποσού των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400,00€), ανά έτος, μη υπολογιζομένου στην περίπτωση αυτή του ορίου της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν.4354/2015.

(β) κατά τη διενέργεια των εξετάσεων 30,00 ευρώ έκαστος για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα και όχι όμως πέραν του ποσού των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400,00€), ανά έτος, μη υπολογιζομένου στην περίπτωση αυτή του ορίου της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν.4354/2015

iv. Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου:

200,00 ευρώ για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων.

v. Γραμματέας Εξεταστικού Κέντρου:

150,00 ευρώ για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων.

vi. Βοηθητικό προσωπικό των Εξεταστικών Κέντρων:

20,00 ευρώ έκαστος για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα.

vii. Επιτηρητής:

20,00 ευρώ έκαστος για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα.

viii. Εξεταστής Πρακτικού Μέρους:

30,00 ευρώ έκαστος για κάθε μία (1) ομάδα εξεταζομένων και όχι όμως πέραν του ποσού των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400,00€), ανά έτος, μη υπολογιζομένου στην περίπτωση αυτή του ορίου της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν.4354/2015.

ix. Εξεταστής Προφορικής Εξέτασης Θεωρητικού Μέρους «Φυσικώς Αδυνάτων»:

20 ευρώ έκαστος για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι έξι (6) ημέρες ανά μήνα.

x. Υπεύθυνος Κέντρου Αξιολόγησης:

200,00 ευρώ για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων.

xi. Γραμματέας Κέντρου Αξιολόγησης:

150,00 ευρώ για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων.

xii. Αξιολογητής Κέντρου Αξιολόγησης:

1,00 ευρώ έκαστος για κάθε έντυπο απαντήσεων των εξετάσεων Θεωρητικού Μέρους και μέχρι 200 έντυπα απαντήσεων.

xiii. Ελεγκτής τήρησης της διαδικασίας και διασφάλισης της ποιότητας των εξετάσεων Πιστοποίησης:

40,00 ευρώ για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι πέντε (5) ημέρες ανά μήνα.

3. Οι ανωτέρω εφάπαξ αποζημιώσεις καταβάλλονται στο ακέραιο για συμμετοχή σε όλη τη διάρκεια των Εξετάσεων, ή υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις το μήνα. Σε περίπτωση συμμετοχής για μικρότερο αριθμό ημερών, οι ανωτέρω αποζημιώσεις καταβάλλονται στους δικαιούχους κατ΄ αναλογία.

Άρθρο 8
Εξέταστρα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης

1. Τα εξέταστρα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης Κομμωτών-Κουρέων και στις εξετάσεις πιστοποίησης Τεχνιτών περιποίησης χεριών-ποδιών καθορίζονται στο ποσό των 150,00 ευρώ ανά ειδικότητα και για τα δύο μέρη των εξετάσεων (Θεωρητικό και Πρακτικό), τα οποία καταβάλλονται από τον υποψήφιο επ’ ονόματί του σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στη σχετική ανακοίνωση των εξετάσεων.

2. Υποψήφιος που απέτυχε στον έναν από τους δύο τύπους εξετάσεων πιστοποίησης (Θεωρητικού ή Πρακτικού Μέρους) επαναλαμβάνει την εξέταση και υποχρεούνται να καταβάλει εκ νέου εξέταστρα προκειμένου να συμμετάσχει σε επόμενη εξεταστική περίοδο.

4. Τα εξέταστρα των εξετάσεων πιστοποίησης Κομμωτών-Κουρέων και Τεχνιτών περιποίησης χεριών-ποδιών δεν επιστρέφονται σε περίπτωση μη συμμετοχής των εξεταζομένων στις εξετάσεις και εκπίπτουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

5. Τα εξέταστρα μπορεί να μεταφέρονται στις αμέσως επόμενες εξετάσεις μετά από αίτησή του και απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε περίπτωση προβλήματος υγείας του εξεταζομένου, το οποίο εμπόδισε τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις και αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση εισαγωγής του σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο. Ο υποψήφιος εξεταζόμενος υποχρεούται να υποβάλει την, ως άνω, αίτηση μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία περάτωσης των εξετάσεων στις οποίες είχε δηλώσει συμμετοχή. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας καμία αίτηση δεν εξετάζεται και τα εξέταστρα εκπίπτουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

6. Σε όσους υποψήφιους εξεταζόμενους οι οποίοι είναι στρατευμένοι, δεν χορηγηθεί άδεια προκειμένου να συμμετάσχουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Κομμωτών-Κουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών-ποδιών τα εξέταστρα μπορεί να μεταφέρονται στις αμέσως επόμενες εξετάσεις μετά από αίτησή τους και απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Στην αίτηση τους επισυνάπτεται βεβαίωση από την οικεία στρατιωτική μονάδα ότι δεν τους χορηγήθηκε άδεια κατά το διάστημα που είχε προγραμματιστεί η συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Ο υποψήφιος εξεταζόμενος υποχρεούται να υποβάλει την, ως άνω, αίτηση μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία περάτωσης των εξετάσεων στις οποίες είχε δηλώσει συμμετοχή. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας καμία αίτηση δεν εξετάζεται και τα τα καταβληθέντα εξέταστρα εκπίπτουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

7. Όσοι εκ παραδρομής κατέβαλαν εξέταστρα, χωρίς να δικαιούνται συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Κομμωτών-Κουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριώνποδιών δύνανται να υποβάλουν αίτηση επιστροφής του αντίστοιχου ποσού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΟΜΜΩΤΩΝΚΟΥΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ-ΠΟΔΙΩΝ

Άρθρο 9
Προκήρυξη και προγραμματισμός Εξετάσεων

1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., ανακοινώνονται εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας ΚομμωτώνΚουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών-ποδιών και η ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

2. Στην ανακοίνωση διεξαγωγής εξετάσεων αναφέρονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στις εξετάσεις, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων, οι ημερομηνίες διεξαγωγής των Εξετάσεων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 10 της παρούσας καθώς και κάθε άλλη σχετική με την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων πληροφορία.

Άρθρο 10
Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στις εξετάσεις

1. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών-ποδιών, όποτε αυτές διεξάγονται, έχουν απόφοιτοι Κ.Δ.Β.Μ., οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) ή μέχρι τις 12-11-2012 σε Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών (σύμφωνα με την υποπαράγραφο Θ.15 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012) πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών και έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά από την αποφοίτησή τους.

2. Επιτρέπεται η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών-ποδιών στους μη έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι έως τις 31.12.2017 έχουν προϋπηρεσία τριών (3) ετών και άνω ή εννιακόσια (900) ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες περιποίησης χεριών-ποδιών ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

3. Για τους αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. υποψηφίους απαιτείται επιπλέον αποδεικτικό νόμιμης άδειας παραμονής τους στην Ελλάδα για το χρόνο συμμετοχής στις εξετάσεις.

4. Οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών-ποδιών, όποτε αυτές διεξάγονται, υποβάλλεται φάκελος στην αντίστοιχη διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με σχετική αίτηση συμμετοχής, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

i. Αντίγραφο Βεβαίωσης Επιτυχούς Παρακολούθησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης Κομμωτών-Κουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών-ποδιών διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών από το αντίστοιχο Κ.Δ.Β.Μ. ή Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών.

ii. Βεβαίωση αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο οικείο επάγγελμα, με την προσκόμιση, επιπροσθέτως, αποδεικτικών στοιχείων ασφαλιστικού ή και φορολογικού τύπου.

iii. Οι μη έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι έχουν έως τις 31.12.2017 βεβαίωση αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας τριών (3) ετών και άνω, με την προσκόμιση, επιπροσθέτως, αποδεικτικών στοιχείων ασφαλιστικού ή και φορολογικού τύπου ή εννιακόσια (900) ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες περιποίησης χεριών-ποδιών ή πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

iv. Αντίγραφο των δύο (2) όψεων του ατομικού δελτίου αστυνομικής ή της στρατιωτικής τους ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας του ισχύοντος διαβατηρίου τους.

v. Αποδεικτικό νόμιμης άδειας παραμονής στην Ελλάδα ή αντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης αρμόδιας αρχής ότι έχει κατατεθεί αίτηση έκδοσης άδειας παραμονής στην Ελλάδα για το χρόνο συμμετοχής στις εξετάσεις, στην περίπτωση αλλοδαπών εκτός Ε.Ε. υποψηφίων

vi. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν.1599/1986 ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι γνήσια και δεν έχουν παραποιηθεί.

5. Η ορθότητα των στοιχείων της υποβληθείσας αίτησης και η πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών ελέγχεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

6. Στην περίπτωση που η αίτηση είναι ελλιπώς ή λανθασμένα συμπληρωμένη ή τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις, όπως ορίζονται στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες ειδοποιούνται να προβούν στη διόρθωση ή στη συμπλήρωση τμημάτων ή και του συνόλου της αίτησης και στην ορθή επανυποβολή της σε χρονική προθεσμία που ορίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

7. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η υποβληθείσα αίτηση χαρακτηρίζεται «πλήρης», εφόσον ανταποκρίνεται σε όλες τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και έχουν υποβληθεί όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ή «μη πλήρης», στην περίπτωση κατά την οποία μετά την εκπνοή των προθεσμιών που έχουν τεθεί δεν ανταποκρίνεται σε όλες τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου ή δεν έχουν υποβληθεί όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

8. Εάν η αίτηση χαρακτηρισθεί ως «μη πλήρης» ο υποψήφιος δεν δικαιούται συμμετοχής στις εξετάσεις και τα εξέταστρα επιστρέφονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

9. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, ανακοινώνεται ο πίνακας των υποψηφίων που δικαιούνται συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων ή και Τεχνιτών περιποίησης χεριώνποδιών. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται σχετικά στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Άρθρο 11
«Φυσικώς αδύνατοι» υποψήφιοι

Β. Περιπτώσεις για τις οποίες απαιτούνται γνωματεύσεις ΚΕΣΥ και ΙΠΔ για προφορική εξέταση

Β1. Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Οι υποψήφιοι/ες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, εξετάζονται προφορικά κατόπιν αίτησής τους. Επίσης προφορικά εξετάζονται οι μαθητές/τριες με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, εφόσον υποβάλουν γνωμάτευση ότι έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση. Στην περίπτωση αυτή, η γνωμάτευση χορηγείται από το οικείο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) ή τα Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων, ύστερα από προσκόμιση είτε ιατρικής βεβαίωσης Δημόσιου Νοσοκομείου, που κοινοποιήθηκε σε δικαστικές αρχές, σε περίπτωση κακοποίησης του μαθητή λόγω γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή ενδοοικογενειακής βίας, είτε βεβαίωσης από δικαστική αρχή ή εισαγγελέα ανηλίκων, σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς. Τυχόν γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί από τα ΚΕΣΥ ή τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα χωρίς την παραπάνω διαδικασία και ισχύουν, πρέπει να επαναξιολογηθούν κατά τα ανωτέρω. Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες των υποψηφίων διερευνώνται και διαπιστώνονται από τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) και από τα Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων.

Β2. Αυτισμός

Οι υποψήφιοι/ες με φάσμα αυτισμού εξετάζονται γραπτά ή προφορικά. Τα ΚΕΣΥ ή τα ΙΠΔ γνωματεύουν και εισηγούνται τον τρόπο εξέτασης υποψηφίων με φάσμα αυτισμού, ο οποίος μπορεί να είναι προφορικός ή γραπτός. Εφόσον εισηγηθούν τον προφορικό τρόπο εξέτασης οι υποψήφιοι εξετάζονται μόνο προφορικά. Β3. Γνωματεύσεις ΚΕΣΥ και Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων

Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διερευνώνται και διαπιστώνονται από τα Κ.Ε.Σ.Υ. και τα αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων άλλων Υπουργείων, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του ν. 3699/2008 (Α΄199). Η διερεύνηση, η αξιολόγηση και η διαπίστωση του είδους των δυσκολιών και των εκπαιδευτικών, συναισθηματικών και ψυχοκοινωνικών διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 3699/2008 (Α΄199).

Όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των εκθέσεων αξιολόγησης - γνωματεύσεων των Κ.Ε.Σ.Υ. και των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων για τον ίδιο μαθητή ή ‘όταν οι γονείς και κηδεμόνες διαφωνούν με το αποτέλεσμα της έκθεσης αξιολόγησης-γνωμάτευσης του Κ.Ε.Σ.Υ., οι γονείς ή κηδεμόνες έχουν το δικαίωμα προσφυγής σε πενταμελή Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ), η οποία λειτουργεί ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Γ. Περιπτώσεις για τις οποίες απαιτούνται γνωματεύσεις από τις Υγειονομικές Επιτροπές για προφορική εξέταση.

Οι υποψήφιοι/ες με τις παρακάτω αναπηρίες εξετάζονται προφορικά. Οι αναφερόμενες αναπηρίες πιστοποιούνται σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας Υγειονομικής Επιτροπής.

Συγκεκριμένα εξετάζονται προφορικά οι υποψήφιοι/ ες οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:

i) είναι τυφλοί, σύμφωνα με το ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 Α) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% .

ii) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,

iii) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,

iν) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή.

Για τις ανωτέρω αναπηρίες των περιπτώσεων (i), (ii) και (iii) απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί σχετική γνωμάτευση οι αναφερόμενες αναπηρίες πιστοποιούνται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (βλ. παρ. ΣΤ1). Για την περίπτωση (iν), οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν στο Λύκειό τους πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από: i) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii)Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του/της υποψηφίου, η οποία φέρει σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου, από την οποία προκύπτει η αδυναμία του/της υποψηφίου να συμμετάσχει σε γραπτή εξέταση. Στη γνωμάτευση, εκτός από το κάταγμα ή την προσωρινή βλάβη, πρέπει να πιστοποιείται ρητώς η αδυναμία χρήσης του άνω άκρου για γραφή και να αναγράφεται το χρονικό διάστημα ισχύος της γνωμάτευσης, το οποίο πρέπει να συμπίπτει με την περίοδο των εξετάσεων. Οι υποψήφιοι αυτοί αμέσως μόλις τους προκύψει το κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή, θα πρέπει να προσκομίσουν τη σχετική γνωμάτευση του Νοσοκομείου ή του Δημόσιου Κέντρου Υγείας μαζί με σχετική αίτηση.

Δ. Περιπτώσεις για τις οποίες απαιτούνται γνωματεύσεις από τις Υγειονομικές Επιτροπές, τα ΚΕΣΥ ή τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα για γραπτή εξέταση

Οι υποψήφιοι/ες που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμό) καθώς και προβλήματα επιληψίας, εξετάζονται γραπτά.

Για τα προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω καθώς και για τα προβλήματα επιληψίας απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί σχετική γνωμάτευση, τα αναφερόμενα προβλήματα πιστοποιούνται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (βλ. παρ. ΣΤ1) και τα προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) από τα ΚΕΣΥ. Επίσης γραπτά εξετάζονται οι υποψήφιοι/ες με φάσμα αυτισμού για τους οποίους τα ΚΕΣΥ ή τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα έχουν γνωματεύσει και εισηγηθεί τον γραπτό τρόπο εξέτασης (βλ. και παρ. Β2).

Ε. Διαδικασία και προθεσμίες κατάθεσης των γνωματεύσεων

Οι γνωματεύσεις που χορηγούνται κατά περίπτωση από τις Υγειονομικές Επιτροπές, καθώς και οι γνωματεύσεις των ΚΕΣΥ ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων υποβάλλονται από τους υποψηφίους με σχετική αίτηση στο ……………… μέχρι ……………...

ΣΤ. Γενικές Διευκρινίσεις

1. Επισημαίνεται ότι οι αποφάσεις χορήγησης ποσοστών αναπηρίας για τις οποίες απαιτείται πιστοποίηση από ΚΕΠΑ και έχουν εκδοθεί πριν την 1-9-2011 από τις Α/ θμιες Υγειονομικές Επιτροπές των νομαρχιών, της περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορούν να χρησιμοποιούνται για κάθε νόμιμη χρήση, εφόσον εξακολουθούν να είναι σε ισχύ (επ΄ αόριστον αν πρόκειται για επ΄ αόριστον κρίση ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, εν προκειμένω οποτεδήποτε μέσα στο 2018, έτος υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου) χωρίς να απαιτείται οι υποψήφιοι /ες να εξετάζονται εκ νέου από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ. Αν για τις ανωτέρω αναπηρίες υπάρχει πιστοποιητικό αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ, το οποίο είναι σε ισχύ, δεν απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι/ες να εξετάζονται εκ νέου από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει πιστοποιητικό σε ισχύ, τότε οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να υποβάλουν αίτηση σε οποιοδήποτε σημείο ΚΕΠΑ τους εξυπηρετεί. Για τη διαδικασία πιστοποίησης από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ οι υποψήφιοι/ ες μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΙΚΑ (www.ika.gr).

2. Τονίζεται ότι δεν θα γίνονται δεκτές οι γνωματεύσεις των ΚΕΣΥ ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων ή των Υγειονομικών Επιτροπών, οι οποίες αναφέρονται σε αναπηρίες ή σε ειδικές μαθησιακές δυσκολίες των υποψηφίων διαφορετικές από εκείνες που αναγράφονται στο παρών άρθρο.

3. Αιτήσεις και δικαιολογητικά που θα υποβληθούν μετά τις παραπάνω κατά περίπτωση προθεσμίες δεν θα γίνονται δεκτά, εκτός από απρόβλεπτες και έκτακτες περιπτώσεις.

4. Όσοι υποψήφιοι/ες με αναπηρία ή με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες θα εξετασθούν προφορικά, η εξέτασή τους θα γίνει σε ξεχωριστή αίθουσα και ο χρόνος εξέτασής τους μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου.

Άρθρο 12
Διαδικασία και περιεχόμενο των εξετάσεων

1. Οι εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριώνποδιών διακρίνονται σε εξετάσεις Θεωρητικού Μέρους και σε Εξετάσεις Πρακτικού Μέρους. Οι εξετάσεις διεξάγονται με θέματα που αντλούνται από ισχύοντα Κατάλογο Θεμάτων εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων και Κατάλογο Θεμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης Τεχνιτών περιποίησης χεριώνποδιών, οι οποίοι συντάσσονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 της παρούσας απόφασης.

2. Ο ισχύον Κατάλογος Θεμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων και ο Κατάλογος Θεμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Τεχνιτών περιποίησης χεριών-ποδιών, χωρίς τις υποδείξεις των ορθών απαντήσεων στις ερωτήσεις εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους και χωρίς τα κριτήρια με βάση τα οποία θεωρείται επιτυχής η εκτέλεση των εργασιών ή ασκήσεων του Πρακτικού Μέρους που περιλαμβάνονται στους καταλόγους αυτούς, αναρτώνται πριν από τη διεξαγωγή των αντίστοιχων εξετάσεων στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων οι οποίοι ενημερώνονται για τη διαθεσιμότητα των Καταλόγων Θεμάτων κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους στις αντίστοιχες εξετάσεις.

3. Στο Θεωρητικό και Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων επιδιώκεται να διαπιστωθεί εάν ο υποψήφιος κατέχει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες, που απαιτούνται για την ανταπόκριση τους στο αντικείμενο εργασίας του Κομμωτή-Κουρέα ή αντίστοιχα του Τεχνίτη περιποίησης χεριών-ποδιών.

4. Ο/Η υποψήφιος/α που απέτυχε στο ένα από τα δύο ή και στα δύο μέρη των εξετάσεων πιστοποίησης (Θεωρητικού ή Πρακτικού Μέρους) θεωρείται αποτυχών και δύναται να συμμετέχει σε επόμενη εξεταστική περίοδο, υποβάλλοντας νέα αίτηση συμμετοχής με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της νέας αυτής αίτησης και να καταβάλει εκ νέου τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας απόφασης εξέταστρα.

Άρθρο 13
Κατάλογος Θεμάτων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων

1. Ο Κατάλογος Θεμάτων του Θεωρητικού και του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων και αντίστοιχα Τεχνιτών περιποίησης χεριών-ποδιών καταρτίζεται, υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., από την αντίστοιχη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της περίπτωσης (iii) του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης και μετά από απόφαση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. Ως βάση για την κατάρτιση των Καταλόγων αυτών λαμβάνονται υπόψη τα εκάστοτε ισχύοντα επαγγελματικά περιγράμματα Κομμωτή-Κουρέα και Τεχνίτη Περιποίησης Χεριών-Ποδιών ή εάν δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα.

2. Ο Κατάλογος Θεμάτων του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων και αντίστοιχα Τεχνιτών περιποίησης χεριών-ποδιών περιλαμβάνει ερωτήσεις, κατά το δυνατόν ισοδύναμης δυσκολίας, οι οποίες επιδέχονται απαντήσεις κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής, διαζευκτικής απάντησης, σύζευξης ή αντιστοίχισης, διάταξης), οπότε απαιτείται ο εξεταζόμενος να επιλέξει τη σωστή απάντηση από περιορισμένο αριθμό προτεινόμενων απαντήσεων ή να συσχετίσει μεταξύ τους ή να διατάξει διάφορα στοιχεία κλπ. Για κάθε ερώτηση προσδιορίζεται ο απαιτούμενος χρόνος για την απάντηση της, η σωστή απάντηση της, η οποία δεν δημοσιοποιείται.

3. Ο Κατάλογος Θεμάτων του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων περιλαμβάνει πρακτικές εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις, κατά το δυνατόν ισοδύναμης δυσκολίας, τις οποίες ο εξεταζόμενος πρέπει να εκτελέσει ακολουθώντας προκαθορισμένες οδηγίες, υποδείξεις, τεχνικές προδιαγραφές ή σχέδια. Για κάθε εργασία ή εργαστηριακή άσκηση προσδιορίζεται ο απαιτούμενος χρόνος για την εκτέλεση της και τα κριτήρια με βάση τα οποία η εκτέλεση αυτή θεωρείται επιτυχής, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται.

Άρθρο 14
Εξετάσεις Θεωρητικού Μέρους

1. Στην εξέταση του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών-ποδιών οι εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν γραπτά σε ερωτήσεις κλειστού τύπου, οι οποίες προέρχονται από τον Κατάλογο Θεμάτων του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων και αντίστοιχα Τεχνιτών περιποίησης χεριών-ποδιών.

2. Οι ερωτήσεις αυτές επιλέγονται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. με κλήρωση σύμφωνα με διαδικασία που η ίδια καθορίζει. Η κλήρωση διεξάγεται την ημέρα των εξετάσεων μεταξύ των ερωτήσεων που περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δημοσιοποιημένο Κατάλογο Θεμάτων Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων και αντίστοιχα Τεχνιτών περιποίησης χεριών-ποδιών.

3. Ο αριθμός των ερωτήσεων που κληρώνονται και στις οποίες θα κληθούν να απαντήσουν οι εξεταζόμενοι, ώστε να καλύπτονται οι απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες για την ανταπόκριση στο αντικείμενο εργασίας του Κομμωτή-Κουρέα και αντίστοιχα του Τεχνίτη Περιποίησης Χεριών-Ποδιών, ο διαθέσιμος χρόνος για την απάντηση τους, η βαθμολογία κάθε σωστής απάντησης καθώς και η ελάχιστη βαθμολογία, που καθορίζει την επιτυχία και οδηγεί στο χαρακτηρισμό του εξεταζόμενου ως «επιτυχόντα» στο Θεωρητικό Μέρος των Εξετάσεων καθορίζονται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

4. Μετά την κλήρωση των ερωτήσεων, διαμορφώνεται το Φύλλο Ερωτήσεων/Απαντήσεων (υπόδειγμα επισυνάπτεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης με αριθμό 2), στο οποίο αναγράφεται ο διαθέσιμος χρόνος για την απάντηση τους, η βαθμολογία σωστής απάντησης κάθε ερώτησης, καθώς και η ελάχιστη βαθμολογία προκειμένου ο εξεταζόμενος να κριθεί «Επιτυχών» σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ..

Το Φύλλο Ερωτήσεων/Απαντήσεων αποστέλλεται στα Εξεταστικά Κέντρα με τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της, με ευθύνη και δαπάνη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και διανέμεται στους εξεταζόμενους από τους Επιτηρητές.

5. Μετά τη διαμόρφωση του Φύλλου Ερωτήσεων/ Απαντήσεων συντάσσεται από την αντίστοιχη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων το υπόδειγμα των ορθών απαντήσεων στις ερωτήσεις των εξετάσεων, το οποίο εγκρίνεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. Το υπόδειγμα των σωστών απαντήσεων, αποστέλλεται μετά την ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων στα Κέντρα Αξιολόγησης με τον προσφορότερο και ασφαλέστερο, κατά την κρίση της, τρόπο.

6. Ο Υπεύθυνος κάθε Εξεταστικού Κέντρου μεριμνά για την αναπαραγωγή του Φύλλου Ερωτήσεων/Απαντήσεων και την διανομή του σε όλους τους εξεταζόμενους και ενημερώνει την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. για την ώρα έναρξης και την ώρα λήξης του Θεωρητικού και του Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων.

7. Οι υποψήφιοι προσέρχονται για εξέταση αποκλειστικά στο ορισμένο γι’ αυτούς Εξεταστικό Κέντρο και καλούνται να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο Φύλλο Ερωτήσεων/Απαντήσεων στον προβλεπόμενο χρόνο, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. Οι απαντήσεις των ερωτήσεων από τους εξεταζόμενους γίνεται με στυλό χρώματος μπλε. Διορθώσεις ή αποξέσεις που έγιναν από τον εξεταζόμενο στα Φύλλο Ερωτήσεων/Απαντήσεων ισχύουν μόνον εφόσον υπογράφονται από τους Επιτηρητές του Εξεταστικού Κέντρου με σχετική σημείωση.

8. Ο εξεταζόμενος που ολοκληρώνει την απάντηση των ερωτήσεων και πριν εξέλθει της αίθουσας των εξετάσεων προσέρχεται στους Επιτηρητές και παραδίδει το Φύλλο Ερωτήσεων/Απαντήσεων. Οι Επιτηρητές ενώπιον του εξεταζόμενου καλύπτουν τα προσωπικά του στοιχεία με αδιαφανές αυτοκόλλητο και υπογράφουν την παραλαβή του στην προβλεπόμενη στο έντυπο αυτό θέση. Μετά το πέρας της εξέτασης, οι Επιτηρητές παραδίνουν στον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου τα Φύλλα Ερωτήσεων/Απαντήσεων των εξεταζομένων και τον κατάλογο με τα ονόματα των παρόντων και απόντων στις εξετάσεις.

9. Η κατανομή των εξεταζομένων στις αίθουσες του Εξεταστικού Κέντρου, ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας τους, οι κανόνες παρουσίας και αποχώρησης των εξεταζομένων από τις αίθουσες των εξετάσεων, η αντιμετώπιση τυχόν περιπτώσεων ασθένειας των εξεταζομένων, οι κανόνες πειθαρχίας και η αντιμετώπιση τυχόν παραπτωμάτων κατά την ώρα των εξετάσεων και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη διεξαγωγή των εξετάσεων καθορίζονται με απόφαση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

10. Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων Θεωρητικού Μέρους αποστέλλονται από τα Εξεταστικά Κέντρα στα Κέντρα Αξιολόγησης του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης, τα οποία έχουν οριστεί μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τα Φύλλα Ερωτήσεων/Απαντήσεων των συμμετασχόντων στις εξετάσεις του Θεωρητικού Μέρους με ασφαλή τρόπο. Η δαπάνη της αποστολής αυτής καλύπτεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Ο Υπεύθυνος του Κέντρου Αξιολόγησης παραλαμβάνει και υπογράφει την παραλαβή τους, αφού ελέγξει τον αριθμό των Φύλλων Ερωτήσεων/Απαντήσεων.

Άρθρο 15
Διακίνηση και αξιολόγηση του Φύλλου Ερωτήσεων/Απαντήσεων του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων

1. Ο Υπεύθυνος του Κέντρου Αξιολόγησης κατανέμει τα Φύλλα Ερωτήσεων/Απαντήσεων των εξεταζόμενων και τα παραδίδει στους αξιολογητές μαζί με το εγκεκριμένο από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. υπόδειγμα απαντήσεων των ερωτήσεων που τέθηκαν στις εξετάσεις. Κάθε αξιολογητής, με βάση το υπόδειγμα αυτό, αξιολογεί τις απαντήσεις κάθε εξεταζόμενου, με στυλό χρώματος κόκκινου, σημειώνοντας δίπλα σε κάθε απάντηση την αντίστοιχη βαθμολογία της. Αφού ολοκληρώσει την αξιολόγηση των ερωτήσεων, ο αξιολογητής αθροίζει τους βαθμούς των απαντήσεων, συμπληρώνει το αντίστοιχο πεδίο με την τελική βαθμολογία στο τέλος του Φύλλου Ερωτήσεων/Απαντήσεων και το χαρακτηρίζει ως «επιτυχών» ή «αποτυχών» και το υπογράφει.

2. Ο Υπεύθυνος του Κέντρου Αξιολόγησης σε χρονικό διάστημα όχι πέραν των τριάντα (10) εργασίμων ημερών μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, συγκεντρώνει τα φύλλα αξιολόγησης όλων των υποψηφίων και παράλληλα συντάσσει τον πλήρη κατάλογο με τα αποτελέσματα του Θεωρητικού Μέρους.

3. Τα Φύλλα Ερωτήσεων/Απαντήσεων κάθε εξεταστικής περιόδου φυλάσσονται στην έδρα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για ένα (1) έτος, από την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Με την παρέλευση του ενός (1) έτους τα Φύλλα Ερωτήσεων/Απαντήσεων καταστρέφονται/ προωθούνται για ανακύκλωση από Τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από υπαλλήλους του Οργανισμού, αφού συνταχθεί σχετικό πρακτικό.

4. Όσοι από τους συμμετέχοντες στις εξετάσεις επιθυμούν να λάβουν γνώση του Φύλλου Ερωτήσεων/Απαντήσεων τους, μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτούμενοι εκπρόσωποι τους στον Ε.Ο.Π.Π. Ε.Π. μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία έγκρισης των αποτελεσμάτων της εξεταστικής περιόδου, αίτηση για επίδειξη φωτοτυπίας του Φύλλου Ερωτήσεων/ Απαντήσεων τους. Η επίδειξη της φωτοτυπίας γίνεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποκλειστικά και μόνο στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο μετά την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του ή του διαβατηρίου του.

Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να αναγνώσει τη φωτοτυπία του Φύλλου Ερωτήσεων/Απαντήσεων του και να κρατήσει εάν επιθυμεί, σύντομες σημειώσεις από τις απαντήσεις του. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή του Φύλλου Ερωτήσεων/Απαντήσεων από τον ενδιαφερόμενο. Κατά τη διάρκεια της επίδειξης απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο λήψη της εικόνας του Φύλλου Ερωτήσεων/Απαντήσεων (φωτογραφία με κινητό, βιντεοσκόπηση κ.λπ.), καθώς και η παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της φωτοτυπίας του Φύλλου Ερωτήσεων/ Απαντήσεων ή μέρους του.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επίδειξης είναι παρών και αρμόδιος υπάλληλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της όλης διαδικασίας. Μετά τη λήξη της επίδειξης ο ενδιαφερόμενος υπογράφει στην αίτηση που είχε υποβάλει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ότι έλαβε γνώση του Φύλλου Ερωτήσεων/Απαντήσεων του τη συγκεκριμένη ημερομηνία και του επιστρέφεται η αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Άρθρο 16
Εξετάσεις Πρακτικού Μέρους

1. Στην εξέταση του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας ΚομμωτώνΚουρέων και αντίστοιχα Τεχνιτών περιποίησης χεριώνποδιών, οι εξεταζόμενοι καλούνται να εκτελέσουν μια ή περισσότερες εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες προέρχονται από τον Κατάλογο Θεμάτων του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων και αντίστοιχα Τεχνιτών περιποίησης χεριών-ποδιών.

2. Οι εργασίες ή οι εργαστηριακές ασκήσεις αυτές επιλέγονται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. με κλήρωση σύμφωνα με διαδικασία που η ίδια καθορίζει. Η κλήρωση διεξάγεται την ημέρα των εξετάσεων μεταξύ των εργασιών ή εργαστηριακών ασκήσεων που περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δημοσιοποιημένο Κατάλογο Θεμάτων του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων και αντίστοιχα Τεχνιτών περιποίησης χεριών-ποδιών.

3. Ο αριθμός των εργασιών ή των εργαστηριακών ασκήσεων που κληρώνονται και τις οποίες θα κληθούν να εκτελέσουν οι εξεταζόμενοι, ώστε να καλύπτονται οι απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες για την ανταπόκριση στο αντικείμενο εργασίας του Κομμωτή-Κουρέα και αντίστοιχα του Τεχνίτη Περιποίησης Χεριών-Ποδιών, η βαθμολογία επιτυχούς εκτέλεσης κάθε εργασίας ή εργαστηριακής άσκησης, καθώς και η ελάχιστη βαθμολογία που καθορίζει την επιτυχία και οδηγεί στο χαρακτηρισμό του εξεταζόμενου ως «επιτυχόντα» στο Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων καθορίζονται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

4. Μετά την κλήρωση των θεμάτων διαμορφώνεται το Φύλλο Θεμάτων του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων (υπόδειγμα επισυνάπτεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης με αριθμό 3), στο οποίο περιγράφονται με σαφήνεια οι εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις και οι απαιτούμενες για την εκτέλεση τους οδηγίες ή υποδείξεις, ο διαθέσιμος για την εκτέλεση τους χρόνος, η βαθμολογία επιτυχούς εκτέλεσης κάθε εργασίας ή εργαστηριακής άσκησης καθώς και η ελάχιστη βαθμολογία προκειμένου ο εξεταζόμενος να κριθεί «Επιτυχών» σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. Το Φύλλο Θεμάτων του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων, αποστέλλεται στα Εξεταστικά Κέντρα με τον προσφορότερο και ασφαλέστερο, κατά την κρίση της, τρόπο.

5. Μετά τη διαμόρφωση του Φύλλου Θεμάτων του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων συντάσσεται έγγραφο από την αντίστοιχη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, στο οποίο αναγράφονται τα κριτήρια επιτυχούς εκτέλεσης των εργασιών ή των εργαστηριακών ασκήσεων του Φύλλου Θεμάτων του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων, ο διαθέσιμος για την εκτέλεση τους χρόνος, η βαθμολογία επιτυχούς εκτέλεσης κάθε εργασίας ή εργαστηριακής άσκησης, καθώς και η ελάχιστη βαθμολογία προκειμένου ο εξεταζόμενος να κριθεί «Επιτυχών», εγκρίνεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και αποστέλλεται στα Εξεταστικά Κέντρα ως συνημμένο έγγραφο του Φύλλου Θεμάτων του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων

6. Ο Υπεύθυνος κάθε Εξεταστικού Κέντρου μεριμνά για την αναπαραγωγή και τη διανομή στους Εξεταστές Πρακτικού Μέρους του Φύλλου Θεμάτων των εξετάσεων και του συνημμένου εγγράφου της ανωτέρω παραγράφου 5, τα οποία διανέμονται αποκλειστικά στους εξεταστές Πρακτικούς Μέρους.

7. Οι εξετάσεις του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων και αντίστοιχα Τεχνιτών περιποίησης χεριών-ποδιών διενεργούνται αμέσως μετά τη λήξη των Εξετάσεων του αντίστοιχου Θεωρητικού Μέρους σε επιλεγμένους κατά περίπτωση χώρους των Εξεταστικών Κέντρων, όπως ορίζονται στην παραγρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.

8. Το πρόγραμμα των εξετάσεων του Πρακτικού Μέρους συντάσσεται από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου με βάση τον αριθμό των υποψηφίων εξεταζομένων σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο και τον διαθέσιμο εργαστηριακό χώρο και εξοπλισμό.

9. Οι υποψήφιοι προσέρχονται για εξέταση στο ορισμένο γι’ αυτούς Εξεταστικό Κέντρο του Πρακτικού Μέρους με βάση το πρόγραμμα των Εξετάσεων κατανεμημένοι σε ομάδες των έξι (6) έως οκτώ (8) ατόμων, με βάση το διαθέσιμο εργαστηριακό χώρο και εξοπλισμό.

10. Κάθε ομάδα εξεταζομένων εκτελεί τις εργασίες ή τις εργαστηριακές ασκήσεις του Φύλλου Θεμάτων του Πρακτικού Μέρους ακολουθώντας τις προκαθορισμένες οδηγίες, σύμφωνα με τις υποδείξεις των Εξεταστών. Οι Εξεταστές καθένας χωριστά βαθμολογούν την εκτέλεση κάθε εργασίας ή εργαστηριακής άσκησης του Φύλλου Θεμάτων κάθε εξεταζόμενου μετά την ολοκλήρωση της με βάση τα εγκριμένα από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., κριτήρια και καταγράφουν τη βαθμολογία τους στα αντίστοιχα πεδία του Δελτίου Εξέτασης και Αξιολόγησης του Πρακτικού Μέρους (υπόδειγμα επισυνάπτεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης με αριθμό 4).

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης κάθε εξεταζόμενου, κάθε εξεταστής αθροίζει τους βαθμούς των εργασιών ή ασκήσεων και με βάση την ελάχιστη βαθμολογία, που καθορίζει την επιτυχία χαρακτηρίζει κάθε εξεταζόμενο ως «επιτυχόντα» ή «αποτυχόντα», συμπληρώνοντας στο αντίστοιχο πεδίο την τελική βαθμολογία και υπογράφει το Δελτίο Εξέτασης Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων. Αφού ολοκληρώσουν την αξιολόγηση των ερωτήσεων, οι αξιολογητές αθροίζουν τους βαθμούς των απαντήσεων, συμπληρώνουν το αντίστοιχο πεδίο με στο τέλος του Δελτίου Εξέτασης και Αξιολόγησης και υπογράφουν.

11. Ο Γραμματέας του Εξεταστικού Κέντρου συντάσσει το κατάλογο με τα αποτελέσματα του Πρακτικού Μέρους.

12. Ο Υπεύθυνος του εξεταστικού Κέντρου αποστέλλει στην έδρα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τα Δελτία Εξέτασης του Πρακτικού Μέρους και τον πλήρη κατάλογο αποτελεσμάτων κατά αναλογία με το Θεωρητικό Μέρος σε διάστημα όχι πέραν των τριάντα (10) εργασίμων ημερών μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης.

13. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται αναλογικά και για την προφορική εξέταση του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων «Φυσικώς Αδυνάτων» με την επιφύλαξη του τρόπου εξέτασής των υποψηφίων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 11 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 17
Πειθαρχία εξεταζομένων

1. Οι εξεταζόμενοι έχουν υποχρέωση κόσμιας συμπεριφοράς, συμμόρφωσης προς τους κανόνες, τις υποδείξεις και τις συστάσεις του Υπεύθυνου του Εξεταστικού Κέντρου, των Επιτηρητών και των Εξεταστών του Πρακτικού Μέρους.

2. Ο εξεταζόμενος που εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, είναι δυνατό να αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση και να βαθμολογείται με βαθμό μηδέν (0), με αιτιολογημένη απόφαση του Υπευθύνου Εξεταστικού Κέντρου, που λαμβάνεται μετά από προηγούμενη απολογία του εξεταζόμενου.

3. Ο εξεταζόμενος που αποκλείεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, από τις εξετάσεις, υποχρεώνεται να παραδώσει αμέσως το Φύλλο Ερωτήσεων Απαντήσεων Θεωρητικού Μέρους (αφού αναγραφεί σε αυτό ο βαθμός «μηδέν» και δεν προσέρχεται στις εξετάσεις του Πρακτικού Μέρους) και να απομακρυνθεί χωρίς καθυστέρηση από την αίθουσα των εξετάσεων από τους Επιτηρητές του Θεωρητικού Μέρους σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου του πειθαρχικού παραπτώματος, Αντίστοιχα καλείται να αποχωρήσει από την Εξέταση του Πρακτικού μέρους (αφού αναγραφεί στο έντυπο αξιολόγησης ο βαθμός «μηδέν») ο εξεταζόμενος που αποκλείεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και να απομακρυνθεί χωρίς καθυστέρηση από το χώρο των εξετάσεων του Πρακτικού Μέρους από τους Εξεταστές σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου του πειθαρχικού παραπτώματος.

4. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή κάνει χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων ή συνεργεί στην τέλεση ανάλογων πράξεων, αποκλείεται από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μέρους, αφού κληθεί από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου σε απολογία και βαθμολογείται με βαθμό μηδέν (0). Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία, όταν είναι δυνατό, επισυνάπτονται στο έντυπο απαντήσεων.

5. Πειθαρχικά παραπτώματα που βαθμολογούνται, επίσης, με βαθμό μηδέν (0) αποτελούν ενδεικτικά η χρήση άλλου χρώματος στυλό εκτός του προβλεπόμενου μπλε, η αναγραφή του ονοματεπώνυμου ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου μαρτυρά την ταυτότητα του εξεταζόμενου εκτός του προβλεπόμενου χώρου του Φύλλου Ερωτήσεων Απαντήσεων, καθώς και η αναγραφή οποιουδήποτε κειμένου ή σχολίου ή σχεδίου δεν αφορά στην απάντηση των υπό εξέταση θεμάτων.

6. Σε κάθε περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο επισυνάπτεται στο έντυπο απαντήσεων και σημειώνει τον βαθμό μηδέν (0) στο ειδικό πλαίσιο του αξιολογητή με την ένδειξη «ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ». Κάτω από το βαθμό υπογράφουν ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου και ο/οι Επιτηρητής/ές της οικείας αίθουσας ή οι Εξεταστές Πρακτικού Μέρους.

7. Τα, ως άνω, Φύλλα Ερωτήσεων Απαντήσεων με το χαρακτηρισμό «ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ» αποστέλλονται από τον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου στο οικείο Κέντρο Αξιολόγησης ξεχωριστά, προκειμένου να καταχωριστεί η σχετική βαθμολογία.

Άρθρο 18
Διασφάλιση Ποιότητας των εξετάσεων

1. Προκειμένου να διασφαλιστεί η πιστή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και της ποιότητας των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας ΚομμωτώνΚουρέων και αντίστοιχα Τεχνιτών περιποίησης χεριώνποδιών μπορεί να διενεργούνται κατά τη διάρκεια τους επιτόπιοι έλεγχοι των Εξεταστικών Κέντρων και των Κέντρων Αξιολόγησης, δειγματοληπτικά και σε ποσοστό επί του συνόλου, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

2. Οι επιτόπιοι έλεγχοι δύναται να διενεργούνται οποιαδήποτε ημέρα και ώρα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εξετάσεων και κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των εντύπων των απαντήσεων των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους από δύο (2) Ελεγκτές, εκ των οποίων ο ένας (1) είναι υπάλληλος που υπηρετεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ο άλλος είναι ενταγμένος στο μητρώο Αξιολογητών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οι Ελεγκτές ορίζονται με την ως ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

3. Οι Ελεγκτές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο αρμόδιο Τμήμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., πριν τη διενέργεια του ελέγχου, στην οποία δηλώνουν ότι θα εξαιρεθούν του ελέγχου εάν διαπιστώσουν ότι συνδέονται με συγγενική (εξ αίματος ή αγχιστείας) σχέση μέχρι και τρίτου βαθμού με τους διενεργούντες τις εξετάσεις στο Εξεταστικό ή αξιολογήσεις στο Κέντρο Αξιολόγησης, στο οποίο διενεργούν τον έλεγχο.

4. Οι Ελεγκτές έχουν ως αρμοδιότητα τον έλεγχο της τήρησης της διαδικασίας των Εξετάσεων Πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων και αντίστοιχα Τεχνιτών περιποίησης χεριών-ποδιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Οι Ελεγκτές, ανάλογα με το Κέντρο που ελέγχουν, συμπληρώνουν και αντίστοιχο Έντυπο Ελέγχου (υποδείγματα επισυνάπτεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης με αριθμούς 4α και 4β).

5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρούσας απόφασης, οι Ελεγκτές υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., συμπληρώνοντας και το σχετικό Έντυπο Ελέγχου, το οποίο υπογράφουν και αποστέλλουν μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX) στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

6. Εάν η παρέκκλιση από τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρούσας απόφασης και στις Οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. αφορά στη λειτουργία των Εξεταστικών Κέντρων και εφόσον η παραβίαση διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των Εξετάσεων, η Κ.Ε.Ε.Π.ΕΚ. με βάση τα διαλαμβανόμενα στο Έντυπο Ελέγχου και λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα της διαπιστωθείσας παραβίασης προτείνει στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μετά από επικοινωνία με τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου και του προσώπου που ευθύνεται για τη μη πιστή εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή και των Οδηγιών της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., με σειρά βαρύτητας τα εξής:

6.1. Την αποστολή έγγραφων συστάσεων για συμμόρφωση στη συνέχεια των Εξετάσεων.

6.2. Την άμεση αντικατάσταση του υπολόγου προσώπου για το υπόλοιπο των Εξετάσεων Πιστοποίησης, λόγω του κατεπείγοντος και την ανάθεση των αρμοδιοτήτων του σε άλλο πρόσωπο.

6.3. Την άμεση αντικατάσταση του υπολόγου προσώπου για το υπόλοιπο των Εξετάσεων Πιστοποίησης και τον αποκλεισμό του από τις Εξετάσεις Πιστοποίησης στο μέλλον και την μη καταβολή της σχετικής αποζημίωσης του.

6.4. Την επανάληψη της διαδικασίας μέρους ή του συνόλου των εξετάσεων του Θεωρητικού ή του Πρακτικού μέρους, όπου αυτό θεωρείται απολύτως απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των Εξετάσεων Πιστοποίησης.

6.5. Οποιοδήποτε άλλο μέτρο θεωρεί πρόσφορο για τη διασφάλιση των διενεργούμενων Εξετάσεων Πιστοποίησης.

7. Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πριν λάβει τη σχετική, ως άνω, απόφαση ζητά την προηγούμενη έγγραφη παροχή εξηγήσεων του προσώπου που ευθύνεται για τη μη πιστή εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή και των Οδηγιών της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., μη αποκλειόμενης της δυνατότητας αυτοπρόσωπης παράστασης του., εφόσον το επιθυμεί, στη σχετική συνεδρίαση του Δ.Σ.

8. Σε περίπτωση που από τον, ως άνω, έλεγχο προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης ποινικών αδικημάτων από όργανα που συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων και αντίστοιχα Τεχνιτών περιποίησης χεριών-ποδιών της παρούσας απόφασης, το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διαβιβάζει πάραυτα το σύνολο του φακέλου αρμοδίως.

Άρθρο 19
Επικύρωση και έκδοση αποτελεσμάτων των εξετάσεων

1. Η αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προβαίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα σε έλεγχο πληρότητας και ορθής συμπλήρωσης των αξιολογήσεων του Θεωρητικού και του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού, καταρτίζει πίνακα τελικών αποτελεσμάτων ως εξής: Ως επιτυχών στις εξετάσεις της παρούσας απόφασης χαρακτηρίζεται ο υποψήφιος που έχει αξιολογηθεί ως επιτυχών και στα δύο μέρη των εξετάσεων και ο τελικός βαθμός του επιτυχόντος προκύπτει από τον μέσο όρο των αντιστοίχων βαθμών Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους, σε κλίμακα ακέραιων αριθμών από 10 έως 20. Αν προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι ≥ 0,5 ή στον προηγούμενο εάν είναι < 0,5). Τα τελικά αποτελέσματα των Εξετάσεων Πιστοποίησης ΚομμωτώνΚουρέων και αντίστοιχα Τεχνιτών περιποίησης χεριώνποδιών εγκρίνονται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., επικυρώνονται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Άρθρο 20
Χορήγηση Βεβαίωσης Επάρκειας

1. Στους επιτυχόντες (και στους δύο τύπους εξετάσεων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους) χορηγείται ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφαρμογής στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και με τη διαδικασία που καθορίζεται στη σχετική ανακοίνωση, Βεβαίωση Επάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 239 του ν. 4281/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 244 του ν. 4512/2018 (Φ.Ε.Κ. 5/ Α/2018) και την παράγραφο 4 του άρθρου 25 του ν. 4559/2018 (Α’ 142) και ισχύει.

2. Η Βεβαίωση Επάρκειας εκδίδεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., (υπόδειγμα επισυνάπτεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης με αριθμό 5) και υπογράφεται από τον/την Διευθύνοντα/ουσα Σύμβουλο του Οργανισμού.

3. Μέχρι την πλήρη λειτουργία της ανωτέρω εφαρμογής ηλεκτρονικής χορήγησης Βεβαίωσης Επάρκειας των Εξετάσεων Πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων και αντίστοιχα Τεχνιτών περιποίησης χεριών-ποδιών, δύναται να χορηγείται και εντύπως.

4. Στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τηρείται σε ψηφιακή μορφή αρχείο όλων των Βεβαιώσεων Επάρκειας που χορηγούνται μετά από τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων και αντίστοιχα Τεχνιτών περιποίησης χεριών-ποδιών+

(...) (σ.σ. περιέχονται τα υποδείγματα)

Άρθρο 21

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 31 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Σχετικά Άρθρα