edu.klimaka.gr

Εισαγωγή δοκίμων στη σχολή λιμενοφυλάκων

Προκήρυξη Εισαγωγής στη Σχολή Λιμενοφυλάκων με Μοριοδότηση 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ 2019

Αρ.Πρωτ.2421.6-3/64323/2019/04-09-2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Ταχ. Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη-Πύλες Ε1-Ε2
Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλέφωνο : 213137-1566,1546
E-mail : dekp(ΣΤΟ)hcg.gr

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών - γυναικών) έτους 2019, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων».

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45), όπως ισχύει.
β) των παρ. 20, 21 και 22 του ένατου άρθρου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α'54), όπως ισχύει.
γ) του άρθρου 25 του Ν. 4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. - Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α' 35).
δ) του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» (Α' 39), όπως ισχύει.
ε) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α' 98).
στ) του Κεφαλαίου ΙΑ' του Π.Δ. 81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α' 139), όπως ισχύει.
ζ) του Π.Δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α'26), όπως ισχύει.
η) της αριθ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.18/33296,30202/2017 ΚΥΑ «Αναπροσαρμογή των παραβόλων υποβολής αίτησης συμμετοχής και ένστασης για διαδικασίες αρμοδιότητας του ΑΣΕΠ, που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.2190/1994, όπως ισχύει» (Β'362).
θ) της αριθμ. 2421.1/40153/2019/30-05-2019 Απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Διαδικασία επιλογής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων» (Β'2098) (ΑΔΑ: 6ΔΠΧ4653ΠΩ-Π2Θ), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ.: 2421.1/63296/2019/30-08-2019 όμοια (Β' 3387)(ΑΔΑ: 96ΓΠ4653ΠΩ-ΛΒ6).
2. Την Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./121/10300/ΣΧΕΤ:11327/15-05-2019 εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α' 280), όπως ισχύει.
3. Το Αρ. Πρωτ.: 2/48682/5-6-2019 Έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους/ Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης/ Τμήμα ΣΤ' «Πιστώσεις για πλήρωση θέσεων προσωπικού».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜ Ε

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) εκατόν πενήντα πέντε (155) συνολικά Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΑ'
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

1. Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα γίνει ως εξής:

α. Γενική Κατηγορία: Σαράντα (40) θέσεις, από υποψηφίους κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής.

β. Κατηγορία Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες): Εξήντα τρεις (63) θέσεις, από υποψηφίους κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι μίας εκ των συγκεκριμένων ειδικοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων και υπηρέτησαν με αυτήν έως την απόλυσή τους.

γ. Κατηγορία Υποβρυχίων Καταστροφών (Υ /ΚΤ) του Πολεμικού Ναυτικού: Δεκαεπτά (17) θέσεις από υποψηφίους κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει με επιτυχία από το Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών (Υ /ΚΤ) της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού και τους έχει απονεμηθεί σχετικό Πτυχίο από το Πολεμικό Ναυτικό.

δ. Κατηγορία Μουσικών: Είκοσι (20) θέσεις, από υποψηφίους με Απολυτήριο Τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι αντίστοιχου τίτλου σπουδών με ειδικότητα σε ένα από τα παρακάτω όργανα:
1) Κλασσικά Κρουστά: Τέσσερις (04) θέσεις
2) Τρομπέτα: Τέσσερις (04) θέσεις
3)Κλαρwέτο:Τέσσερ~(Ο4)θέσε~
4) Φλάουτο: Μία (01) θέση.
5) Σαξόφωνο: Μία (01) θέση.
6) Μπάσσο - Τούμπα: Δύο (02) θέσεις.
7) Τρομπόνι (αλτικόρνο, ευφώνιο): Τέσσερις (04) θέσεις.

ε. Κατηγορία ιδιωτών που έχουν συμμετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση κινδυνευόντων ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ.: Δεκαπέντε (15) θέσεις, από υποψηφίους κατόχους Απολυτηρίου Τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής και ανεξαρτήτως βαθμού απολυτηρίου σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 25 του Ν. 4597 /2019 (Α' 35).

2. Σε περίπτωση που, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Κεφαλαίου Η' παρ.2, προκύψει αριθμός θέσεων μιας κατηγορίας από τις προκηρυχθείσες που δεν καλύπτεται ούτε από τους επιλαχόντες της κατηγορίας αυτής, τότε οι θέσεις αυτές συμπληρώνονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως ακολούθως:

α. Κενές θέσεις «Γενικής κατηγορίας» συμπληρώνονται από υποψηφίους των κάτωθι κατηγοριών με την εξής σειρά προτεραιότητας και μέχρι καλύψεως των κενών θέσεων: «Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες)», «Υποβρυχίων Καταστροφών (Υ/ΚΤ) του Πολεμικού Ναυτικού», «Μουσικών», «Ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση κινδυνευόντων ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ.».

β. Κενές θέσεις κατηγορίας «Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες)» συμπληρώνονται από υποψηφίους των κάτωθι κατηγοριών με την εξής σειρά προτεραιότητας και μέχρι καλύψεως των κενών θέσεων: «Υποβρυχίων Καταστροφών (Υ/ΚΤ) του Πολεμικού Ναυτικού», «Γενική Κατηγορία», «Μουσικών», «Ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση κινδυνευόντων ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ.».

γ. Κενές θέσεις κατηγορίας «Υποβρυχίων Καταστροφών (Υ/ΚΤ) του Πολεμικού Ναυτικού» συμπληρώνονται από υποψηφίους των κάτωθι κατηγοριών με την εξής σειρά προτεραιότητας και μέχρι καλύψεως των κενών θέσεων: «Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες)», «Γενική Κατηγορία», «Μουσικών», «Ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση κινδυνευόντων ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ.».

δ. Κενές θέσεις κατηγορίας «Μουσικών» συμπληρώνονται από υποψηφίους των κάτωθι κατηγοριών με την εξής σειρά προτεραιότητας και μέχρι καλύψεως των κενών θέσεων: «Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες)», «Υποβρυχίων Καταστροφών (Υ/ΚΤ) του Πολεμικού Ναυτικού», «Γενική Κατηγορία», «Ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση κινδυνευόντων ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ.».

ε. Κενές θέσεις κατηγορίας «Ιδιώτες που έχουν συμμετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση κινδυνευόντων ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ.» συμπληρώνονται από υποψηφίους των κάτωθι κατηγοριών με την εξής σειρά προτεραιότητας και μέχρι καλύψεως των κενών θέσεων: «Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες)», «Υποβρυχίων Καταστροφών (Υ/ΚΤ) του Πολεμικού Ναυτικού», «Γενική Κατηγορία», «Κατηγορία Μουσικών».

3. Σε περίπτωση που αριθμός θέσεων επιμέρους ειδικότητας μιας κατηγορίας δεν καλύπτεται ούτε από τους επιλαχόντες της ειδικότητας αυτής, τότε οι θέσεις αυτές συμπληρώνονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από υποψηφίους των λοιπών ειδικοτήτων αυτής της κατηγορίας και σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

4. Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σε μία μόνο Κατηγορία/ειδικότητα από τις αναφερόμενες στην παρούσα προκήρυξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ποσοστό δέκα τοις εκατό {10%} του συνόλου των προκηρυχθέντων θέσεων, δηλαδή δεκαπέντε (15) θέσεις καταλαμβάνονται από τις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό και ανεξαρτήτως ειδικοτήτων/κατηγοριών:

α. Πολύτεκνους και τα τέκνα τους.

β. Τα τέκνα των αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και των αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου του προσωπικού του Λ.Σ., που είναι στην ενέργεια ή έχει συνταξιοδοτηθεί για το λόγο αυτό.

γ. Τα τέκνα των αναγνωρισμένων ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Ποσοστό τέσσερα τοις εκατό {4%) του συνόλου των προκηρυχθέντων θέσεων, δηλαδή έξι (6) θέσεις, καταλαμβάνονται από γονείς τριών (3) τέκνων και τέκνα τους, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας του στο διαγωνισμό και ανεξαρτήτως ειδικοτήτων/κατηγοριών.

3. Κατά τον καθορισμό του αριθμού των θέσεων που αντιστοιχεί στα ποσοστά των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος Κεφαλαίου, δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων σε κάθε μία εκ των αναφερομένων στην παρούσα ειδικών κατηγοριών δεν επαρκεί για την κάλυψη των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά της παρούσας, τότε οι κενές θέσεις δεν συμπληρώνονται από υποψηφίους άλλης ειδικής κατηγορίας αλλά από υποψηφίους που δεν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

4. Οι διατελούντες σε χηρεία σύζυγοι του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που απεβίωσε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας, είναι δυνατόν κατόπιν αίτησής τους να κατατάσσονται ως Δόκιμοι στην Σχολή Λιμενοφυλάκων, καθ' υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων, εφόσον έχουν στη ζωή ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο, είναι κάτοχοι απολυτήριου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής και δεν έχουν υπερβεί το τριακοστό πέμπτο {35°) έτος της ηλικίας τους (δηλ. να έχουν γεννηθεί από 01-01-1984 και μετά). Ομοίως, δικαίωμα κατάταξης στην Σχολή Λιμενοφυλάκων, έχει ένα (1) τέκνο αποβιώσαντος στρατιωτικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής, εφόσον ο γονέας του (σύζυγος αποβιώσαντος) δεν άσκησε το αναφερόμενο στο προηγούμενο εδάφιο δικαίωμά του και υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις προσόντα, πλην της βαθμολογίας απολυτήριου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και είναι ηλικίας έως και τριάντα (30) ετών (δηλ. να έχουν γεννηθεί από 01-01-1989 και μετά). Στην ίδια ρύθμιση και με τις ίδιες προϋποθέσεις υπάγονται και οι σύζυγοι, άντρες και γυναίκες, ή ένα τέκνο (1) στρατιωτικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που καθίστανται ανάπηροι συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας σε ποσοστό άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%) κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. Η συνδρομή των προϋποθέσεων και των αιτίων της αναπηρίας στρατιωτικού Λ.Σ. προκύπτει από πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. Η αναπηρία διαπιστώνεται από την Α.Ν.Υ.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα της μοριοδότησης, πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις, πλην όσων ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα και στις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4597 /2019 (Α' 35 )

α. Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της Χώρας.

β. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής, με ελάχιστο όριο γενικού βαθμού απολυτηρίου το δέκα (10).

γ. Να μην έχουν υπερβεί το 290 έτος της ηλικίας τους, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής (δηλ. να έχουν γεννηθεί από 01-01-1990 και μετά).

δ. Όλοι οι υποψήφιοι (άνδρες και γυναίκες) πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70μ., χωρίς υποδήματα.

ε. Οι άνδρες υποψήφιοι, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις χωρίς να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό όσοι για λόγους συνείδησης αρνούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία [αρθ.59-65 του Ν. 3421/2005 (Α' 302), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει].

στ. Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση (82) της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας.

ζ. Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, εξαιτίας τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων.

η. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 11/2014 (ΑΊ7), όπως ισχύει, για τους υποψηφίους της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ).

θ. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση στην οποία υποψήφιος, μετά την επιτυχία και την κατάταξή του, αρνείται την εκτέλεση των στρατιωτικών του καθηκόντων λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων ανακαλείται η πράξη κατάταξής του.

ι. Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό:

(1) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος σε οποιαδήποτε ποινή.

(2) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των αδικημάτων: ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, τρομοκρατικών πράξεων, φυλετικών διακρίσεων, προσβολής κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, ψευδούς βεβαίωσης, ανθρωποκτονίας, αλητείας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων και πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών, παράνομης αλιείας, κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην Υπηρεσία), εκβίασης, απάτης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικού, δωροδοκίας ή δωροληψίας, απιστίας περί την Υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, οποιουδήποτε κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

(3) για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

(4) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

Επίσης, να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα και να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα αυτά.

Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη διά βουλεύματος, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής αλλά δεν εισάγονται στην Σχολή, αν είναι επιτυχόντες, εφόσον δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατάταξης αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα ή απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα που αποτελούν κώλυμα κατάταξης.

Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για κατάταξη εκτός εάν έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής το κατά το άρθρο 47 παράγραφο 1 του Συντάγματος διάταγμα που αίρει το σχετικό κώλυμα.

Περί αναστολής εκτέλεσης ποινής υπό όρο ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 99-104 του Ποινικού Κώδικα.

ια. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που
ορίσθηκε για τη στέρησή τους.

ιβ. Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών.

ιγ. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή μερική).

2. Τα προσόντα και η έλλειψη κωλυμάτων των υποψηφίων, πλην όσων ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα, πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και να διατηρούνται τουλάχιστον μέχρι την κατάταξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1. Όσοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα της παρούσας και επιθυμούν να καταταγούν ως Δόκιμοι Λιμενοφύλακες πρέπει να υποβάλουν για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, τα εξής δικαιολογητικά:

α. Υπογεγραμμένη Αίτηση συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, ως επισυναπτόμενο Υπόδειγμα, στην οποία μεταξύ άλλων θα δηλώνουν ότι έχουν όλα τα προσόντα που αναφέρονται στην προκήρυξη, ότι τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή, καθώς και ότι δεν έχουν υποβάλει άλλη αίτηση για την ίδια προκήρυξη. Ανυπόγραφη Αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή, ενώ σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αυτοπροσώπως στην αρμόδια Επιτροπή από τον ίδιο τον υποψήφιο, καθώς και σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, τότε θα πρέπει να Φέρει και ΘΕΩΡΗΣΗ νια το γνήσιο της υπογραφής του από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή.

β. Δύο {02) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του, ευκρινώς.

γ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς τους (2 όψεις).

δ. Παράβολο δέκα {10) ευρώ με τα στοιχεία του υποψηφίου. Για την αναγραφή του (μοναδικού) κωδικού παραβόλου/πληρωμής στο σχετικό πεδίο της αίτησης συμμετοχής τους, οι υποψήφιοι πρέπει πριν από την υποβολή αυτής να προβούν στην υποβολή αιτήματος χορήγησης ηλεκτρονικού παραβόλου στη διαδικτυακή πύλη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr), στην ηλεκτρονική υπηρεσία e-Παράβολο, συμπληρώνοντας, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

  • στο πεδίο Φορέας Δημοσίου (Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμοί): Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής/ Λοιπές Υπηρεσίες,
  • στο πεδίο Κατηγορία Παραβόλου: Διαγωνισμός κατάταξης προσωπικού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και
  • στο πεδίο Τύπος Παραβόλου: [4840] Διαγωνισμός κατάταξης προσωπικού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Κατά την επιλογή του Τύπου Παραβόλου θα εμφανισθεί αυτόματα και το ποσό των δέκα {10) ευρώ.
Ακολούθως, ο υποψήφιος θα πρέπει να προβεί έγκαιρα στην πληρωμή του παραβόλου, άλλως η αίτηση δεν θα λαμβάνεται υπ' όψιν και ο υποψήφιος θα αποκλείεται του διαγωνισμού.

ε. Τίτλο σπουδών (απολυτήριο τίτλο ή αποδεικτικό απολύσεως δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), ως παράγραφο 3 του παρόντος Κεφαλαίου, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό, πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής/σχολείου για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία.

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:

Για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής Ισοτιμιών του Ο.Ε.Ε.Κ ή του Ε.ΟΠ.Π. ή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα {0-20).

Αν ο τίτλος απόλυσης προέρχεται από ξενόγλωσσο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, πρέπει να είναι θεωρημένος, από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς τη γνησιότητά του και ως προς τη νομιμότητα λειτουργίας του σχολείου αυτού. Σε κάθε περίπτωση υποβάλλεται και βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την ισοτιμία του τίτλου απόλυσης με τους αντίστοιχους ελληνικούς.

στ. Τίτλο ξένης γλώσσας συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα. Για την απόδειξη γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας επιπέδου αρίστου, πολύ καλού και καλού, υποβάλουν τους αντίστοιχους τίτλους που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσας.

ζ. Οι υποψήφιοι των παρακάτω περιπτώσεων πρέπει να προσκομίσουν απαραιτήτως και ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ και τα ακόλουθα συμπληρωματικά δικαιολογητικά προς απόδειξη των ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ που απαιτούνται αντίστοιχα:

(αα) Κατηγορία Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες):

ί. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης και αποδεικτικό των ειδικοτήτων αυτών από τις Ένοπλες Δυνάμεις (εφόσον απονέμεται) από το οποίο να προκύπτει ότι υπηρέτησαν στις Ε.Δ. μέχρι την απόλυσή τους με την ειδικότητα αυτή και

ίί. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, ότι έχουν λάβει γνώση ότι θα φοιτήσουν σε Ειδικά Σχολεία και θα υπηρετήσουν σε Υπηρεσίες της Ειδικότητάς τους τουλάχιστον επί δεκαετία, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν.

(ββ) Κατηγορία Υποβρυχίων Καταστροφών (Υ/ΚΤ) του Πολεμικού Ναυτικού:

ί. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου αποφοίτησης από το Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών (Υ/ΚΤ) της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού.

ίί. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, ότι έχουν λάβει γνώση ότι θα φοιτήσουν σε Ειδικά Σχολεία και θα υπηρετήσουν σε Υπηρεσίες της Ειδικότητάς τους τουλάχιστον επί δεκαετία, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν.

(γγ) Κατηγορία Μουσικών: Δίπλωμα Ωδείου ή Μουσικής Σχολής σε κάποιο εκ των αναφερομένων μουσικών οργάνων στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Α' της παρούσης. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τέτοιο Δίπλωμα ή δεν επαρκούν, θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι κάτοχοι Πτυχίου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής του συγκεκριμένου οργάνου.

Εάν και πάλι δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τέτοιο Πτυχίο ή δεν επαρκούν, θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι κάτοχοι, με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

  1. Βεβαίωσης Ανωτέρας Σχολής Ωδείου.
  2. Βεβαίωσης Μέσης Σχολής Ωδείου.
  3. Βεβαίωσης συμμετοχής σε φιλαρμονική με πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία του συγκεκριμένου οργάνου.

Τα ανωτέρω Διπλώματα ή Πτυχία πρέπει να είναι επίσημα θεωρημένα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αντίστοιχα, οι ως άνω Βεβαιώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική απόφαση χορήγησης άδειας λειτουργίας του Ωδείου, που έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο οποίο θα πρέπει να διδάσκεται το συγκεκριμένο όργανο.

Σε περίπτωση ομοίων τίτλων, για την επιλογή των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθμός μορίων τους.

(δδ) Κατηγορία ιδιωτών που έχουν συμμετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις νια τη διάσωση κινδυνευόντων ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ.:

Εισάγονται υποψήφιοι που έχουν συμμετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις που συντονίζονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (πρώην Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας) ή και τις Λιμενικές Αρχές της χώρας, πλην Υπαλλήλων Λιμένος, για διάσωση κινδυνευόντων ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ., εκθέτοντας αποδεδειγμένα τη ζωή τους σε κίνδυνο, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις προσόντα, πλην του αναστήματος και του βαθμού απολυτηρίου. Για τη συνδρομή των προαναφερόμενων προϋποθέσεων οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι υποψήφιοι θα προσκομίζουν αντίγραφο Πορίσματος Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.).

Επισημαίνεται ότι εάν ο αριθμός των υποψηφίων της εν λόγω κατηγορίας είναι μεγαλύτερος του αριθμού των θέσεων της περ. (ε) της παρ. 1 του Κεφαλαίου Α' της παρούσης, λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή κατά σειρά προτεραιότητας, ο βαθμός του απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε περίπτωση δε ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων.

η. Όσοι διαθέτουν αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (1) επεξεργασίας κειμένων, (2) υπολογιστικών φύλλων και (3) υπηρεσιών διαδικτύου, υποβάλουν τους αντίστοιχους τίτλους που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' της παρούσας.

θ. Όσοι είναι πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, καθώς και όσοι είναι πτυχιούχοι Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Πλοιάρχων ή Μηχανικών με δίπλωμα Γ' Τάξης Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού, θα πρέπει να προσκομίσουν αντίστοιχα τα ακόλουθα:

(1) Οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι: πτυχίο ή δίπλωμα. Γίνεται δεκτό, μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών και πιστοποιητικό ή βεβαίωση από τη Γραμματεία της οικείας σχολής ΑΕΙ ημεδαπής ότι ο υποψήφιος έχει επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήματα και έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του.
Οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίζουν επιπλέον και πράξη αναγνώρισης περί ισοτιμίας από το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων της Αλλοδαπής (Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), ή πιστοποιητικό αναγνώρισης περί ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

(2) Οι πτυχιούχοι του Ε.Ν.: πτυχίο Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Πλοιάρχου ή Μηχανικού και δίπλωμα Γ' Τάξης Αξιωματικού Ε.Ν.

ι. Όσοι διαθέτουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ' ή Ε' κατηγορίας, θα πρέπει να προσκομίσουν:
Φωτοαντίγραφο και των δύο (2) όψεων της κατεχόμενης άδειας οδήγησης, στο οποίο να εμφαίνεται ευκρινώς η ημερομηνία έκδοσης και λήξης της άδειας καθώς και η εκδούσα Αρχή. Άδειες οδήγησης που έχουν εκδοθεί σε άλλη χώρα, γίνονται αποδεκτές εφόσον:

(i) είναι μεταφρασμένες
(ii) ισχύουν στην Ελλάδα και
(iii) προκύπτει η αντιστοιχία τους με τις ισχύουσες Ελληνικές άδειες οδήγησης από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων (ήδη Μεταφορών & Υποδομών).

ια. Όσοι διαθέτουν άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους, θα πρέπει να προσκομίσουν: Φωτοαντίγραφο και των δύο (2) όψεων της κατεχόμενης άδειας, στο οποίο να εμφαίνεται ευκρινώς η ημερομηνία έκδοσης και λήξης της άδειας καθώς και η εκδούσα Αρχή.
Άδειες, που έχουν εκδοθεί σε άλλη χώρα, γίνονται αποδεκτές εφόσον: (i) έχουν εκδοθεί ή αναγνωριστεί επίσημα από κρατική Αρχή της χώρας προέλευσής της, (ii) είναι επίσημα μεταφρασμένες και συνοδεύονται από βεβαίωση της αντίστοιχης πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής ότι η Αρχή που εξέδωσε την άδεια είναι αρμόδια για αυτό, ή ότι ο φορέας που την εξέδωσε έχει αναγνωριστεί επίσημα από κρατική Αρχή της αντίστοιχης χώρας.

ιβ. Όσοι υποψήφιοι των κατηγοριών Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων και Υποβρυχίων Καταστροφών (Υ /ΚΤ} του Πολεμικού Ναυτικού υπηρέτησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις ως Έφεδροι Αξιωματικοί ή Ανθυπασπιστές ή Αρχιλοχίες ή Επιλοχίες ή Λοχίες ή Δεκανείς και στους αντίστοιχους βαθμούς, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης και αντίστοιχο αποδεικτικό από το οποίο να προκύπτει ότι υπηρέτησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις ως Έφεδροι Αξιωματικοί ή Ανθυπασπιστές ή Αρχιλοχίες ή Επιλοχίες ή Λοχίες ή Δεκανείς μέχρι την απόλυσή τους.

2. Οι υποψήφιοι που υπάγονται σε ειδικές και λοιπές ευεργετικές κατηγορίες του διαγωνισμού, εφόσον δηλώσουν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού ευεργετήματος, υποβάλουν απαραιτήτως και επιπροσθέτως και τα κατά περίπτωση συμπληρωματικά δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ' της παρούσας.

3. Για την επικύρωση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, ισχύουν τα ακόλουθα (Ν.4250, άρθρο 1, ΦΕΚ 74/ΑΊ 26.03.2014):

Της αλλοδαπής

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.

Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του, ν.148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36, ν.4194/2013, Α' 208), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013 γίνονται δεκτές, εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε ή σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν.4194/2013.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.

Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Της ημεδαπής

α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών - άδειες - πιστοποιητικά - βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).

γ) Φωτοαντίγραφα Πιστοποιητικών της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), καθώς και πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων απόδειξης γνώσης Η/Υ γίνονται αποδεκτά χωρίς επικύρωση από δικηγόρο ή θεώρηση από δημόσια υπηρεσία.

Τονίζεται ότι η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου, περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων και ως εκ τούτου εξισώνεται με την υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986.

Στις περιπτώσεις υποβολής παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων, πέραν των ποινικών κυρώσεων που θα επιβάλλονται, θα ανακαλείται και η οικεία πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, κατά το μέρος που αφορά στον εν λόγω υποψήφιο.

4. Όπου απαιτείται η υποβολή πολλών υπευθύνων δηλώσεων του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 για βεβαίωση γεγονότων ή καταστάσεων, κατά τα ανωτέρω, είναι δυνατόν οι δηλώσεις αυτές να περιληφθούν σωρευτικώς σε ένα έντυπο δήλωσης του νόμου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Όσοι έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, υποβάλουν αίτηση με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως (ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 έως 14:00, ή ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, στην Επιτροπή Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης του διαγωνισμού, τις ημερομηνίες από την 07-10-2019, ημέρα Δευτέρα, έως και την 18-10-2019, ημέρα Παρασκευή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Διαγωνισμός Κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2019, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Ακτή Βασιλειάδη-Πύλες Ε1-Ε2, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18510

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

2. Η Επιτροπή Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης συγκροτείται με Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αποτελείται, από Αξιωματικούς Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι προτείνονται από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και έναν (1) Σύμβουλο-εκπρόσωπο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ο οποίος υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Σύμβουλος- εκπρόσωπος του Α.Σ.Ε.Π.

Έργο της εν λόγω Επιτροπής είναι:

α. η παραλαβή και ο έλεγχος όλων των αιτήσεων και των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών, που υποβάλλονται σε αυτή αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο.

β. η παραλαβή και ο έλεγχος όλων των αιτήσεων και των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών που της αποστέλλονται ταχυδρομικώς, με συστημένη αλληλογραφία από τους υποψηφίους.
Ειδικότερα, και αναφορικά με τις ανωτέρω (α) και (β) αρμοδιότητες διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή υποχρεούται ενώπιον του υποψηφίου (σε περίπτωση αυτοπρόσωπης εμφάνισης) να ελέγξει κατ' αρχάς την εμπρόθεσμη κατάθεση των αιτήσεων, να αριθμήσει και μονογράψει την αίτηση και τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά.

γ. η μοριοδότηση των υποψηφίων των οποίων διαπιστώθηκε ότι οι αιτήσεις τους και τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά, πληρούν τις προϋποθέσεις-απαιτήσεις της προκήρυξης.

δ. η καταμέτρηση και καταγραφή του συνόλου των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν σε φωτοαντίγραφο στο πλαίσιο του Διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.2690/1999, όπως ισχύει.

ε. η σύνταξη, μετά το πέρας των ανωτέρω εργασιών, Πρακτικού στο οποίο θα επισυνάπτονται:
 (1) ενιαίος Αλφαβητικός Πίνακας Απορριφθέντων με τα στοιχεία των υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις-απαιτήσεις της προκήρυξης στον οποίο θα αναγράφεται επιπροσθέτως η κατηγορία τους, αιτιολογώντας πλήρως τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό και
 (2) ενιαίος Αλφαβητικός Πίνακας Συμμετεχόντων με τα στοιχεία των υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις-απαιτήσεις της προκήρυξης, στον οποίο θα αναγράφονται επιπροσθέτως η κατηγορία/ειδικότητά τους, ο αριθμός μορίων εκάστου υποψηφίου αναλυτικά, το αποτέλεσμα της διαδικασίας μοριοδότησης (πλην της εξαιρουμένης Κατηγορίας ε' στην οποία θα αναγράφεται μόνο ο βαθμός απολυτήριου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκάστου υποψηφίου) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο Κεφάλαιο, καθώς και τυχόν υπαγωγή του σε ευεργετική διάταξη/ειδική κατηγορία.

Οι Πίνακες αυτοί υπογράφονται από το Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής και υποβάλλονται προς θεώρηση στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τοιχοκολλούνται στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr) αναρτάται ανακοίνωση με τα ονόματα των υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσειςαπαιτήσεις της προκήρυξης, καθώς και με τα ονόματα των απορριφθέντων υποψηφίων.

3. Με Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συγκροτείται Ομάδα Μηχανογραφικής Υποστήριξης, η οποία έχει ως έργο την μηχανογραφική καταχώριση στοιχείων και την τεχνική υποστήριξη του διαγωνισμού. Η επιβεβαίωση της ακρίβειας των εισαχθέντων στοιχείων, γίνεται από τις αρμόδιες ανά διαδικασία Επιτροπές.

4. Δικαιολογητικά και αιτήσεις που θα αποσταλούν από τους υποψήφιους εκπρόθεσμα [ήτοι θα φέρουν ημερομηνία ταχυδρομείου (δημόσιου ή ιδιωτικού) μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης υποβολής δικαιολογητικών], ή θα προσκομισθούν εκπρόθεσμα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Μη υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών εμπρόθεσμα (ήτοι έως και την 18-10-2019) αποκλείει τον υποψήφιο από τη συμμετοχή του στις περαιτέρω διαδικασίες του διαγωνισμού. Κατ' εξαίρεση, δύναται να προσκομισθούν από υποψήφιο δικαιολογητικά συμπληρωματικώς και μέσα σε εύλογη (σύντομη) προθεσμία, εφόσον τούτο απαιτηθεί κατά την κρίση της Επιτροπής Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης, για την απόδειξη/επιβεβαίωση προσόντος, η ύπαρξη του οποίου όμως κατά την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (18-10-2019) ήδη συνάγεται σύμφωνα με την εμπροθέσμως κατατεθείσα Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής του στο διαγωνισμό και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά.

5. Η αποδεδειγμένη υποβολή αναληθών, παραποιημένων ή πλαστών δικαιολογητικών επιφέρει και ποινικές συνέπειες στον υποψήφιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Η μοριοδότηση των συμμετεχόντων υποψηφίων, εξαιρουμένων των συμμετεχόντων υποψηφίων της Κατηγορίας (ε) της παρ. 1 του Κεφαλαίου Α' της παρούσης, πραγματοποιείται μηχανογραφικά και προσδιορίζεται από το ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΘΜΟ του απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο οποίος πολλαπλασιάζεται επί πενήντα πέντε (55) και ελέγχεται μέχρι εκατοστού της μονάδας.

2. α. Στα ανωτέρω μόρια προστίθενται για τη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας αριθμός μορίων ως ακολούθως:

  • Εξήντα (60) μόρια για κάθε μία εξ αυτών σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την άριστη γνώση (Γ2).
  • Πενήντα (50) μόρια για κάθε μία εξ αυτών σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την πολύ καλή γνώση (Γl).
  • Σαράντα (40) μόρια για κάθε μία εξ αυτών σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την καλή γνώση (82), πέραν του βασικού τίτλου σπουδών που απαιτείται για την απόδειξη του τυπικού προσόντος της περ. (στ) της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Γ' της παρούσας.

Αν ο υποψήφιος κατέχει τίτλους γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας διαφόρων επιπέδων λαμβάνεται υπόψη μόνο ο ανώτερος τίτλος.

β. Σε όσους διαθέτουν αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' της παρούσης, προστίθενται επιπλέον αριθμός μορίων ως εξής: 30 μόρια.

γ. Σε όσους είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. του Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής ή είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων ή Μηχανικών με δίπλωμα Γ' Τάξης Αξιωματικού Ε.Ν., προστίθεται άπαξ αριθμός μορίων ως εξής: 120 μόρια.

δ. Σε όσους κατέχουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, προστίθεται επιπλέον αριθμός μορίων ως εξής: 20 μόρια για κάθε άδεια Κατηγορίας Δ' ή 30 μόρια για κάθε άδεια Κατηγορίας Ε'. Αν ο υποψήφιος κατέχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου διαφόρων κατηγοριών λαμβάνεται υπόψη μόνο η ανώτερη κατηγορία.

ε. Σε όσους κατέχουν άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους, προστίθεται επιπλέον αριθμός μορίων ως εξής: 30 μόρια.

στ. Όσοι υποψήφιοι των κατηγοριών Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων και Υποβρυχίων Καταστροφών (Υ /ΚΤ} του Πολεμικού Ναυτικού υπηρέτησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις ως Έφεδροι Αξιωματικοί ή Ανθυπασπιστές ή Αρχιλοχίες ή Επιλοχίες ή Λοχίες ή Δεκανείς και στους αντίστοιχους βαθμούς, προστίθεται επιπλέον αριθμός μορίων ως εξής: α) Έφεδροι Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές 200 μόρια, β) Αρχιλοχίες, Επιλοχίες και Λοχίες 100 μόρια, γ) Δεκανείς 50 μόρια.

3. Η Επιτροπή Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης συντάσσει Πρακτικό με συνημμένους Πίνακες Συμμετεχόντων ανά Κατηγορία/ειδικότητα, κατά φθίνουσα σειρά αποτελέσματος της διαδικασίας μοριοδότησης που προκύπτει από το άθροισμα των μορίων εκάστου υποψηφίου (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ε' στην οποία θα αναγράφεται μόνο ο Βαθμός απολυτήριου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκάστου υποψηφίου), βάσει του ήδη καταρτισθέντος ενιαίου Αλφαβητικού Πίνακα Συμμετεχόντων με τους υποψηφίους των οποίων τα δικαιολογητικά πληρούν τις προϋποθέσεις-απαιτήσεις της προκήρυξης. Οι εν λόγω Πίνακες αναγράφουν αναλυτικά τα μόρια κάθε υποψηφίου, το αποτέλεσμα της διαδικασίας μοριοδότησης, καθώς και την τυχόν υπαγωγή του σε ευεργετικές διατάξεις, υπογράφονται δε από το Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής, υποβάλλονται προς θεώρηση στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr) και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΨΟΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ- ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΤΗΝ Α.Ν.Υ.Ε., ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ

1. Από την Επιτροπή Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης, καλείται από τις πρώτες κατά σειρά θέσεις βάσει του αποτελέσματος της διαδικασίας μοριοδότησης, κάθε μιας από τις υπάρχουσες περιπτώσεις, αριθμός υποψηφίων αυξημένος τουλάχιστον στο τριπλάσιο του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων για κάθε κατηγορία, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 25 του Ν. 4597 /2019 (Α' 35), προκειμένου οι υποψήφιοι αυτοί να υψομετρηθούν, να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις - παραπομπή στην Ανώτατη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ), αθλητικές δοκιμασίες και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.

2. Ο συγκεντρωτικός Αλφαβητικός Πίνακας Καλουμένων, ο οποίος υπογράφεται από το Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

3. Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των διαδικασιών της παραγράφου 1, οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Οι υποψήφιοι προσερχόμενοι σε κάθε διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά το δελτίο ταυτότητάς τους. Όσοι δεν φέρουν δελτίο ταυτότητας δεν θα γίνονται δεκτοί και δεν θα τους επιτρέπεται η είσοδος στους χώρους διεξαγωγής των διαδικασιών, εκτός αν προσκομίσουν βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής με σφραγισμένη φωτογραφία, όπου θα αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατήριο ή ναυτικό φυλλάδιο ή άδεια οδήγησης, εφόσον αυτά φέρουν σχετική φωτογραφία.

4. Η υψομέτρηση διενεργείται από Επιτροπή που συγκροτείται με Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αποτελείται, από Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού οι οποίοι προτείνονται από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγειονομικού του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και έναν (1) Σύμβουλο-εκπρόσωπο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ο οποίος υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Σύμβουλος - εκπρόσωπος του Α.Σ.Ε.Π.

Όσοι δεν έχουν το απαιτούμενο ελάχιστο ύψος ή δεν παρουσιασθούν για υψομέτρηση σύμφωνα με το πρόγραμμα ή δεν συμμετάσχουν στη διαδικασία για οποιονδήποτε λόγο, αποκλείονται του διαγωνισμού.

Ιδιαίτερη εξέταση υποψηφίου αποκλείεται, πλην της περιπτώσεως ύπαρξης αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας και μόνο εντός του χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής της διαδικασίας υψομέτρησης. Οι παρόντες υποψήφιοι υπογράφουν υποχρεωτικά ότι έλαβαν γνώση του αποτελέσματος της υψομέτρησης, που τους αφορά.

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία της υψομέτρησης υποψήφιος επί τόπου και ενώπιον του Προέδρου της Επιτροπής Υψομέτρησης προβάλει αντίρρηση επί του αποτελέσματος, διενεργείται επανέλεγχος και η Επιτροπή βεβαιώνει εγγράφως ότι προέβη σε τρεις {03) επανειλημμένες μετρήσεις σε διαφορετικά χρονικά σημεία, εντός όμως του χρονοδιαγράμματος της διαδικασίας υψομέτρησης και όχι πέραν της μίας επιπλέον ημέρας από την ολοκλήρωσή της, κατά τις εργάσιμες ώρες. Η σχετική βεβαίωση συνυπογράφεται και από τον υποψήφιο στον οποίο αφορά.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα επί της διαδικασίας και μόνο, αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος της οικείας Επιτροπής Υψομέτρησ ης.

5. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις και παραπέμπονται στην Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε.), η οποία αποφαίνεται για την υγειονομική τους καταλληλότητα. Οι ιατρικές/υγειονομικές εξετάσεις των υποψηφίων ενεργούνται σύμφωνα με το Π.Δ. 11/2014 (Α' 17), όπως ισχύει. Οι αποφάσεις της ΑΝΥΕ είναι μη αναθεωρήσιμες (Ν.Δ. 1327/1973).

6. Οι υποψήφιοι έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν τις παρακάτω εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα πρέπει να φέρουν Φωτογραφία υποψηφίου, ευκρινή ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα ιατρού και να έχουν νίνει εντός τριμήνου προ της ημερομηνίας παρουσιάσεώς τους νια υγειονομικές εξετάσεις:

α. Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, αιμοσφαιρίνη, γενική ούρων και ανοσολογικές εξετάσεις (Τεστ HIV, τεστ HbsAg, τεστ HCV) με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

β. Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

γ. Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας), στην οποία να αναφέρεται ότι δύναται να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες.

δ. Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

ε. Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραμμα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

στ. Γυναικολογική εξέταση (μόνο για υποψήφιες) με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

Οι ανωτέρω εξετάσεις μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας.

Οι εξετάσεις-γνωματεύσεις θα προσκομίζονται από τον ίδιο τον υποψήφιο κατά την πρώτη ημέρα των Υγειονομικών εξετάσεων. Μη προσκόμιση όλων των παραπάνω εξετάσεων, αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τη συνέχεια των διαδικασιών του διαγωνισμού.

7. Οι υποψήφιοι που θα κριθούν ως Υγειονομικώς Κατάλληλοι συμμετέχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες, ενώπιον Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και απαρτίζεται από Αξιωματικούς Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι προτείνονται από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και έναν (1) Σύμβουλο-εκπρόσωπο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ο οποίος υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Σύμβουλος - εκπρόσωπος του Α.Σ.Ε.Π.

Για την συγκρότηση της εν λόγω επιτροπής προτιμώνται Αξιωματικοί που είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΦΑΑ ή έχουν καταταγεί με την ιδιότητα του αθλητή. Στην Απόφαση συγκρότησης δύναται να ορίζονται ονομαστικά τα υπεύθυνα, ανά αγώνισμα, μέλη της Επιτροπής.

Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης, οι υποψήφιοι υποβάλλονται στα παρακάτω αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα όρια επίδοσης σε όλα (ήτοι και στα έξι), σύμφωνα με τα ακόλουθα:

α. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16" (μια προσπάθεια).

β. Δρόμος 1.000 μ. σε χρόνο 4' και 20" (μια προσπάθεια).

γ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05μ. (τρεις προσπάθειες).

δ. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).

ε. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50μ., ως μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

στ. Ελεύθερη κολύμβηση σε απόσταση 50 μέτρων σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια).

Ειδικά οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στην Κατηγορία «Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες)» και «Υποβρυχίων Καταστροφών (Υ/ΚΤ) του Πολεμικού Ναυτικού» αντί των παραπάνω αγωνισμάτων υποβάλλονται στα παρακάτω αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα ελάχιστα όρια σε όλα με μία προσπάθεια μόνο:

α. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 15" (μια προσπάθεια).

β. Δρόμος 2.000 μ. σε 12 πρώτα λεπτά (μια προσπάθεια).

γ. Έλξεις σε μονόζυγο συνεχείς 10 τουλάχιστον.

δ. Κάμψεις χειρών επί του εδάφους συνεχείς 40 τουλάχιστον, σε χρόνο 2 πρώτων λεπτών.

ε. Κάμψεις κοιλιακών από εδραία θέση συνεχείς 40 τουλάχιστον, σε χρόνο 2 πρώτων λεπτών.

στ. Ελεύθερη κολύμβηση σε απόσταση 100 μέτρων σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια).

Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων καθορίζεται με ευθύνη της Επιτροπής, ανάλογα με τις επικρατούσες τότε κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες.

Μετά το πέρας καθενός από τα αγωνίσματα, οι υποψήφιοι υπογράφουν υποχρεωτικά ότι έλαβαν γνώση του αποτελέσματος που τους αφορά. Υποψήφιος που δεν θα επιτυγχάνει το προβλεπόμενο όριο σε κάποιο αγώνισμα, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται στα υπόλοιπα.

8. Σε περιπτώσεις προϋπάρχοντος τραυματισμού υποψηφίου, προβλήματος υγείας ή γυναικολογικής φύσης, να προσκομίζεται υποχρεωτικά ιατρική γνωμάτευση/βεβαίωση από ιδιώτη ιατρό ή Νοσοκομείο (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ), στην οποία να βεβαιώνεται το πρόβλημα, καθώς και να αναγράφεται η ημερομηνία αποκατάστασής του, προκειμένου ο υποψήφιος να επαναπρογραμματίζεται. Η ανωτέρω ημερομηνία να μην υπερβαίνει το πέρας των Αθλητικών Δοκιμασιών, εκτός και αν το πρόβλημα παρουσιαστεί την τελευταία ημέρα διεξαγωγής τους οπότε επαναπρογραμματίζεται για την αμέσως επόμενη ημέρα. Επιπλέον, σε περίπτωση μη προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης ο υποψήφιος πρέπει να γνωστοποιεί στον παρόντα ιατρό, το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και να εξετάζεται απ' αυτόν πριν την έναρξη οποιασδήποτε αθλητικής δοκιμασίας. Τέλος, σε περίπτωση τραυματισμού υποψήφιου κατά την ημέρα διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών, θα προγραμματίζεται για επανεξέταση, εφόσον εξεταστεί από τον παρόντα ιατρό. Η επανεξέταση θα προγραμματίζεται εντός του χρόνου διεξαγωγής των Αθλητικών Δοκιμασιών και θα γίνεται στο σύνολο των αγωνισμάτων εκτός και αν το πρόβλημα παρουσιαστεί την τελευταία ημέρα διεξαγωγής οπότε επαναπρογραμματίζεται για την αμέσως επόμενη ημέρα.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα επί της διαδικασίας και μόνο, αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος της οικείας Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών.

9. Οι ψυχομετρικές εξετάσεις διενεργούνται από επιτροπή ψυχομετρικών δοκιμασιών, που συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αποτελείται από Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι προτείνονται από το Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγειονομικού του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ. ΑΚΤ., καθώς και έναν (1) Σύμβουλο - εκπρόσωπο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ο οποίος υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Σύμβουλοςεκπρόσωπος του Α.Σ.Ε.Π.
 Σκοπός των ψυχομετρικών εξετάσεων είναι η διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων για σταδιοδρομία στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και περιλαμβάνουν τεστ προσωπικότητας, καθώς και συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

10. Οι υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις αναφερόμενες στο παρόν Κεφάλαιο διαδικασίες, δεν συνεχίζουν την εξέτασή τους στις υπόλοιπες. Οι Επιτροπές Υψομέτρησης, Αθλητικών, Ψυχομετρικών Δοκιμασιών, καθώς και η Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή, συντάσσουν πίνακες στους οποίους έναντι του ονοματεπώνυμου εκάστου υποψηφίου, φαίνεται η κατά περίπτωση κρίση τους, ήτοι επιτυχών - αποτυχών, κατάλληλος - ακατάλληλος, μη προσέλθων και διακόψας. Τα αποτελέσματα ανά διαδικασία ανακοινώνονται με τοιχοκόλληση σχετικού πίνακα στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) ανακοινώνονται τα ονόματα όσων κρίνονται ικανοί ανά διαδικασία και καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία.

11. Οι υποψήφιοι που δεν θα παρουσιασθούν ή θα διακόψουν σε οποιαδήποτε διαδικασία ή δεν θα κριθούν ικανοί, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για την Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και αποκλείονται του διαγωνισμού.

12. Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών του παρόντος Κεφαλαίου, ο αριθμός των υποψηφίων δεν ανέρχεται στο διπλάσιο τουλάχιστον των προκηρυσσομένων ανά κατηγορία θέσεων, δύναται να κληθεί από την Επιτροπή Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης, εκ νέου, από τους μη εισέτι κληθέντες και κατά σειρά επιτυχίας ανά κατηγορία, συμπληρωματικός αριθμός υποψηφίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

1. Μετά το πέρας όλων των παραπάνω διαδικασιών, η Επιτροπή Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης, καταρτίζει έναν Πίνακα Επιτυχόντων και Πίνακες Επιλαχόντων ανά κατηγορία/ειδικότητα κατά φθίνουσα σειρά μορίων, οι οποίοι υπογράφονται από τον Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής, υποβάλλονται προς θεώρηση στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr) και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ..

2. Για την κατάρτιση του Πίνακα Επιτυχόντων λαμβάνονται κατά σειρά και κατά το προβλεπόμενο για την κάθε κατηγορία-ειδικότητα ποσοστό/ αριθμό θέσεων, οι συγκεντρώσαντες το μεγαλύτερο συνολικό αριθμό μορίων, τηρουμένων και των ποσοστών των ειδικών/ευεργετικών κατηγοριών του άρθρου 25 του ν. 4597 /2019, και σε αριθμό που καλύπτονται οι προκηρυσσόμενες προς κάλυψη οργανικές θέσεις. Ειδικότερα, για τους υποψήφιους της Κατηγορίας (ε) της παρ. 1 του Κεφαλαίου Α' της παρούσης λαμβάνονται οι υποψήφιοι με τον υψηλότερο βαθμό απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέχρι του προβλεπόμενου για την κατηγορία ποσοστού.
Ακολούθως συντάσσονται οι Πίνακες Επιλαχόντων ανά κατηγορία/ειδικότητα από όσους υποψηφίους δεν περιελήφθησαν στον Πίνακα Επιτυχόντων.
Για την κάλυψη κενών θέσεων ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του Κεφαλαίου Α' της παρούσης.

3. Ο Πίνακας Επιτυχόντων αναγράφει στην πρώτη στήλη το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και στις επόμενες την κατηγορία-ειδικότητα του, τη σειρά επιτυχίας του στην κατηγορία-ειδικότητα όπου συμμετέχει, τον συνολικό αριθμό μορίων του, καθώς και την τυχόν υπαγωγή του σε ευεργετική διάταξη, στην περίπτωση κατά την οποία καταλαμβάνει θέση στον οικείο Πίνακα Επιτυχόντων κάνοντας χρήση του ευεργετήματός του. Αντίστοιχα, οι Πίνακες Επιλαχόντων ανά κατηγορία/ειδικότητα κατά φθίνουσα σειρά μορίων, αναγράφουν στην πρώτη στήλη το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, τον συνολικό αριθμό μορίων του, καθώς και την τυχόν υπαγωγή του σε ευεργετική διάταξη.
 Σε ίσα αθροίσματα τελικής συνολικής βαθμολογίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει υψηλότερο βαθμό απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εάν προκύψει και νέα ισοβαθμία, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της υποπερίπτωσης (δδ) της περίπτωσης (ζ) της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Δ' της παρούσας, επιλέγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερη ηλικία, σύμφωνα με την ημερομηνία γέννησής του και σε περίπτωση ταύτισης διενεργείται κλήρωση από την Επιτροπή Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης ενώπιον των ισοβαθμούντων υποψηφίων.

4. Ο Πίνακας Επιτυχόντων και οι Πίνακες Επιλαχόντων ανά κατηγορία/ειδικότητα κατά φθίνουσα σειρά μορίων, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται η άσκηση ένστασης με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) (παρ. 2 άρθρου 2 ν. 3812/2009), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Επιπλέον, η προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητώς τόσο στην οικεία καταχώριση στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής όσο και στη σχετική ανακοίνωση στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ..
Η άσκηση ένστασης επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους ακυρότητας κατά συγκεκριμένης πράξης ή παράλειψης.
Στην ένσταση επισυνάπτεται και παράβολο είκοσι (20) ευρώ, άλλως η ένσταση δεν λαμβάνεται υπόψη. Το ΑΣΕΠ εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις, αποφαίνεται επ' αυτών και ενημερώνεται ο ενιστάμενος με δική του ευθύνη, είτε από το ΑΣΕΠ είτε από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

5. Η Επιτροπή Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης προβαίνει, αν απαιτείται, στις αναγκαίες διορθώσεις σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση του Α.Σ.Ε.Π., και στη συνέχεια καταρτίζει τον Τελικό Πίνακα Επιτυχόντων και τους Τελικούς Πίνακες Επιλαχόντων ανά κατηγορία/ειδικότητα κατά φθίνουσα σειρά μορίων, οι οποίοι υπογράφονται από το Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής και υποβάλλονται προς θεώρηση στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

1. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον Τελικό Πίνακα Επιτυχόντων της παραγράφου 5 του προηγούμενου Κεφαλαίου, κατατάσσονται στην Σχολή Λιμενοφυλάκων με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και φοιτούν σε αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.530/1970 «Περί Λιμενοφυλάκων» (Α' 100) και του αριθμ. 67 «Κανονισμού Σχολής Λιμενοφυλάκων» (Β'2148/2009), ως είχαν τροποποιηθεί και ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 76/2018 (ΑΊ46).

2. Με την παραπάνω απόφαση καθορίζεται η ημερομηνία κατάταξης καθώς και η ημερομηνία παρουσίασης στην Σχολή, για την έναρξη της εκπαίδευσης. Το Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καλεί τους επιτυχόντες για κατάταξη στην προκαθορισμένη ημερομηνία. Η πρόσκληση γίνεται με Εγκύκλιο Διαταγή Πρόσκλησης Κατάταξης, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

3. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι την ημέρα κατατάξεώς τους προσκομίζουν, στην Σχολή Λιμενοφυλάκων, η οποία και διενεργεί σχετικό έλεγχο, τα εξής δικαιολογητικά κατάταξης:

α. Αστυνομική ταυτότητα,

β. Πιστοποιητικό της Εισαγγελικής Αρχής του τόπου κατοικίας τους ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι, φυγόδικοι που να έχει εκδοθεί τρεις (3) μήνες το πολύ πριν από την ημερομηνία υποβολής,

γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι, φυγόδικοι από εκτός του τόπου κατοικίας τους Εισαγγελική Αρχή της Χώρας και ούτε έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, ούτε έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη,
καθώς και οιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτηθεί.

4. Τα δικαιολογητικά κατάταξης που αναζητούνται αυτεπαγγέλτως και ελέγχονται από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων είναι τα ακόλουθα:

α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης που εκδίδεται τρεις μήνες το πολύ πριν από την ημερομηνία υποβολής.

β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α' (για τους άνδρες υποψηφίους).

γ. Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση.

5. Επιπρόσθετα, η Σχολή Λιμενοφυλάκων, μετά τη λήψη της απόφασης κατάταξης, ενεργεί ως ακολούθως:

α. Προβαίνει στην κατάταξη των παρουσιαζομένων, συντάσσοντας για κάθε έναν από τους κατατασσόμενους πρακτικό κατάταξης και αναφέρει αμέσως στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα ονοματεπώνυμα των καταταγέντων και των μη καταταγέντων για οποιονδήποτε λόγο.

β. Υποβάλει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αντίγραφα των πρακτικών κατάταξης, καθώς και αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών κατάταξης των καταταγέντων, μετά σχετικής κατάστασης όπου θα αναγράφεται αναλυτικά κάθε δικαιολογητικό και θα βεβαιώνεται η ακρίβεια, η ορθότητα και η πληρότητα των δικαιολογητικών κατάταξης στο σύνολό τους.

6. Με μέριμνα της Σχολής Λιμενοφυλάκων διενεργείται έλεγχος γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών ή πιστοποιητικών των εισαγομένων στην Σχολή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4305/2014, όπως ισχύει, καθώς και δειγματοληπτικός έλεγχος δικαιολογητικών σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%} του συνόλου των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν για το διαγωνισμό σε φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.2690/1999, όπως ισχύει. Μετά την ολοκλήρωση της διενέργειας των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο ελέγχων, από στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που ορίζονται με διαταγή του Διοικητή της Σχολής, συντάσσεται Πρακτικό με τα αποτελέσματα που προέκυψαν το οποίο εν συνεχεία, υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Σε περίπτωση που Δόκιμος εισάγεται στη Σχολή βάσει ψευδών ή ανακριβών δικαιολογητικών, ενημερώνεται ο αρμόδιος εισαγγελέας και εκτός από τις τυχόν ποινικές ευθύνες που έχει, ανακαλείται η πράξη κατάταξής του.

7. α. Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν πριν από την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή, ύστερα από υποβολή γραπτής παραίτησης, αδικαιολόγητης μη παρουσίασης των επιτυχόντων κατά το πρώτο δεκαήμερο από την ορισθείσα ημερομηνία κατάταξης ή έλλειψης κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών έστω και ενός προσόντος επιτυχόντος, καλούνται να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης ειδικότητας - κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουμένως, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν ή δεν παρουσιάστηκαν αδικαιολόγητα και όσοι διαπιστώθηκε, ότι δεν κατείχαν τα νόμιμα προσόντα για εισαγωγή στη Σχολή.

β. Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν μετά την κατάταξη των επιτυχόντων στην Σχολή, ύστερα από υποβολή γραπτής παραίτησης καταταγέντων, διαπίστωσης έλλειψης έστω και ενός προσόντος καταταγέντος ή απόλυσης δοκίμου για οποιονδήποτε λόγο από τη Σχολή, καλούνται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης ειδικότητας - κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουμένως, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν και όσοι έπαυσαν να έχουν τα νόμιμα προσόντα ή απολύθηκαν από τη Σχολή.

8. Τονίζεται ότι, απαγορεύεται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους έμμισθους και άμισθους, πολιτικούς και στρατιωτικούς ή μισθωτούς που απασχολούνται στο Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους και άσχετα από τη φύση της σχέσεως που τους συνδέει με το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. ή το νομικό πρόσωπο, να διορισθούν ή προσληφθούν και σε δεύτερη θέση ή απασχόληση στο δημόσιο τομέα αυτό, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή. Η παράβαση της θεσπιζομένης με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του Άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 απαγορεύσεως διώκεται αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας οποιουδήποτε πολίτη και τιμωρείται ποινικά σαν παράβαση καθήκοντος με ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον ενός έτους και πειθαρχικά.

9. Οι μη εισαχθέντες στην Σχολή υποψήφιοι, μπορούν κατόπιν αιτήσεώς τους και με δική τους ευθύνη, να παραλάβουν τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν κατατάχθηκαν, διατηρούνται στο αρχείο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και μετά από δύο έτη από την κατάταξη των επιλεγομένων καταστρέφονται, από στελέχη Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. που ορίζονται με διαταγή του Διευθυντή Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εκτός αν υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη, οπότε και διατηρούνται μέχρι τη δημοσίευση αμετάκλητης απόφασης.

10. Οι ευδοκίμως αποφοιτώντες από την Σχολή, ονομάζονται Λιμενοφύλακες με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

11. Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α', Β' και Γ' αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης.

12. Η παρούσα προκήρυξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr).

Ο Αρχηγός
Αντιναύαρχος Λ.Σ.
ΡΑΠΤΗΣ Σταμάτιος

Σχετικά Άρθρα