9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ" 2014

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ" 2014

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αναξαγόρα1 & Σωκράτους,
10552 Αθήνα,
Τηλ. & Fax. 210-23.30.777, 210-36.88.082
E-mail: info(AT)pee.gr
 

Αρ.Πρωτ.512/14-04-2014

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς τα μέλη και τους φίλους της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος ανακοινώνει στα μέλη της Εταιρείας και τους ενδιαφερόμενους ότι προγραμματίζει, σε συνεργασία με την Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας την οργάνωση του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα: «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», κατά το διάστημα 28-30 Νοεμβρίου 2014 στη Φλώρινα.

Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει:
α. Προφορικές Ανακοινώσεις
β. Θεματικά Συμπόσια
γ. Αναρτημένες Ανακοινώσεις

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι οι εξής:
1. Εκπαιδευτική Έρευνα
2. Προσχολική Παιδαγωγική
3. Σχολική Παιδαγωγική
4. Αρχική εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών
5. Εκπαιδευτική Πολιτική. Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομία της Εκπαίδευσης
6. Διδακτική Μεθοδολογία: Αναλυτικά Προγράμματα, Σχολικά εγχειρίδια, Διδακτικά αντικείμενα
7. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
8. Παιδαγωγική Ψυχολογία: Μάθηση και Διδασκαλία, Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση, Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση
9. Ειδική Αγωγή – Δυσκολίες Μάθησης
10. Φιλοσοφία της Παιδείας
11. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
12. Διά βίου Μάθηση-Εκπαίδευση Ενηλίκων
13. Διαπολιτισμική Αγωγή και Εκπαίδευση
14. Συγκριτική Παιδαγωγική
15. Ιστορία της Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης

Όσες και όσοι ενδιαφέρεσθε να λάβετε μέρος στο Συνέδριο με προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση ή με θεματικά συμπόσια θα πρέπει να στείλετε τον τίτλο και την περίληψη της ανακοίνωσής σας στη φόρμα που επισυνάπτεται (400 λέξεις), το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2014, σε ηλεκτρονική μορφή (μέσω e-mail) στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: α) Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., β) Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για να προωθηθούν εγκαίρως στους αρμόδιους κριτές.

Εφόσον εγκριθεί, θα πρέπει να στείλετε και το τελικό κείμενο της ανακοίνωσής σας, το αργότερο μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2014 για να συμπεριληφθεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου (σε ηλεκτρονική μορφή). Οι εισηγητές και οι εισηγήτριες θα ενημερωθούν για την αξιολόγηση των προτάσεών τους το αργότερο μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου 2014. Μετά την ενημέρωση για την αποδοχή των προτάσεων, παρακαλούνται οι εισηγητές και οι εισηγήτριες να εγγραφούν στο Συνέδριο μέχρι και την 30ή Οκτωβρίου 2014. Η κατα-βολή του χρηματικού ποσού από όλους τους εισηγητές ή/και τις εισηγήτριες κάθε ανα-κοίνωσης για την εγγραφή τους στο συνέδριο είναι απαραίτητη, προκειμένου τα ονόματά τους να καταχωρηθούν στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου και στο τεύχος των περιλήψεων.

Εφιστάται η προσοχή σας στα παρακάτω σημεία:

• Ο χρόνος της ανακοίνωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά.

• Τα Θεματικά Συμπόσια οργανώνονται από έναν Πρόεδρο και περιλαμβάνουν 4-5 εισηγήσεις και ένα Συζητητή. Ο Πρόεδρος, ο οποίος μπορεί να είναι παράλληλα και ομιλητής, έχει την ευθύνη να υποβάλει τον τίτλο και την περίληψη του Συμποσίου, το όνομα του Συζητητή, τα ονόματα των ομιλητών και τα κείμενα των εισηγήσεων, στο παραπάνω χρονικό διάστημα.

• Οι Αναρτημένες Ανακοινώσεις θα ενταχθούν στις παραπάνω θεματικές ενότητες. Ο συγγραφέας θα πρέπει να βρίσκεται μπροστά από το poster, κατά τη διάρκεια της θεματικής ενότητας. Το μέγεθος της αναρτημένης ανακοίνωσης πρέπει να είναι: 0.80 cm x 1.20 cm (κάθετο) και να είναι ευανάγνωστο από απόσταση 2 μέτρων.

• Η καθεμία ανακοίνωση δεν θα υπερβαίνει τις 3.000 λέξεις (συμπεριλαμβανομένων των πινάκων, της βιβλιογραφίας και της περίληψης). Η εκτύπωση θα είναι σε σελίδα Α4, με γραμματοσειρά Times New Roman, με μονό διάστημα και θα έχει περιθώρια 4 εκ. δεξιά και αριστερά και 5,3 εκ. επάνω και κάτω. Ο τίτλος και το κείμενο θα είναι πλήρως στοιχισμένα, ενώ το ονοματεπώνυμο του/των συγγραφέα/ων θα είναι στοιχισμένο/α δεξιά.

Οδηγίες για την σύνταξη των περιλήψεων

Οι περιλήψεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 400 λέξεις. Στο κείμενο πρέπει να αναφέρονται:
• Ο θεματικός άξονας στον οποίο εμπίπτει η ανακοίνωση
• Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας
• Ο σκοπός της έρευνας
• Η μεθοδολογία
• Τα αποτελέσματα – Συμπεράσματα
• Οι λέξεις – κλειδιά

Κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών

Οι περιλήψεις θα αξιολογηθούν από κριτές. Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων θα ληφθούν υπόψη από τους κριτές τα ακόλουθα κριτήρια:
• Η σχέση της εργασίας με τους θεματικούς άξονες του Συνεδρίου
• Η συμβολή της εργασίας στην προώθηση της επιστήμης και της έρευνας
• Η θεωρητική και μεθοδολογική τεκμηρίωση της εργασίας
• Η δυνατότητα αξιοποίησης των δεδομένων της εργασίας στην εκπαιδευτική πράξη

Οδηγίες για τη συγγραφή των τελικών εργασιών

Στην πρώτη σελίδα της εργασίας θα περιέχονται κατά σειρά:
1. Ο τίτλος της εργασίας (στοιχεία πεζά και Bold, μεγέθους 14΄).
2. Μία κενή γραμμή.
3. Το ονοματεπώνυμο του/των συγγραφέα/ων (πρώτα όνομα, μετά επώνυμο), στοιχεία Italic, μεγέθους 14΄.
4. Δύο κενές γραμμές.
5. Θα ακολουθεί το κυρίως κείμενο (στοιχεία μεγέθους 12΄).
6. Βιβλιογραφικός πίνακας.
7. Περίληψη της εργασίας στην αγγλική, τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα, το πολύ 10 σειρές (στοιχεία μεγέθους 12΄).
8. Πλήρη στoιχεία του/των συγγραφέα/ων (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση με Τ.Κ., τηλέφωνο, Fax και e-mail).

Οι παραπομπές θα παρατίθενται στο κείμενο (π.χ. Bernstein, 1975: 78-85) και οι τυχόν σημειώσεις/ διευκρινίσεις κ.λπ. σε κάθε σελίδα του κειμένου.

Παραδείγματα βιβλιογραφικών αναφορών:
I. Βιβλίο
Bernstein, B. (1975). Clαss, codes αnd control: the process in educαtion. London: RKP.
II. Κεφάλαιο σε βιβλίο
Bernstein, B. (1979). School cannot compensate for society, In R. CoIeman (Ed.), School αnd Society. London: RKP.
III. Άρθρο σε περιοδικό
Bemstein B. (1995). Code theory and its positioning: a case study in misrecognition British Journαl of Sociology of Educαtion, 16(1), 3-19.

Η περίληψη (σε μία από τις 3 ξένες γλώσσες που προαναφέρθηκαν) και τα πλήρη στοιχεία του/των συγγραφέα/ων (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση με Τ.Κ., τηλέφωνο, fax και e-mail) επισυνάπτονται στην τελευταία σελίδα της εργασίας, μετά από τη βιβλιογραφία.

Εργασίες χωρίς τις αναφερόμενες προδιαγραφές δεν θα γίνουν δεκτές για ανακοίνωση και δημοσίευση.

Οι εισηγητές και οι εισηγήτριες θα πρέπει επίσης να προσέξουν τα εξής:

• Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να συμμετάσχει στο συνέδριο κατά ανώτατο όριο με δυο ανακοινώσεις, είτε ως πρώτος είτε ως δεύτερος εισηγητής/τρια.

• Σε κάθε ανακοίνωση καλό είναι να μη συμμετέχουν περισσότεροι από τρεις εισηγητές και εισηγήτριες.

• Η συμμετοχή με ανακοίνωση στο Συνέδριο έχει οριστεί στο ποσό των 50 Ευρώ και σ’ αυτήν περιλαμβάνονται: ο φάκελος του Συνεδρίου, τα Πρακτικά του Συνεδρίου, το επίσημο δείπνο και καφές κατά τα διαλείμματα.

• Η συμμετοχή για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και εκπαιδευτικούς έχει οριστεί στο ποσό των 25 Ευρώ και σ’ αυτήν περιλαμβάνονται: ο φάκελος του Συνεδρίου, τα Πρακτικά του Συνεδρίου, το επίσημο δείπνο και καφές κατά τα διαλείμματα.

• Η απλή παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου έχει οριστεί στα 10 Ευρώ και σ’ αυτήν περιλαμβάνονται: ο φάκελος του Συνεδρίου και καφές κατά τα διαλείμματα.

• Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο, τη διαμονή σας κ.λπ. θα βρίσκετε στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Ε.: www.pee.gr
και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου : www.uowm.gr

Επικοινωνία:
Ι Θωίδης, Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ Φλώρινας, 2385055033
Γ. Ιορδανίδης, Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ Φλώρινας, 2385055062

Παρακαλούμε, τέλος, να ρυθμίσετε τις οικονομικές σας εκκρεμότητες για θέματα εγγραφών και συνδρομών, με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα, Αρ. Λογαριασμού 121/780825-95. Γι’ αυτά τα θέματα μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Ταμία της Π.Ε.Ε., κ. Γεώργιο Αραβανή, Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης, στο τηλέφωνο: 210-9632336.

Με φιλικούς και συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Γρόλλιος
Καθηγητής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Εκτύπωση