3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο ΠΔΕ Κρήτης 2020 (Νέες Ημερομηνίες)

Εκτύπωση  

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ 2020

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης ανακοινώνει τη μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής των εργασιών του 3ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου. Η αλλαγή γίνεται λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, στο πλαίσιο της συλλογικής προσπάθειας προστασίας από τον ιό και περιορισμού της εξάπλωσής του.

Νέα ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου: Από 2 έως 4 Οκτωβρίου 2020

Οι υποψήφιοι/ες εισηγητές/τριες μπορούν να υποβάλουν το πλήρες κείμενο της εργασίας τους, της οποίας η περίληψη έχει γίνει αποδεκτή, μέχρι τις 30 Μαΐου 2020 σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα.

 

 


«ΕΡΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ:
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΣΗΣ»

Ηράκλειο, 8-10 Μαΐου 2020

Από 2 έως 4 Οκτωβρίου 2020

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Παράταση υποβολής εργασιών

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης ανακοινώνει: (α) τη δυνατότητα υποβολής περιλήψεων και (β) την παράταση της προθεσμίας υποβολής εργασιών, για τη συμμετοχή εισηγητών στο 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, με θέμα:

ΕΡΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ:
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Συνέδριο διοργανώνεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Ηρακλείου. Οι εργασίες του θα διεξαχθούν στο κτήριο των Πειραματικών Σχολείων Ηρακλείου, στον Εσταυρωμένο, από 8 έως 10 Μα'ϊου 2020.

Η παραπάνω τροποποίηση γίνεται ύστερα από αιτήματα πολλών ενδιαφερόμενων εισηγητών. Οι υποψήφιοι/ες εισηγητές/τριες μπορούν να υποβάλουν την περίληψη της εργασίας τους μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2020, ενώ το πλήρες κείμενο μπορούν να το υποβάλουν μέχρι τις 7 Μαΐου 2020.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σκοπός του Συνεδρίου

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να προσφέρει ένα δημόσιο βήμα δημιουργικού διαλόγου, προκειμένου να διατυπωθούν και να αποτυπωθούν με συστηματικό τρόπο ιδέες, προβληματισμοί και προτάσεις καθώς και να γίνει ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σε ζητήματα που απασχολούν την εκπαίδευση στη διαρκώς μεταβαλλόμενη σύγχρονη πραγματικότητα.

Θεματικές ενότητες του Συνεδρίου

Οι ανακοινώσεις (προφορικές και αναρτώμενες) και τα εργαστήρια που θα παρουσιαστούν και θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου θα είναι οργανωμένα στη βάση των παρακάτω θεματικών ενοτήτων (εντός παρενθέσεως δηλώνονται ενδεικτικές υποενότητες):

 1. Θεωρία και πράξη στη διδασκαλία και τη μάθηση
  (παιδαγωγική θεωρία, διδακτική μεθοδολογία, διαφοροποιημένη διδασκαλία, διδακτικές προτάσεις, γενική και ειδική διδακτική, διαθεματικότητα, μετασχηματίζουσα μάθηση κ.ά.)
 2. Ενταξιακή εκπαίδευση
  (ειδική αγωγή, συμπεριληπτική εκπαίδευση, διαπολιτισμικότητα, εκπαίδευση προσφύγων, εκπαίδευση για την ετερότητα κ.ά.)
 3. Εκπαίδευση για την αειφορία, καινοτόμα προγράμματα, σχολικές δραστηριότητες
  (προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, ευρωπαϊκά προγράμματα, σχολικές δράσεις κ.ά.)
 4. Σχολείο και κοινωνία
  (σχολική ζωή, σχολικό κλίμα, σχολικό περιβάλλον, μαθητική διαρροή, εκπαιδευτική κινητικότητα, διασύνδεση σχολείου και κοινωνίας, κατάρτιση και αγορά εργασίας κ.ά.)
 5. Δομές και θεσμοί εκπαίδευσης
  (εκπαίδευση ενηλίκων, εκπαιδευτική ηγεσία, υποστηρικτικές δομές, οργάνωση και προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου, τυπική και άτυπη εκπαίδευση, δια βίου μάθηση κ.ά.)
 6. Πολιτικές για την εκπαίδευση, προγράμματα σπουδών
  (ιστορία και φιλοσοφία της εκπαίδευσης, κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί προσανατολισμοί, προγράμματα σπουδών, σύγχρονα διδακτικά μέσα και υλικά, αξιολογικές προσεγγίσεις κ.ά.)
 7. Τέχνη, πολιτισμός και εκπαίδευση
  (δομές πολιτισμού και εκπαίδευση, σχέσεις εκπαίδευσης και πολιτισμού, μουσειακή αγωγή, αξιοποίηση της τέχνης στο διδακτικό έργο κ.ά.)
 8. ΤΠΕ και εκπαιδευτική διαδικασία
  (ψηφιακά εκπαιδευτικά δίκτυα, αξιοποίηση των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό έργο, ψηφιακά υποστηρικτικά περιβάλλοντα κ.ά.)
 9. Εκπαιδευτικές έρευνες
  (έρευνες για την εκπαίδευση, διερευνητικές προσεγγίσεις, σχέδια δράσης κ.ά.)
 10. Έτος Ερωτόκριτου
  (σχολικές δράσεις, διδακτικές προτάσεις, ερευνητικές εργασίες κ.ά., με αναφορά στο επετειακό θέμα του Ερωτόκριτου)

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων
 • Μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, επιστήμονες, ερευνητές και εκπαιδευτές ενηλίκων
 • Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
 • Μαθητές και γονείς
 • Φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εκπαίδευσης

Το Συνέδριο θα συμπεριλάβει:

 • Κεντρικές ομιλίες
 • Προφορικές ανακοινώσεις (οργανωμένες σε παράλληλες θεματικές συνεδρίες)
 • Αναρτώμενες ανακοινώσεις (posters)
 • Εργαστήρια

3. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Επιστημονική Επιτροπή καλεί όσους και όσες το επιθυμούν να υποβάλουν εργασίες στο πλαίσιο των προκαθορισμένων θεματικών ενοτήτων του Συνεδρίου.

Μπορούν να υποβληθούν τρεις κατηγορίες εργασιών:

 • Εργασίες για προφορική ανακοίνωση
 • Εργασίες για αναρτώμενη ανακοίνωση
 • Προτάσεις διεξαγωγής εργαστηρίων

Σημαντικές Ημερομηνίες - Προθεσμίες

• Έναρξη υποβολής περιλήψεων: 15 Ιανουαρίου 2020

• Λήξη υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στην Επιτροπή Κριτών: 17 Φεβρουαρίου 2020

• Λήξη υποβολής περιλήψεων: 17 Φεβρουαρίου 2020

• Ενημέρωση αποδοχής εργασιών: έως 17 Μαρτίου 2020

• Ανακοίνωση προγράμματος Συνεδρίου: 10 Απριλίου 2020

• Λήξη υποβολής ολοκληρωμένων εργασιών (πλήρη κείμενα): 7 Μα'ϊου 2020

• Διεξαγωγή Συνεδρίου: 8-10 Μα'ϊου 2020

• Ενημέρωση αποδοχής εργασιών για δημοσίευση στα Πρακτικά: έως 30 Ιουνίου 2020 Περιλήψεις και πλήρη κείμενα των εργασιών

• Προκειμένου να γίνει δεκτή μια εργασία (προφορική ανακοίνωση, αναρτώμενη ανακοίνωση, εργαστήριο) για παρουσίαση στο Συνέδριο απαιτείται:

(α) η εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή περίληψης στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου και
(β) η αποδοχή της περίληψης κατόπιν ανώνυμης κρίσεως.
Η περίληψη είναι κείμενο από 150 έως 300 λέξεις, το οποίο περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία της εργασίας (ενδεικτικά: θεωρητικό πλαίσιο, σκοπός, μεθοδολογία, αποτελέσματα/συμπεράσματα, προτάσεις/επεκτάσεις). Οι περιλήψεις θα συμπεριληφθούν στην ηλεκτρονική έκδοση του Βιβλίου Περιλήψεων του Συνεδρίου (με ΙSΒΝ).

• Προκειμένου να γίνει δεκτή μια εργασία (προφορική ανακοίνωση, αναρτώμενη ανακοίνωση, εργαστήριο) για δημοσίευση στην ηλεκτρονική έκδοση των Πρακτικών του Συνεδρίου (με ΙSΒΝ) απαιτείται: (α) η εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή του πλήρους κειμένου στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου και (β) η αποδοχή της κατόπιν κρίσεως, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Συνεδρίου (βλέπε παρακάτω).

• Οι εισηγητές/τριες που έχουν, ήδη, υποβάλει τα πλήρη κείμενα των εργασιών τους, στα οποία έχουν εντάξει την προβλεπόμενη περίληψη (έως 150 λέξεις) δε χρειάζεται να υποβάλουν περίληψη σε νέα μορφή, εκτός εάν επιθυμούν να τη διαμορφώσουν σύμφωνα με την παρούσα τροποποιημένη ανακοίνωση {150-300 λέξεις).

Όροι, προδιαγραφές και διαδικασία υποβολής εργασιών

• Για την υποβολή εργασίας (προφορική ανακοίνωση, αναρτώμενη ανακοίνωση, εργαστήριο) απαιτείται εγγραφή στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου http://conf.pdekritis.gr/index.php/conferences/conf3/user/account με πρώτο βήμα τη δημιουργία λογαριασμού και ακολούθως τη σύνδεση.

• Οι περιλήψεις και τα πλήρη κείμενα όλων των εργασιών (προφορική ανακοίνωση, αναρτώμενη ανακοίνωση, πρόταση για εργαστήριο) θα κατατεθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου: http://conf.pdekritis.gr μέσα στις προθεσμίες που έχουν
ανακοινωθεί.

• Οι εργασίες που υποβάλλονται στο Συνέδριο πρέπει να είναι πρωτότυπες και να μην έχουν υποβληθεί ή δημοσιευθεί αλλού, αυτούσιες ή τμήματά τους.

• Οι εισηγητές οφείλουν να παρουσιάσουν την ανακοίνωση ή το εργαστήριό τους με τη φυσική τους παρουσία στον χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου.

• Κάθε εισηγητής μπορεί να συμμετέχει με: α) μία έως δύο ανακοινώσεις (προφορικές ή αναρτώμενες) ή β) με ένα έως δύο εργαστήρια ή γ) με μία ανακοίνωση και ένα εργαστήριο, είτε μόνος είτε ως συνεισηγητής. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των εισηγητών σε μία ανακοίνωση ή εργαστήριο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις.

• Η μέγιστη διάρκεια των προφορικών ανακοινώσεων είναι 15 λεπτά και των εργαστηρίων 120 λεπτά. Θα υπάρχει χρόνος για συζήτηση στο τέλος κάθε συνεδρίας.

• Οι αναρτώμενες ανακοινώσεις θα παρουσιαστούν όλες μαζί σε έναν συγκεκριμένο χώρο και σε ξεχωριστή συνεδρία. Η μορφή της κάθε παρουσίασης θα είναι σε μία (1) σελίδα (poster), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Συνεδρίου, τα δε έξοδα δημιουργίας του poster βαρύνουν τον εισηγητή.

• Οδηγίες για το περιεχόμενο, την έκταση και τη μορφοποίηση των πλήρων κειμένων των εργασιών (προφορική ανακοίνωση/αναρτώμενη ανακοίνωση/εργαστήριο) θα βρείτε ΕΔΩ.

Κρίση εργασιών (πλήρη κείμενα) και δημοσίευση Πρακτικών

• Τα πλήρη κείμενα όλων των ανακοινώσεων και των εργαστηρίων θα τεθούν στην κρίση δύο (2) ανεξάρτητων κριτών, στη βάση της επιστημονικής δεοντολογίας, της ποιότητας και της πρωτοτυπίας τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Συνεδρίου (περιεχομένου και μορφοποίησης) που έχουν ανακοινωθεί. Στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των δύο κριτών, η εργασία ανατίθεται σε τρίτο κριτή για την τελική κρίση.

• Προκειμένου μια εργασία να γίνει δεκτή για δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου θα πρέπει να έχει θετική αξιολόγηση από δύο (2) τουλάχιστον μέλη της επιτροπής κριτών.

• Τα σχόλια των κριτών κοινοποιούνται ανώνυμα στους συγγραφείς. Το αποτέλεσμα της κρίσης μπορεί να είναι η αποδοχή της εργασίας για δημοσίευση ή η αποδοχή της υπό προϋποθέσεις ή η μη αποδοχή της.

• Τα πλήρη κείμενα των εργασιών θα συμπεριληφθούν στην ηλεκτρονική έκδοση των Πρακτικών του Συνεδρίου (με ΙSΒΝ).

Πρόσκληση για τη στελέχωση της Επιτροπής Κριτών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

Συμμετοχή συνέδρων

• Στο Συνέδριο δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής ούτε για τους εισηγητές ούτε για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

• Στους συνέδρους παρέχεται:
- ο φάκελος του συνεδρίου
- βεβαίωση συμμετοχής.

Επικοινωνία

 • Τηλέφωνο: 2810 302458
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Ιστοσελίδα και υποβολή εργασιών: http://conf.pdekritis.gr

Για την Οργανωτική Επιτροπή

Ο Περιφερειακός Διευθυντής
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης
Εμμανουήλ Καρτσωνάκης


Εκτύπωση