16ος Μαθητικός Διαγωνισμός Βιολογίας 2019 - 2020

Εκτύπωση  
Pin It

16ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2019-2020
31η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2020

Αρ.Πρωτ.Φ15/196375/Δ2/11-12-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Παπαδοπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.317 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: «16ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας 2020 – Διεθνής Ολυμπιάδα Βιολογίας»
Σχετικά έγγραφα: τα με αρ. πρ. 188127/Δ2/29-11-2019, 187081/Δ2/28-11-2019, 181784/Δ2/20-11-2019 και 172594/Δ2/05-11-2019 εισερχόμενα έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 45/31-10-2019 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον 16ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας (ΠΔΒ) 2020 για μαθητές/τριες της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑ.Λ. της χώρας που προκηρύσσει η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (ΠΕΒ) για 16η συνεχή χρονιά.

O Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας (ΠΔΒ), που διεξάγεται σε σύνδεση με τη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας (International Biology Olympiad - IBO), έχει ως σκοπό την επιλογή και την ανάδειξη ταλαντούχων μαθητών/τριών της χώρας που ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τη Βιολογία.

Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες να δοκιμάσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, αλλά και να συμμετάσχουν στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Βιολογίας.

Οι τέσσερις (4) μαθητές/τριες με τις υψηλότερες επιδόσεις στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας (ΠΔΒ) θα συμμετάσχουν στην 31η Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας (IBO), όπου θα αποκτήσουν μια εξαιρετική εμπειρία με την επαφή τους με ομοίως διακριθέντες/είσες μαθητές/τριες από 60 (περίπου) χώρες και σε περίπτωση που διακριθούν με πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο αντίστοιχα) αποκτούν τη δυνατότητα εγγραφής σε Πανεπιστημιακά τμήματα, εφόσον για την εισαγωγή τους σε αυτά, η Βιολογία περιλαμβάνεται στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι/ες στην τελευταία τάξη Λυκείου [Ν. 3194/2003 (Α΄267) και τροποποίησή του με τον Ν. 4342/2015 (Α΄143) και την παρ. 1 του άρ. 53 του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83)].

Δικαίωμα συμμετοχής στον ΠΔΒ και την ΙΒΟ έχουν μόνο οι μαθητές/τριες που φοιτούν σε Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ. της χώρας και ακολουθούν το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Γενικού Λυκείου. Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή στον ΠΔΒ και στη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας δεν απαιτείται η γνώση ξένης γλώσσας.

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας (ΠΔΒ) θα διεξαχθεί σε τρεις (3) φάσεις.

1η ΦΑΣΗ

Η πρώτη (1η) φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας θα διεξαχθεί το Σάββατο, 01 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 9.30 π.μ.
Η εξεταστέα ύλη για την πρώτη (1η) φάση του ΠΔΒ περιλαμβάνει:

Α. Για τους/τις μαθητές/τριες της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου:

Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Α΄ Λυκείου:

Κεφ. 1 «Από το κύτταρο στον οργανισμό»

Κεφ. 3 «Κυκλοφορικό σύστημα»

Κεφ. 8 «Μυϊκό σύστημα»

Κεφ. 9 «Νευρικό σύστημα»

Κεφ. 12 «Αναπαραγωγή - Ανάπτυξη» (εκτός των παραγράφων: Σχηματισμός πλακούντα, Ανάπτυξη του εμβρύου)

Β. Για τους/τις μαθητές/τριες της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου:

Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας (Α. Καψάλης, Ι.Ε. Μπουρμπουχάκης, Β. Περάκη, Σ. Σαλαμαστράκης):

Κεφ. 1 «Χημική σύσταση του κυττάρου»

Κεφ. 2 «Κύτταρο: Η θεμελιώδης μονάδα της ζωής»

Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Β΄ & Γ΄ Λυκείου (Τεύχος Α) (Αδαμαντιάδου Σ. κ.α., όπως αναμορφώθηκε από τους Καλαϊτζιδάκη Μ. & Πανταζίδη Γ.):

Κεφ. 1 «Άνθρωπος & Υγεία» 1.1, 1.2, 1.2.1 (εκτός ο «Πολλαπλασιασμός των ιών»), 1.2.2, 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.5)

Κεφ. 2 «Άνθρωπος & Περιβάλλον» 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.2

Κεφ. 3 «Εξέλιξη» 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7

Γ. Για τους/τις μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου:

Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Γ΄ Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας:

Κεφ. 1 «Το γενετικό υλικό»

Κεφ. 2 «Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας»

Κεφ. 4 «Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA»

Κεφ. 5 «Μενδελική κληρονομικότητα»

Κεφ. 6 «Μεταλλάξεις»

Κεφ. 7 «Αρχές και μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας» (εκτός από την ενότητα «Η παραγωγή της πενικιλίνης αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πορεία της Βιοτεχνολογίας»)

Κεφ. 8 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική» (εκτός των παραγράφων «Εμβόλια» και «Αντιβιοτικά»)

Κεφ. 9 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία»

Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Β΄ & Γ΄ Λυκείου (Τεύχος Α):

Κεφ. 1 «Άνθρωπος και υγεία»
1.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου. -
1.2 Μικροοργανισμοί –
1.2.1 Κατηγορίες παθογόνων μικροοργανισμών (εκτός ο «Πολλαπλασιασμός των ιών») -
1.2.2 Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών -
1.3 Μηχανισμοί άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού – Βασικές αρχές ανοσίας –
1.3.1 Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας –
1.3.2 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας – Ανοσία –
1.3.3 Προβλήματα στη δράση του ανοσοβιολογικού συστήματος -
1.3.4 Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) -
1.5 Ουσίες που προκαλούν εθισμό

Κεφ. 2 «Άνθρωπος και περιβάλλον»
2.1 Η έννοια του οικοσυστήματος –
2.1.1 Χαρακτηριστικά οικοσυστημάτων –
2.2 Ροή Ενέργειας –
2.2.1 Τροφικές αλυσίδες και τροφικά πλέγματα –
2.2.2 Τροφικές πυραμίδες και τροφικά επίπεδα –
2.3 Βιογεωχημικοί κύκλοι –
2.3.1 Ο κύκλος του άνθρακα –
2.3.2 Ο κύκλος του αζώτου –
2.3.3 Ο κύκλος του νερού –
2.4.3 Ερημοποίηση –
2.4.4 Ρύπανση (εκτός: Ρύπανση του εδάφους και Ηχορρύπανση)

Κεφ. 3 «Εξέλιξη»
3.1 Εισαγωγή –
3.1.1 Ταξινόμηση των οργανισμών και εξέλιξη –
3.1.2 Η θεωρία του Λαμάρκ –
3.1.3 Η θεωρία της Φυσικής Επιλογής –
3.1.4 Μερικές χρήσιμες αποσαφηνίσεις στη θεωρία της φυσικής επιλογής –
3.1.5 Η φυσική επιλογή εν δράσει –
3.2 Η σύγχρονη σύνθεση –
3.2.1 Οι παράγοντες που διαμορφώνουν την εξελικτική πορεία –
3.3 Τι είναι η φυλογένεση και από πού αντλούμε σχετικά στοιχεία –
3.4 Η εξέλιξη του ανθρώπου –
3.4.1 Το γενεαλογικό μας δέντρο –
3.4.2 Η εμφάνιση των Θηλαστικών και των Πρωτευόντων –
3.4.3 Τα χαρακτηριστικά των Πρωτευόντων –
3.4.5 Η εμφάνιση των Ανθρωπιδών –
3.4.6 Οι πρώτοι άνθρωποι –
3.4.7 Η ποικιλομορφία στους ανθρώπινους πληθυσμούς

Η πρώτη (1η) φάση του διαγωνισμού, που γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Γενικών Λυκείων [Υ.Α. Φ.251/37802/Α5/03-03-2016 (Β΄ 698)], θα διενεργηθεί στα κατά τόπους Λύκεια ή Γυμνάσια, που θα οριστούν από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Εξεταστικά Κέντρα και θα διαρκέσει τρεις (3) ώρες.

Σημειώνεται πως η στελέχωση των Εξεταστικών Κέντρων στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα γίνει από εθελοντές/ντριες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι/ες θα απασχοληθούν χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/τριες καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται από κάθε μαθητή/τρια χωριστά μόνο για την τάξη φοίτησής του/της, με τη συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής φόρμας - δήλωσης στην ιστοσελίδα του ΠΔΒ (www.pdbio.pev.gr). Στη φόρμα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο, η τάξη φοίτησης, το σχολείο και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας. Κάθε μαθητής/τρια υποβάλλει τη δήλωση συμμετοχής του/της και γραπτώς στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.

Στη συνέχεια, κάθε σχολείο θα πρέπει να αποστείλει συγκεντρωτική κατάσταση μέχρι τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 με τα στοιχεία των συμμετεχόντων/ουσών (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, τάξη φοίτησης και σχολείο): α) στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (στους/στις υπεύθυνους/νες για Διαγωνισμούς - Ολυμπιάδες) και β) στην Οργανωτική Επιτροπή του ΠΔΒ (στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

Η σύνθεση και η επιλογή των θεμάτων, καθώς και η αξιολόγησή τους, θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής Θεμάτων του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας 2020 της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων με την ευθύνη Επιστημονικής Επιτροπής.

ΒΡΑΒΕΙΑ - ΕΠΑΙΝΟΙ

Στους/στις τρεις (3) πρώτους/ες μαθητές/τριες κάθε τάξης θα δοθεί Βραβείο. Στους/στις είκοσι τέσσερις (24) πρώτους/ες μαθητές/τριες της Γ΄ Λυκείου, στους/στις δώδεκα (12) πρώτους/ες μαθητές/τριες της Α΄ Λυκείου και στους/στις δώδεκα (12) πρώτους/ες μαθητές/τριες της Β΄ Λυκείου θα δοθεί έπαινος.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Οι μαθητές/τριες της Α΄ Λυκείου κρατούν τον βαθμό τους μέχρι τη συμμετοχή τους στην πρώτη (1η) φάση της Β΄ Λυκείου και μπορεί να προσμετρηθεί για την απόκτηση δικαιώματος συμμετοχής στη δεύτερη (2η) φάση. Στην περίπτωση που ο βαθμός της Α΄ Λυκείου είναι μεγαλύτερος από τον βαθμό της Β΄ Λυκείου, τότε ο τελικός βαθμός στη Β΄ Λυκείου προκύπτει από τον συμψηφισμό (50/50) των βαθμών της Α΄ και Β΄ τάξης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δεύτερη (2η ) φάση αποκτάται από τους/τις:

α) δώδεκα (12) μαθητές/τριες της Β΄ Λυκείου που έλαβαν έπαινο και

β) επιπλέον αποκτούν δικαίωμα οι μαθητές/τριες που έχουν Μ.Ο. βαθμολογίας Α΄ και Β΄ τάξης μεγαλύτερο ή ίσο με τον/την τελευταίο/α προκριθέντα/είσα της Β΄ Λυκείου:

Οι μαθητές/τριες της Β΄ Λυκείου που αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής στη δεύτερη (2η) φάση μπορούν να διαγωνιστούν είτε απευθείας στη δεύτερη φάση (2η) φάση του ΠΔΒ 2020 είτε της επόμενης χρονιάς ΠΔΒ 2021, παρακάμπτοντας την πρώτη (1η) φάση της χρονιάς εκείνης. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία μόνο φορά και θα δηλωθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων από τους/τις μαθητές/τριες, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της 1ης φάσης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δεύτερη (2η ) φάση αποκτούν οι 24 πρώτοι/ες μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης.

Σε όλες τις τάξεις στους/στις προκριθέντες/είσες συμπεριλαμβάνονται και όσοι/ες ισοβάθμησαν με τον/την τελευταίο/α προκριθέντα/είσα.

Λεπτομέρειες για το πλεονέκτημα διάκρισης στην ιστοσελίδα του ΠΔΒ: www.pdbio.pev.gr

2η ΦΑΣΗ

Η δεύτερη φάση (2η) του διαγωνισμού θα διεξαχθεί στην Αθήνα το Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020, σε χώρο που θα ορίσει η Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού. Σε αυτή τη φάση θα συμμετάσχουν

α) οι είκοσι τέσσερις (24) πρώτοι/ες μαθητές/τριες της Γ΄ Λυκείου,

β) οι μαθητές/τριες της Β΄ Λυκείου που απέκτησαν το δικαίωμα αυτό στην πρώτη (1η ) φάση του ΠΔΒ 2019 ως μαθητές/τριες της Β΄ Λυκείου τότε (και τώρα μαθητές/τριες της Γ΄ Λυκείου). Δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι/ες χρησιμοποίησαν το δικαίωμα επιλογής και συμμετείχαν στη δεύτερη (2η) φάση του ΠΔΒ 2019, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο, καθώς και

γ) όσοι/ες από τους/τις μαθητές/τριες της Β΄ Λυκείου με την καλύτερη βαθμολογία, που συμμετείχαν στην πρώτη φάση του ΠΔΒ 2020 και έχουν το δικαίωμα επιλογής, δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, (όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο).

Στη δεύτερη φάση οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στην ύλη της Γ΄ Λυκείου της πρώτης φάσης και επιπλέον και κάποιες ενότητες από την ελληνική έκδοση του προτεινόμενου για τις Διεθνείς Ολυμπιάδες Βιολογίας βιβλίου των Campbell & Reece.

Τα Κεφάλαια και οι σελίδες βιβλίου των Campbell & Reece στα οποία θα εξεταστούν οι μαθητές/τριες, θα αναρτηθούν έγκαιρα στον ιστότοπο της ΠΕΒ (https://pdbio.pev.gr/).

3η ΦΑΣΗ

Στην τρίτη (3η) φάση του διαγωνισμού, θα λάβουν μέρος οι δώδεκα (12) πρώτοι/ες μαθητές/τριες της 2ης φάσης και, αφού δεχθούν στοιχειώδη εργαστηριακή κατάρτιση, θα εξεταστούν σε εργαστηριακές τεχνικές και θα αξιολογηθούν συνολικά. Ο χρόνος και ο τόπος θα οριστεί μετά το τέλος της 2ης φάσης (και εντός του Απριλίου 2020).

Οι τέσσερις (4) πρώτοι/ες μαθητές/τριες του ΠΔΒ 2020, όπως θα προκύψουν από τον συμψηφισμό της βαθμολογίας της τρίτης (3ης) και της δεύτερης (2ης) φάσης του διαγωνισμού σε ίση αναλογία (50/50) θα συγκροτήσουν την Ελληνική ομάδα συμμετοχής που θα αντιπροσωπεύσει τη χώρα μας στην 31η Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Nagasaki της Ιαπωνίας.

Σημειώνεται ότι τα έξοδα μετακίνησης των μαθητών/τριών και στις τρεις (3) φάσεις του διαγωνισμού, καθώς και τα έξοδα μετακίνησης της Εθνικής Ολυμπιακής Ομάδας Βιολογίας στο εσωτερικό της χώρας (προς και από τα διεθνή αεροδρόμια της χώρας), βαρύνουν αποκλειστικά τον/την διαγωνιζόμενο/η, δηλαδή θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Αυτός ο διεθνής διαγωνισμός διεξάγεται από την IBO (International Biology Olympiad) και πραγματοποιείται εδώ και 30 χρόνια κάθε Ιούλιο σε διάφορες χώρες του κόσμου. Η Ελλάδα, μέσω της ΠΕΒ, συμμετέχει από το 2005 επιτυγχάνοντας σημαντικές διακρίσεις και κατακτώντας περισσότερα από 13 χάλκινα μετάλλια.

Οι μαθητές/τριες που υποβάλλουν συμμετοχή αποδέχονται τον κανονισμό περί διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων τους που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Π.Δ.Β. Η Ο.Ε. του Π.Δ.Β. δεσμεύεται από τον κανονισμό GDPR για την διαχείριση των δεδομένων που συλλέγει.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τις εξής προϋποθέσεις:

  • η συμμετοχή μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών να είναι προαιρετική,
  • οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών να έχουν ενημερωθεί και να εκφράσουν εγγράφως τη σύμφωνη γνώμη τους για τη συμμετοχή των παιδιών στον διαγωνισμό καθώς και για τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής του διαγωνισμού,
  • δεν θα υπάρχει καμία απολύτως δαπάνη για τους συμμετέχοντες/ουσες (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, σχολεία),
  • οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/τριών για τις ανάγκες των διαγωνισμών να γίνουν με την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους,
  • η όλη διενέργεια των διαγωνισμών (αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών,
  • δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/ υπηρεσιών εντός του περιεχομένου του διαγωνισμού,
  • να δημοσιοποιηθούν προς το Ι.Ε.Π. οι απολογισμοί και τα παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄αριθμ.33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Β΄ 681) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας: https://pdbio.pev.gr/ . Oι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν, επίσης, να επικοινωνούν στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο τηλέφωνο 210-52.24.632 (Δευτέρα έως Πέμπτη, από 17:00 έως 20:00).

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020: Όριο υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχής για μαθητές/τριες.

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020: Όριο υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχής των σχολείων στις Διευθύνσεις Δ.Ε.

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020: Όριο ορισμού του εξεταστικού κέντρου από την οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. και ενημέρωση της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σάββατο, 01 Φεβρουαρίου 2020: Πρώτη (1η) Φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας 2020.

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020: Δεύτερη (2η) Φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας 2020.

Ιούλιος 2020: 31η Διεθνής Ολυμπιάδα Βιολογίας (IBO) στο Nagasaki της Ιαπωνίας.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Pin It

Εκτύπωση