Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Ξιφασκίας Λυκείων - ΕΠΑΛ 2018

Προκήρυξη Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Ξιφασκίας Μαθητών Λυκείων και ΕΠΑΛ 2017 - 2018

Αρ.Πρωτ.43687/Δ5/13-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες : X. Καλτσά, X. Αγγελή
Τηλέφωνο : 210-3443012, 210-3443090
FAX : 210-3442210
Email : physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Ξιφασκίας ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις της αρ. πρωτ.190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το Κεφάλαιο 17.6 της αρ.πρωτ. 9712/19.01.2018 (ΦΕΚ 80/τ. Β΄/22.01.2018) Υ.Α.,
2. το με αρ.203913/Δ5/23.11.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Ενημέρωση για τις Αθλητικές δραστηριότητες σχoλείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχ. έτους 2017-2018»,
3. το με αρ. 12669/Δ5/25.01.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου, και άλλων σχολικών δραστηριοτήτων σχ. έτος 2017-2018»,
4. το με αρ.13996/Δ5/26.01.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου σχ. έτος 2017-2018»,
5. το με αρ.23076/Δ5/9.2.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Προγραμματισμός και συνδιοργάνωση με Αθλητικές Ομοσπονδίες των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ολυμπιακών Αθλημάτων σχ. έτους 2017-2018»,
6. το με αρ.362/14.03.2018 έγγραφο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας (Ε.Ο.Ξ.),
7. το αίτημα για ανάληψη της διοργάνωσης των Πανελληνίων Αγώνων Ξιφασκίας της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Β’ Αθήνας.

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας (Ε.Ο.Ξ.):

Προκηρύσσει

τους Πανελλήνιους Αγώνες Ξιφασκίας μαθητών/τριών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. σχολ. έτους 2017-2018.

Η διοργάνωση ανατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Β΄ Αθήνας σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας (Ε.Ο.Ξ.) και οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος.

Ημερομηνίες διεξαγωγής ορίζονται οι 25η -26η -27η Απριλίου 2018 στην αίθουσα Ξιφασκίας στο Ο.Α.Κ.Α..

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου. Οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά,

• οι οποίοι/ες έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή τα τρία επόμενα. [ Παράδειγμα: Το έτος 2018 μετέχουν μαθητές-μαθήτριες που γεννήθηκαν το 2018 - 18 = 2000, 2001και 2002 καθώς και όσοι γεννήθηκαν το 2003 και φοιτούν στην Α΄ τάξη Λυκείου],

• έτος τέλεσης των αγώνων λογίζεται το έτος που λήγει το σχολικό έτος [π.χ. το σχολικό έτος 2017 - 2018 λογίζεται σαν 2018],

• μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Είναι τα κάτωθι:

1. σχολική αθλητική ταυτότητα (η οποία έχει ενσωματωθεί για τα ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. στο myschool. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι σχολικές μονάδες όπως απευθύνονται στο helpdesk του myschool),

2. υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα (επισυναπτόμενο υπόδειγμα 9) η οποία θα παραμένει στο σχολείο καθώς ο Διευθυντής θα συμπληρώσει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο στη κατάσταση συμμετοχής του σχολείου,

3. κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για Ατομικά Αθλήματα (επισυναπτόμενο υπόδειγμα 2),

4. φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και

5. δελτίο της Ε.Ο.Ξ. το οποίο υποχρεούνται να το προσκομίσουν την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών. Οι αθλητές/τριες που κατέχουν δελτίο της οικείας ομοσπονδίας σε ισχύ και με ιατρική θεώρηση, που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες, δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν επιπλέον την ιατρική βεβαίωση (της Σχολικής Αθλητικής Ταυτότητας) σύμφωνα με την παρ. 9.2 της με αρ. 190677/Δ5/10.11.2016 Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Oι μαθητές/τριες πρόσφυγες που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ θα προσκομίσουν άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.

Δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων σε μαθητές/τριες που δεν θα έχουν μαζί τους την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων τα ανωτέρω αναφερόμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι σχολικές μονάδες πρέπει να αποστείλουν τις καταστάσεις συμμετοχής (υπόδειγμα 2) στην Ε.Ο.Ξ. μέχρι τη Τρίτη 17.04.2018 στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο fax 210 3389004 (τηλ. 210-3607507- 210-3639781)όπου να αναγράφεται υποχρεωτικά και συγκεκριμένα στη στήλη του αγωνίσματος πέρα από το αγώνισμα και ο αριθμός Δελτίου της Ε.Ο.Τ.. Η οικεία Ομοσπονδία πρέπει να αποστείλει μέχρι την Παρασκευή 20.04.2018 τις καταστάσεις συμμετοχής στη διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Β΄ Αθήνας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Επισημάνσεις:

- Μη αποστολή συμμετοχής του σχολείου (υπόδειγμα 2) μέχρι την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία σημαίνει αποκλεισμό από τη διοργάνωση.

- Οι Σχολικές μονάδες για οποιοδήποτε ερώτημα - διευκρίνηση να απευθύνονται στις Ομάδες Φυσικής Αγωγής των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

- Τετάρτη 25.04.2018 στις 15:30 Ξίφος Μονομαχίας Αγοριών & Ξίφος Μονομαχίας Κοριτσιών

- Πέμπτη 26.04.2018 στις 15:30 Ξίφος Ασκήσεως Αγοριών & Ξίφος Ασκήσεως Κοριτσιών

-- Παρασκευή 27.04.2018 στις 15:30 Σπάθη Αγοριών & Σπάθη Κοριτσιών

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ:

Σύστημα γύρων (πούλ) και στη συνέχεια νοκ - άουτ μέχρι τον τελικό. Η κατάταξη των αθλητών για τον καταρτισμό των ομίλων, θα γίνεται με βάση τη μέχρι τότε κατάταξη τους στη βαθμολογία.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Οι συμμετέχοντες μαθητές/τριες θα αγωνιστούν στο ίδιο όπλο που αγωνίζονται από την αρχή της αγωνιστικής περιόδου (Σεπτέμβριο 2017).

Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο διεξαγωγής των αγώνων τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την επίσημη έναρξη αυτών και να προσκομίσουν στην Αγωνοδίκη Επιτροπή το δελτίο της Ε.Ο.Ξ..

Οι μαθητές/τριες αγωνίζονται με δική τους ευθύνη. Σε περίπτωση ατυχήματος οι διοργανωτές των αγώνων δεν φέρουν καμιά ευθύνη.

Οι Διαιτητές των αγώνων θα ορισθούν από την Επιτροπή Διαιτησίας σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Προέδρων Κρίσεως Οπλομαχίας (ΠΑΣΥΠΚΟ). Έχουν καθήκοντα και υποχρεώσεις όπως ορίζει ο Κανονισμός της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ξιφασκίας.

Κατά τη διάρκεια των αγώνων θα εφαρμόζεται ο επίσημος Κανονισμός Αγώνων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ξιφασκίας.

Όσον αφορά στον Πειθαρχικό Κώδικα θα ισχύουν ο Πειθαρχικός Κώδικας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ξιφασκίας, σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Εσωτερικών Διοργανώσεων (Πρωταθλήματα – Κύπελλα – Λοιποί Αγώνες) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας, το Καταστατικό της, τον ισχύοντα αθλητικό νόμο καθώς και τις ειδικές διατάξεις που περιέχονται στην παρούσα προκήρυξης.

Επίσημο φύλλο αγώνα θεωρείται μόνο εκείνο που φέρει υπογραφή του διαιτητή, σφραγίδα του ΠΑΣΥΠΚΟ, υπογραφή του Προέδρου της Αγωνοδίκης Επιτροπής και σφραγίδα της Ε.Ο.Ξ..

Αν μαθητής/τρια κατά τη διάρκεια των αγώνων πετάξει υλικά ξιφασκίας (σπαθιά, μάσκα κλπ) με ενέργεια που αντίκειται στο φίλαθλο πνεύμα, ακόμη και μετά τη λήξη μιας αναμέτρησης θα δέχεται μαύρη κάρτα και η Αγωνοδίκη Επιτροπή θα κάνει έγγραφη αναφορά.

Οι μαθητές/τριες πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με όλα τα ατομικά τους είδη σύμφωνα με το Διεθνή Κανονισμό.

Για την πληρέστερη ασφάλεια τους, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο επιστήθιο το οποίο πρέπει να είναι 800 NEWTON και στις κάλτσες οι οποίες πρέπει να είναι αθλητικές μέχρι το γόνατο. Και τα δύο είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ.

Απαγορεύεται η χρήση φόρμας αντί της ειδικής στολής ξιφασκίας.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας θα καλύψει μόνο τα υλικά θέσεως. Όλα τα απαραίτητα για τη διεξαγωγή των αγώνων υλικά (σπαθιά, γάντια, βέστες, καλώδια σώματος κλπ) είναι της αποκλειστικής ευθύνης των αγωνιζόμενων μαθητών/τριών.
Μετά την έναρξη των αγώνων και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών, εντός του χώρου όπου βρίσκονται οι πίστες, δικαίωμα παραμονής έχουν μόνον:

Οι αγωνιζόμενοι μαθητές/τριες με τη διευκρίνιση ότι σ’ αυτούς δεν περιλαμβάνονται αυτοί των οποίων ο όμιλος (Πούλ) δεν έχει αρχίσει και όσοι έχουν αποκλεισθεί.

Τα μέλη της Αγωνοδίκης Επιτροπής και οι ιατροί των αγώνων.

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αποφασίζει η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων κατά περίπτωση.

Για την πιστή τήρηση των ανωτέρω υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η Αγωνοδίκη Επιτροπή.

Μαθητής/τρια που δεν τηρεί τα ανωτέρω αναγραφόμενα θα αποκλείεται από τους αγώνες χωρίς να δίδεται δικαίωμα ενστάσεως.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

Η Τεχνική Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Ξιφασκίας στο Ο.Α.Κ.Α. την Τετάρτη 25.04.2018 στις 14:00μ.μ..

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

• Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος και βάσει της υπ’ αριθμ. 190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ. Β΄/21.11.2016) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος και σε συνεργασία με την Οικεία Ομοσπονδία.

• Οι εμφανίσεις των μαθητών/τριών θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το άθλημα. Αποκλείονται από τους αγώνες, μαθητές/τριες που διαφημίζουν οποιοδήποτε προϊόν ή αναγράφουν όνομα αθλητικού συλλόγου στις φανέλες, φόρμες κ.λπ.

• Η διοργανώτρια αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή, να διεξάγει έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

• Η Οργανωτική Επιτροπή Θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, έναν (1) εκπρόσωπο ο οποίος θα ορίζεται από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ., έναν (1) εκπρόσωπο της διοργανώτριας Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Την ευθύνη για τον τρόπο μετάβασης και παρουσίας των μαθητών/τριων στο χώρο τέλεσης των αγώνων φέρουν οι Γονείς /Κηδεμόνες.

2. Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής βαρύνουν τους συμμετέχοντες/χουσες.

3. Τα έξοδα της διοργάνωσης βαρύνουν την οικεία Ομοσπονδία.

4. Η διεξαγωγή των αγώνων δεν βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

5. Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αποφασίζει η οικεία Ο.Ε.Σ.Α.Δ. κατά περίπτωση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΕΡΕΣ


Εκτύπωση