edu.klimaka.gr

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Αγώνες Τέχνης Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη 2024

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ 2023-2024

Αρ.Πρωτ.121606/ΓΔ4/27-10-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΘΕΜΑ: Χρονική επέκταση έγκρισης Πανελλήνιων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων Τέχνης

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. Ι.Ε.Π. 39551/11-07-2023 έγγραφο

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. εισ. ΙΕΠ 39551/11-07-2023 αίτημά σας και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 62/06-10-2023 του Δ.Σ.), σας γνωρίζουμε ότι επιτρέπουμε τη χρονική επέκταση υλοποίησης του μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο: «Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες Τέχνης» και για το σχολικό έτος 2023-2024.

Ο εν λόγω διαγωνισμός εγκρίθηκε για το σχολικό έτος 2022-2023 με το με αρ. πρωτ.156416/ΓΔ4/16-12-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας και διοργανώνεται από τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη. Περιλαμβάνει Αγώνες Τέχνης που αφορούν τη μουσική (χορωδία, μουσικά σύνολα), το θέατρο, τη ζωγραφική, την ποίηση, τη φωτογραφία και τη δημιουργία video. Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να καλλιεργήσουν και να αναδείξουν τις δεξιότητές τους στην καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία και παράλληλα να συνειδητοποιήσουν την αξία της τέχνης στη σύγχρονη εποχή.

Οι Αγώνες θα πραγματοποιηθούν από τις 7 έως τις 9 Μαρτίου 2024 στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη, απευθύνονται σε μαθητές/μαθήτριες Δ/θμιας Εκπ/σης όλων των σχολείων της χώρας και της ομογένειας χωρίς οικονομικό κόστος συμμετοχής και εγκρίνονται με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Ο Διαγωνισμός να πραγματοποιηθεί με βάση την αρχική έγκριση και χωρίς καμία τροποποίηση.

2. Η γνωστοποίηση και η διάχυση της δημοσιότητας σχετικά με τους εν λόγω Αγώνες να γίνει μέσω των σχολείων κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του ανοίγματος του σχολείου στην τοπική κοινωνία και όχι με αποκλειστικό στόχο τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε αυτούς.

3. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών και των εκπαιδευτικών να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών.

4. Όλες οι δράσεις προετοιμασίας και συμμετοχής των μαθητών/τριών να υλοποιηθούν εκτός ωρολογίου προγράμματος.

5. Όλες οι φάσεις του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθούν με ευθύνη των διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.

6. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών, παρά μόνον εφόσον υπάρχει σχετική έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων.

7. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/μαθητριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (με εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.).

8. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

9. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στους Αγώνες και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

10. Τυχόν μετακινήσεις των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν στους Αγώνες να πραγματοποιηθούν υπό την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους.

11. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από την υλοποίηση της δράσης.

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στους αγώνες καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά έως την Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2023, συμπληρώνοντας τη Δήλωση Συμμετοχής και τη Φόρμα Συμμετοχής. Η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα σταλούν οι δηλώσεις είναι: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.mandoulides.edu.gr .

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ,
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ


Αρ.Πρωτ.156416/ΓΔ4/16-12-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πανελλήνιων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων Τέχνης
Σχετ.: 1. Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 153146/Δ2/12-12-2022 έγγραφο
2. Η υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8)

Απαντώντας στο από 07-06-2022 αίτημά σας για έγκριση διεξαγωγής Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 65/08-12-2022 του Δ.Σ.), σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2022-2023 η υλοποίηση του μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο: «Πανελλήνιοι Μαθητικοί Αγώνες Τέχνης».

Ο εν λόγω Διαγωνισμός διοργανώνεται από τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη και περιλαμβάνει Αγώνες Τέχνης που αφορούν τη μουσική (χορωδία, μουσικά σύνολα), το θέατρο, τη ζωγραφική, την ποίηση, τη φωτογραφία και τη δημιουργία video. Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να καλλιεργήσουν και να αναδείξουν τις δεξιότητές τους στην καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία και παράλληλα να συνειδητοποιήσουν την αξία της τέχνης στη σύγχρονη εποχή.

Οι Αγώνες θα πραγματοποιηθούν από τις 2 έως τις 4 Μαρτίου 2023 στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη, απευθύνονται σε μαθητές/μαθήτριες Δ/θμιας Εκπ/σης όλων των σχολείων της χώρας και της ομογένειας χωρίς οικονομικό κόστος συμμετοχής και εγκρίνονται με τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση της δημοσιότητας σχετικά με τους εν λόγω Αγώνες να γίνει μέσω των σχολείων κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του ανοίγματος του σχολείου στην τοπική κοινωνία και όχι με αποκλειστικό στόχο τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε αυτούς.
  2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών και των εκπαιδευτικών να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών.
  3. Όλες οι δράσεις προετοιμασίας και συμμετοχής των μαθητών/τριών να υλοποιηθούν εκτός ωρολογίου προγράμματος.
  4. Όλες οι φάσεις του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθούν με ευθύνη των διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
  5. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών, παρά μόνον εφόσον υπάρχει σχετική έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων.
  6. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/μαθητριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (με εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.).
  7. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
  8. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στους Αγώνες και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
  9. Τυχόν μετακινήσεις των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν στους Αγώνες να πραγματοποιηθούν υπό την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους.
  10. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από την υλοποίηση της δράσης.

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στους αγώνες καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά έως την Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2022, συμπληρώνοντας τη Δήλωση Συμμετοχής και τη Φόρμα Συμμετοχής. Η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα σταλούν οι δηλώσεις είναι: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.mandoulides.edu.gr .

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Σχετικά Άρθρα