edu.klimaka.gr

Πανευρωπαϊκός Διαγωνισμός Επιστήμης Διαστήματος "ODYSSEUS II" 2017

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΉΜΑΤΟΣ "ODYSSEUS" ΙΙ 2016 -2017

Αρ.Πρωτ.192824/Δ4/14-11-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
Πληροφορίες: Σ. Λαπατά (Π.Ε.), Α. Βάρλα
(Δ.Ε.), Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.), Νεκταρία Ασμαργιανάκη
Τηλέφωνα: 210 344 3318 (Π/θμια)
210 344 3272 (Δ/θμια)
210 344 2212 & 2034 (ΕΠΑ.Λ.)

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Διαγωνισμού Odγsseus ΙΙ για το σχολικό έτος 2016 - 2017».
ΣΧΕΤ.: Τα με αρ. πρωτ. 107922/01-07-2016/ΓΔ4/ΥΠ.Π.Ε.Θ./Κ.Π. και 170812/13-10-2016/ Δ4/ΥΠ.Π.Ε.Θ./Κ.Υ. εισερχόμενα έγγραφα.

Σας ενημερώνουμε ότι, εγκρίνουμε το δεύτερο κύκλο του εκπαιδευτικού διαγωνισμού Odγsseus ΙΙ, ο όποιος απευθύνεται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016 - 2017. Εταίρος του πανευρωπαϊκού διαγωνισμού είναι το Κέντρου Διάδοσης Επιστημών & Μουσείου Τεχνολογίας (NOESIS).

Το Odγsseus ΙΙ είναι ένας πανευρωπαϊκός διαγωνισμός, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 7 - 22 ετών. Σχεδιάστηκε με σκοπό να εμπλέξει νέους ανθρώπους με ταλέντο και ενδιαφέρον για τις φυσικές επιστήμες. Ο διαγωνισμός προκαλεί τους νέους στην Ευρώπη να σπρώξουν τα όρια της γνώσης τους ανακαλύπτοντας απαντήσεις σε θέματα σχετικά με δορυφόρους και διαστημόπλοια μέχρι την αστροβιολογία και τα διαπλανητικά ταξίδια. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από μια ομάδα 14 εταίρων από 11 ευρωπαϊκές χώρες και χρηματοδοτείται από το ερευνητικό και καινοτόμο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020.

Πρόκειται για μια διασκεδαστική εκπαιδευτική πρόκληση, η οποία συνδυάζει την επιστημονική μάθηση με την πρακτική εμπειρία. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε πολλαπλούς γύρους για τρεις ηλικιακές ομάδες. Απευθύνεται σε μαθητές σε όλη την Ευρώπη, ανεξάρτητα από το που κατοικούν, το πολιτιστικό τους υπόβαθρο ή τη γλώσσα τους. Ο τελικός σκοπός του προγράμματος είναι να ενισχύσει την εμφάνιση επιστημόνων, μηχανικών και τεχνικών σε πεδία σχετικά με τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής για το διάστημα.

Αρχικά θα υποβληθούν οι συμμετοχές των μαθητών σε εθνικό επίπεδο και οι προτάσεις των συμμετεχόντων θα αξιολογηθούν από έμπειρους κριτές. Μεταξύ των βραβείων περιλαμβάνονται ipads, βιβλία σχετικά με το διάστημα, ταξίδια, πρακτική άσκηση στην ESA (European Space Agency) και τηλεσκόπια. Ο τελικός διαγωνισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα λάβει χώρα στην Τουλούζη της Γαλλίας το 2017.

Ο διαγωνισμός θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας (NOESIS) εκτός ωρολογίου προγράμματος των σχολικών μονάδων κατά το σχολικό έτος 2016-17, εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

• Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό δύναται να γίνει μέσω των σχολείων κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. με γραπτή ή/και προφορική ανακοίνωση από τους εκπαιδευτικούς ή τον Διευθυντή ή με διανομή φυλλαδίων), μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του ανοίγματος του σχολείου στην τοπική κοινωνία και της διασύνδεσης του σχολείου και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, κι όχι με αποκλειστικό στόχο τη συμμετοχή των μαθητών στον διαγωνισμό.

• Η συμμετοχή των μαθητών στο διαγωνισμό θα είναι προαιρετική, υποβάλλοντας ο καθένας, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωριστά τη δική του ατομική συμμετοχή.

• Η συμμετοχή στην εν λόγω δράση δεν εντάσσεται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου ούτε πραγματοποιείται με ευθύνη του Διευθυντή και του διδακτικού προσωπικού.

• Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη του Κέντρου NOESIS, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των nροσωιτικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών και των τινευματικών δικαιωμάτων.

«NOESIS - Κέντρο Διάδοσης Εnιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας», 6ο χλμ. οδού Θεσσαλονίκης - Θέρμης, Τ.Θ. 60330, Τ.Κ. 570 01 Θέρμη (τηλέφωνα: 2310 483 045 και 2310 483 000).

Για τη συμμετοχή μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκτιαίδευσης στον εν λόγω διαγωνισμό για το σχολικό έτος 2016-17, έχει εισηγηθεί θετικά με την 40/06-10-2016 Πράξη, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Εκnαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

Σχετικά Άρθρα