edu.klimaka.gr

Ονειρούπολη Δράμας 2016: Διαγωνισμός Αφίσας, Παραμυθιού, Φωτογραφίας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΦΙΣΑΣ - ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ "ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ" ΔΡΑΜΑΣ 2016


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΦΙΣΑΣ


Δράμα 22 Νοεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαγωνισμός αφίσας – ζωγραφιάς «Ονειρούπολη 2016»

«Ονειρούπολη 2016 -2017», μικροί ανερχόμενοι ζωγράφοι ετοιμαστείτε. Αρχίστε από τώρα να “ζεσταίνεται” τα μολύβια σας. Ο διαγωνισμό ζωγραφικής ξεκινάει.

Τέμπερας, πινέλα, μολύβια, χαρτιά, σβήστρες, ξύστρες κ.α. είναι όλα τα μέσα που θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει ο κάθε λιλιπούτειος καλλιτέχνης.

Φορέστε τα κατάλληλα ρούχα για ζωγραφική και ξεκινήστε!!!

Καλούμε μικρούς και μεγάλους μαθητές να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό ζωγραφιάς με θέμα «Τα Χριστούγεννα».

Λιλιπούτειοι φίλοι βάλτε φαντασία, μεράκι, κέφι, πολλά χρώματα, και ζωγραφίστε. Τα 3 καλύτερα έργα θα βραβευτούν και θα παρουσιαστούν στο site της «Ονειρούπολης».

Από το Γραφείο Τύπου
της Ονειρούπολης

Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό Αφίσας - Ζωγραφικής 2016-2017

Όροι Διαγωνισμού – Υπεύθυνη Δήλωση: Θέμα Διαγωνισμού «Τα Χριστούγεννα»

• Η αποστολή της Αφίσας – Ζωγραφιάς θα γίνεται με 1 (έναν) από τους 2 (δύο) εξής τρόπους:
1. Μέσω Ταχυδρομείου
2. Ηλεκτρονικά μέσω του site της Ονειρούπολης (www.oneiroupoli.gr) χρησιμοποιώντας την ειδική φόρμα

• Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε 3 (τρείς) κατηγορίες:
1. Παιδικό διαγωνιστικό τμήμα για ηλικίες έως 12ετών.
2. Εφηβικό διαγωνιστικό τμήμα για ηλικίες έως 18ετών.
3. και διαγωνιστικό τμήμα Ενηλίκων από 18ετών και άνω

• Ο κάθε διαγωνιζόμενος ή ομάδα μπορεί να συμμετέχει με 1 (μία) ή 2 (δύο) το πολύ Αφίσες - Ζωγραφιές.

• Νικητή θα υπάρξει 1 (ένας) από κάθε κατηγορία ή αν δεν υπάρχει συμμετοχή σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες θα βραβευθεί κάποια από τις υπόλοιπες μετά από εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης.

Τελευταία ημερομηνία για την υποβολή των Αφισών - Ζωγραφιών, ορίζεται η 20η Δεκεμβρίου 2016. Η ημερομηνία αποδεικνύεται από την σφραγίδα του ταχυδρομείου ή από την ημερομηνία που αναγράφετε στην ηλεκτρονική φόρμα.

• Η βράβευση θα γίνει σε την 7η Ιανουαρίου στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας, όπου θα προβληθούν οι ζωγραφιές - αφίσες των νικητών.

• Στη περίπτωση που η Αφίσα σταλεί ταχυδρομικά, πρέπει να σταλεί στην διεύθυνση: Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας, Περιοχή Αγίας Βαρβάρας, Τ.Κ. 66 100 Δράμα, με την υποσημείωση «ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΦΙΣΑΣ - ΖΩΓΡΑΦΙΑΣ» και θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό – κινητό, email καθώς και να υπογράφονται οι όροι συμμετοχής.


• Η αξιολόγηση των Αφισών - Ζωγραφιών γίνεται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται και είναι αμετάκλητη και δεν επιδέχεται καμία ένσταση, αντίρρηση ή άλλη διεκδίκηση.

• Οι Αφίσες – Ζωγραφιές που θα κατατεθούν μπορεί να δημοσιευθούν στο site της Ονειρούπολης (www.oneiroupoli.gr) ή και να εκδοθούν σε έντυπη μορφή από τη Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας για λόγους προβολής της εκδήλωσης.

• Αναμνηστικό συμμετοχής θα απονεμηθεί σε όλους όσους θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό, σε ειδική εκδήλωση απονομής που θα πραγματοποιηθεί ή θα τους σταλεί ταχυδρομικά στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει. Όλοι οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν εγκαίρως από την Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας με κάποιον από τους εξής τρόπους: τηλεφωνικά, με SMS, e-mail ή επιστολή.

• Η Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας διατηρεί το δικαίωμα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ανακαλέσει τον διαγωνισμό, να παρατείνει ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες του.

• Η Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης και αναπαραγωγής χωρίς πρότερη συμφωνία.

• Υλικό και Πληροφορίες δεν επιστρέφονται στον κάτοχο.
Γνωρίζω ότι τα ανωτέρω στοιχεία θα παραμείνουν στο αρχείο που τηρείται στη Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας, στο Δήμο Δράμας, στο Αρχείο της Ονειρούπολης και αποδέχομαι το δικαίωμα για χρήση, στατιστικής επεξεργασίας και κοινοποίησης των στοιχείων που υποβάλλω µε την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση στη Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας, στο Δήμο Δράμας, στο Αρχείο της Ονειρούπολης, σύμφωνα με το νόμο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω αναγραφόμενων όρων και έχει την θέση
Υπεύθυνης Δήλωσης


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ


Δράμα 22 Νοεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαγωνισμός παραμυθιού “Ονειρούπολη 2016”


Κάθε παραμύθι παραδοσιακά ξεκινάει με το υποσχόμενο «Μια φορά και έναν καιρό» και τελειώνει με το αισιόδοξο «Έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα».

Μικροί μας φίλοι, πάρτε μολύβι και χαρτί και βάλτε τα δυνατά σας για να γράψετε την πιο παραμυθένια ιστορία που μπορείτε.
Για μία ακόμη χρονιά ο Αη Βασίλης καλεί όλα τα παιδιά να συμμετέχουν στον μεγαλύτερο διαγωνισμό παραμυθιού.
Φαντασία, αγάπη, χαμόγελο, ζωντάνια είναι μερικά από τα μικρά μυστικά για την δημιουργία ενός καλού παραμυθιού.
Λιλιπούτειου φίλοι, γράψτε το δικό σας παραμύθι και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Η «Οειρούπολη – το Χωριό του Αη Βασίλη» για 13η χρονιά ανοίγει τις πύλες της και σας περιμένει να ζήσουμε όλοι μαζί το δικό μας παραμύθι!

Από το Γραφείο Τύπου
της Ονειρούπολης

Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό Παραμυθιού 2016-2017

Όροι Διαγωνισμού – Υπεύθυνη Δήλωση:

• Η αποστολή του Παραμυθιού θα γίνεται με 1 (έναν) από τους 2 (δύο) εξής τρόπους:
1. Μέσω Ταχυδρομείου
2. Ηλεκτρονικά μέσω του site της Ονειρούπολης (www.oneiroupoli.gr) χρησιμοποιώντας την ειδική φόρμα

• Θέμα Διαγωνισμού «Τα Χριστούγεννα»

• Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε 3 (τρείς) κατηγορίες:
1. Παιδικό διαγωνιστικό τμήμα για ηλικίες έως 12ετών.
2. Εφηβικό διαγωνιστικό τμήμα για ηλικίες έως 18ετών.
3. και διαγωνιστικό τμήμα Ενηλίκων από 18ετών και άνω

• Ο κάθε διαγωνιζόμενος ή ομάδα μπορεί να συμμετέχει με 1 (ένα) ή 2 (δύο) το πολύ Παραμύθια.

• Τελευταία ημερομηνία για την υποβολή του Παραμυθιού, ορίζεται η 20ηΔεκεμβρίου 2016. Η ημερομηνία αποδεικνύεται από την σφραγίδα του ταχυδρομείου ή από την ημερομηνία που αναγράφετε στην ηλεκτρονική φόρμα.

• Για τα χειρόγραφα Παραμύθια φροντίστε το κείμενο να είναι ευανάγνωστο και χωρίς μουτζούρες.

• Στη περίπτωση που το Παραμύθι σταλεί ταχυδρομικά, πρέπει να σταλεί στην διεύθυνση: Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας, Περιοχή Αγίας Βαρβάρας, Τ.Κ. 66 100 Δράμα, με την υποσημείωση «ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ» και θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό – κινητό, email καθώς και να υπογράφονται οι όροι συμμετοχής.

• Η αξιολόγηση των Παραμυθιών γίνεται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται και είναι αμετάκλητη και δεν επιδέχεται καμία ένσταση, αντίρρηση ή άλλη διεκδίκηση.

• Η βράβευση θα γίνει σε ειδική τελετή την 7η Ιανουαρίου 2017 στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας όπου θα διαβαστούν τα παραμύθια των νικητών.

• Τα Παραμύθια που θα κατατεθούν μπορεί να δημοσιευθούν στο site της Ονειρούπολης (www.oneiroupoli.gr) ή και να εκδοθούν σε έντυπη μορφή από τη Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας για λόγους προβολής της εκδήλωσης.

• Αναμνηστικό συμμετοχής θα απονεμηθεί σε όλους όσους θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό, σε ειδική εκδήλωση απονομής που θα πραγματοποιηθεί ή θα τους σταλεί ταχυδρομικά στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει.

• Η Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας διατηρεί το δικαίωμα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ανακαλέσει τον διαγωνισμό, να παρατείνει ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες του.

• Η Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης και αναπαραγωγής χωρίς πρότερη συμφωνία.

• Υλικό και Πληροφορίες δεν επιστρέφονται στον κάτοχο.
Γνωρίζω ότι τα ανωτέρω στοιχεία θα παραμείνουν στο αρχείο που τηρείται στη Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας, στο Δήμο Δράμας, στο Αρχείο της Ονειρούπολης και αποδέχομαι το δικαίωμα για χρήση, στατιστικής επεξεργασίας και κοινοποίησης των στοιχείων που υποβάλλω µε την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση στη Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας, στο Δήμο Δράμας, στο Αρχείο της Ονειρούπολης, σύμφωνα με το νόμο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω αναγραφόμενων όρων και έχει την θέση
Υπεύθυνης Δήλωσης


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ


Δράμα, 22 Νοεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαγωνισμός φωτογραφίας «Ονειρούπολη 2016»

Φως λαμπερό, φως που τρεμοπαίζει, λαμπιόνια μικρά και μεγάλα, σκιές που χορεύουν στα φύλλα των πλατάνων , αντικατοπτρισμοί στις στολισμένες λίμνες , μικροί και μεγάλοι ανάμεσα σε φανταχτερά χρώματα να τρέχουν ή να στέκουν μαγεμένοι……. Ταχύτητες και διαφράγματα σε ένα τρελό χορό !!!!

Με άλλα λόγια , όλα όσα ονειρεύονται οι εραστές της φωτογραφίας για να προκαλέσουν την τέχνη τους, τα συναισθήματα τους, το κλείστρο της φωτογραφικής τους μηχανής.

Η Ονειρούπολη, είναι το ιδανικό μέρος για να απελευθερώσουν οι λάτρεις της όγδοης τέχνης το ταλέντο τους στο να απαθανατίσουν τις στιγμές και να «παγιδεύσουν» σε ένα καρέ το εορταστικό κλίμα των Χριστουγέννων, στο πανέμορφο τοπίο της Ονειρούπολης.

Περιπλανηθείτε μέσα στο ρομαντικό, εορταστικό τοπίο , ανακαλύψτε τα Χριστούγεννα , γύρω σας, μέσα σας , στους ανθρώπους γύρω σας και φωτογραφήστε…

Καλούμε όσους αγαπούν το «φωτογραφικό κλικ» να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα «Τα Χριστούγεννα».

Από το Γραφείο Τύπου
της Ονειρούπολης

Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμός Φωτογραφίας 2016-2017

Όροι Διαγωνισμού – Υπεύθυνη Δήλωση: Θέμα Διαγωνισμού «Τα Χριστούγεννα»

• Το θέμα του Διαγωνισμού είναι «τα Χριστούγεννα»

• Η αποστολή των Φωτογραφιών θα γίνεται με 1 (έναν) από τους 2 (δύο) εξής τρόπους:
1. Μέσω Ταχυδρομείου
2. Ηλεκτρονικά μέσω του site της Ονειρούπολης (www.oneiroupoli.gr) χρησιμοποιώντας την ειδική φόρμα

• Ο διαγωνισμός έχει ως θέμα τα Χριστούγεννα γενικά ή την Ονειρούπολη Δράμας – Το χωριό του Αη Βασίλη

• Ο κάθε διαγωνιζόμενος ή ομάδα μπορεί να συμμετέχει με έως 10 (δέκα) Φωτογραφίες

• Οι φωτογραφίες που θα αποσταλούν στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, μπορεί να προέρχονται από κάθε είδους φωτογραφική μηχανή, κινητό τηλέφωνο ή TABLET κ.λπ., ΧΩΡΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Τελευταία ημερομηνία για την υποβολή των φωτογραφιών, ορίζεται η 20η Δεκεμβρίου 2016. Η ημερομηνία αποδεικνύεται από την σφραγίδα του ταχυδρομείου ή από την ημερομηνία που αναγράφετε στην ηλεκτρονική φόρμα.

• Οι φωτογραφίες που θα σταλούν μπορεί να έχουν τύχει επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας μίας φωτογραφίας να αποτελεί κολάζ περισσότερων φωτογραφιών του εν λόγω Συμμετέχοντα.

• Στη περίπτωση που οι φωτογραφίες σταλούν ταχυδρομικά, πρέπει να σταλούν στην διεύθυνση: Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας, Περιοχή Αγίας Βαρβάρας, Τ.Κ. 66 100 Δράμα, με την υποσημείωση «ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» και θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό – κινητό, email, το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας καθώς και να υπογράφονται οι όροι συμμετοχής.

• Η αξιολόγηση των Φωτογραφιών γίνεται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται και είναι αμετάκλητη και δεν επιδέχεται καμία ένσταση, αντίρρηση ή άλλη διεκδίκηση. Η Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας μπορεί να χρησιμοποιήσει και ηλεκτρονικός τρόπος αξιολόγησης των φωτογραφιών από το κοινό που θα θέλει να συμμετέχει στην διαδικασία ηλεκτρονικά. Στο δημόσιο αυτό αρχείο των φωτογραφιών, θα έχουν πρόσβαση μέσο διαδικτύου όλοι όσοι θα θέλουν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Οι φωτογραφίες που θα υπάρχουν στο δημόσιο αυτό αρχείο θα εμφανίζονται κατά σειρά λήψης και δεν θα είναι ορατές πληροφορίες όπως τα στοιχεία του αντίστοιχου συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, πληροφορίες γεωγραφικής θέσης ή στοιχεία που μπορεί να κατευθύνουν την ψηφοφορία.

• Η βράβευση θα γίνει σε ειδική τελετή στις 7 Ιανουαρίου 2017, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας, όπου θα προβληθούν οι φωτογραφίες των νικητών του διαγωνισμού.

• Οι Φωτογραφίες που θα κατατεθούν μπορεί να δημοσιευθούν στο site της Ονειρούπολης (www.oneiroupoli.gr), σε ιστοσελίδες συμφερόντων του Δήμου Δράμας και των Επιχειρήσεών του ή και να εκδοθούν σε έντυπη μορφή από τη Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας και το Δήμο Δράμας για λόγους προβολής της πόλης και της εκδήλωσης.

• Αναμνηστικό συμμετοχής θα απονεμηθεί σε όλους όσους θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό, σε ειδική εκδήλωση απονομής που θα πραγματοποιηθεί ή θα τους σταλεί ταχυδρομικά στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει. Όλοι οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν εγκαίρως από την Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας με κάποιον από τους εξής τρόπους: τηλεφωνικά, με SMS, e-mail ή επιστολή.

• Η Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας διατηρεί το δικαίωμα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ανακαλέσει τον διαγωνισμό, να παρατείνει ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες του.

• Η Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης και αναπαραγωγής φωτογραφιών σε κάθε μέσο και με κάθε τρόπο χωρίς πρότερη συμφωνία.

• Υλικό και Πληροφορίες δεν επιστρέφονται στον κάτοχο.

Με κάθε Δήλωση Συμμετοχής ο αντίστοιχος Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται:

1. Ότι είναι ο ίδιος δημιουργός και έχει όλα τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα τυχόν δικαιώματα επί της αντίστοιχης φωτογραφίας/των αντίστοιχων φωτογραφιών, που στέλνει για την συμμετοχή του στον Διαγωνισμό και επί των τίτλων αυτών ή ότι έχει εξασφαλίσει τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα τυχόν δικαιώματα επί της αντίστοιχης φωτογραφίας/των αντίστοιχων φωτογραφιών από το νόμιμο δικαιούχο αυτών, στην έκταση που απαιτείται για τις ανάγκες του Διαγωνισμού.

2. Ότι δεν απεικονίζονται στη φωτογραφία/στις φωτογραφίες, που αποστέλλει ανήλικοι κάτω των 18 ετών.

3. Ότι έχει λάβει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση όλων των τυχόν απεικονιζόμενων στη φωτογραφία/στις φωτογραφίες προσώπων και των ιδιοκτητών των χώρων ή ζώων, που τυχόν απεικονίζονται σε αυτή/σε αυτές για την παραχώρηση των σχετικών δικαιωμάτων τους, στην έκταση που απαιτείται για τις ανάγκες της παρούσας.

4. Ότι σε κάθε περίπτωση είναι μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος έναντι της Διοργανώτριας σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω εγγυήσεών του, αναλαμβάνει δε κατ΄ αποκλειστικότητα οποιαδήποτε τυχόν ευθύνη σε περίπτωση έγερσης οποιασδήποτε αξίωσης οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τη Δήλωση Συμμετοχής του ή εξ αφορμής αυτής (συμπεριλαμβανομένων τυχόν αξιώσεων σε σχέση με δικαιώματα επί της φωτογραφίας/των φωτογραφιών, δικαιωμάτων επί της προσωπικότητας κ.λπ.).

• Λαμβάνοντας μέρος στον παρόντα Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες θεωρείται ότι έχουν ανεπιφύλακτα αποδεχθεί και συμφωνήσει με τους δεσμευτικούς αυτούς όρους, κανόνες και προϋποθέσεις.

• Κάθε επιπλέον ανακοίνωση με οδηγίες, όρους ή/και τροποποιήσεις σχετικά με τους παρόντες όρους για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό ή/και την κάρπωση του Δώρου, η οποία θα αναρτηθεί από τη Διοργανώτρια Εταιρεία στην παραπάνω ιστοσελίδα της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας (www.dekpota.gr) & της Ονειρούπολης (www.oneiroupoli.gr) ή/και θα δημοσιευθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο/μέσο, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων.

Γνωρίζω ότι τα ανωτέρω στοιχεία θα παραμείνουν στο αρχείο που τηρείται στη Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας, στο Δήμο Δράμας, στο Αρχείο της Ονειρούπολης και αποδέχομαι το δικαίωμα για χρήση, στατιστικής επεξεργασίας και κοινοποίησης των στοιχείων που υποβάλλω µε την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση στη Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας, στο Δήμο Δράμας, στο Αρχείο της Ονειρούπολης, σύμφωνα με το νόμο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω αναγραφόμενων όρων και έχει την θέση
Υπεύθυνης Δήλωσης


Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας
Τέρμα Πατριάρχου Διονυσίου – Περιοχή Αγίας Βαρβάρας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2521048304
e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. / site: www.oneiroupoli.gr

 

Σχετικά Άρθρα