edu.klimaka.gr

6ος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Aegean Robotics Competition 2022

Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
Εκτύπωση  

26oς ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ «Aegean Robotics Competition 2022»

Αρ.Πρωτ.Φ15/157967/Δ2/03-12-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ B΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ B΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Παπαβρόντος Β. (Π.Ε.)
Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Κουροπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-344.2249 (Π.Ε.)
210-3443272 (Δ.Ε.)
210-3442212 (Ε.Ε.)
210-3443273 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Aegean Robotics Competition 2022» του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Σχετ.: Τo με αρ. πρωτ. 153921/Δ2/26-11-2021 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο αίτημα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρ.64/25-11-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διενέργεια του Μαθητικού Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής με τίτλο «6th Aegean Robotics Competition 2022», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας για το σχολικό έτος 2021-2022.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί αποκλειστικά με χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων, μέσω της πλατφόρμας zoom, στις 9 και 10 Απριλίου 2022, ενώ δεν υπάρχει περιορισμός στη χρήση υλικού καθώς και στην πλατφόρμα κατασκευής της ρομποτικής συσκευής. Οι συμμετέχουσες μαθητικές ομάδες μπορούν να διαγωνιστούν με δοκιμασία που θα επιλέξουν ανάμεσα σε δύο προτεινόμενες ή να επιλέξουν την Ελεύθερη Παρουσίαση/Free Style με θέμα της επιλογής τους. Οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους συμπληρώνοντας διαδικτυακή φόρμα google στον σύνδεσμο https://forms.gle/3yoFGWNV5651fnrZA , μέχρι τις 2 Απριλίου 2022, ώρα 23:59.

Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και σύμφωνα με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:

 1. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση των σχολείων της αρμοδιότητάς τους σε ό,τι αφορά στο Διαγωνισμό.
 2. Η συμμετοχή μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών να είναι προαιρετική.
 3. Η προετοιμασία των μαθητών/τριών για τον Διαγωνισμό να γίνει εκτός σχολικού ωραρίου.
 4. Οι γονείς/κηδεμόνες να ενημερωθούν για τον σκοπό του διαγωνισμού και τις διαδικασίες του και η συμμετοχή των μαθητών/τριών να πραγματοποιηθεί μόνο με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 5. Οι εκπαιδευτικοί που θα συντονίσουν τις μαθητικές ομάδες των σχολείων να μεριμνήσουν για τη συγκέντρωση των ενυπόγραφων δηλώσεων συγκατάθεσης των γονέων/κηδεμόνων.
 6. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού να μην υπάρξει ηχογράφηση, ή οποιαδήποτε άλλη ηχητική καταγραφή των συμμετεχόντων.
 7. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η φωτογράφιση των μαθητών/τριών.
 8. Να μην υπάρξει οικονομική επιβάρυνση για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Τυχόν μετακινήσεις μαθητών/τριών για τις ανάγκες των διαγωνισμού να πραγματοποιηθούν με ευθύνη και έξοδα των γονέων/κηδεμόνων τους.
 9. Η όλη διενέργεια διαγωνισμού (αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με την αποκλειστική ευθύνη του φορέα διοργάνωσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών.
 10. Να δημοσιοποιηθούν στο Ι.Ε.Π. οι απολογισμοί και τα παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η προκήρυξη του διαγωνισμού. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού https://icsdweb.aegean.gr/aegeanrbtcs/ .

Τέλος, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


6th Aegean Robotics Competition 2022

9 & 10 Απριλίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ομάδα AegeanRobotics του εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Στήριξης Αποφάσεων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διοργανώνει τον πανελλήνιο διαγωνισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής 6th AegeanRobotics e-Competition 2022. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 9 & 10 Απριλίου 2022 με χρήση εξ’αποστάσεως μεθόδων.

Οι δοκιμασίες στις οποίες μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή είναι:

 • Ελεύθερη Παρουσίαση εξ ‘αποστάσεως / Remote FreeStyle
 • Μεταφορά αυγών από φωλιά σε φωλιά
 • Σκαρφάλωμα σε τοίχο

Δήλωση συμμετοχής μέχρι τις 2 Απριλίου 2022

Ελεύθερη Παρουσίαση από Απόσταση / Remote Free Style

Τα ρομπότ μπορούν να παρουσιάσουν οποιαδήποτε λειτουργία. Στο πλαίσιο της ελεύθερης κατηγορίας μπορεί να γίνει και επίδειξη απλών αυτοματισμών.

Τα εκθέματα βαθμολογούνται από ομάδα κριτών βάση ενός πίνακα κριτηρίων.

Η δοκιμασία της Ελεύθερης Παρουσίασης / Free Style, διακρίνεται σε τρεις ηλικιακές κατηγορίες:

 • Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, για μαθητές Δημοτικού
 • Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για μαθητές Γυμνασίων & Λυκείων
 • Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για προπτυχιακούς / μεταπτυχιακούς φοιτητές

Στη συμμετοχή δεν υφίσταται όριο στο είδος και τη χρήση των υλικών. Αναλυτικότερη περιγραφή της δοκιμασίας, των κανόνων που τη διέπουν και των επί μέρους περιορισμών μπορείτε να βρείτε στο έντυπο κανονισμών στη σελίδα του διαγωνισμού.

Μεταφορά αυγών από φωλιά σε φωλιά

Σκοπός της δοκιμασίας είναι η ρομποτική συσκευή να μεταφέρει σε χρόνο δύο (2) λεπτών, όσο το δυνατόν περισσότερα «αυγά» από τη μία «φωλιά» στην άλλη. Αναλυτικότερη περιγραφή της δοκιμασίας, των κανόνων που τη διέπουν και των επί μέρους περιορισμών μπορείτε να βρείτε στο έντυπο κανονισμών στη σελίδα του διαγωνισμού.

Σκαρφάλωμα σε τοίχο

Σκοπός της δοκιμασίας αυτής είναι η ρομποτική συσκευή να διανύσει το διάστημα ενός μέτρου (1m) κατά ύψος με τον καλύτερο χρόνο πάνω στον τοίχο. Αναλυτικότερη περιγραφή της δοκιμασίας, των κανόνων που τη διέπουν και των επί μέρους περιορισμών μπορείτε να βρείτε στο έντυπο κανονισμών στη σελίδα του διαγωνισμού.

Τρόπος συμμετοχής

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω κορωνοϊού που βιώνουμε και προσηλωμένοι στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την μείωση της πιθανότητας να εκτεθούν άτομα σε επικίνδυνο ιικό φορτίο και ο φετινός διαγωνισμός θα γίνει εξολοκλήρου από απόσταση. Για το λόγο αυτό για να λάβετε συμμετοχή θα πρέπει να εξασφαλίσετε:

• Πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην πλατφόρμα zoom
• Κάμερα
• Μικρόφωνο

Βεβαιώσεις συμμετοχής- Δώρα νικητών

Τα μέλη όλων των ομάδων θα λάβουν Βεβαιώσεις Συμμετοχής, ενώ οι τρεις (3) πρώτες ομάδες σε κάθε δοκιμασία θα λάβουν επιπρόσθετα δίπλωμα διάκρισης και τιμητική πλακέτα. Επιπλέον η πρώτη ομάδα σε κάθε δοκιμασία θα λάβει ηλεκτρονικό και άλλο υλικό (πλακέτες, αισθητήρες κλπ) ως μια μικρή συμβολή στη συνέχιση του ταξιδιού τους στον κόσμο της Ρομποτικής που μόλις έχουν ξεκινήσει

O θεσμός του φοιτητή-συνδέσμου

Όποια ομάδα το επιθυμεί, θα έχει ένα φοιτητή-σύνδεσμο, από τη στιγμή που θα δηλώσει συμμετοχή μέχρι τον διαγωνισμό. Ο φοιτητής αυτός θα είναι ενήμερος για το project της ομάδας και θα επικοινωνεί με την οργανωτική επιτροπή για ό,τι επιθυμεί η ομάδα (ερωτήσεις διευκρινήσεις κλπ) .

Δηλώσεις συμμετοχής στη διεύθυνση : https://forms.gle/3yoFGWNV5651fnrZA

Για απορίες και διευκρινίσεις επικοινωνήστε: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Εκτύπωση