edu.klimaka.gr

1ος Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής Μαθητών Δημοτικού 2016 - 2017

1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2016-2017

Αρ.Πρωτ.Φ.14/2589/203765/Δ1/30-11-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ' · ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛIΚΗΣ ΖΩΗΣ
e-maίl: spudonpe(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες; Σ. Λαπατά. Γ. Μέττα
Τηλέφωνο: 210- 344 2247
FAX ; 210 344 3354

ΘΕΜΑ: «1ου Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής για μαθητές Δημοτικού 2017»
Σχετικά έγγραφα: το με αρ. πρ. 200083/Δl/23-11-2016 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι, η Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος προκηρύσσει τον 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Αστρονομίας και Διαστημικής 2017, για μαθητές Δημοτικού Σχολείου κατά το σχολικό έτος 2016-2017.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η περαιτέρω ενασχόληση και εμβάθυνση των μαθητών στην επιστήμη της Αστρονομίας, της Αστροφυσικής και της Διαστημικής, η εξοικείωσή τους με τις θαυμαστές τελευταίες ανακαλύψεις των τεχνητών δορυφόρων και άλλων παρατηρητηρίων και η επιβράβευση της ενδόμυχης και διερευνητικής αυτής προσπάθειάς τους.

Ο Διαγωνισμός Αστρονομίας απευθύνεται στους μαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης Δημοτικού, θα είναι διάρκειας μιας (1) ώρας και θα διενεργηθεί την Κυριακή 28 Μαΐου 2017 και ώρα 12 το μεσημέρι, μέσω διαδικτύου. Την ώρα εκείνη θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας www.astronomos.gr τα θέματα του διαγωνισμού, με βάση τη σχετική ύλη που υπάρχει στα διδακτικά βιβλία και μερικά γενικά θέματα της σύγχρονης επιστήμης της Αστρονομίας, που είναι γνωστά στα παιδιά από τις τηλεοράσεις, τα δημοσιεύματα και το διαδίκτυο (internet). Οι μαθητές καλούνται να τα απαντήσουν μέσω του υπολογιστή του σπιτιού τους και με ένα κλικ στην υποδεικνυόμενη θέση να τα στείλουν στην Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος, αφού πρώτα τις προηγούμενες ημέρες έχουν κάνει την σχετική εγγραφή με το όνομά τους, τη διεύθυνσή τους και το σχολείο τους.

Οι τρεις (3) πρώτοι θα βραβευθούν με βιβλία των εκδόσεων της Εταιρείας μας, ενώ οι 15 καλύτεροι θα εγγραφούν για ένα έτος συνδρομητές του περιοδικού «Ουρανός», που από 26ετίας εκδίδουμε. Για όλους δε, θα κληρωθεί ένα τηλεσκόπιο.

Η τελετή της απονομής των βραβείων και των επαίνων θα γίνει στο Βόλο, το Σάββατο, 3 Ιουλίου 2017 και ώρα 8 μ.μ. ·

Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό, μπορείτε να αντλήσετε από το συνημμένο έγγραφο.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
1ου Πανελληνίου Μαθητικού Διαγωνισμού Αστρονομίας & Διαστημικής 2017
για τους μαθητές Ε' και ΣΤ' τάξης του Δημοτικού Σχολείου

Η Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος, που έχει την έδρα της στο Βόλο, προκηρύσσει τον 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Αστρονομίας και Διαστημικής 2017, για τους μαθητές της Ε' και ΣΓ τάξης του Δημοτικού Σχολείου ως εξής:

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η περαιτέρω ενασχόληση και εμβάθυνση των μαθητών στην επιστήμη της Αστρονομίας και της Διαστημικής, η εξοικείωσή τους με τις θαυμαστές τελευταίες ανακαλύψεις των τεχνητών δορυφόρων κ.ά. παρατηρητηρίων και η επιβράβευση της ενδόμυχης και διερευνητικής αυτής προσπάθειάς τους. Δευτερεύων σκοπός είναι η προετοιμασία των μαθητών
του Δημοτικού για να συμμετάσχουν αργότερα στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Αστρονομίας - Διαστημικής, που εδώ και 22 χρόνια διενεργεί η Εταιρεία μας τόσο για το Λύκειο, όσο και για το Γυμνάσιο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ο διαγωνισμός διεξάγεται μέσω διαδικτύου (internet) από την οικία του κάθε μαθητή και της κάθε μαθήτριας, πάνω στην ύλη της Αστρονομίας και της Διαστημικής που περιλαμβάνεται στα εγχειρίδια των μαθητών. Θα υπάρχουν, όμως και γενικότερες απλές ερωτήσεις, που θα μπορούν να απαντήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες από γνώσεις και εμπειρίες που απέκτησαν μέσω των ειδήσεων, του διαδικτύου και των διαφόρων αναγνωσμάτων.

Ο διαγωνισμός θα είναι διαρκείας μιας ώρας και θα διεξαχθεί την τελευταία Κυριακή του Μαΐου, δηλ. την Κυριακή, 28η Μαϊου 2017 και ώρα 12 το μεσημέρι κατά τον ακόλουθο τρόπο.

Οι μαθητές χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή του σπιτιού τους μπαίνουν στον ιστότοπο της Εταιρείας μας: vww.astronomos.gr όπου θα βρουν μέσα στο μενού με τίτλο «ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ» τον σχετικό σύνδεσμο του διαγωνισμού με τίτλο «Διαγωνισμός Δημοτικού». Εκεί τους ζητάμε να .συμπληρώσουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο - διεύθυνση - τηλέφωνο και e-mail), και να ορίσουν ένα όνομα χρήστη (username) και έναν κωδικό (Passwoid), που δεν πρέπει να χάσουν ή να ξεχάσουν. Η δυνατότητα εγγραφής- δήλωσης συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα παρέχεται μέχρι και τρεις ημέρες πριν τον διαγωνισμό, ήτοι μέχρι την Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017.

Τις επόμενες 3 ημέρες θα γίνει η σχετική προετοιμασία της ιστοσελίδας των θεμάτων και ο έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων των μαθητών.

Την ημέρα του διαγωνισμού ο ίδιος σύνδεσμος - «Διαγωνισμός Δημοτικού», θα ζητά το username και το password του κάθε μαθητή και στη συνέχεια θα τον οδηγεί αυτόματα στην ιστοσελίδα όπου θα καλείται να λύσει τις ασκήσεις και να απαντήσει στις ερωτήσεις εντελώς ηλεκτρονικά (δηλαδή πάνω στην ιστοσελίδα). Στο τέλος των ερωτήσεων θα υπάρχει εμφανές κουμπί με την ένδειξη «ΥΠΟΒΟΛΗ». Το πάτημα του κουμπιού θα σημαίνει αυτόματα το τέλος της εξέτασης και η αποστολή του ηλεκτρονικού γραπτού τους στην Κεντρική Επιτροπή. Ο μαθητής θα ειδοποιηθεί άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει, για την επιτυχή παραλαβή των απαντήσεών του από το σύστημα, καθώς επίσης και για την επίδοσή του, αφού το σύστημα βαθμολογεί αυτόματα ης απαντήσεις κατά την υποβολή τους.

Λόγω της χρήσης του ειδικού αυτού συστήματος έξέτασης, απαντήσεις από τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα θα στέλνονται μόνο μια φορά, και δεν θα γίνονται δεκτές εκ των υστέρων διορθώσεις.  Τα γραπτά των μαθητών διορθώνονται αυτομάτως από το ηλεκτρονικό σύστημα και οι επιδόσεις τους αναρτώνται αυτόματα στον πίνακα βαθμολογίας,

ΠΡΟΣΟΧΗ: 'Εγκυρη συμμετοχή θα θεωρηθεί αν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική διαδικασiα της εξέτασης μέσα σε μια (1) ώρα ακριβώς και πατηθεί το κουμπί «ΥΠΟΒΟΛΗ» το αργότερο μέχρι τις 13:00 της 28ης/5/2017.

Μετά το τέλος του διαγωνισμού η Κεντρική Επιτροπή κατατάσσει τους μαθητές κατά τη σειρά βαθμολογίας και αναρτά τον σχετικό πίνακα στην ίστοσελίδα της Εταιρείας.

ΒΡΑΒΕΙΑ

1. Οι τρεις (3) μαθητές ή μαθήτριες των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, που θα έλθουν πρώτοι στο διαγωνισμό αποτελούν τους βραβευόμενους του διαγωνισμού και θα λάβουν το έντυπο ΒΡΑΒΕΙΟ τους και δωρεάν ένα βιβλίο των εκδόσεων της Εταιρείας, ήτοι:
Για το 1ο βραβείο: το βιβλίο «Λεξικό Αστρονομίας»,
για το 2ο βραβείο: το βιβλίο «Λεξικό Διαστημικής»
και για το 3ο βραβείο: το βιβλίο «Η Ουρανογραφία των Αγίων».

2, Οι επόμενοι περίπου 12 του αξιολογικού πίνακα αποτελούν τους επαινούμενους του διαγωνισμού και θα λάβουν τον σχετικό ΕΠΑΙΝΟ, καθώς και βιβλία του «Πλανηταρίου» Θεσσαλονίκης.

3. Οι περίπου 15 επιτυχόντες μαθητές εγγράφονται ΔΩΡΕΑΝ συνδρομητές για ένα έτος στο αστρονομικό περιοδικό «Ουρανός», που από 26ετίας εκδίδει ανελλιπώς η Εταιρεία.

4. Οι περίπου 15 επιτυχόντες μαθητές παίρνουν μέρος στην κλήρωση ενός τηλεσκοπίου, προσφορά του «Πλανηταρίου» Θεσσαλονίκης.

5. Σε όλα τα σχολεία, στα οποία φοιτούν οι διακρινόμενοι μαθητές και μαθήτριες απονέμονται ΤΙΜΗΤΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ της Εταιρείας,

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εξεταστέα ύλη του διαγωνισμού είναι ενδεικτικά αυτή που περιλαμβάνεται στα διδακτικά βιβλία Γλώσσας, Φυσικής και Γεωγραφίας της Ε' και ΣΤ' τάξης του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και μερικά γενικά Θέματα της σύγχρονης επιστήμης της Αστρονομίας, που είναι γνωστά στα παιδιά είτε από τις τηλεοράσεις, είτε από το Intemet.

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, που επιθυμούν να πληροφορηθούν οτιδήποτε σχετικό με το διαγωνισμό μπορούν να επικοινωνούν με τους παρακάτω τρόπους:

1. Ταχυδρομική διεύθυνση:
Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος,
Γεωργίου Καρτάλη 72 - Ροζού
38333 ΒΟΛΟΣ

2. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail):
> ead-νolos@astronomos.gι·
> zachilas@uth.gι·
> mavrommk@otenιet.gr

3. Τηλέφωνα:
> 2421051061, 2421046253 & 6973026260, Μαυρομμάτης Κωv/νος, μαθηματικός-πρόεδρος Εταιρείας Αστρονομίας & Διαστήματος
> 6944535455, Ζαχεiλας Λουκάς, Επίκουρος Καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλίας - γραμματέας Εταιρείας Αστρονομίας & Δuιστήματος
> 2421028860 & 6978834548, Ξενάκης Χρίστος, επίτιμος σύμβουλος Φυσικών - αντιπρόεδρος της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος

4.FAX:
> 2421051061, Μαυρωμμάτης Κων/νος, μαθηματικός, πρόεδρος Εταιρείας Αστρονομίας & Διαστήματος.

5. Διαδίκτυο: www.astronomos.gr

Σχετικά Άρθρα