edu.klimaka.gr

Εθνικός Διαγωνισμός Νέων Επιστημόνων EUCYS 2020 (Αναβλήθηκε)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 2020 ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 32ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ EUCYS 2020

Αρ.Πρωτ.67018/Κ3/02-06-2020/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: Β. Μπερνίκου
Τηλέφωνο: 210-3442898
Email: neagenia.int(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: “Αναβολή του Εθνικού Διαγωνισμού Νέων Επιστημόνων 2020”
Σχετ.: α) Α.Π 27112/Κ3/24.02.2020 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων,
β) ΑΠ 42633/Κ3 02.04.2020 Παράταση υποβολής αιτήσεων

Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικών και κατόπιν της ανακοίνωσης αναβολής του 32ου Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Νέων Επιστημόνων 2020, για τον Σεπτέμβριο του 2021, σας ενημερώνουμε ότι αναβάλλεται ο Εθνικός Διαγωνισμός Νέων Επιστημόνων 2020 για το 2021, από τον οποίο θα προέκυπτε η ελληνική εκπροσώπηση στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν τις σχετικές αιτήσεις συμμετοχής θα έχουν την δυνατότητα, αν επιθυμούν, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον επόμενο διαγωνισμό σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προϋποθέσεις που θα θέσει η αρμόδια ευρωπαϊκή αρχή.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δελτίο Τύπου
02-04-20 Παράταση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στον Εθνικό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων 2020

Λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες στιγμές που βιώνει η χώρα μας παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στον Εθνικό Διαγωνισμό για τους Νέους Επιστήμονες 2020 έως τις 29 Μαίου 2020.

Οι επιλεχθέντες για το δεύτερο στάδιο θα ενημερωθούν στις 12.06.2020. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ.27112/Κ3/24.02.2020 (Ψ3ΩΖ46ΜΤΛΗ-ΡΚΛ) Πρόσκληση, η οποία είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Με την παράταση αυτή ελπίζουμε οι νέοι από 14-21 ετών, που είναι περιορισμένοι στο σπίτι τους αυτή την περίοδο, ν’αδράξουν την ευκαιρία, να δημιουργήσουν και να καταθέσουν επιστημονικά project που θ’αποδειχθούν χρήσιμα και ωφέλιμα όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

 


Αρ.Πρωτ.27112/Κ3/24-02-2020/ΥΠAIΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες : Β.Μπερνίκου-Β. Ντόκου
Email : dokou(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 2103442869

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 2020 για την ελληνική συμμετοχή στον 32ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (EUCYS 2020)

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δια της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης καλεί νέους ηλικίας 14-20 ετών να συμμετάσχουν στον Eθνικό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων 2020 προκειμένου να συγκροτηθεί η ελληνική αποστολή που θα συμμετάσχει στον 32° Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στη Σαλαμάνκα της Ισπανίας.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Στον Εθνικό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων μπορούν να λάβουν μέρος νέοι ηλικίας 14 έως 20 ετών. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να μην έχουν συμπληρώσει τα 21 έτη έως και την τελευταία ημέρα του μήνα που πραγματοποιείται ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός (30.09.2020), αλλά να έχουν συμπληρώσει τα 14 έτη την πρώτη ημέρα του ίδιου μήνα.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι είχαν συμμετάσχει στο παρελθόν στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων.

Υποβολή Προτάσεων

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν εργασία (project) ατομική ή ομαδική (ομάδες με μέγιστο αριθμό 3 ατόμων) καθώς και το σχέδιο-κατασκευή της μελέτης, όπου αυτό χρειάζεται. Η εργασία θα είναι πρωτότυπη επιστημονική μελέτη ή ευρεσιτεχνία που οι ίδιοι οι υποψήφιοι θα έχουν επινοήσει, επεξεργαστεί και καταγράψει και η οποία θα υποβληθεί με την μορφή γραπτού δοκιμίου (γραπτής αναλυτικής περιγραφής) έως τις 3.4.2020.

Γίνονται δεκτές εργασίες από όλα τα πεδία επιστημονικής έρευνας: Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά, Μηχανική, Βιολογία, Γεωλογία, Περιβαλλοντική, Πληροφορική, Ιατρική, Κοινωνικές Επιστήμες, Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου κ.λ.π.

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο σύνδεσμο: https://forms.minedu.gov.gr/EUCYS2020 και θα αποστείλουν το γραπτό δοκίμιο και τα απαιτούμενα συνοδευτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης: neagenia.int@minedu.gov.gr.

Τα γραπτά δοκίμια που θα υποβληθούν στο πρώτο στάδιο της επιλογής, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις δέκα σελίδες (μεγέθους Α4) και μπορούν να έχουν ως παράρτημα επιπλέον 10 σελίδες με γραφήματα, σχέδια, κλπ. Tα γραπτά δοκίμια θα συνοδεύονται από σύντομο κείμενο μίας σελίδας, στο οποίο θα περιγράφονται συνοπτικά τα καινοτόμα στοιχεία της εργασίας.

Επιπλέον του γραπτού δοκιμίου αποστέλλεται:

  • Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού όπου αποδεικνύονται τα στοιχεία του αιτούντος και
  • Σχέδιο-κατασκευή της μελέτης (project), όπου αυτό απαιτείται

Διαδικασία επιλογής

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια:

1ο Στάδιο:

Tα γραπτά δοκίμια θα αξιολογήσει Επιτροπή, αποτελούμενη από διακεκριμένους επιστήμονες και θα προκρίνει 10 εργασίες που θα ξεχωρίσουν ως προς το επίπεδο καινοτομίας, δημιουργικότητας και προοπτικών υλοποίησης τους.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την επιλογή τους στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού με ηλεκτρονικό μήνυμα, από το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, μέχρι τις 8.5.2020.

2ο Στάδιο:

Οι επιλεχθέντες θα αποστείλουν βίντεο με την παρουσίαση της εργασίας τους σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Οι επιλεχθέντες θα κληθούν να παρουσιάσουν την εργασία τους σε τηλεδιάσκεψη και να απαντήσουν σε ερωτήσεις που θα τους θέσουν τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφασίζει για τη βράβευση των καλυτέρων εργασιών ανά τομέα. Τα βραβεία θα απονείμει ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.

Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Νέων Επιστημόνων

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Εθνικού Διαγωνισμού Νέων Επιστημόνων επιλέγει έως και τρία σχέδια με ανώτατο αριθμό συμμετεχόντων τα έξι άτομα για την ελληνική αποστολή στον 32ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων.

Στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό, η παρουσίαση των εργασιών στα μέλη της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής γίνεται από τους ίδιους τους υποψήφιους, στην αγγλική γλώσσα. Η Κριτική Επιτροπή θα βραβεύσει τα πιο πρωτότυπα και καινοτόμα σχέδια. Στους συμμετέχοντες θα καλυφθούν τα έξοδα μετάβασης, διαμονής και διατροφής από την Ε.Ε. Οι εργασίες που θα διακριθούν στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό θα λάβουν χρηματικό έπαθλο. Επιπλέον, παρέχεται στους νικητές αλλά και σε άλλους διακριθέντες η δυνατότητα να σταλούν σε διεθνούς φήμης ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα για μικρό χρονικό διάστημα, προκειμένου να παρακολουθήσουν την εργασία των εκεί ερευνητών.

Οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στο Λύκειο διακρίθηκαν στον «Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες» με την απονομή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου, εγγράφονται καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε πανεπιστημιακά τμήματα, εφόσον για την εισαγωγή τους, το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί, εξετάζεται ως μάθημα της κατεύθυνσης ή του προσανατολισμού, που έχουν επιλέξει στην τελευταία τάξη του Λυκείου.

Πληροφορίες σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες 2020 μπορείτε να λάβετε από τον ιστότοπο: https://ec.europa.eu/research/eucys/index.cfm?pg=home

Πληροφορίες σχετικά με την δυνατότητα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατόχων διακρίσεων στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων: Ν 4386/2016, παράγραφος 1,2 του άρθρου 53 (ΦΕΚ 83 τ. Α’)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Β. Ντόκου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dokou@minedu.gov.gr.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Σχετικά Άρθρα