edu.klimaka.gr

45ος Διαγωνισμός Αλληλογραφίας Νέων 2016

45ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΝΕΩΝ 2016

Αρ.Πρωτ.Φ15/34507/Δ2/26-02-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ'- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Email : t05sde9(ΑΤ)mlnedu.goν.gr
Πληροφορ[ες : Βάρλα Ά., Παπαδοπούλου Χ.
Τηλέφωνο: 210-34.43.272, 210-34.43.317
Faχ : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: «45ος Διεθνής Διαγωνισμός Αλληλογραφίας Νέων 2016»
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 24070/Δ2/12-02-2016 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου

Η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση (Universal Post Union - Π.Τ.Ε.), ιδρυτικό μέλος της οποίας είναι η χώρα μας, είναι ένας διεθνής οργανισμός που συγκαταλέγεται στους εξειδικευμένους διακυβερνητικούς οργανισμούς του Ο.Η.Ε. και έχει καθιερώσει με το Συνέδριο του Τόκιο το 1969 Διεθνή Διαγωνισμό επιστολικών εκθέσεων για νέους και νέες έως 15 ετών.

Ο διαγωνισμός αυτός έχει σκοπό να κεντρίσει το ενδιαφέρον των νέων για το συγκεκριμένο τρόπο επικοινωνίας, να αναπτύξει την ικανότητά τους να συντάσσουν επιστολικές εκθέσεις, να καλλιεργήσει την οξύνοιά τους και να συμβάλει στη σύσφιξη των διεθνών σχέσεων φιλίας, που αποτελεί μία από τις βασικές αποστολές της Π.Τ.Ε.

Το θέμα του διαγωνισμού που επιλέχθηκε για το έτος 2016 είναι:

«Γράψτε μία επιστολή στον 45χρονο εαυτό σας»

Με τη συμμετοχή στον 45ο Διεθνή Διαγωνισμό Αλληλογραφίας Νέων 2016, η νέα γενιά συνειδητοποιεί το σημαντικό ρόλο των ταχυδρομικών υπηρεσιών στις σύγχρονες κοινωνίες, μαθαίνει να εκτιμά την τέχνη της γραφής και να αναπτύσσει την ικανότητα να συντάσσει επιστολικές εκθέσεις.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες των Γυμνασίων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας ηλικίας έως 15 ετών.

Οι εκθέσεις θα πρέπει να σταλούν σε έντυπη μορφή, χειρόγραφες ή δακτυλογραφημένες, να έχουν τη μορφή και τα χαρακτηριστικά μίας επιστολής (ημερομηνία και τόπος, ταχυδρομική διεύθυνση παραλήπτη και αποστολέα, χαιρετισμός στην αρχή και στο κλείσιμο και υπογραφή), καθώς και περιεχόμενο έως 1000 λέξεις, στην ελληνική γλώσσα. Η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση, για να διασφαλίσει την αμερόληπτη κρίση των εκθέσεων, παρακαλεί να μην υπάρχουν εθνικές αναφορές στις εκθέσεις των παιδιών.

Η κάθε έκθεση θα πρέπει να συνοδεύεται από έγχρωμη φωτογραφία του υποψηφίου και να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, το φύλο, η τάξη φοίτησης και η ταχυδρομική διεύθυνση του υποψηφίου, οι ξένες γλώσσες που γνωρίζει, καθώς και το όνομα και η διεύθυνση του σχολείου στο οποίο φοιτά ο υποψήφιος και ο αριθμός των περιεχομένων λέξεων της έκθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές και μαθήτριες πρέπει να καταθέσουν τις εκθέσεις τους έως την Τετάρτη, 09 Μαρτίου 2016 στο σχολείο τους, οι οποίες στη συνέχεια θα διαβιβαστούν έως την Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016 στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα τις διαβιβάσουν στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Γ΄ - Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής (Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το αργότερο έως και την Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016.

H καλύτερη έκθεση, η οποία θα κριθεί από επιτροπή αξιολόγησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θα διαβιβαστεί το αργότερο μέχρι το Σάββατο, 30 Απριλίου 2016 από τη Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής, Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων στο Διεθνές Γραφείο της Π.Τ.Ε., όπου θα γίνει η τελική κρίση των εκθέσεων των μαθητών από όλες τις χώρες.

Οι τρεις πρώτοι νικητές σε παγκόσμιο επίπεδο θα βραβευθούν με χρυσό μετάλλιο ο πρώτος, με αργυρό ο δεύτερος και με χάλκινο ο τρίτος, καθώς και με πιστοποιητικά και άλλα βραβεία που προσφέρονται από την Π.Τ.Ε.

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι στον περσινό 44ο Διαγωνισμό βραβεύθηκαν μαθητές από το Λίβανο, την Ισπανία και τη Βραζιλία, με το χρυσό, αργυρό και χάλκινο μετάλλιο αντίστοιχα. Σε ελληνικό επίπεδο, στον περσινό διαγωνισμό συμμετείχαν 115 μαθητές από όλη τη χώρα, από τις εκθέσεις των οποίων επιλέχθηκε να μας εκπροσωπήσει στο Διεθνή Διαγωνισμό της Π.Τ.Ε. η έκθεση της μαθήτριας της Α΄ τάξης του Γυμνασίου της Ελληνογαλλικής Σχολής Καλαμαρί της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης Καρασαρδέλη Παυλίνας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-65.08.779 (κ. Ευάγγελος Χάβος, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων) και στο email: dtty(ΑΤ)yme.gov.gr .

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

Σχετικά Άρθρα