3ος Μαθητικός Διαγωνισμός Τρισδιάστατης Σχεδίασης και Εκτύπωσης ST3dM

Εκτύπωση  

3ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Τρισδιάστατης Σχεδίασης και Εκτύπωσης ST3dM ΕΔΙΦΕΤ 2020-2021

Αρ.Πρωτ.Φ15/146477/Δ2/27-10-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ B΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Δεσποίνη Φ. (Π.Ε.)
Κουροπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-3443272 (Δ.Ε.)
210-3442933 (Ε.Α.Ε.)
210-3442212 (Ε.Ε.)
210-3443293 (Π.Ε.)
210-3443273 (Δ.Ε.)
Fax : 210-3443390

ΘΕΜΑ: 3ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Τρισδιάστατης Σχεδίασης και Εκτύπωσης ST3dM
Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 108557/Δ2/24-08-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στην αίτηση του ΕΔΙΦΕΤ – Εργαστηρίου Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τα συνημμένα σε αυτή που αφορά σε έγκριση του 3ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Τρισδιάστατης Σχεδίασης και Εκτύπωσης ST3dM, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 38/31-07-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται η διοργάνωση και διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-2021.

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός διεξάγεται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας του Εργαστηρίου Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας για την εισαγωγή της εκπαιδευτικής πολιτικής STEAM (Science-Technology-Engineering-Art-Mathematics) στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Συγκεκριμένα, ο φετινός διαγωνισμός κινείται γύρω από το θέμα του «Νερού» και την τρισδιάστατη απεικόνισή του.

Επισημαίνεται ότι ο ανωτέρω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και σύμφωνα με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:

(α) Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους.

(β) Η ενημέρωση και η συμμετοχή των μαθητών/τριών να πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών των σχολείων, απαραίτητη προϋπόθεση η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος.

(γ) Να καθορισθεί υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός που θα αναλάβει την προετοιμασία και επίβλεψη των διαγωνιζομένων μαθητών/τριών, σε όλα τα στάδια και τις δράσεις του διαγωνισμού.

(δ) Η προετοιμασία των διαγωνιζομένων ομάδων να γίνεται εκτός διδακτικού ωραρίου ώστε να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα και με ευθύνη του/της εκπαιδευτικού που έχει οριστεί ως υπεύθυνος/η για τον διαγωνισμό.

(ε) Ο φορέας διοργάνωσης να αναλάβει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και να διασφαλίσει την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων.

(στ) Ο φορέας διοργάνωσης να εξασφαλίζει τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.

(ζ) Ο διαγωνισμός να μην εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων και να μην υπάρξουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλους (με εμπορία, διαφήμιση, κ.λπ.), η δε χρήση των έργων να γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη του Διαγωνισμού με αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο ΕΔΙΦΕΤ – Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στην ιστοσελίδα: http://edifet.web.auth.gr/.

Τέλος, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


3ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ST3dM ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ,ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

Φορείς – Πλαίσιο:

Το Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΕΔΙΦΕΤ) του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσουν τον 3ος Πανελλήνιο Μαθητικός Διαγωνισμός Τρισδιάστατης Σχεδίασης και Εκτύπωσης ST3dM για μαθητές και εκπαιδευτικούς Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων

Εισαγωγικά

Το σκεπτικό του Διαγωνισμού: Σύμφωνα με έρευνα του Παρατηρητηρίου για τα Θέματα Καταγραφής και Αντιμετώπισης της Μαθητικής Διαρροής περιγράφεται η εκτίμηση για συνολική διαρροή 7,99% για τους μαθητές που εισάχθηκαν στην Δευτεροβάθμια το 2013 και αποφοιτούν το 2019 (ΙΕΠ, 2017). Πως μπορούμε να δώσουμε στην εκπαίδευση χαρακτηριστικά που θα πολεμούν τη μαθητική διαρροή και την σχολική εγκατάλειψη; Πως μπορούμε να εισάγουμε τις νέες τεχνολογίες σε ένα διαθεματικό περιβάλλον χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθοδολογίες εκπαίδευσης, να βοηθήσουμε τους μαθητές να εμπλουτίσουν τις παραστάσεις τους προς την Τριτοβάθμια εκπαίδευση ή προς μια δουλειά της επιλογής τους; Μέσω του διαγωνισμού οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές κατά την διάρκεια της προετοιμασίας τους δημιουργούν ομάδες, μαθαίνουν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται. Μέσα από τις νέες τεχνολογίες ερευνούν αντικείμενα της καθημερινότητάς μας, αναπτύσσουν δεξιότητες με χρήση ανακαλυπτικής-διερευνητικής μάθησης, και τη δημιουργική εμπλοκή των εκπαιδευόμενων στην τελική δημιουργία. Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός διεξάγεται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας του Εργαστηρίου Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας για την εισαγωγή της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας STEΑM ( Science – Technology – Engineering – Art -Mathematics ) στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός αξιοποιείται ως κίνητρο για τη δημιουργία ενός σχεδίου σχολικού παγουριού, με σκοπό τόσο την κατάρτιση των εκπαιδευτικών επάνω στην χρήση 3d εκτυπωτή στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και την εφαρμογή του από μαθητές.

Σκοποί – Στόχοι του Διαγωνισμού

Σκοπός αυτού του διαγωνισμού είναι να εισάγει τους μαθητές στην χρήση 3d εκτυπωτή όσο και να τους ευαισθητοποιήσει σε κοινωνικά και επιστημονικά ζητήματα.

Ειδικότερα, αποσκοπεί:

  • να γνωρίσουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί τον 3d σχεδιασμό
  • να τον εφαρμόσουν σε αντικείμενα πέραν του τεχνολογικού τομέα
  • να γνωρίσουμε της αρχές της επιστήμης των πολιτών
  • να συμμετέχουμε σε συλλογικές ερευνητικές προσπάθειες
  • να εισάγουμε την χρήση του τρισδιάστατου εκτυπωτή στην εκπαίδευση
  • να δημιουργήσουμε τα εργαλεία των συναδέλφων μας

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

• Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της Ελλάδας.

• Σε κάθε κατηγορία υπάρχει ένα διαγωνιστικό κομμάτι και ένα μη διαγωνιστικό ενός συμμετοχικού έργου

• Τα έργα συμμετοχής μπορούν να είναι μόνο ομαδικά και ειδικότερα: o Για την 1η κατηγορία του Δημοτικού, κάθε ομάδα μπορεί να έχει από 2 έως μία τάξη. o Για την 2η κατηγορία του Γυμνασίου η κάθε ομάδα μπορεί να έχει από 2 έως μία τάξη. o Για την 3η κατηγορία του Λυκείου κάθε ομάδα μπορεί να έχει από 2 έως μία τάξη.

• Κάθε μαθητής/ ομάδα μπορεί να συμμετάσχει με ένα μόνο έργο, το οποίο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και να μην έχει δημοσιευτεί.

• Θεματολογία 1.

1η Κατηγορία : Χόμπιτ

Ως θεματολογία του Δημοτικού επιλέχθηκε « Ένα δαχτυλίδι για να τα κυβερνά όλα ». Μελετάμε τα κοινόχρηστα σημεία που ακουμπάμε στο σχολείο. Διακόπτες, χερούλια, βρύση, κ.ο.κ. Καλούμε στο σχολείο έναν γιατρό ή νοσηλευτή να μας διηγηθούν ιστορίες και να μάθουμε για την δουλειά τους. Εμπνεόμαστε και δημιουργούμε το μοναδικό μας δαχτυλίδι που μας βοηθά να αποφύγουμε κοινόχρηστες επαφές.

Citizen science action:

Δημιουργούμε την επιφάνεια της περιοχής μας. Μαθαίνουμε μέσα από online μαθήματα πως μπορούμε να σχεδιάσουμε σε τρεις διαστάσεις, δημιουργούμε την γεωγραφικό ανάγλυφο χάρτη της περιοχής μας σημειώνουμε τις περιοχές υδάτινων πόρων και στέλνουμε αντίγραφο. Όλοι χάρτες εκτυπώνονται και δημιουργούμε το ανάγλυφο όλης της ηπειρωτικής Ελλάδας

2. 2η Κατηγορία:

Ως θεματολογία του Γυμνασίου επιλέχθηκε

«Το διαδίκτυο που μας χωρίζει και μας ενώνει.» Μελετάμε τους κινδύνους του διαδικτύου και ταυτόχρονα την υποστήριξη που μας παρείχε κατά την διάρκεια της καραντίνας. Πως θα ήταν η ζωή μας χωρίς αυτό. Τι γίνεται με τις κάμερες? Μπορούμε να επισημάνουμε κάποιους ωφέλιμους τρόπους που χρησιμοποιήσαμε? Εμπνεόμαστε και δημιουργούμε τεντωτήρες μάσκας. Rensponsible Citizen Action: Όσοι έχουμε Τρισδιάστατο εκτυπωτή δημιουργούμε 10 μοναδικούς τεντωτήρες και τους χαρίζουμε σε Νοσοκομείο ή κέντρο υγείας της περιοχής μας με το λογότυπο του σχολείου, όσοι δεν έχουμε ζητάμε την βοήθεια του ΕΔΙΦΕΤ του Αριστοτελείου. Citizen Science Action : (Εξ’ αναβολής) «Sky-pe.Μια νύχτα στο σχολείο μου». Διανυκτερεύουμε στο σχολείο. Σε συνεργασία με τον σύλλογο γονέων διοργανώνουμε βραδιά αστρονομίας ( αν θέλουμε και διανυκτέρευσης) στην εβδομάδα διαστήματος 4-11 Οκτωβρίου 2020 . Συνδεόμαστε και ανταλλάσσουμε πληροφορίες.

3. 3η Κατηγορία:

Ως θεματολογία του Λυκείου επιλέχθηκε.
Ατομικά δικαιώματα - κοινωνικές υποχρεώσεις.

Την περίοδο που πέρασε αντιμετωπίσαμε ένα σημαντικό ζήτημα. Πόσο περιορίζεται η ελευθερία μας από τις υποχρεώσεις μιας οργανωμένης κοινωνίας. Πόσο δημοκρατική μπορεί να είναι μια απαγόρευση κυκλοφορίας? Πως αντιμετώπισαν την κατάσταση οι αστικές περιοχές και πως η ύπαιθρος; Εμπνευστείτε και σχεδιάστε μία ασπίδα προσώπου.
Rensponsible Citizen Action Χρησιμοποιούμε διαφάνειες Α4 και τον 3d εκτυπωτής μας και δημιουργούμε 10 μοναδικές μάσκες. Τις χαρίζουμε σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας της περιοχής μας.

4. Δεύτερο έτος του Διαγωνισμού Teacher Tool.

Διαγωνισμός μόνο για τους εκπαιδευτικούς με θεματολογία «Teacher tool».
Διαγωνισμός αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων.

Μαθαίνουμε μέσα από online μαθήματα πως μπορούμε να σχεδιάσουμε σε τρεις διαστάσεις, συζητάμε σε φόρουμ και δημιουργούμε τα εργαλείο μας, ένα μαρκαδόρο ένα σφουγγάρι ένα πολυχάρακα, μία μολυβοθήκη ένα spinner ένα οποιοδήποτε αντικείμενο που θεωρούμε ότι μπορεί να εκτυπωθεί και να βοηθήσει στο λειτούργημά μας.

Ως γλώσσα του Διαγωνισμού ορίζεται η ελληνική.

• Οι παρουσιάσεις των ερευνών-μελετών μπορούν να είναι από οποιοδήποτε λογισμικό αλλά προτείνεται η χρήση ανοικτών.(Open office κ.α.)

• Το κάθε έργο θα πρέπει να κατατεθεί σε κατάλληλο χώρο στη διεύθυνση: edifet.web.auth.gr/ST3dM

• Η κατάθεση πρότασης περιλαμβάνει

1) Μία παρουσίαση της έρευνας στο ανάλογο ερευνητικό αντικείμενο της αντίστοιχης βαθμίδας.
2) Έναν αρχείο σχεδίου με όνομα ίδιο με αυτό του φακέλου.

• Για την κάθε μία από τις τρεις γενικές κατηγορίες του διαγωνισμού (Δημοτικό - Γυμνάσιο – Λύκειο) θα απονεμηθούν 3 πρώτα βραβεία, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό συμμετοχής στον διαγωνισμό.

• Τα έργα θα κρίνει μικτή επιτροπή, μέλη των οποίων αναγράφονται παρακάτω. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει μέσα στον Απρίλιο του 2021 και η τελετή απονομής των βραβείων θα γίνει σε συνέδριο στη Θεσσαλονίκη το αμέσως επόμενο διάστημα, σε ώρα και μέρα που θα ανακοινωθεί έγκαιρα.

• Στην τελετή της απονομής τα έργα που θα διακριθούν θα παρουσιαστούν εκτυπωμένα από 3d εκτυπωτή.

• Τα έργα που θα διακριθούν, καθώς και οι περιλήψεις συμμετοχών που ξεχώρισαν, θα εκδοθούν ηλεκτρονικά, ή, σε περίπτωση που εξευρεθούν έκτακτοι πόροι, σε βιβλίο.

• Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες παραχωρούν τα πνευματικά δικαιώματα των έργων τους, όσον αφορά την ελεύθερη χρήση τους, χωρίς καμία περαιτέρω αξίωση.

• Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχών ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2021.

• Η συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει και πλήρη αποδοχή των όρων του.

• Οι μαθητές δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση για την συμμετοχή τους.

• Ο διοργανωτής αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης και αποτίμησης του διαγωνισμού και διασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα των δημιουργών.

• Ο διαγωνισμός δεν εμπλέκεται στην προώθηση εμπορικών προϊόντων και να μην υπάρξουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλους (με εμπορία, διαφήμιση, κ.λπ.), η δε χρήση των έργων να γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

• Η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ούσα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο/η μαθητής/τρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και ότι συμφωνεί με τους όρους της προκήρυξης.

• Για διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες για τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γράφουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1) Πολάτογλου Χαρίτων, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Διευθυντής Εργαστηρίου Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Α.Π.Θ.

2) Τσιαστούδης Δημήτριος, καθηγητής Φυσικών Επιστημών ΠΕ 04.01, Ειδικού Γυμνασίου και Λυκείου ΕΑΕ Κωφών και Βαρήκοων Θεσσαλονίκης. Υπ. Διδάκτωρ Α.Π.Θ.

3) Μαΐδου Ανθούλα, Αρχιτέκτων, Καθηγήτρια Τεχνολόγος ΠΕ 12.02, 5ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, Υπ. Διδάκτωρ Π.Ι.

4) Τυρίμος Τάσος, Αρχιτέκτων, ΕΔΙΠ, Σχολή Καλών Τεχνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

5) Πολάτογλου Χαρίτων, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Διευθυντής Εργαστηρίου Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Α.Π.Θ.

6) Τσιαστούδης Δημήτριος, καθηγητής Φυσικών Επιστημών ΠΕ 04.01 Ειδικού Γυμνασίου και Λυκείου ΕΑΕ Κωφών και Βαρήκοων Θεσσαλονίκης, Υπ. Διδάκτωρ Α.Π.Θ.

 


Εκτύπωση