2ος Μαθητικός Διαγωνισμός Τρισδιάστατης Σχεδίασης και Εκτύπωσης ST3dM

Εκτύπωση  
Pin It

2ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Τρισδιάστατης Σχεδίασης και Εκτύπωσης ST3dM ΕΔΙΦΕΤ 2019-2020

Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

ST3dM2020
2ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Τρισδιάστατης Σχεδίασης & Εκτύπωσης

Συνοπτικός Οδηγός Διαγωνιστικού – Συμμετοχικού

Διαγωνιστικό Τμήμα

Το Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Α.Π.Θ. μετά από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων προκηρύσσει μαθητικό διαγωνισμό τρισδιάστατης σχεδίασης και εκτύπωσης με τίτλο ST3dM. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και μαθητές όλων των βαθμίδων.

Βασικό στόχο του Διαγωνισμού αποτελεί η είσοδο νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και η ταυτόχρονη ανάπτυξη ενός διαθεματικού πλαισίου ένταξης τους.

Σκοπός των διαγωνιζομένων είναι η τρισδιάστατη σχεδίαση μετά από έρευνα σε συγκεκριμένο πεδίο. Ειδικότερα :

 • Οι ομάδες του Δημοτικού (Γήινοι) θα πρέπει να μελετήσουν το γλυκό νερό της περιοχής τους, ποτάμια, λίμνες, πηγές κτλ να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν ένα σχολικό παγουρίνο.
 • Οι ομάδες του Γυμνασίου (Εξωγήινοι) θα πρέπει να μελετήσουν την προέλευση του νερού, το νερό στο Διάστημα, Αστεροειδής, κομήτες, δορυφόροι, πλανήτες κ.α να εμπνευστούν και να σχεδιάσουν έναν εξάντα.
 • Οι ομάδες του Λυκείου (Υποθαλάσσιοι) θα πρέπει να μελετήσουν το αλμυρό νερό,( Υφαλοκρηπίδα, οικονομική ζώνη, ρύπανση,
 • πλούτος, προσφυγικές ροές κ.α.) να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν μία θήκη μπουκαλιού για ποδήλατο.
 • Οι Εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν το εργαλείο της ειδικότητας που βοηθά το έργο τους, διαβήτης, μοχλός, άγαλμα, σταυρός, σφυρίχτρα οτιδήποτε χρήσιμο στην διδασκαλία της ειδικότητας σας.

Τα παραδοτέα αποτελούνται από: 1. Έρευνα (3 σελίδων max) του θέματος. 2. Παρουσίαση της εργασίας των μαθητών 15 slides (5 έρευνα- 5 δράσεις-5 σχεδιασμός) . 3. Αρχείο τρισδιάστατου σχεδίου (stl).

Η αξιολόγηση του φακέλου αφορά :

 • 25% Καλλιτεχνική απόδοση
 • 25% Ερευνητική διαδικασία
 • 25% Εκπαιδευτική ενσωμάτωση
 • 25% Παρουσίαση

Σημαντικές ημερομηνίες

Δήλωση Συμμετοχής : 14 Φεβρουαρίου

Έναρξη Webinars 3D design : 17 Φεβρουαρίου

Αποστολή Φακέλου Συμμετοχής : 12 Απριλίου

Βραβεία:

Τα σχολεία των νικητών όλων των κατηγοριών θα βραβευθούν με έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή σε προγραμματισμένο συνέδριο.

Συμμετοχικό Τμήμα
“CITIZEN SCIENCE ACTIONS”

CSA 1. Γήινοι - Υποθαλάσσιοι

• Τα Δημοτικά μετά από την επιμόρφωση δημιουργούν το ανάγλυφο της περιοχής τους.

• Τα Λύκεια μετά από την επιμόρφωση δημιουργούν τον ανάγλυφο βυθό.

• Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε τα ονομαστικά κομμάτια του κάθε σχολείου και δημιουργούμε το ανάγλυφο της Ελλάδας. Εκθέτουμε σε κατάλληλο χώρο το έργο μας.

CSA 2. Εξωγήινοι

• Night in School: Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και τοπικούς ομίλους – φορείς αστρονομίας διοργανώνουμε την κοινή «Μια βραδιά στο Σχολείο». Μιλάμε για θέματα του Διαστήματος και χρησιμοποιούμε τον εκτυπωμένο εξάντα μας. Μοιραζόμαστε εμπειρίες μέσω τηλεδιάσκεψης.


Αρ.Πρωτ.Φ15/826/Δ2/07-01-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ Δ.Ε. - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
-----
ΤΜΗΜΑ Β΄ Π.Ε. - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Παπαδοπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Δεσποίνη Φ. (Π.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.317 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.43.293 (Π.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ:«ST3dM. 2ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Τρισδιάστατης Σχεδίασης και Εκτύπωσης από το ΕΔΙΦΕΤ – Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. – σχ. έτος 2019-2020».
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 191474/Δ2, Δ1/05-12-2019 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στην από 29-06-2019 αίτηση του ΕΔΙΦΕΤ – Εργαστηρίου Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τα συνημμένα σε αυτή, που αφορά σε έγκριση του «ST3dM. 2ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Τρισδιάστατης Σχεδίασης και Εκτύπωσης», σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 49/29-11-2019 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται η διοργάνωση και διεξαγωγή του εν λόγω Διαγωνισμού, για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. σχολικού έτους 2019-2020.

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός διεξάγεται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας του Εργαστηρίου Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας για την εισαγωγή της εκπαιδευτικής πολιτικής STEΑM (Science-Technology-Engineering-Art-Mathematics) στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Συγκεκριμένα ο φετινός διαγωνισμός κινείται γύρω από το πιο απλό και ταυτόχρονα το πιο πολύτιμο υλικό στον κόσμο μας. Το νερό μέσα από τις επιλεγμένες θεματολογίες μπορεί να δείξει την πολυπλοκότητα που το περιβάλλει.

Μέσω του διαγωνισμού οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες κατά την διάρκεια της προετοιμασίας τους δημιουργούν ομάδες, μαθαίνουν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται. Μέσα από τις νέες τεχνολογίες ερευνούν αντικείμενα της παράδοσης, αναπτύσσουν δεξιότητες της τέχνης με χρήση ανακαλυπτικής-διερευνητικής μάθησης, και τη δημιουργική εμπλοκή των εκπαιδευόμενων στην τελική δημιουργία.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του ανωτέρω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:

(α) Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να μην επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση στους μαθητές/τριες ή στο σχολείο.
(β) Η συμμετοχή και η ενημέρωση των μαθητών/τριών να πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης με τη Δ/νση και τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών των σχολείων, απαραίτητη προϋπόθεση η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος.
(γ) Να καθορισθεί υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός που θα αναλάβει την προετοιμασία και επίβλεψη των διαγωνιζομένων μαθητών/τριών, σε όλα τα στάδια και τις δράσεις του διαγωνισμού.
(δ) Η προετοιμασία των διαγωνιζομένων ομάδων να γίνεται εκτός διδακτικού ωραρίου ώστε να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα και με ευθύνη του/της εκπαιδευτικού που έχει οριστεί ως υπεύθυνος/η για τον διαγωνισμό.
(ε) Ο φορέας διοργάνωσης να αναλάβει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και να διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων/ουσών.
(στ) Ο φορέας διοργάνωσης να εξασφαλίζει τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.
(ζ) Ο διαγωνισμός να μην εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων και να μην υπάρξουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλους (με εμπορία, διαφήμιση, κ.λπ.), η δε χρήση των έργων να γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
(η) Η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ούσα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο/η μαθητής/τρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και ότι συμφωνεί με τους όρους της προκήρυξης.

Για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄αριθμ.33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Β΄ 681) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο ΕΔΙΦΕΤ – Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο τηλέφωνο: 2310-998035 και 6977179801 (κ. Πολάτογλου Χαρίτων), στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στην ιστοσελίδα: http://edifet.web.auth.gr/.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη του Διαγωνισμού με αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή.

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

Συνημμένα: 1 ηλεκτρονικό αρχείο (Επικαιροποιημένη Προκήρυξη)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ


2ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ST3dM

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ,ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

Φορείς – Πλαίσιο:

Το Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΕΔΙΦΕΤ) του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσσαλονίκης
προκηρύσσουν
τον 2ος Πανελλήνιο Μαθητικός Διαγωνισμός Τρισδιάστατης Σχεδίασης και Εκτύπωσης ST3dM
για μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων

Εισαγωγικά/ Το σκεπτικό του Διαγωνισμού:

Σύμφωνα με έρευνα του Παρατηρητηρίου για τα Θέματα Καταγραφής και Αντιμετώπισης της Μαθητικής Διαρροής περιγράφεται η εκτίμηση για συνολική διαρροή 7,99% για τους μαθητές που εισήχθηκαν στην Δευτεροβάθμια το 2013 και αποφοιτούν το 2019 (ΙΕΠ, 2017). Πως μπορούμε να δώσουμε στην εκπαίδευση χαρακτηριστικά που θα πολεμούν τη μαθητική διαρροή και την σχολική εγκατάλειψη; Πως μπορούμε να εισάγουμε τις νέες τεχνολογίες σε ένα διαθεματικό περιβάλλον χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθοδολογίες εκπαίδευσης, να βοηθήσουμε τους μαθητές να εμπλουτίσουν τις παραστάσεις τους προς την Τριτοβάθμια εκπαίδευση ή προς μια δουλειά της επιλογής τους; Μέσω του διαγωνισμού οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές κατά την διάρκεια της προετοιμασίας τους δημιουργούν ομάδες, μαθαίνουν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται. Μέσα από τις νέες τεχνολογίες ερευνούν αντικείμενα της παράδοσης, αναπτύσσουν δεξιότητες της τέχνης με χρήση ανακαλυπτικής-διερευνητικής μάθησης, και τη δημιουργική εμπλοκή των εκπαιδευόμενων στην τελική δημιουργία. Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός διεξάγεται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας του Εργαστηρίου Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας για την εισαγωγή της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας STEΑM ( Science – Technology – Engineering – Art -Mathematics ) στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός αξιοποιείται ως κίνητρο για τη δημιουργία ενός σχεδίου σχολικού παγουριού, με σκοπό τόσο την κατάρτιση των εκπαιδευτικών επάνω στην χρήση 3d εκτυπωτή στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και την εφαρμογή του από μαθητές.

Σκοποί – Στόχοι του Διαγωνισμού

Σκοπός αυτού του διαγωνισμού είναι να εισάγει τους μαθητές στην χρήση 3d εκτυπωτή όσο και να τους ευαισθητοποιήσει σε κοινωνικά και επιστημονικά ζητήματα.

Ειδικότερα, αποσκοπεί:

• να γνωρίσουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί τον 3d σχεδιασμό
• να τον εφαρμόσουν σε αντικείμενα πέραν του τεχνολογικού τομέα
• να γνωρίσουμε της αρχές της επιστήμης των πολιτών
• να συμμετέχουμε σε συλλογικές ερευνητικές προσπάθειες
• να εισάγουμε την χρήση του τρισδιάστατου εκτυπωτή στην εκπαίδευση
• να δημιουργήσουμε τα εργαλεία των συναδέλφων μας

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

• Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της Ελλάδας.

• Σε κάθε κατηγορία υπάρχει ένα διαγωνιστικό κομμάτι και ένα μη διαγωνιστικό ενός συμμετοχικού έργου

• Τα έργα συμμετοχής μπορούν να είναι μόνο ομαδικά και ειδικότερα:

 • Για την Βασική κατηγορία του Δημοτικού, κάθε ομάδα μπορεί να έχει από 2 έως μία τάξη.
 • Για την Μεσαία κατηγορία του Γυμνασίου η κάθε ομάδα μπορεί να έχει από 2 έως μία τάξη.
 • Για την Ανώτερη κατηγορία του Λυκείου κάθε ομάδα μπορεί να έχει από 2 έως μία τάξη.

• Κάθε μαθητής/ ομάδα μπορεί να συμμετάσχει με ένα μόνο έργο, το οποίο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και να μην έχει δημοσιευτεί.

• Θεματολογία

1η Κατηγορία : Γήινοι

Ως θεματολογία του Δημοτικού επιλέχθηκε «Γλυκό νερό»
«Επεξεργασία του νερού στην περιοχή μας». Μελετάμε τα ποτάμια τις λίμνες και τα υπόγεια ρεύματα της περιοχής μας. Δημιουργούμε το τοπικό μας παγουρίνο!

Citizen science experiment : Δημιουργούμε την επιφάνεια της περιοχής μας.
Μαθαίνουμε μέσα από online μαθήματα πως μπορούμε να σχεδιάσουμε σε τρεις διαστάσεις, δημιουργούμε την γεωγραφικό ανάγλυφο χάρτη της περιοχής μας σημειώνουμε τις περιοχές υδάτινων πόρων και στέλνουμε αντίγραφο. Όλοι χάρτες εκτυπώνονται και δημιουργούμε το ανάγλυφο όλης της ηπειρωτικής Ελλάδας.

2η Κατηγορία: Εξωγήινοι

Ως θεματολογία του Γυμνασίου επιλέχθηκε «Εξάντας». Ποιος έφερε το νερό στην Γη.
Είμαστε μία διαστημική ομάδα που χάθηκε στον Άρη. Χρειαζόμαστε νερό. Έχουμε ένα τρισδιάστατο εκτυπωτή και προκειμένου να συναντηθούμε με τις υπόλοιπες ομάδες θα χρειαστεί να δημιουργήσουμε ένα εργαλείο εύρεσης γεωγραφικής θέσης. Μελετάμε δημιουργούμε και χρησιμοποιούμε τον δικό μας εξάντα. Μελετήστε την ιστορία της αστρονομίας και δώστε του χαρακτηριστικά της.

Citizen Science experiment : «Sky-pe.Μια νύχτα στο σχολείο μου».
Διανυκτερεύουμε στο σχολείο. Σε συνεργασία με τον σύλλογο γονέων διοργανώνουμε βραδιά αστρονομίας ( αν θέλουμε και διανυκτέρευσης) στο σχολείο την νύχτα των διαττόντων αστέρων ήτα-Υδροχοείδων 2020 του κομήτη Χάλλευ (Σαββάτο 2 Μαΐου 2020). Συνδεόμαστε και ανταλλάσσουμε πληροφορίες.

3η Κατηγορία: Υποθαλάσσιοι.

Ως θεματολογία του Λυκείου επιλέχθηκε « Αλμυρό Νερό»
(Υποθαλάσσιος χώρος, Αχ εγώ Βαχ εσύ, η θάλασσα που μας ενώνει, προσφυγικές ροές, Υφαλοκρυπίδα, Πλούτος και ρύπανση των θαλασσών μας.)

Citizen science experiment : Δημιουργούμε τον βυθό των θαλασσών μας.
Μαθαίνουμε μέσα από online μαθήματα πως μπορούμε να σχεδιάσουμε σε τρεις διαστάσεις, δημιουργούμε την γεωγραφικό ανάγλυφο χάρτη του βυθού της περιοχής μας και στέλνουμε αντίγραφο. Όλοι χάρτες εκτυπώνονται και δημιουργούμε τον ανάγλυφο βυθό όλης της Ελλάδας.

Όλοι μαζί δημιουργούμε τον ανάγλυφο χάρτη όλης της Ελλάδας!!!

Και κάτι για εμάς. Νέος Διαγωνισμός μόνο για τους εκπαιδευτικούς με θεματολογία «Teacher tool».

Διαγωνισμός αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων.

Μαθαίνουμε μέσα από online μαθήματα πως μπορούμε να σχεδιάσουμε σε τρεις διαστάσεις, συζητάμε σε φόρουμ και δημιουργούμε τα εργαλείο μας, ένα μαρκαδόρο ένα σφουγγάρι ένα πολυχάρακα, μία μολυβοθήκη ένα spinner ένα οποιοδήποτε αντικείμενο που θεωρούμε ότι μπορεί να εκτυπωθεί και να βοηθήσει στο λειτούργημά μας.

Ως γλώσσα του Διαγωνισμού ορίζεται η ελληνική.

• Οι παρουσιάσεις των ερευνών-μελετών μπορούν να είναι από οποιοδήποτε λογισμικό αλλά προτείνεται η χρήση ανοικτών.(Open office κ.α.)

• Το κάθε έργο θα πρέπει να κατατεθεί σε κατάλληλο χώρο στη διεύθυνση: edifet.web.auth.gr/ST3dM

• Η κατάθεση πρότασης περιλαμβάνει

 1. Μία παρουσίαση της έρευνας στο ανάλογο ερευνητικό αντικείμενο της αντίστοιχης βαθμίδας.
 2. Έναν αρχείο σχεδίου με όνομα ίδιο με αυτό του φακέλου.

• Για την κάθε μία από τις τρεις γενικές κατηγορίες του διαγωνισμού (Δημοτικό - Γυμνάσιο – Λύκειο) θα απονεμηθούν 3 πρώτα βραβεία, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό συμμετοχής στον διαγωνισμό.

• Τα έργα θα κρίνει μικτή επιτροπή, μέλη των οποίων αναγράφονται παρακάτω και οι συμμετέχοντες μέσα από διαδικτυακή ψηφοφορία.

• Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει μέσα στον Μάρτιο του 2020 και η τελετή απονομής των βραβείων θα γίνει σε συνέδριο στη Θεσσαλονίκη το αμέσως επόμενο διάστημα, σε ώρα και μέρα που θα ανακοινωθεί έγκαιρα.

• Στην τελετή της απονομής τα έργα που θα διακριθούν θα παρουσιαστούν εκτυπωμένα από 3d εκτυπωτή.

• Τα έργα που θα διακριθούν, καθώς και οι περιλήψεις συμμετοχών που ξεχώρισαν, θα εκδοθούν ηλεκτρονικά, ή, σε περίπτωση που εξευρεθούν έκτακτοι πόροι, σε βιβλίο.

• Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες παραχωρούν τα πνευματικά δικαιώματα των έργων τους, όσον αφορά την ελεύθερη χρήση τους, χωρίς καμία περαιτέρω αξίωση.

• Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχών ορίζεται η 20η Ιανουαρίου 2020.

• Η συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει και πλήρη αποδοχή των όρων του.

• Οι μαθητές δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση για την συμμετοχή τους.

• Ο διοργανωτής αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης και αποτίμησης του διαγωνισμού και διασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα των δημιουργών

• Για διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες για τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γράφουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (αλφαβητικά):

1) Πολάτογλου Χαρίτων, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Διευθυντής Εργαστηρίου Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Α.Π.Θ.

2) Τσιαστούδης Δημήτριος, καθηγητής Φυσικών Επιστημών ΠΕ 04.01, Ειδικού Γυμνασίου και Λυκείου ΕΑΕ Κωφών και Βαρήκοων Θεσσαλονίκης.

3) Μαΐδου Ανθούλα, Αρχιτέκτων, Καθηγήτρια Τεχνολόγος ΠΕ 12.02, 5ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

4) Τυρίμος Τάσος, Αρχιτέκτων, Καθηγητής Καλλιτεχνικών ΠΕ 08, ΓΕΛ Λαγκαδά.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

5) Πολάτογλου Χαρίτων, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Διευθυντής Εργαστηρίου Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Α.Π.Θ.

6) Τσιαστούδης Δημήτριος, καθηγητής Φυσικών Επιστημών ΠΕ 04.01 Ειδικού Γυμνασίου και Λυκείου ΕΑΕ Κωφών και Βαρήκοων Θεσσαλονίκης

Pin It

Εκτύπωση