Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΠΕ86 σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 2020 2021

Εκτύπωση  

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ86 ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020-2021

Αρ.Πρωτ.93119/Ε2/15-07-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ A΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες
Α/θμια : Αιμ. Λυμπεράκη  210 3443266
E-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Β/θμια : Ε. Μπιγέρη 210 3442280
E-mail : ebigeri(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-21.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
3. Τα Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119τΑ’), Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121τΑ’) και Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123τΑ΄)
4. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 60469/ΓΔ1/21.05.2020 (ΑΔΑ: ΩΩ3Ξ46ΜΤΛΗ-2ΚΑ) πρόσκληση
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 47102/Ε2/16.04.2020 (ΑΔΑ: ΩΑΧΜ46ΜΤΛΗ-8ΨΚ) εγκύκλιο αποσπάσεων
6. Το υπ’ αριθμ. ΕΠ 7647/Α7/18.06.2020 έγγραφο της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γεν. Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
7. Το υπ’ αριθμ. 3407/A4/23.06.2020 Υ.Σ. της Δ/νσης Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων της Γεν. Δ/νσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων
8. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-21, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 60469/ΓΔ1/21.05.2020 (ΑΔΑ:ΩΩ3Ξ46ΜΤΛΗ-2ΚΑ) πρόσκληση, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως ακολούθως:

ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
215335 ΓΑΖΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
205129 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΔΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
205159 ΔΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΠΕ ΑΧΑΪΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
215393 ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
229499 ΖΑΦΕΙΡΔΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΔΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
210842 ΘΩΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
199883 ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
210884 ΚΟΜΨΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΔΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
215508 ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΔΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
188334 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΔΕ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
210957 ΜΠΟΤΣΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
210962 ΜΩΡΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΔΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
229531 ΞΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΔΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
215653 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
210992 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΔΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
211534 ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΠΕ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
200150 ΣΙΩΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΔΕ ΚΙΛΚΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
205601 ΤΡΙΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
215780 ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΔΕ ΧΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
215787 ΤΣΙΑΝΑΣ ΝΑΟΥΜ ΔΔΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019-2020

Αρ.Πρωτ.134207/Ε2/30-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ A΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες
Α/θμια : Αιμ. Λυμπεράκη 210 3443266
E-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Β/θμια : Ε. Μπιγέρη 210 3442280
E-mail : dprb2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1 του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78τΑ΄), όπως προστέθηκαν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224τΑ΄)
4. Τα Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119τΑ’), Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121τΑ’) και Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123τΑ΄)
5. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 84745/ΓΔ1/28.05.2019 (ΑΔΑ: 6ΨΕΦ4653-ΥΜ3) πρόσκληση
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 56641/Ε2/10.04.2019 (ΑΔΑ: ΩΦΙΜ4653ΠΣ-Ρ6Η) εγκύκλιο αποσπάσεων
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 106147/Ε2/27.06.2018 Υ.Α.
8. Το υπ’ αριθμ. ΕΠ 12043/Α7/05.08.2019 έγγραφο της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γεν. Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
9. Το υπ’ αριθμ. 4877/24.07.2019 Υ.Σ. της Δ/νσης Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων της Γεν. Δ/νσης Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων
10. Τις ανάγκες της υπηρεσίας
11. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-20, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 84745/ΓΔ1/28.05.2019 (ΑΔΑ: 6ΨΕΦ4653-ΥΜ3) πρόσκληση, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως ακολούθως:

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

205129

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΔΔΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

200318

ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

205159

ΔΑΡΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΠΕ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

210842

ΘΩΜΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΔΔΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

210884

ΚΟΜΨΑΡΑ

ΣΟΦΙΑ

ΔΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

215508

ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΔΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

188334

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΔΕ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

229531

ΞΥΝΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΔΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

211018

ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΔΔΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

200150

ΣΙΩΚΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΔΕ ΚΙΛΚΙΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

215780

ΤΣΑΚΑΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΔΕ ΧΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 

 


Εκτύπωση