edu.klimaka.gr

8ος Μαθητικός διαγωνισμός Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης ΕΚΕΔΙΣΥ 2021

Διαγωνισμός για ιστορία σχολείου
Εκτύπωση  

8ος Μαθητικός Διαγωνισμός Μουσείου Σχολικής Εκπαίδευσης ΕΚΕΔΙΣΥ 2020-2021
«Το σχολείο αφηγείται»

Αρ.Πρωτ.Φ15/146647/Δ2/27-10-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΄
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Θεοδωράκου Β. (Δ.Ε.)
Δεσποίνη Φ. (Π.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.273 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.293 (Π.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: «8ος Μαθητικός Διαγωνισμός με τίτλο «Το σχολείο αφηγείται» του Μουσείου Σχολικής Ζωής και εκπαίδευσης για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης– σχ. έτος 2020-2021».
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 133687/Δ2/05-10-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.Π.ΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο από 12-05-2020 έγγραφό σας , σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 47/01-10-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον 8ο Μαθητικό Διαγωνισμό με τίτλο, «Το σχολείο αφηγείται», που απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, για το σχολικό έτος 2020-2021.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό-COVID 19 και σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο διαγωνισμό να είναι προαιρετική και με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων. Επιπλέον, κάθε μαθητής/ήτρια δύναται σε ατομική βάση να αποφασίσει ελεύθερα τη συμμετοχή του/της σε αυτήν.
  2. Η διεξαγωγή του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλθέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/-τριών και διασφάλισης των πνευματικών δικαιωμάτων.
  3. Η συμμετοχή των διακριθέντων μαθητών/τριών στην τελετή βράβευσης να υλοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για εκείνους/-ες.
  4. Η σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων κρίνεται ως απαραίτητη.
  5. Να τηρηθούν όλα τα υγειονομικά μέτρα προστασίας κατά του covid-19.
  6. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, να συνταχθεί απολογιστική έκθεση με τα αποτελέσματα των δράσεων, η οποία θα κοινοποιηθεί στο Ι.Ε.Π.
  7. Η διεξαγωγή του διαγωνισμού δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


Εκτύπωση