Διαγωνισμός Μαθηματικής και Λογικής Σκέψης 2014

Εκτύπωση  
Pin It

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ "ΑΝΑΤΟΛΙΑ" ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

41h Anatolia College Annual Logic Competition - ACALC 2015

Αρ.Πρωτ.187155/Δ2/19-11-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕ ΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ' ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡIΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Πληροφορfες: Α. Βόρλα - Κ. Πισλή
Τηλέφωνο: 210 344 3272-2242

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διοργάνωσης Διαγωνισμού Μαθηματικής & Λογικής Σκέψης στο Αμερικανικό Κολλέγιο "ΑΝΑΤΟΛΙΑ" Θεσσαλονίκης (41h Anatolia College Annual Logic Competition - ACALC 2015)»
Σε απάντηση του με αρ. πρ. 176376/Δ2/31-10-2014 εισερχόμενου εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρ. 30404/23-10-2014 έγγραφό σας με το οποίο μας διαβιβάσατε τη με αρ. πρ. 361/26-09-2014 αίτηση του Αμερικανικού Κολλεγίου «ΑΝΑΤΟΛIΑ» και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διοργάνωση Διαγωνισμού Μαθηματικής & Λογικής Σκέψης στο Αμερικανικό Κολλέγιο 'ΆΝΑΤΟΛΙΑ " Θεσσαλονίκης (41h Anatolia College Annual Logic Competition- ACALC 2015), που θα πραγματοποιηθεί από τις 06 μέχρι και τις 08 Φεβρουαρίου 2015, στο χώρο του Αμερικανικού Κολλεγίου «ΑΝΑΤΟΛIΑ» Θεσσαλονίκης.

Τα δημόσια και ιδιωτικά Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας που θα συμμετάσχουν θα μεριμνήσουν για την έγκριση συμμετοχής μαθητών, αποστέλλοντας έγκαιρα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (αίτηση του διευθυντή του σχολείου, πράξη συλλόγου, πρόγραμμα και ονομαστικό πίνακα συμμετοχής μαθητών) στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Pin It

Εκτύπωση