edu.klimaka.gr

39ος Μαθητικός Διαγωνισμός Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολείων 2020

39ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ / 67ος ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2020

Αρ.Πρωτ.Φ15/182657/Δ2/21-11-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β’
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΄-
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
: Μπερετούλη Γ. (Δ.Ε.)
: Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.42.247 (Π.Ε.)
: 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.314 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής του 39ου Πανελλήνιου/ 67ου Πανευρωπαϊκού Μαθητικού Διαγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολείων από τον Οργανισμό «EUROPE at SCHOOL» [EaS] με γενικό τίτλο: «Διαδρομές Πολιτισμού» για μαθητές/-τριες Π.Ε. και Δ.Ε. - σχ. έτος 2019-2020.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 173633/Δ2/6-11-2019 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο από 27-9-2019 αίτημα που μας απέστειλε η Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών, Τμήμα Ελλάδος, και αφορά σε αίτημα έγκρισης διεξαγωγής του 39ου Πανελλήνιου/ 67ου Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολείων, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 45/31-10-2019 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον 39ο Πανελλήνιο/ 67ο Πανευρωπαϊκό Μαθητικό Διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολείων με γενικό τίτλο 2020: «Διαδρομές Πολιτισμού», ειδικότερο θέμα γραπτής εργασίας: «Ο Πολιτισμός στον σημερινό διαδραστικό και παγκοσμιοποιημένο κόσμο συνδέεται στενά με τις ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής. Μελετήστε την τοπική σας πολιτιστική κληρονομιά και προτείνετε σύγχρονους καινοτόμους τρόπους ανάδειξης και προστασίας της με σεβασμό στο χώρο και το φυσικό περιβάλλον» και τίτλο καλλιτεχνικής εργασίας: «Διαδρομές πολιτισμού σε σχέση με την τεχνολογία και το φυσικό περιβάλλον».

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Π/θμιας (Ε’ και Στ’ τάξεις Δημοτικών Σχολείων) και Δ/θμιας (όλων των τάξεων Γυμνασίων και Λυκείων) Εκπ/σης, τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της Ελλάδας, δηλαδή και σε σχολεία όπου φοιτούν παιδιά ομογενών, για το σχολικό έτος 2019-2020.

Στόχος του εν λόγω Διαγωνισμού είναι να δραστηριοποιήσει και να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες σε θέματα ευρωπαϊκά αλλά και διεθνή σχετικά με τον πολιτισμό, την τεχνολογία και το περιβάλλον φυσικό και κοινωνικό. Στοχεύει δε να αναπτύξει την ιδέα της ευρωπαϊκής συνεργασίας και ομόνοιας και εν γένει τη συνείδηση του ευρωπαίου πολίτη της ΕΕ.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του ανωτέρω Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/-τριών που θα συμμετέχουν στον εν λόγω διαγωνισμό.
  2. Να μην υπάρξει διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού στο πλαίσιο της διεξαγωγής του διαγωνισμού.
  3. Να κοινοποιηθούν στο ΙΕΠ τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

Η μετακίνηση των μαθητών/τριών θα γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Επίσης, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω Διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η προκήρυξη του Διαγωνισμού.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ


ASSOCIATION EUROPEENΝE DES ENSEIGNANTS
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
TMHMA EΛΛΑΔΟΣ
Ζαλόγγου 10 Α, Τ.Κ. 10678 Αθήνα
Τηλ./ Tel.: 210 3813229, 211 720 8363,
Fax : 210 330 2361
e-mail: aedegreece(ΣΤΟ)gmail.com
http//aedegreece.wordpress.com

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
39ος Πανελλήνιος / 67ος Πανευρωπαϊκός Μαθητικός Διαγωνισμός

ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΜΑ 2020
«Διαδρομές Πολιτισμού»

Ειδικότερα:

  • «Ο Πολιτισμός στον σημερινό διαδραστικό και παγκοσμιοποιημένο κόσμο συνδέεται στενά με τις ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής.
    Μελετήστε την τοπική σας πολιτιστική κληρονομιά και προτείνετε σύγχρονους καινοτόμους τρόπους ανάδειξης και προστασίας της με σεβασμό στον χώρο και το φυσικό περιβάλλον» [για γραπτή εργασία]
  • «Διαδρομές πολιτισμού σε σχέση με την τεχνολογία και το φυσικό περιβάλλον» [καλλιτεχνική εργασία]

Όπως κάθε χρόνο διοργανώνεται και αυτή τη χρονιά ο Πανελλήνιος/ Πανευρωπαϊκός Διαγωνισμός της Επιτροπής «Europe at School» [EaS].

Ο παρών Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Ε΄και ΣΤ΄ Δημοτικών Σχολείων, όλων των τάξεων Γυμνασίων και Λυκείων τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της Ελλάδας, δηλαδή και σε σχολεία όπου φοιτούν παιδιά Ομογενών.

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν είτε με γραπτή εργασία, ή λογοτεχνικό κείμενο, ή ταινία μικρού μήκους [ DVD], ή μουσικό κομμάτι [CD], ή παρουσίαση ppt, ή ζωγραφική, ή ψηφιδωτό κ.λ.π.

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Οι διαγωνιζόμενοι μαθητές πρέπει να επιλέξουν ένα είδος έργου, είτε το γραπτό, είτε την καλλιτεχνική εργασία.

2. Σε κάθε εργασία πρέπει να αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα:

Α) το όνομα και το επώνυμο του μαθητή

Β) το όνομα του πατέρα και της μητέρας (και το πατρικό της επώνυμο)

Γ) χρονολογία γέννησης του μαθητή και τάξη, στην οποία φοιτά

Δ) διεύθυνση & Ονομασία Σχολείου, τηλέφωνο/ φαξ και ηλεκτρονική διεύθυνση.

Ε) διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο / φαξ ή και ηλεκτρονική διεύθυνση

ΣΤ) Πιστοποιήσεις γνώσης ξένων γλωσσών

Ζ) Ημερομηνία αποστολής του έργου.

Τα ανωτέρω στοιχεία είναι υποχρεωτικά.

Σε περίπτωση ελλιπών στοιχείων η εργασία δεν θα αξιολογηθεί.

3. Τα παραπάνω στοιχεία αναγράφονται στο επάνω αριστερό μέρος της πρώτης σελίδας των γραπτών εργασιών ή στο πίσω μέρος των καλλιτεχνικών εργασιών. Ο τίτλος των καλλιτεχνικών εργασιών αναγράφεται στο εμπρόσθιο μέρος.

4. Οι γραπτές εργασίες πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες ή χειρόγραφες σε κόλλες Α4 συρραμμένες.

5. Οι καλλιτεχνικές εργασίες πρέπει να είναι πίνακες σε χοντρό χαρτί σχεδίου[ανεξαρτήτως μεγέθους] και όχι σε απλό χαρτί 70/80 γραμμ.

6. Η συμμετοχή είναι προαιρετική και οι εργασίες μπορούν να πραγματοποιούνται στο σχολείο ή στο σπίτι.

7. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες από διάφορες πηγές, τις οποίες οφείλουν να αναφέρουν στη βιβλιογραφία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Οι Διευθυντές των σχολείων συγκεντρώνουν και αποστέλλουν τις εργασίες των μαθητών τους στη διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκπαιδευτικών (Στρ. Καραϊσκάκη 10, Τ. Κ. 12461 ΧΑΪΔΑΡΙ - υπόψη κ. Παν. ΚΑΡΑΔΗΜΑ/ κ.Λήδας ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΥ).

2. Σε κάθε έργο σημειώνεται ότι πρόκειται όντως για έργο του μαθητή, ο οποίος το υποβάλλει, καθώς και το όνομα του Υπεύθυνου Εκπαιδευτικού, με σφραγίδα του σχολείου και υπογραφή του Διευθυντή.

3. Οι εργασίες πρέπει να αποσταλούν μέχρι 20 Μαΐου 2020, με διαβιβαστικό έγγραφο, στο οποίο αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των μαθητών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό , το Ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του υπεύθυνου Εκπαιδευτικού. Για τους μαθητές Λυκείου, θα πρέπει να αποστέλλονται και φωτοτυπίες των πιστοποιήσεων γνώσης ξένων γλωσσών, απαραίτητων για τη φιλοξενία τους στο εξωτερικό, εφόσον επιλεγούν.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ

Τα βραβεία θα απονεμηθούν από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολείων, σε 100 περίπου μαθητές που θα διακριθούν, σε ειδική τελετή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.

Οι διακριθέντες θα κληθούν να παρευρεθούν, εφόσον αυτό τους είναι δυνατό, στην τελετή απονομής στην Αθήνα. Τα έξοδα μετακίνησης-διαμονής θα βαρύνουν τους ίδιους.

Περίπου 10 μαθητές ΓΕΛ/ ΤΕΕ από τους βραβευμένους, θα έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενηθούν σε χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης, προκειμένου να συμμετάσχουν σε συναντήσεις νέων, που έχουν αντίστοιχα βραβευθεί στη χώρα τους. Η επιλογή τους θα γίνει κατά αξιολογική σειρά και με πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής , Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.

Η φιλοξενία στις ευρωπαϊκές πόλεις θα είναι δωρεάν, οι γονείς επιβαρύνονται μόνο με τα έξοδα των αεροπορικών εισιτηρίων.

Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα σχολεία, που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, περίπου στις αρχές Οκτωβρίου 2020.

Οι Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί θα λάβουν σχετικό έπαινο.

Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνούν στο e-mail της AEDE ή στα τηλέφωνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκπαιδευτικών : 210 38 13 229 και 211 720 8363.

Σχετικά Άρθρα