edu.klimaka.gr

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός γιά τόν Ἅγιο Κοσμά τόν Αἰτωλό

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ.Πρωτ.Φ.14/168/17439/Δ1/03-02-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙEYΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.& ΔΕ.
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Emall : spudonpe(AT)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α.Βάρλα, Σ.Λαπατά, Γ.Μέττα
Τηλέφωνο :
210 344 2247 (ΠΕ)
210 3443272  (Δ.Ε)
FAX : 210 344 3354

ΘΕΜΑ: «Παράταση υποβολής έργων για τον πανελλήνιος μαθητικό λογοτεχνικό διαγωνισμό»
Σχετικό έγγραφο: 14776/28-01·2015/Δ1

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 171/23-1-2015 έγγραφο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος αναφορικά με τον πανελλήνιο μαθητικό λογοτεχνικό διαyωνισμό με θέμα «Ιχνηλατώντας τα μονοπάτια που διάβηκε ο Πατρο-Κοσμάς; Η ζωή, το έργο και το μαρτύριο του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού», ο οποιος απευθύνεται στους μαθητές των Δ', Ε΄, Στ' τάξεων του Δημοτικού, του
Γυμνασίου και του Λυκείου, παρατείνεται η υποβολή των έργων των μαθητών έως την 3η Απριλίου 2015

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ


Αρ.Πρωτ.6002/Διεκπ.2746/01-12-2014

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 – 115 21, Ἀθῆναι
Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210,
e-mail: contact(ΑΤ)ecclesia.gr

Θέμα : «Πανελλήνιος Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός γιά τόν Ἅγιο Κοσμά τόν Αἰτωλό»

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης τήν 20ή μηνός Μαρτίου 2014 καί κατόπιν τῆς ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 3/10.3.2014 προτάσεως τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητας, σᾶς γνωρίζουμε ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, μέ ἀφορμή τή συμπλήρωση τριακοσίων χρόνων ἀπό τή γέννηση τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ (1714), ἀναγνωρίζοντας τήν ἀνθρωποπλαστική δύναμη τῆς λογοτεχνίας καί τήν ἐπίδραση πού ἀσκεῖ στή σκέψη τοῦ ἀνθρώπου καί κυρίως τοῦ νέου, ἀποφάσισε, διά τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητας, νά προσκαλέσει τούς μαθητές νά προσεγγίσουν μέσα ἀπό τόν γραπτό λόγο τήν προσωπικότητα, τή δράση καί τήν προσφορά στήν πορεία τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ τοῦ ἐθνοϊερομάρτυρα ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ.

Γιά τόν σκοπό αὐτό προκηρύσσει Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό γιά μαθητές, μέ θέμα:

«Ἰχνηλατώντας τά μονοπάτια πού διάβηκε ὁ Πατρο-Κοσμᾶς:
Ἡ ζωή, τό ἔργο καί τό μαρτύριο τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ»

Οἱ συμμετέχοντες στόν διαγωνισμό καλοῦνται, μέ τή σωστή χρήση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, τήν πλοκή, τό ὗφος, τό λεξιλόγιο καί τά πρόσωπα, νά ἀσχοληθοῦν μέ μία ἤ περισσότερες πτυχές τοῦ θέματος καί νά ἀναδείξουν τή μεγάλη μορφή τοῦ νεότερου Ἑλληνισμοῦ, τόν κορυφαῖο νεομάρτυρα καί ἰσαπόστολο ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό.

Ὁ Λογοτεχνικός Διαγωνισμός περιλαμβάνει τίς ἑξῆς κατηγορίες:

Μαθητές Δ΄ - Στ΄ τάξη Δημοτικοῦ (9-12 ἐτῶν) :

  • Ποίημα, Παραμύθι, Διήγημα (σελ. 2-3)

Μαθητές Γυμνασίου (12-15 ἐτῶν) :

  • Ποίημα, Διήγημα (σελ. 2-4), Μυθιστόρημα (σελ. 60-100)

Μαθητές Λυκείου (15-18 ἐτῶν) :

  • Ποίημα, Διήγημα (σελ. 5-10), Μυθιστόρημα (σελ. 60-100),
  • Δοκίμιο.

Ὁ Διαγωνισμός γιά τήν ὑποβολή τῶν ἔργων θά λήξει τήν ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν τοῦ ἐρχομένου ἔτους (30.1.2015).

Ὅροι συμμετοχῆς:

1. Μποροῦν νά συμμετάσχουν μαθητές Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης:
α) πού φοιτοῦν σέ σχολεῖα τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου,
β) σέ ἑλληνικά σχολεῖα τοῦ Ἐξωτερικοῦ,
γ) μαθητικές συντροφιές Ἐνοριῶν καί
δ) προσωπικά μαθητές.

2. Οἱ δημιουργίες νά εἶναι αὐθεντικές.

3. Οἱ συμμετοχές εἶναι προσωπικές ἤ καί ὁμαδικές.

4. Στό ἐξώφυλλο κάθε ἔργου θά ἀναγράφεται μέ κεφαλαῖα γράμματα τό ψευδώνυμο τοῦ μαθητῆ ἤ τῆς μαθήτριας ἤ καί τῆς ὁμάδας.

5. Τά ἔργα ὑποβάλλονται σέ τρία (3) δακτυλογραφημένα ἀντίγραφα μέ μέγεθος γραμμάτων 12΄΄, σέ φάκελο στόν ὁποῖο ἀπαραιτήτως θά ἀναγράφεται ἡ κατηγορία στήν ὁποία συμμετέχει ὁ/ἡ ὑποψήφιος.

6. Μέσα στόν μεγάλο φάκελο ἐσωκλείεται μικρότερος, ἀδιαφανής, σφραγισμένος, ὁ ὁποῖος θά περιέχει τά στοιχεῖα τοῦ μαθητῆ/τῆς μαθήτριας ἤ καί τῆς ὁμάδας (ὄνομα, ἐπώνυμο, τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, email).

7. Κάθε διαγωνιζόμενος ἔχει δικαίωμα συμμετοχῆς σέ ὅσες κατηγορίες ἐπιθυμεῖ.

8. Τά ἔργα πρέπει νά ἀποσταλοῦν στόν Γραμματέα τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Βαρθολομαῖο Ἀντωνίου - Τριανταφυλλίδη, ἕως τήν 31η Ἰανουαρίου 2015.

Ἐπισημάνσεις - πληροφορίες:

Α. Ὅλα τά ἔργα θά ἀξιολογηθοῦν ἀπό Εἰδική Ἐπιτροπή ἀνά κατηγορία.

Β. Τά ἀποτελέσματα θά ἀνακοινωθοῦν καί θά ἀπονεμηθοῦν βραβεῖα σέ εἰδική ἐκδήλωση, γιά τήν ἡμερομηνία τῆς ὁποίας θά ὑπάρξει εἰδική ἀνακοίνωση.

Δ. Γιά διευκρινίσεις:

Τηλέφωνο ἐπικοινωνίας: 210-7272212-213

Εmail : Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολῖτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τούς Ὑπευθύνους Νεότητας τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, τό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί Θρησκευμάτων, τούς Διευθυντές τῶν Σχολείων, τούς ἐκπαιδευτικούς, καί ὅσους συμβάλλουν μέ ὁποιονδήποτε τρόπο στήν ἐπιτυχία τοῦ διαγωνισμοῦ.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Σχετικά Άρθρα