edu.klimaka.gr

Προκήρυξη Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Τζούντο 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΖΟΥΝΤΟ 2022-2023

Αρ.Πρωτ.29721/Δ5/15-03-2023/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
--------
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ
-----
Email : physea1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Χ. Μπάκα, Γ. Στεργιώτου
Τηλέφωνο : 210 3442206/3015/3516

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Τζούντο Γενικών (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ.) Λυκείων, σχολικού έτους 2022-2023»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν.1566/1985 (Α΄167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
β. της υπό στοιχεία Γ4/931/671/13.11.1986 κανονιστικής απόφασης με θέμα: «Σχολικές Αθλητικές Εκδηλώσεις» (Β΄ 99/26.2.1987), που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 1824/88 (Α΄ 296)
γ. του ν.3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
δ. του ν.4547/2018 (Α΄ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
ε. του ν.4823/2021 (Α΄136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»,
στ. του π.δ.18/2018 (Α΄31/23.2.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
ζ. του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119/8.7.2019) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων»,
η. του π.δ.83/2019 (Α΄ 121/9.7.2019) «Διορισμός Υπουργών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών»,
θ. του π.δ. 2/2021 (Α΄2/5.1.2021) «Διορισμός Υπουργών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών»,
2. την υπό στοιχεία 2/5472/0022/3.2.2014 (Β΄ 224/5. 2.2014) κοινή υπουργική απόφαση «Δαπάνες σχολικών αγώνων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. την υπό στοιχεία 168/Υ1 (Β΄33/9.1.2021) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή»,
4. την υπό στοιχεία Φ6/304/75662/Γ1/15.5.2014 (Β΄ 1296/21.5.2014) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του
τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων, κατάρτισης, χορήγησης φύλαξης, επεξεργασίας και
αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.),
5. την υπό στοιχεία 1614/Υ1 (Β΄8/10.1.2020) υπουργική απόφαση με θέμα: «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, […] του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
6. την υπό στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016 (Β΄3754/21.11.2016) υπουργική απόφαση «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
7. την υπό στοιχεία 37572/Γ1/Υ.Ο.Δ.Δ. 254/3.4.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
8. την υπό στοιχεία 135821/Γ1/02-11-2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1042-ΑΔΑ:ΩΣΘ646ΜΤΛΗ-ΒΟΡ), σε συνδυασμό με την από 16-12-2022 πράξη ανάληψης καθηκόντων από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα,
9. την υπό στοιχεία 157393/Ν4/19.12.2022 (Β’ 6865/2022) Απόφαση «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος τελικής υπογραφής του Υπηρεσιακού Γραμματέα κατ’ εφαρμογή των άρθρων 35 και 37 του ν.4622/2019 και 61 του ν.4903/2022»,
10. την υπό στοιχεία 140732/Δ5/14.11.2022 (ΑΔΑ:ΨΣΛΤ46ΜΤΛΗ-4ΙΖ) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) σχολικού έτους 2022-2023»,
11. την υπό στοιχεία 145674/Δ5/23.11.2022 (ΑΔΑ: ΩΧΦΑ46ΜΤΛΗ-1ΑΨ) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου και άλλων σχολικών Αθλητικών δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2022-2023»,
12. την με αρ. πρωτ. 150409/5.12.2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και Κύπρου σχολικού έτους 2022-2023»,
13.την 3η Πράξη/ 20.2.2023 της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και την εισήγησή της αναφορικά με την Προκήρυξη των Πανελλήνιων Αγώνων Τζούντο ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2022-2023,
14. το με αρ. πρωτ. 17561/Δ5/15.2.2023 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Συνδιοργάνωση Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ.
και ΕΠΑ.Λ. Ολυμπιακών Αθλημάτων για το σχολικό έτος 2022-2023», 15. το με αρ. πρωτ.14569/23/10.3.2023 έγγραφο της Ε.Ο.Τ (εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με αρ. πρωτ.27812/10.3.2023) για συνδιοργάνωση των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Λυκείων, σχολικού έτους 2022-2023,
16. το με αρ. πρωτ. 5696/10.3.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής (εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με αρ. πρωτ. 28059/13.3.2023) περί αποδοχής του αιτήματος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο (Ε.Ο.Τ.) για τη συνδιοργάνωση Πανελληνίων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2022-23.

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο και τον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος Αττικής:

Προκηρύσσει

τους Πανελλήνιους Αγώνες Τζούντο μαθητών και μαθητριών Γενικών (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ.) Λυκείων, σχολικού έτους 2022-2023.

Η διοργάνωση των ανωτέρω αγώνων ανατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο (Ε.Ο.Τ.) και θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς της του αθλήματος, την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, στις εγκαταστάσεις του Κλειστού Δημοτικού Σταδίου Σπάτων Αττικής «Δημήτρης Δημητρίου», οδός Διαδόχου Κωνσταντίνου, Γεωργίου Κατσούλη.

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες δύνανται να συμμετάσχουν εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. να φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.ΑΙ.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου,
  2. να φοιτούν κανονικά στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις και να είναι γεννημένοι κατά τα έτη 2005, 2006, 2007 και κατά το έτος 2008 μόνο οι φοιτούντες στην Α΄ Λυκείου,
  3. να κατέχουν έγκυρο Δελτίο αθλητή/αθλήτριας, με Κάρτα Υγείας Αθλητή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο (Ε.Ο.Τ.)σε ισχύ.

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Σχολική αθλητική ταυτότητα (πλατφόρμα myschool) στην οποία αναφέρεται η Βεβαίωση Ιατρού με την οποία επιτρέπεται η συμμετοχή του/της μαθητή/μαθήτριας σε Πανελλήνιους Αγώνες. Η ημερομηνία της ανωτέρω Βεβαίωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του αγώνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Oι μαθητές/μαθήτριες που κατέχουν Δελτίο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο (Ε.Ο.Τ) με Κάρτα Υγείας Αθλητή σε ισχύ, έως και την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν την ιατρική βεβαίωση (υποκεφάλαιο 9.2 του κεφαλαίου 9 της υπό στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016/Β΄3754/21.11.2016) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

2. Ενυπόγραφη Υπεύθυνη Δήλωση γονέα/κηδεμόνα (υπόδειγμα 9), η οποία θα παραμένει στην οικεία σχολική μονάδα και ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια θα συμπληρώνει στην κατάσταση συμμετοχής του σχολείου το αντίστοιχο πεδίο με τη σημείωση ΝΑΙ.

3. Κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για ατομικά αθλήματα (υπόδειγμα 2, επισυνάπτεται),

4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Oι μαθητές/μαθήτριες - πρόσφυγες που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. προσκομίζουν άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.

5. Δελτίο αθλητή/αθλήτριας της Ε.Ο.Τ με Κάρτα Υγείας Αθλητή.

Οι μαθητές/μαθήτριες - αθλητές/αθλήτριες υποχρεούνται κατά την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, να έχουν μαζί τους έγκυρο Δελτίο αθλητή με Κάρτα Υγείας Αθλητή και δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στους εάν δεν προσκομίσουν την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων τα ανωτέρω αναφερόμενα (1,4 &5) πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής

Γ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι σχολικές μονάδες πρέπει να αποστείλουν τις καταστάσεις συμμετοχής (υπόδειγμα 2) στην Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο μέχρι την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση directorhjf@yahoo.gr

Επισημαίνεται ότι στις καταστάσεις πρέπει να αναγράφεται στη στήλη του αγωνίσματος, εκτός από το αγώνισμα και ο αριθμός Δελτίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο και οι κατηγορίες βάρους.

Επιπλέον, οι εν λόγω καταστάσεις αποστέλλονται από την Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο (Ε.Ο.Τ.) στη διοργανώτρια Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων(Ο.Ε.Σ.Α.Δ) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής έως την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

  • Μη αποστολή συμμετοχής του/της μαθητή/μαθήτριας μέσω της οικείας σχολικής μονάδας (υπόδειγμα 2) μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία συνεπάγεται αποκλεισμό από τη διοργάνωση.
  • Στο έντυπο της κατάστασης συμμετοχής- αγωνίσματος, αναγράφεται οπωσδήποτε ο αριθμός Μητρώου-Δελτίου Αθλητικής ιδιότητας στην Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο, καθώς και η κατηγορία βάρους του/της μαθητή-μαθήτριας που πληροί τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχει στους Πανελλήνιους Αγώνες.

Δ. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/03/2023

ΩΡΑ : 08:30π.μ.– 09:00π.μ. ΕΠΙΣΗΜΗ ΖΥΓΙΣΗ

09:00π.μ. ΚΛΗΡΩΣΗ

10:30π.μ. ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΑΡΟΥΣ :

ΜΑΘΗΤΕΣ : - 60Κ. - 66Κ. - 73Κ. - 81Κ. - 90Κ. - 100Κ. +100Κ.

ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ: - 48Κ. - 52Κ. - 57 Κ. - 63Κ. - 70Κ. - 78Κ. +78Κ.

ΑΝΟΧΗ ΒΑΡΟΥΣ :

Δεν θα υπάρξει καμία ανοχή βάρους για τους μαθητές/αθλητές – μαθήτριες/αθλήτριες ΤΖΟΥΝΤΟΓΚΙ: Άσπρο και Μπλε όπως προβλέπεται από τους διεθνείς κανονισμούς.

Διάρκεια Αγώνα

Τέσσερα (4) λεπτά για τους μαθητές/αθλητές και τις μαθήτριες/αθλήτριες

Σύστημα διεξαγωγής των Αγώνων

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το αγωνιστικό σύστημα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τζούντο.

Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

Η Τεχνική σύσκεψη και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί στην έδρα των αγώνων μια ώρα πριν την έναρξη των αγώνων.

ΣΤ. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ/ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ:

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διοργάνωση και διεξαγωγή των Πανελλήνιων Αγώνων Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, τηρούν αυστηρά και με σχολαστικότητα τα οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. και των συναρμόδιων Υπουργείων, τις εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ., τα ισχύοντα κάθε φορά Υγειονομικά Πρωτόκολλα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), τις σχετικές οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και σε κάθε περίπτωση το αγωνιστικό και προπονητικό πρωτόκολλο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

• Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος και βάσει της υπό στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016 (Β΄3754/21.11.2016) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος και σε συνεργασία με την οικεία Ομοσπονδία.

• Οι εμφανίσεις των μαθητών/μαθητριών θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το άθλημα. Αποκλείονται από τους αγώνες οι μαθητές/μαθήτριες που διαφημίζουν οποιοδήποτε προϊόν ή αναγράφουν όνομα αθλητικού συλλόγου στις φανέλες, φόρμες κ.ά..

• Η διοργανώτρια αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή, να διεξάγει έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

• Η Οργανωτική Επιτροπή Θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, έναν (1) εκπρόσωπο ο οποίος θα ορίζεται από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠΑΙ.Θ., έναν (1) εκπρόσωπο της διοργανώτριας Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

  • Κατά τη διεξαγωγή των αγώνων είναι υποχρεωτική η παρουσία Ιατρού.
  • Την ευθύνη μετάβασης και παρουσίας των μαθητών και μαθητριών στον χώρο τέλεσης των Πανελλήνιων Αγώνων φέρουν οι Γονείς/Κηδεμόνες τους.
  • Τα έξοδα της διοργάνωσης βαρύνουν την Ομοσπονδία και η διεξαγωγή των αγώνων δεν βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υ.ΠΑΙ.Θ..
  • Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής βαρύνουν τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες

Οι Σχολικές μονάδες για οποιοδήποτε ερώτημα ή/και διευκρίνηση απευθύνονται στους Υπεύθυνους Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Υ.Φ.Α.Σ.Χ.Α.) των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τέλος, για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αποφασίζει η οικεία Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ) κατά περίπτωση.

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΕΡΕΣ

 

 

 

Σχετικά Άρθρα