edu.klimaka.gr

7ος Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης Δήμου Βύρωνα 2021

7ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 2021

Αρ.Πρωτ.Φ15/18859/Δ2/18-02-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
: Θεοδωράκου Β. (Δ.Ε.)
: Λυμπεροπούλου Φ.(Ε.Α.Ε.)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
210-34.42.245 (Δ.Ε.)
210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
210-34.42.212 (Ε.Ε.)

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 7ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Λογοτεχνικής Έκφρασης για εφήβους/ες και νέους/ες, για το σχολικό έτος 2020-2021»
Σχετικό έγγραφο: τo με αρ. πρ. 10519/Δ2,Υ2/29-01-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο από 13-11-2020 αίτημά σας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 6/28-01-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε για το σχολικό έτος 2020-2021, την διεξαγωγή του 7ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Λογοτεχνικής Έκφρασης που απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των τάξεων και όλων των τύπων σχολείων της χώρας.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό-COVID 19 και σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 2. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
 3. Τα έργα των μαθητών θα υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και δε θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών.
 4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 5. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης του διαγωνισμού.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου διαγωνισμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η προκήρυξη του εν λόγω Διαγωνισμού.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


7ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για εφήβους /ες και νέους /ες

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Στο πλαίσιο της πολιτιστικής δράσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης με τίτλο «στο βλέμμα του Μπάιρον», ο Δήμος Βύρωνα προκηρύσσει τον 7ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό λογοτεχνικής έκφρασης για εφήβους/ες και νέους/ες.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σκοποί του διαγωνισμού είναι:

Α) να καλλιεργήσει στη νεολαία το ενδιαφέρον για ζητήματα που έχουν σχέση με τα οράματα του Μπάιρον για την ανθρωπότητα.

Β) να ενθαρρύνει τους νέους να εκφράσουν τη συγγραφική τους ικανότητα καθώς και την καλλιτεχνική τους ευαισθησία μέσα από τη λογοτεχνική έκφραση.

Ο διαγωνισμός εντάσσεται σε μια σειρά ενεργειών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Βύρωνα για τη δημιουργία μιας σχέσης ανάμεσα στη νεολαία και τις πνευματικές μορφές του τόπου μας που αποτελούν σύμβολα δημιουργίας και εναλλακτικής αντίληψης για τη ζωή.

ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α) ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ:

Με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων της Επανάστασης του 1821, ο Δήμος Βύρωνα λαμβάνει ενεργά μέρος στις εκδηλώσεις τιμής για την ιστορική επέτειο, μεταξύ άλλων, και μέσω του ετήσιου λογοτεχνικού διαγωνισμού, που διενεργείται κάθε χρόνο στο πλαίσιο της δράσης «Στο βλέμμα του Μπάιρον».

Το παγκόσμιο κίνημα των Φιλελλήνων, κίνημα πολύμορφης αλληλεγγύης με τον επαναστατημένο για την ελευθερία του ελληνικό λαό, με κορυφαία μορφή του τον Λόρδο Βύρωνα, εμπνεόμενο από τις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης για Ελευθερία - Ισότητα - Αδελφοσύνη, συνέβαλε καθοριστικά στην αναγέννηση της Ελλάδας.

Το θέμα του διαγωνισμού έχει και φέτος αφετηρία τη στάση ζωής του Μπάιρον ο οποίος, ως κορυφαία πνευματική προσωπικότητα της εποχής του, εμπνεύστηκε τους απελευθερωτικούς αγώνες, οραματίστηκε και δημιούργησε καλλιτεχνικά.

Με βάση τον παραπάνω προβληματισμό και δύο κείμενα μεγάλων ελλήνων, του Μακρυγιάννη και του Σεφέρη, διαμορφώθηκε το θέμα του διαγωνισμού της λογοτεχνικής έκφρασης εφήβων και νέων ως ακολούθως:

Β) ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Απόσπασμα από το δοκίμιο του Γιώργου Σεφέρη «Ένας Έλληνας - ο Μακρυγιάννης», όπου μεταξύ άλλων, γράφει ο τιμημένος με Νόμπελ εθνικός μας ποιητής αντιγράφοντας τον Μακρυγιάννη:

«Είχα δυο αγάλματα περίφημα, μια γυναίκα κι ένα βασιλόπουλο, ατόφια – φαίνονταν οι φλέβες, τόση εντέλειαν είχαν. Όταν χάλασαν τον Πόρο, τα ’χαν πάρει κάτι στρατιώτες, και στ’ Άργος θα τα πουλούσαν κάτι Ευρωπαίων· χίλια τάλαρα γύρευαν... Πήρα τους στρατιώτες, τους μίλησα: Αυτά, και δέκα χιλιάδες τάλαρα να σας δώσουνε, να μην το καταδεχτείτε να βγουν από την πατρίδα μας. Γι’ αυτά πολεμήσαμε».

Σχολιάζοντας το απόσπασμα αυτό, ο Σεφέρης συνεχίζει: «Δε μιλά ο Λόρδος Μπάιρον, μήτε ο λογιότατος, μήτε ο αρχαιολόγος· μιλά ένας γιος τσοπάνηδων της Ρούμελης με το σώμα γεμάτο πληγές. «Γι’ αυτά πολεμήσαμε». Δεκαπέντε χρυσοποίκιλτες ακαδημίες δεν αξίζουν την κουβέντα αυτού του ανθρώπου. Γιατί μόνο σε τέτοια αισθήματα μπορεί να ριζώσει και ν’ ανθίσει η μόρφωση του Γένους. Σε αισθήματα πραγματικά και όχι σε αφηρημένες έννοιες περί του κάλλους των αρχαίων ημών προγόνων ή σε καρδιές αποστεγνωμένες που έχουν πάθει καταληψία από το φόβο του χύδην όχλου».

Η «συνάντηση» των δυο μεγάλων ανδρών, του Μακρυγιάννη και του Σεφέρη, είναι η ίδια η πορεία του πολιτισμού και του λαού μας, τα τελευταία διακόσια χρόνια. Οι διαγωνιζόμενοι/ες νέοι και νέες καλούνται να γράψουν ποιητικά, ή πεζά λογοτεχνικά κείμενα αποτυπώνοντας τις σκέψεις που τους προκαλεί αυτή η «συνάντηση» ανάμεσα στον Μακρυγιάννη και τον Σεφέρη, για τα ιδανικά της Ελληνικής Επανάστασης και την λαϊκή φωνή που στην συγκεκριμένη περίπτωση παραπέμπει:

 1. καταρχάς, στα ιδανικά και το στόχο μιας επανάστασης,
 2. όπως είναι φυσικό, στη δύναμη του πολιτισμού που καθορίζει την ταυτότητα ενός λαού
 3. αλλά ακόμα και στην διεκδίκηση επαναπατρισμού των Γλυπτών του Παρθενώνα που εκλάπησαν μερικά χρόνια πριν από την έναρξη της ελληνικής επανάστασης, και μέχρι σήμερα «ζουν» σκλαβωμένα ενώ η πατρίδα τους έχει ελευθερωθεί.

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις σκέψεις τους για ένα από τα παραπάνω τρία ζητήματα στα οποία παραπέμπει η συνάντηση ανάμεσα στον Γιώργο Σεφέρη και τον Ιωάννη Μακρυγιάννη.

Όροι Συμμετοχής;

1.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου οποιουδήποτε σχολείου εντός και εκτός Ελλάδας καθώς και νέοι και νέες ηλικίας 18-30 ετών. Από τη συμμετοχή αποκλείονται αυτοί που βραβεύτηκαν (με 1ο, 2ο και 3ο βραβείο) σε οποιαδήποτε κατηγορία του αντίστοιχου διαγωνισμού έτους 2020. Ανάλογος αποκλεισμός δεν ισχύει για τους διακριθέντες με τιμητικό έπαινο και, φυσικά, έπαινο συμμετοχής.

2. Ο διαγωνισμός αφορά σε δυο κατηγορίες κειμένων ανάλογα με την ηλικία των συμμετεχόντων:

 1. Εφηβικό κείμενο (μαθητές και μαθήτριες των τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου)
 2. Νεανικό κείμενο (νέοι και νέες 18 μέχρι 30 ετών)

2.1 Συμμετοχές που δεν ανήκουν στις παραπάνω ηλικιακές κατηγορίες αποκλείονται.

3. Ο διαγωνισμός αφορά δύο κατηγορίες κειμένων ανάλογα με το λογοτεχνικό είδος

 1. ποιητικό έργο, αδημοσίευτο, έκτασης μέχρι 40 στίχους, σε ομοιοκατάληκτο ή ελεύθερο στίχο.
 2. διήγημα αδημοσίευτο, έκτασης μέχρι 1.500 λέξεις

3.1 Κάθε ενδιαφερόμενος/η θα συμμετάσχει στην αντίστοιχη ηλικιακή κατηγορία.

3.2 Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να συμμετάσχει με ένα μόνο έργο και για ένα μόνο λογοτεχνικό είδος (ποίηση ή διήγημα) που αντιστοιχεί στην ηλικιακή του/της κατηγορία.

4.Τα έργα θα είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα, θα φέρουν τίτλο και θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο.

5.1 Ο κλειστός φάκελος συμμετοχής για κάθε διαγωνιζόμενο θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει:

Α) το έργο (όχι με το πραγματικό ονοματεπώνυμο αλλά με το ψευδώνυμο του/της διαγωνιζόμενου/ης) εκτυπωμένο σε τρία αντίτυπα, σε σελίδες μεγέθους Α4, μέγεθος γραμμάτων 12 και γραμματοσειρά Times New Roman. Στην πρώτη σελίδα του έργου και δίπλα στο ψευδώνυμο θα είναι γραμμένη η ηλικιακή κατηγορία του/της συμμετέχοντος/συμμετέχουσας, δηλαδή: εφηβικό ή νεανικό, ανάλογα με την ηλικιακή κατηγορία του διαγωνιζόμενου ή της διαγωνιζόμενης.

Β) το έργο σε μορφή ψηφιακού δίσκου (CD) και σε αρχείο με δυνατότητα επεξεργασίας του κειμένου, σε μορφή Word.
Προσοχή: να γίνει έλεγχος στο CD ότι έχει γραφτεί κανονικά προτού ταχυδρομηθεί

Γ) μικρότερο κλειστό φάκελο όπου θα περιλαμβάνεται μια σελίδα με τα ακόλουθα στοιχεία , με πεζά γράμματα σωστά τονισμένα :

α) το πραγματικό ονοματεπώνυμο του/της διαγωνιζόμενου/ης, βάσει της αστυνομικής του/της ταυτότητας και απλή φωτοτυπία της αστυνομικής του/της ταυτότητας

β) το ψευδώνυμο που χρησιμοποιεί, ώστε να γίνει η αντιστοίχιση,

γ) τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, δηλ. ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), αριθ. τηλεφώνου του ιδίου καθώς και αριθμός τηλεφώνου του γονέα ή κηδεμόνα στην περίπτωση που ο/η συμμετέχων/ουσα στον διαγωνισμό είναι κάτω των 18 ετών και στην ίδια σελίδα, έγγραφη υπεύθυνη δήλωση από τους νέους ενήλικες συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ότι το έργο τους είναι πρωτότυπο και δεν θίγει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.(Παράδειγμα Φόρμας Στοιχείων στο τέλος της προκήρυξης)

δ) υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599 ότι συναινούν στην βιντεοσκόπηση της τελετής και προβολή φωτογραφιών και αποσπασμάτων της, καθώς επίσης και ότι συναινούν στη δημοσιοποίηση του ονόματός τους που θα ακολουθήσει στο στάδιο της βράβευσης με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την έκδοση των διακριθέντων έργων.

Τέλος, για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες έως 18 ετών είναι επίσης απαραίτητο να συμπεριληφθούν στο μικρότερο κλειστό φάκελο:

 1. υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599 από τους γονείς ή κηδεμόνες τους ότι συναινούν στη συμμετοχή των παιδιών τους στη διαγωνιστική διαδικασία, στην βιντεοσκόπηση της τελετής και προβολή φωτογραφιών και αποσπασμάτων της, καθώς επίσης και ότι συναινούν στη δημοσιοποίηση του ονόματος του ανήλικου παιδιού τους που θα ακολουθήσει στο στάδιο της βράβευσης με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την έκδοση των διακριθέντων έργων.
 2. έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599 από τους γονείς ή κηδεμόνες των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό ότι το έργο τους είναι πρωτότυπο και δεν θίγει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.

Σε περίπτωση που υπάρχει παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, η επιτροπή του διαγωνισμού και ο Δήμος Βύρωνα δε φέρουν καμία ευθύνη και έχουν δικαίωμα αποκλεισμού της συμμετοχής.

5.2 Συμμετοχές που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις αποκλείονται.

6. Τα έργα θα συγκεντρωθούν και θα αποσταλούν είτε μέσω των γυμνασίων – λυκείων, αν εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον από μαθητές και μαθήτριες, είτε με ατομική πρωτοβουλία των ενδιαφερόμενων. Στην περίπτωση που τα έργα θα αποσταλούν μέσω σχολείων απαραίτητο είναι να συμπεριληφθούν εντός του μεγάλου φακέλου τα στοιχεία επικοινωνίας του σχολείου και του υπεύθυνου επικοινωνίας για το σχετικό διαγωνισμό εκπαιδευτικού.

7. Οι κλειστοί φάκελοι συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν ταχυδρομικά ή προσωπικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου και θα φέρουν υποχρεωτικά, στο εξωτερικό τμήμα του κλειστού φακέλου συμμετοχής γραπτώς την ένδειξη:

Για τον 7ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λογοτεχνικής Έκφρασης για εφήβους και νέους για το έτος 2021 στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο «στο βλέμμα του Μπάιρον»

8. Ο τόπος αποστολής ή υποβολής κλειστών φακέλων συμμετοχής είναι η διεύθυνση:

Δημαρχείο Βύρωνα
Καραολή & Δημητρίου 36-44
Βύρωνας 16233
Γραφείο Πρωτοκόλλου

Τηλ.Κέντρο: 213-2008600

9. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ή αποστολής των έργων (σφραγίδα ταχυδρομείου) είναι η 1η Ιουλίου 2021. Φάκελοι συμμετοχής που θα φέρουν σφραγίδα μετά την παραπάνω ημερομηνία θα παραλαμβάνονται ως εκπρόθεσμοι και το περιεχόμενό τους δεν θα συμπεριληφθεί στη διαγωνιστική διαδικασία.

10. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θααναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Βύρωνα μέχρι το τέλος του μήνα Οκτωβρίου 2021. Ο χρόνος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων δύναται και να παραταθεί. Σε περίπτωση παράτασης θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Βύρωνα.

11. Κριτήρια εκτίμησης των υποβαλλόμενων έργων είναι:

 1. Η πρωτοτυπία στον τρόπο ανάδειξης του θέματος.
 2. Η χρήση της ελληνικής γλώσσας, και
 3. Η οργάνωση του κειμένου όσον αφορά τη δομή του,

12. 1. Θα βραβευτούν τρία έργα ανά κατηγορία κειμένου και ηλικιακή ομάδα, δηλαδή 12 έργα συνολικά, με την ένδειξη «πρώτο βραβείο», «δεύτερο βραβείο» κ.λ.π . Στη συνέχεια θα απονεμηθούν τιμητικοί έπαινοι στα έργα που θα κριθούν ως καλύτερα στη σειρά αξιολόγησης αμέσως μετά από τα βραβευθέντα και θα είναι ισάριθμα, δηλαδή θα απονεμηθούν 12 τιμητικοί έπαινοι συνολικά, με την ένδειξη «πρώτος τιμητικός έπαινος», «δεύτερος τιμητικός έπαινος» κ.λ.π. Τέλος, έπαινοι συμμετοχής θα απονεμηθούν σε όλους τους συμμετέχοντες εγκύρως και εμπροθέσμως στο διαγωνισμό.
12.2 Ειδικά βραβεία θα απονεμηθούν στους εκπαιδευτικούς που συνέβαλαν στην προώθηση του διαγωνισμού στα σχολεία τους και θα συνοδεύσουν τους μαθητές τους στην τελετή βράβευσής τους με σκοπό να υποστηριχτούν και να ανταμειφθούν οι προσπάθειες τους να καθοδηγήσουν τα παιδιά στο δρόμο του προβληματισμού και στοχασμού.

13. Δεν θα γίνουν δεκτά κείμενα με περιεχόμενο υβριστικό, ρατσιστικό, απρεπές, που προσβάλλει την τιμή και την αξιοπρέπεια τρίτων κατά την απόλυτη κρίση της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού.

14. Τα βραβευθέντα και τιμηθέντα έργα θα εκδοθούν με μέριμνα του Δήμου Βύρωνα. Το βιβλίο που θα εκδοθεί θα διανεμηθεί ΔΩΡΕΑΝ προς όλες τις δημοτικές βιβλιοθήκες της Ελλάδας, προς όλες τις σχολικές βιβλιοθήκες του Βύρωνα, σε εκπροσώπους των ΜΜΕ, πολιτιστικών φορέων. Οι συγγραφείς των έργων που θα περιλαμβάνονται στην έκδοση θα λάβουν πέντε τουλάχιστον αντίτυπα. Τέλος, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αναρτήσει τα κείμενα της έκδοσης στην ιστοσελίδα του με σκοπό να προβάλλει κατά το δυνατό τη λογοτεχνική προσπάθεια της νεολαίας μας. Οι συγγραφείς των έργων αυτών παρέχουν αυτοδίκαια στους οργανωτές του διαγωνισμού τα πνευματικά δικαιώματα για την έκδοση στο Ανθολόγιο.

15. Τα έργα θα κριθούν από κριτική επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν φιλόλογοι, συγγραφείς και άλλες πνευματικές προσωπικότητες. Τα ονόματα όσων την απαρτίζουν θα ανακοινωθούν για λόγους αδιαβλητότητας του διαγωνισμού μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ,ή αποστολής των έργων. Η κρίση της κριτικής επιτροπής είναι αμετάκλητη.

16. Η επιτροπή δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο που πιστοποιεί την ηλικία ή άλλο στοιχείο του διαγωνιζόμενου.

17. Η τελετή βράβευσης θα γίνει από τον Δήμο Βύρωνα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί .

18. Τα υποβληθέντα έργα δεν επιστρέφονται και παραμένουν στο αρχείο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης ως αποδεικτικά στοιχεία του διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό με την υποβολή του κειμένου προϋποθέτει και την πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης.

19. Σε περίπτωση που υπάρχει παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, η επιτροπή του διαγωνισμού και ο Δήμος Βύρωνα δε φέρουν καμία ευθύνη και έχουν δικαίωμα αποκλεισμού της συμμετοχής.
Ο Δήμος Βύρωνα δεσμεύεται ότι δεν θα κάνει με οποιονδήποτε τρόπο εμπορική χρήση των έργων, έχει, δε, την υποχρέωση να αναφέρει πάντα τα στοιχεία του δημιουργού, χωρίς καμία άλλη απαίτηση εκ μέρους του.

20. Πληροφορίες για το διαγωνισμό δίνονται στο τηλέφωνο 210-7609342, Τμήμα Πολιτισμού


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΦΟΡΜΑΣ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

Πραγματικό Ονοματεπώνυμο Π.χ. Νικόλαος

Ψευδώνυμο Διαγωνιζομένου Π.χ. Ονειρεμένη Διαδρομή

Κατηγορία Συμμετοχής Π.χ. Νεανικό κείμενο

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Π.χ. nickbelourias(στο)yahoo.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση Π.χ. Καλαβρύτων 284 , Άγιοι Ανάργυροι Τ.Κ. 13562

Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου: ……………………………………………...

Αριθμός Σταθερού Τηλεφώνου: ……………………………………………...

Γ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Εγώ, Π.χ. ο Νικόλαος ………. , ως γνήσιος δημιουργός του έργου αυτού, το οποίο αποστέλλω, υπό τη μορφή Π.χ ποιήματος με θεματικό άξονα
Π.χ.<<Προσωπική αντίσταση και αξιοπρέπεια>>, με τίτλο Π.χ.<<Αιώνια Δεσμά>> και με το ψευδώνυμο μου Π.χ. <<Ονειρεμένη Διαδρομή>>, βεβαιώνω υπεύθυνα και ενσυνείδητα πως το ως άνω έργο αποτελεί προσωπικό πνευματικό δημιούργημα, είναι πρωτότυπο, δεν αποτελεί προϊόν λογοκλοπής και σε καμιά περίπτωση δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων
Ημερομηνία - Υπογραφή

Σχετικά Άρθρα