edu.klimaka.gr

Διαγωνισμοί Δοκιμίου και Ζωγραφικής Δήμου Ύδρας 2021

ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ 2021

Αρ.Πρωτ.Φ15/13566/Δ2/04-02-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ B΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ B΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Παπαβρόντος Β. (Π.Ε.)
Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Κουροπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-344.2249 (Π.Ε.)
210-3443272 (Δ.Ε.)
210-3443273 (Δ.Ε.)
210-3442933 (Ε.Α.Ε.)
210-3442212 (Ε.Ε.)

ΘΕΜΑ: Μαθητικοί Διαγωνισμοί Δοκιμίου και Ζωγραφικής Δήμου Ύδρας σχολικού έτους 2020-21.

Σε συνέχεια των με αρ. πρωτ. 9040/Θ2/26-1-2021 και 12986/Θ2/3-2-2021 εγγράφων της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. και σύμφωνα με την υπ’ αρ.5/21-1-2021 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Ύδρας διοργανώνει κατά το σχολικό έτος 2020-2021 Μαθητικούς Διαγωνισμούς Δοκιμίου και Ζωγραφικής. Πιο συγκεκριμένα:

α) Διαγωνισμό Δοκιμίου με θέμα «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και Ναυτικός Αγώνας: Η συμβολή της Ύδρας στην ευόδωσή του», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Γ’ Γυμνασίου, Α’ και Β΄ Λυκείου
και

β) Διαγωνισμό Ζωγραφικής με θέμα «Ο Ήρωας μου, η Ηρωίδα μου», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Ε’ και Στ’ Δημοτικού.

Ως καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής των μαθητών/τριών στους διαγωνισμούς ορίζεται η Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2021.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω διαγωνισμοί θα πραγματοποιηθούν τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και σύμφωνα με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:

 • Να υπάρξει διαδικασία αξιολόγησης της δράσης καθώς και η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ, με την ολοκλήρωση των διαγωνισμών, τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης.
 • Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στους διαγωνισμούς να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής, καθώς και με όλα τα προστατευτικά υγειονομικά μέτρα, όπως ορίζονται από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
 • Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στους διαγωνισμούς να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 • Η όλη διενέργεια των διαγωνισμών (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών και της οργανωτικής Επιτροπής, εκτός ωρολογίου προγράμματος και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών/μαθητριών.
 • Τα έργα των μαθητών και μαθητριών θα υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/μαθητριών.
 • Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιρειών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 • Η χρήση των έργων να διατίθεται δωρεάν και να είναι αυτά ελεύθερα στους/στις εκπαιδευτικούς προς χρήση.
 • Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Επισυνάπτονται οι Προσκλήσεις Συμμετοχής στους Διαγωνισμούς με αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν, επίσης, να απευθύνονται στο τηλ. 22980 52210, καθώς και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Τέλος, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στους εν λόγω μαθητικούς διαγωνισμούς θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

Συνημμένα: 2 ηλεκτρονικά αρχεία (προσκλήσεις συμμετοχής)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑ

Ύδρα, 3 Φεβρουαρίου 2021
Αρ.πρωτ. 298
Τηλ: 2298320200
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 Πρόσκληση συμμετοχής
Ύδρα, 3 Φεβρουαρίου 2021
Αρ.πρωτ. 298
Τηλ: 2298320200
Email: ydra(ΣΤΟ)ydra.gov.gr

ΘΕ.ΜΑ: Πανελλήνιος Διαγωνισμός Δοκιμίου για μαθητές και μαθήτριες Γ' Γυμνασίου, Α' και Β' Λυκείου με θέμα: «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και Ναυτικός Αγώνας: Η συμβολή της Ύδρας στην ευόδωσή του»

Η επιτροπή «Η Ύδρα για το '21 »,για να τιμήσει τη συμμετοχή της Ύδρας στον Αγώνα αλλά και τα διακόσια χρόνια ύπαρξης του νεότερου ελληνικού κράτους προτίθεται να πραγματοποιήσει σειρά εκδηλώσεων και δράσεων. Εδραία πεποίθηση του Δήμου όσο και της επιτροπής «Η Ύδρα για το '21 » είναι ότι οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν θα πρέπει να περιλαμβάνουν και την εμπέδωση μίας αμφίδρομης σχέσης με την ε10ταιδευτική κοινότητα και ειδικά με τις μαθήτριες και τους μαθητές, την επόμενη δηλαδή γενιά που θα αποτελέσει το νέο σύγχρονο ελληνικό υπόδειγμα.

Υπόδειγμα οπωσδήποτε αναστοχαστικό, αλλά με ισχυρή ιστορική αυτοσυνείδηση και σταθερά προσανατολισμένο σε ένα μέλλον με περισσότερες -και ουσιαστικότερεςδυνατότητες.

Με στόχο τη διάχυση και εμπέδωση, στη μαθητική συνείδηση, της σημασίας του Αγώνα για την Ελληνική Ανεξαρτησία, ο Δήμος Ύδρας προτίθεται να υλοποιήσει κατά το σχολικό έτος 2020-2021 τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Δοκιμίου με θέμα: «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και Ναυτικός Αγώνας: Η συμβολή της Ύδρας στην ευόδωσή του».

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές/τριες της Γ' Γυμνασίου, Α' και Β' τάξης Λυκείου από όλα τα σχολεία της Ελλάδας καθώς και από τα ελληνικά σχολεία εξωτερικού εποπτείας ΥΠΑΙΘ.

2. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Θεματικό πεδίο του διαγωνισμού αποτελεί Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και ο Ναυτικός Αγώνας με τη συμβολή της Ύδρας στην ευόδωσή του.

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι μαθητές/τριες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό αφενός θα γίνουν ερευνητές και ερευνήτριες του ιστορικού θέματος της εθνεγερσίας του 1821 για ελευθερία και ανεξαρτησία αλλά και της συμμετοχής της Ύδρας στον μεγάλο Αγώνα και αφετέρου θα προβληματιστούν σχετικά με τη σημασία και την επικαιρότητα του κορυφαίου αυτού ιστορικού γεγονότος στη σύγχρονη ζωή.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία:

 • Να ανατρέξουν σε πηγές και να ερευνήσουν ιστορικά αρχεία
 • Να μελετήσουν και να γνωρίσουν μέσω της έρευνας την ιστορική διάστασή του
 • Να εκφραστούν ελεύθερα μέσω της δημιουργίας ενός πρωτότυπου έργου πάνω στο θέμα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και του Ναυτικού Αγώνα.

4. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να δημιουργήσουν και να υποβάλουν τα δοκίμια στα σχολεία τους, τα οποία με τη σειρά τους θα διαβιβάσουν τα τρία (3) καλύτερα δοκίμια μέχρι την 15η Μαρτίου 2021 στην Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού της επιτροπής «Η Ύδρα για το' 21 ». Η επtλογή των τριών (3) καλύτερων δοκιμίων εκάστου σχολείου θα γίνει με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων.

• Η δημιουργία των δοκιμίων θα γίνει εκτός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου. Η συμμετοχή είναι ατομική.

• Ένα (1) και μόνο έργο υποβάλλεται ανά συμμετοχή.

• Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό συμπληρώνεται μία αίτηση ανά συμμετοχή, δηλαδή κάθε διαγωνιζόμενος/η μπορεί να υποβάλλει μία (1) αίτηση (Συν. 1).

• Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι απαραίτητη η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών που θα δημιουργήσουν το δοκίμιο. Η συγκατάθεση αφορά τόσο στη συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό και στη δημόσια προβολή των έργων τους όσο και στη φωτογράφιση ή/και βιντεοσκόπηση, εάν διακριθούν γνωρίζοντας ότι το υλικό αυτό δύναται να χρησιμοποιηθεί για τυχόν περαιτέρω δημόσια προβολή του μαθητικού διαγωνισμού.

• Ο Δήμος Ύδρας έχει δικαίωμα δημοσιοποίησης και αξιοποίησης των δοκιμίων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του διαγωνισμού με όποιο τρόπο κρίνει παιδαγωγικά ωφέλιμο, μνημονεύοντας τα στοιχεία των δημιουργών.

• Ο Δήμος Ύδρας διατηρεί, για σπουδαίο λόγο, το δικαίωμα ματαίωσης του διαγωνισμού, τροποποίησης των όρων του, μεταβολής της καταληκτικής προθεσμίας συμμετοχής, ενημερώνοντας σχετικά τους ενδιαφερόμενους.

• Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του, καθώς επίσης και τη συγκατάθεση όλων των συμμετεχόντων/εμπλεκομένων (μαθητών/τριών, γονέων) για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Οι μαθητές/τριες θα δημιουργήσουν ένα κείμενο δοκιμίου, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 1.500 λέξεις.

• Κείμενο σε αρχείο μορφής .docx

• Στο έργο πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά οι πηγές από τις οποίες αντλήθηκε το υλικό.

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχής των μαθητών/τριών στον ως άνω διαγωνισμό ορίζεται η Δευτέρα, 20η Φεβρουαρίου 2021.

7. ΥΠΟΒΟΛΉ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των σχολείων των μαθητών/τριών υποβάλλονται τα ακόλουθα:

α) η αίτηση συμμετοχής (βλ. Συν. 1)
β) το δοκίμιο και
γ) οι υπεύθυνες δηλώσεις συναίνεσης γονέων/κηδεμόνων (βλ. Συν.2).

Τα ανωτέρω α) και γ) στοιχεία υποβάλλονται ως ψηφιοποιημένα αρχεία pdf.

Μέχρι τη Δευτέρα 15η Μαρτίου 2021 κάθε σχολική μονάδα διαβιβάζει στην Επιτροπή Αξιολόγησης τα τρία (3) καλύτερα δοκίμια -βάσει απόφασης του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων- αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. υπ' όψιν της Αντιδημάρχου κας Κάτσικα με την ένδειξη: Για τον Πανελλήνιο μαθητικό Διαγωνισμό Δοκιμίου «Η ΕV.ηνική Επανάσταση του 1821 και Ναυτικός Αγώνας: Η συμβολή της Ύδρας στην ευόδωσή του».

8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ

• Στην αξιολόγηση των γραπτών έργων του διαγωνισμού θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάδειξη της κριτικής σκέψης, στη συνθετική ικανότητα και τη φαντασία των μαθητών/τριών.

• Τα μέλη της Επιτροπής αξιολογούν τις εργασίες και τις βαθμολογούν ως προς το περιεχόμενο (50/100), την έκφραση-μορφή-γλώσσα (30/100) και τη διάρθρωση των σκέψεων (20/100).

• Ο τελικός βαθμός αποτελείται από το άθροισμα των επί μέρους βαθμών.

• Στους/στις μαθητές/τριες, που θα διακριθούν, θα απονεμηθούν βραβεία σε ειδική τελετή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ύδρα τον Μάιο του 2021 (εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες και με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας).

• Τα έξοδα φιλοξενίας των τριών (3) πρώτων βραβευθέντων/εισών μαθητών/τριών και ενός (1) συνοδού θα καλυφθούν από τον Δήμο Ύδρας.

• Τα έπαθλα για τους/τις βραβευθέντες/είσες θα είναι τρία (3) κατά σειρά επιτυχίας και θα απονεμηθούν ως ακολούθως:

./ Στον/ην πρώτο/η βραβευθέντα/είσα, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής (Laptop) .

./ Στον/ην δεύτερο/η και στον/ην τρίτο/η βραβευθέντα/είσα ένα τάμπλετ .

./ Επίσης, θα απονεμηθούν έπαινοι στους μαθητές και στις μαθήτριες που το δοκίμιό τους θα αξιολογηθεί για την 4η έως και την 1 Οη θέση και οι οποίοι/ες, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να παρευρίσκονται στην τελετή βράβευσης (σε αυτή την περίπτωση τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής βαρύνουν τους ίδιους).

9. ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των δοκιμίων αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

 1. π. Νεκτάριος Δαρδανός, Πρωτοσύγκελος Ιεράς Μητρόπολης Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης, Θεολόγος
 2. Λύδια Τρίχα, ερευνήτρια της νεότερης ελληνικής ιστορίας, συγγραφέας
 3. Μαρία Μαρσέλου, Λυκειάρχης Λυκείου Ύδρας, φιλόλογος

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 22980 52210, καθώc.: και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ydra@ dra.gov.gr. Λόγω των επιδημιολογικών δεδομένων και την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας προκρίνεται η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για παροχή διευκρινίσεων.

Η παρούσα πρόσκληση με τα συνημμένα της θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ύδρας στον σύνδεσμο: http://ydra.gov.gr/articles/

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς σας, καθώς και για την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης του διαγωνισμού στους πίνακες ανακοινώσεων των εν λόγω σχολικών μονάδων με ευθύνη του/της Διευθυντή/ Διευθύντριας της οικείας σχολικής μονάδας.

Συνημμένα:
1.Αίτηση Συμμετοχής
2.Υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης γονέων/κηδεμόνων

Δήμαρος Ύδρας
Γεώργιος Κουκουδάκης


ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΥΔΡΑΣ

Ύδρα, 3 Φεβρουαρίου 2021
Αρ.πρωτ. 299
Τηλ: 2298320200
Email: ydra(ΣΤΟ)ydra.gov

Πρόσκληση συμμετοχής

ΘΕΜΑ: Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ζωγραφικής για μαθητές και μαθήτριες Ε' και Στ' Δημοτικού με θέμα: «0 Ήρωάς μου, η Ηρωίδα μου»

Η επιτροπή «Η Ύδρα για το '21», για να τιμήσει τη συμμετοχή τηςΎδρας στον Αγώνα αλλά και τα διακόσια χρόνια ύπαρξης του νεότερου ελληνικού κράτους προτίθεται να πραγματοποιήσει σειρά εκδηλώσεων και δράσεων. Εδραία πεποίθηση του Δήμου όσο και της επιτροπής «Η Ύδρα για το '21 » είναι ότι οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν θα πρέπει να περιλαμβάνουν και την εμπέδωση μίας αμφίδρομης σχέσης με την εκπαιδευτική κοινότητα και ειδικά με τις μαθήτριες και τους μαθητές, την επόμενη δηλαδή γενιά που θα αποτελέσει το νέο σύγχρονο ελληνικό υπόδειγμα.

Υπόδειγμα οπωσδήποτε αναστοχαστικό, αλλά με ισχυρή ιστορική αυτοσυνείδηση και σταθερά προσανατολισμένο σε ένα μέλλον με περισσότερες -και ουσιαστικότερεςδυνατότητες.

Με στόχο τη διάχυση και εμπέδωση, στη μαθητική συνείδηση, της σημασίας του Αγώνα για την Ελληνική Ανεξαρτησία, ο Δήμος Ύδρας προτίθεται να υλοποιήσει κατά το σχολικό έτος 2020-2021 τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής με θέμα: «0 Ήρωάς μου, η Ηρωίδα μου».

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές/τριες της Ε' και Στ' Δημοτικού από όλα τα σχολεία της Ελλάδας καθώς και από τα ελληνικά σχολεία εξωτερικού εποπτείας ΥΠΑΙΘ.

2. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Θεματικό πεδίο του διαγωνισμού αποτελεί Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και οι Ήρωες που συνέβαλαν καθοριστικά στην έκβασή του και αποτέλεσαν φωτεινό παράδειγμα προς όλους.

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι μαθητές/τριες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό αφενός θα γίνουν ερευνητές και ερευνήτριες του ιστορικού θέματος της εθνεγερσίας του 1821 για ελευθερία και ανεξαρτησία αλλά και θα προβληματιστούν σχετικά με τη σημασία και την επικαιρότητα του κορυφαίου αυτού ιστορικού γεγονότος στη σύγχρονη ζωή. Μέσω της τέχνης θα προσπαθήσουν να αναδείξουν τη συμβολή των πρωταγωνιστών του αγώνα στη διαμόρφωση του Ελληνικού Κράτους.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία:

 • Να ανατρέξουν σε πηγές και να ερευνήσουν ιστορικά αρχεία
 • Να μελετήσουν και να γνωρίσουν μέσω της έρευνας την ιστορική διάστασή του
 • Να εκφραστούν ελεύθερα μέσω της δημιουργίας ενός πρωτότυπου έργου
 • Να πειραματιστούν με διάφορα υλικά και μέσω της τέχνης να εκφράσουν τα βαθύτερα συναισθήματα που τους δημιουργεί η σχέση με το ιστορικό παρελθόν.
 • Να εκφράσουν τα συναισθήματα που τους δημιουργούν οι μεγάλες μορφές του Έθνους και τη σχέση τους με τις προσωπικότητες του Αγώνα.

4. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να δημιουργήσουν και να υποβάλουν τα έργα ζωγραφικής στα σχολεία τους, τα οποία με τη σειρά τους θα διαβιβάσουν τα τρία (3) καλύτερα έργα μέχρι την 15η Μαρτίου 2021 στην Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού της επιτροπής «Η Ύδρα για το'21». Η επιλογή των τριών (3) καλύτερων έργων ζωγραφικής εκάστου σχολείου θα γίνει με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων.

• Η δημιουργία των έργων θα γίνει εκτός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου. Η συμμετοχή είναι ατομική.

• Ένα (1) και μόνο έργο υποβάλλεται ανά συμμετοχή.

• Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό συμπληρώνεται μία αίτηση ανά συμμετοχή, δηλαδή κάθε διαγωνιζόμενος/η μπορεί να υποβάλλει μία (1) αίτηση (Συν. 1).

• Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι απαραίτητη η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών που θα δημιουργήσουν το έργο. Η συγκατάθεση αφορά τόσο στη συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό και στη δημόσια προβολή των έργων τους όσο και στη φωτογράφιση ή/και βιντεοσκόπηση, εάν διακριθούν γνωρίζοντας ότι το υλικό αυτό δύναται να χρησιμοποιηθεί για τυχόν περαιτέρω δημόσια προβολή του μαθητικού διαγωνισμού

• Ο Δήμος Ύδρας έχει δικαίωμα δημοσιοποίησης και αξιοποίησης των έργων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του διαγωνισμού με όποιο τρόπο κρίνει παιδαγωγικά ωφέλιμο, μνημονεύοντας τα στοιχεία των δημιουργών.

• Ο Δήμος Ύδρας διατηρεί, για σπουδαίο λόγο, το δικαίωμα ματαίωσης του διαγωνισμού, τροποποίησης των όρων του, μεταβολής της καταληκτικής προθεσμίας συμμετοχής, ενημερώνοντας σχετικά τους ενδιαφερόμενους.

• Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του, καθώς επίσης και τη συγκατάθεση όλων των συμμετεχόντων/εμπλεκομένων (μαθητών/τριών, γονέων) για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Οι μαθητές/τριες θα δημιουργήσουν ένα έργο ζωγραφικής χρησιμοποιώντας τα υλικά που επιθυμούν (αυγοτέμπερα, νερομπογιά, ακρυλικά κτλ) και σε όποια διάσταση επιθυμούν.

• Οι προδιαγραφές αναφορικά με τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και τις διαστάσεις του έργου δεν τίθενται υπό κάποιο περιορισμό, αλλά είναι απόλυτα ελεύθερες.

• Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένες πηγές με οποιονδήποτε τρόπο πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά οι πηγές από τις οποίες αντλήθηκε το υλικό.

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχής των μαθητών/τριών στον ως άνω διαγωνισμό ορίζεται η Δευτέρα, 20η Φεβρουαρίου 2021.

7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των σχολείων των μαθητών/τριών υποβάλλονται τα ακόλουθα:

α) η αίτηση συμμετοχής (βλ. Συν. 1)
β) το έργο και
γ) οι υπεύθυνες δηλώσεις συναίνεσης γονέων/κηδεμόνων (βλ. Συν.2).

Τα ανωτέρω α) και γ) στοιχεία υποβάλλονται ως ψηφιοποιημένα αρχεία pdf.

Μέχρι τη Δευτέρα 15η Μαρτίου 2021 κάθε σχολική μονάδα διαβιβάζει στην Επιτροπή Αξιολόγησης τα τρία (3) καλύτερα έργα ζωγραφικής -βάσει απόφασης του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων- αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. υπ' όψιν της Αντιδημάρχου κας Κάτσικα με την ένδειξη: Για τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής «0 Ήpωάς μου, η Ηρωίδα μου».

8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

• Στην αξιολόγηση των έργων ζωγραφικής του διαγωνισμού θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάδειξη της κριτικής σκέψης, στην καλλιτεχνική ικανότητα και τη φαντασία των μαθητών/τριών.

• Τα μέλη της Επιτροπής αξιολογούν τα έργα ζωγραφικής και τα βαθμολογούν με κλίμακα το 100.

• Στους/στις μαθητές/τριες, που θα διακριθούν, θα απονεμηθούν βραβεία σε ειδική τελετή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ύδρα τον Μάιο του 2021 (εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες και με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας).

• Τα έξοδα φιλοξενίας των τριών (3) πρώτων βραβευθέντων/εισών μαθητών/τριών και ενός (1) συνοδού την ημέρα της τελετής απονομής θα καλυφθούν από τον Δήμο Ύδρας. Τα έξοδα μετακίνησης θα βαρύνουν τους ίδιους.

• Τα έπαθλα για τους/τις βραβευθέντες/είσες θα είναι τρία (3) κατά σειρά επιτυχίας και θα απονεμηθούν ως ακολούθως:

../ Στον/ην πρώτο/η βραβευθέντα/είσα, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής (Laptop) .

../ Στον/ην δεύτερο/η και στον/ην τρίτο/η βραβευθέντα/είσα ένα τάμπλετ .

../ Επίσης, θα απονεμηθούν έπαινοι στους μαθητές και στις μαθήτριες που το έργο ζωγραφικής τους θα αξιολογηθεί για την 4η έως και την 10η θέση και οι οποίοι/ες, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να παρευρίσκονται στην τελετή βράβευσης (σε αυτή την περίπτωση τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής βαρύνουν τους ίδιους).

9. ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των έργων ζωγραφικής αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

 1. Αλέξανδρος Βερούκας, εικαστικός
 2. Παναγιώτης Ράππας, εικαστικός
 3. Ιφιγένεια Υφαντή, Ιστορικός τέχνης

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 22980 52210, καθώς και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Λόγω των επιδημιολογικών δεδομένων και τι1ν παροχή εξ αποστάσεως εργασίας προκρίνεται η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για παροχή διευκρινίσεων.

Η παρούσα πρόσκληση με τα συνημμένα της θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ύδρας στον σύνδεσμο: http://ydra.gov.gr/articles/

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς σας, καθώς και για την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης του διαγωνισμού στους πίνακες ανακοινώσεων των εν λόγω σχολικών μονάδων με ευθύνη του/της ΔιευθυντΝ Διευθύντριας της οικείας σχολικής μονάδας.

Συνημμένα:
1.Αίτηση Συμμετοχής
2. Υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης γονέων/κηδεμόνων

Δήμαρος Ύδρας
Γεώργιος Κουκουδάκης

 

Σχετικά Άρθρα