Προκήρυξη Σχολικών Αγώνων Ποδηλασίας 2017 - 2018 (Τροποποίηση χώρου)

Εκτύπωση  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ 2017 - 2018

Αρ.Πρωτ.52447/Δ5/30-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Καλτσά Χ.
Τηλέφωνο: 210 344 3012
Fax: 210 344 2210
email : physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αλλαγή τοποθεσίας διεξαγωγής αγωνισμάτων ποδηλασία δρόμου ατομικής χρονομέτρησης μαθητών/τριών & ποδηλασίας δρόμου αντοχής των Πανελληνίων Αγώνων Ποδηλασίας ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018.

ΣΧΕΤ: α) το με αρ. πρωτ. 44492/Δ5/16.03.2018 έγγραφο «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Ποδηλασίας ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018»,
β) το από 21.03.2018 ηλεκτρονικό μήνυμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας
γ) το με αρ. πρωτ. 3195/Φ24/29.03.2018 έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και κατόπιν μεταγενέστερης ενημέρωσης από την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π.) είναι αδύνατη, λόγω οικονομικών προβλημάτων, η διεξαγωγή των αγωνισμάτων ατομικής χρονομέτρησης και αντοχής στην περιοχή του Κιλκίς.

Κατόπιν αυτού και έπειτα από συντονισμένες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων φορέων οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ημερομηνία (25.04.02018) και ώρα (11:00 Ατομική Χρονομέτρηση απόστασης και 13:00 Αγώνας αντοχής απόστασης) στην περιοχή Συκούριο Λαρίσης, με τόπο συγκέντρωσης το κτήριο προσκόπων (στο Συκούριο Λαρίσης) - [επί της διαδρομής Συκούριο – Όσσα – Χειμάδι – Ελεύθερο – ΤΕΜΚΑ – Παράδρομος Ε.Ο. Λαρίσης – Συκούριο αποστάσεως 100 χλμ συνολικά (3 στροφές Χ 33,3 χλμ η κάθε στροφή)].

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, τη διοργάνωση των αγώνων αναλαμβάνει η Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Μαγνησίας και οι καταστάσεις συμμετοχής για τα εν λόγω αγωνίσματα θα πρέπει να αποσταλούν από την Ε.Ο.Π. στο mail grfa(ΣΤΟ)dide.mag.sch.gr μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία της με αρ. πρωτ. 44492/Δ5/16.03.2018 προκήρυξης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΕΡΕΣ


Αρ.Πρωτ.44492/Δ5/16-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες : X. Καλτσά, X. Αγγελή
Τηλέφωνο : 210-3443012, 210-3443090
FAX : 210-3442210
Email : physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Ποδηλασίας ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις της αρ. πρωτ.190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το Κεφάλαιο 17.6 της αρ.πρωτ. 9712/19-01-2018 (ΦΕΚ 80/τ. Β΄/2018) Υ.Α.,
2. το υπ’ αριθμ. 203913/Δ5/23.11.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Ενημέρωση για τις Αθλητικές δραστηριότητες σχoλείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχ. έτους 2017-2018»,
3. το υπ. αριθμ. 12669/Δ5/25.01.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου, και άλλων σχολικών δραστηριοτήτων σχ. έτος 2017-2018»,
4. το υπ’ αριθμ. 13996/Δ5/26.01.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου σχ. έτος 2017-2018»,
5. το υπ’ αριθμ.23076/Δ5/9.2.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Προγραμματισμός και συνδιοργάνωση με Αθλητικές Ομοσπονδίες των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. &ΕΠΑ.Λ. Ολυμπιακών Αθλημάτων σχ. έτους 2017-2018»,
6. το υπ΄ αριθμ. 019/18/09.01.2018 έγγραφο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π.).
7. το αρ.πρωτ. Φ.24/792/27.02.2018 έγγραφο της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Κιλκίς με το αίτημα για ανάληψη της διοργάνωσης των Πανελληνίων Αγώνων Ποδηλασίας (δρόμου αντοχής και ατομική χρονομέτρησης).
8. το ηλεκτρονικό μήνυμα της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Β΄ Αθήνας με το αίτημα για ανάληψη της διοργάνωσης των Πανελληνίων Αγώνων Ποδηλασίας (αγώνισμα ορεινής ποδηλασίας).

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π.):

Προκηρύσσει

τους Πανελλήνιους Αγώνες Ποδηλασίας ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. σχολ. έτους 2017-2018 στα κάτωθι αγωνίσματα:

α) ποδηλασία δρόμου ατομική χρονομέτρηση μαθητών/τριών (στην περιοχή Νέου Αγιονερίου Κιλκίς),

β) ποδηλασία δρόμου αντοχής (στην περιοχή Νέου Αγιονερίου Κιλκίς) και

γ) ορεινή ποδηλασία ΜΤΒ [cross country xco-Κρος Κάντρυ ολυμπιακής μορφής (στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής)].

Οι διοργανώσεις ανατίθενται στις Οργανωτικές Επιτροπές Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Κιλκίς [για το (α) & (β) αγώνισμα] και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Α’ Αθήνας [για το (γ) αγώνισμα] σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π.) και οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος.

Ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων ορίζεται η 25η Απριλίου 2018 στις ανωτέρω τοποθεσίες.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου. Οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά,

• οι οποίοι/ες έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή τα τρία επόμενα. [ Παράδειγμα: Το έτος 2018 μετέχουν μαθητές-μαθήτριες που γεννήθηκαν το 2018 - 18 = 2000, 2001και 2002 καθώς και όσοι γεννήθηκαν το 2003 και φοιτούν στην Α΄ τάξη Λυκείου],

• έτος τέλεσης των αγώνων λογίζεται το έτος που λήγει το σχολικό έτος [π.χ. το σχολικό έτος 2017 - 2018 λογίζεται σαν 2018],

• μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Είναι τα κάτωθι:

1. σχολική αθλητική ταυτότητα (η οποία έχει ενσωματωθεί για τα ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. στο myschool. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι σχολικές μονάδες όπως απευθύνονται στο helpdesk του myschool),

2. υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα (επισυναπτόμενο υπόδειγμα 9) η οποία θα παραμένει στο σχολείο καθώς ο Διευθυντής θα συμπληρώσει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο στη κατάσταση συμμετοχής του σχολείου,

3. κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για ατομικά Αθλήματα (επισυναπτόμενο υπόδειγμα 2),

4. φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και

5. δελτίο της Ε.Ο.Π. το οποίο υποχρεούνται να το προσκομίσουν την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών. Οι αθλητές/τριες που κατέχουν δελτίο της οικείας ομοσπονδίας σε ισχύ και με ιατρική θεώρηση, που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες, δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν επιπλέον την ιατρική βεβαίωση (της Σχολικής Αθλητικής Ταυτότητας) σύμφωνα με την παρ. 9.2 της υπ΄ αριθμ. 190677/Δ5/10.11.2016 Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Oι μαθητές/τριες πρόσφυγες που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ θα προσκομίσουν άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.

Δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων σε μαθητές/τριες που δεν θα έχουν μαζί τους την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων τα ανωτέρω αναφερόμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι σχολικές μονάδες πρέπει να αποστείλουν τις καταστάσεις συμμετοχής (υπόδειγμα 2) στην Ε.Ο.Π. μέχρι τη Τρίτη 17.04.2018 στο email eopbike(ΣΤΟ)otenet.gr ή στο fax 210 6859739 (τηλ. 210 6859788) και να αναγράφεται υποχρεωτικά και συγκεκριμένα στη στήλη του αγωνίσματος πέρα από το αγώνισμα και ο αριθμός Δελτίου της Ε.Ο.Π.. Η οικεία Ομοσπονδία πρέπει να αποστείλει μέχρι την Παρασκευή 20.04.2018 τις καταστάσεις συμμετοχής στη αντίστοιχη σύμφωνα με τα αγωνίσματα διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ. (Α΄ Αθήνας fysagogi(ΣΤΟ)dide-a-ath.att.sch.gr – Κιλκίς grfa(ΣΤΟ)dide.kil.sch.gr).

Επισημάνσεις:
- Μη αποστολή συμμετοχής του σχολείου (Υπόδειγμα 2) μέχρι την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία σημαίνει αποκλεισμό από τη διοργάνωση.
- Οι Σχολικές μονάδες για οποιοδήποτε ερώτημα - διευκρίνηση να απευθύνονται στις Ομάδες Φυσικής Αγωγής των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

Οι μαθητές/τριες θα αγωνιστούν σύμφωνα με τους Διεθνείς κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας .

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε μία φάση και κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετάσχει σε ένα αγώνισμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΥ (στην περιοχή Νέου Αγιονερίου Κιλκίς)

Α) 11:00 Ατομική Χρονομέτρηση απόστασης 15 χλμ για τους μαθητές και 10 χλμ για τις μαθήτριες (στην ίδια διαδρομή).

Β) 13:00 Αγώνας αντοχής απόστασης 100χλμ για τους μαθητές και 60 χλμ για τις μαθήτριες. Θα αποσταλεί χάρτης και υψομετρικά διαδρομής από τη διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Κιλκίς.

ΟΡΕΙΝΗ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ (στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής)].

11:00 Αγώνισμα κρός κάντρυ Ολυμπιακής μορφής (cross country xco) για μαθητές και μαθήτριες.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

Η Τεχνική Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στους χώρους διεξαγωγής των αγώνων, την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 στις 10:00 π.μ..

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

• Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος και βάσει της υπ’ αριθμ. 190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ. Β΄/21.11.2016) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος και σε συνεργασία με την Οικεία Ομοσπονδία.

• Οι εμφανίσεις των μαθητών/τριών θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το άθλημα. Αποκλείονται από τους αγώνες, μαθητές/τριες που διαφημίζουν οποιοδήποτε προϊόν ή αναγράφουν όνομα αθλητικού συλλόγου στις φανέλες, φόρμες κ.λπ.

• Η διοργανώτρια αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή, να διεξάγει έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

• Η Οργανωτική Επιτροπή Θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, έναν (1) εκπρόσωπο ο οποίος θα ορίζεται από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ., έναν (1) εκπρόσωπο της διοργανώτριας Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. 1.Την ευθύνη για τον τρόπο μετάβασης και παρουσίας των μαθητών/τριων στο χώρο τέλεσης των αγώνων φέρουν οι Γονείς /Κηδεμόνες.

2. Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής βαρύνουν τους συμμετέχοντες/χουσες.

3. Τα έξοδα της διοργάνωσης βαρύνουν την οικεία Ομοσπονδία.

4. Η διεξαγωγή των αγώνων δεν βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

5. Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αποφασίζει η οικεία Ο.Ε.Σ.Α.Δ. κατά περίπτωση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΕΡΕΣ


Εκτύπωση