edu.klimaka.gr

Εκπαιδευτικοί ως Ομοσπονδιακοί Προπονητές ή Τεχνικοί Σύμβουλοι 2022 2023

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ Ή ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2022-2023

Αρ.Πρωτ.97185/Δ5/02-08-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
TMHMA A
Email : physea1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Δ. Κερερές
: Π. Τσαπατσάρης
: Μ. Αποστόλου
Τηλέφωνο : 210-3443516 /2753/3047

Θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων ως Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2022-2023»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη
Α) Τις διατάξεις :
1. του άρθρου 16, παρ. 9 του Συντάγματος της Ελλάδος,
2. των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98) όπως ισχύει,
3. των άρθρων 13 και 14 του ν.1566/1985 (Α΄167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
4. του άρθρο 36 παρ. 12 εδ. ε΄του ν. 4809/2021 (Α΄102),
5. του άρθρου 31 του ν.3848/2010 (Α΄71),
6. του Π.Δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού […...] και Τουρισμού»,
7. του Π.Δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
8. του Π.Δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
9. την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29-07-2019 Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β΄3099)
10. του Π.Δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
11. του Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
Β)
1. τη με αρ. πρωτ. 206668/ ΥΠΠΟΑ/09-05-2022 πρόσκληση προς τις Ομοσπονδίες με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, κλάδου ΠΕ11 που υπηρετούν στο Δημόσιο, για το διδακτικό έτος 2022-2023»,
2. τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 προς τις αντίστοιχες Ομοσπονδίες,
3. τη με αρ. πρωτ. οικ.354831/ΥΠΠΟΑ/22-07-2022 Εισήγηση-Πρόταση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Αυγενάκη,
4. το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάθεση καθηκόντων ως Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων στους/στις παρακάτω αναφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής οι οποίοι/ες υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023:

(...)

Οι ανωτέρω θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις Αθλητικές Ομοσπονδίες για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τα συμφωνητικά τους (όπως προσδιορίζεται από αυτά που έχουν ανανεωθεί ή πρόκειται να ανανεωθούν με τη λήξη των υπαρχόντων ή να συνταχθούν, σύμφωνα με τις δηλώσεις των αρμόδιων Ομοσπονδιών) και όπως αντίστοιχα αναγράφεται στον καθένα ξεχωριστά και αφού προηγηθεί σχετική πράξη ανάληψης καθηκόντων. Οι αρμόδιες για τη διαδικασία της ανάθεσης καθηκόντων υπηρεσίες καλούνται να αποφασίσουν σχετικά με την πλήρη ή μερική απαλλαγή από τα καθήκοντα της οργανικής τους θέσης, καθώς και για τη διατήρηση της μισθολογικής και ασφαλιστικής τους κατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τις χρηματικές απολαβές που τυχόν ορίζονται από τα συμφωνητικά τους.

Η Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) θα ενεργήσει την ανάληψη υπηρεσίας, καθώς και τη διάθεση στις Αθλητικές Ομοσπονδίες των ως άνω αναφερόμενων εκπαιδευτικών.

Οι Αθλητικές Ομοσπονδίες υποχρεούνται να ενημερώνουν τη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γ.Γ.Α. για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τους εν λόγω εκπαιδευτικούς.

H παρούσα απόφαση δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων στις οποίες υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τους Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής ως Ομοσπονδιακούς Προπονητές 2022-2023

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 2021-2022


Αρ.Πρωτ.31255/Δ5/18-03-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Email : physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Δ. Κερερές
Τηλέφωνο : 210-3443516

Θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 97050/04.08.2021 (ΑΔΑ: 6ΔΞΟ46ΜΤΛΗ-ΦΟ0) Κοινής Υπουργικής Απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση καθηκόντων ως Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2021-2022».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις :
1. του άρθρου 16, παρ. 9 του Συντάγματος της Ελλάδος,
2. των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98) όπως ισχύει,
3. των άρθρων 13 και 14 του ν.1566/1985 (Α΄167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
4. του άρθρο 36 παρ. 12 εδ. ε΄του ν. 4809/2021 (Α΄102),
5. του άρθρου 31 του ν.3848/2010 (Α΄71),
6. του Π.Δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού […...] και Τουρισμού»,
7. του Π.Δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
8. του Π.Δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
9. την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29-07-2019 Απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β΄3099),
10. του Π.Δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
11. του Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
12. της με αρ. πρωτ. οικ.361826/ΥΠΠΟΑ/29-07-2021 Εισήγηση-Πρόταση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λ. Αυγενάκη,
13. τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 προς τις αντίστοιχες Ομοσπονδίες,
14. της με αρ. πρωτ. 97050/04.08.2021 (ΑΔΑ: 6ΔΞΟ46ΜΤΛΗ-ΦΟ0) Κοινής Υπουργικής Απόφασης,
15. της με αρ. πρωτ. 28078/ΥΠΠΟΑ/15-02-2022 Ανάκλησης απόσπασης του κ. Χρήστου Τριάντη των καθηκόντων ομοσπονδιακού προπονητή Πυγμαχίας,
Β. το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε τη με αρ. πρωτ. 97050/04.08.2021 (ΑΔΑ: 6ΔΞΟ46ΜΤΛΗ-ΦΟ0) Κοινή Υπουργική Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση καθηκόντων ως Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2021-2022» και ανακαλούμε την ανάθεση καθηκόντων στην Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας (Ε.Ο.Π.) του κ. Τριάντη Χρήστου – Ομοσπονδιακού Προπονητή με Αρ.Μητρώου 228161.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Αρ.Πρωτ.31206/Δ5/18-03-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Email : physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Δ. Κερερές
Τηλέφωνο : 210-3443516

Θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 97050/04.08.2021 (ΑΔΑ: 6ΔΞΟ46ΜΤΛΗ-ΦΟ0) Κοινής Υπουργικής Απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση καθηκόντων ως Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2021-2022».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις :
1. του άρθρου 16, παρ. 9 του Συντάγματος της Ελλάδος,
2. των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98) όπως ισχύει,
3. των άρθρων 13 και 14 του ν.1566/1985 (Α΄167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
4. του άρθρο 36 παρ. 12 εδ. ε΄του ν. 4809/2021 (Α΄102),
5. του άρθρου 31 του ν.3848/2010 (Α΄71),
6. του Π.Δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού […...] και Τουρισμού»,
7. του Π.Δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
8. του Π.Δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
9. την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29-07-2019 Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β΄3099),
10. του Π.Δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
11. του Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
12. της με αρ. πρωτ. οικ.361826/ΥΠΠΟΑ/29-07-2021 Εισήγηση-Πρόταση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λ. Αυγενάκη,
13. τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 προς τις αντίστοιχες Ομοσπονδίες,
14. της με αρ. πρωτ. 97050/04.08.2021 (ΑΔΑ: 6ΔΞΟ46ΜΤΛΗ-ΦΟ0) Κοινής Υπουργικής Απόφασης,
15. της με αρ. πρωτ. 69133/ΥΠΠΟΑ/25-02-2022 Ανάκλησης απόσπασης του κ. Αθανάσιου Παπαντωνίου από τα καθήκοντα ομοσπονδιακού προπονητή Ιστιοπλοΐας,
Β. το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε τη με αρ. πρωτ. 97050/04.08.2021 (ΑΔΑ: 6ΔΞΟ46ΜΤΛΗ-ΦΟ0) Κοινή Υπουργική Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση καθηκόντων ως Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2021-2022» και ανακαλούμε την ανάθεση καθηκόντων στην Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (Ε.I.O.) του κ. Αθανάσιου Παπαντωνίου – Ομοσπονδιακού Προπονητή με Αρ.Μητρώου 208227.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Αρ.Πρωτ.123820/Δ5/01-10-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες : Δ. Κερερές
: Γ. Γάκη
Τηλέφωνο : 210-3443516/2753
Email : physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 97050/04.08.2021 (ΑΔΑ: 6ΔΞΟ46ΜΤΛΗ-ΦΟ0) Κοινής Υπουργικής Απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση καθηκόντων ως Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2021-2022»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις :
1. του άρθρου 16, παρ. 9 του Συντάγματος της Ελλάδος,
2. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως ισχύει,
3. των άρθρων 13 και 14 του ν.1566/1985 (Α΄167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
4. του εδ.ε΄της παρ.12 του άρθρου 36 του ν. 4809/2021 (Α΄102),
5. του άρθρου 31 του ν.3848/2010 (Α΄71),
6. του π.δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού […] και Τουρισμού»,
7. του π.δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
8. του π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
9. την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29-07-2019 (Β΄3099) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο Αυγενάκη»,
10. του π.δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
11. του π.δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
12. της με αρ. πρωτ. 97050/04.08.2021 (ΑΔΑ: 6ΔΞΟ46ΜΤΛΗ-ΦΟ0) κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάθεση καθηκόντων ως Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2021-2022».
Β.
1. τις αιτήσεις ανάκλησης των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11,
2. τις με αρ. πρωτ. 400611/ΥΠΠΟΑ/01/09/2021 και 413780/ΥΠΠΟΑ/02/09/2021 τροποποιήσεις εισηγήσεις– προτάσεις του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λ. Αυγενάκη,
3. το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε τη με αρ. πρωτ. 97050/04.08.2021 (ΑΔΑ: 6ΔΞΟ46ΜΤΛΗ-ΦΟ0) κοινή υπουργική απόφαση «Ανάθεση καθηκόντων ως Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2021-2022» της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και αντικαθιστούμε:

1. για την Ελληνική Ομοσπονδία Μοντέρνου Πεντάθλου (Ε.Ο.ΜΟ.Π.) την κ. Μουρατίδου Μαρία, Τεχνική Σύμβουλο με Αρ. Μητρώου 214582 με την κ. Κωνσταντίνου Νεκταρία, Τεχνική Σύμβουλο με Αρ. Μητρώου 590182,

2. για την Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδος (Ο.Χ.Ε.) τον κ. Βαρδή Βασίλειο, Τεχνικό Σύμβουλο με Αρ. Μητρώου 609663 με τον κ. Ποτουρίδη Παύλο, Τεχνικό Σύμβουλο με Αρ. Μητρώου 177094.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ


Αρ.Πρωτ.97050/04-08-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Email : physgram(ΣΤΟ)@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Δ. Κερερές
: Γ. Γάκη
: Μ. Αποστόλου
Τηλέφωνο : 210-3443516
210-3442753
210-3443012

Θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων ως Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2021-2022»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1. του άρθρου 16, παρ. 9 του Συντάγματος της Ελλάδος,
2. των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98) όπως ισχύει,
3. των άρθρων 13 και 14 του ν.1566/1985 (Α΄167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
4. του άρθρο 36 παρ. 12 εδ. ε΄του ν. 4809/2021 (Α΄102),
5. του άρθρου 31 του ν.3848/2010 (Α΄71)
6. του Π.Δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού […...] και Τουρισμού»,
7. του Π.Δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
8. του Π.Δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
9. την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29-07-2019 Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β΄3099)
10. του Π.Δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
11. του Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
12. τη με αρ. πρωτ. οικ.361826/ ΥΠΠΟΑ/29-07-2021 Εισήγηση-Πρόταση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Αυγενάκη,
13. τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 προς τις αντίστοιχες Ομοσπονδίες,
14. το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάθεση καθηκόντων ως Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων στους/στις παρακάτω αναφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής οι οποίοι/ες υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022:

(...)

Οι ανωτέρω θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις Αθλητικές Ομοσπονδίες για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τα συμφωνητικά τους (όπως προσδιορίζεται από αυτά που έχουν ανανεωθεί ή πρόκειται να ανανεωθούν με τη λήξη των υπαρχόντων ή να συνταχθούν, σύμφωνα με τις δηλώσεις των αρμόδιων Ομοσπονδιών) και όπως αντίστοιχα αναγράφεται στον καθένα ξεχωριστά και αφού προηγηθεί σχετική πράξη ανάληψης καθηκόντων. Οι αρμόδιες για τη διαδικασία της ανάθεσης καθηκόντων υπηρεσίες καλούνται να αποφασίσουν σχετικά με την πλήρη ή μερική απαλλαγή από τα καθήκοντα της οργανικής τους θέσης, καθώς και για τη διατήρηση της μισθολογικής και ασφαλιστικής τους κατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τις χρηματικές απολαβές που τυχόν ορίζονται από τα συμφωνητικά τους.

Η Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) θα ενεργήσει την ανάληψη υπηρεσίας, καθώς και τη διάθεση στις Αθλητικές Ομοσπονδίες των ως άνω αναφερόμενων εκπαιδευτικών.

Οι Αθλητικές Ομοσπονδίες υποχρεούνται να ενημερώνουν τη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γ.Γ.Α. για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τους εν λόγω εκπαιδευτικούς.

H παρούσα απόφαση δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων στις οποίες υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τους Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής ως Ομοσπονδιακούς Προπονητές 2021-2022

 

Σχετικά Άρθρα