Προκήρυξη Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Σκοποβολής 2020

Εκτύπωση  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 2020

Αρ.Πρωτ.32226/Δ5/04-03-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες : Μ. Καραμαλάκου-Λάππα
: Χ. Αγγελή
: Λ. Μιχαλακοπούλου
: Ε. Παπαπέτρου
Τηλέφωνο : 210-3442222
: 210-3443015
: 210-3443090
: 210-3442206
Email : physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
: physea(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Σκοποβολής Γενικών (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), Σχ. Έτους2019- 2020»

Η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) έχοντας υπόψη:
1.Την Υπουργική απόφαση με αριθμ. πρωτ.190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ3754/τ.Β΄/21.11.2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2 Την υπ. αριθμ. 11947/Δ5/ 28.01.2020 Y.A. με θέμα « Προκήρυξη των Πανελληνίων Αγώνων Γ.Ε.Λ & ΕΠΑ.Λ Ελλάδας-Κύπρου και άλλων Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2019-2020».
3. Την υπ.αριθμ.12952/Δ5/ 29.01.2020 «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ & ΕΠΑ.Λ Ελλάδας και Κύπρου Σχολικού Έτους 2019-2020».
4. Την υπ. αριθμ 19205/Δ5/10.02.2020 «Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας» της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. προς τους Προέδρους των Αθλητικών Ομοσπονδιών Ολυμπιακών Αθλημάτων με Θέμα «Προγραμματισμός και συνδιοργάνωση με Αθλητικές Ομοσπονδίες των Πανελληνίων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ολυμπιακών Αθλημάτων Σχολικού Έτους 2019-2020».
5. Τη 2η Πράξη/07.02.2020 της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.).
6.Τα αιτήματα για τη συνδιοργάνωση των Πανελληνίων αγώνων Γενικών (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ.) Λυκείων σχ. Έτους 2019-2020, από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης A’ Αθήνας και τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΣΚ.Ο.Ε.).

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. σε συνεργασία με τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΣΚ.Ο.Ε.)

Προκηρύσσει

τους Πανελλήνιους Αγώνες Σκοποβολής μαθητών και μαθητριών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας σχολ. έτους 2019-2020.

Ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων ορίζεται: Σάββατο 21 Μαρτίου 2020.

Τόπος διεξαγωγής: Το Κλειστό πεδίο βολής 10μ. του Εθνικού Σκοπευτηρίου Βύρωνα.

Η διοργάνωση ανατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας σε συνεργασία με τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες πρέπει:

 • να φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου,
 • να φοιτούν στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις και η φοίτησή τους είναι κανονική,
 • να έχουν γεννηθεί από το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων και μέχρι το δέκατο πέμπτο. [Παράδειγμα: Κατά το έτος 2020 δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γεννηθέντες κατά τα έτη 2002,2003,και 2004 καθώς και όσοι γεννήθηκαν το 2005 και φοιτούν στην Α΄ Λυκείου] Επιπλέον, διευκρινίζεται, ότι ως έτος τέλεσης των αγώνων λογίζεται το έτος που λήγει.
  [Παράδειγμα: το σχολικό έτος 2019-2020 λογίζεται ως 2020]

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την συμμετοχή μαθητών και μαθητριών είναι τα ακόλουθα:

1. σχολική αθλητική ταυτότητα (η οποία έχει ενσωματωθεί στα ΓΕΛ & ΕΠΑΛ του myschool. Οι σχολικές μονάδες να απευθύνονται στο helpdesk του myschool για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Στη Σχολική Αθλητική Ταυτότητα αναγράφεται και συμπληρώνεται στο συγκεκριμένο πεδίο (πίσω πλευρά) η βεβαίωση ιατρού ότι στο μαθητή/τρια επιτρέπεται η συμμετοχή σε αγώνες. Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να μην έχει ημερομηνία προγενέστερη των δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα του αγώνα.

2. Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από ιατρό παθολόγο, καρδιολόγο, γενικής ιατρικής και παιδίατρο για μαθητές/τριες που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α’ τάξη Λυκείου.

3. υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα (επισυνάπτεται το υπόδειγμα 9).

4. κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για Ατομικά αθλήματα (επισυνάπτεται το υπόδειγμα 2).

5. φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

6. Οι μαθητές/τριες-αθλητές/αθλήτριες πρέπει να κατέχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας (ΔΑΙ) της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας σε ισχύ και επίσης την Κάρτα Υγείας θεωρημένα για το 2020.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

α. Οι μαθητές/τριες-αθλητές/τριες που κατέχουν δελτίο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Σκοποβολής σε ισχύ και με ιατρική θεώρηση [που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες] δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν την ιατρική βεβαίωση (παρ. 9.2 της υπ’ αριθμ. 190677/Δ5/10.11.2016 Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

β. Οι μαθητές/τριες πρόσφυγες, που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε εκπαιδευτικό Ίδρυμα αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ., θα προσκομίσουν άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.

γ. Η Υπεύθυνη Δήλωση γονέα ή κηδεμόνα θα παραμείνει στο σχολείο, καθώς ο Διευθυντής θα συμπληρώνει με τη σημείωση Ναι το αντίστοιχο πεδίο στη κατάσταση συμμετοχής του σχολείου.

δ. Σημειώνεται ότι, δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στους Πανελληνίους Αγώνες Σκοποβολής Λυκείων σε μαθητές/τριες που δεν θα έχουν μαζί τους, την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, τα προαναφερόμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Σχολικές μονάδες πρέπει να αποστείλουν την κατάσταση συμμετοχής (υπόδειγμα 2 ) στη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος μέχρι την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. όπου θα αναγράφεται υποχρεωτικά στη στήλη του αγωνίσματος εκτός από το αγώνισμα και ο αριθμός Δελτίου της οικείας Ομοσπονδίας που κατέχουν οι μαθητές/τριες- αθλητές/τριες.

Η οικεία Ομοσπονδία πρέπει να αποστείλει πριν την έναρξη των αγώνων τις καταστάσεις συμμετοχής στη διοργανώτρια  Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Α΄ Αθήνας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Μη αποστολή συμμετοχής του σχολείου (υπόδειγμα 2) μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία συνεπάγεται αποκλεισμό από τη διοργάνωση.

Οι σχολικές μονάδες για οποιοδήποτε ερώτημα-διευκρίνιση να απευθύνονται στον/ην Υπεύθυνο/η Φυσικής Αγωγής κ΄ Σχολικού Αθλητισμού των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αγωνίσματα

 • Αεροβόλο Τουφέκι μαθητών/τριων
 • Αεροβόλο Πιστόλι μαθητών/τριων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

08:30 Έλεγχος εξοπλισμού

09:30 Προετοιμασία-Δοκιμαστικές βολές

09:45 Αερ. Τουφέκι μαθητριών -Αερ. Πιστόλι μαθητών

11:30 Προετοιμασία-Δοκιμαστικές βολές

11:45 Αερ. Τουφέκι μαθητών -Αερ. Πιστόλι μαθητριών

13:45 Τελικός Αερ. Τουφέκι μαθητριών-Απονομές

14:45 Τελικός Αερ. Πιστόλι μαθητών-Απονομές

15:45 Τελικός Αερ. Τουφέκι μαθητών-Απονομές

16:45 Τελικός Αερ. Πιστόλι μαθητριών-Απονομές

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε μία φάση και κάθε μαθητής/τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα αγώνισμα ή κατηγορία του ατομικού αθλήματος.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

Η Τεχνική Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο χώρο διεξαγωγής των αγώνων, το Σάββατο 21 Μαρτίου 2020 και ώρα 8:30.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

• Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος και βάση της υπ’ αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ. Β΄/21-11-2016) Υπουργικής Απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9941/Δ5/22.01.2019 (ΦΕΚ 109, τ. Β’, 25.01.2019) Υ.Α. με θέμα «Συμπλήρωση, τροποποίηση και αντικατάσταση Κεφαλαίων στην υπ’ αριθμ. 190677/Δ5/10.11.2016/ΦΕΚ 3745/τ. Β’/2016 υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

• Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος και σε συνεργασία με την Οικεία Ομοσπονδία.

• Οι εμφανίσεις των μαθητών-τριών θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το άθλημα. Αποκλείονται από τους αγώνες, μαθητές-τριες που διαφημίζουν οποιοδήποτε προϊόν ή αναγράφουν όνομα αθλητικού συλλόγου στις φανέλες, φόρμες κ.λπ.

• Η διοργανώτρια αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή, να διεξάγει έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

• Οργανωτική Επιτροπή: Θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, έναν εκπρόσωπο ο οποίος θα ορίζεται από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ., έναν εκπρόσωπο της διοργανώτριας Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και έναν εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 • Την ευθύνη για τον τρόπο μετάβασης και παρουσίας των μαθητών/τριων στο χώρο τέλεσης των αγώνων φέρουν οι Γονείς/Κηδεμόνες.
 • Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής βαρύνουν τους συμμετέχοντες/χουσες και η διεξαγωγή των αγώνων δεν βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 • Τα έξοδα της διοργάνωσης βαρύνουν την οικεία Ομοσπονδία.
 • Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αποφασίζει η οικεία Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων κατά περίπτωση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΕΡΕΣ


Εκτύπωση