Προκήρυξη Σχολικών Αγώνων Αντισφαίρισης 2018 2019 (Τένις)

Εκτύπωση  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΤΕΝΙΣ) 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.39947/Δ5/14-03-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
TMHMA B’
---
Πληροφορίες : Μ. Καραμαλάκου-Λάππα - :Ε. Κουτσουκέρας
Τηλέφωνο : 210-3442222 - 210-3442206
FAX : 210-3442210
Email : physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ “ Διευκρίνιση για την ημερομηνία ΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΑΠΟΣΥΡΣΕΩΝ των Πανελληνίων Αγώνων Αντισφαίρισης Γενικών (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ.) Λυκείων Σχολικού Έτους 2018-2019»

Κατόπιν επικοινωνίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Σωματείων Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Α.) διευκρινίζουμε ότι στην Προκήρυξη Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Αντισφαίρισης Γενικών (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ) Λυκείων, σχ. Έτους 2018-2019 με Αρ. Πρωτ.: 39403/Δ5/ 13/3/2019, στην σελίδα 4 και στον πίνακα 3: ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ η ημερομηνία είναι Τρίτη 19 Μαρτίου και ώρα 12.00.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΕΡΕΣ


Αρ.Πρωτ.39403/Δ5/13-03-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
---------
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
--------
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
----
Πληροφορίες: Μ.Καραμαλάκου-Λάππα - Α. Καφούρου
Τηλέφωνο : 210-3442222 - 210-3443090
FAX : 210-3442210
e-mail :: physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Αντισφαίρισης Γενικών (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ) Λυκείων , σχ. Έτους 2018 - 2019»

Έχοντας υπόψη:
1. Την Υπουργική απόφαση με αριθμ. πρωτ. 190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/Τ. Β’ /21.11.2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Την Υπουργική απόφαση με αριθμ. πρωτ. 9941/Δ5/22.1.2019 (ΦΕΚ 109/τ. Β’/25.01.2019) με θέμα «Συμπλήρωση, τροποποίηση και αντικατάσταση Κεφαλαίων στην αριθμ. 190677/Δ5/10.11.2016/ Φ.Ε.Κ 3754/τ.Β΄/2016 υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»,
3. Την υπ. αριθμ. 19738/Δ5/08.02.2019 Υ.Α. με θέμα «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας-Κύπρου και άλλων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2018 – 2019»,
4. Την υπ. αριθμ. 22498/Δ5/13.02.2019 «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ Ελλάδας και Κύπρου σχολικού έτους 2018-2019»,
5. Την υπ. αριθμ. 27945/Δ5/21.02.2019 «Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας» της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. προς τους Προέδρους των Αθλητικών Ομοσπονδιών Ολυμπιακών Αθλημάτων με θέμα Προγραμματισμός και συνδιοργάνωση με Αθλητικές Ομοσπονδίες των Πανελληνίων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ολυμπιακών Αθλημάτων σχ. έτους 2018-2019.
6. Την υπ. αριθμ. 2/08.02.2019 Πράξη της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.).
7. Τα αιτήματα για την συνδιοργάνωση των Πανελληνίων αγώνων Αντισφαίρισης Γενικών (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ.) Λυκείων σχ. Έτους 2018-2019, από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης A’ Αθήνας και την Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Σωματείων Αντισφαίρισης ( Ε..Φ.O.Α. )

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε συνεργασία με την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης

Προκηρύσσει

Τους Πανελλήνιους Αγώνες Αντισφαίρισης μαθητών και μαθητριών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων σχολ.
έτους 2018 – 2019.

Η διοργάνωση ανατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας σε συνεργασία με την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης ( Ε.Φ.Ο.Α. ).

Ημερομηνίες διεξαγωγής ορίζονται οι 26 – 27 – 28 & 29 Μαρτίου 2019.

Σε περίπτωση μικρής συμμετοχής στην Α’ Φάση οι αγώνες της Β’ Φάσης ενδέχεται να αρχίσουν την 27η Μαρτίου 2019.

Ημερομηνία παράτασης η 30η Μαρτίου 2019.

Τόπος διεξαγωγής Αθλητικές εγκαταστάσεις Ηλιούπολης-Αττικής (Έβερτ 1 & Κεφαλληνίας)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες πρέπει:

• να φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου,

• να φοιτούν στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις και η φοίτησή τους είναι κανονική,

• να έχουν γεννηθεί από το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων και μέχρι το δέκατο πέμπτο. [Παράδειγμα: Κατά το έτος 2019 δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γεννηθέντες κατά τα έτη 2001-2004]. Επιπλέον, διευκρινίζεται, ότι ως έτος τέλεσης των αγώνων λογίζεται το έτος που λήγει.

[Παράδειγμα: το σχολικό έτος 2018-2019 λογίζεται ως 2019],

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την συμμετοχή μαθητών και μαθητριών είναι τα ακόλουθα:

1. σχολική αθλητική ταυτότητα (η οποία έχει ενσωματωθεί στα ΓΕΛ & ΕΠΑΛ του myschool. Οι σχολικές
μονάδες να απευθύνονται στο helpdesk του myschool για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Στη Σχολική Αθλητική
Ταυτότητα αναγράφεται και συμπληρώνεται στο συγκεκριμένο πεδίο (πίσω πλευρά) η βεβαίωση ιατρού
ότι στο μαθητή/τρια επιτρέπεται η συμμετοχή σε αγώνες. Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να μην έχει
ημερομηνία προγενέστερη των δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα του αγώνα. Η ιατρική βεβαίωση μπορεί
να είναι από ιατρό παθολόγο, καρδιολόγο, γενικής ιατρικής και παιδίατρο για μαθητές/τριες που φοιτούν
για πρώτη φορά στην Α’ τάξη Λυκείου.

2. υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα (επισυνάπτεται το υπόδειγμα 9),

3. κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για Ατομικά αθλήματα (επισυνάπτεται το υπόδειγμα 2),

4. φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

5. Οι ενεργοί αθλητές/τριες με ΑΜ Ε.Φ.Ο.Α. θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να προσκομίσουν την Κάρτα Υγείας
Αθλητή, έτσι ώστε να μην χρειάζεται η βεβαίωση ιατρού στη Σχολική Αθλητική Ταυτότητα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

α. οι μαθητές/τριες-αθλητές/τριες που κατέχουν δελτίο της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Α.) σε ισχύ και με ιατρική θεώρηση (που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες) δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν την ιατρική βεβαίωση (παρ. 9.2 της υπ’ αριθμ. 190677/Δ5/10.11.2016 Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

β. οι μαθητές/τριες πρόσφυγες, που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε εκπαιδευτικό Ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ., θα προσκομίσουν άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.

γ. η Υπεύθυνη Δήλωση γονέα ή κηδεμόνα θα παραμείνει στο σχολείο, καθώς ο Διευθυντής θα συμπληρώνει με τη σημείωση ναι το αντίστοιχο πεδίο στη κατάσταση συμμετοχής του σχολείου.

δ. σημειώνεται ότι, δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στους Πανελληνίους Αγώνες Αντισφαίρισης Λυκείων σε μαθητές/τριες που δεν θα έχουν μαζί τους, την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, τα προαναφερόμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Σχολικές μονάδες πρέπει να αποστείλουν την κατάσταση συμμετοχής (υπόδειγμα 2) στην Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Α.) μέχρι την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00, στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Μη αποστολή συμμετοχής του σχολείου (υπόδειγμα 2) μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία συνεπάγεται αποκλεισμό από τη διοργάνωση.

Οι Σχολικές μονάδες για οποιοδήποτε ερώτημα – διευκρίνιση να απευθύνονται στις Ομάδες Φυσικής Αγωγής των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στις καταστάσεις συμμετοχής των Σχολείων (υπόδειγμα 2) θα αναγράφεται υποχρεωτικά (στη στήλη του αγωνίσματος πέρα από το αγώνισμα και ο αριθμός Δελτίου της οικείας Ομοσπονδίας (εφόσον υπάρχει) που κατέχουν οι μαθητές/τριες-αθλητές/τριες.

Η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης διαβιβάζει άμεσα τις καταστάσεις συμμετοχής (υπόδειγμα 2) στη διοργανώτρια Ομάδα Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Απλό - Διπλό μαθητών,

Απλό - Διπλό μαθητριών,

Διπλό Μεικτό μαθητών – μαθητριών

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

ΜΟΝΑ:
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ – ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ: Δύο νικηφόρα set των έξι games με tie-break σε όλα τα set.

(Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής στα προκριματικά οι αγώνες θα διεξαχθούν σε δύο νικηφόρα short set (των 4 games) με tie-break σε όλα τα set)

ΔΙΠΛΑ:
ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ: Δύο νικηφόρα set των έξι games, με σύστημα NO-AD, σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 set, match tie-break των 10 πόντων.

Υποχρέωση συμμετοχής σε μέχρι 2 αγώνες μονών ή 3 αγώνες διπλών την ημέρα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Όπως αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη και όπως θα ανακοινώνεται επί τόπου στο χώρο τέλεσης των αγώνων από τον Επιδιαιτητή.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Πρωτάθλημα

Ονομασία

Πανελλήνιοι αγώνες Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων

Ημερομηνίες:

Μαθητές και Μαθήτριες

(2001 έως 2003 & 2004 εφόσον φοιτούν στην Α΄ τάξη Λυκείου)

Πρώτη ημέρα
Α’ ΦΑΣΗΣ

Τρίτη 26 Μαρτίου

Πρώτη ημέρα
Β΄ΦΑΣΗΣ

Πέμπτη 28 Μαρτίου

Ημερ. λήξης
πρωταθλήματος

Παρασκευή 29 Μαρτίου

Ημερομηνία
Παράτασης

Σάββατο 30 Μαρτίου

Σε περίπτωση μικρής συμμετοχής στην Α΄ Φάση οι αγώνες της Β΄ Φάσης ενδέχεται να αρχίσουν 27 Μαρτίου

ΕΔΡΑ Α.Ο.Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Διοργανωτής

Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Α’ Αθήνας

Έδρα Εγκαταστάσεις

Α.Ο.Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Διεύθυνση γηπέδων
Έβερτ 1 & Κεφαλληνίας

Επιφάνεια

5 χωμάτινα & 4 green set

Μπάλες Dunlop

Επιδιαιτητής

Πατσουράκου Ντόρα 6934306004

Βοηθοί Επιδιαιτητή

Λίνα Κουτσολάμπρου

Γιατρός

Θα ανακοινωθεί

Τηλέφωνο

κατά τη διάρκεια των αγώνων

210 9930452, 210 9969268

ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ

Ημερομηνία δήλωσης

Έως και Δευτέρα 18 Μαρτίου και ώρα 12:00

Τροποοιήθηκε σε Τρίτη 19 Μαρτίου και ώρα 12.00.

Επισυνάπτεται φόρμα δήλωσης συμμετοχής

Οι μαθητές/τριες που έχουν αρ. μητρώου ΕΦΟΑ παρακαλούνται να το αναγράφουν στη δήλωση.

Στις δηλώσεις συμμετοχής που αφορούν στα ΔΙΠΛΑ – ΔΙΠΛΑ ΜΙΚΤΑ θα πρέπει υποχρεωτικά οι μαθητές/τριες να αναγράφουν το Ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία του συμπαίκτη/τριας.

Στην Ε.Φ.Ο.Α. ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλέφωνο επικοινωνίας ΕΦΟΑ: 210 7563170-2

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΑΜΠΛΟ ΑΓΩΝΩΝ

Βασίζεται στο σύστημα των Περιφερειών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο περιλαμβάνει 13 Περιφέρειες (58 Διευθύνσεις), από τις οποίες θεωρούνται μεγαλύτερες της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Ανεξάρτητα ταμπλό μαθητών και μαθητριών:

Α΄ ΦΑΣΗ :

Περιλαμβάνει δεκατρία ανοικτά ταμπλό μονών (13 μαθητών και 13 μαθητριών), σε επίπεδο Περιφερειών.

Προκρίνονται :
- 6 μαθητές και 6 μαθήτριες από τα ταμπλό του μονού της Περιφέρειας Αττικής.
- 4 μαθητές και 4 μαθήτριες από τα ταμπλό του μονού της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.
- 2 μαθητές και 2 μαθήτριες από κάθε ταμπλό του μονού των λοιπών Περιφερειών.

Β΄ΦΑΣΗ: Συμμετέχουν οι προκριθέντες από την Α΄ΦΑΣΗ.

Μονά: 32άρι ταμπλό μαθητών και 32 ταμπλό μαθητριών τα οποία περιλαμβάνουν :
- Είκοσι δύο μαθητές/τριες από τις μικρές Περιφέρειες, 22
- Τέσσερις μαθητές/τριες από την Περιφέρεια Θεσσαλονίκης 4
- Έξι μαθητές/τριες από την Περιφέρεια Αττικής , 6

Διπλά: 32άρι ταμπλό το οποίο περιλαμβάνει:
- Είκοσι δύο (22) ζευγάρια από τις μικρές Περιφέρειες, 22
- Τέσσερα (4) ζευγάρια από την Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, 4
- Έξι (6) ζευγάρια από την Περιφέρεια Αττικής, 6

Διπλά μικτά: 32άρι ταμπλό το οποίο περιλαμβάνει:
- Είκοσι δύο (22) ζευγάρια από τις μικρές Περιφέρειες, 22
- Τέσσερα (4) ζευγάρια από την Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, 4
- Έξι (6) ζευγάρια από την Περιφέρεια Αττικής, 6

Συγκεκριμένα για τα Διπλά, βάση των κανονισμών της ITF, σε περίπτωση συμμετοχής 3 ζευγαριών θα γίνουν αγώνες round robin και σε συμμετοχή 4 ζευγαριών και πάνω οι αγώνες θα είναι Knock-out.

Η κατάταξη στα ταμπλό θα γίνει με βάση την τρέχουσα Πανελλήνια Βαθμολογία των 18ριών, την εβδομάδα λήξης των δηλώσεων συμμετοχής και σύμφωνα με τον αγωνιστικό σχεδιασμό της Ε.Φ.Ο.Α. και τους Διεθνείς κανονισμούς.

Οι καταταγμένες θέσεις στα ταμπλό καθορίζονται από τους Διεθνείς κανονισμούς. Η κλήρωση θα γίνεται δημόσια και ηλεκτρονικά σύμφωνα με τον αγωνιστικό σχεδιασμό και το λογισμικό της Ε.Φ.Ο.Α.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

  • Ο/Η κάθε μαθητής/τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε ένα από τα αγωνίσματα ( απλό, διπλό ή μεικτό).
  • Στα Διπλά –Μεικτά ο/η κάθε μαθητής/τρια θα πρέπει να δηλώσει υποχρεωτικά το/τη συμπαίκτη/τρια του από την ίδια Περιφέρεια .
  • Εάν δεν υπάρχουν συμπαίκτες από την ίδια Περιφέρεια τότε μπορεί ο/η μαθητής/τρια να δηλωθεί κανονικά και αν υπάρχουν μαθητές/τριες από άλλη Περιφέρεια που και οι ίδιοι δεν έχουν συμπαίκτη/τρια, την ημέρα της τεχνικής σύσκεψης θα γίνει κλήρωση για το σχηματισμό ζευγαριών.
  • Σε περίπτωση ΜΟΝΟΥ αριθμού δηλωθέντων μαθητών/τριων χωρίς συμπαίκτη για τα Διπλά –Μεικτά, ο/η μαθητής/τρια που δεν κληρώθηκε θα συμμετάσχει στο αγώνισμα του Μονού.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Θα ανακοινωθεί την 22 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00 βάσει των δηλώσεων συμμετοχής στην ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.Α. από τον Επιδιαιτητή των αγώνων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

Η Τεχνική Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στην έδρα των αγώνων αμέσως μετά το sign in της Α’ Φάσης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος και βάσει της υπ. αριθ. 190677/Δ5/10-11-2016 (Φ.Ε.Κ. 3754/τ.Β’/21-11-2016) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9941/Δ5/22.01.2019 (ΦΕΚ 109/τ. Β’/25.01.2019) με θέμα «Συμπλήρωση, τροποποίηση και αντικατάσταση Κεφαλαίων στην αριθμ. 190677/Δ5/10.11.2016 υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος και σε συνεργασία με την οικεία Ομοσπονδία.

Οι εμφανίσεις των μαθητών – τριών θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το άθλημα. Αποκλείονται από τους αγώνες μαθητές/τριες που διαφημίζουν οποιοδήποτε προϊόν ή αναγράφουν όνομα αθλητικού συλλόγου στις φανέλες, φόρμες κ.λ.π.

Η διοργανώτρια αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή να διεξάγει έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

Οργανωτική Επιτροπή: θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, έναν εκπρόσωπο ο οποίος θα ορίζεται από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ, έναν εκπρόσωπο της διοργανώτριας Οργανωτικής Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ) και έναν εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Την ευθύνη για τον τρόπο μετάβασης και παρουσίας των μαθητών/τριων στο χώρο τέλεσης των αγώνων φέρουν οι Γονείς/Κηδεμόνες.

2. Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής βαρύνουν τους συμμετέχοντες/ουσες και η διεξαγωγή των αγώνων δεν βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

3. Τα έξοδα της διοργάνωσης βαρύνουν την οικεία Ομοσπονδία.

4. Η διεξαγωγή των αγώνων δεν βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

5. Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αποφασίζει η οικεία Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων κατά περίπτωση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΕΡΕΣ


Εκτύπωση