edu.klimaka.gr

Προκήρυξη Σχολικών Αγώνων Αντισφαίρισης 2022 (Τένις)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΤΕΝΙΣ) 2021-2022

Αρ.Πρωτ.43064/Δ5/13-04-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
--------
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΩΝΩΝ
-----
Email : physea1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Δ. Κερερές
: Χ. Μπάκα
: Ε. Σταμάκη
Τηλέφωνο : 210 344 3516/2206/2137

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Αντισφαίρισης Γενικών (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ.) Λυκείων σχολικού έτους 2021-2022»

Έχοντας υπόψη :
1. τις διατάξεις:
α) του ν.1566/1985 (Α΄167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
β) του ν.4823/2021 (Α΄136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»,
γ) του Π.Δ.18/2018 (Α΄31/23.2.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
2. την υπό στοιχεία Γ4/931/671/13.11.1986 Κανονιστική Απόφαση «Σχολικές Αθλητικές Εκδηλώσεις» (Β΄ 99/26.2.1987), που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 1824/88 (Α΄ 296),
3. την υπό στοιχεία 2/5472/0022/03-02-2014 (Β΄ 224/5. 2.2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Δαπάνες σχολικών αγώνων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη με αριθ. πρωτ. 2/11420/ΔΕΠ/16 (Β΄516 /1.3.2016) κοινή υπουργική απόφαση και με τη με αριθ. πρωτ. 2/56070/ΔΕΠ/05-08-2016 (Β’ 2582/22.08.16 κοινή υπουργική απόφαση),
4.την υπό στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016 (Β΄3754/21.11.2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5. την υπό στοιχεία 1614/Υ1 (Β΄ 8/10.1.2020) Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, […] του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
6. την υπό στοιχεία 141966/05.11.2021/Δ5 (ΑΔΑ:66Ξ546ΜΤΛΗ-ΚΛΣ) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) σχολικού έτους 2021-2022», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό στοιχεία 2927/Δ5/11.01.2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΕΔ46ΜΤΛΗ-ΣΥΝ) απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.,
7. την υπό στοιχεία 29952/Δ5/15.3.2022 (ΑΔΑ:Ρ9Ι346ΜΤΛΗ-ΟΒΧ) απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου και άλλων σχολικών Αθλητικών δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2021-2022»,
8.. την με αρ. πρωτ. 29863/Δ5/16.3.2022 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και Κύπρου σχολικού έτους 2021-2022»,
9. το με αρ. πρωτ. 31376/18.3.2022 έγγραφο της της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Προγραμματισμός και συνδιοργάνωση Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ Ολυμπιακών Αθλημάτων για το σχολικό έτος 2021-2022»,
10. την 2ηΠράξη/30.3.2022 της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και την εισήγησή της αναφορικά με την Προκήρυξη των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων για το σχολικό έτος 2021-2022.
11. το με αρ. πρωτ. 33448/23.3.2022 εισερχόμενο έγγραφο της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης ( Ε.Φ.Ο.Α.) και το από 11.4.2022 σχετικό αίτημα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας για συνδιοργάνωση με την ως άνω Αθλητική Ομοσπονδία των Πανελληνίων Αγώνων Αντισφαίρισης Λυκείων, σχολικού έτους 2021-2022.

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ σε συνεργασία με την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης ( Ε.Φ.Ο.Α.)

Προκηρύσσει

Τους Πανελλήνιους Αγώνες Αντισφαίρισης μαθητών και μαθητριών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων σχολικού έτους 2021–2022. Η διοργάνωση ανατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων ( Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης A’ Αθήνας σε συνεργασία με την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Α.).

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 9, 10, 11, 12, και 13 Μαΐου 2022, στον Αθλητικός Όμιλος Αντισφαίρισης (Α.Ο.Α.) Ηλιούπολης, Διεύθυνση : Έβερτ 1 & Κεφαλληνίας, Ηλιούπολη Αθήνα.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση παράτασης, οι αγώνες θα διεξαχθούν και την 14η Μαΐου 2022.

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.ΑΙ.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου.

2. Οι μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις και να είναι γεννημένοι κατά τα έτη 2004, 2005, 2006 και κατά το έτος 2007 μόνο οι φοιτούντες στην Α΄ Λυκείου.

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Σχολική αθλητική ταυτότητα (πλατφόρμα myschool) στην οποία αναφέρεται η Βεβαίωση Ιατρού με την οποία επιτρέπεται η συμμετοχή του/της μαθητή/μαθήτριας σε Πανελλήνιους Αγώνες. Η ημερομηνία της ανωτέρω Βεβαίωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του αγώνα.

2. Ενυπόγραφη Υπεύθυνη Δήλωση γονέα/κηδεμόνα (υπόδειγμα 9), η οποία θα παραμένει στην οικεία σχολική μονάδα και ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια θα συμπληρώνει στην κατάσταση συμμετοχής του σχολείου το αντίστοιχο πεδίο με τη σημείωση ΝΑΙ.

3. Κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για ατομικά αθλήματα (υπόδειγμα 2, επισυνάπτεται),

4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Oι μαθητές/μαθήτριες πρόσφυγες που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. προσκομίζουν άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.

5. Δελτίο αθλητή/αθλήτριας της Ε.Φ.Ο.Α. με Κάρτα Υγείας Αθλητή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα ανωτέρω δικαιολογητικά (1,2,3,4,5) θα πρέπει να αποσταλούν σκαναρισμένα για τον/την κάθε αθλητή/αθλήτρια στην ηλεκτρονική διεύθυνση: diloseis@efoa.gr . Επίσης, κάθε αγωνιζόμενος/η θα τα προσκομίσει στην έδρα των αγώνων 30 λεπτά πριν τον προγραμματισμένο παιχνίδι.

Επισημαίνεται ότι δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στους μαθητές/μαθήτριες που δεν θα έχουν μαζί τους, την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, τα ανωτέρω αναφερόμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Γ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Σχολικές μονάδες πρέπει να αποστείλουν (α) την κατάσταση συμμετοχής (Υπόδειγμα 2) και (β) τη Φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής στην Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Α.) μέχρι την Τρίτη 3 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση diloseis@efoa.gr .

Η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης διαβιβάζει άμεσα τις καταστάσεις συμμετοχής (υπόδειγμα 2) στη διοργανώτρια Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και στους Υπεύθυνους Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 • Μη αποστολή συμμετοχής του/της μαθητή/μαθήτριας μέσω της οικείας σχολικής μονάδας (υπόδειγμα 2) μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία συνεπάγεται αποκλεισμό από τη διοργάνωση.
 • Στο έντυπο κατάθεσης της δήλωσης συμμετοχής- αγωνίσματος, αναγράφεται οπωσδήποτε ο αριθμός μητρώου-δελτίου αθλητικής ιδιότητας στην (Ε.Φ.Ο.Α.), του/της μαθητή-μαθήτριας που πληροί τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχει στους Πανελλήνιους Αγώνες.
 • Η αρχική λίστα συμμετοχών θα ανακοινωθεί την Πέμπτη 5 Μαΐου και ώρα 12:00. Σε περίπτωση ενστάσεως, αυτή θα πρέπει να υποβληθεί έως την Παρασκευή 6 Μαΐου και ώρα 14:00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση diloseis@efoa.gr .
 • H κλήρωση των αγώνων θα γίνει Παρασκευή 6 Μαΐου και ώρα 14:30 στα γραφεία της (Ε.Φ.Ο.Α.)
 • Μετά την κλήρωση θα ακολουθήσει το πρόγραμμα των Αγώνων και θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας (www.efoa.gr).

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Απλό - Διπλό μαθητών,

Απλό - Διπλό μαθητριών,

Διπλό Μεικτό μαθητών – μαθητριών

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

ΜΟΝΑ:

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ – ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ: Δύο νικηφόρα set των έξι games με tie-break σε όλα τα set.

(Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής στα προκριματικά οι αγώνες θα διεξαχθούν σε δυο νικηφόρα short set, (των 4 games) με tie break σε όλα τα set.

ΔΙΠΛΑ:

Δυο νικηφόρα set των έξι games, με σύστημα NO-AD, σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 set, match tie break των 10 πόντων.

Υποχρέωση συμμετοχής σε μέχρι 2 αγώνες μονών ή 3 αγώνες διπλών την ημέρα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Έτη γέννησης :
Μαθητών και Μαθητριών
(2004 έως 2006 & 2007
εφόσον φοιτούν στην Α΄ τάξη
Λυκείου)

Πρώτη ημέρα
Α’ ΦΑΣΗΣ

Δευτέρα 9
Μαΐου

Πρώτη ημέρα
Β΄ΦΑΣΗΣ

Τρίτη 10
Μαΐου

Ημερ. λήξης
πρωταθλήματος

Παρασκευή 13
Μαΐου

Ημερομηνία
Παράτασης

Σάββατο 14
Μαΐου

 

     ΕΔΡΑ Α.Ο.Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
 Διοργανωτής Ο.Ε.Σ.Α.Δ
Α΄Αθήνας
Έδρα
Εγκαταστάσεις
Α.Ο.Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Έβερτ 1 & Κεφαλληνίας
Επιφάνεια Γήπεδα
5 χωμάτινα & 2 green set
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε όλες τις
επιφάνειες
Μπάλες
Babolat Team all
court
Τηλέφωνο κατά τη διάρκεια των
αγώνων
210 9930452,2109969268
Διευθυντής
αγώνων
Ιορδάνης Σγούρος
6972509794
Υπεύθυνος Covid-19
Μίζιος Δημήτρης
Γιατρός Αγώνων
Καρυδάκη Ελευθερία
6985924740
Επιδιαιτητής Πατσουράκου Ντόρα
6934306004
Βοηθός Επιδιαιτητή
Σπαθής Μαρίνος
 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ

Ημερομηνία δήλωσης

Έως και Τρίτη 3 Μαΐου και ώρα 12:00

Επισυνάπτεται φόρμα δήλωσης συμμετοχής

Οι μαθητές/τριες που έχουν αρ. μητρώου ΕΦΟΑ παρακαλούνται να το αναγράφουν στη δήλωση.

Στις δηλώσεις συμμετοχής που αφορούν στα ΔΙΠΛΑ – ΔΙΠΛΑ ΜΙΚΤΑ θα πρέπει υποχρεωτικά οι μαθητές/τριες να αναγράφουν το Ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία του συμπαίκτη/τριας.

Στην Ε.Φ.Ο.Α. ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ e-mail : diloseis@efoa.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας ΕΦΟΑ: 210 7563170-2

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΑΜΠΛΟ ΑΓΩΝΩΝ

Βασίζεται στο σύστημα των Περιφερειών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο περιλαμβάνει 13 Περιφέρειες (58 Διευθύνσεις), από τις οποίες οι Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας θεωρούνται ως μεγαλύτερες των υπολοίπων.

Ανεξάρτητα ταμπλό μαθητών και μαθητριών:

Α΄ ΦΑΣΗ :

Περιλαμβάνει δεκατρία ανοικτά ταμπλό μονών (13 μαθητών και 13 μαθητριών), σε επίπεδο Περιφερειών.

Προκρίνονται :
- 6 μαθητές και 6 μαθήτριες από τα ταμπλό του μονού της Περιφέρειας Αττικής.
- 4 μαθητές και 4 μαθήτριες από τα ταμπλό του μονού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας..
- 2 μαθητές και 2 μαθήτριες από κάθε ταμπλό του μονού των λοιπών Περιφερειών.

Β΄ΦΑΣΗ: Συμμετέχουν οι προκριθέντες από την Α΄ΦΑΣΗ.

Μονά: 32άρι ταμπλό μαθητών και 32 ταμπλό μαθητριών τα οποία περιλαμβάνουν :
- Είκοσι δύο μαθητές/τριες από τις μικρές Περιφέρειες, 22
- Τέσσερις μαθητές/τριες από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 4
- Έξι μαθητές/τριες από την Περιφέρεια Αττικής , 6

Διπλά: 32άρι ταμπλό το οποίο περιλαμβάνει:
- Είκοσι δύο (22) ζευγάρια από τις μικρές Περιφέρειες, 22
- Τέσσερα (4) ζευγάρια από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 4
- Έξι (6) ζευγάρια από την Περιφέρεια Αττικής, 6

Διπλά μικτά: 32άρι ταμπλό το οποίο περιλαμβάνει:
- Είκοσι δύο (22) ζευγάρια από τις μικρές Περιφέρειες, 22
- Τέσσερα (4) ζευγάρια από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 4
- Έξι (6) ζευγάρια από την Περιφέρεια Αττικής, 6

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα Διπλά, βάση των κανονισμών της ITF, σε περίπτωση συμμετοχής 3 ζευγαριών θα γίνουν αγώνες round robin και σε συμμετοχή 4 ζευγαριών και πάνω οι αγώνες θα είναι Knock-out.

Η κατάταξη στα ταμπλό θα γίνει με βάση την τρέχουσα Πανελλήνια Βαθμολογία των 18ριών την εβδομάδα λήξης των δηλώσεων συμμετοχής και σύμφωνα με τον αγωνιστικό σχεδιασμό της Ε.Φ.Ο.Α. και τους Διεθνείς κανονισμούς.

Οι καταταγμένες θέσεις στα ταμπλό καθορίζονται από τους διεθνείς κανονισμούς.

Η κλήρωση θα γίνεται δημόσια και ηλεκτρονικά σύμφωνα με τον αγωνιστικό σχεδιασμό και το λογισμικό της Ε.Φ.Ο.Α..

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 • Κάθε μαθητής/μαθήτρια έχει δικαίωμα συμμετοχής ΜΟΝΟ σε ένα αγώνισμα (απλό, διπλό ή μικτό).
 • Στα διπλά – μικτά, ο/η κάθε μαθητής/τρια θα πρέπει να δηλώσει υποχρεωτικά το/τη συμπαίκτη/συμπαίκτρια του από την ίδια Περιφέρεια.
 • Εάν δεν υπάρχουν συμπαίκτες/συμπαίκτριες από την ίδια Περιφέρεια τότε μπορεί ο/η μαθητής/μαθήτρια να δηλωθεί κανονικά και αν υπάρχουν μαθητές/μαθήτριες από άλλη Περιφέρεια που και οι ίδιοι δεν έχουν συμπαίκτη/συμπαίκτρια, την προγραμματισμένη ημέρα κατάρτισης του ταμπλό (Πέμπτη 5 Μαΐου 14:30) θα γίνει κλήρωση για το σχηματισμό ζευγαριών.

Σε περίπτωση ΜΟΝΟΥ αριθμού δηλωθέντων μαθητών/μαθητριών χωρίς συμπαίκτη για τα διπλά – μικτά, ο/η μαθητής/μαθήτρια που δεν κληρώθηκε θα συμμετάσχει στο αγώνισμα του μονού.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

Η Τεχνική Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στην έδρα των αγώνων αμέσως μετά το sign in της Α’ Φάσης.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διοργάνωση και διεξαγωγή των Πανελλήνιων Αγώνων Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας-Κύπρου, τηρούν αυστηρά και με σχολαστικότητα τα οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. και των συναρμόδιων Υπουργείων, τις εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ., τα ισχύοντα κάθε φορά Υγειονομικά Πρωτόκολλα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), τις σχετικές οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και σε κάθε περίπτωση το αγωνιστικό πρωτόκολλο της Ε.Φ.Ο.Α. το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

• Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος και βάσει της υπό στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016 (Β΄3754/21.11.2016) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος και σε συνεργασία με την οικεία Ομοσπονδία.

• Οι εμφανίσεις των μαθητών/μαθητριών θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το άθλημα.
Αποκλείονται από τους αγώνες οι μαθητές/μαθήτριες που διαφημίζουν οποιοδήποτε προϊόν ή αναγράφουν όνομα αθλητικού συλλόγου στις φανέλες, φόρμες κ.ά..

• Η διοργανώτρια αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή, να διεξάγει έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

• Η Οργανωτική Επιτροπή Θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, έναν (1) εκπρόσωπο ο οποίος θα ορίζεται από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠΑΙ.Θ., έναν (1) εκπρόσωπο της διοργανώτριας Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και έναν εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 • Την ευθύνη για μετάβασης και παρουσίας των μαθητών και μαθητριών στον χώρο τέλεσης των Πανελλήνιων Αγώνων φέρουν οι Γονείς/Κηδεμόνες τους.
 • Τα έξοδα της διοργάνωσης βαρύνουν την Ομοσπονδία και η διεξαγωγή των αγώνων δεν βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υ.ΠΑΙ.Θ..
 • Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής βαρύνουν τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες .

Οι Σχολικές μονάδες για οποιοδήποτε ερώτημα ή/και διευκρίνηση απευθύνονται στους Υπεύθυνους Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Υ.Φ.Α.Σ.Χ.Α.) των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τέλος, για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αποφασίζει η οικεία Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ) κατά περίπτωση.

Συνημμένα τρία (3) ηλεκτρονικά αρχεία

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Σχετικά Άρθρα