Προκήρυξη Σχολικών Αγώνων Αντισφαίρισης 2017 - 2018 (Τένις)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΤΕΝΙΣ) 2017 - 2018

Αρ.Πρωτ.34240/Δ5/28-02-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες : X. Αγγελή, Χ. Καλτσά
Τηλέφωνο : 210-3443090, 3443012
FAX : 210-3442210
Email : physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
: physea(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Αντισφαίρισης Γενικών (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ.) Λυκείων σχ. έτους2017-2018 »

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της αριθμ. πρωτ.190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Το υπ. αριθμ. 203913/Δ5/23.11.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Ενημέρωση για τις Αθλητικές δραστηριότητες σχoλείων Πρωτοβάθμιας &Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχ. έτους 2017-2018»,
3.Το υπ. αριθμ. 12669/Δ5/25.01.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου, και άλλων σχολικών δραστηριοτήτων σχ. έτος 2017-2018»,
4. Το υπ. αριθμ. 13996/Δ5/26.01.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου σχ. έτος 2017-2018
5. Το υπ. αριθμ.23076/Δ5/9.2.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Προγραμματισμός και συνδιοργάνωση με Αθλητικές Ομοσπονδίες των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. &ΕΠΑ.Λ. Ολυμπιακών Αθλημάτων σχ. έτους 2017-2018»,
6. Το υπ. αριθμ . 24222/Δ5/12.2.2018 έγγραφο της Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Σωματείων Αντισφαίρισης ( Ε.Φ.Ο.Α. ),
7. Το αίτημα της διοργανώτριας Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Β’ Αθήνας για την ανάληψη της διοργάνωσης των Πανελληνίων Αγώνων Αντισφαίρισης Λυκείων σχ. έτους 2017-2018

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε συνεργασία με την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης

Προκηρύσσει

Τους Πανελλήνιους Αγώνες Αντισφαίρισης μαθητών και μαθητριών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων σχολ. έτους 2017-2018.

Η διοργάνωση ανατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας σε συνεργασία με την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης ( Ε.Φ.Ο.Α. ).

Ημερομηνίες διεξαγωγής ορίζονται η 15η ,16η ,17η, 18η ,19η & 20η Μαρτίου 2018.

Σε περίπτωση μικρής συμμετοχής στην Α΄ Φάση οι αγώνες της Β΄ Φάσης ενδέχεται να αρχίσουν τη 16η Μαρτίου.

Ημερομηνία Παράτασης η 21η Μαρτίου.

Τόπος διεξαγωγής Α.Ο.Α. Αλέξανδρος Β΄ , στις εγκαταστάσεις MVS TENNIS SYSTEMS ,Αγίου Αντωνίου - Παραλία Μαραθώνας (στο Ξενοδοχείο Golden Coast)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

• στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου. Οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά,

• οι οποίοι/ες έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή τα τρία επόμενα. [ Παράδειγμα: Το έτος 2018 μετέχουν μαθητές-μαθήτριες που γεννήθηκαν το 2018 - 18 = 2000, 2001και 2002 καθώς και όσοι γεννήθηκαν το 2003 και φοιτούν στην Α΄ τάξη Λυκείου],

• έτος τέλεσης των αγώνων λογίζεται το έτος που λήγει το σχολικό έτος [π.χ. το σχολικό έτος 2017 - 2018 λογίζεται σαν 2018],

• μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Τα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι:

1. σχολική αθλητική ταυτότητα (η οποία έχει ενσωματωθεί στα ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. του myschool. Οι σχολικές μονάδες να απευθύνονται στο helpdesk του myschool για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Στη Σχολική Αθλητική Ταυτότητα αναγράφεται και συμπληρώνεται στο συγκεκριμένο πεδίο (πίσω πλευρά) η Βεβαίωση ιατρού ότι στο μαθητή/τρια επιτρέπεται η συμμετοχή σε αγώνες. Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του αγώνα. Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από Ιατρό παθολόγο, καρδιολόγο, γενικής ιατρικής και παιδίατρο για μαθητές/τριες που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη Λυκείου.

2. υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα ( επισυνάπτεται το υπόδειγμα 9),

3. κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για Ατομικά αθλήματα (επισυνάπτεται το υπόδειγμα 2),

4. φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Οι μαθητές/τριες- πρόσφυγες που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ θα προσκομίσουν άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.
Σημείωση: Η Υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεμόνα θα παραμένει στο σχολείο καθώς ο Διευθυντής θα συμπληρώνει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο στη κατάσταση συμμετοχής του σχολείου.

Επισημαίνεται ότι, δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες Αντισφαίρισης Λυκείων σε μαθητές/τριες που δεν θα έχουν μαζί τους, την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, τα παραπάνω πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Σχολικές μονάδες πρέπει να αποστείλουν την κατάσταση συμμετοχής (υπόδειγμα 2 ) στην Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης ( Ε.Φ.Ο.Α. ) μέχρι την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 και ώρα 12: 00 ,στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. και θα αναγράφεται υποχρεωτικά και συγκεκριμένα στη στήλη του αγωνίσματος πέρα από το αγώνισμα και ο αριθμός Δελτίου της Οικείας Ομοσπονδίας (εφόσον υπάρχει), που κατέχουν οι μαθητές/τριες- αθλητές/τριες.

Επιπλέον οι εν λόγω καταστάσεις συμμετοχής θα αποσταλούν άμεσα από την οικεία Ομοσπονδία στη διοργανώτρια Ομάδα Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Β΄ Αθήνας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

  •Μη αποστολή συμμετοχής του σχολείου ( Υπόδειγμα 2) μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία σημαίνει αποκλεισμό από τη διοργάνωση.
• Οι Σχολικές μονάδες για οποιoδήποτε ερώτημα - διευκρίνηση να απευθύνονται στις Ομάδες Φυσικής Αγωγής των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Απλό - Διπλό μαθητών, Απλό - Διπλό μαθητριών, Διπλό Μεικτό μαθητών – μαθητριών

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

ΜΟΝΑ:
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ – ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ: Δύο νικηφόρα set των έξι games με tie-break σε όλα τα set.

(Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής στα προκριματικά οι αγώνες θα διεξαχθούν σε δύο νικηφόρα short set (των 4 games) με tie-break σε όλα τα set)

ΔΙΠΛΑ:
ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ: Δύο νικηφόρα set των έξι games, με σύστημα NO-AD, σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 set, match tie-break των 10 πόντων.
Υποχρέωση συμμετοχής σε μέχρι 2 αγώνες μονών ή 3 αγώνες διπλών την ημέρα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Όπως αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη και όπως θα ανακοινώνεται επί τόπου στο χώρο τέλεσης των αγώνων από τον Επιδιαιτητή.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Πρωτάθλημα

Ονομασία

Πανελλήνιοι αγώνες Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων

Ημερομηνίες:

Μαθητές και Μαθήτριες
(2000-2002 & 2003
εφόσον φοιτούν στην Α΄ τάξη Λυκείου)

Πρώτη ημέρα
Α’ ΦΑΣΗΣ

Πέμπτη 15 Μαρτίου

Πρώτη ημέρα
Β΄ΦΑΣΗΣ

Σάββατο 17 Μαρτίου

Ημερ. λήξης
πρωταθλήματος

Τρίτη 20 Μαρτίου

Ημερομηνία
Παράτασης

Τετάρτη 21 Μαρτίου

Σε περίπτωση μικρής συμμετοχής στην Α΄ Φάση οι αγώνες της Β΄ Φάσης ενδέχεται να αρχίσουν 16 Μαρτίου

ΕΔΡΑ Α.Ο.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β΄

Διοργανωτής

Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Ανατολικής Αττικής

Έδρα Εγκαταστάσεις

MVS TENNIS SYSTEMS

Διεύθυνση γηπέδων
Αγίου Αντωνίου - Παραλία Μαραθώνος
(στο Ξενοδοχείο GoldenCoast)

Επιφάνεια

10 hard (grand prix cushion)

Μπάλες Dunlop

Επιδιαιτητής

Πατσουράκου Ντόρα 6934306004

Βοηθοί Επιδιαιτητή

Γραμμενίδου Ελένη,
Γεωργαρά Ευαγγελία

Γιατρός

Θα ανακοινωθεί

Τηλέφωνο

κατά τη διάρκεια των αγώνων 22940 55565

ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ
Ημερομηνία δήλωσης Έως και Πέμπτη 8 Μαρτίου και ώρα 12:00
Επισυνάπτεται φόρμα δήλωσης συμμετοχής
Οι μαθητές/τριες που έχουν αρ.μητρώου Ε.Φ.Ο.Α. παρακαλούνται να το αναγράφουν στη δήλωση.
Στις δηλώσεις συμμετοχής που αφορούν στα ΔΙΠΛΑ – ΔΙΠΛΑ ΜΙΚΤΑ θα πρέπει υποχρεωτικά οι μαθητές/τριες να αναγράφουν το Ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία του συμπαίκτη/τριας.
 Στην Ε.Φ.Ο.Α. ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
Στο e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας Ε.Φ.Ο.Α.: 210-7563170-2

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΑΜΠΛΟ ΑΓΩΝΩΝ

Βασίζεται στο σύστημα των Περιφερειών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο περιλαμβάνει 13 Περιφέρειες (58 Διευθύνσεις), από τις οποίες θεωρούνται μεγαλύτερες της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Ανεξάρτητα ταμπλό μαθητών και μαθητριών:

Α΄ ΦΑΣΗ :

Περιλαμβάνει δεκατρία ανοικτά ταμπλό μονών (13 μαθητών και 13 μαθητριών), σε επίπεδο Περιφερειών.

Προκρίνονται :
- 6 μαθητές και 6 μαθήτριες από τα ταμπλό του μονού της Περιφέρειας Αττικής.
- 4 μαθητές και 4 μαθήτριες από τα ταμπλό του μονού της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.
- 2 μαθητές και 2 μαθήτριες από κάθε ταμπλό του μονού των λοιπών Περιφερειών.

Β΄ΦΑΣΗ: Συμμετέχουν οι προκριθέντες από την Α΄ΦΑΣΗ.

Μονά: 32άρι ταμπλό μαθητών και 32 ταμπλό μαθητριών τα οποία περιλαμβάνουν :
- Είκοσι δύο μαθητές/τριες από τις μικρές Περιφέρειες, 22
- Τέσσερις μαθητές/τριες από την Περιφέρεια Θεσσαλονίκης 4
- Έξι μαθητές/τριες από την Περιφέρεια Αττικής , 6

Διπλά: 32άρι ταμπλό το οποίο περιλαμβάνει:
- Είκοσι δύο (22) ζευγάρια από τις μικρές Περιφέρειες, 22
- Τέσσερα (4) ζευγάρια από την Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, 4
- Έξι (6) ζευγάρια από την Περιφέρεια Αττικής, 6

Διπλά μικτά: 32άρι ταμπλό το οποίο περιλαμβάνει:
- Είκοσι δύο (22) ζευγάρια από τις μικρές Περιφέρειες, 22
- Τέσσερα (4) ζευγάρια από την Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, 4
- Έξι (6) ζευγάρια από την Περιφέρεια Αττικής, 6

Συγκεκριμένα για τα Διπλά, βάση των κανονισμών της ITF, σε περίπτωση συμμετοχής 3 ζευγαριών θα γίνουν αγώνες round robin και σε συμμετοχή 4 ζευγαριών και πάνω οι αγώνες θα είναι Knock-out.

Η κατάταξη στα ταμπλό θα γίνει με βάση την τρέχουσα Πανελλήνια Βαθμολογία των 18ριών, την εβδομάδα λήξης των δηλώσεων συμμετοχής και σύμφωνα με τον αγωνιστικό σχεδιασμό της Ε.Φ.Ο.Α. και τους Διεθνείς κανονισμούς.

Οι καταταγμένες θέσεις στα ταμπλό καθορίζονται από τους Διεθνείς κανονισμούς. Η κλήρωση θα γίνεται δημόσια και ηλεκτρονικά σύμφωνα με τον αγωνιστικό σχεδιασμό και το λογισμικό της Ε.Φ.Ο.Α.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
• Ο/Η κάθε μαθητής/τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε ένα από τα αγωνίσματα ( απλό, διπλό ή μεικτό).
• Στα Διπλά –Μεικτά ο/η κάθε μαθητής/τρια θα πρέπει να δηλώσει υποχρεωτικά το/τη συμπαίκτη/τρια του από την ίδια Περιφέρεια .
• Εάν δεν υπάρχουν συμπαίκτες από την ίδια Περιφέρεια τότε μπορεί ο/η μαθητής/τρια να δηλωθεί κανονικά και αν υπάρχουν μαθητές/τριες από άλλη Περιφέρεια που και οι ίδιοι δεν έχουν συμπαίκτη/τρια, την ημέρα της τεχνικής σύσκεψης θα γίνει κλήρωση για το σχηματισμό ζευγαριών.
• Σε περίπτωση ΜΟΝΟΥ αριθμού δηλωθέντων μαθητών/τριων χωρίς συμπαίκτη για τα Διπλά –Μεικτά, ο/η μαθητής/τρια που δεν κληρώθηκε θα συμμετάσχει στο αγώνισμα του Μονού.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00 βάσει των δηλώσεων συμμετοχής στην ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.Α. από τον Επιδιαιτητή των αγώνων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

Η Τεχνική Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στην έδρα των αγώνων αμέσως μετά το sign in της Α’ Φάσης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

• Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος και βάση της υπ’ αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ. Β΄/21-11-2016) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος και σε συνεργασία με την Οικεία Ομοσπονδία.

• Οι εμφανίσεις των μαθητών-τριών θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το άθλημα. Αποκλείονται από τους αγώνες, μαθητές που διαφημίζουν οποιοδήποτε προϊόν ή αναγράφουν όνομα αθλητικού συλλόγου στις φανέλες, φόρμες κ.λπ.

• Η διοργανώτρια αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή, να διεξάγει έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

• Οργανωτική Επιτροπή: Θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, έναν εκπρόσωπο ο οποίος θα ορίζεται από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ., έναν εκπρόσωπο της διοργανώτριας Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και έναν εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Την ευθύνη για τον τρόπο μετάβασης και παρουσίας των μαθητών/τριων στο χώρο τέλεσης των αγώνων φέρουν οι Γονείς/Κηδεμόνες.

2. Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής βαρύνουν τους συμμετέχοντες/χουσες .

3. Τα έξοδα της διοργάνωσης βαρύνουν την οικεία Ομοσπονδία.

4. Η διεξαγωγή των αγώνων δεν βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

5. Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αποφασίζει η οικεία Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων κατά περίπτωση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΕΡΕΣ


Εκτύπωση