Προκήρυξη Σχολικών Αγώνων Επιτράπεζιας Αντισφαίρισης 2020 / Πινγκ Πονγκ

Εκτύπωση  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ / ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 2020

Αρ.Πρωτ.27700/Δ5/25-02-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα Β’
Πληροφορίες : M.Καραμαλάκου-Λάππα
Χ. Αγγελή
Λ. Μιχαλακοπούλου
Ε. Παπαπέτρου
Τηλέφωνα : 210-3442222
210-3443015
210-3443090
: 210-3442206
Email : physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
physea(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Γενικών (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ.) Λυκείων, σχ. Έτους 2019-2020»

Η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) έχοντας υπόψη :
1.την Υπουργική απόφαση με αριθμ. πρωτ.190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ3754/τ.Β΄/21.11.2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2 την υπ. αριθμ. 11947/Δ5/ 28.01.2020 Y.A. με θέμα « Προκήρυξη των Πανελληνίων Αγώνων Γ.Ε.Λ & ΕΠΑ.Λ Ελλάδας-Κύπρου και άλλων Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2019-2020»,
3. την υπ.αριθμ.12952/Δ5/ 29.01.2020 «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και Κύπρου Σχολικού Έτους 2019-2020»,
4. την υπ. αριθμ 19205/Δ5/10.02.2020 «Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας» της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. προς τους Προέδρους των Αθλητικών Ομοσπονδιών Ολυμπιακών Αθλημάτων με θέμα «Προγραμματισμός και συνδιοργάνωση με Αθλητικές Ομοσπονδίες των Πανελληνίων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ολυμπιακών Αθλημάτων Σχολικού Έτους 2019-2020»,
5 Τη 2η Πράξη/07.02.2020 της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.),
6. Τα αιτήματα για τη συνδιοργάνωση των Πανελληνίων Αγώνων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Γενικών (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ.) Λυκείων σχ. έτους 2019-2020, από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας και την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.).

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. σε συνεργασία με την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.)

Προκηρύσσει

τους Πανελλήνιους Αγώνες Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης μαθητών και μαθητριών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας σχολ. έτους 2019-2020.

Η διοργάνωση ανατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, σε συνεργασία με την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης(E.Φ.Ο.Επ.Α.).

Ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων ορίζεται η 20 Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και τόπος διεξαγωγής το Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Δερβενίου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες πρέπει:

  • να φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου,
  • να φοιτούν στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις και η φοίτησή τους είναι κανονική,
  • να έχουν γεννηθεί από το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων μέχρι το δέκατο πέμπτο και να φοιτούν στο Λύκειο (Παράδειγμα: Κατά το έτος 2020 δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γεννηθέντες κατά τα έτη 2002,2003 και 2004 καθώς και όσοι γεννήθηκαν το 2005 και φοιτούν στην Α Λυκείου]. Επιπλέον διευκρινίζεται, ότι ως έτος τέλεσης των αγώνων λογίζεται το έτος που λήγει. [Παράδειγμα: το σχολικό έτος 2019-2020 λογίζεται ως 2020).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την συμμετοχή μαθητών και μαθητριών είναι τα ακόλουθα:

1. Σχολική αθλητική ταυτότητα (η οποία έχει ενσωματωθεί στα ΓΕΛ & ΕΠΑΛ του myschool. Οι σχολικές μονάδες να απευθύνονται στο helpdesk του myschool για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Στη Σχολική Αθλητική Ταυτότητα αναγράφεται και συμπληρώνεται στο συγκεκριμένο πεδίο (πίσω πλευρά) η βεβαίωση ιατρού ότι στο μαθητή/τρια επιτρέπεται η συμμετοχή σε αγώνες. Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να μην έχει ημερομηνία προγενέστερη των δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα του αγώνα. Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από ιατρό παθολόγο, καρδιολόγο, γενικής ιατρικής και παιδίατρο για μαθητές/τριες που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α’ τάξη Λυκείου.

2. Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα (επισυνάπτεται το υπόδειγμα 9).

3. Κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για Ατομικά αθλήματα (επισυνάπτεται το υπόδειγμα 2).

4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

5. Δελτίο της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και Κάρτα Υγείας Αθλητή εφόσον διαθέτουν τα οποία υποχρεούνται να προσκομίσουν την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

α. Οι μαθητές/τριες-αθλητές/τριες που κατέχουν δελτίο της οικείας ομοσπονδίας σε ισχύ και Κάρτα Υγείας Αθλητή δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν επιπλέον την ιατρική βεβαίωση (παρ. 9.2 της υπ’ αριθμ. 190677/Δ5/10.11.2016 Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

β. Οι μαθητές/τριες πρόσφυγες, που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε εκπαιδευτικό Ίδρυμα αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ., θα προσκομίσουν άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.

γ. Η Υπεύθυνη Δήλωση γονέα ή κηδεμόνα θα παραμείνει στο σχολείο, καθώς ο Διευθυντής θα συμπληρώνει με τη σημείωση ναι το αντίστοιχο πεδίο στη κατάσταση συμμετοχής του σχολείου.

δ. Σημειώνεται ότι δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στους Πανελληνίους Αγώνες Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Λυκείων σε μαθητές/τριες που δεν θα έχουν μαζί τους την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, τα προαναφερόμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Σχολικές μονάδες πρέπει να αποστείλουν την κατάσταση συμμετοχής (υπόδειγμα 2) με email ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό, με φαξ, στις οικείες Ο.Ε.Σ.Α.Δ των Δ.Δ.Ε. μέχρι την Πέμπτη 12 Μαρτίου και ώρα 14:00 στην οποία θα αναγράφεται υποχρεωτικά και συγκεκριμένα στη στήλη του αγωνίσματος πέρα από το αγώνισμα και ο αριθμός Δελτίου της Ε.Φ.Ο.Επ.Α που κατέχουν οι μαθητές/τριες-αθλητές/τριες.

Οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής των Δ.Δ.Ε. θα αποστείλουν τη συγκεντρωτική κατάσταση συμμετοχής (υπόδειγμα 4α) των Διευθύνσεών τους, στην Ο.Ε.Σ.Α.Δ της Δ.Δ.Ε. Κορινθίας στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00 τηλ. επικοινωνίας: 2741077024 και στη συνέχεια οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής της Δ.Δ.Ε.Κορινθίας διαβιβάζoυν άμεσα τις καταστάσεις συμμετοχής (υπόδειγμα 4α) στην Ε.Φ.Ο.Επ.Α.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

• Μη αποστολή συμμετοχής του σχολείου (υπόδειγμα 2) μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία συνεπάγεται αποκλεισμό από τη διοργάνωση.

• Οι σχολικές μονάδες για οποιοδήποτε ερώτημα-διευκρίνιση να απευθύνονται στoυς Υπεύθυνους Φυσικής Αγωγής των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Απλό μαθητών-Απλό μαθητριών

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

1. Θα ισχύσει το «μικτό σύστημα διεξαγωγής ατομικών πρωταθλημάτων» όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 7 ΚΕΔ της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.

2. Η Α΄ φάση των αγώνων θα διεξαχθεί σε ομίλους των 3 και κατ’ εξαίρεση των 4 μαθητών/τριων-αθλητών/τριων.

3. Στη Β΄ φάση των αγώνων, οι πρώτοι των ομίλων θα αγωνισθούν μεταξύ τους με το σύστημα του απλού αποκλεισμού (νοκ άουτ), σε ταμπλό των 4,8,16,32 κ.ο.κ., με μικρό τελικό, δηλαδή κατάταξη για τις θέσεις 3-4.

4. Οι κληρώσεις τόσο για την Α’ φάση όσο και για την Β’ φάση των αγώνων , θα διεξαχθούν με τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 7 του ΚΕΔ/Ε.Φ.Ο.Επ.Α., στον κανονισμό όπου αναφέρεται σωματείο εννοείται σχολική μονάδα.

5. Όλοι οι αγώνες και των δύο φάσεων, θα έχουν νικητή τον καλύτερο των 5 σετ, (3 νικηφόρα).

6. Τα «φαβορί» για την κλήρωση της Α’ φάσης, θα προκύψουν από τους αξιολογημένους μαθητές/τριες-αθλητές/τριες του Πίνακα Αξιολόγησης Εφήβων-Νεανίδων της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., του προηγούμενου της διοργάνωσης μήνα.

ΚΛΗΡΩΣΗ

Η κλήρωση των ομίλων θα διεξαχθεί την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας και ώρα 12:00.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. www.httf.gr μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης των ομίλων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

Η Τεχνική Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο Δερβενίου την Τρίτη 17 Μαρτίου και ώρα 17:00.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος και βάση της υπ’ αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ. Β΄/21-11-2016) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.9941/Δ5/22.01.2019 (ΦΕΚ 109/τ.Β’/25.01.2019)Υ.Α. με θέμα «Συμπλήρωση, τροποποίηση και αντικατάσταση Κεφαλαίων στην υπ’ αριθμ. 190677/Δ5/10.11.2016/ΦΕΚ 3745/τ. Β’/2016 υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

• Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος και σε συνεργασία με την Οικεία Ομοσπονδία.

• Οι εμφανίσεις των μαθητών-τριών θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το άθλημα. Αποκλείονται από τους αγώνες, μαθητές που διαφημίζουν οποιοδήποτε προϊόν ή αναγράφουν όνομα αθλητικού συλλόγου στις φανέλες, φόρμες κ.λπ.

• Η διοργανώτρια αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή, να διεξάγει έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

• Οργανωτική Επιτροπή: Θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, έναν εκπρόσωπο ο οποίος θα ορίζεται από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ., έναν εκπρόσωπο της διοργανώτριας Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και έναν εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

• Την ευθύνη για τον τρόπο μετάβασης και παρουσίας των μαθητών/τριων στο χώρο τέλεσης των αγώνων φέρουν οι Γονείς/Κηδεμόνες.

• Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής βαρύνουν τους συμμετέχοντες/χουσες και η διεξαγωγή των αγώνων δεν βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

• Τα έξοδα της διοργάνωσης βαρύνουν την οικεία Ομοσπονδία.

• Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αποφασίζει η οικεία Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) κατά περίπτωση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΕΡΕΣ


Εκτύπωση