edu.klimaka.gr

Προκήρυξη Περιφερειακών Αγώνων Αθλοπαιδειών στο πλαίσιο Μαθητιάδας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΑΘΗΤΙΑΔΑΣ

Αρ.Πρωτ.48012/Δ5/21-03-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Δ. Κερερές
Χρ. Ορφανού
Τηλέφωνα : 210-3443516
FAX : 210-3442210
E-mail : physea(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ αθλοΠΑΙΔΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΑΘΗΤΙΑΔΑΣ »

Έχοντας υπόψη:
1. την αριθ. 2η Πράξη/23-1-2017 της Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.)
2. τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 2 και του άρθρου 63 του Ν.1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-09-1985)
3. την υπ’ αριθμ. 931/Γ4/13-11-1986 κανονιστική απόφαση περί "Σχολικών Αθλητικών Εκδηλώσεων" (ΦΕΚ 99/τ.Β΄/26-02-1987) που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του Ν.1824/1988 (ΦΕΚ 296/τ.Α΄/30-12-1988)
4. τις διατάξεις του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-02-2002) «Οργάνωση των Περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. την υπ.αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ. Β΄/21-11-2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», άρθρο 4 «Αγώνες Αθλοπαιδείας Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων»
6. την υπ΄ αριθμ. Φ6/304/75662/Γ1/15-05-2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1296/τ.Β΄/21-05-2014) «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων, κατάρτισης, χορήγησης φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)»

Σας ενημερώνουμε ότι:

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής στο πλαίσιο των Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ δίνει τη δυνατότητα να διοργανωθούν Περιφερειακοί Αγώνες Μαθητιάδας έπειτα από έγκριση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και σε συνεργασία των αρμοδίων Ο.Ε.Σ.Α.Δ. βάσει προγραμματισμού και διαθέσιμου υπολοίπου.

Οι αγώνες της Μαθητιάδας με σύνθημα «χωρίς το φόβο της αποτυχίας και το άγχος της νίκης» παρακινούν τους μαθητές και τις μαθήτριες να μάθουν να αγωνίζονται στα γήπεδα και να μην μένουν θεατές. Μέσα από τη μαζική συμμετοχή και τη συνάντηση μαθητών και εκπαιδευτικών από διαφορετικά μέρη σε κοινό χώρο, προωθεί την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, την παρουσίαση του εκπαιδευτικού έργου και δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν και μαθητές-μαθήτριες σε αθλητικούς αγώνες με εσωτερική παρακίνηση, για να γνωρίσουν τη χαρά και τα οφέλη του αθλητισμού.

Συγκεντρώνει την εκπαιδευτική κοινότητα σε ένα κοινό τόπο για μια μεγάλη γιορτή της Εκπαίδευσης Αθλητισμού και Πολιτισμού, όπου συμμετέχει και η τοπική κοινωνία.

Ύστερα από δεκαπέντε (15) χρόνια λειτουργίας της Πανελλήνιας Μαθητιάδας στην Πρώτη Σερρών (3794/2009 ΦΕΚ Α 156 άρ. 30) και την Περιφερειακή Μαθητιάδα της Δυτικής Μακεδονίας που διοργανώθηκε το 2016 η ΚΟΕΣΑΔ προκηρύσσει για το σχολικό έτος 2016-17 Περιφερειακούς Αγώνες Αθλοπαιδειών στο πλαίσιο της Μαθητιάδας.,

Διαδικασία Οργάνωσης Περιφερειακής Μαθητιάδας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης προκηρύσσει και διοργανώνει με απόφαση του την Περιφερειακή Μαθητιάδα, το πρόγραμμα δράσης και τις εκδηλώσεις της.

Ορίζει επίσης με απόφασή του την Οργανωτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από φορείς (Περιφέρεια, Δήμοι, Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι κ.α.) που συνδιοργανώνουν την εκδήλωση και καλύπτουν το οικονομικό κόστος της. Η συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση της περιοχής θεωρείται απαραίτητη και ιδιαίτερα με το κάθε Δήμο στον οποίο διοργανώνεται η Περιφερειακή Μαθητιάδα καθώς ένας από τους σκοπούς της είναι η ενσωμάτωση των εκπαιδευτικών δράσεων στην τοπική κοινωνία.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης με απόφαση του επίσης ορίζει την Εκτελεστική Επιτροπή της εκδήλωσης, η οποία αποτελείται από εθελοντές, κυρίως εκπαιδευτικούς, δύναται ωστόσο να συμμετάσχουν και να συμβάλλουν κατά περίπτωση αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής καθώς και άλλοι φορείς ( Ομοσπονδίες κ.ά.).

Περιγραφή της Περιφερειακής Μαθητιάδας

Συμμετέχοντες:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές-τριες όλων των τάξεων Γυμνασίων της κάθε Περιφέρειας.

Οι μαθητές-τριες συμμετέχουν οργανωμένα ανά σχολείο σε πολλά αγωνίσματα ταυτόχρονα.

Τις εκδηλώσεις της Μαθητιάδας μπορούν να επισκεφθούν όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης της Περιφέρειας με δικό τους μέσο μεταφοράς.

Μπορούν να συμμετέχουν σε αθλητικές δράσεις Ολυμπιακών και Παραολυμπακών αθλημάτων.

Τόπος-Χρόνος:

Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται σε έναν ενιαίο χώρο, δημιουργώντας ένα μεγάλο «θεματικό πάρκο».

Όλες οι Περιφερειακές Μαθητιάδες θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια του Μαΐου 2017 και θα είναι διάρκειας 1-3 ημερών.

Αθλητικές Δράσεις:

Διεξάγονται όσα περισσότερα Ολυμπιακά και Παραολυμπιακά αθλήματα επιτρέπουν οι υποδομές. Οι μαθητές που παίρνουν μέρος δεν χρειάζεται να γνωρίζουν τα αθλήματα και προτρέπουμε αθλητές υψηλών επιδόσεων να μην παίρνουν μέρος στο αγώνισμά τους.

Θα υπάρχουν ώρες κοινού, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν και οι επισκέπτες μαθητές σε αθλητικές δράσεις.

Πολιτιστικές και άλλες δράσεις: Διεξάγονται ταυτόχρονα πολιτιστικές εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν παρουσιάσεις από δράσεις σχολείων (θεατρικά, χορευτικά , εργαστήρια, εκθέσεις), φορέων των τοπικών κοινωνιών (Δήμοι, Σύλλογοι κτλ) καθώς και τουριστικές εκθέσεις των τοπικών φορέων.

Η Μαθητιάδα θα αρχίζει με Τελετή Έναρξης και θα ολοκληρώνεται με Τελετή Λήξης κατά το πρότυπο της Πανελλήνιας Μαθητιάδας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

Σχετικά Άρθρα