edu.klimaka.gr

Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Πυγμαχίας Λυκείων ΕΠΑΛ 2019

Εκτύπωση  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ 2019

Αρ.Πρωτ.54605/Δ5/08-04-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΤΜΗΜΑ Β’
Πληροφορίες: Μ. Καραμαλάκου-Λάππα
Μ. Ασβεστοπούλου
Τηλέφωνο : 210-3442222
210-3442206
FAX : 210-3442210
Email : physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ : ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Πυγμαχίας Γενικών (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ.) Λυκείων Σχ. Έτους 2018-2019»

1. Την Υπουργική απόφαση με αριθμ. πρωτ. 190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Την υπ’ αριθμ. 19738/Δ5/08.02.2019 Υ.Α. με θέμα «Προκήρυξη των Πανελληνίων Αγώνων ΓΕ.Λ & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας-Κύπρου, και άλλων Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2018-2019»,
3. Την υπ’ αριθμ. 22498/Δ5/13.02.2019 «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και Κύπρου σχολικού έτους 2018-2019»,
4. Την υπ’ αριθμ. 27945/Δ5/21.2.2019 «Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας» της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. προς τους Προέδρους των Αθλητικών Ομοσπονδιών Ολυμπιακών Αθλημάτων με θέμα «Προγραμματισμός και συνδιοργάνωση με Αθλητικές Ομοσπονδίες των Πανελληνίων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ολυμπιακών Αθλημάτων σχ. έτους2018-2019»,

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας (Ε.Ο.Π.):

Προκηρύσσει

τους Πανελλήνιους Αγώνες Πυγμαχίας μαθητών και μαθητριών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας σχολ. έτους 2018-2019.

Η διοργάνωση ανατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας (Ε.Ο.Π.)

Ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων ορίζονται: οι 16η 17η, 18η, και 19η Απριλίου 2019 και τόπος διεξαγωγής το Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Σπάρτης (Επισκόπου Βρεσθένης 29, Σπάρτη, 23100, Λακωνία).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες πρέπει:

  • να φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου,
  • να φοιτούν στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις και η φοίτησή τους είναι κανονική,
  • να έχουν γεννηθεί από το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων και μέχρι το δέκατο πέμπτο. [Παράδειγμα: Κατά το έτος 2019 δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γεννηθέντες κατά τα έτη 2001-2004]. Επιπλέον, διευκρινίζεται, ότι ως έτος τέλεσης των αγώνων λογίζεται το έτος που λήγει. [Παράδειγμα: το σχολικό έτος 2018-2019 λογίζεται ως 2019],
  • να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Ομοσπονδίας τουλάχιστον 180 ημέρες, πριν την έναρξη του εν λόγω Πανελληνίου Σχολικού Πρωταθλήματος

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών είναι τα ακόλουθα:

1. σχολική αθλητική ταυτότητα (η οποία έχει ενσωματωθεί στα ΓΕΛ & ΕΠΑΛ του myschool. Οι σχολικές μονάδες να απευθύνονται στο helpdesk του myschool για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Στη Σχολική Αθλητική Ταυτότητα αναγράφεται και συμπληρώνεται στο συγκεκριμένο πεδίο (πίσω πλευρά) η βεβαίωση ιατρού ότι στο μαθητή/τρια επιτρέπεται η συμμετοχή σε αγώνες. Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να μην έχει ημερομηνία προγενέστερη των δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα του αγώνα. Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από ιατρό παθολόγο, καρδιολόγο, γενικής ιατρικής και παιδίατρο για μαθητές/τριες που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α’ τάξη Λυκείου.

2. υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα (επισυνάπτεται το υπόδειγμα 9),

3. κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για Ατομικά αθλήματα (επισυνάπτεται το υπόδειγμα 2),

4. φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,

5. Δελτίο αθλητή της Ε.Ο.Π., το οποίο υποχρεούνται να προσκομίσουν την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

α. Οι μαθητές/τριες-αθλητές/τριες που κατέχουν Δελτίο της Ε.Ο.Π. σε ισχύ και με ιατρική θεώρηση [που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες] δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν επιπλέον την ιατρική βεβαίωση (παρ. 9.2 της υπ’ αριθμ. 190677/Δ5/10.11.2016 Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

β. Οι μαθητές/τριες πρόσφυγες, που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε εκπαιδευτικό Ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ., θα προσκομίσουν άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.

γ. Η Υπεύθυνη Δήλωση γονέα ή κηδεμόνα θα παραμείνει στο σχολείο, καθώς ο Διευθυντής θα συμπληρώνει με τη σημείωση ναι το αντίστοιχο πεδίο στη κατάσταση συμμετοχής του σχολείου.

δ. Σημειώνεται ότι, δε θα επιτραπεί η συμμετοχή στους Πανελληνίους Αγώνες Πυγμαχίας Λυκείων σε μαθητές/τριες που δεν θα έχουν μαζί τους, την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, τα προαναφερόμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Σχολικές μονάδες πρέπει να αποστείλουν την κατάσταση συμμετοχής (υπόδειγμα 2) μόνο ηλεκτρονικά στην Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας (Ε.Ο.Π.) μέχρι την Παρασκευή 12-4-2019, στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (τηλ. 210 8674884) στην οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται: Ονοματεπώνυμο, Σχολείο φοίτησης, ηλικία και κατηγορία βάρους (π.χ. -48 κιλά) καθώς και ο αριθμός Δελτίου της Ε.Ο.Π.

Η οικεία Ομοσπονδία πρέπει να αποστείλει μέχρι τη Δευτέρα 15-04-2019 τις καταστάσεις συμμετοχής στη διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Λακωνίας στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

• Μη αποστολή συμμετοχής του σχολείου (υπόδειγμα 2) μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία συνεπάγεται αποκλεισμό από τη διοργάνωση.

• Οι σχολικές μονάδες για οποιοδήποτε ερώτημα-διευκρίνιση να απευθύνονται στις Ομάδες Φυσικής Αγωγής των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

• Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με την καταχώρηση της δήλωσης συμμετοχής σας παρακαλούμε όπως αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. περιγράφοντας αναλυτικά το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι 13 κατηγορίες βάρους των πυγμάχων για την ηλικιακή κατηγορία 2003 και 2004 σε κιλά είναι:

44 έως 46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80, και 80+ κιλά.

Ειδικά για την κατηγορία παίδων και κορασίδων πυγμάχοι που το βάρος τους είναι κάτω από 44 κιλά, επιτρέπεται να συμμετέχουν στην κατηγορία αυτή έως και δύο (2) κιλά λιγότερα.

Οι αγώνες θα έχουν διάρκεια 3 γύρων των 2 λεπτών.

Το πολύ 2 νοκ-ντάουν μπορεί να δοθούν σε ένα (1) γύρο. Εάν δοθεί και τρίτο νοκ-ντάουν στον ίδιο γύρο διακόπτεται αμέσως ο αγώνας.

Επίσης διακόπτεται ο αγώνας αμέσως μετά το 4ο νοκ-ντάουν.

Οι 10 κατηγορίες βάρους των πυγμάχων για την ηλικιακή κατηγορία 2001 και 2002 σε κιλά είναι:

Νεανίδων: 45 έως 48, 51, 54, 57, 60, 64, 69, 75, 81, 81+ κιλά.

Πυγμάχοι που το βάρος τους είναι κάτω από 45 κιλά, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα αυτό.

Νέων: 46 έως 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91, 91+ κιλά.

Πυγμάχοι που το βάρος τους είναι κάτω από 46 κιλά, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα αυτό. Οι αγώνες θα έχουν διάρκεια 3 γύρων των 3 λεπτών.

Το πολύ 2 νοκ-ντάουν μπορεί να δοθούν σε ένα (1) γύρο. Εάν δοθεί και 3ο νοκ-ντάουν στον ίδιο γύρο τότε διακόπτεται αμέσως ο αγώνας.

Επίσης διακόπτεται ο αγώνας αμέσως μετά το 4ο νοκ-ντάουν.

ΠΥΓΜΑΧΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ - ΚΑΣΚΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

1. Σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Α.Ι.Β.Α., θα χρησιμοποιούνται γάντια 10 oz, χρώματος (μπλε-κόκκινο) ανάλογου με τη γωνία που αγωνίζεται κάθε φορά ο/η πυγμάχος.

2. Οι πυγμάχοι θα φορούν υποχρεωτικά αγωνιστικές κάσκες χρώματος Μπλε – Κόκκινο, ανάλογο της γωνίας τους, εγκεκριμένες από την ΑΙΒΑ.

3. Για λόγους ασφάλειας και προστασίας των πυγμάχων για τα υλικά των αγώνων λόγω βίαιης καταπόνησής τους σε τοίχους κ.λπ., από τους ίδιους τους πυγμάχους κατά την προθέρμανσή τους πριν τον αγώνα, τα γάντια και οι κάσκες θα τοποθετούνται στους πυγμάχους παρουσία των υπευθύνων, ένα αγώνα πριν και δεν θα επιτρέπεται η απομάκρυνση τους από το χώρο.

4. Τα γάντια και οι κάσκες των αγώνων που θα χρησιμοποιούνται είναι από τα επίσημα εγκεκριμένα αγωνιστικά υλικά της ΑΙΒΑ και για λόγους ασφαλείας, υποχρεωτικά θα διατίθενται αποκλειστικά από την Ομοσπονδία (Ε.Ο.Π.) προς χρήση και επιστροφή χωρίς χρέωση.

5. Το ρινγκ των αγώνων προδιαγραφών ΑΙΒΑ υποχρεωτικά για λόγους ασφαλείας θα διατίθεται από την Ομοσπονδία χωρίς χρέωση.

6. Οι αθλητές/τριες θα πρέπει να φορούν όλα τα προβλεπόμενα προστατευτικά.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΖΕΥΓΑΡΩΜΑ ΠΥΓΜΑΧΩΝ

Η ιατρική εξέταση και η επίσημη ζύγιση της πρώτης αγωνιστικής ημέρας θα γίνει στο γήπεδο των αγώνων, θα αρχίσει στις 08:30 και θα τελειώσει στις 10:00 το πρωί. Μετά το πέρας του χρόνου (10:00) κανείς πυγμάχος δε δικαιούται ζύγισης και αποκλείεται των αγώνων.

Κατά τη ζύγιση δε θα υπάρχει καθόλου ανοχή. Οι αθλητές/τριες θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζουν τα δελτία αθλητικής ιδιότητας.

Η κλήρωση για το ζευγάρωμα των πυγμάχων θα γίνεται αμέσως μετά τη λήξη της επίσημης ζύγισης στις 11:00 το πρωί της πρώτης ημέρας των αγώνων και δύναται να παρευρεθεί οποιοσδήποτε επιθυμεί.

Η ζύγιση για τις επόμενες αγωνιστικές μέρες θα γίνεται κατά τη διάρκεια των αγώνων (αθλητής/τρια που αγωνίζεται την επόμενη μέρα θα ζυγίζεται την προηγούμενη μέρα των αγώνων).

Το πρόγραμμα των αγώνων όλων των ημερών θα ανακοινωθεί μετά την κλήρωση και η ώρα έναρξης για τις επόμενες μέρες θα είναι 10:00 π.μ.

Ο εκπρόσωπος της Ε.Ο.Π. ή ο Αλυτάρχης είναι ο μόνος αρμόδιος και υπεύθυνος για την εφαρμογή των αποφάσεων της Ε.Ο.Π. και την τήρηση των Κανονισμών της Προκήρυξης, καθώς και για να επιλύσει με απόφαση του οιοδήποτε θέμα προκύψει και δεν αναφέρεται στην παρούσα Προκήρυξη. Η κλήρωση με απόφαση του Αλυτάρχη δύναται να γίνει είτε μέσω υπολογιστή είτε δια χειρός και ευθύς αμέσως ανακοινώνεται δημόσια και αναρτάται σε εμφανές σημείο του χώρου των αγώνων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

Η Τεχνική Σύσκεψη και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί στον αγωνιστικό χώρο την Τρίτη 16-04-2019 και ώρα 08:30 π.μ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

• Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος και βάση της υπ’ αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21-11-2016) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9941/Δ5/22.01.2019 (ΦΕΚ 109, τ. Β’, 25.01.2019) Υ.Α. με θέμα «Συμπλήρωση, τροποποίηση και αντικατάσταση Κεφαλαίων στην υπ’ αριθμ. 190677/Δ5/10.11.2016/ΦΕΚ 3745/τ. Β’/2016 υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

• Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος και σε συνεργασία με την Οικεία Ομοσπονδία και για ότι δεν αναγράφεται στην παρούσα προκήρυξη ισχύει η προκήρυξη της Ε.Ο.Π. 2019.

• Οι εμφανίσεις των μαθητών-τριών θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το άθλημα. Αποκλείονται από τους αγώνες, μαθητές που διαφημίζουν οποιοδήποτε προϊόν ή αναγράφουν όνομα αθλητικού συλλόγου στις φανέλες, φόρμες κ.λπ.

• Η διοργανώτρια αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή, να διεξάγει έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

• Οργανωτική Επιτροπή: Θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, έναν εκπρόσωπο ο οποίος θα ορίζεται από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ., έναν εκπρόσωπο της διοργανώτριας Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και έναν εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Την ευθύνη για τον τρόπο μετάβασης και παρουσίας των μαθητών/τριων στο χώρο τέλεσης των αγώνων φέρουν οι Γονείς/Κηδεμόνες.

Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής βαρύνουν τους συμμετέχοντες/χουσες.

Τα έξοδα της διοργάνωσης και διεξαγωγής των αγώνων βαρύνουν την οικεία Ομοσπονδία και δε βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ

. Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αποφασίζει η οικεία Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) κατά περίπτωση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΕΡΕΣ

Pin It

Εκτύπωση