edu.klimaka.gr

Διαγωνισμός Μετάφρασης Juvenes Translatores 2022 2023

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΑΡΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ 'JUVENES TRANSLATORES 2022 2023'

Αρ.Πρωτ.Φ15/111511/Δ2/14-09-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
-----
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-344.3272 (Δ.Ε.)
210-344.2933 (Ε.Α.Ε.)
210-344.2212 (Ε.Ε.)

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός Μετάφρασης Juvenes Translatores 2022-2023
Σχετ. έγγραφο: 1)το με αρ. πρωτ. 107858/6-9-2022 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
2) η υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8).

Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει τον 16o διαγωνισμό μετάφρασης Juvenes Translatores 2022-2023, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που γεννήθηκαν το 2005.

Στόχος του ανωτέρω διαγωνισμού είναι η προώθηση της εκμάθησης γλωσσών στα σχολεία και η ενθάρρυνση των νέων γλωσσομαθών. Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να εγγραφούν διαδικτυακά https://jt.ec.europa.eu/el έως τις 20 Οκτωβρίου 2022.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 ταυτόχρονα σε όλα τα συμμετέχοντα σχολεία. Φέτος, το θέμα των πρωτότυπων κειμένων που θα κληθούν να μεταφράσουν οι μαθητές/τριες είναι η «ευρωπαϊκή νεολαία». Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφράσουν ανάμεσα σε δύο από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Οι νικητές και οι νικήτριες (ένας/μία από κάθε χώρα της Ε.Ε.) θα ανακοινωθούν στις αρχές Φεβρουαρίου 2023 και θα προσκληθούν στις Βρυξέλλες την επόμενη άνοιξη για την τελετή απονομής των βραβείων στην έδρα της Επιτροπής, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται επιστολή προς τους εκπαιδευτικούς. Επίσης, τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/languageskills/juvenes-translatores_el.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και χωρίς κόστος για το Δημόσιο.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α/ΒΑΘΜΙΑΣ, Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ


Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2022

Αγαπητές καθηγήτριες / Αγαπητοί καθηγητές,

Ο 16ος διαγωνισμός μετάφρασης Juvenes Translatores για μαθητές και μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας 17 ετών, θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου 2022. Οι εγγραφές ξεκινούν στις 2 Σεπτεμβρίου 2022.

Κάθε χρόνο, περίπου 3.000 μαθητές και μαθήτριες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μεταφράζουν ένα κείμενο μίας σελίδας από και προς οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Στόχος του δημοφιλούς αυτού διαγωνισμού είναι η προώθηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών, η οποία προετοιμάζει τους νέους για την αγορά εργασίας, ανοίγοντάς τους νέες προοπτικές τόσο στην πατρίδα τους όσο και στο εξωτερικό. Άλλωστε, η ικανότητα επικοινωνίας και αμοιβαίας κατανόησης, ανεξάρτητα από τις διαφορές μας, είναι απαραίτητη για την ευημερία της Ένωσής μας.

Το 2022 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. Κατά συνέπεια, η «ευρωπαϊκή νεολαία» θα αποτελέσει φέτος το θέμα των πρωτότυπων κειμένων που θα κληθούν να μεταφράσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. Σ’ αυτούς τους δύσκολους και μεταβαλλόμενους καιρούς, οι νέοι και οι νέες θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο και η γνώση ξένων γλωσσών θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν ανοιχτό πνεύμα, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να κατανοήσουν άλλους πολιτισμούς.

Οι μεταφράσεις θα βαθμολογηθούν από επαγγελματίες μεταφραστές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα αναδειχθεί ένας νικητής ή μία νικήτρια ανά χώρα της ΕΕ. Οι νικητές και οι νικήτριες θα προσκληθούν στις Βρυξέλλες την επόμενη άνοιξη για την τελετή απονομής των βραβείων, μαζί με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τους.

Σας παροτρύνω θερμά να προσφέρετε στους μαθητές και στις μαθήτριές σας τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτόν τον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το σχετικό ενημερωτικό δελτίο.

Με εκτίμηση,
Žydrė Bakutytė, συντονίστρια του διαγωνισμού Juvenes Translatores

 

 

 

Σχετικά Άρθρα