13ος Διαγωνισμός Μεταφράσεων Juvenes Translatores 2019

Εκτύπωση  

13ος ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΑΡΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ 'JUVENES TRANSLATORES 2018'

Αρ.Πρωτ.Φ16/149221/Δ2/25-09-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Κουροπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-344.3272 (Δ.Ε.)
210-344.2212 (Ε.Ε.)
210-344.3273 (Δ.Ε.)
Fax :210-344.3390

ΘΕΜΑ: «13ος Διαγωνισμός Μετάφρασης Juvenes Translatores 2019-2020»

πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ διοργανώνει τον 13ο Διαγωνισμό μετάφρασης «JUVENES TRANSLATORES 2019-2020», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που γεννήθηκαν το 2002.

Στόχος του ανωτέρω Διαγωνισμού είναι η προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και η ενθάρρυνση των νέων γλωσσομαθών.

Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά στον ιστότοπο https://jt.ec.europa.eu/user/register?language=el από τις 2 Σεπτεμβρίου έως τις 20 Οκτωβρίου 2019.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019 για πρώτη φορά διαδικτυακά, ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες. Οι μαθητές και μαθήτριες θα διαγωνιστούν στη μετάφραση ενός κειμένου μίας σελίδας από οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. προς οποιαδήποτε άλλη και, στη συνέχεια, τα γραπτά θα βαθμολογηθούν από επαγγελματίες μεταφραστές της Επιτροπής. Οι νικητές και οι νικήτριες (ένας/μία από κάθε χώρα της Ε.Ε.) θα προσκληθούν στις Βρυξέλλες την επόμενη άνοιξη για την τελετή απονομής των βραβείων στην έδρα της Επιτροπής, μαζί με τους γονείς και τους/τις καθηγητές/τριες τους.

Για περισσότερες πληροφορίες τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-yourskills/language-skills/juvenes-translatores_el

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και χωρίς κόστος για το Δημόσιο.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ JUVENES TRANSLATORES 2019

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (ΓΔ Μετάφρασης) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει τον διαγωνισμό Juvenes Translatores 2019, έναν διαδικτυακό διαγωνισμό μετάφρασης για τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έως σήμερα ζητούσαμε από τους διαγωνιζόμενους του Juvenes Translatores να γράψουν με «μολύβι και χαρτί». Τώρα θέλουμε να τους φέρουμε πιο κοντά στον πραγματικό κόσμο της επαγγελματικής μετάφρασης κάνοντας τον διαγωνισμό ψηφιακό. Σε αυτόν τον διαγωνισμό οι διαγωνιζόμενοι θα μεταφράσουν για πρώτη φορά ηλεκτρονικά.

Σας παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά τις νέες απαιτήσεις όσον αφορά την τεχνολογία των πληροφοριών (ΤΠ) προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι το σχολείο σας είναι εξοπλισμένο για να συμμετάσχει στο εξής σε έναν διαδικτυακό διαγωνισμό μετάφρασης.

Έχουμε φτιάξει ένα επεξηγηματικό βίντεο για την εξοικείωση των εκπαιδευτικών και των συμμετεχόντων με τη νέα πλατφόρμα του διαγωνισμού. Μέσω της πλατφόρμας αυτής τα σχολεία θα εγγράφονται και θα δηλώνουν τους συμμετέχοντες και μέσω αυτής οι διαγωνιζόμενοι θα συντάσσουν τις μεταφράσεις τους την ημέρα του διαγωνισμού. Η πλατφόρμα του διαγωνισμού θα ανοίξει αμέσως μόλις αρχίσουν οι εγγραφές με έναν σύνδεσμο από τον επίσημο ιστότοπο του Juvenes Translatores .

Τα βασικά στάδια του διαγωνισμού είναι τα εξής:

 • προετοιμασία
 • διαδικτυακός διαγωνισμός μετάφρασης
 • έπαινοι για εξαιρετικές μεταφράσεις και
 • τελετή απονομής των βραβείων για τους νικητές.

Οι λεπτομερείς κανόνες και οδηγίες για κάθε στάδιο καθορίζονται παρακάτω, στις ενότητες 1-8.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Περιλαμβάνει τα εξής:

 • ανακοίνωση του διαγωνισμού
 • εγγραφή των σχολείων
 • τυχαία επιλογή σχολείων που συμμετέχουν
 • εγγραφή των συμμετεχόντων από τα σχολεία τους και
 • προετοιμασία σε τοπικό επίπεδο (βλ. ενότητες 1-3)

Η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης θαανακοινώσει τον διαγωνισμό στον επίσημο ιστότοπο του Juvenes Translatores… https://ec.europa.eu/info/education/juvenes-translatores_el
....και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
στο Facebook: https://www.facebook.com/translatores/
στο Instagram: https://www.instagram.com/translatingforeurope

Αν το σχολείο σας επιθυμεί να συμμετάσχει, εγγραφείτε στην πλατφόρμα του διαγωνισμού από τις 2 Σεπτεμβρίου έως τις 20 Οκτωβρίου 2019 (βλ ενότητα 1). Η εγγραφή αρχίζει και λήγει στις 12 το μεσημέρι (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στις εν λόγω ημερομηνίες.

Στη συνέχεια, θα γίνει κλήρωση (βλ. ενότητα 2) για να επιλεγούν τα σχολεία που θα κληθούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.

Κάθε σχολείο που θα επιλεγεί μπορεί να δηλώσει 2-5 συμμετέχοντες. Πρέπει να δηλώσετε τα ονόματα και τα ζεύγη γλωσσών (τη γλώσσα από την οποία και τη γλώσσα προς την οποία προτίθενται να μεταφράσουν οι συμμετέχοντες) στον ιστότοπο του διαγωνισμού έως τις 15 Νοεμβρίου το αργότερο (βλ. ενότητα 3).

Το σχολείο σας είναι υπεύθυνο για τη διοργάνωση της εκδήλωσης σε τοπικό επίπεδο., Αυτό σημαίνει ότι εναπόκειται στο σχολείο να προβεί σε όλες τις πρακτικές ρυθμίσεις, όπως παροχή χώρων, προσωπικού και κατάλληλης υποδομής ΤΠ (βλ. ενότητα 1.1) και να εξασφαλίσει ότι οι διαγωνιζόμενοι θα συμμετέχουν με δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο (βλ. ενότητα 1.3 και ενότητες 4 και 7)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΣ ΜΕΤΆΦΡΑΣΗΣ

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου 2019. Την ημέρα εκείνη οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να συνδεθούν με την πλατφόρμα του διαγωνισμού χρησιμοποιώντας τον ατομικό κωδικό χρήστη/κωδικό πρόσβασης που του αποδίδεται κατά την εγγραφή. Όταν οι διαγωνιζόμενοι συνδεθούν με το προφίλ τους, θα εμφανιστεί στην οθόνη το προς μετάφραση κείμενο. Οι συμμετέχοντες πρέπει να μεταφράσουν διαδικτυακά (όχι σε χαρτί) και να υποβάλουν τη μετάφρασή τους μέσω της πλατφόρμας του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις επιμέρους ρυθμίσεις που θα γίνουν από τα σχολεία. Οι μεταφράσεις πρέπει να γίνονται κατά τη διάρκεια της επίσημης ώρας που προβλέπεται για τον διαγωνισμό (βλ. ενότητα 4).

Η ΓΔ Μετάφρασης θα αξιολογήσει όλες τις μεταφράσεις και θα επιλέξει την καλύτερη μετάφραση (μία) από κάθε χώρα της ΕΕ (ενότητα 5).

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Οι νικητές θα προσκληθούν σε τελετή απονομής των βραβείων στις Βρυξέλλες την άνοιξη του 2020.. Η ΓΔ Μετάφρασης θα καλύψει τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής για έναν νικητή, έναν ενήλικο συνοδό του και έναν καθηγητή ανά χώρα (βλ. ενότητα 6).

Όλες οι σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό θα δημοσιεύονται συστηματικά στον επίσημο ιστότοπο του Juvenes Translatores (JT) και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν είστε ένας από τους καθηγητές που είναι υπεύθυνοι για τον διαγωνισμό στο σχολείο σας, σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά αυτές τις πηγές πληροφοριών ώστε να μην χάσετε καμία σημαντική πληροφορία.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1. ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΊΩΝ

Η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης θα προκηρύξει τον διαγωνισμό στον επίσημο ιστότοπο του Juvenes Translatores (https://ec.europa.eu/info/education/juvenes-translatores_el) στις: 2 Σεπτεμβρίου 2019, στις 12 το μεσημέρι (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Αν το σχολείο σας επιθυμεί να συμμετάσχει, πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις (βλ ενότητα 1.1).

Για να συμμετάσχετε, το σχολείο σας πρέπει να εγγραφεί στην πλατφόρμα του διαγωνισμού (βλ. ενότητα 1.2)

Με την εγγραφή του το σχολείο σας αναλαμβάνει ορισμένες υποχρεώσεις (βλ. ενότητα 1.3)

1.1. Πόια σχόλεία μπόρόύν να συμμετάσχόυν;

Μπορούν να συμμετάσχουν μόνο τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο διαγωνισμός δεν απευθύνεται σε σχολεία διδασκαλίας γλωσσών μέσω βραδινών μαθημάτων ή σε οργανισμούς που προσφέρουν παρόμοια μαθήματα γλωσσών που δεν αποτελούν μέρος του σχολικού προγράμματος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα σχολεία πρέπει:

 • να βρίσκονται σε χώρα της ΕΕ
 • να είναι αναγνωρισμένα από τις εκπαιδευτικές αρχές μίας ή περισσότερων χωρών της ΕΕ.
 • να δηλώσουν 2-5 συμμετέχοντες γεννημένους το 2002
 • να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο
 • να διαθέτουν τον αναγκαίο εξοπλισμό πληροφορικής (βλ. ενότητα 1.4).

1.2. Εγγραφή των σχόλείων

Πριν από την εγγραφή, ο υπεύθυνος καθηγητής θα πρέπει να έχει λάβει έγκριση συμμετοχής του σχολείου από τον διευθυντή.

Κατά την εγγραφή (μόνο μία εγγραφή ανά σχολείο), το σχολείο πρέπει να δηλώσει:

 • την ονομασία και τη διεύθυνση του σχολείου
 • το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου καθηγητή και
 • τουλάχιστον μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δεδομένου ότι αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα είναι ο μόνος τρόπος επικοινωνίας μας με το σχολείο παρακαλούμε:

 • να ελέγχετε τακτικά την ηλεκτρονική σας θυρίδα και
 • να είστε σίγουροι ότι μπορεί να δέχεται νέα μηνύματα.

Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της πλατφόρμας του διαγωνισμού - ο σύνδεσμος αυτός θα δημοσιευτεί στον επίσημο ιστότοπο του Juvenes Translatores και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν ανοίξει η διαδικασία εγγραφής .

Η εγγραφή είναι δυνατή από τις 2 Σεπτεμβρίου, 12 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) και έως τις 20 Οκτωβρίου, 12 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης). Οι ελλιπείς ή καθυστερημένες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Το σχολείο πρέπει να δημιουργήσει έναν λογαριασμό, να δημιουργήσει κωδικό χρήστη/κωδικό πρόσβασης – συνιστάται να τους σημειώσετε κάπου προσεκτικά και να τους κρατήσετε για όλες τις μελλοντικές συνδέσεις σας στον ιστότοπο του διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης των συμμετεχόντων την ημέρα του διαγωνισμού)– και να συμπληρώσει τα πεδία που απαιτούνται για την εγγραφή.
Θα πρέπει να καταχωριστεί η πλήρης ονομασία του σχολείου με κεφαλαίους χαρακτήρες όπου απαιτείται και με όλους τους ειδικούς χαρακτήρες και τα διακριτικά σημεία που απαιτούνται στη γλώσσα του σχολείου. Δεν επιτρέπεται η χρήση συντομογραφίας. Παραδείγματα: John Smith College, Ukmergės Šilės Šilevičiaus gimnazija.

1.3. Πόια δέσμευση αναλαμβάνει τό σχόλείό σας κατά την εγγραφή;

Κατά την εγγραφή το σχολείο δεσμεύεται να συμμορφωθεί με τους κανόνες και τις οδηγίες του διαγωνισμού και, αν επιλεγεί, να διοργανώσει τον διαγωνισμό μετάφρασης στον χώρο του.

Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα τα εξής:

 • να επιλέξει και να δηλώσει μαθητές που γεννήθηκαν το 2002,
 • να εξασφαλίσει κατάλληλες εγκαταστάσεις, εξοπλισμό ΤΠ (βλ. ενότητα 1.4) και προσωπικό για τον διαγωνισμό μετάφρασης
 • να επιτρέψει στους συμμετέχοντες να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό
 • να μεριμνήσει ώστε οι συμμετέχοντες και οι γονείς/κηδεμόνες τους να λάβουν γνώση και να συμφωνήσουν με τους εν λόγω κανόνες και οδηγίες
 • να μεριμνήσει για τη διεξαγωγή της δοκιμασίας με δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο και
 • αν αναδειχθεί νικητής μαθητής/μαθήτρια του σχολείου, να επιτραπεί στον/στην εν λόγω μαθητή/μαθήτρια καθώς και σε έναν καθηγητή/καθηγήτριά του/της να απουσιάσει από τα μαθήματα για να παραστεί στην τελετή απονομής στις Βρυξέλλες.

Το σχολείο συμφωνεί επίσης, εφόσον επιλεγεί για να συμμετάσχει στον διαγωνισμό, να δημοσιευθεί η ονομασία του στον επίσημο ιστότοπο του Juvenes Translatores..

Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω δεσμεύσεων το σχολείο μπορεί να αποκλειστεί από τον διαγωνισμό.

1.4. Αναγκαίός εξόπλισμός ΤΠ

 • Ένας υπολογιστής ανά συμμετέχοντα
 • Το σωστό πληκτρολόγιο για τη γλώσσα στόχο
 • Η οργάνωση σε επίπεδο ΤΠ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως πριν από την έναρξη του διαγωνισμού

Το σχολείο είναι υπεύθυνο να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία της σύνδεσης με το διαδίκτυο (τουλάχιστον 1Mbit/s) και όλου του εξοπλισμού ΤΠ.

Τεχνικές απαιτήσεις για τους υπολογιστές:

 • Λειτουργικά συστήματα:
  o Windows 7 ή νεότερη έκδοση
  o iOS 9 ή νεότερη έκδοση
 • Φυλλομετρητές:
  o Chrome 49 ή νεότερη έκδοση
  o Firefox 52 ή νεότερη έκδοση
  o Ιnternet Explorer 10 ή νεότερη έκδοση
  o Safari 10 ή νεότερη έκδοση
  o Edge 16 ή νεότερη έκδοση
  o Opera 36 ή νεότερη έκδοση

Οι φυλλομετρητές δεν πρέπει να έχουν εγκατεστημένες πρόσθετες βοηθητικές εφαρμογές (plug-in), όπως εφαρμογές αποκλεισμού διαφημίσεων (ad blockers) και ορθογράφοι. Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η εφαρμογή JavaScript.

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Η επιλογή των σχολείων για τον διαγωνισμό θα γίνει με κλήρωση μεταξύ των σχολείων που δήλωσαν συμμετοχή.

Ο αριθμός των σχολείων που θα επιλεγούν από κάθε χώρα θα είναι ίσος με τον αριθμό των εδρών της χώρας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

Κράτος μέλος Σχολεία
Αυστρία 18
Βέλγιο 21
Βουλγαρία 17
Κροατία 11
Κύπρος 6
Τσεχία 21
Δανία 13
Εσθονία 6
Φινλανδία 13
Γαλλία 74
Γερμανία 96
Ελλάδα 21
Ουγγαρία 21
Ιρλανδία 11
Ιταλία 73
Λετονία 8
Λιθουανία 11
Λουξεμβούργο 6
Μάλτα 6
Κάτω Χώρες 26
Πολωνία 51
Πορτογαλία 21
Ρουμανία 32
Σλοβενία 8
Σλοβακία 13
Ισπανία 54
Σουηδία 20
Ηνωμένο Βασίλειο 73
ΣΥΝΟΛΟ 751

Για τους σκοπούς αυτής της επιλογής, τα σχολεία υπολογίζονται στην ποσόστωση του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκονται. Για παράδειγμα, το ισπανικό σχολείο ΙES Liceo español ‘Luis Buñuel’, που βρίσκεται στη Γαλλία, θα υπολογιστεί στην ποσόστωση της Γαλλίας.
Ο κατάλογος των κληρωθέντων σχολείων θα δημοσιευθεί στον επίσημο ιστότοπο του Juvenes Translatores μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2019. Η επιλογή είναι αμετάκλητη.

3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Κάθε σχολείο που θα επιλεγεί μπορεί να δηλώσει 2-5 συμμετέχοντες οι οποίοι πρέπει:

 • να έχουν γεννηθεί το 2002 και
 • να είναι κανονικά εγγεγραμμένοι σε σχολείο που πληροί τα κριτήρια της ενότητας 1.1.

Ο κανόνας όσον αφορά το έτος γεννήσεως έχει θεσπιστεί για τη δημιουργία ισότιμων όρων για τα εκπαιδευτικά συστήματα όλων των χωρών της ΕΕ.

Το σχολείο θα πρέπει να δηλώσει το ζεύγος γλωσσών του κάθε συμμετέχοντος, δηλαδή τη γλώσσα από την οποία προτίθεται να μεταφράσει καθώς και τη γλώσσα προς την οποία προτίθεται να μεταφράσει (βλ. ενότητα 3.4).

3.1. Ονόματεπώνυμα μαθητών και ζεύγη γλωσσών

Κάθε σχολείο μπορεί να δηλώσει 2-5 συμμετέχοντες. Τα ονοματεπώνυμα των μαθητών και τα ζεύγη γλωσσών που επιλέγονται πρέπει να καταχωριστούν στην πλατφόρμα του διαγωνισμού το αργότερο έως τις 15 Νοεμβρίου 2019 στις 12 μ.μ. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν είναι δυνατή καμία αλλαγή ως προς τους συμμετέχοντες ή τα ζεύγη γλωσσών.

Το σχολείο οφείλει να ενημερώσει τον γονέα/τους γονείς ή τον κηδεμόνα/τους κηδεμόνες κάθε μαθητή σχετικά με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό.

3.2. Πώς επιλέγόνται όι συμμετέχόντες;

Τα σχολεία μπορούν να ορίσουν δικά τους κριτήρια για την επιλογή των συμμετεχόντων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι ξεκάθαρα, δίκαια και αμερόληπτα. Εάν η ΓΔ Μετάφρασης κρίνει ότι ένα σχολείο έχει εφαρμόσει άδικα ή μεροληπτικά κριτήρια, μπορεί να το αποκλείσει από τον διαγωνισμό.

3.3. Πώς πρόστατεύόνται τα πρόσωπικά δεδόμένα;

Η ΓΔ Μετάφρασης θα διασφαλίσει την προβλεπόμενη από τον νόμο προστασία όλων των προσωπικών δεδομένων που θα λάβει.

Οι ονομασίες των σχολείων, τα ονόματα των εθνικών νικητών και οι μεταφράσεις τους θα δημοσιευθούν (βλ. ενότητα 5) και η επίσκεψη των νικητών στις Βρυξέλλες για την τελετή απονομής των βραβείων ενδέχεται να καλυφθεί από τα μέσα ενημέρωσης.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ΓΔ Μετάφρασης τηρεί τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων παρέχονται στο δελτίο συγκατάθεσης και στη σχετική δήλωση περί απορρήτου για τον διαγωνισμό Juvenes Translatores.

Τα έγγραφα αυτά θα αποσταλούν στους καθηγητές των 28 νικητών του διαγωνισμού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3.4. Ζεύγη γλωσσών

Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν να μεταφράσουν από οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ προς οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα της ΕΕ.

Οι επίσημες γλώσσες της ΕΕ είναι:

αγγλικά (EN), βουλγαρικά (BG), γαλλικά (FR), γερμανικά (DE), δανικά (DA), ελληνικά (EL), εσθονικά (ET), ιρλανδικά (GA), ισπανικά (ES), ιταλικά (IT), κροατικά (HR), λετονικά (LV), λιθουανικά (LT), μαλτέζικα (MT), ολλανδικά (NL), ουγγρικά (HU), πολωνικά (PL), πορτογαλικά (PT), ρουμανικά (RO), σλοβακικά (SK), σλοβενικά (SL), σουηδικά (SV), τσεχικά (CS) και φινλανδικά (FI).

Τα ζεύγη γλωσσών που επιλέγουν οι συμμετέχοντες πρέπει να δηλώνεται κατά την εγγραφή (βλ. ενότητα 3.1). Η επιλογή δεν μπορεί να αλλάξει μετά τις 15 Νοεμβρίου 2019.

Συνιστούμε θερμά στους συμμετέχοντες να μεταφράσουν προς τη μητρική τους γλώσσα ή προς τη γλώσσα που γνωρίζουν καλύτερα. Ωστόσο, η γλώσσα αυτή θα πρέπει να είναι μία από τις προαναφερθείσες επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΣ ΜΕΤΆΦΡΑΣΗΣ

4. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ

Την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλαδή στις 21 Νοεμβρίου 2019, οι διαγωνιζόμενοι θα συνδεθούν ταυτόχρονα με την πλατφόρμα του διαγωνισμού χρησιμοποιώντας τον ατομικό κωδικό χρήση/κωδικό πρόσβασης (που ο υπεύθυνος καθηγητής θα λάβει όταν τους εγγράψει στον διαγωνισμό). Οι συμμετέχοντες, αφού συνδεθούν, θα δουν αμέσως στην οθόνη του υπολογιστή τους το αρχικό κείμενο (πρωτότυπο) στην γλώσσα της επιλογής τους. Στη συνέχεια θα μπορούν να πληκτρολογήσουν τη μετάφρασή τους σε ένα πεδίο που θα παρατίθεται δίπλα στο πρωτότυπο.

Ενώ μεταφράζουν, θα πρέπει να θυμούνται να σώζουν το κείμενό τους σε τακτικά διαστήματα. Όταν τελειώσουν τη μετάφραση ή όταν λήξει ο χρόνος της δοκιμασίας, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να σώσουν και να υποβάλουν τη μετάφρασή τους στην πλατφόρμα του διαγωνισμού. Θα λάβουν ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα ότι η μετάφρασή τους υποβλήθηκε επιτυχώς, το οποίο θα μπορούν, αν θέλουν, να εκτυπώσουν.
(Το επεξηγηματικό βίντεο δείχνει ποια μορφή θα έχει το μήνυμα αυτό και τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε: (URL))

Ο διαγωνισμός μετάφρασης πρέπει να διεξαχθεί σε εγκαταστάσεις του σχολείου και πρέπει να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε όλα τα σχολεία που συμμετέχουν –μεταξύ 10 π.μ. και 12 μ.μ, ώρα Κεντρικής Ευρώπης.
Το σχολείο πρέπει να μεριμνήσει για τη σωστή λειτουργία του περιβάλλοντος ΤΠ και πρέπει να πράξει τα δέοντα για να εξασφαλίσει ότι ο διαγωνισμός διενεργείται με δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο. Οι συμμετέχοντες πρέπει να εργαστούν μόνοι τους (όχι ανά δύο ή σε ομάδες) και χωρίς καμία βοήθεια από τους καθηγητές.

Τα σχολεία μπορούν να επιτρέψουν και σε άλλους μαθητές να λάβουν μέρος ανεπίσημα (και να διοργανώσουν παράλληλο εσωτερικό διαγωνισμό ή να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη δοκιμασία π.χ. για αξιολόγηση των μαθητών), δεν μπορούν όμως να αποστείλουν τις μεταφράσεις αυτών των μαθητών στη ΓΔ Μετάφρασης. Η πλατφόρμα του διαγωνισμού δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό.

Πριν από τη λήξη του χρόνου του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

 • να σώσουν και να υποβάλουν τη μετάφρασή τους στην πλατφόρμα του διαγωνισμού (βλ. τις παραπάνω επεξηγήσεις και το επεξηγηματικό βίντεο)
 • και, αν το επιθυμούν, να την εκτυπώσουν.

Εάν, για λόγους ανεξάρτητους από τη θέληση του σχολείου σας, το σχολείο δεν μπορέσει να αποστείλει τις μεταφράσεις όπως ορίζεται παραπάνω, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την ομάδα του Juvenes Translatores για περαιτέρω οδηγίες.
Στο μέτρο του δυνατού, η ομάδα του Juvenes Translatores θα απαντά στις ερωτήσεις σας και θα παρέχει συμβουλές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού.

4.1. Συμμετέχόντες με αναπηρία

Τα σχολεία δεν πρέπει να κάνουν διακρίσεις σε βάρος μαθητών με αναπηρία. Η ομάδα του Juvenes Translatores γνωρίζει ότι ενδέχεται να χρειαστεί να ληφθούν ειδικά μέτρα, ώστε οι μαθητές με αναπηρία να μπορέσουν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό με δίκαιους και ισότιμους όρους. Στην περίπτωση που οι εν λόγω αναγκαίες ρυθμίσεις έρχονται σε σύγκρουση με τους κανόνες (π.χ. αν η αναπηρία έχει ως αποτέλεσμα ο/η μαθητής/μαθήτρια να πληκτρολογεί με αργότερο ρυθμό ώστε να χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσει τη μετάφρασή του/της), επικοινωνήστε με την ομάδα του του Juvenes Translatores περιγράφοντας την αναπηρία και τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για να λάβετε την εκ των προτέρων συγκατάθεση.

4.2. Πόιός διαχειρίζεται τα πρακτικά ζητήματα διεξαγωγής της δόκιμασίας

Τα σχολεία είναι υπεύθυνα για τη διοργάνωση της δοκιμασίας στον χώρο τους. Αυτό περιλαμβάνει όλες τις πρακτικές ρυθμίσεις για την ημέρα διεξαγωγής της δοκιμασίας, και συγκεκριμένα:

 • τη συγκέντρωση των συμμετεχόντων στον τόπο του διαγωνισμού·
 • τη διασφάλιση ότι κάθε συμμετέχων διαθέτει τον αναγκαίο εξοπλισμό ΤΠ και σύνδεση με το διαδίκτυο (βλ ενότητα 1.4)
 • την παροχή στους συμμετέχοντες ατομικού κωδικού χρήστη/κωδικού πρόσβασης (που αποδίδονται σε κάθε συμμετέχοντα κατά την εγγραφή) ώστε να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα του διαγωνισμού και μπορούν να μεταφράσουν το κείμενο
 • την επιτήρηση των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, ειδικότερα τη διασφάλιση ότι δεν χρησιμοποιούνται μεταφραστικά εργαλεία που απαγορεύονται (βλ. ενότητα 4.3) και
 • τη διασφάλιση ότι οι συμμετέχοντες σώζουν και υποβάλουν τις μεταφράσεις τους στο τέλος του χρόνου της δοκιμασίας.

4.3. Μπόρόύν όι συμμετέχόντες να χρησιμόπόιήσόυν λεξικά ή λόγισμικό μετάφρασης κατά τη διάρκεια τόυ διαγωνισμόύ;

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα:

 • ορθογράφοι
 • ηλεκτρονικά ή διαδικτυακά λεξικά
 • εργαλεία μετάφρασης με τη βοήθεια υπολογιστή (CAT)
 • αυτόματη μετάφραση (π.χ. Google Translate)

Αν χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε από τα παραπάνω εργαλεία, η μετάφραση αποκλείεται από τον διαγωνισμό.

Ωστόσο, τα λεξικά είναι απαραίτητα επαγγελματικά εργαλεία· συνεπώς, οι διαγωνιζόμενοι επιτρέπεται να χρησιμοποιούν λεξικά σε έντυπη μορφή Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο μονόγλωσσα όσο και δίγλωσσα λεξικά.

5. ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ

5.1. Αξιόλόγηση

Κάθε μετάφραση θα αξιολογηθεί από εξεταστική επιτροπή επαγγελματιών μεταφραστών και αναθεωρητών της ΓΔ Μετάφρασης.

Μετά την αξιολόγηση αυτή, μια επιτροπή αξιολογητών, υπό την προεδρία του γενικού διευθυντή της ΓΔ Μετάφρασης, θα επιλέξει την καλύτερη μετάφραση από κάθε χώρα της ΕΕ.

Οι εργασίες και συνεδριάσεις της εξεταστικής επιτροπής και της επιτροπής αξιολογητών έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Καμία επιμέρους βαθμολογία δεν θα κοινοποιηθεί.

Έπαινοι μπορούν να αποσταλούν στο 10 % περίπου των συμμετεχόντων, εφόσον οι μεταφράσεις κριθούν εξαιρετικής ποιότητας.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής.

Οι αποφάσεις της εξεταστικής επιτροπής και της επιτροπής αξιολογητών είναι αμετάκλητες. Οι μεταφράσεις και οι αξιολογήσεις τους μπορούν να αναπαραχθούν και να χρησιμοποιηθούν από τις υπηρεσίες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για μελλοντικές δράσεις κατάρτισης σχετικά με την αξιολόγηση των μεταφράσεων. Οι μεταφράσεις θα δημοσιευθούν στον επίσημο ιστότοπο του Juvenes Translatores.

5.2. Πόια κριτήρια θα χρησιμόπόιηθόύν για την αξιόλόγηση των μεταφράσεων;

Η εξεταστική επιτροπή θα εφαρμόσει παρόμοια κριτήρια με εκείνα που εφαρμόζονται για την αξιολόγηση των μεταφράσεων εντός της ΓΔ Μετάφρασης, δηλαδή:

 • ακρίβεια της μετάφρασης
 • ικανότητα ορθής σύνταξης (γραμματική και επιλογή εκφράσεων)
 • ευχέρεια στον χειρισμό του λόγου και
 • ευρηματικές μεταφραστικές λύσεις.

Η εξεταστική επιτροπή μπορεί να αποκλείει οποιαδήποτε μετάφραση ή οποία δεν έχει παραχθεί με δίκαιους όρους και αμερόληπτο τρόπο, για παράδειγμα εάν φαίνεται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί μη επιτρεπόμενα εργαλεία (βλ ενότητα 4.3).

5.3. Ανακόίνωση των νικητών και δελτίό συγκατάθεσης

Ο κατάλογος των 28 νικητών θα δημοσιευθεί στις αρχές Φεβρουαρίου του 2020.

Η ομάδα του Juvenes Translatores θα αποστείλει ηλεκτρονικά στο σχολείο κάθε νικητή ένα δελτίο συγκατάθεσης, το οποίο το σχολείο θα πρέπει να εκτυπώσει και να επιστρέψει υπογεγραμμένο από τον μαθητή και άλλους στους διοργανωτές εντός της προθεσμίας, μαζί με αντίγραφο έγκυρου δελτίου ταυτότητας του μαθητή.

Το δελτίο συγκατάθεσης πρέπει να υπογραφεί από:

 • τον μαθητή
 • και τον/τους γονέα/γονείς ή τον/τους κηδεμόνα/κηδεμόνες του μαθητή (αν ο μαθητής είναι κάτω των 18 ετών κατά τη στιγμή του ταξιδιού για την απονομή)

Συμπληρώνοντας το δελτίο αυτό, ο μαθητής και ο γονέας/οι γονείς ή ο κηδεμόνας/οι κηδεμόνες του δηλώνουν ότι συμφωνούν:

 • να μεταβεί ο μαθητής στις Βρυξέλλες για την τελετή απονομής των βραβείων
 • να δημοσιευθούν φωτογραφίες και βιντεοσκοπήσεις από την τελετή απονομής των βραβείων και την επίσκεψη στις Βρυξέλλες, στον επίσημο ιστότοπο Juvenes Translatores και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
 • να συνοδεύεται ο μαθητής από έναν γονέα ή κηδεμόνα, ή από ενήλικο που εγκρίνει ο γονέας ή ο κηδεμόνας, στην τελετή απονομής των βραβείων στις Βρυξέλλες (αυτό δεν είναι υποχρεωτικό αν ο μαθητής είναι 18 ετών κατά τη στιγμή του ταξιδιού).

Στη δήλωση περί απορρήτου που συνοδεύει το δελτίο συγκατάθεσης, καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίον γίνεται η συλλογή, η επεξεργασία και η χρήση των προσωπικών δεδομένων, σε απόλυτη συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

6. ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Οι νικητές, μαζί με έναν ενήλικο συνοδό και έναν καθηγητή ανά νικητή, θα προσκληθούν στην τελετή απονομής των βραβείων στις Βρυξέλλες.

Οι νικητές, οι οποίοι είναι κάτω των 18 ετών κατά τη στιγμή της τελετής, πρέπει να συνοδεύονται από γονέα ή κηδεμόνα ή άλλον ενήλικο που εγκρίνει ο γονέας ή ο κηδεμόνας, ο οποίος θα έχει την πλήρη ευθύνη για τον νικητή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και της παραμονής στις Βρυξέλλες.

Η Επιτροπή αναλαμβάνει τη διοργάνωση και τα έξοδα ταξιδιού (*1), καθώς και τις δαπάνες διαμονής και ορισμένων γευμάτων. Εκτός από τη γενική ασφάλιση που καλύπτει τους επισκέπτες στα κτίρια της Επιτροπής, η Επιτροπή δεν προβαίνει σε ρυθμίσεις ούτε καλύπτει καμία ασφάλιση για το ταξίδι ή την παραμονή στις Βρυξέλλες. Ο μαθητής, ο καθηγητής και ο ενήλικος συνοδός του πρέπει να προσκομίσουν τα αναγκαία για το ταξίδι ταξιδιωτικά έγγραφα.

(*1) Η Επιτροπή θα καλύψει τα έξοδα ταξιδιού από τη χώρα προέλευσης των νικητών έως το ξενοδοχείο τους στις Βρυξέλλες, αλλά όχι τα έξοδα για σύντομες μετακινήσεις, όπως ταξί από και προς το αεροδρόμιο ή των σιδηροδρομικό σταθμό στην χώρα προέλευσης των νικητών.

7. ΕΞΟΔΑ

Τα σχολεία πρέπει να καλύψουν όλες τις τοπικές δαπάνες που συνεπάγεται η διοργάνωση του διαγωνισμού και να παράσχουν τις εγκαταστάσεις για τον διαγωνισμό.

8. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΩΝ

Η ερμηνεία των σχετικών κανόνων και οδηγιών από τη ΓΔ Μετάφρασης δεν μπορεί να τεθεί εν αμφιβόλω.

Χρειάζεστε περισσότερες πληρόφόρίες;

 • Επίσημος ιστότοπος του Juvenes Translatores: Juvenes Translatores
 • Στείλτε τις ερωτήσεις σας στην ομάδα Juvenes Translatores — Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,,
 • Επικοινωνήστε με τον αρμόδιο επικοινωνίας για τον διαγωνισμό στα τοπικά γραφεία της ΓΔ Μετάφρασης στη χώρα σας http://ec.europa.eu/info/dg-translation-local-offices_en).
 • Στο Facebook: Juvenes Translatores
 • Στο Instagram: TranslatingforEurope

Εκτύπωση