edu.klimaka.gr

Διαγωνισμός Μετάφρασης Juvenes Translatores 2021 2022

Εκτύπωση  

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΑΡΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ 'JUVENES TRANSLATORES 2021 2022'

Αρ.Πρωτ.Φ15/123589/Δ2/01-10-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
-----
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Κουροπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-344.3272 (Δ.Ε.)
210-344.2933 (Ε.Α.Ε.)
210-344.2212 (Ε.Ε.)
210-344.3273 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός Μετάφρασης Juvenes Translatores 2021-2022
Σχετ. έγγραφο: Το με αρ. πρωτ. 120296/ΓΔ4/24-9-2021 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει τον διαγωνισμό μετάφρασης Juvenes Translatores 2021-2022, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που γεννήθηκαν το 2004.

Στόχος του ανωτέρω διαγωνισμού είναι η προώθηση της εκμάθησης γλωσσών στα σχολεία και η ενθάρρυνση των νέων γλωσσομαθών. Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να εγγραφούν διαδικτυακά https://jt.ec.europa.eu/el από τις 2 Σεπτεμβρίου έως τις 20 Οκτωβρίου 2021 στις 12.00 (ώρα κεντρικής Ευρώπης).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 ταυτόχρονα σε όλα τα συμμετέχοντα σχολεία. Φέτος, το θέμα των κειμένων που θα κληθούν να μεταφράσουν οι μαθητές/τριες είναι «Εμπρός στον δρόμο για ένα πράσινο μέλλον!». Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφράσουν ανάμεσα σε δύο από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Οι νικητές και οι νικήτριες (ένας/μία από κάθε χώρα της Ε.Ε.) θα ανακοινωθούν στις αρχές Φεβρουαρίου 2022 και θα προσκληθούν στις Βρυξέλλες την επόμενη άνοιξη για την τελετή απονομής των βραβείων στην έδρα της Επιτροπής, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται το δελτίο τύπου του διαγωνισμού. Επίσης, τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/languageskills/juvenes-translatores_el.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και χωρίς κόστος για το Δημόσιο.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α/ΒΑΘΜΙΑΣ, Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ


Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Ο διαγωνισμός νεαρών μεταφραστών και μεταφραστριών της ΕΕ ξεκινά!

Βρυξέλλες, 2 Σεπτεμβρίου 2021

Τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλες τις χώρες της ΕΕ μπορούν τώρα να αρχίσουν να εγγράφονται για τον διαγωνισμό Juvenes Translatores, τον ετήσιο διαγωνισμό μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από τις 12.00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στις 2 Σεπτεμβρίου, τα σχολεία μπορούν να εγγραφούν διαδικτυακά ώστε οι μαθήτριες και οι μαθητές τους να συναγωνιστούν με συνομηλίκους τους σε ολόκληρη την ΕΕ. Φέτος, το θέμα των κειμένων που θα κληθούν να μεταφράσουν είναι «Εμπρός στον δρόμο για ένα πιο πράσινο μέλλον!».

Ο κ. Γιοχάνες Χαν, επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης, δήλωσε τα εξής: «Στόχος του διαγωνισμού είναι να παρακινήσει τα νέα παιδιά να ενδιαφερθούν για σταδιοδρομία στη μετάφραση και, γενικότερα, να προωθήσει την εκμάθηση γλωσσών. Το θέμα συνάδει με μία από τις σημαντικότερες πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία αφορά ιδιαίτερα τα νέα παιδιά. Εκτός από την αντιμετώπιση αυτού του ενδιαφέροντος ζητήματος, σκοπός του διαγωνισμού είναι να φέρει σε επαφή νέα παιδιά, από διαφορετικές χώρες, που τρέφουν αγάπη για τις γλώσσες, να τα ενθαρρύνει και να τα βοηθήσει να ξεπεράσουν τους φραγμούς μεταξύ ανθρώπων και πολιτισμών. Η ικανότητα επικοινωνίας και αμοιβαίας κατανόησης, ανεξάρτητα από τις διαφορές, είναι ουσιαστικής σημασίας για την άνθηση της ΕΕ.»

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να μεταφράσουν ανάμεσα σε δυο από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ (552 πιθανοί γλωσσικοί συνδυασμοί). Στον περσινό διαγωνισμό χρησιμοποιήθηκαν 150 διαφορετικοί συνδυασμοί.

Η προθεσμία της εγγραφής για τα σχολεία, που είναι το πρώτο από τα δύο στάδια της διαδικασίας, λήγει στις 12.00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στις 20 Οκτωβρίου 2021. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα καλέσει 705 σχολεία στο επόμενο στάδιο. Ο αριθμός των σχολείων που θα συμμετάσχουν από κάθε χώρα θα είναι ίσος με τον αριθμό των εδρών της χώρας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και θα επιλεγούν τυχαία από ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Τα επιλεγμένα σχολεία θα προτείνουν κατόπιν έως πέντε μαθητές ή μαθήτριες για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. Μπορούν να έχουν οποιαδήποτε εθνικότητα, αλλά όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν γεννηθεί το 2004.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στις 25 Νοεμβρίου 2021 σε όλα τα συμμετέχοντα σχολεία.

Οι νικήτριες και οι νικητές, μία/ένας από κάθε χώρα, θα ανακοινωθούν έως τις αρχές Φεβρουαρίου 2022.

Εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες, θα κληθούν παραλάβουν τα βραβεία τους την άνοιξη του 2022 σε τελετή στις Βρυξέλλες. Θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν επαγγελματίες μεταφραστές και μεταφράστριες από την Επιτροπή και να μάθουν περισσότερα για τα γλωσσικά επαγγέλματα.

Ιστορικό

Η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει τον διαγωνισμό Juvenes Translatores («νεαροί μεταφραστές» στα λατινικά) κάθε χρόνο από το 2007. Προωθεί την εκμάθηση γλωσσών στα σχολεία και δίνει στα νέα παιδιά μια γεύση από το μεταφραστικό επάγγελμα. Στον διαγωνισμό, ο οποίος διεξάγεται ταυτόχρονα σε όλα τα επιλεγμένα σχολεία σε ολόκληρη την ΕΕ, μπορούν να λάβουν μέρος 17χρονοι/-ες μαθητές και μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο διαγωνισμός ενέπνευσε και ενθάρρυνε ορισμένα από τα παιδιά που συμμετείχαν να ακολουθήσουν γλωσσικές σπουδές στο πανεπιστήμιο και να γίνουν επαγγελματίες μεταφράστριες και μεταφραστές. Δίνει επίσης την ευκαιρία να αναδειχθεί η πλούσια γλωσσική πολυμορφία της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες


Δικτυακός τόπος του διαγωνισμού Juvenes Translatores: https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores

 


Εκτύπωση