Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακών Ταινιών «Το Φύλο σε Πρώτο Πλάνο»

Εκτύπωση  
ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  «ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ» ΚΟΙΝΣΕΠ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2020

Αρ.Πρωτ.Φ15/165639/Δ2/04-12-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΄
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Χριστοδούλου Μ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.42.242 (Δ.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: Έγκριση Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Το φύλο σε πρώτο πλάνο» της ΚΟΙΝΣΕΠ Φεστιβάλ Ολυμπίας και της Γενικής Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2020-21.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 161785/Δ2,Δ3,Δ4/25-11-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Σε συνέχεια του με αρ. πρ. Φ15/158182/Δ2/19-11-2020 εγγράφου της Υπηρεσίας μας, που αφορά σε έγκριση μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο: «Το φύλο σε πρώτο πλάνο» και απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δ/θμιας Εκπαίδευσης όλων των τύπων σχολείων της χώρας, σας διαβιβάζουμε εκ νέου την επικαιροποιημένη προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού, για το σχολικό έτος 2020-21, προς ενημέρωσή σας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Ολυμπίας
για Παιδιά και Νέους

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤ ΑΣ ΤΩΝ ΦΥ ΛΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Φύλο σε Πρώτο Πλάνο

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και η Γενική ΓραμματείαΟικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) διοργανώνουν τον 2ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ψηφιακών Ταινιών με τίτλο: «Το Φύλο σε Πρώτο Πλάνο»

Θέμα του Διαγωνισμού είναι η παραγωγή ψηφιακών ταινιών σχετικά με την ανάγκη εξάλειψης των κάθε είδους έμφυλων στερεότυπων, διακρίσεων και ανισοτήτων λόγω φύλου, σεξουαλικής επιλογής και ταυτότητας φύλου και τον σεβασμό εν γένει της ανθρώπινης ύπαρξης ανεξάρτητα και πέρα από τις διαχωριστικές ταξινομικές κατηγορίες μεταξύ των οποίων και το φύλο.

Ταυτόχρονα, μέσα από τη διαδικασία του Διαγωνισμού, το ζητούμενο είναι οι μαθητές και μαθήτριες να οδηγηθούν για να δημιουργήσουν τη δική τους ταινία -από την ιδέα και το σενάριο μέχρι το μοντάζ και την τελική επεξεργασία. Τα παιδιά γίνονται δημιουργοί, αποκτούν αισθητική παιδεία, αναπτύσσουν κριτική ικανότητα, εκπαιδεύονται στη χρήση των νέων τεχνολογιών και τον χειρισμό των ψηφιακών μέσων παραγωγής και επεξεργασίας της κινούμενης εικόνας.

Στον Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των Δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας.

Καλούμε τους μαθητές και τις μαθήτριες, με τη συνδρομή των εκπαιδευτικών τους, να καταθέσουν το δημιουργικό τους έργο σε μία ή σε περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Μυθοπλασία,
β) Κινούμενο σχέδιο,
γ) Ντοκιμαντέρ.

Όλες οι ταινίες που θα λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό θα προβληθούν σε ειδική εκδήλωση τον Δεκέμβριο του 2021 στον Πύργο, στο πλαίσιο του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, οπότε θα γίνει και η τελετή απονομής των βραβείων.

Όροι και οδηγίες συμμετοχής

1. Οι ταινίες μπορούν να ανήκουν σε οποιοδήποτε κινηματογραφικό είδος (μυθοπλασία, κινούμενο σχέδιο, ντοκιμαντέρ), η μέγιστη διάρκειά τους να είναι μέχρι 10' μαζί με τους τίτλους αρχής και τέλους και τα αρχεία να υποβληθούν σε μορφή mp4 ή mον.

2. Οι συμμετοχές μπορεί να είναι ατομικές ή συλλογικές μέσα από Κινηματογραφικές Ομάδες που συγκροτούνται στα σχολεία

3. Οι ταινίες θα καταταγούν, ανάλογα με την προέλευσή τους, σε δυο Κατηγορίες: Α' Γυμνάσια και Β' Λύκεια, και θα κριθούν χωριστά.

4. Κάθε μαθητής/τρια ή κινηματογραφική ομάδα μαθητών/τριών, μπορεί να συμμετάσχει με μία μόνο ταινία. Οι ταινίες πρέπει να είναι πρωτότυπες και να μην περιλαμβάνουν υλικό το οποίο υπόκειται σε έλεγχο πνευματικών δικαιωμάτων.

5. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι προαιρετική και δεν συνεπάγεται κανένα κόστος για τους μαθητές/τριες, σε καμία φάση του Διαγωνισμού.

6. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού τόσο από τους/τις μαθητές/τριες, όσο και από τους γονείς και κηδεμόνες τους.

7. Οι Διευθυντές/ντριες των σχολείων πρέπει να έχουν διασφαλίσει τη συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων για τη συμμετοχή των παιδιών τους στον Διαγωνισμό, πριν από την αποστολή των έργων. Στην Υπεύθυνη Δήλωση, ο Γονέας/Κηδεμόνας θα αποδέχεται την προβολή της ταινίας του/της μαθητή/τριας, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

8. Τα παραχθέντα έργα των μαθητών/τριών υποβάλλονται στο Φεστιβάλ Ολυμπίας και κρίνονται από πενταμελή Κριτική Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό. Τα παραχθέντα έργα δεν εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών. Οι σχετικές δραστηριότητες δεν θα εμποδίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία και θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο γνωστικών αντικειμένων, σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις, προκειμένου να υποστηρίξουν τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών.

9. Σύμφωνα με τον ν. 2121/1993 «Περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων», τα πνευματικά δικαιώματα των έργων (copγright) παραμένουν στους δημιουργούς τους. Το Φεστιβάλ Ολυμπίας και η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ), στο πλαίσιο της προώθησης του Διαγωνισμού, δικαιούνται να προβάλουν τα έργα που θα κατατεθούν και να αναφέρουν τα ονόματα των συμμετεχόντων/ουσών, αλλά δεν έχουν δικαίωμα να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια που να συνιστά εμπορική εκμετάλλευσή τους. Δεν θα υπάρξουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση) και η χρήση θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ο διαγωνισμός δεν εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων, καθώς και με τη διάθεση, δωρεάν διανομή, διακίνηση ή πώληση πάσης φύσεως υλικού (έντυπου ή μη) που κρίνεται ως διαφημιστικό υλικό.

10. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών.

11. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος.

12. Προτείνεται να προηγηθεί της συμμετοχής στον διαγωνισμό ενημέρωση των μαθητών/τριών για τα ζητήματα φύλου και ισότητας από τους/τις εκπαιδευτικούς, προς ενίσχυση και ευαισθητοποίησή τους για τον σκοπό και τους στόχους του διαγωνισμού.

13. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή έργων ορίζεται η Παρασκευή 21 Μα"ϊου 2021.

14. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων του Διαγωνισμού, η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του έργου από τον Διαγωνισμό.

Διαδικασία συμμετοχής στον Διαγωνισμό και αποστολής ταινιών


1. Οι Κινηματογραφικές Ομάδες των σχολείων που θα πάρουν μέρος στον Διαγωνισμό ή οι μαθητές/τριες που θα συμμετάσχουν με προσωπικές ταινίες, πρέπει να γνωστοποιήσουν τη συμμετοχή τους στο e-mail: tofγΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021.

2. Οι ταινίες αποστέλλονται στο e-mail: tofγΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή ταχυδρομικά, με συστημένη αποστολή ή ταχυμεταφορά, στη διεύθυνση: Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους - Ρόδου 18Α, 112 52 Αθήνα, με την ένδειξη: Για τον διαγωνισμό «Το Φύλο σε Πρώτο Πλάνο».

3. Επιπλέον της ταινίας, θα πρέπει να αποσταλούν στο ίδιο e-mail και τουλάχιστον δύο φωτογραφίες της ταινίας σε μορφή jpeg ή tiff. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να έχουν το ίδιο όνομα αρχείου με αυτό της ταινίας.

4. Κάθε συμμετοχή πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία της ομάδας ή του μαθητή/τριας που συμμετέχει στον διαγωνισμό: ονοματεπώνυμο, σχολείο, τάξη, διεύθυνση σχολείου, τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας με το σχολείο.

5. Για τη συμπλήρωση της αίτησης, ας ληφθεί υπόψη ότι τα στοιχεία, όπως ακριβώς αναγράφονται στην αίτηση, θα δημοσιευτούν στις ιστοσελίδες του Φεστιβάλ Ολυμπίας και της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ).

Υπεύθυνες του Διαγωνισμού είναι:

από το Φεστιβάλ Ολυμπίας η Αθανασία Σφακιανάκη (τηλ. επικοινωνίας 2108664470, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και sfakianaki@olympiafestiνal.gr), και από την Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) η Κατερίνα Μπαρτζώκα (e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) και η Αγγελική Κοβούση (e-mail: a.koνΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Αξιολόγηση και προβολή

1. Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει από 1 έως 10 Ιουνίου 2021. Κριτήρια για την επιλογή των έργων θα αποτελέσουν η έμπνευση, η τεχνική αρτιότητα, η πρωτοτυπία και η αυθεντικότητα.

2. Τις ταινίες κρίνει Sμελής Κριτική Επιτροπή, που συνεδριάζει όσες φορές είναι απαραίτητο, προκειμένου να εκφέρει την κρίση της και να επιλέξει τις ταινίες στις οποίες θα απονεμηθούν τα Βραβεία.

3. Για κάθε μια από τις δύο κατηγορίες (Α': Γυμνάσιο και Β': Λύκειο) απονέμονται 1ο, 2ο και 3ο Βραβείο, ενώ η Κριτική Επιτροπή μπορεί να απονείμει εύφημες μνείες ή ειδικά βραβεία για να εξάρει το θέμα ή άλλες αρετές μίας ταινίας. Τα Βραβεία δεν περιλαμβάνουν οικονομική ανταμοιβή.

4. Όλοι/ες οι διαγωνιζόμενοι/ες θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της Κριτικής Επιτροπής μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021.

5. Οι ταινίες που θα λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό θα προβληθούν σε ειδική εκδήλωση τον Δεκέμβριο του 2021 στον Πύργο, στο πλαίσιο του 24°υ Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, οπότε θα γίνει και η τελετή απονομής των βραβείων.

Οργανωτική Επιτροπή

  • Μαρία Συρεγγέλα, Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
  • Δημήτρης Σπύρου, καλλιτεχνικός διευθυντής Φεστιβάλ Ολυμπίας
  • Κατερίνα Μπαρτζώκα, στέλεχος της ΓΓΟΠΙΦ
  • Χρήστος Κωνσταντόπουλος, οργανωτικός υπεύθυνος Φεστιβάλ Ολυμπίας
  • Αδαμαντία Αργυροπούλου, στέλεχος του Φεστιβάλ Ολυμπίας

Κριτική Επιτροπή

  • Διονυσία Κοπανά, σκηνοθέτις (Πρόεδρος)
  • Άρτεμις Αναστασιάδου, σκηνοθέτις
  • Αγγελική Κοβούση, στέλεχος της ΓΓΟΠΙΦ
  • Ζωή Μαγουλά, στέλεχος της ΓΓΟΠΙΦ
  • Αθανασία Σφακιανάκη, στέλεχος του Φεστιβάλ Ολυμπίας

Εκτύπωση