edu.klimaka.gr

Μαθητικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής Εθνικού Ιδρύματος Πολιτισμού 2021

ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 2021, ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2021

Αρ.Πρωτ.Φ15/9129/Δ2/27-01-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Παπαβρόντος Β. (Π.Ε.)
Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Θεοδωράκου Β. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ.(Ε.Α.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.42.249 (Π.Ε.)
210-34.43.272 (Δ.Ε.)
210-34.42.245 (Δ.Ε.)
210-34.42.933 (Ε.Α.Ε

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του Διεθνούς Διαδικτυακού Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής με θέμα «Οι μαθητές αποτυπώνουν εικαστικά το νόημα του Αγώνα του 1821», του Εθνικού Ιδρύματος Πολιτισμού,για το σχολικό έτος 2020-2021»

Σχετικό έγγραφο: τo με αρ. πρ. 2056/Δ2,Υ2/11-01-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο από 24-11-2020 αίτημά σας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 02/07-01-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε για το σχολικό έτος 2020-2021, την διεξαγωγή του Διεθνούς Διαδικτυακού Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής με θέμα «Οι μαθητές αποτυπώνουν εικαστικά το νόημα του Αγώνα του 1821», που απευθύνεται σε μαθητές/τριες των Ε’, ΣΤ’ τάξεων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε μαθητές/τριες των Α’, Β’ Γ’ τάξεων του Γυμνασίου της Ελλάδας και των ομογενειακών Δημοτικών και Γυμνασίων σχολείων του εξωτερικού.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό-COVID 19 και σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και ηασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και να επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση/ηχογράφηση της τελετής απονομής βραβείων μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του γονέα/κηδεμόνα. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιαδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών / προϊόντων / φορέων / υπηρεσιών.
 4. Η υλοποίηση του προγράμματος να μην ξεπερνά τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.
 5. Η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού του Διεθνούς Διαδικτυακού Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής με θέμα: ”Οι μαθητές αποτυπώνουν εικαστικά το νόημα του Αγώνα του 1821” να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερη στους/στις εκπαιδευτικούς.
 6. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού προγράμματος.
 7. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου διαγωνισμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η προκήρυξη του εν λόγω Διαγωνισμού.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΣΙΜΟΥ

Μαθητικός Διαγωνισμός «Παιδιά και Έφηβοι αποτυπώνουν εικαστικά το νόημα του Αγώνα του 1821».

Το «Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού», Εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την συνεργασία του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης και την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προκηρύσσει Διαδικτυακό Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής με τίτλο «Παιδιά και Έφηβοι αποτυπώνουν εικαστικά το νόημα του Αγώνα του 1821».

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Πέμπτης και Έκτης Τάξης Δημοτικού και των τριών τάξεων του Γυμνασίου, όλης της Ελλάδος καθώς και σε μαθητές/τριες εξωτερικού της ελληνικής ομογένειας οι οποίοι φοιτούν σε Ομογενειακά Σχολεία. Οι μαθητές/τριες με αφορμή τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, καλούνται να εκφραστούν δημιουργικά και με τα εικαστικά τους έργα να αποτυπώσουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους για τον ηρωικό αγώνα των προγόνων τους για εθνική ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ

Τα έργα θα πρέπει να συνδέονται με τη θεματική του Διαγωνισμού και να είναι δημιουργίες των ίδιων των παιδιών. Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν όποια τεχνική θέλουν (ζωγραφική με ακουαρέλα, ξυλομπογιά, πλαστικά χρώματα, λάδι, παστέλ, κολλάζ, σχέδιο με μολύβι ή με πενάκι, ή και μεικτή τεχνική). Η πρωτοτυπία και η ικανότητα των μαθητών/τριών να εκφράσουν τις σκέψεις τους μέσα στο έργο τους θα είναι το κύριο κριτήριο για την επιτυχία στον Διαγωνισμό.

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κάθε Δημοτικό σχολείο ή Γυμνάσιο που θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό θα επιλέξει και θα στείλει:

 • τα Δημοτικά σχολεία: Δύο (2) έργα σύνολο ένα από κάθε τάξη (Πέμπτη, Έκτη),
 • τα Γυμνάσια: Τρία (3) έργα σύνολο ένα από κάθε τάξη της Α΄ Β΄ Γ΄ Γυμνασίου.

Τα έργα που θα στείλει κάθε Δημοτικό σχολείο ή Γυμνάσιο για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, θα επιλεχθούν από τον Διευθυντή και τον υπεύθυνο καθηγητή που θα ορίσει ο σύλλογος διδασκόντων. Τα πρωτότυπα έργα των μαθητών/τριών θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι στην διάθεση του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού για χρήση (εκθέσεων, εκδόσεων και δημοσιεύσεων). Κάθε έργο που θα υποβληθεί ψηφιακά θα πρέπει να συνοδεύεται από μία λεζάντα και από ένα σύντομο κείμενο (έως 70 λέξεις) που θα εκφράζει τη σημασία της ζωγραφιάς και πώς την εμπνεύστηκε ο μαθητής/τρια. Τα κείμενα που θα συνοδεύουν τα έργα τα οποία θα επιλεγούν, θα αξιοποιηθούν για την δημιουργία ψηφιακού λευκώματος, προσβάσιμου διαδικτυακά σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Επίσης, στην ως άνω φόρμα uποβολής θα αναφέρεται που βρίσκεται το έργο του μαθητή/τριας στην οικία του ή στο Δημοτικό ή Γυμνάσιο Τα Δημοτικά ή Γυμνάσια που θα διαγωνιστούν θα συμπληρώνουν τα στοιχεία τους (διεύθυνση, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, την ηλεκτρονική διεύθυνση (mail) και τον υπεύθυνο καθηγητή καθώς και τα στοιχεία του μαθητή/τριας το ονοματεπώνυμο την ηλικία του την τάξη, το τμήμα, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας του και μία ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος θα υπάρχουν:

 • Η Φόρμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
 • Η ηλεκτρονική διεύθυνση υποβολής αποστολής των έργων.
 • Έντυπο Συγκατάθεσης γονέα ή κηδεμόνα.

Τα ονόματα των μαθητών/τριων που θα διακριθούν στο Διαγωνισμό θα ανακοινωθούν μέσω της ιστοσελίδας του οργανωτή.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΩΝ

Τα έργα των μαθητών/τριών θα πρέπει να έχουν μέγεθος Α4 ή Α3 και θα πρέπει να έχουν φωτογραφηθεί σε ψηλή ανάλυση. Κάθε συμμετοχή μπορεί να περιλαμβάνει ανάλογα με τη βαθμίδα δύο(2) έργα ένα από κάθε τάξη από το Δημοτικό ή τρία (3) έργα ένα από κάθε τάξη από το Γυμνάσιο σε ψηφιακή μορφή .jpg, .png και θα ακολουθεί τις παρακάτω προδιαγραφές:

 • Η ανάλυση πρέπει να είναι 300 dpi(σε μορφή .jpg ή .png αρχείο) με όσο το δυνατόν μικρότερη συμπίεση.
 • Η λεζάντα και το σύντομο κείμενο που θα συνοδεύει το έργο θα είναι γραμμένο σε ηλεκτρονική μορφή με γραμματοσειρά Arial 10.
 • Το όνομα του ψηφιακού αρχείου πρέπει να περιέχει: το ονοματεπώνυμο του μαθητή, την ηλικία του, τη βαθμίδα, την τάξη και το σχολείο (Παράδειγμα: ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-14- ΓΥΜΝΑΣΙΟ -Α- Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ.jpg).
 • Τα έργα θα πρέπει να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με Θέμα: (ΕΡΓΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΠ) μαζί με συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε εδώ
 • Σε περίπτωση που η υποβληθείσα συμμετοχή προκριθεί και μελλοντικά αποφασιστεί η παρουσίασή της σε έκθεση σε φυσικό χώρο ή/και κατάλογο θα υπάρξει επικοινωνία με τους συμμετέχοντες για την αποστολή των έργων.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν υποχρεούται να αξιολογήσει τα έργα που δεν πληρούν τις εν λόγω προϋποθέσεις ούτε να αιτιολογήσει την κρίσης της.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΧΜΟΥ

Ο Διαγωνισμός έχει ως ημερομηνία έναρξης την 1η Φεβρουαρίου 2021 και λήξης την 31η Μαρτίου 2021. Η καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης των έργων θα είναι η 31η Μαρτίου 2021.

ΒΡΑΒΕΙΑ

Στους μαθητές/τριες που θα διακριθούν θα απονεμηθούν βραβεία σε ειδική τελετή τον Μάιο του 2021 που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του «Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού» σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από το Ίδρυμα εφόσον και αφού το επιτρέψουν οι συνθήκες λόγω πανδημίας COVID -19. Τα βραβεία που θα απονεμηθούν στους νικητές/τριες είναι σύνολο πέντε (5) δηλαδή δύο (2) έργα για το Δημοτικό ένα από κάθε τάξη και τρία (3) έργα για το Γυμνάσιο ένα από κάθε τάξη. Στους πέντε (5) νικητές/τριες θα δοθεί από ένα ταμπλετ και ένα βιβλίο. Εκτός των βραβευμένων έργων θα απονεμηθούν και έπαινοι μαζί με βιβλίο στα δέκα (10) καλύτερα έργα των μαθητών/τριων της τελικής φάσης ανεξαρτήτως βαθμίδας κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

 • Ο γονέας ή κηδεμόνας του μαθητή/τριας που θα λάβει μέρος στον Διαγωνισμό θα συμπληρώνει εδώ φόρμα συγκατάθεσης για την συμμετοχή και την δημοσίευση του έργου μαζί και του κειμένου του μαθητή/τριας σε κάθε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο ή φυσικό χώρο (έκθεση) καθώς και για την ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση των έργων και της τελετής απονομής των βραβείων σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης
 • Ο φορέας διοργάνωσης που αναλαμβάνει τη διαδικασία υλοποίησης του Διαγωνισμού θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των μαθητών/τριών. Δε θα υπάρξουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον Διαγωνισμό.
 • Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Διαγωνισμού θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες η συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την οργάνωση και αξιολόγηση του Διαγωνισμού.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πρόεδρος:

Λουϊζα Καραπιδάκη, Ιστορικός Τέχνης, μέλος Δ.Σ. του ΕΙΠ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης,

Μέλη:

 1. Αφροδίτη Λίτη, Καθηγήτρια Γλυπτικής της Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)
 2. Νικόλαoς Ευσταθίου, Δρ. Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής 5ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης «Γεώργιος Μπουζιάνης»,
 3. Παναγιώτης Σιαγκρής, Ζωγράφος, ΕΔΙΠ της Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)
 4. Παρασκευή Τριανταφύλλου, Συντονίστρια Γραφείου Διασύνδεσης Παραρτημάτων, Εκπρόσωπος ΕΙΠ.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (.docx) Φόρμα συμμετοχής. Έντυπο Συγκατάθεσης γονέα ή κηδεμόνα.

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

Web: https://hfc-worldwide.org/athens/

E-mail υποβολής: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Υπεύθυνη: Παρασκευή Τριανταφύλλου

Σχετικά Άρθρα