edu.klimaka.gr

ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Από το 1960 το Μουσείο στεγάζεται μόνιμα στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής στην οδό Σταδίου (πλατεία Κολοκοτρώνη). Το Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής θεμελιώθηκε το 1858 από τη βασίλισσα Αμαλία και οικοδομήθηκε σε σχέδια του Francois Boulanger.

Αντικείμενό του Μουσείου είναι η ιστορία του νεότερου Ελληνισμού: η περίοδος της τουρκοκρατίας και φραγκοκρατίας, η επανάσταση του 1821, οι απελευθερωτικοί αγώνες, η δημιουργία του ανεξάρτητου κράτους, η πολιτική, κοινωνική και πνευματική εξέλιξη του Ελληνισμού ως τη σημερινή εποχή.

Στη μόνιμη έκθεση του, μέσα από ζωγραφικά και χαρακτικά έργα, σημαίες και όπλα από τους εθνικούς απελευθερωτικούς αγώνες, προσωπικά αντικείμενα ιστορικών μορφών, έγγραφα και φωτογραφίες, οικιακά σκεύη και εργαλεία καθώς και παραδοσιακές φορεσιές και έργα της νεοελληνικής χειροτεχνίας διαγράφεται η ιστορική πορεία του Ελληνισμού από την 'Aλωση της Κωνσταντινούπολης (1453) συμβολικά μέχρι τον ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940-41.

ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΜΟΥΣΕΙΟΥ

Tα κειμήλια και έργα τέχνης του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου ειναι ταξινομημένα σε Συλλογές με βάση το είδος τους. Σήμερα ο αριθμός τον Συλλογών του Μουσείου φτάνει τις 24. Ο εμπλουτισμός τους γίνεται μέσω δωρεών και επιλεκτικών αγορών.

Οι Συλλογές έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

Ζωγραφικών Έργων
Μεμονωμένες Συνθέσεις, Σύνολα Έργων, Προσωπογραφίες, Σύγχρονη Τέχνη

Χαρακτικών & Γραφικών Τεχνών
Χαρακτικών, Χαρτών, Εικονογράφισης ελληνικού και ξένου Τύπου, Λαϊκών Εικόνων, Αφισών, Γελοιογραφιών, Ιστοτύπων

Αρχιτεκτονικών Σχεδίων

Γλυπτών
Γλυπτών, Ακροπρώρων, Τμημάτων & Ομοιωμάτων Πλοίων

Σημαιών

Όπλων και Οπλισμού

Προσωπικών & Αναμνηστικών Αντικειμένων
Μεταλλίων & Παρασήμων, Προσωπικών & Αναμνηστικών Αντικειμένων

Νομισμάτων & Σφραγίδων
Νομισμάτων, Σφραγίδων

Ενδυμάτων & Κοσμημάτων
Παραδοσιακής & Αστικής Ενδυμασίας, Στρατιωτικών Στολών, Ιερατικών Αμφίων, Κοσμημάτων

Οικιακού & Επαγγελματικού Εξοπλισμού
Κεντημάτων, Υφαντών & Σταμπωτών, Επίπλων, Κεραμικών, Σκευών, Εργαλείων και Μηχανημάτων

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η Βιβλιοθήκη της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος συγκροτήθηκε το 1884. Συν το χρόνο διαμόρφωσε συστηματικά ενότητες, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την ιστορία του Ελληνισμού από τον 15ο έως και τον 20ό αιώνα, ενώ παρέχει αξιόλογη πληρότητα ως προς τα θεματικά αντικείμενα που καλύπτει. Η συλλογή των εντύπων της την κατατάσσει στο χώρο των εξειδικευμένων βιβλιοθηκών και ως εκ τούτου απευθύνεται σε ειδικό κοινό.

Στη Βιβλιοθήκη μπορεί κάποιος να αναζητήσει βιβλία για την ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, την περίοδο της Λατινοκρατίας, της Φραγκοκρατίας, της Τουρκοκρατίας και κυρίως την ελληνική ιστορία του 19ου αι. και του 20ού: τον Αγώνα της Εθνικής Ανεξαρτησίας, την περίοδο Καποδίστρια και την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους, τις βασιλείες του Όθωνα και του Γεωργίου, το Ανατολικό Ζήτημα, την αγγλική κατοχή των Ιονίων Νήσων και την ένωσή τους με την Ελλάδα, τον Κριμαϊκό Πόλεμο, τις Κρητικές Επαναστάσεις, το Μακεδονικό Αγώνα, τον πόλεμο του 1897, τους Βαλκανικούς Πολέμους, τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τη Μικρασιατική Καταστροφή καθώς και τα μετέπειτα ιστορικά γεγονότα. Επιπρόσθετα σημαντική ενότητα αποτελούν τα περιοδικά επιστημονικά συγγράμματα του 19ου και 20ού αι., οι εκδόσεις που αφορούν στην ιστορία των λαών με τους οποίους ο Ελληνισμός στην ιστορική του διαδρομή είχε άμεση συνάφεια όπως και οι εκδόσεις που αναδεικνύουν την τοπική ιστορία.

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί από Τρίτη έως Παρασκευή από τις 9.00 έως τις 2.00 και εξυπηρετεί τους ερευνητές κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.

ΑΡΧΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος με  την ιδρυτική της προκήρυξη το Μάιο του 1882 προέβλεπε, εκτός από την ίδρυση Μουσείου, τη σύσταση Αρχείου εγγράφων ιστορικής σημασίας, τα οποία σήμερα βρίσκονται ταξινομημένα στις παρακάτω ενότητες:

Προεπαναστατικά αρχεία

Προετοιμασία του Αγώνα της Ανεξαρτησίας

Παλιγγενεσία - Δημιουργία Νέου Ελληνικού Κράτους
Ιδιαίτερα σημαντική ενότητα αποτελούν τα «Πιστοποιητικά τωνΑγωνιστών».

Αλυτρωτικά - επαναστατικά κινήματα εποχής βασιλείας του Γεωργίου Α΄

Μακεδονικός Αγώνας - Βαλκανικοί Πόλεμοι - Βόρειος Ήπειρος - Μ. Ασία -1940

Πλουσιώτατο είναι το υλικό που αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες 1896, 1906,1996

Οι ερευνητές εξυπηρετούνται από Τρίτη έως και Παρασκευή, και ώρες 9.00 έως 14.00.
Η πρόσβαση στο Αρχείο Ιστορικών Εγγράφων καθορίζεται μετά από τηλεφωνική συνεννόηση.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Η Μόνιμη Έκθεση του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου καλύπτει την ιστορία της Νεότερης Ελλάδας από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453) έως τον Πόλεμο του 1940.

Μέσα από κειμήλια, έργα τέχνης, όπλα προσωπικά αντικείμενα, ενδυμασίες, χάρτες κ.α. ο επισκέπτης παρακολουθεί την πορεία του ελληνικού έθνους κατά την τουρκοκρατία και την ενετοκρατία στον ελλαδικό χώρο, την ελληνική επάνασταση του 1821, την ανεξαρτησια και τη διαμόρφωση του νεού ελληνικού κράτους, την επέκταση των συνόρων με τους Βαλκανικους Πολέμους, την περιπέτεια της Μικρασιατικής εκστρατείας, μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Παράλληλα παρουσιάζονται πτυχές της καθημερινής ζωής και της ελληνικής κοινωνίας μέσα από την πλούσια λαογραφική συλλογή του Μουσείου.

Η Μόνιμη Έκθεση του ΕΙΜ αναπτύσσεται στις περιμετρικές της κεντρικής Αίθουσας των Συνεδριάσεων, αίθουσες του Μεγάρου της Παλαιάς Βουλής των Ελλήνων που πλέον στεγάζει μόνιμα το Μουσείο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο Εθνικο Ιστορικό Μουσείο απευθύνονται σε σχολικές ομάδες των τάξεων του Δημοτικού και Γυμνασίου και αφορούν τη νεώτερη ελληνική ιστορία. Πραγματοποιούνται στο χώρο της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου.

Το Μουσείο διατηρεί επίσης άμεση επαφή με τους εκπαιδευτικούς. Διαθέτει υλικό για την προετοιμασία των παιδιών πριν από την επίσκεψη και διοργανώνει συναντήσεις κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται ώστε να είναι σε θέση παρουσιάσουν οι ίδιοι το μουσείο στην τάξη τους.

Τέλος διαθέτει εκδόσεις και δανείζει εκπαιδευτικό υλικό σε σχολεία.

Για δηλώσεις συμμετοχής σε κάποιο από τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα θα πρέπει να έχει προηγηθεί επικοινωνία με την κ. Νικολέττα Ζυγούρη στο τηλ. 210 3237617.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν

Γνωριμία με τις ελληνικές παραδοσιακές φορεσιές
(Διάρκεια: 60΄, Κάθε Πέμπτη στις 9.30 και 10.30)

Για ομάδες μαθητών  της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξης του Δημοτικού.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των μαθητών με την ελληνική παραδοσιακή ενδυμασία (18ου- 19ου αι).

Γαλανόλευκη η θωριά σου (Διάρκεια: 60΄, Κάθε δεύτερη Τρίτη στις 10.00.

Για παιδιά της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού και της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης του Γυμνασίου.

Σκοπός του προγράμματος είναι η προσέγγιση της σημαίας τόσο ως ιστορικό τεκμήριο όσο και ως μέρος της σύγχρονης καθημερινότητας.

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο και ως πλήρης εκπαιδευτικός φάκελος (διατίθεται στο πωλητήριο του Μουσείου) που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο δάσκαλος ή ο καθηγητής αυτόνομα στην τάξη του.

Η Καθημερινή Ζωή των Ελλήνων (18ος- 19ος αιώνας) (Διάρκεια: 60΄, Κάθε δεύτερη Τρίτη στις 10.00)

Για ομάδες μαθητών  της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού και της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου.

Μέσα από το πλούσιο υλικό του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου σε περιηγητικά κείμενα, χαρακτικά και αντικείμενα καθημερινής χρήσης, οι  μαθητές πληροφορούνται για τις πτυχές της ζωής των Ελλήνων κατά το 18 και 19 αιώνα (κατοικία, διατροφή, ψυχαγωγία, ασχολίες, κοινωνικές εκδηλώσεις κ.λπ.).

Ας Γνωρίσουμε το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Ο σχεδιασμός της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής δράσης στηρίζεται στη συνεργασία μεταξύ Μουσείου και Νηπιαγωγείου πριν, κατά και μετά την επίσκεψη στο Μουσείο προκειμένου να αξιοποιηθούν στο μεγαλύτερο βαθμό τα πλεονεκτήματα και οι δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν οι δύο φορείς στη μαθησιακή διαδικασία.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός προγράμματος επικεντρωμένου στο κάθε Νηπιαγωγείο ξεχωριστά και η δημιουργία συνθηκών διαρκούς συνεργασίας ανάμεσα στο Νηπιαγωγείο και το Μουσείο.

Το πρόγραμμα δομείται σε τρεις φάσεις: η πρώτη φάση περιλαμβάνει την προετοιμασία των παιδιών στο Νηπιαγωγείο για την επίσκεψη στο Μουσείο, η δεύτερη φάση διεξάγεται μέσα στο Μουσείο και η τρίτη φάση υλοποιείται στην τάξη και αφορά την επεξεργασία των ερεθισμάτων από την επίσκεψη.

Το πρόγραμμα υλοποιείται κάθε Πέμπτη και απαιτείται έγκαιρη προσυνεννόηση. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΜΕΓΑΡΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 13, 105 61 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ : (+30 210) 32 37 617- 32 37 315- 32 22 266
FAX: (+30 210) 32 13 786
email: info(ΑΤ)nhmuseum.gr
www.nhmuseum.gr

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ώρες λειτουργείας: Καθημερινά 09:00- 14:00, Δευτέρα κλειστό.

Είσοδος:

Ενήλικες: 3 ευρώ,
Φοιτητές και ενήλικες άνω των 65 χρόνων: 1,5 ευρώ
Παιδιά έως 18 χρονών: είδοσος ελεύθερη

Κυριακή είσοδος ελεύθερη

Σχετικά Άρθρα