ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αρ.Πρωτ.38234/Γ4/30-03-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τηλ.: 210 344-3516
FAX: 210 344-2210

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για την ανάρτηση μαθημάτων των ελληνικών παραδοσιακών χορών στο διαδίκτυο

Σας ενημερώνουμε ότι στον κόμβο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi-schools.gr) και στην ιστοσελίδα του μαθήματος ‘’ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ’’ στο πεδίο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, αναρτήθηκαν ηλεκτρονικά μαθήματα με χρήση βίντεο με στόχο την υποστήριξη της διδασκαλίας των ελληνικών παραδοσιακών χορών που συμπεριλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Κάθε ηλεκτρονικό μάθημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε χορό:

  • Μεθοδολογία διδασκαλίας (ολική και μερική)
  • Παρουσίαση, με χρήση βίντεο, του χορού με έναν χορευτή με μέτρημα (χωρίς μουσική)
  • Παρουσίαση, με χρήση βίντεο, του χορού με έναν χορευτή χωρίς μέτρημα (με μουσική)
  • Παρουσίαση, με χρήση βίντεο, του χορού με ομάδα χορευτών

Ελεύθερη πρόσβαση στο υλικό πατώντας τις ενεργές κάτωθι ετικέτες (μπάρες).

► Εισαγωγικά Θέματα

► Χοροί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

► Χοροί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Επίσης, στο ίδιο πεδίο αναρτήθηκε σύνδεσμος που παραπέμπει σε ηλεκτρονικά μαθήματα κολύμβησης.

Για την ελεύθερη πρόσβαση πατήστε: Είσοδος ως επισκέπτης

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ


Εκτύπωση