12η Σύνοδος Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Εφήβων (ACMUN) 2017

Εκτύπωση  

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 12ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΕΦΗΒΩΝ (ACMUN) 2016

Αρ.Πρωτ.Φ12.1/155732/Δ2/22-09-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Email : t05sded(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά.
Παπαδοπούλου Χ.
Τηλέφωνο : 210-34.43.272
: 210-34.43.317
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διοργάνωσης της 12ης Συνόδου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών των Εφήβων (ACMUN) στο Αμερικανικό Κολλέγιο “ΑΝΑΤΟΛΙΑ” Θεσσαλονίκης – Φεβρουάριος 2017».
Σχετικά έγγραφα: τα με αρ. πρ. 127648/Δ2/01-08-2016 και 146163/Δ2/09-09-2016 εισερχόμενα έγγραφα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Απαντώντας στα με αρ. πρ. 15585/20-07-2016 και 17917/09-09-2016 έγγραφά σας, με τα οποία μας διαβιβάσατε τις με αρ. πρ. 885/07-07-2016 και 288/05-09-2016 αιτήσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» Θεσσαλονίκης και τα συνημμένα σε αυτές και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή της 12ης Συνόδου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών των Εφήβων (ACMUN), που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 10 έως και την Κυριακή 12
Φεβρουαρίου 2017
, στο χώρο του Αμερικανικού Κολλεγίου «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» Θεσσαλονίκης.

Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν θα μεριμνήσουν για την έγκριση συμμετοχής των μαθητών τους, αποστέλλοντας εγκαίρως τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (αίτηση του Διευθυντή του σχολείου, πράξη Συλλόγου, πρόγραμμα και ονομαστικό πίνακα συμμετοχής μαθητών) στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω Συνέδριο θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ


Εκτύπωση