edu.klimaka.gr

5η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση Επιτροπών ΟΗΕ «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» 2020 2021

Εκτύπωση  

5η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση Επιτροπών ΟΗΕ
«Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» 2020-2021

Αρ.Πρωτ.Φ15.1/106579/Δ2/18-08-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ Δ/ΘΜΙΑΣ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Κατσάνου Ζ. (Δ.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.314 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διεξαγωγής της 5ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με τίτλο “Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη” της Κοιν.Σ.Επ. «ΡΟΗ» - σχολ.έτος 2020-21».
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 94972/Δ2/17-07-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στην από 14-4-2020 αίτησή σας σας και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 36/16-7-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή της 5ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με τίτλο «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» που θα διεξαχθεί από 11 έως 13 Δεκεμβρίου 2020 μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Στην 5η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές/τριες όλων των δημόσιων και ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας.

Σκοπός της Προσομοίωσης είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε θέματα που αφορούν την προστασία και προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, καθώς και η γνωριμία και εξοικείωσή τους με ζητήματα εφαρμογής των σχετικών διεθνών συμβάσεων του ΟΗΕ.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://roh.gr/aitiseis/ έως τις 31 Οκτωβρίου 2020.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του Συνεδρίου θα γίνει με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:

  1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών θα είναι προαιρετική και απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/μαθητριών που θα συμμετέχουν στην εν λόγω διοργάνωση.
  2. Η όλη υλοποίηση και δημοσιοποίηση θα γίνει με ευθύνη των διοργανωτών, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων τους.
  3. Η προετοιμασία των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους θα πρέπει να μην επιβαρύνει τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα να την εμπλουτίζει ή/και να την διευρύνει, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών.
  4. Να δημοσιοποιηθούν προς το ΙΕΠ τα αποτελέσματα της Προσομοίωσης, καθώς και ο απολογισμός και τα παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνολικά από τη διενέργειά της.

Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στην εν λόγω Μαθητική Προσομοίωση θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ


4η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
«Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη»
Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις διέπουν την εγγραφή, την προετοιμασία και τη συμμετοχή στην Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με τίτλο «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη»

1. Εγγραφή

1.1. Οι μαθητές γυμνασίων και λυκείων (δημοσίων και ιδιωτικών) μπορούν να εγγραφούν στο συνέδριο για να συμμετάσχουν:
▪ ως «Διπλωμάτες» - μέλη των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
▪ ως δημοσιογράφοι
▪ ως εθελοντές (μόνο για μαθητές του σχολείου στο οποίο διεξάγεται το συνέδριο)

1.2. Οι μαθητές μπορούν να εγγραφούν στο συνέδριο είτε ατομικά είτε ομαδικά, ακολουθώντας τις επιμέρους οδηγίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα «www.roh.gr» και συμπληρώνοντας την αντίστοιχη αίτηση.

Στην περίπτωση της ατομικής εγγραφής δηλώνεται ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή ως υπεύθυνος επικοινωνίας.

Στην περίπτωση της ομαδικής εγγραφής ως υπεύθυνος επικοινωνίας δηλώνεται ο/η καθηγητής/τρια του σχολείου που αναλαμβάνει την προετοιμασία της ομαδικής αποστολής των μαθητών τους.

Μετά την επιτυχή αποστολή αίτησης συμμετοχής και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, θα αποστέλλεται email επιβεβαίωσης με περαιτέρω οδηγίες σχετικά με την ανάθεση Επιτροπής και χώρας αλλά και τα επόμενα στάδια της προετοιμασίας μέχρι το συνέδριο.

1.3. Η εγγραφή στο συνέδριο περιλαμβάνει:

▪ το υλικό προετοιμασίας, που παρέχεται ηλεκτρονικά κατά την περίοδο προετοιμασίας και υποστήριξης των μαθητών, καθώς και επιτόπια επίσκεψη των Προεδρείων όπου αυτό καθίσταται εφικτό,

▪ τον φάκελο/τσάντα και τη διαπίστευση του συμμετέχοντα, που παρέχεται κατά την έναρξη του συνεδρίου,

▪ το πιστοποιητικό συμμετοχής, που χορηγείται με την ολοκλήρωση του συνεδρίου στη διάρκεια της τελετής λήξης,

▪ τα προγεύματα και γεύματα, που προσφέρονται στα προγραμματισμένα διαλείμματα κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

▪ μετακίνηση των μαθητών από και προς τα Εκπαιδευτήρια «Απόστολος Παύλος» (χώρος διεξαγωγής του συνεδρίου).

1.4. Προθεσμία:

Η περίοδος εγγραφών στο συνέδριο ανακοινώνεται κατά την έναρξη του εκάστοτε σχολικού έτους. Για το σχολικό έτος 2019-2020, εγγραφές των μαθητών στο συνέδριο ξεκινούν στις 15 Σεπτεμβρίου 2019 και ολοκληρώνονται στις 20 Οκτωβρίου 2019.

1.5. Ακύρωση συμμετοχής:

Αίτημα ακύρωσης συμμετοχής μπορεί να γίνει δεκτό έως και ένα μήνα πριν από τη διεξαγωγή του συνεδρίου. Το αίτημα ακύρωσης συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλεται με email στο «Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.».

2. Συνοδοί καθηγητές

Προσφέρεται παράλληλο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για τους συνοδούς καθηγητές, στο πλαίσιο του οποίου διεξάγονται εισηγήσεις, εκπαιδευτικά εργαστήρια και άλλες δράσεις. Οι συνοδοί καθηγητές θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.

3. Ευθύνη

Οι συμμετέχοντες μαθητές, εφόσον είναι ανήλικοι, βρίσκονται υπό την ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους που ασκούν την γονική μέριμνα. Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής δηλώνεται εκ μέρους του γονέα/κηδεμόνα (για τις ατομικές αιτήσεις) ή του υπευθύνου καθηγητή (για τις ομαδικές αιτήσεις) ότι φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τον ανήλικο συμμετέχοντα εκτός των ωρών διεξαγωγής του συνεδρίου.

4. Ιατρική μέριμνα

Παροχή πρώτων βοηθειών από τον Ερυθρό Σταυρό και συνεργασία με ιδιωτική κλινική κατά περίπτωση.

5. Μετακίνηση

Οι μαθητές, προκειμένου να λάβουν μέρος στο συνέδριο, θα μετακινούνται από το ξενοδοχείο CAPSIS προς τα Εκπαιδευτήρια «Απόστολος Παύλος» (χώρος διεξαγωγής του συνεδρίου) και αντίθετα, με λεωφορεία που θα παραχωρηθούν από τους διοργανωτές του συνεδρίου.

6. Ενδυμασία

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν επίσημα ενδεδυμένοι. Ειδικότερα:

6.1. Ένδυση για τους μαθητές: Κοστούμι (σακάκι, παντελόνι, πουκάμισο και γραβάτα). Εναλλακτικά, παντελόνι με πουκάμισο και σακάκι (τα τζιν παντελόνια και τα αθλητικά υποδήματα θα πρέπει να αποφεύγονται).

6.2. Ένδυση για τις μαθήτριες: Προτείνονται μπλούζες, πουλόβερ, σακάκια, πουκάμισα, παντελόνια, φούστες και φορέματα (χωρίς προκλητικό μήκος). Συστήνονται άνετα χαμηλοτάκουνα υποδήματα και αποφυγή ψηλοτάκουνων υποδημάτων. (οι μίνι φούστες, τα τζιν παντελόνια και τα αθλητικά υποδήματα θα πρέπει να αποφεύγονται).

7. Προστασία προσωπικών δεδομένων

7.1. Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679:
Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία εκουσίως παρέχονται από τα υποκείμενα αυτών καταγράφονται από την ΡΟΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς αποστολής ενημερωτικού υλικού, ανακοινώσεων, newsletters, προσκλήσεων και άλλων αποστολών και κλήσεων συναφών με την τουριστική δραστηριότητα, ενώ είναι δυνατό να επεξεργάζονται και για στατιστικούς λόγους. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται από την εταιρεία μας, εκτός εάν ζητήσετε τη διαγραφή τους.

Εάν επιλέξετε να παρέχετε προσωπικά δεδομένα ή να συναινέσετε στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων τα οποία μας έχετε ήδη παρέχει, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε και να διορθώσετε ή και να διαγράψετε τα δεδομένα αυτά κατ’ οιαδήποτε στιγμή, επίσης εάν επιλέξετε συγκεκριμένες χρήσεις ή επικοινωνίες, θα έχετε τη δυνατότητα να διακόψετε την εγγραφή οιαδήποτε στιγμή. Αυτό θα γίνει με την αποστολή email στην διεύθυνση «Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.» και εμείς θα μεριμνήσουμε ώστε τα δεδομένα να απομακρυνθούν. Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν διατίθενται και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, που δε συνδέονται με την εταιρεία μας, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Η ΡΟΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. χρησιμοποιεί τεχνολογία και μέτρα ασφάλειας, κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα από οιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, εσφαλμένη χρήση, γνωστοποίηση, απώλεια ή καταστροφή και διατηρεί τον έλεγχο και την ευθύνη στη χρήση αυτών των πληροφοριών.

7.2. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» δημοσιεύεται οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες και αποσπάσματα βίντεο) από τις εργασίες των Επιτροπών. Επιπλέον, μετά το πέρας των εργασιών της Προσομοίωσης αντίστοιχο υλικό αναρτάται και στην ιστοσελίδα του συνεδρίου όπου υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση. Σε περίπτωση που δεν είναι επιθυμητή η δημοσίευση υλικού στο οποίο θα περιλαμβάνεται συγκεκριμένος συμμετέχοντας, παρακαλείστε να μας το γνωστοποιήσετε με email στο «Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.» έως και 2 ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών της Προσομοίωσης.

Pin It

Εκτύπωση