edu.klimaka.gr

8η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση Επιτροπών ΟΗΕ «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» 2023 2024

8η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση Επιτροπών ΟΗΕ «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» 2023-2024

Αρ.Πρωτ.Φ15/127056/Δ2/06-11-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ B΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-
ΤΜΗΜΑ Β’
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕIΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
-----
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
----
Email : spudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Θεοδωράκου Β. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Ρούνη Π. (ΙΔ.ΕΚΠ.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
210-34.42.245 (Δ.Ε.)
210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
210-34.42.212 (Ε.Ε.)
210-34.43.464 (ΙΔ.ΕΚΠ.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση της 8ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης Επιτροπών του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με θέμα: «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» του Συλλόγου «ΡΟΗ», για το σχολικό έτος 2023-2024

Σχετικά έγγραφα: 1) το με αρ. πρ. 116614/Δ2/17-10-2023 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. εισ. ΙΕΠ 39295/07-07-2023 έγγραφο του Συλλόγου «ΡΟΗ» και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη64/17-10-2023) σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την 8η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, με τίτλο «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων των δημόσιων και ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων, γενικής, επαγγελματικής και ειδικής εκπαίδευσης όλης της χώρας και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού, για το σχολικό έτος 2023-2024, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στην εν λόγω προσομοίωση να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών. Σε περίπτωση που προβλέπεται μετακίνηση μαθητών/μαθητριών, να γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στην προσομοίωση να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους κατόπιν ενημέρωσής τους.

3. Να διασφαλιστούν τα πνευματικά δικαιώματα των έργων (κειμένων) των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/μαθητριών, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

4. Χωρίς κόστος συμμετοχής .

5. Να μην δημοσιεύσει ο φορέας σε ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα τα έργα (κείμενα) τωνμαθητών/μαθητριών, παρά μόνο εφόσον εξασφαλίσει την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων και η χρήση των έργων (κειμένων) να γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

6. Να μην προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει την προσομοίωση ή άλλον από τα υποβληθέντα έργα (κείμενα).

7. Τα έργα (κείμενα) των μαθητών/μαθητριών θα υποβάλλονται σε κρίση μόνο στις εν λόγω επιτροπές αξιολόγησης της δράσης και δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/μαθητριών.

8. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων.

9. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

10. Η χρήση του οποιουδήποτε εκπαιδευτικού υλικού να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση από τους/τις μαθητές/-τριες και εκπαιδευτικούς.

11. Η γνωμοδότηση αφορά στο υλικό του φακέλου που έχει κατατεθεί στο ΙΕΠ καθώς και στα συμπληρωματικά στοιχεία που έχουν ζητηθεί και αποσταλεί στο ΙΕΠ κατόπιν επικοινωνίας με τον φορέα.

12. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης.

13. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης της μαθητικής προσομοίωσης, δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική υλοποίησή του με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

14. Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι η παρούσα γνωμοδότηση, το σχετικό συμπέρασμα και οι προϋποθέσεις υλοποίησης αφορούν αποκλειστικά στην «8η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση Επιτροπών του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με τίτλο ‘‘Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη», η οποία απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας, δεν συνδέεται με κάποιου άλλου είδους μαθητικό διαγωνισμό και δεν οδηγεί σε εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

 

Σχετικά Άρθρα