"Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη" : Πρόγραμμα Προσομοίωσης ΟΗΕ 2018

Εκτύπωση  
Pin It

"ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗ" 2018
Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση Επιτροπών του ΟΗΕ

Αρ.Πρωτ.Φ15.1/206414/Δ2/29-11-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ Δ/ΘΜΙΑΣ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Παπαδοπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.317 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής της 3ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης των Επιτροπών του ΟΗΕ με τίτλο «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» της Κοιν.Σ.Επ. «ΡΟΗ» - Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2018.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 201008/Δ2/22-11-2018 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Απαντώντας στις με αρ. πρ. 03/03-09-2018, 37/17-09-2018, 62/26-10-2018 και 77/18-11-2018 επιστολές σας και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 53/08-11-2018 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή της 3ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης των Επιτροπών του ΟΗΕ με τίτλο «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» της Κοιν.Σ.Επ. «ΡΟΗ» που θα διεξαχθεί από 14 έως 16 Δεκεμβρίου 2018 στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων «Απόστολος Παύλος» στην Πυλαία Θεσσαλονίκης (14-15 Δεκεμβρίου) και του «Βελλίδειου» Συνεδριακού Κέντρου της ΔΕΘ (16 Δεκεμβρίου).

Στην 3η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές/τριες όλων των δημόσιων και ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας και του εξωτερικού. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.roh.gr και να απευθύνονται στο email: roi.koinsep(ΣΤΟ)gmail.com .

Για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄αριθμ.33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Β΄ 681) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση της 3ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης των Επιτροπών του ΟΗΕ με τίτλο «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» της Κοιν.Σ.Επ. «ΡΟΗ», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες σχολικών μονάδων όλης της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ομογένειας, που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή δεν συνδέεται με οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/μαθητριών ή εκπαιδευτικών, η οποία δύναται να αποτελέσει λόγο αποκλεισμού ή διακρίσεων μεταξύ του μαθητικού ή εκπαιδευτικού πληθυσμού.

Επίσης, θεωρούνται απαραίτητες οι εξής προϋποθέσεις:

  1.  Η συμμετοχή των μαθητών/τριών θα είναι προαιρετική και απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/μαθητριών που θα συμμετάσχουν.
  2.  Στον ιστότοπο του Μαθητικού Διαγωνισμού δεν θα υπάρχει τοποθέτηση προϊόντων.
  3.  Δεν θα υπάρξει διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού κατά τη διεξαγωγή του.
  4. Θα κοινοποιηθούν προς το Ι.Ε.Π. τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού, καθώς και ο απολογισμός και τα παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνολικά από τη διενέργειά του.
  5. Η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02- 2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 681/τ.Β’/06-03-2017), η οποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο διεξαγωγής Εκδρομών-Εκπαιδευτικών επισκέψεων.

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις στις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να ενημερώσουν

σχετικά τα σχολεία αρμοδιότητάς τους.

Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στην εν λόγω Μαθητική Προσομοίωση θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

 


Αρ.Πρωτ.24/21-09-2018

«Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη»
Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση
Επιτροπών του ΟΗΕ
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
www.roh.gr

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με το 3ο Συνέδριο «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη»

Σε συνέχεια της επιστολής 16/14-09-18 σας ενημερώνουμε ότι:

Η διαδικασία αιτήσεων των μαθητών (διπλωμάτες – εθελοντές – δημοσιογράφοι) έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει έως και τις 21 Οκτωβρίου 2018 στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης www.roh.gr

✓ Στην ιστοσελίδα www.roh.gr θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με:

  • Διαμονή
  • Ιατρική Κάλυψη
  • Βεβαιώσεις Συμμετοχής για συνοδούς/σχολεία
  • Κόστος Συμμετοχής
  • Εκπαίδευσης Μαθητών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

14-16 Δεκεμβρίου 2018

Τόπος Διεξαγωγής:

Ιδ. Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος», Θεσσαλονίκη

Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, Θεσσαλονίκη

Δυνατότητα Συμμετοχής:

Μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου

Αιτήσεις Συμμετοχής:

Από 21 Σεπτεμβρίου έως και 21 Οκτωβρίου 2018 (στο site)

Ιστοσελίδα: www.roh.gr

✓ Διαδικτυακή εκπαίδευση μαθητών από έμπειρους φοιτητές

✓ Κάλυψη διαμονής από συνεργαζόμενο ξενοδοχείο για συνοδό – καθηγητή / γονέα

✓ Παράλληλο πρόγραμμα ομιλιών, ξεναγήσεων και Workshop συνοδών

✓ Δυνατότητα Ομαδικής αλλά και Ατομικής εγγραφής μαθητή

Η διοργάνωση και φέτος τελεί υπό την αιγίδα του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών στην Ευρώπη (Γραφείο για την Ελλάδα και την Κύπρο υπό την διεύθυνση του κ. Δημήτρη Φατούρου) και στηρίζει την εκστρατεία προώθησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ειδικότερα για το 2018 η Προσομοίωση εστιάζει στην προώθηση του Στόχου 13 - "Δράση για το Κλίμα". Για τον λόγο αυτό έχουν συμπεριληφθεί θέματα προστασίας περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής στην ημερήσια διάταξη των Επιτροπών.

Παρακαλούμε για τη διαβίβαση των παραπάνω σε κάθε αρμόδιο και ενδιαφερόμενο.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Κωτούλα Μαρία
Πρόεδρος ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ "ΡΟΗ"

 


Αρ.Πρωτ.16/14-09-2018

«Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη»
Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση
Επιτροπών του ΟΗΕ
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
www.roh.gr

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση και πρόσκληση στο 3ο Συνέδριο «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη»

Στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκαν το 2016 & 2017 με μεγάλη επιτυχία οι εργασίες της 1ης και 2ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με τίτλο «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη», που απευθύνεται σε μαθητές Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων με γλώσσα εργασίας την ελληνική.

Οι διοργανώσεις του 2016 και 2017:

✓ Υλοποιήθηκαν από την Κοιν.Σ.Επ. «ΡΟΗ»,
✓ Υπό την επιστημονική διεύθυνση της Καθηγήτριας Διεθνούς Δικαίου, κας Δρ. Παρασκευή Νάσκου-Περράκη,
✓ Με τη συμμετοχή τουλάχιστον 1100 μαθητών,
✓ Από 100 και πλέον Γυμνάσια και Λύκεια Ελλάδας και Κύπρου,
✓ Με την υποστήριξη 100 πρόεδρων επιτροπών και 50 δημοσιογράφων (όλοι φοιτητές)

Στις παραπάνω διοργανώσεις, μεταξύ άλλων φιλοξενήθηκαν από το φορέα υλοποίησης παιδιά από το «Ζωγράφειο» Γυμνάσιο και Λύκειο Κωνσταντινούπολης, από το «Σχολείο Κωφών» Θεσσαλονίκης, τον «Φάρο του Κόσμου», ενώ παράλληλα έγιναν ειδικά σεμινάρια για τους συνοδούς καθηγητές και γονείς των συμμετεχόντων, αλλά και ξενάγηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Η 1η και 2η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου τέθηκαν υπό την αιγίδα του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του ΟΗΕ (UNRIC), του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του διπλωματικού σώματος και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μεταξύ των ομιλητών ήταν οι κ.κ. Δημήτρης Φατούρος από το Γραφείο του ΟΗΕ στις Βρυξέλλες, o οποίος ανέγνωσε και μήνυμα από το Γενικό Γραμματέα Ηνωμένων Εθνών κο Μπαν ΓΚι - Μουν, ο κ. Δαμιανός Σερεφίδης από το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή στη Γενεύη και η κα. Rebecca Fong, Γενική Πρόξενος των ΗΠΑ.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι στο Newsletter «UNIC(ΣΤΟ)Work» (τεύχος Δεκεμβρίου 2016) του Κέντρου Πληροφόρησης του ΟΗΕ, το συνέδριο «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» αναφέρεται σαν μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα εντός του 2016 σε όλο τον κόσμο.

Στόχος των συνεδρίων είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που αφορούν την προστασία και προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, καθώς και η γνωριμία και εξοικείωση τους με ζητήματα εφαρμογής των σχετικών διεθνών Συμβάσεων του ΟΗΕ. Επίσης, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν στα ζητήματα εφαρμογής των διεθνών πράξεων από τα κράτη μέρη, να μάθουν να υπερασπίζονται τα δικαιώματα του ανθρώπου, να δέχονται τα επιχειρήματα των άλλων, να σέβονται τις απόψεις των άλλων κρατών και να αναπτύσσουν την κατάλληλη επιχειρηματολογία, προκειμένου να πείσουν για τις θέσεις τους. Στο πλαίσιο των εργασιών της προσομοίωσης υιοθετήθηκαν ομόφωνα από τους «εμπειρογνώμονες» μαθητές, 19 κείμενα (Γνώμες των Επιτροπών και Ψήφισμα του Συμβουλίου), τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.roh.gr και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε συνέχεια της μεγάλης επιτυχίας της 1ης και 2ης Προσομοίωσης, αποφασίστηκε η διεξαγωγή της 3ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης στη Θεσσαλονίκη, το διάστημα 14-16 Δεκεμβρίου 2018 στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων «Απόστολος Παύλος» στην Πυλαία Θεσσαλονίκης (14-15 Δεκεμβρίου) και του «Βελλίδειου» Συνεδριακού Κέντρου της ΔΕΘ (16 Δεκεμβρίου).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 14-16 Δεκεμβρίου 2018

Τόπος Διεξαγωγής: Ιδ. Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος», Θεσσαλονίκη

Δυνατότητα Συμμετοχής: Μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου

Αιτήσεις Συμμετοχής: Από 21 Σεπτεμβρίου έως και 21 Οκτωβρίου 2018 (στο site)

Ιστοσελίδα: www.roh.gr

✓ Διαδικτυακή εκπαίδευση μαθητών από έμπειρους φοιτητές

✓ Κάλυψη διαμονής από συνεργαζόμενο ξενοδοχείο για συνοδό – καθηγητή / γονέα

✓ Παράλληλο πρόγραμμα ομιλιών, ξεναγήσεων και Workshop συνοδών

✓ Δυνατότητα Ομαδικής αλλά και Ατομικής εγγραφής μαθητή

Παρακαλούμε για τη διαβίβαση των παραπάνω σε κάθε αρμόδιο και ενδιαφερόμενο.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Κωτούλα Μαρία
Πρόεδρος ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ "ΡΟΗ"

Pin It

Εκτύπωση