Παγκόσμια Ημέρα Επισιτισμού - Διατροφής (World Food Day)

Εκτύπωση  

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
"WORLD FOOD DAY"
16 Οκτωβρίου

Αρ.Πρωτ.Γ3δ/Δ/ΦΑΥ9/2016/Γ.Π.οικ.76654/14-10-2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες
: Στρ.Χατζηχαραλάμπους
: Κ. Κραβαρίτη
: Ι. Κοντελέ
Τηλέφωνο : 213-2161623/1620/1514
Φαξ : 210-5230577
E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ: Παγκόσμια Ημέρα Επισιτισμού-Διατροφής (World Food Day) 16 Οκτωβρίου 2016, με θέμα «Το κλίμα αλλάζει. Το ίδιο επιβάλλεται και για την τροφή και τη γεωργία».
ΣΧΕΤ: 1. Το με αριθμ. Γ3δ/ΔΦ4.3,ΦΑΥ9.2016/Γ.Π./οικ.9350/08.02.2016 (ΑΔΑ:7ΦΗ9465ΦΥΟ-ΟΟ2) έγγραφο της Δ/νσης Π.Φ.Υ. και Πρόληψης, με θέμα : Υπενθύμιση του αρ. πρωτ. Γ3δ/ΔΦΑΥ9/Γ.Π./οικ.60005/5.08.2015 έγγραφο της Δ/νσης Π.Φ.Υ. και Πρόληψης, με θέμα «Καθορισμός ενιαίων διαδικασιών έκδοσης Εγκυκλίων για Παγκόσμιες και Διεθνείς Ημέρες /Εβδομάδες για θέματα υγείας»
2. Το από 4/10/2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τμήμα Δ΄ Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, σε συνεργασία με τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Α’, Μεταδοτικών και Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Επισιτισμού - Διατροφής (World Food Day), όπως αυτή έχει καθιερωθεί από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και είναι η 16η Οκτωβρίου εκάστου έτους, σας ενημερώνει για τα ακόλουθα:

Α. Η Παγκόσμια Ημέρα Επισιτισμού - Διατροφής είναι μια μέρα δράσης για την αντιμετώπιση της πείνας και την ανάδειξη της σπουδαιότητας του επισιτισμού.

Στις 16 Οκτωβρίου, οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο συναντιώνται για να δηλώσουν τη δέσμευσή τους στην εξάλειψη της πείνας, διότι όταν πρόκειται για την πείνα, η μόνη αποδεκτή κατάσταση παγκοσμίως είναι η μηδενική ανοχή του φαινομένου από πολίτες και κυβερνήσεις κρατών.

Η Παγκόσμια Ημέρα Επισιτισμού - Διατροφής εορτάζει τη δημιουργία του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (Food and Agriculture Organization of the United Nations-FAO) στις 16 Οκτωβρίου 1945 στο Κεμπέκ του Καναδά. Η Παγκόσμια Ημέρα Επισιτισμού - Διατροφής καθιερώθηκε για πρώτη φορά το 1979 και έκτοτε τιμάται από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλες σχεδόν τις χώρες.

Για το έτος 2016, ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, (FAO) θέτει ως θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Επισιτισμού - Διατροφής, «Το κλίμα αλλάζει. Το ίδιο επιβάλλεται και για την τροφή και τη γεωργία».

Β1. Στις 22 Απριλίου 2016, η ΕΕ και τα 28 κράτη μέλη της, υπέγραψαν την παγκόσμια Συμφωνία του Παρισιού για τη Κλιματική Αλλαγή, η οποία μεταξύ άλλων αναγνωρίζει τη σημασία της επαρκούς και ασφαλούς διατροφής. Ο στόχος είναι έως το 2030 σε παγκόσμιο επίπεδο να υπάρχει «μηδενική πείνα» – σημειώνεται ότι σήμερα η πείνα εξακολουθεί να πλήττει περίπου 800 εκατομμύρια ανθρώπους.

Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που σχετίζονται με τη κλιματική αλλαγή είναι η επάρκεια των τροφίμων. Ιδιαίτερα οι φτωχοί πληθυσμοί του πλανήτη υποφέρουν περισσότερο λόγω της αλλαγής της θερμοκρασίας αλλά και των έντονων καιρικών φαινομένων που επηρεάζουν τις καλλιέργειες, την αλιεία και τη κτηνοτροφία. Η κλιματική αλλαγή επιπλέον επηρεάζει και τη σταθερότητα των τιμών των τροφίμων.

Την ίδια περίοδο, ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται σταθερά και αναμένεται να αγγίξει τα 9,6 δισεκατομμύρια έως το 2050. Προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες απαιτήσεις σε τροφή, η παραγωγή τροφίμων θα πρέπει να προσαρμοστεί στις αρνητικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και να γίνει περισσότερο ανθεκτική, παραγωγική και βιώσιμη.

Β2. Οι 7 τομείς δράσης που ορίζονται από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) είναι:

- Αειφόρος διαχείριση των δασών

- Μεταβολή των γεωργικών μεθόδων σε περισσότερο αποδοτικές και βιώσιμες μορφές

- Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με καλύτερη διαχείριση της κτηνοτροφίας

- Περιορισμός της σπατάλης τροφών. Τουλάχιστον το 1/3 των τροφών που παράγονται παγκοσμίως δεν καταναλώνονται και καταλήγουν ως απορρίματα

- Προστασία των φυσικών πόρων από τη κατασπατάληση

- Περισσότερο αποδοτική και ανθεκτική αλιεία

- Ανθεκτικά συστήματα διατροφής

Γ1. Την ίδια στιγμή που ο μισός πλανήτης αντιμετωπίζει το φάσμα της πείνας εξαιτίας χρόνιων καταστάσεων αλλά και της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και της επίδρασης των κλιματικών αλλαγών, ο άλλος μισός αντιμετωπίζει μια σειρά προβλημάτων διατροφής που σχετίζονται, είτε με την υπερκατανάλωση τροφίμων είτε με στρεβλές εικόνες και πρότυπα που παράγει ο δυτικός τρόπος ζωής. Το γεγονός αυτό έχει παρακινήσει τόσο την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Γραφείο του ΠΟΥ, όσο και τα Κράτη-Μέλη ξεχωριστά να αναλάβουν δράσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών του πληθυσμού της Ευρώπης.

Γ2. Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τα Τρόφιμα και τη Διατροφή 2015-2020 (European Food and Nutrition Action Plan 2015-2020), επικεντρώνεται στα τρόφιμα και τη διατροφή ως τους σημαντικότερους παράγοντες υγείας και ευεξίας στην Ευρώπη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση τους με την επίπτωση των χρόνιων μη μεταδιδόμενων νοσημάτων. Στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του ΠΟΥ να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές, ισορροπημένες και υγιεινές τροφές, με σκοπό τη μείωση των πρόωρων θανάτων και της νοσηρότητας από χρόνιες μη μεταδιδόμενες ασθένειες που σχετίζονται με τη διατροφή, όπως η παχυσαρκία, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο σακχαρώδης διαβήτης, διάφορες μορφές καρκίνου αλλά και ο υποσιτισμός. Τα Κράτη Μέλη που συμμετέχουν καλούνται με δράσεις και πολιτικές να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου η πρόσβαση σε υγιεινή τροφή και πόσιμο νερό θα είναι εφικτή για όλα τα μέλη της κοινωνίας, ιδιαίτερα τις πιο ευάλωτες ομάδες, να προωθήσουν τα υγιεινά διατροφικά πρότυπα, να υποστηρίξουν τους μηχανισμούς αξιολόγησης και έρευνας και να ενισχύσουν την διατομεακή συνεργασία.

Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συμβολή της Πλατφόρμας για τη Διατροφή και τη Φυσική Δραστηριότητα και της Ομάδας Υψηλού Επίπεδου για τη Διατροφή και τη Φυσική Δραστηριότητα, προωθεί δράσεις με σκοπό την αυξημένη διαθεσιμότητα υγιεινών και προσιτών διατροφικών επιλογών. Στις 17 Ιουνίου 2016, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπειτα από πρόταση της Ολλανδικής Προεδρίας, υιοθέτησε τα «Συμπεράσματα Συμβουλίου σχετικά με τη βελτίωση των προϊόντων τροφίμων». Σύμφωνα με τα εν λόγω Συμπεράσματα Συμβουλίου τα κράτη μέλη καλούνται να διαμορφώσουν ένα εθνικό σχέδιο για τη βελτίωση των προϊόντων τροφίμων σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς, με στόχο η υγιεινή επιλογή να είναι η εύκολη επιλογή, μέσω αυξημένης διαθεσιμότητας τροφίμων με χαμηλότερα επίπεδα αλατιού, κορεσμένων λιπαρών, πρόσθετων σακχάρων, ενέργειας και κατά περίπτωση μέσω μειωμένου μεγέθους μερίδων, καθώς και να παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με τη διατροφική σύνθεση των επεξεργασμένων τροφίμων.

Η υιοθέτηση των Συμπερασμάτων Συμβουλίου για τη βελτίωση των προϊόντων τροφίμων, αποτελεί δέσμευση όλων των κρατών-μελών για την ανάληψη δράσεων που θα οδηγούν στην κατεύθυνση της αυξημένης διαθεσιμότητας τροφίμων με βελτιωμένο διατροφικό προφίλ. Η βιομηχανία τροφίμων καλείται να συμβάλει με κάθε μέσο προς αυτή τη κατεύθυνση.

Γ3α. Στην Ελλάδα και αναφορικά με την αυξημένη διαθεσιμότητα υγιεινών τροφών, έχει δοθεί προτεραιότητα στα τρόφιμα τα οποία διατίθενται στα σχολικά κυλικεία. Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις Υ1γ/Γ.Π.οικ.81025/27-8-2013 Υ.Α. (Φ.ΕΚ. 2135/ τ.Β/ 29-82013) και Υ1γ/Γ.Π.οικ..96605/17-10 -2013 Υ.Α. (Φ.ΕΚ. 2800/τ.Β/4-11-2013), ορίζεται κατάλογος προϊόντων τροφίμων που επιτρέπεται να πωλούνται στα σχολικά κυλικεία. Για αρκετά από αυτά τα τρόφιμα έχουν οριστεί συγκεκριμένες προδιαγραφές διατροφικής σύστασης αναφορικά με την περιεκτικότητα τους σε σάκχαρα, ολικά λιπαρά, κορεσμένα λιπαρά, trans λιπαρά και αλάτι, καθώς και με το μέγεθος της μερίδας. Η επιλογή των εν λόγω προϊόντων έγινε σύμφωνα με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σχετικά με τις προδιαγραφές περιεκτικότητας σε νάτριο, σάκχαρα και trans λιπαρά οξέα για συγκεκριμένα τρόφιμα, ενώ απαγορεύεται η διάθεση τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα στα προαναφερόμενα συστατικά. Επιπλέον, στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνονται και ελληνικά παραδοσιακά τρόφιμα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά με στόχο τη προώθηση της κατανάλωσης υγιεινών τροφίμων από το μαθητικό πληθυσμό καθώς και την αύξηση της πρόσβασης των παιδιών και των εφήβων σε προϊόντα με ιδιαίτερη διατροφική αξία που παρέχουν θρεπτικά στοιχεία απαραίτητα για την ορθή ανάπτυξη τους και τη βέλτιστη σχολική επίδοση.

β. Στην ίδια κατεύθυνση, από το 2012 υλοποιείται το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα διανομής φρούτων και λαχανικών στα σχολεία σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 288/2009 και 1308/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το εν λόγω πρόγραμμα έχει σαν κύριο στόχο τη σταθερή αύξηση του μεριδίου των οπωροκηπευτικών στο διαιτολόγιο των παιδιών ώστε να βελτιωθούν οι διατροφικές τους συνήθειες στο στάδιο που αυτές διαμορφώνονται.

γ. Επισημαίνεται ότι με την Α1β/ΓΠοικ.68502/15-9-2016 Υπουργική Απόφαση, συστήθηκε η Εθνική Επιτροπή Διατροφικής Πολιτικής, έργο της οποίας είναι, μεταξύ άλλων, η διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης για την ανασύσταση των προϊόντων τροφίμων, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επιπλέον, αναφορικά με τον περιορισμό της σπατάλης των τροφίμων σημειώνεται ότι, τον Απρίλιο του 2016 συστήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η EU Platform on Food Losses and Food Waste, με σκοπό την ενίσχυση της Επιτροπής και των Κρατών Μελών στις δράσεις τους αναφορικά με την διατήρηση της τροφικής αλυσίδας και τον περιορισμό της απώλειας και της κατασπατάλησης των τροφίμων.

Δ. Σε συνέχεια των ανωτέρω, προτείνεται ενδεικτικά, η ανάπτυξη, οργάνωση και υλοποίηση των ακόλουθων ενεργειών και δράσεων:

• Ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης μαθητών, πολιτών – καταναλωτών, εκπαιδευτικών, επαγγελματιών στη διάδοση και υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών, με στόχο την προαγωγή της υγείας και ευρύτερα της δημόσιας υγείας.

• Επιμόρφωσης επαγγελματιών υγείας καθώς και άλλων στελεχών αρμόδιων υπηρεσιών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που απασχολούνται σε δομές και υπηρεσίες σχετικές με την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων, της υιοθέτησης υγιεινών διατροφικών συνηθειών, της κατανάλωσης υγιεινών τροφίμων κ.α. Επίσης, ανάλογες δράσεις επιμόρφωσης δύνανται να υλοποιηθούν σε φορείς, Μονάδες Υγείας και Προγράμματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και ιδιαίτερα στο πλαίσιο του ΠΕΔΥ, σε υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στις υπηρεσίες και τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά και οι νέοι σε θέματα που σχετίζονται με την προαγωγή και ενίσχυση σωστών προτύπων διατροφής, βασισμένο στην ελληνική παράδοση και τη Mεσογειακή Δίαιτα, την ανάδειξη του ρόλου της ανάπτυξης μοντέλων και προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης που συμβάλλουν στη μείωση της φτώχειας, της πείνας, του υποσιτισμού και της ακατάλληλης διατροφής και ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης, καθώς και στην ενίσχυση των περιβαλλοντικών, παραγωγικών, κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων που επιδρούν στη διάσπαση του κύκλου της φτώχειας στον αγροτικό πληθυσμό.
 Ιδιαίτερη σημασία είναι απαραίτητο να δίδεται στην ανάδειξη προγραμμάτων, παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών που συνδέονται με την εξοικονόμηση των διατροφικών πόρων (πρώτων υλών και φαγητού), στην καταλληλότερη αναδιανομή και αξιοποίηση αυτών σε διάφορες κατηγορίες πληθυσμού με χαμηλότερο εισόδημα αλλά και μεταξύ διαφορετικών περιοχών ανάλογα με την ανάπτυξή τους (αγροτικές, αστικές)

• Ανάπτυξης πρωτοβουλιών για διαμόρφωση καλών πρακτικών και δημοσιοποίηση αυτών, σχετικά με τον περιορισμό σπατάλης τροφίμων

Ειδικότερα, ενδεικτικά προτείνεται:

 Ανάρτηση αφισών και διανομή ενημερωτικού υλικού και εντύπων με παροτρύνσεις και συμβουλές προς τους καταναλωτές αλλά και προς ειδικότερες ομάδες πληθυσμού, όπως τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς ή τους επαγγελματίες στο χώρο επεξεργασίας και προσφοράς τροφίμων και ποτών.

 Ανάρτηση του ενημερωτικού υλικού σε ιστοσελίδες Φορέων, ώστε οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να έχουν την δυνατότητα αναζήτησης συμβουλών σχετικά με τη σημασία της επαρκούς και ασφαλούς διατροφής  Προβολή των μηνυμάτων και των στόχων της εκστρατείας για την Παγκόσμια Ημέρα Επισιτισμού - Διατροφής και ιδιαίτερα του μηνύματος «Το κλίμα αλλάζει. Το ίδιο επιβάλλεται και για την τροφή και τη γεωργία», με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του πληθυσμού, μέσω των δελτίων ειδήσεων και της διοργάνωσης ειδικών εκπομπών.

Ε. Προκειμένου να οργανωθούν και να υλοποιηθούν οι εν λόγω δράσεις και ενέργειες, προτείνεται, αρμόδιοι επαγγελματίες, όπως ιατροί δημόσιας υγείας, Χημικοί και Τεχνολόγοι Τροφίμων, Διαιτολόγοι, Διατροφολόγοι, Επόπτες Δημόσιας Υγείας, Επισκέπτες-τριες Υγείας κ.α., να συνεργαστούν σε κάθε επίπεδο με φορείς, υπηρεσίες, Νοσοκομεία, Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ, Φορείς Κοινωνικής Φροντίδας, ΟΤΑ, Μ.Κ.Ο. προσανατολισμένων στη διατροφή και στην ανθρωπιστική βοήθεια, επαγγελματικές οργανώσεις, κ.λ.π.

Ειδικότερα, όσον αφορά στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του μαθητικού πληθυσμού στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι αρμόδιοι επαγγελματίες Υγείας σε συνεργασία με τους υπεύθυνους Αγωγής Υγείας των οικείων Δ/νσεων Π.Ε και Δ.Ε, καλούνται να οργανώσουν δράσεις πρακτικής εφαρμογής, που συνάδουν με τους στόχους της Παγκόσμιας Ημέρας Επισιτισμού - Διατροφής ως ακολούθως:

- Εκπαίδευση από ειδικούς διατροφής στο θέμα του περιορισμού σπατάλης τροφίμων

- Ενίσχυση της συμμετοχής ομάδων μαθητών σχολείων σε εκδηλώσεις προώθησης ελληνικών τοπικών προϊόντων ανά περιοχή της χώρας (π.χ. γιορτές για κεράσια, σταφύλια, τυριά και άλλα παραδοσιακά προϊόντα)

- Αξιοποίηση των προαύλιων χώρων στα σχολεία, όπου αυτοί υπάρχουν, με μαθήμα τα πρακτικής γεωπονίας (καλλιέργεια σπάνιων σπόρων, βοτάνων, λαχανικών, οσπρίων και φρούτων) και σύνδεση της δραστηριότητας αυτής με τη βιοποικιλότητα

- Εισαγωγή μαθημάτων παραδοσιακής μαγειρικής στην ευέλικτη ζώνη με τη συμμετοχή ειδικών σε θέματα διατροφής, ελλήνων μαγείρων, και την εθελοντική συμμετοχή των γονέων.

ΣΤ. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και επαγγελματίες δύνανται να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες, για τα θέματα υγιεινής διατροφής και ασφάλειας των τροφίμων στους ακόλουθους ιστότοπους:

Διεθνής ιστότοποι :
• http://www.who.int/nutrition/en/
• http://www.fao.org/world-food-day/2016/home/en/
• http://www.eufic.org/
• http://www.un-expo.org/en/un-days/world-food-day
• http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/platform/index_en.htm

Ελληνικοί ιστότοποι :
• www.moh.gov.gr/
• http://www.hhf-greece.gr/hector.html
• www.nut.uoa.gr/OldWebsite/Downloads/Epic_Elderly/Leaflet/EpicElderly_Leaflet_GR.zip

Ζ. Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου, παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους Φορείς όπως και κάθε άλλο συνεργαζόμενο Φορέα.

Επίσης, το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Υγείας, παρακαλείται όπως ενημερώσει σχετικά όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παρακαλείται να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου την παρούσα εγκύκλιο.

Οι Φορείς που θα οργανώσουν εκδηλώσεις παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τις αρμόδιες Δ/νσεις του Υπουργείου Υγείας και να παράσχουν απολογιστικά στοιχεία (Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΡΟΣ


Εκτύπωση