Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία ΑΜΕΑ (3η Δεκεμβρίου)

Εκτύπωση  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΜΕΑ (3η Δεκεμβρίου)

Αρ.Πρωτ.192081/ΓΔ4/08-11-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε.
Τμήμα Γ΄spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Σ. Λαπατά, Μ. Κολούντζου
Τηλ: 210 344 3318, 2247
Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.
Τμήμα Γ΄ t05sde9(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Α. Βάρλα, Χ. Αρβανίτη
Τηλ.: 2103443272, 2242
Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Τμήμα Β΄ depek_merimna(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Ο. Μαραγκού, Κ. Πισλή
Τηλ: 2103442212, 3359
Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Τμήμα Α΄ t08dea1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Ε. Παναγιωτοπούλου, Α. Χριστοπούλου,
Α. Χατζηγεωργίου, Π. Σιαμέτης
Τηλ.: 2103442190, 2928, 3797,2929
Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής
Τμήμα Α΄ , physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλ:2103442753,3516
Κερερές Δημήτρης ,Ορφανού Χρυσούλα
Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
Τμήμα Α Ιδιωτικών Σχολείων Π.Ε και Δ.Ε
Π. Ρούνη , nagiarouni(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Διοργάνωση Εκδηλώσεων-Δράσεων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία»

Με αφορμή την 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πρόκειται να υλοποιήσει μία σειρά εκδηλώσεων-δράσεων που σκοπό έχουν, αφενός, να ευαισθητοποιήσουν την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και το σύνολο της κοινωνίας επί ζητημάτων ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση και, αφετέρου, να αναδείξουν καλές πρακτικές στο πεδίο της ειδικής αγωγής και της ενταξιακής εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων-δράσεων καλούνται οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να:

Α. Διοργανώσουν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με:

α) τα δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

β) την αναγκαιότητα επίδειξης σεβασμού στη διαφορετικότητα καθώς και

γ) τις δυνατότητες προαγωγής ίσων ευκαιριών στη μάθηση.

Επίσης, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μπορούν να προγραμματίσουν δράσεις οργανωμένου παιχνιδιού, αθλοπαιδιών, καλλιτεχνικών και άλλων δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τα Ειδικά Σχολεία και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ, τα οποία καλούνται να αναλάβουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες, αλλά και να ανταποκριθούν σε αιτήματα υποστήριξης δράσεων

Στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ και, συγκεκριμένα, στον σύνδεσμο http://www.minedu.gov.gr/news/31361-08-11-17-draseis-kai-ekdiloseis-sta-sxoleia-gia-tin-3i-dekemvri-pagkosmia-imera-atomon-me-anapiria, είναι ανηρτημένος ενδεικτικός κατάλογος εκπαιδευτικού υλικού (συμβάσεων, βιβλίων, κινηματογραφικών ταινιών κ.ο.κ), το περιεχόμενο του οποίου μπορεί να αποτελέσει έναυσμα ανάπτυξης διαλόγου και υλοποίησης δραστηριοτήτων που θα στοχεύουν, αφενός, στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μελών της σχολικής κοινότητας σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και, αφετέρου, στην προαγωγή μίας κουλτούρας αποδοχής της διαφορετικότητας.

Β. Προβούν στην παρουσίαση-διάχυση καλών πρακτικών που προέκυψαν στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων συνεκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2016-2017. Οι εν λόγω δράσεις θα πραγματοποιηθούν με πρωτοβουλία των Συλλόγων Διδασκόντων και την υποστήριξη των Σχολικών Συμβούλων, των Δ/νσεων Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης.

Γ. Συμβάλλουν, κατά βούληση, στην εκδήλωση που θα διοργανωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εν λόγω εκδήλωσης που φέτος θα λάβει χώρα στις 4 Δεκεμβρίου 2017 και θα προβληθεί σε ζωντανή μετάδοση από την ιστοσελίδα του Υπουργείου, ζητείται από τις σχολικές μονάδες, εφόσονεπιθυμούν, να αποστείλουν:

i. φωτογραφικό υλικό σε ψηφιακή μορφή, υψηλής ευκρίνειας και σε μορφή αρχείου JPG, από τις δράσεις συνεκπαίδευσης που οργάνωσαν (3 ψηφιακές φωτογραφίες ανά σχολική μονάδα) για τη συμπερίληψή τους σε σχετικό video που πρόκειται να δημιουργηθεί και το οποίο θα περιλαμβάνει ενδεικτικά στιγμιότυπα από το σύνολο των σχετικών δράσεων καθώς και για την προβολή τους στην ανωτέρω εκδήλωση ή/και

ii. Εικαστικές δημιουργίες μαθητών με οποιαδήποτε τεχνική ή κολλάζ με φωτογραφικό υλικό σε έντυπη μορφή (διαστάσεις: 100 cm ύψος x 70 cm πλάτος) ή/και

iii. Πόστερ (διαστάσεις: 100 cm ύψος x 70 cm πλάτος) που θα περιλαμβάνει στοιχεία του σχολείου, τίτλο του προγράμματος και συνοπτική περιγραφή του.

Τα πόστερ, οι εικαστικές δημιουργίες και τα κολλάζ θα αναρτηθούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Το φωτογραφικό υλικό σε ψηφιακή μορφή αποθηκευμένο σε CD, τα κολλάζ, οι εικαστικές δημιουργίες και τα πόστερ θα πρέπει να αποσταλούν στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων, το αργότερο έως την Τετάρτη 22/11/2017, στην εξής διεύθυνση: ΥΠΠΕΘ, Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, γραφείο 1102, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, τ.κ. 15180.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Γεώργιος Αγγελόπουλος

 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Δελτίο Τύπου

08-11-17 Δράσεις και εκδηλώσεις στα σχολεία για την 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Με αφορμή την 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πρόκειται να υλοποιήσει μία σειρά εκδηλώσεων-δράσεων που σκοπό έχουν, αφενός, να ευαισθητοποιήσουν την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και το σύνολο της κοινωνίας επί ζητημάτων ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση και, αφετέρου, να αναδείξουν καλές πρακτικές στο πεδίο της ειδικής αγωγής και της ενταξιακής εκπαίδευσης.

Ο κατάλογος που ακολουθεί περιλαμβάνει μια ποικιλία εκπαιδευτικού υλικού (απλοποιημένα κείμενα συμβάσεων, προτεινόμενα παιδικά βιβλία και ταινίες, ντοκιμαντέρ και ομιλίες), το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί δημιουργικά στην εκπαιδευτική πράξη με στόχο:

α) την ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας επί θεμάτων αναπηρίας, διαφορετικότητας & δικαιωμάτων,

β) την ανάδειξη της φωνής & την ενδυνάμωση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και

γ) την προώθηση ενταξιακών πρακτικών και μίας κουλτούρας αλληλεγγύης και αποδοχής της διαφορετικότητας.

Το προτεινόμενο υλικό θα επικαιροποιείται κατά τακτά χρονικά διαστήματα με βάση νεότερες εκδόσεις.

Καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμβάλουν στον εμπλουτισμό του υλικού, να αποστέλλουν τις προτάσεις τους στο deae(ΣΤΟ)minedu.gov.gr.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


Ο κατάλογος που ακολουθεί περιλαμβάνει μια ποικιλία εκπαιδευτικού υλικού (απλοποιημένα κείμενα συμβάσεων, προτεινόμενα παιδικά βιβλία και ταινίες, ντοκιμαντέρ και ομιλίες), το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί δημιουργικά στην εκπαιδευτική πράξη με στόχο: α) την ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας επί θεμάτων αναπηρίας, διαφορετικότητας & δικαιωμάτων, β) την ανάδειξη της φωνής & την ενδυνάμωση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και γ) την προώθηση ενταξιακών πρακτικών και μίας κουλτούρας αλληλεγγύης και αποδοχής της διαφορετικότητας.

Το προτεινόμενο υλικό θα επικαιροποιείται κατά τακτά χρονικά διαστήματα με βάση νεότερες εκδόσεις. Καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμβάλουν στον εμπλουτισμό του υλικού, να αποστέλλουν τις προτάσεις τους στο deae(ΣΤΟ)minedu.gov.gr.

1. Κείμενα Διεθνών Συμβάσεων

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (σε απλουστευμένη μορφή)
https://www.unric.org/html/greek/pdf/UDHR_simple_greek.pdf

Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού
https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26232&Itemid=33

Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού (με απλά λόγια)
http://www.0-18.gr/downloads/entipo_simbasi_ex.pdf

Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και Προαιρετικό Πρωτόκολλο
www.un.org/disabilities/documents/convention/crpd_greek.doc

Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (σε όλες τις προσβάσιμες μορφές)
http://prosvasimo.gr/el/symvasi-ohe

Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία: μία επεξήγηση (για παιδιά, στα αγγλικά)
https://www.unicef.org/media/files/Its_About_Ability.pdf

2. Παιδικά Βιβλία

ΤΙΤΛΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ

ΕΤΟΣΕΚΔΟΣΗΣ

ΗΛΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

Διάγνωση αυτισμός. Μια αληθινή ιστορία αυτιστικού ατόμου

Temple Grandin & Margaret Scariano

Ελληνικά Γράμματα

Αυτισμός

2009

Λύκειο

Ο Αυτός

Π.Πουλάκης

Κάστωρ

Αυτισμός

2006

Από 6 ετών

Ο Μαρσέλο στον πραγματικό κόσμο

Φρανσίσκο Χ. Στορκ

Πατάκης

Αυτισμός

2010

Άνω των 12ετών

Ποιος σκότωσε το σκύλο τα μεσάνυχτα

Μ. Χάντος

Ψυχογιός

Αυτισμός

2013

Από10 ετών

Το μουσείο των αποξηραμένων συναισθημάτων

Θ. Κουκιάς

Κέδρος

Αυτισμός

2016

Άνω των 12 ετών

Ο Αυγερινός

Μ. Κασαμπαλάκου

Θύρα

Αυτισμός

2016

6-9 ετών

Το Αυγό

Εύα Βακιρτζή

Πατάκης

Αυτισμός

2014

6-9 ετών

Δεν είμαιτέρας σου λέω!

Π.Πλησή

Κέδρος

Αυτισμός

2011

Από 9 ετών

Ο λευκός αξιωματικός

Κ.Αθανασιάδης

Κέδρος

Αυτισμός

2016

Από 12 ετών

Το μουσείο των αποξηραμένων συναισθημάτων

Θ.Κούκιας

Κέδρος

Αυτισμός

2016

Από 15 ετών

Κόλιν Φίσερ

Άσλεϊ Έντουαρντ Μίλερ & Ζακ Στέντζ

Μεταίχμιο

Αυτισμός-ΣύνδρομοΆσπεργκερ

2013

Από 10 ετών

Γιατί χοροπηδώ: ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού

Naoki Higashida

Μεταίχμιο

Αυτισμός

2014

Άνω των 16 ετών

Γράμμα στο μοναχικό αδελφόμου

Μ. Αβρααμίδου

Πατάκης

Αναπηρία

2007

9-12 ετών

Κανείς δεν είναι τέλειος.

Μ. Γκομπόλι

Φλούδας

Αναπηρία

2001

6-9 ετών

Όταν έφυγαν τ’αγάλματα

Α.Δαρλάση

Μεταίχμιο

Αναπηρία

2012

Από 12 ετών

Η σκληρή κυρία Πλάκα

Β.-Στ.Αποστόλου

Φιλάτος

Αναπηρία

2016

6- 9 ετών

Ο καλύτερός μου φίλος

Γ.Πολύδωρος

Φιλάτος

Αναπηρία

2015

6- 9 ετών

Αζδάρ

Μ. Σατράπι

Επόμενος Σταθμός

Αναπηρία

2006

6- 9 ετών

Δεν φοβάμαι το Νοσοκομείο

Κ. Γιαννίκου

Μοντέρνοι Καιροί

Αναπηρία

1997

Δημοτικό

Καλή όρεξη

Ερ. Καρλ

Καλειδοσκόπιο

Αναπηρία

2009

3-6 ετών

Εννέα και μία ιστορίες δίχως φλυαρίες

Α.Καρακίτσιος

Διάπλαση

Αναπηρία

2009

4--8 ετών

Ονειροφύλακες

Α.Δαρλάση

Πατάκης

Αναπηρία

2012

9-12 ετών

Δύο ιστορίες - Μία αλήθεια

Π.Ναλπαντίδου

Λιβάνης

Αναπηρία

2016

6-9 ετών

Σαν ζάχαρη άχνη

Μ. Θεοδωράκη

Διάπλαση

Νεανικός διαβήτης

2008

6-10 ετών

Ένα σακί μαλλιά

Π.Καλιότσος

Πατάκης

Καρκίνος

2012

9-12 ετών

Ο Ευτύχης & τοΟυράνιο Τόξο

Ευδ. Σκορδαλά–Κακατσάκη

Καλειδοσκόπιο

Καρκίνος

2004

6-9 ετών

Τρίχες

Ν.Νέζη

Καλειδοσκόπιο

Καρκίνος

2008

3-6 ετών

Μόζα η γάτα. Η μάγισσα Αμπουλίνα.

Ι.Σταματοπούλου

Κέδρος

Κινητικά προβλήματα

2005

Από 4 ετών

Το ποτάμι ζήλεψε

Β. Μάστορη

Ελληνικά Γράμματα

Κινητικά Προβλήματα

2009

Άνω των 12 ετών

Δεν είμαι τόσο αλλιώτικος από τους άλλους

Μπ. Σέλινγκ

Δωρικός

Κινητική αναπηρία

1991

6-9 ετών

Δύο παπούτσια με καρότσι

Ν.Ανδρικόπουλος

Ελληνικά Γράμματα

Κινητική αναπηρία

2007

Δημοτικό

Ένας κλέφτης στο χωριό

Τζ. Μπέρυ

Καστανιώτης

Κινητική αναπηρία

1992

Άνω των 12 ετών

Η Αργυρώ γελάει

Τζ. Γουίλις

Πατάκης

Κινητική αναπηρία

2001

3-6 ετών

Η έκλειψη του ήλιου

Αλμπ.Λιχάνοφ

Καστανιώτης

Κινητική αναπηρία

1986

Άνω των 12 ετών

Η κουκουβάγια με ταχ ρυσά φτερά

Μ. Μάττα

Ζήττη

Κινητική αναπηρία

2008

6- 9 ετών

Η Στραβοκώσταινα

Αργ.Εφταλιώτης

Παπαδόπουλος

Κινητική αναπηρία

2001

6- 9 ετών

Μελένε Ελπίδα

Ευδ. Σκορδαλά–Κακατσάκη

Άγκυρα

Κινητική αναπηρία

2003

9-12 ετών

Ο Φοίβος και ο άλλος Φοίβος

Γλ. Γκρέκου

Ελληνικά Γράμματα

Κινητική αναπηρία

2004

3-6 ετών

Τα παπουτσάκια που λένε παραμύθια

Αγγ.Βαρελα

Άγκυρα

Κινητική Αναπηρία

2002

6-9 ετών

Το ζωντανό ρομπότ

Ν.Σακκά-Νικολακοπούλου

Πατάκης

Κινητική Αναπηρία

2011

5-6 ετών

Γουτού Γουπατού

Αλ. Παπαδιαμάντης

Παπαδόπουλος

Νοητική υστέρηση

2004

9-12 ετών

Θα σε ξαναδώ φιλαράκι μου

Ελ. Δικαίου

Πατάκης

Νοητική υστέρηση

2015

Άνω των 12 ετών

Ο Θωμάς

Λ. Ψαραύτη

Άγκυρα

Νοητική υστέρηση

2003

9-12 ετών

Γιατί η γιαγιά μου δεν θυμάται το όνομά μου;

Ο. Λυμπεροπούλου

Παπαδόπουλος

Νόσος Αλτσχάιμερ

2009

6-9 ετών

Ο μικρός Ντουπ

Ειρ. Μάρρα

Πατάκης

ΝόσοςΑλτσχάιμερ

2009

6-9 ετών

Μόζα η γάτα. Ηλευκή Μόλι

Ι.Σταματοπούλου

Κέδρος

Προβλήματα Ακοής

2005

Δημοτικό

Φίλοι; Φως,φανάρι

Φρ. Αλεξοπούλου-Πετράκη

Παπαδόπουλος

Προβλήματα Ακοής

2005

6-9 ετών

Δωριλένια

Β. Μάστορη

Πατάκης

Προβλήματα Ομιλίας

2012

6-9 ετών

Πιρουλίτο & Ροζαλία

Αφ.Μπίνιου

Πατάκης

Προβλήματα Ομιλίας

2012

3-6 ετών

Ο Λίνο Λίνο Γκογκολίνο ήλιο δεν είδε ποτέ του

Α.Καρακίτσιος

Διάπλαση

Προβλήματα Όρασης

2009

5-9 ετών

Ελπίδα ή Λουίζα

Ζ. Κανάβα - Π.Κρίπα

Εστία

Προβλήματα Όρασης

2000

Άνω των 12 ετών

Η ιστορία της ζωής μου

Ελ. Κέλλερ - Άνταμς

Μίνωας

Προβλήματα Όρασης & Ακοής

1999

Άνω των 12 ετών

Μία φλόγα στο σκοτάδι. Η συγκλονιστική ιστορία της Έλεν Κέλλερ

Μ. Ρουσάκη

Κέδρος

Προβλήματα Όρασης & Ακοής

2012

Από 9 ετών

Με τα μάτια της καρδιάς

Τιερί Λενέν

Σύγχρονοι Ορίζοντες

Προβλήματα Όρασης

2001

Άνω των 10 ετών

Μόζα η γάτα.Μία μαγική νύχτα.

Ι.Σταματοπούλου

Κέδρος

Προβλήματα Όρασης

2005

Δημοτικό

Το παραμύθι της μουσικής

Β. Νευροκοπλή

Λιβάνης

Προβλήματα Όρασης

2008

6-9 ετών

Όταν σβήνουν τα φώτα

Ζ. Τεσόν

Κάστωρ

Προβλήματα Όρασης

2001

Άνω των 12 ετών

Θέλω μόνο να παίξω μαζίσου

Μ. Αυτζής

Ελληνικά Γραμματα

Σύνδρομο Down

2004

6-9 ετών

Μόζα η γάτα. Το βουνό των νάνων

Ι.Σταματοπούλου

Κέδρος

Σύνδρομο Down

2005

Δημοτικό

Αργυρώ

Ν.Τζώρτζογλου

Κέδρος

Κινητική Αναπηρία

2003

Άνω των 12 ετών

Το αριστερό μου πόδι

Φρ. Σταθάτου

Ψυχογιός

Κινητική Αναπηρία

2013

6-9 ετών

Για μια σούζα

Ι.Ζαννάκη- Λιάλιου

Κέδρος

Κινητική Αναπηρία

2006

Άνω των 12 ετών

Ένας για όλους και όλοι για έναν

Br. Weninger

Πατάκης

Κινητική Αναπηρία

2013

Νηπιαγωγείο- Πρώτες τάξης του Δημοτικού

Τρελό μου αμαξίδιο

Μ. Αυτζής

Ψυχογιός

Κινητική Αναπηρία

2014

6-9 ετών

Ένας μήνας σαν όλους τους άλλους

Λ. Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου

Ψυχογιός

Κινητική Αναπηρία

2011

3-6 ετών

Ενοικιάζεται φίλος

Φρ. Χιουζ

Μίνωας

Κινητική Αναπηρία

2008

6-9 ετών

Η ιστορία ενός παιδιού

Daudet Alphons

Μίνωας

Κινητική Αναπηρία

1996

Άνω των 12 ετών

Ιησούς Μπετς

Φρ.Μπερνάρ

Κάστωρ

Κινητική Αναπηρία

2004

6-9 ετών

Μια αδελφούλα με ειδικές ανάγκες

Κλ. Χελφτ

Άγκυρα

Κινητική Αναπηρία

2003

6-9 ετών

Θαύμα

Παλάθιο Ρ.ΤΖ.

Παπαδόπουλος

Κινητική Αναπηρία

2013

Άνω των 12 ετών

Ο Όγκι κι εγώ

Παλάθιο Ρ.ΤΖ.

Παπαδόπουλος

Κινητική Αναπηρία

2016

Άνω των 12 ετών

Τα παιδιά των λουλουδιών

J.Wojtowicz

Επόμενος Σταθμός

Κινητική Αναπηρία

2007

3-6 ετών

Τη νύχτα των θαυμάτων

Αθ.Σταμάτη

Κάστωρ

Κινητική Αναπηρία

2006

3-6 ετών

Ο Νιφάδας και η Γνώση

Μ. Κωνσταντινίδου

Ρώσση

Κινητική Αναπηρία

2001

3-6 ετών

Το μικρό χωριό στο βουνό όπου τα παιδιά δεν χαμογελούσαν ποτέ

Ελ. Φτιάκα

Ταξιδευτής

Η έννοια της διαφοράς

2005

3-6 ετών

Πιάσε το αστέρι που πέφτει

G. Grass

Λιβάνης

Ψυχική Διαταραχή

2005

6-9 ετών

Χωρίς αμφιβολία

Γκ.Λιαμάκη

Τόπος

Ψυχική Διαταραχή

2016

9-12 ετών

Ιστορίες για φίλους

Χρ.Ρίμερ

Διάπλαση

Διαφορετικότητα

2006

6-9 ετών

Ο τρυφερούλης Μικροφτερούλης

Θ. Καραγιάννη-ΕΚΠΑ

Δαρδανός–Φαντασία

Διαφορετικότητα

2007

6-9 ετών

Η Μονοστάλακτη

Ανδρ.Γκότση

Γράμμα

Διαφορετικότητα

2006

3-6 ετών

Θέλω μια αγκαλιά

Α.Τζ. Ρόου

Πατάκης

Διαφορετικότητα

2010

3-6 ετών

Ο Τριγωνοψαρούλης

Β. Ηλιόπουλος

Πατάκης

Διαφορετικότητα

2012

6-9 ετών

Το μυστικό τραγούδι της Μάτας

Ειρ. Μάρρα

Πατάκης

Διαφορετικότητα

2010

6-9 ετών

Το κάτι άλλο

ΚάθρινΚέιβ

Πατάκη

Διαφορετικότητα

1997

3-6 ετών

Έλμερ

McKeeDavid

Πατάκη

Διαφορετικότητα

2010

3-6 ετών

Η χώρα με τους παράξενους ανθρώπους

Ν.Ανδρικόπουλος

Καλέντης

Διαφορετικότητα

2006

Άνω των 6 ετών

Όταν έφυγαν τα αγάλματα

Α.Δαρλάση

Μεταίχμιο

Διαφορετικότητα

2015

Άνω των 12 ετών

Η παράξενη αγάπη του αλόγου και της λεύκας

Χ. Μπουλώτης

Polaris

Διαφορετικότητα

2011

6-9 ετών

Η τελευταία μαύρη γάτα

Ευγ. Τριβιζάς

Μεταίχμιο

Διαφορετικότητα

2002

Άνω των 6 ετών

Σιρανό

Εντ. Ροστάν

Μεταίχμιο

Διαφορετικότητα

2015

6-9 ετών

Άλλοι καιροί,άλλα παιδιά

Α.Ζέη, Ζ. Σαρή

Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.

Διαφορετικότητα - Προκαταλήψεις

2007

Από 7 ετών

Ο Βούλης με την πράσινη βούλα

ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας

https://issuu.com

/eeeek_alexandreias/docs/fairytail

Διαφορετικότητα

2015

Δημοτικό -ΣΜΕΑΕ

Το φτερωτό βαγονάκι

Μ. Μηνιάδου

ΕΛΕΠΑΠ

Διαφορετικότητα

2011

4-6 ετών

Οιονειροφύλακες και ο φάρος των ονείρων

Α.Δαρλάση

Πατάκης

Διαφορετικότητα

2013

9-12 ετών

Αμίλητη αγάπη

Λ. Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου

Πατάκης

Διαφορετικότητα

2014

12-15 ετών

 

Ασημένιο φτερό

Μ. Πφίστερ

Πατάκης

Διαφορετικότητα

2014

3-7 ετών

 

Παπούτσια με φτερά

Μ. Παπαγιάννη

Πατάκης

Διαφορετικότητα

2016

9-18 ετών

Τρέχα πάπια,τρέχα

Κ. Μάγος

Διάπλαση

Διαφορετικότητα

2015

4-8 ετών

Ένα μαύρο βότσαλο που το έλεγαν Μαυρίκιο

Σ.Καπούτση

Διάπλαση

Διαφορετικότητα

2009

5-9 ετών

Η βασίλισσα Νανελένε και ο πρίγκιπας Μάριο Καπρίλι

Β. Ραΐσης

Διάπλαση

Διαφορετικότητα

2008

5-9 ετών

Μία, το αόρατο κορίτσι

Δ. Μάντζαρη

Κέδρος

Διαφορετικότητα

2016

Από 10 ετών

Μυστήριο στην αυλή

Ε. Κασιάρου

Κέδρος

Διαφορετικότητα

2015

Από 11 ετών

Η διαφορετικότητα

Συλλογικό

Κέδρος

Διαφορετικότητα

2008

Από 8 ετών

Το παπάκι που δεντ ου αρέσανε τα ποδαράκια του

Ευγ. Τριβιζάς

Κέδρος

Διαφορετικότητα

1991

Από 4 ετών

Ο φαλακρός σκαντζόχοιρος

Ευγ. Τριβιζάς

Κέδρος

Διαφορετικότητα

1993

Από 4ετών

Το παραπονεμένο ελεφαντάκι

Ευγ. Τριβιζάς

Κέδρος

Διαφορετικότητα

1992

Από 3 ετών

Ερυθρούλης, το κόκκινο αστέρι

Μ.Καραγιάννη

Διάπλαση

Διαφορετικότητα

2007

4-8 ετών

Ένα τρίγωνο στη χώρα των κύκλων

Γ.Σακελλαρίδης

Διάπλαση

Διαφορετικότητα

2016

3-6 ετών

Ρίκο & Όσκαρ1: Το μυστήριο του ριγκατόνι

Αντρέας Σταϊνχέφελ

Μεταίχμιο

Διαφορετικότητα & μαθησιακές δυσκολίες

2013

Από 10 ετών

Ρίκο & Όσκαρ 2: Η συμμορία του μπίνγκο

Αντρέας Σταϊνχέφελ

Μεταίχμιο

Διαφορετικότητα & μαθησιακές δυσκολίες

2013

Από 10 ετών

Ρίκο & Όσκαρ 3 :Το αίνιγμα της πέτρας

Αντρέας Σταϊνχέφελ

Μεταίχμιο

Διαφορετικότητα & μαθησιακές δυσκολίες

2013

Από 10 ετών

Η παγκόσμια διακήρυξη των Δικαιωμάτων του ανθρώπου

Ruth Rocha

Μεταίχμιο

Ανθρώπινα δικαιώματα

2016

Από 6 ετών

3. Βιβλία και Οδηγοί δραστηριοτήτων σε σχέση με ζητήματα αποδοχής της διαφορετικότητας

ΤΙΤΛΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Το πρώτο μου βιβλίο στη νοηματική γλώσσα

Μ. Κωνσταντινίδου

Γρηγόρη

Εξοικείωση με την αναπηρία

Τι έχει αυτό το παιδί;

Αngels Ponce

GEMA

Οδηγός γνωριμίας με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες

Ας παίξουμε πάλι

Μ. Κλιάφα & Ζ.Βαλάση

Κέδρος

Παραδοσιακά παιχνίδα

Με οδηγό τη μύτη ενός μολυβιού

Ε. Γερουλάνου

Παπαδόπουλος

Δραστηριότητες για παιδιά Νηπιαγωγείου

Δεν πειράζει να είσαι διαφορετικός

Τοντ Παρ

Μεταίχμιο

Αποδοχή της διαφορετικότητας

Μια αλεπουδίτσα πονηριά σταλίτσα

Κ. Αρμενιάκου

Μεταίχμιο

Αποδοχή της διαφορετικότητας

Μου μοιάζεις και σου μοιάζω

Σίντι Γκάινερ

Μεταίχμιο

Αποδοχή της διαφορετικότητας

Για να ζήσουμε μαζί. Η διαφορετικότητα.

LauraJ affe, Laure Saint-Mark

Κέδρος

Αποδοχή της διαφορετικότητας

Μοιάζουμε διαφορετικοί αλλά είμαστε ίδιοι

Moore–Mallinos Jennifer

 

Σαββάλας

Αποδοχή της διαφορετικότητας

Αυτοί που περπατούσαν στο γελαστό πλανήτη-CD

 

Β. Ραΐσης

Σύλλογος Γονέων & Φίλων Αυτιστικών Παιδιών Ν.Λάρισας

Αποδοχή της διαφορετικότητας

Παραμέρισε τα εμπόδια- παιχνίδι

 

Υπ. Μεταφ. & Επικοιν. σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Κατανόηση των προβλημάτων των ατόμων με αναπηρία

Η Μαίρη η Πινέζα

Σ.Μητακίδου- Ευ.Τρέσσου

 

Καλειδοσκόπιο

Παραμύθια στην ελληνική νοηματική γλώσσα

Η γάτα κουμπάρα

Σ.Μητακίδου- Ευ.Τρέσσου

Καλειδοσκόπιο

Παραμύθια στην ελληνική νοηματική γλώσσα

Καλώς ήρθες καρακάξα!

Κ.Μάγος

Καλειδοσκόπιο

Παραμύθια στην ελληνική νοηματική γλώσσα

4. Ταινίες

Τίτλος

Έτος κυκλοφορίας

Θέμα

Ηλικιακή
ομάδα στόχος

«Temple Grandin»

2010

Η βιογραφία της πιο διάσημης γυναίκας με αυτισμό - Temple Grandin

8+

«Τhe Forest Gump»

1994

Η ζωή ενός ατόμου με νοητική καθυστέρηση

13+

«Ένας υπέροχος άνθρωπος»

2001

Η ζωή ενός ατόμου με σχιζοφρένεια

13+

«Το όνομα μου είναι Σαμ»

2001

Ενήλικας με νοητική καθυστέρηση σε πατρικό ρόλο

13+

«Τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού»

1986

Κώφωση

13+

«Το αριστερό μου πόδι»

1989

Κινητική αναπηρία

12+

«Η όγδοη ημέρα»

1996

Η γνωριμία με ένα άτομο με σύνδρομο Down

6+

«Η θάλασσα μέσα μου»

2004

Τετραπληγία και το ζήτημα της ευθανασίας

13+

«What’s eating Gilbert Grape»

1993

Οικογενειακές σχέσεις & παιδί με νοητική καθυστέρηση

13+

«The Memory Keeper’s daughter»

2008

Υιοθετημένο παιδί με σύνδρομο Down

13+

«Ο σολίστας»

1996

Σχιζοφρένεια

13+

«Ο γυρισμός»

 

Παραπληγία

17+

«Γεννημένος την 4η Ιουλίου»

 

Παραπληγία

17+

«Στη φωλιά του κούκου»

1975

Ψυχική διαταραχή

13+

«Ο μικρός σολίστας»

2001

Τύφλωση

6+

«Ο Mozzart και η φάλαινα»

2005

Αυτισμός

13+

«Ben-X» –ελληνική απόδοση:
«Ο διστακτικός ήρωας»

2005

Αυτισμός

15+

«Οι άθικτοι»

2011

Τετραπληγία

13+

«Τα ξυπνήματα»

1990

Αναπηρία

13+

«Lorenzo’s Oil»

2004

Μυϊκή δυστροφία

13+

«Η ιστορία της Μπρουκ Έλισον»

2004

Tετραπληγία-Μια ταινία για τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής

6+

«Το σκάφανδρο και η πεταλούδα»

2007

Τετραπληγία και σύνδρομο του εγκλεισμού

13+

«Marathon boy»

2010

Αυτισμός

12+

«Δύναμη ψυχής»

2015

Σωματική Αναπηρία

6+

«Ο πολίτης Σαμ»

2006

Τετραπληγία

13+

5. Ντοκιμαντέρ - Ομιλίες

Τίτλος

Έτος

Είδος

Ηλικιακή
ομάδα
στόχος

"Η ομοιομορφία μπορεί να περιμένει"

2013

Ομιλία του Στέλιου Κυμπουρόπουλου στο TEDMED Live Athens «Health Forward» Αθήνα: Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση. (21 Απριλίου 2013)

 

14+

" Με λένε Στέλιο". Σενάριο & Σκηνοθεσία: Γιάννης Κασπίρης.

2012

Ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στη ζωή του Στέλιου Κυμπουρόπουλου. Σενάριο & Σκηνοθεσία: Γιάννης Κασπίρης. Παραγωγή Ελλάδα: Illusion

 

14+

 

"Στέλιος – Υπέρβαση"

2007

Ντοκιμαντέρ των Κώστα Κακογιάννη και Πάμπου Κουζάλη, που αναφέρεται στη ζωή του μουσικού Στέλιου Πισή

14+

6. Χρήσιμες ιστοσελίδες

1. UnitedNations,
http://www.un.org/en/index.html

2.United Nations:Resource Collection on Human Rights Education and Training,
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Pages/Collection.aspx

3. Περιφερειακό Κέντρο Εκπαίδευσης των Ηνωμένων Εθνώνh
ttp://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Item
id=33

4. Ο Συνήγοροςτου παιδιού
,http://www.0-18.gr/

5. Διεθνής Αμνηστία
,https://www.amnesty.gr/teach-human-rights

6. Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNICEF
,https://www.unicef.gr/

7. Σχεδιάζω για όλους
,http://prosvasimo.gr/el/

8. Κλειδιά & Αντικλείδια
,http://www.kleidiakaiantikleidia.net/wardrobe.html

9. Ψηφίδες Γνώσης,
https://www.ucy.ac.cy/psifides-gnosis/el/general-information

 


Αρ.Πρωτ.199357/Δ3/22-11-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Δανάη Τσιάμη
Τηλέφωνα : 2103442929
FAX : 2103442193
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ : «Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία»

Η 3η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε το 1992 με πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, με σκοπό την προώθηση δράσεων που θα επισημάνουν αφ’ ενός τις ανάγκες και τα δικαιώματα των ΑμεΑ, και θα ευαισθητοποιήσουν αφ’ ετέρου το σύνολο της κοινωνίας σε θέματα σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας.

Στο πλαίσιο της προώθησης της ένταξης και των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, καλούνται οι εκπαιδευτικοί να διοργανώσουν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία θα πραγματοποιηθούν με πρωτοβουλία του Συλλόγου Διδασκόντων και την υποστήριξη των Σχολικών Συμβούλων, με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριών και θα αποσκοπούν στον προβληματισμό σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ενδεικτικός κατάλογος βιβλίων και κινηματογραφικών ταινιών με θέμα την αναπηρία, που μπορούν να αποτελέσουν έναυσμα και μέρος των συζητήσεων και δραστηριοτήτων με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μελών της σχολικής κοινότητας, σχετικά με το δικαίωμα της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην εργασία, στην ψυχαγωγία και γενικότερα στην κοινωνική ζωή των ΑμεΑ, είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ, στο σύνδεσμο http://www.minedu.gov.gr/eidiki-agwgi-2/sxolika-nea-eid-ekp

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση 172811/Δ3/17-10-2016 (ΦΕΚ Β΄ 3561) (σ.σ. Πρόκειται για το αρ.πρωτ.172877/Δ3 στο ΦΕΚ 3561/2016) με θέμα «Καθορισμός της Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης» τα σχολεία μπορούν να προγραμματίσουν δράσεις οργανωμένου παιχνιδιού, αθλοπαιδιών, καλλιτεχνικών και άλλων δραστηριοτήτων σε συνεργασία με Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής.

Οι ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ καλούνται να προκαλέσουν, αλλά και να ανταποκριθούν σε αιτήματα υποστήριξης των δράσεων των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με το εξειδικευμένο προσωπικό τους.

Ο Υπουργός Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων

Κωνσταντίνος Γαβρόγλου


Εκτύπωση