7ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας (DIGIFEST) 2017

Εκτύπωση  

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (DIGIFEST) 2017

Αρ.Πρωτ.159627/Δ2/28-09-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ, ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α
Πληροφορίες: Π. Αγγελόπουλος, Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422, 210-3442248

ΘΕΜΑ: «7ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας»

Σας γνωστοποιούμε ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής της χώρας διοργανώνουν το 7° Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας.

Το Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ψηφιακά έργα που αvαπτύσσουν στο σχολείο τους και να λάβουν μέρος σε πρωτότυπες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες με
αντικείμενο την Πληροφορική και την Ψηφιακή Τεχνολογία.

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 26 έως τις 29 Απριλίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ·ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.digifest.info.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

Pin It

Εκτύπωση