edu.klimaka.gr

5η Πανελλήνια Μαθητική Συνάντηση «Εκπαίδευση και Λαογραφία» 2023

5η Πανελλήνια Μαθητική Συνάντηση «Εκπαίδευση και Λαογραφία» 2023

Αρ.Πρωτ.1257/31-01-2023

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση Εγνατία 91
Τ.Κ. - Πόλη: 58 200 Έδεσσα
Πληροφορίες:
Β. Βυρώζη
Ε. Νικολαΐδου
Τηλέφωνο:
2381351417
2381351418
Email: mail(ΣΤΟ)dide.pel.sch.gr

Θέμα: Πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής στην εκπαιδευτική δράση «Εκπαίδευση και Λαογραφία»
Σχετ.: Αρ. πρωτ. Φ1/ΓΜ/64298/118394/Δ7/28-9-2022 έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η Δ.Δ.Ε. Πέλλας, κατόπιν έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. με το σχετικό, διοργανώνει για το σχολικό έτος 2022-2023 εκπαιδευτική δράση διάρκειας δύο ημερών στην Αριδαία στις 4 και 5 Απριλίου 2023 με θέμα «5η Πανελλήνια Μαθητική Συνάντηση Εκπαίδευσης και Λαογραφίας» με τίτλο «Τα Πολύτιμα της Παράδοσης», που απευθύνεται σε μαθητές/τριες σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής.

Μέσω της εκπαιδευτικής δράσης θα δοθεί έμφαση στην ανάλυση όψεων του πολιτισμού (κοινωνική συγκρότηση, ήθη και έθιμα, χοροί, λαϊκή λογοτεχνία, λαϊκή τέχνη, κ.ά.) που εμπεριέχονται σε πολλά αντικείμενα μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος του σχολείου (νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, ιστορία, περιβαλλοντική εκπαίδευση, μουσική, φυσική αγωγή, εικαστικά, κοινωνική και πολιτική αγωγή, θεατρική αγωγή, εργαστήρια δεξιοτήτων κ.ά.).

Ειδικότερα, τα σχολεία που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στη δράση δύνανται να παρουσιάσουν:

 1. παραδοσιακούς χορούς
 2. παραδοσιακά τραγούδια
 3. σύντομο θεατρικό παραδοσιακό δρώμενο
 4. εργασίες Λαογραφίας και Τοπικής Ιστορίας
 5. έθιμα, τραγούδια, κάλαντα, αινίγματα, αποφθέγματα, ρητά, παραμύθια, μύθους, ιστορίες κ.ά.

Δίνεται, επιπλέον, η δυνατότητα τα συμμετέχοντα σχολεία να εκθέσουν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους (περίπτερα) αντικείμενα–στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού (π.χ. παραδοσιακές φορεσιές, είδη λαϊκής τέχνης, χρηστικά αντικείμενα, εδέσματα κ.ά.).

Ιδιαίτερα φέτος στο πλαίσιο του δικτύου «Ένας αιώνας μνήμες: συλλογή και έκθεση ποικίλου αρχειακού υλικού», που υλοποιείται από τη Δ.Δ.Ε. Πέλλας με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή, την Προσφυγιά και την Ανταλλαγή των Πληθυσμών, θα υπάρξει θεματική ενότητα που θα αφορά στο συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός. Σκοπός είναι η συλλογή, η καταγραφή και η ανάδειξη στοιχείων ιστορικού και πολιτισμικού περιεχομένου, που θα ζωντανεύουν τις θύμησες από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο, προάγοντας την ιστορική μνήμη και προωθώντας τη διατήρηση της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να παρουσιάσουν παραδοσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τα προαναφερόμενα (χορούς, τραγούδια κτλ).

Σκοπός της εκπαιδευτικής δράσης είναι να αποτελέσει ο λαϊκός πολιτισμός ένα πεδίο πρόσφορο για την διαπολιτισμική εκπαίδευση, για την πραγματοποίηση της «πολιτισμικής συνάντησης» και την ανάδειξη των κοινών πολιτιστικών στοιχείων, χωρίς ταυτόχρονα να παραγνωρίζονται οι ιδιαιτερότητες που καθορίζονται από τη γενική και την τοπική ιστορία.

Μέσω των παραδοσιακών χορών και των άλλων στοιχείων λαϊκού πολιτισμού, επιδιώκεται οι συμμετέχοντες/χουσες μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί:

 • Να γνωρίσουν πτυχές της Λαογραφίας διαφορετικών γεωγραφικών διαμερισμάτων.
 • Να αξιοποιήσουν αυτά τα στοιχεία αργότερα στην σχολική πράξη (π.χ. σχολικές γιορτές).
 • Να κινητοποιηθούν για να μελετήσουν και να επισκεφθούν λαογραφικά μουσεία της περιοχής τους και να εμπλακούν στα εκπαιδευτικά προγράμματα των μουσείων.
 • Να αναπτύξουν εκπαιδευτικές δράσεις σχετικές με τον λαϊκό πολιτισμό μέσω της ανάλυσης διαφόρων όψεων του όπως ήθη και έθιμα, χοροί, κοινωνική συγκρότηση, έθιμα του εορτολογίου, λαϊκή τέχνη/φορεσιές, λαϊκή λογοτεχνία (αίνιγμα, παραμύθι, τραγούδι) κ.λπ.
 • Να κατανοήσουν τον λαϊκό πολιτισμό έτσι όπως προσεγγίζεται από τη σύγχρονη Λαογραφία.
 • Να τονώσουν την εθνική και τοπική τους ταυτότητα.
 • Να ενισχύσουν τη συλλογικότητα και τη συνεργασία.
 • Να ανταλλάξουν ιδέες και καλές πρακτικές και να προλειάνουν το έδαφος για μελλοντικές διασχολικές συνεργασίες.
 • Να γνωρίσουν ακριτικές περιοχές της πατρίδας μας και τους ανθρώπους που τις διαφυλάσσουν.

Για την καλύτερη διοργάνωση της εκδήλωσης η Δ.Δ.Ε. Πέλλας προτίθεται να διαθέσει σε κάθε σχολική μονάδα δεκαπέντε λεπτά (15΄) χρόνο παρουσίασης. Ο χρόνος παρουσίασης θα εξαρτηθεί και από το πλήθος των συμμετοχών, για τον οποίο οι συμμετέχοντες θα λάβουν γνώση σε επόμενη ενημέρωση.

Για τις μετακινήσεις των μαθητών θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία, ιδίαις δαπάναις. Η συμμετοχή στην εκπαιδευτική δράση μπορεί να ενταχθεί στην Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία, στη Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων, στα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και στις Καινοτόμες Δράσεις.

Παρακαλούνται τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική δράση να δηλώσουν συμμετοχή έως την Δευτέρα 20-02-2023 συμπληρώνοντας τη φόρμα που θα βρουν επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7ogkHf23Dlol66j40LdySKv1Ao_46_SwYwasX07dPlknqIw/viewform

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΕΜΤΖΕΣ


Αρ.Πρωτ.Φ1/ΓΜ/64298/118394/Δ7/28-09-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ
Email : disedu(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Σ.Μ. Καραμαλάκου-Λάππα, Γ.Μανέντη
Τηλέφωνο : 210 3442255

ΘΕΜΑ: Έγκριση αιτήματος για υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος
Σχετ.: α) η με αρ. 1614/Υ1/8-1-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 8/10-1-2020)
β) το με αρ. πρωτ. 64298/Δ7/31-5-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
γ) το με αρ. πρωτ. 113573/Δ7/22-9-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Απόσπασμα Πρακτικού του Ι.Ε.Π.)

Σε απάντηση του ανωτέρω (β) σχετικού και έχοντας υπόψη το με αρ. 49/16-9-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2022-2023, η υλοποίηση εκπαιδευτικής δράσης 5η Πανελλήνια Μαθητική Συνάντηση «Εκπαίδευση και Λαογραφία» με τίτλο «Τα Πολύτιμα της Παράδοσης», η οποία απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στην προτεινόμενη δράση να είναι προαιρετική και δωρεάν για τους μαθητές και τις μαθήτριες σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του τρόπου υλοποίησής του (διαδικτυακά ή/και δια ζώσης).
 2. Η δράση να υλοποιείται μετά από σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής.
 3. Σε περίπτωση υλοποίησης του προγράμματος στον σχολικό χώρο μπορούν να εισέρχονται δύο (2) άτομα το ανώτερο σε κάθε Τμήμα πλέον του εκπαιδευτικού, σύμφωνα με το 147ο Απόσπασμα Πρακτικού της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
 4. Να έχουν ενημερωθεί οι γονείς/κηδεμόνες για την προαιρετική συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο πρόγραμμα και να έχει εξασφαλιστεί από τη σχολική μονάδα η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσής τους.
 5. Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων/δραστηριοτήτων να πληρούνται οι κανόνες υγείας και ασφάλειας των ωφελούμενων μαθητών/μαθητριών, καθώς και των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 6. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος να μην παρακωλύεται με οποιονδήποτε τρόπο η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
 7. Η υλοποίηση του προγράμματος να γίνει στις περιπτώσεις στις οποίες ο Σύλλογος Διδασκόντων/Διδασκουσών έχει αξιολογήσει την οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/-τριών για τη μετακίνηση και τη διαμονή και έχει δώσει τη σύμφωνη γνώμη του.
 8. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να υλοποιείται με την παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης και η συνολική του διάρκεια να μην υπερβαίνει τις δύο (2) διδακτικές ώρες για τα γενικά σχολεία και τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες για τα σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης για τις δραστηριότητες που υλοποιούνται εντός ωρολογίου προγράμματος.
 9. Η προτεινόμενη δράση θα διεξαχθεί στα Γιαννιτσά και την Αριδαία του Νομού Πέλλας, στη διάρκεια δύο ημερών από 04 έως και 05 Απριλίου 2023 και η Δ.Δ.Ε. Πέλλας θα έχει τον συντονισμό της δράσης σε συνεργασία με τους Δήμους στους οποίους πρόκειται να υλοποιηθεί η Δράση.
 10. Η υλοποίηση της δράσης να γίνεται χωρίς τροποποιήσεις και σύμφωνα με την παρούσα έγκριση.
 11. Κατά την εφαρμογή της δράσης προγραμματίζονται τυχόν απαραίτητες προσαρμογές λαμβάνοντας υπόψη κατά περίπτωση την ηλικία, τη βαθμίδα και τις μαθησιακές και διαπολιτισμικές ανάγκες των μαθητών/τριών. Η εκπαιδευτική δράση να υλοποιείται από τον/την εκπαιδευτικό με χαρακτήρα προαιρετικό και κατά την κρίση του/της, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/-τριών της τάξης, διασφαλίζοντας τη συνάφεια με τον εκπαιδευτικό και διδακτικό προγραμματισμό και με τρόπο που δεν επιβαρύνει τη διδασκαλία του προγράμματος σπουδών αλλά αντίθετα την εμπλουτίζει με τρόπο δημιουργικό.
 12. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων [ν.4624/2019, Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων-GDPR].
 13. Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των μαθητών και μαθητριών.
 14. Σε κάθε περίπτωση επίσκεψης των μαθητών/μαθητριών σε χώρους εκτός της σχολικής μονάδας απαιτείται (α) απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, (β) η σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας και (γ) η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/μαθητριών.
 15. Να εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στις σχολικές επισκέψεις και μετακινήσεις των μαθητών/μαθητριών, όπως αυτές προβλέπονται στη με αρ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 55254/10-09-2021 (Β΄4187) Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και (α) για την Π/θμια Εκπαίδευση στη με αρ. πρωτ. Φ.14/89494/ΓΔ4/17-7-2020 (Β΄2888) Υ.Α. και τη με αρ. πρωτ.Φ.9/ΦΔ/114342/Δ1/15-09-2021 εγκύκλιο και (β) για τη Δ/θμια Εκπαίδευση στη με αρ.20883/ΓΔ4/12-02-2020 (Β΄456) Υ.Α..
 16. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση και κατά προτεραιότητα να τηρούνται αυστηρά τα οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ή/και εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορούν στα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού και να λαμβάνονται υπόψη τα κατά τόπους ισχύοντα μέτρα και οι απαγορεύσεις αναφορικά με τον COVID-19.
 17. Εάν στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης πραγματοποιηθούν ενημερωτικές επισκέψεις εκπροσώπων του Φορέα στον σχολικό χώρο τα πρόσωπα αυτά να έχουν ορισθεί εκ των προτέρων και να έχουν ενημερωθεί σχετικά οι σχολικές μονάδες.
 18. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα να μη χρησιμοποιηθεί για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό.
 19. Δεν επιτρέπεται η διάθεση/προβολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο (α) δεν είναι εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2022-2023, (β) μπορεί να αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση/προώθηση εμπορικών προϊόντων Φορέων/επιχειρήσεων ή Υπηρεσιών ατόμων/Φορέων και (γ) αναφέρεται σε τυχόν χορηγούς του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.
 20. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μελλοντική εμπορική διάθεση του εκπαιδευτικού προγράμματος και του συνοδευτικού υλικού με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ..
 21. Η χρήση του παρουσιαζόμενου ή διαμοιρασθέντος εκπαιδευτικού υλικού να μην υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» (Ν.4212/2013).
 22. Σε περίπτωση διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού από τον Φορέα, αυτό να έχει τη θετική γνωμοδότηση του Ι.Ε.Π., να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς, να διανέμεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/μαθήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς και να αξιοποιείται εφόσον κριθεί ότι υπάρχει συνάφεια με το Πρόγραμμα Σπουδών ή/και το σχετικό Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων.
 23. Το εκπαιδευτικό υλικό να τεθεί υπόψη των Υπεύθυνων Αγωγής Υγείας/Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να αξιοποιηθεί αναλόγως σε δράσεις εκπαίδευσης για το ευ ζην και την κοινωνική ενσυναίσθηση & αλληλεγγύη.
 24. Πριν από την υλοποίηση της δράσης, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου/ης, να προηγηθεί ανάρτηση στον ιστότοπο του Φορέα με (α) σύντομη περιγραφή του προγράμματος (περιγραφή δράσεων, μεθοδολογία, στόχοι, επιδιωκόμενα αποτελέσματα, αποτίμηση) και (β) παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού.
 25. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ενδεχόμενες επιμορφωτικές δράσεις για την υλοποίηση του προγράμματος να είναι προαιρετική, δωρεάν και να πραγματοποιείται εκτός του εργασιακού ωραρίου τους.
 26. Στο τέλος του διδακτικού έτους κατατίθεται από τον Φορέα Έκθεση Αποτίμησης, στην οποία σε κάθε περίπτωση επισυνάπτεται συμπληρωμένο το συνημμένο αρχείο (Συν. 1), όπου συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) αριθμός των σχολικών μονάδων που συνεργάστηκαν,
(β) στοιχεία ταυτότητας των συμμετεχουσών σχολικών μονάδων (ονομασία, Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και για τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού: ονομασία, Πόλη και Χώρα),
(γ) αριθμός ωφελούμενων μαθητών/μαθητριών,
(δ) αριθμός εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών και
(ε) τρόπος υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος (διαδικτυακά ή/και δια ζώσης).

Τα ανωτέρω στοιχεία, που αφορούν στην αποτίμηση του προγράμματος, αποστέλλονται από τον Φορέα έως τη λήξη του διδακτικού έτους στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. από τις οποίες έλαβε την έγκριση και κοινοποιούνται στο Ι.Ε.Π

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Σε περίπτωση υλοποίησης του προγράμματος με διαδικτυακό τρόπο και σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, ο Φορέας δύναται να επικοινωνεί απευθείας με τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού, στοιχεία των οποίων παρατίθενται στο συνημμένο αρχείο (Συν. 2).

Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου η παρούσα έγκριση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. http://edu-gate.minedu.gov.gr/.

Ο ΓΕΝΙΚOΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε., Δ.Ε.
ΚΑΙ Ε.Α.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Σχετικά Άρθρα